پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

word 1 MB 30338 116
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  دانشکده مدیریت

  چکیده

  از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

  این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعه پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

  میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

  کلید واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

  مقدمه :

  در این فصل به بیان مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه تمایز پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .

  1- 1 : بیان مسأله

  اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده است . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی است که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،11،1389) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره کرد . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، 1388، 19)

   پیش از این ، به دست آوردن اطلاعات صحیح و بموقع در شرکت های مختلف امری بسیار پر هزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیارگرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود نزدیک شوند . (خواجوی و اعتمادی، 1389، 2) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی اشاره کرد یعنی حرکت به سوی حسابداری تعهدی ؛ حسابداری تعهدی از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهای حاکمیت نوین و ارتقای اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد حمایت واقع شده است . (رحمانی و رضایی،1390، 263)

  پذیرش سیستم حسابداری تعهدی روند رو به رشدی در سراسر جهان داشته است ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف ، متفاوت بوده است . (طالب نیا،1390، 75) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاری قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدی است . وجود چارچوب نظری جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضای پیرامون آن انکار ناپذیر است . (وکیلی فرد و نظری،1391، 113)

  به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با مشکلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح نگرش مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته است . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی نقش بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، 1388، 14)

  قبل از استفاده از این سیستم باید به این نکته توجه شود که آیا این سیستم اطلاعاتی به نحو مناسبی قابل استفاده است یا خیر ؟ اکثر سازمان ها طراحی و پیاده سازی را بر اساس نیازهای سازمانی ، موقعیتی که سیستم در آن قرار دارد و بازخوردهای کاربران انجام می دهند . در واقع ، باید بررسی شود که سیستم مرحله پیاده سازی را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوی و اعتمادی، 1389، 2)

  در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرایط حاضر ، افزایش هزینه های مراقبت سلامت و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیمارستان ها ، به مثابه یکی از مصرف کنندگان اصلی نظام سلامت ، دغدغه هایی را برای مدیران اجرایی و سیاست گذاران حوزه سلامت ایجاد کرده است و از طرفی با عنایت به محدودیت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، 1388، 147) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که می بایست تهیه و در معرض استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، 1387، 56)

  لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى در راستاى بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشورى ، جهت تعیین بهاى تمام شده خدمات و فعالیت ها و دریافت بهاى آن ، درصدد تغییر روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشکى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى کامل برآمده است . پژوهشگر قصد دارد تا در این تحقیق ، با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ، به بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .

  1- 2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  فرآیند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی ، برای اداره های دولت مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود ده سال ، حسابداری تعهدی استقرار یافت . در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی شد . کانادا نیز در سال 2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، 113،1391) ایالات متّحده ، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدت ها پیش آغاز کرد و تنها تا سال 2002 برخی از ایالت های آن حسابداری تعهدی را به کار می گرفتند . (رحمانی و رضایی، 1390، 264)  

  به طور کلی در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . کشورهایی مانند زلاندنو، انگلستان و استرالیا در زمینۀ کاربرد مبنای تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ، کشورهایی پیشرو محسوب می شوند . تعداد دیگری از کشورها نیز مانند سوئد ، یونان ، فنلاند ، بلژیک و ایالات متحد ، به استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند . نهادهای بین المللی و هیئت های تدوین معیارهای حسابداری بخش عمومی و بسیاری از صاحب نظران حسابداری این بخش نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری فعالیت های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی تأکید کرده اند . (باباجانی، 1385،8) بنابراین توجه فزاینده اخیر به اجرای حسابداری تعهدی ، منجر به ایجاد زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در خصوص موانع تاثیرگذار بر اجرای موفق این سیستم گردیده است . (رحمانی و رضایی،264،1390)

  از سوی دیگر جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تأثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه ، افراد مسؤول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه حل هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند . (خواجوی و اعتمادی، 1389،2) این اصلاحات در سال های اخیر اثرات قابل ملاحظه ای بر گستره ، ماهیت ، ارائه و مدیریت خدمات عمومی گذارده است. (محمدی، 1391 ، 73)

  1- 3 : وجوه تمایز پژوهش

  با وجود آنکه پژوهشگران بسیاری از پیامدهای احتمالی استفاده از حسابداری تعهدی بحث و نقش آن را در تغییر و تحولات سازمانی بررسی کرده اند ، به نظر می رسد هنوز هم جنبه های متعدد دیگری وجود دارد که پژوهش های بیشتری می طلبد ؛ به خصوص در بخش های خدماتی مانند  بخش سلامت .

  لذا با توجه به استقرار نظام نوین مالی و به تبع آن استقرار سیستم حسابداری تعهدی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی ، این پژوهش به بررسی مشکلات مربوط به استقرار کامل این سیستم حسابداری می پردازد .

  1-4 : اهداف پژوهش

  هدف آرمانی :

  افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با استفاده از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

  هدف اصلى :

   شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

  اهداف ویژه :

  شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

  شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

  شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان . 

  شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

  شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

  شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

   

  1-5 : سوالات پژوهش

  آیا عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  آیا عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  آیا عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  آیا عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  آیا عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  آیا عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

  1- 6 : فرضیه‏های پژوهش

  عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

  1-7 : دامنه پژوهش

  1-7-1- دامنه زمانی

  این پژوهش در سال 1392 انجام گرفته است .

  1-7-2- دامنه مکانی

   مطالعه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و واحدهای تابعه آن که شامل 9 واحد ستادی ، 8 مرکز درمانی و 4 مرکز آموزشی می باشد ؛ انجام پذیرفته است .

  1-7-3- دامنه موضوعی

  تمرکز پژوهش حاضر بر روی موضوع حسابداری تعهدی می باشد .

  1-8 : تعاریف نظری و عملی

  1-8-1- تعاریف نظری

  1-8-1-1 سیستم حسابداری تعهدی[1]: سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند . همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها صورت می گیرد . (باباجانی،1385،5)

  1-8-1-2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این پژوهش به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد ، مکانی است که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به عهده دارد .

  1-8-1-3 موانع استقرار[2] : مجموعه عواملی که باعث از دست دادن فرصت ها ، ایجاد مشکل و اتلاف منابع می شود .

  1-8-2- تعاریف عملیاتی 

  1-8-2-1 سیستم حسابداری تعهدی : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری است .

  1-8-2-2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری است .

  1-8-2-3  موانع استقرار : منظور از موانع استقرار در این تحقیق عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، منابع انسانی ، عوامل فنی ، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت می باشد

  [1] - Accrual Accounting

  [2] - barriers impelmentation

  Abstract

  As the implementation of accrual accounting  have   Important contribution to promoting accountability and to achieving the objectives of financial reporting, the purpose of this study was identify barriers to implementation of the accounting system .

  This study is a descriptive survey research was conducted in 2014. Community research was Universities of Medical Sciences in Isfahan province.Kashan University of medical scince is selected as sample research .Data from a structured questionnaire with Likert scoring was collected. For data analysis, one-sample t-test and ANOVA were used .The middle scorce of factors in management 3.1, process 3.3, human resources 2.8, Technical 3.2, Management Accounting 2.9" and  regulation 3 was obtained.

  This study showed that the main obstacles to implementation of accrual accounting systems was "human resources"،"Management Accounting " and "regulation". Of course management, processes and technology indicators have been relatively good.

  Keywords: accrual accounting, Kashan University of medical scince, barriers impelmentation 

 • فهرست:

  فهرست  مطالب

  عنوان                                                                                                                           شماره صفحه

  چکیده...........................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات

  مقدمه : 3

  1-1 : بیان مسأله. 4

  1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6

  1-3 : وجوه تمایز پژوهش... 7

  1-4 : اهداف پژوهش... 8

  1-5 : سوالات پژوهش... 9

  1-6 : فرضیه‏های پژوهش... 9

  1-7 : دامنه پژوهش... 10

  1-7-1 : دامنه زمانی.. 10

  1-7-2 : دامنه مکانی.. 10

  1-7-3 : دامنه موضوعی.. 10

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  مقدمه : 13

  2-1 : پیشینه پژوهش در جهان. 14

  2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. 14

  2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. 22

  2-2 : پیشینه پژوهش در ایران. 23

  2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. 23

  2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. 30

  2- 3 : مبانی نظری پژوهش... 31

  2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری.. 31

  2-3-2 : انواع حسابداری.. 33

  2-3-3 : مبناهای حسابداری.. 35

  الف – مبنا نقدی 35

  ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

  ج – مبنا تعهدی.. 39

  د – مبنا نیمه تعهدی 44

  ه - مبنا تعهدی تعدیل شده 46

  2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش... 52

  2-5 : حسابداری کمرال. 57

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه : 62

  3-1 : نوع پژوهش... 62

  3-2 : جامعه پژوهش... 62

  3-3 : نمونه پژوهش... 63

  3-4 : متغیرهای پژوهش... 63

  3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

  3-6 : روایی و پایایی ابزار. 64

  3-7 : روش گردآوری داده ها 64

  3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه : 67

  4-1 : آمار توصیفی.. 67

  4-1-1 : آمار توصیفی مقطع تحصیلی.. 67

  4-1-2 : آمار توصیفی رشته تحصیلی.. 67

  4-1-3 : آمار توصیفی محل خدمت... 68

  4-1-4 : آمار توصیفی سابقه کار. 68

  4-2 : تحلیل داده ها 68

  4-2-1 : اعتبار داده ها 68

  4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

  4-2-2-1 : موانع مدیریتی.. 69

  4-2-2-2 : موانع فرآیندی.. 70

  4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی.. 71

  4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. 73

  4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات... 74

  4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت... 75

  4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. 76

  4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

  4-2-3 : آمار استنباطی.. 78

  4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. 78

  4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

  4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی.. 79

  4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. 79

  4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

  4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. 80

  4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف... 82

  4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت... 82

  4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی  83

  4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی  83

  فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه : 85

  5-1 : جمع بندی مطالب... 85

  5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

  5-2-1 : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . 87

  5-2-2 : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم. 88

  5-2-3 : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم. 88

  5-2-4 : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم. 89

  5-2-5 : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . 90

  5-2-6 : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم. 91

  5-3 : نتیجه گیری.. 92

  5-4  : پیشنهادهای پژوهشگر. 92

  5-5 : محدودیت های پژوهش... 93

  5-6 : پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 94

  فهرست منابع. 95

  منابع فارسی.. 100

  پیوست ها 98

  منبع:

  فهرست منابع :

  منابع فارسی

  ابوالحلاج، م. (1389). بودجه و مفاهیم مالی برای مدیران و کارشناسان غیر مالی بخش عمومی. تهران: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

  ابوالحلاج، م. (1389). مبانی تغییر در نظام مالی دولتی )گام اول (تغییر روش حسابداری از نقدی به تعهدی. تهران: سرنوشت سازان.

  ایرانشاهی، ع. و کردستانی، غ. (1388). بررسی عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی. دانش حسابداری،28 (2).11-22.

  باباجانی، ج. (1374). حسابداری و حسابرسی دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  باباجانی، ج. (1383). گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی. تهران: مجموعه مقالات همایش گزارشگری مالی،157-195.

  باباجانی، ج. (1385). ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران.  پیک نور، 4-26 .

  بختیاری، پ. (1387). حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

  خواجوی، ش.و اعتمادی، م. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی،2(4).1-22 .

  رحمانی، ع. (1390). مبنای حسابداری دولتی: کمرال یا تعهدی. مجله حسابدار،50-57 .

  رحمانی، ع. و رضایی، م. (1390). حسابداری تعهدی زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی، سیاسی و اقتصادی،3(283).262-271.

  سیف الهی، ع. و کیامهر، ع. (1389) .حسابداری و حسابرسی دولتی. خرم آباد: نشر اردیبهشت جانان.

  صادقی، ن. (1388) .تاثیر نظام تامین مالی در بهبود عملکرد بیمارستان. فصلنلمه پایش،8(2). 135-145.

  طالب نیا، ق. (1390). ارائه الگوی اقتضایی برای فرآیند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران. مجله دانش حسابداری،2(5).73-51  

  کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، (1388). شهرداری تهران: نظام جامع مالی شهرداری های کشور.

  کاشف بهرامی، ف. (1390). مزایای حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی. مجله حسابدار رسمی،47-53.

  کرباسی، ح. و طریقی، ع. (1388). ارزیابی مزایای سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مجله دانش حسابرسی،30(3).17-29.

  کردستانی، غ. و بختیاری، م. و رحیم پور، م. (1389). بررسی مزایای بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی. دانش حسابرسی،10(4).95-108.

  مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (1383). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی. تهران: سازمان حسابرسی.

  محمدی، ا. (1391). سهمی از رویای تعهدی. دهمین همایش ملی حسابداری ایران. تهران: دانشگاه الزهرا،71-81.

  مهدوی، غ. (1379). نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران. مجله حسابرس،7(1)38-43.

  مهدوی، غ. (1384). حسابداری سازمان‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی(2)،تهران: سازمان حسابرسی.

  وکیلی فرد، ح.و نظری، ف. (1391). عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. فصلنامه حسابداری سلامت،2(2).111-124  

   

   

  منابع لاتین

  Christiaens, J. and J. Rommel (2008). “Accrual Accounting Reforms: Only for Businesslike (Parts of) Governments”. Financial Accountability & Management. Vol. 24, No. 1, pp.59-75

  Eriotis, N. and S. Filippos (2011). “Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation”. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 4, No. 1, pp. 153-183.

  Hepworth, N. (2003). “Precondition for Successful Implementation of Accrual Accounting in Central Government”. Public Money and Management Review, Vol. 23, No. 1, pp. 37-43

  Luder, k. (2004). “Research in Comparative Governmental Accounting Over the Last Decade Achievement and Problems”. 7th CIGAR Conference, July 9th, pp 1-21.

  Olson, O.; Humphrey, C.; Guthrie, J. (2007). “Into the Shadows – A Reflection on International Developments in Public Sector Accounting”. Working Paper.

  Pettersen, J. and K. Nyland (2009). “Accounting System Changes, Hospital Enterprises, Public Sector Accounting”. Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 7, No. 3, pp. 237-258.

  Stefanescu, A., & Ţurlea, E. (2011). Accrual Accounting، Foundation for the financial reporting into the public sector entities.2011. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 13, No. 2, pp. pp.309-314.

  Tudor, T, & Mutiu, A. (2005). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Studia Oeconomica, Vol.  1, No. 3, pp. 36-51.


موضوع پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, نمونه پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, جستجوی پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, فایل Word پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, فایل PDF پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, پروژه درباره پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده: در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال 1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش بهداشت ) چکیده: مقدمه: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان می باشد .برای داشتن درک صحیح از رفتارهای غیر بهداشتی افراد جامعه (مانند استعمال سیگار) شناسایی عوامل موثر بر بروز اینگونه رفتارها ضروری است . با استفاده از الگوی باور بهداشتی و تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار به خوبی می توان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده زمینه: اهمیت فزاینده دانش در عصر حاضر، سازمان ها را ناگزیر می سازد تا نسبت به معانی ای چون خلاقیت در تکنیک، خلاقیت در محصول و خلاقیت سازمانی یا استراتژیک، با تعمقی بیشتر بیندیشند. این موضوع سازمان ها را با چالش هایی در زمینه چگونگی پردازش دانش و ایجاد آن مواجه می سازد. زمانی که نوآوری وخلاقیت راه ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی زمینه: از چند دهه گذشته توجه مدیران اجرایی و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت به ویژه برنامه راهبردی جلب شده است. در واقع سازمان ها باید تفکر استراتژیک داشته باشند، یافته ها و ادراکات خود را برای سازگاری با محیط های متغیر به استراتژی های کارساز مبدل سازند و در نهایت بستر لازم برای اجرای آن ها را فراهم ...

چکیده: مقدمه: ارائه خدمات با کیفیت یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت می باشد. رضایت مشتری در قلب هرسازمانی وجود دارد و به عنوان هدف نهایی هر استراتژی سازمانی محسوب می شود. رضایتمندی بیمارمفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است و در فرایند مراقبت بهداشتی درمانی نقش مهمی را ایفا می کند. سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی برای بهبود کیفیت است. هدف این ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

ثبت سفارش