پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی

word 17 MB 30425 139
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۸,۰۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

  چکیده

  تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته است؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. لذا با توجه به این اهداف، نتایجی به شرح زیر بدست آمد: بندر انزلی دومین شهر پرجمعیت استان گیلان، با جمعیتی بیش از یکصدهزار نفر به صورت خطی در طول حدود ۱۵ کیلومتر از سمت شمال به دریای خزر و از جنوب به تالاب انزلی محدود می‌شود و آبراهه‌ای که ارتباط دریا و تالاب را برقرار می‌سازد، شهر را به دو قسمت شرقی (غازیان) و غربی (انزلی) تقسیم نموده است. پیشروی آب دریای خزر و به تبع آن تالاب انزلی از دو سو در دهه اخیر خسارات فراوانی را بر شهر وارد ساخته است. به‌طوری‌که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را برآن داشت که برای حل این مشکل به چاره‌اندیشی بپردازد. نهایتاً مقرر شد که خط تراز ۲۴ - متر (ارتفاع از سطح آب‌های آزاد) به عنوان لبه دریا محسوب و هرگونه ساخت و سازی ورای این رقوم به جز تأسیسات سبک و موقت ممنوع اعلام گردد. بر اساس این مصوبه، مقرر شد تأسیسات زیربنایی حیاتی شهر در رقوم بالای ۲۲- متر احداث و به کاربری‌های مسکونی و سایر خدمات وابسته تا رقوم ۲۴ - متر اجازه ساخت و ساز داده شود. بر این اساس حدود ۵۰ درصد از سطح شهر بندر انزلی رقوم ناامن تلقی و نزدیک به ۲۹ هزار جمعیت ساکن در آن بایستی به نقاط امن انتقال داده شوند. محدودیت‌های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچگونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی‌گذارند. علاوه بر این، بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرارداده است. بر این اساس به نظر می‌رسد مناسب‌ترین اراضی برای توسعه شهر با منظور داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای 24- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول محور ارتباطی انزلی به آستارا می‌باشند. اما این امکان نیز بدلیل خطی شدن بیشتر بافت شهر، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالارفتن هزینه‌های خدمات زیربنایی شهر می‌گردد. بنابراین مناطق فوق قابل استفاده نمی‌باشد. مناسب‌ترین راه برای اسکان جمعیت و تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز، استفاده از بافت‌های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول میزان تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی در بافت‌های موجود می‌باشد. بنابراین مهمترین محدودیت‌های ژئومورفولوژی در شهرستان انزلی دو عامل طبیعی یعنی مرداب انزلی و دریای خزر بوده که هر دو در توسعه شهر انزلی بسیار اثرگذار می‎باشد. البته تغییرات خطوط ساحلی و اشکال ژئومورفولوژی ایجاد شده در این نواحی نیز باعث عدم توسعۀ فیزیکی این شهرستان شده است.

  واژگان کلیدی: محدودیت، ژئومورفولوژی، توسعه فیزیکی، شهرستان بندر انزلی

   

  مقدمه

  شهر بندر انزلی به جهت محصور شدن از دو جهت جغرافیایی (از سمت شمال با دریا و از سمت جنوب با تالاب بندرانزلی)، برای توسعۀ فیزیکی خود ناگزیر به سمت جهت‌های شرقی و غربی پیرامون خود حرکت می‌کند. طی این فرایند در نیم قرن اخیر چهار روستا از روستاهای حاشیه بلافصل شهر، قربانی توسعه فضایی شهر شده و در آن ادغام شده‌اند. تراکم بالای جمعیت شهر بندر انزلی و کمبود اراضی آن، توسعۀ فیزیکی شهر را به دنبال داشته که تحولاتی را در داخل اراضی پیرامون شهر ایجاد می‌کند. این تحولات منجر به تغییرات کاربری اراضی روستایی و کشاورزی شده و رفته رفته سطح وسیعی از اراضی به ساخت و سازها اختصاص یافته است. شهر بندر انزلی به عنوان تنها نقطه شهری در شهرستان به کانون جذب جمعیت مهاجر تبدیل شده و این روند طی قرن اخیر شهر را با افزایش جمعیت و کاهش اراضی مواجه کرده است. روستاهایی همچون سوسر نویر و وقار در سال 1365 و روستاهای شالور کولیور در سال 1375 طی فرایند خزش شهر در آن ادغام شده‌اند. همچنین روستاهای بشمن و طالب‌آباد که در حاشیه بلافصل شهر واقع شده‏‌اند، از این قاعده مستثنی نبوده و مورد تهاجم ساخت و سازهای شهر قرار گرفته و محل اسکان جمعیت آن شده‌ است. بدین صورت از وسعت اراضی روستاها کاسته شده و با تبدیل شدن به سازه‌های شهری در محدوده شهری ادغام شده‌اند. در واقع شهر با رشد افقی خود به سمت روستاهای حاشیه حرکت کرده و اراضی روستایی را در خود حل می‏‌کند و با گذشت زمان، روستاها به صورت کامل توسط شهر بلعیده می‏‌شوند. تراکم جمعیت، کمبود زمین، شهر را ناگریز به توسعه به سمت اراضی پیرامونی هدایت می‏‌کند. بنابراین با توجه به وجود دو عامل طبیعی یعنی دریا و مرداب و اشکال ایجاد شده ژئومورفولوژی در نواحی ساحلی این تحقیق به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

  فصل اول: کلیات تحقیق؛

  فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پییشینه تحقیق؛

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش؛

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق؛

  فصل پنجم: ارزیابی فرضیه‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات.

  چکیده

  تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته است؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. لذا با توجه به این اهداف، نتایجی به شرح زیر بدست آمد: بندر انزلی دومین شهر پرجمعیت استان گیلان، با جمعیتی بیش از یکصدهزار نفر به صورت خطی در طول حدود ۱۵ کیلومتر از سمت شمال به دریای خزر و از جنوب به تالاب انزلی محدود می‌شود و آبراهه‌ای که ارتباط دریا و تالاب را برقرار می‌سازد، شهر را به دو قسمت شرقی (غازیان) و غربی (انزلی) تقسیم نموده است. پیشروی آب دریای خزر و به تبع آن تالاب انزلی از دو سو در دهه اخیر خسارات فراوانی را بر شهر وارد ساخته است. به‌طوری‌که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را برآن داشت که برای حل این مشکل به چاره‌اندیشی بپردازد. نهایتاً مقرر شد که خط تراز ۲۴ - متر (ارتفاع از سطح آب‌های آزاد) به عنوان لبه دریا محسوب و هرگونه ساخت و سازی ورای این رقوم به جز تأسیسات سبک و موقت ممنوع اعلام گردد. بر اساس این مصوبه، مقرر شد تأسیسات زیربنایی حیاتی شهر در رقوم بالای ۲۲- متر احداث و به کاربری‌های مسکونی و سایر خدمات وابسته تا رقوم ۲۴ - متر اجازه ساخت و ساز داده شود. بر این اساس حدود ۵۰ درصد از سطح شهر بندر انزلی رقوم ناامن تلقی و نزدیک به ۲۹ هزار جمعیت ساکن در آن بایستی به نقاط امن انتقال داده شوند. محدودیت‌های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچگونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی‌گذارند. علاوه بر این، بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرارداده است. بر این اساس به نظر می‌رسد مناسب‌ترین اراضی برای توسعه شهر با منظور داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای 24- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول محور ارتباطی انزلی به آستارا می‌باشند. اما این امکان نیز بدلیل خطی شدن بیشتر بافت شهر، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالارفتن هزینه‌های خدمات زیربنایی شهر می‌گردد. بنابراین مناطق فوق قابل استفاده نمی‌باشد. مناسب‌ترین راه برای اسکان جمعیت و تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز، استفاده از بافت‌های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول میزان تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی در بافت‌های موجود می‌باشد. بنابراین مهمترین محدودیت‌های ژئومورفولوژی در شهرستان انزلی دو عامل طبیعی یعنی مرداب انزلی و دریای خزر بوده که هر دو در توسعه شهر انزلی بسیار اثرگذار می‎باشد. البته تغییرات خطوط ساحلی و اشکال ژئومورفولوژی ایجاد شده در این نواحی نیز باعث عدم توسعۀ فیزیکی این شهرستان شده است.

  واژگان کلیدی: محدودیت، ژئومورفولوژی، توسعه فیزیکی، شهرستان بندر انزلی

   

  مقدمه

  شهر بندر انزلی به جهت محصور شدن از دو جهت جغرافیایی (از سمت شمال با دریا و از سمت جنوب با تالاب بندرانزلی)، برای توسعۀ فیزیکی خود ناگزیر به سمت جهت‌های شرقی و غربی پیرامون خود حرکت می‌کند. طی این فرایند در نیم قرن اخیر چهار روستا از روستاهای حاشیه بلافصل شهر، قربانی توسعه فضایی شهر شده و در آن ادغام شده‌اند. تراکم بالای جمعیت شهر بندر انزلی و کمبود اراضی آن، توسعۀ فیزیکی شهر را به دنبال داشته که تحولاتی را در داخل اراضی پیرامون شهر ایجاد می‌کند. این تحولات منجر به تغییرات کاربری اراضی روستایی و کشاورزی شده و رفته رفته سطح وسیعی از اراضی به ساخت و سازها اختصاص یافته است. شهر بندر انزلی به عنوان تنها نقطه شهری در شهرستان به کانون جذب جمعیت مهاجر تبدیل شده و این روند طی قرن اخیر شهر را با افزایش جمعیت و کاهش اراضی مواجه کرده است. روستاهایی همچون سوسر نویر و وقار در سال 1365 و روستاهای شالور کولیور در سال 1375 طی فرایند خزش شهر در آن ادغام شده‌اند. همچنین روستاهای بشمن و طالب‌آباد که در حاشیه بلافصل شهر واقع شده‏‌اند، از این قاعده مستثنی نبوده و مورد تهاجم ساخت و سازهای شهر قرار گرفته و محل اسکان جمعیت آن شده‌ است. بدین صورت از وسعت اراضی روستاها کاسته شده و با تبدیل شدن به سازه‌ های شهری در محدوده شهری ادغام شده‌اند. در واقع شهر با رشد افقی خود به سمت روستاهای حاشیه حرکت کرده و اراضی روستایی را در خود حل می‏‌کند و با گذشت زمان، روستاها به صورت کامل توسط شهر بلعیده می‏‌شوند. تراکم جمعیت، کمبود زمین، شهر را ناگریز به توسعه به سمت اراضی پیرامونی هدایت می‏‌کند. بنابراین با توجه به وجود دو عامل طبیعی یعنی دریا و مرداب و اشکال ایجاد شده ژئومورفولوژی در نواحی ساحلی این تحقیق به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

  فصل اول: کلیات تحقیق؛

  فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پییشینه تحقیق؛

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش؛

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق؛

  فصل پنجم: ارزیابی فرضیه‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات.

   -1. بیان مسئله

  گسترش فیزیکی شهرها فرآیندی پویا و مداوم است و طی آن محدوده‌های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش می‌یابد. هر کدام از این دو روش، کالبد متفاوت و جداگانه‌ای از دیگری ایجاد می‌نماید. رشد فیزیکی به شکل افزایش محدوده شهر یا به اصطلاح گسترش افقی ظاهر می‌گردد و رشد عمودی به صورت درون‌ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده، نمایان می‌شود.

  جامعه ما در طی صد سال گذشته صرف‌نظر از علت‌ها و تحت تأثیر تمدن غرب، دگرگونی‌های سریعی را متحمل شده است و نهایتاً شکل جدیدی به خود گرفته که از بسیاری جهات متفاوت با گذشته‌اش می‎باشد. این تغییرات در تمامی عرصه‌های جامعه به نحوی به وجود آمده که سازه‌های سنتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه را به هم ریخته و زندگی جدید که در اثر نیازهای زمان شکل گرفته است نه تنها تداوم منطقی و روند گذشته را ندارد بلکه چیزی ورای معنای گذشته است و الگوی جدید را سازماندهی می‎نماید. لیکن توسعۀ کالبدی لجام گسیخته و بدون برنامه یکی از معضلات اصلی در ساختار شهری و اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز مسئله توسعۀ کالبدی بی رویه در برخی شهرها و از جمله شهر انزلی دیده می‌شود. از آنجایی که توسعۀ کالبدی شهرها نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه‌های آسیب‌پذیر را به دنبال خواهد داشت لذا باعث برهم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می‌شود.

  استان گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از جمله استان‌های مهاجرپذیر بوده که هر ساله افراد زیادی بدلیل شرایط جغرافیایی منحصر به فرد آن به این استان مراجعه می‌نمایند. شهرستان بندر انزلی یکی از شهرستان‌هایی است که در دهه‌های اخیر از رشد فزاینده‌ جمعیتی برخوردار بوده که از دلایل عمده آن می‌توان به موقعیت طبیعی(دریا، ساحل، مرداب) و شرایط مناسب اقلیمی برای سکونت و همچنین مهاجرپذیر بودن نیروی کار به علت منطقه آزاد تجاری و صنایع و کارخانجات در گروه‌های عمده‌ فعالیت، اشاره نمود. این شهرستان در ناحیه‌ای کاملاً جلگه‌ای به صورت طولی و در ساحل دریای خزر واقع شده و مکان شهر بندرانزلی، بین تالاب بین‌المللی انزلی و دریای خزر می‌باشد. بر این اساس محدودیت‌های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که امکانات قابل توجهی را برای توسعه در اختیار نمی‌گذارد. علاوه بر این بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرار داده است. لذا این تحقیق در نظر دارد محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی شهرستان بندر انزلی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و راهکارهایی را برای برون‌رفت از آن پیشنهاد نماید.

   

  1-2. اهمّیت و ضرورت تحقیق

  شهرهای امروزی با توجه به گستردگی سطح‌شان که دائماً بر مقدار آن افزوده می‌شود، زمین‌های وسیعی را به خود اختصاص می‌دهند. این زمین‌ها از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی و مورفولوژیک تشکیل می‌یابند. هر اندازه که شهرها گسترش پیدا کنند، برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می‌شود. در این میان با توجه به مقر و مکان قرارگیری این سکونتگاه‌ها در واحدهایی نظیر دامنه‌ها و دره‌ها، سواحل و دشت‌های سیلابی، نقاط مرتفع و پرشیب کوهستانی و موارد دیگری نظیر اینها، نوع محدودیت‌ها و خطرات محیطی تحمیل شده متفاوت بوده و می‌بایست با شناسایی و دسته‌بندی آنها، شرایط مطلوب‌تر و پایدارتری را برای افراد در راستای کاهش خسارات جانی و مالی فراهم نمود. لذا اهمّیت و ضرورت شناخت ویژگی‌های محیط طبیعی با تأکید بر علوم زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب و کم‌خطر برای ایجاد بناها و ساختمان‌ها، از مناطق نامساعد و پرخطر، معلوم می‌شود. برای شناخت بخش اعظمی از ویژگی‌های محیط طبیعی نیاز به مطالعه ژئومورفولوژی است. در سایه کسب این گونه آگاهی است که می‌توان قدم‌های موثری در انتخاب مناسب‌ترین مکان برای ایجاد و گسترش شهرها برداشت و نسبت به جلوگیری از خطر پدیده‌های طبیعی و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد.

  1-3. اهداف تحقیق

  هر تحقیق دارای اهداف مشخصی است. این اهداف به دو گروه هدف‌های کلی و هدف‌های ویژه تقسیم می‎شوند. «هدف کلی» مقصود و منظور نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش مشتق می‌شود. «اهداف ویژه» تحقیق که اصولاً از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می‌گیرند و محقق با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود (نادری و همکاران، 1389: 11). از اینرو در پژوهش حاضر نیز اهداف کلی و ویژه آن به شرح زیر است:

  بررسی محدودیت‌ های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی؛

  شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیده، ناشی از عوامل ژئومورفولوژی محدودکننده در شهرستان بندرانزلی؛

  ارائه راهکارهای لازم در جهت جلوگیری از محدودیت‌های طبیعی در شهرستان بندرانزلی.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

  1-4. سؤال تحقیق

  مهمترین سؤال‌های تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشد:

  - عوامل و پدیده‌های تأثیرگذار ژئومورفولوژی بر توسعۀ فیزیکی شهربندر انزلی کدامند؟

  - آیا توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژیکی ارتباط مستقیم دارد؟

  1-5. فرضیه تحقیق

  با توجه به اهداف و پرسش‌های تحقیق، برای این پژوهش دو فرضیه مطرح شده که به شرح زیر می‎باشد:

  به نظر می‌رسد بعضی از عوامل ژئومورفولوژیکی مثل دریا و نیز احاطه آب در بیشتر قسمت‌های شهری مانع از توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی می‌شود.

  توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژیکی ارتباط مستقیم دارد.

  1-6. روش تحقیق

  هدف از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص شود برای بررسی موضوعی خاص، محقق چه روش تحقیقی لازم است اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر به پرسش یا پرسش‌های مورد نظر هدایت نماید. با توجه به این که تحقیق حاضر به جمع‌آوری اطلاعات و شواهد میدانی برای آزمون فرضیه‌ها یا پاسخ به سوال‌های مربوط به وضع کنونی شهر می‌پردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد.

  1-6-1. روش گردآوری اطلاعات

  مرحله گردآوری اطلاعات، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مساله خود را به اتکای آنها می‌یابد (حافظ‌نیا، 1377: 162). در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و همینطور برخی ادارات شهرستان انزلی و همچنین سایت‌های اینترنتی مختلف مراجعه نموده و جهت برآورد داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و SPSS و جهت ترسیم نقشه‌های مورد نیاز از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است.

   

  1-6-2. ابزار گردآوری اطلاعات

  ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری، جدول و کروکی و ... بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای بوده و در روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه، گفتگو، دوربین عکاسی و غیره استفاده شده است.

  1-6-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  تجزیه و تحلیل می‌تواند بر اساس مستندات موجود کمّی یا کیفی باشد. برای انجام تحلیل‌های کمّی از داده‎های آماری استفاده می‌شود. تحلیل‌های کیفی نیاز به مستندات کمّی دارد. که این مستندات از منابع کتابخانه‌ای و میدانی با روش‌های خاص خود استخراج شده و سپس ارزیابی قرار می‌گیرند (برگرفته از رهنمایی، 1392: 148). در این تحقیق پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق ابزارهای گردآوری، داده‌های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همچنین به تفسیر نقشه‌های مورد استفاده پرداخته تا نتایج مطلوب ارائه گردد. لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده‌ها از روش‌های توصیفی و آماری استفاده شده است.

  1-7. قلمرو تحقیق

  بندر انزلی در شمال مرکزی استان گیلان در طول جغرافیایی 49 درجه و 28 دقیقه و عرض جغرافیایی 37 درجه و 28 دقیقه واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 26- متر می‌باشد. با وسعتی در حدود 7/304 کیلومتر مربع، از شمال به دریاچه بزرگ خزر و از شرق به شهرستان رشت و از جنوب به شهرستان صومعه‌سرا و از غرب به شهرستان رضوانشهر محدود می‌شود. بندر انزلی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی، دو دهستان به نام‌های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن‌رود با 7 آبادی می‌باشد(نقشه شماره 1-1).

  بندر انزلی در ناحیه‌ای کاملاً جلگه‌ای و ساحلی به صورت طولی در ساحل دریاچه خزر واقع شده و از آب‌وهوای معتدل برخوردار است و به دلیل قرار گرفتن در ساحل ماسه‌ای دریا از موقعیت مناسبی برای توریسم برخوردار است. بندر انزلی در محل به هم پیوستن تالاب به دریاچه خزر و بر روی رسوب‌های دلتائی آن قرار گرفته و به همین جهت شهر از سه قسمت تشکیل شده است. بخش غربی یا انزلی، بخش میانی یا شبه‌جزیره میان پشته و بخش شرقی به نام غازیان (مرکز آمار ایران، سالنامه دوره‌های مختلف آماری).

  . واژه‌ها و مفاهیم

  شهر: شهر مجموعه‌ای از مناسبات و روابط انسانی با محیط زیست است، در این مجموعه نه تنها روابط انسانی با محیط که (در میدان عمل جغرافیا بررسی می‌شود) جای دارد، بلکه روابط درونی انسان‌ها و اندیشه‌های فکری و فلسفی آنان با یکدیگر نیز از دیدگاه‌های علوم دیگری مانند فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و غیره مورد بررسی و مطالعه قرارمی گیرد (راهنمایی، 1371: 6). شهر در حقیقت جایی است که با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری، بانکداری، آموزش و پرورش، بهداشت صنایع و کارخانه‌های بزرگ باسبک زندگی متفاوت ازجامعه روستایی (شیعه، 1385: 6 ). در اصطلاح محدوده‌ای را شهر گویند که بسیاری از شرایط و خصوصیات از جمله ابعاد اکولوژیکی، شرایط شغلی، خصیصه‌های اجتماعی فرهنگی، حوزه‌های اداری، فعالیت‌های اقتصادی خصوصیات جمعیتی و غیره آن را نسبت به سکونتگاه‌های دیگر متمایز می‌نماید (شکویی، 1381).

  فضای شهری: آن بخش از فضاست که به‌وسیله شهر اشغال یا دست کم به ضرورت کارکرد درونی کانون‌های جمعیتی مورد استفاده قرار گرفته است. این فضا مشتمل است بر محدوده‌های ساخته شده شبکه راه‌های شهری، قرارگاه‌ها و مؤسسات صنعتی، مؤسسات حمل و نقل، باغ‌ها، اماکن ویژه سرگرمی و تفریحی، محل‌های گذران اوقات فراغت یعنی آن بخش از فضاها که در دسترس شهرنشینان قرار دارد (دلفوس، 1374: 83).

  - توسعه: توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینه اقتصادی، سازمان سیاسی و بلاخره ضوابطی که رفتارهای انسانی را در جامعه رهبری می‌کند، نیز اثر می‌گذارد. به عبارتی توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است(معصومی اشکوری، 1370: 43). توسعه عبارت است از تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضائی و... بگونه‌ای که نه تنها رشد کمّی جامعه را به همراه داشته باشد بلکه تغییرات کیفی در شیوه‌های زندگی، رفاه اجتماعی، بالندگی فرهنگی، زیرساخت‌های اقتصادی و... را فراهم آورد. همچنین برخی متخصصان، توسعه را اینگونه تعریف کرده‌اند: توسعه عبارت از شکفتن تدریجی هر چیز از یک حالت ابتدایی و حرکت آن به سمت مرحله تکامل یافته‌تر است (جرالد، 1368: 13).

  توسعۀ فیزیکی: تمام عواملی از شهر که به دید می‌‌‌‌آید و چشم قادر به تماشای آن است. تمام این عوامل بصورت انفرادی و خواه در حالتی به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می‌‌‌‌کند. به افزایش کمّی و کیفی کاربری‌ها و فضاهای کالبدی یک شهر که در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان انجام می‌‌‌‌گیرد توسعۀ فیزیکی گویند (زنگی‌آبادی، 1372: 38). رشد و گسترش اندامواره شهر یعنی بزرگ شدن تنه و اندام فیزیکی شهر به معنای توسعۀ فیزیکی است که شهر از جهات مختلف می‌تواند به این توسعه و رشد برسد و در مقابل نیز همانطور هم می‌تواند توسط بعضی عوامل متوقف شود. در توسعۀ فیزیکی شهر، زمین‌های اطراف شهرها و یا به عبارتی روستاهای همجوار شهرها به شهرهای اصلی متصل و چسبانیده می‌شوند و تحت اشغال شهر در می‌آیند. توسعۀ فیزیکی بر خلاف توسعۀ کالبدی که عموماً در درون شهر صورت می‌گیرد، پا را فراتر نهاده و روز به روز فضای بیشتری را اشغال می‌کند و به بزرگتر شدن وسعت شهر منجر می‌گردد.

  ژئومورفولوژی: فرآیندهای ژئومورفولوژیکی زمین همواره ناشی از نیروهای فیزیکی، ‌شیمیایی و یا بیولوژیکی هستند که در سطح زمین تغییراتی ایجاد می‌کنند. ژئوموفولوژی به بحث در مورد اشکال سطح زمین که نتیجه دو عامل درونی (تکتونیک) و بیرونی عناصر و عوامل (اقلیم) ایجاد می‌شوند، می‌پردازد.

  محدودیت: هرگونه جلوگیری از پیشروی و توسعه در یک منطقه را به‌وسیله عوامل دیگر محدودیت می‌گویند. در برخی موارد محدودیت به معنای کاستی و نبودن را نیز می‌دهد. در این تحقیق منظور از محدودیت جلوگیری و مهار برخی عوامل در برابر عوامل دیگر می‌باشد. برخی محدودیت‌ها ناشی از عملکرد انسان بوده و برخی از محدودیت‌ها به‌صورت طبیعی می‌باشند. مهمترین محدودیت‌های طبیعی موجود در شهر انزلی وجود دو موانع طبیعی بوده که از هر دو طرف شهر انزلی را تحت فشار قرار داده است. از یک طرف دریا و پیشروی و بالا آمدن آب دریا در سال‌های اخیر و از طرف دیگر مرداب انزلی که خود در این سال‌ها دستخوش تغییرات متعددی شده است.

  1-9. مشکلات، محدودیت‌ها و موانع تحقیق

  در انجام پژوهش حاضر با محقق محدودیت‌هایی روبرو شد که در زیر به برخی از آنها اشاره گردید:

  الف) مشکلات علمی تحقیق:

  کمبود منابع در رابطه با موضوع تحقیق؛

  کمبود اطلاعات دسته اول در سازمان‌های ذیربط؛

  کمبود آمار و اطلاعات کافی و لازم در ادارات منطقه مورد مطالعه؛

  عدم همکاری بعضی از سازمان‌ها و نهادها.

  ب) مشکلات مالی:

  بالا بودن هزینه تهیه داده‌های اولیه از قبیل آمار، نقشه و ...؛

  عدم تأمین مالی پژوهشگر.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  ? فصل اول: کلیات تحقیق ................................................................................................  3

  1-1. بیان مسئله. 4

  1-2. اهمّیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-3. اهداف تحقیق.. 5

  1-4. سؤال تحقیق.. 6

  1-5. فرضیه تحقیق.. 6

  1-6. روش تحقیق.. 6

  1-6-1. روش گردآوری اطلاعات... 6

  1-6-2. ابزار گردآوری اطلاعات... 7

  1-6-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 7

  1-7. قلمرو تحقیق.. 7

  1-8. واژه‌ها و مفاهیم. 9

  1-9. مشکلات، محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 10

  ? فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ................................................  9

  2-1. مورفولوژی.. 12

  2-2. ژئومورفولوژی.. 12

  2-3. اهمّیت مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی عمران شهری.. 13

  2-4. نقش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی‌های ساحلی.. 14

  2-5. برنامه‌ریزی ژئومورفیک.... 14

  2-6. مدیریت محیط.. 15

  2-7. مشارکت ژئومورفولوژی در مدیریت محیط.. 15

  2-8. خصوصیات حوضه‌های آبریز نواحی پست... 16

  2-9 مشکلات نواحی ساحلی.. 17

  2-10. عوامل ژئومورفولوژیکی محدود کننده سواحل.. 17

  2-10-1. امواج.. 17

  2-10-2. جریان‌های دریایی.. 18

  2-11. چگونگی تشکیل یک دریابار. 19

  2-12. خلیج دهانه‌ای.. 19

  2-13. دلتا 19

  2-14. اشکال تجمع مواد رسوبی حاصل از تأثیر امواج مخرب... 19

  2-15. آثار ترازهای سطح دریا در کواترنر. 20

  2-15-1. ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مرفولوژیکی آن. 20

  2-15-2. شرایط اقلیمی نئوژن. 22

  2-15-3. تحولات اقلیمی دوران چهارم از نظر جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی.. 23

  2-15-4. تحولات اقلیمی کواترنر در ایران و شواهد مورفولوژیکی آن. 23

  2-15-5. دریاچه‌های پلویال ایران. 24

  2-16. مفهوم توسعه شهری.. 24

  2-17. محدوده و حریم شهر. 25

  2-18. شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر. 25

  2-18-1. عوامل جغرافیای طبیعی.. 26

  2-18-1-1. موقعیت جغرافیایی.. 26

  2-18-1-2. توپوگرافی.. 27

  2-18-1-3. شیب... 27

  2-18-1-4. اقلیم. 28

  2-18-1-5. خاک و آب... 28

  2-18-1-6. پوشش گیاهی.. 30

  2-18-1-7. زمین‌شناسی.. 31

  2-18-1-8. ژئومورفولوژی.. 31

  2-18-2 عوامل اجتماعی.. 31

  2-19. پیشینه تحقیق.. 33

  ? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها ......................................................  39

  3-1. روش اجرای تحقیق.. 40

  3-1-1. روش تحلیلی.. 40

  3-1-2. روش توصیفی.. 40

  3-2. مواد (داده‌های مورد نیاز) 41

  3-2-1. پهنه‌بندی بارش سالانه در سطح منطقه مورد مطالعه. 42

  3-2-2. حداکثر بارندگی روزانه. 44

  3-2-3 تعداد روزهای با بارندگی به میزان صفر میلیمتر و یا بیشتر. 46

  3-2-3. تعداد روزهای با بارندگی به میزان 1 میلیمتر و یا بیشتر. 47

  3-2-4 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 5 میلیمتر و یا بیشتر. 47

  3-2-5 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 10 میلیمتر و یا بیشتر. 48

  3-2-6. سمت و سرعت باد غالب... 49

  ? فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق ............................................  52

  4-1. موقعیت جغرافیایی.. 53

  4-2. ویژگی‌های طبیعی بندر انزلی.. 54

  4-2-1. زمین‌شناسی.. 54

  4-2-2. توپوگرافی.. 57

  4-2-3. اقلیم. 59

  4-2-3-1. درجه حرارت... 59

  4-2-3-2. بارندگی.. 61

  4-2-3-3. رطوبت نسبی.. 62

  4-2-3-4. ابرناکی.. 63

  4-2-3-5. ساعات آفتابی.. 64

  4-2-3-6. روزهای یخبندان. 64

  4-2-3-7. جهت و سرعت باد. 65

  4-2-4. منابع آب... 67

  4-2-5. خاک‌شناسی.. 70

  4-2-6. پوشش گیاهی.. 71

  4-3. نگاهی به برخی از ویژگی‌های دریای خزر. 74

  4-3-1. آب و هوا 75

  4-3-2. زمین‌شناسی و تکتونیک.... 76

  4-3-3. منابع تأمین‌کننده آب دریای خزر. 77

  4-3-4. خلیج‌ها، جزایر و بنادر. 79

  4-3-5. شرایط اقلیمی گذشته و بازتاب تغییرات اقلیمی بر جغرافیای ساحلی.. 79

  4-3-6. رابطه تغییرات اقلیمی و نوسان سطح آب دریای خزر. 80

  4-3-7. تغییرات سطح دریای خزر. 81

  4-3-8. عوامل مؤثر در نوسان آب دریای خزر. 91

  4-4. بررسی تغییرات خطوط ساحلی در استان گیلان. 91

  4-5. بررسی شواهد ژئومورفولوژی در سواحل انزلی.. 92

  4-5-1.عوامل محدود کننده ژئومورفولوژیکی در محدوده بندر انزلی.. 93

  4-5-1-1. تلماسه‌های عرضی Qts. 93

  4-5-1-2. تپه‌های ماسه‌ای.. 94

  4-5-1-3. واحد رسوبات آبرفتی رودخانه‌ای Qal1.. 97

  4-5-1-4. رسوبات سدی برجای مانده (خاکریزهای طبیعی) رودخانه‌ای QaL2.. 98

  4-5-1-5. پهنه‌های ماسه‌ای آزاد Qsp. 98

  4-5-1-6. مرداب و تالاب... 98

  4-5-2. شواهد پیشروی دریای خزر به خشکی.. 100

  4-5-2-1. وضعیت ساحل در منطقه انزلی.. 100

  4-5-2-2. وضعیت کلی پیشروی در خطوط ساحلی.. 106

  4-6. نواحی ساحلی در شهر انزلی.. 107

  4-7. تأثیر باد در ایجاد اشکال ژئومورفولوژیکی.. 108

  4-8. اثر نوسانات تراز آب دریای خزر. 109

  4-9. تأثیر تغییرات سطح آب دریا در منطقه ساحل.. 110

  4-10. موانع و محدودیت‌های توسعه شهر انزلی.. 111

  4-10-1. نحوه استقرار شهر بر اساس رقوم ارتفاعی.. 113

  4-10-2. چگونگی نحوه استفاده از اراضی در شهر. 114

  ? فصل پنجم: ارزیابی فرضیه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ...............................................  115

  5-1. ارزیابی فرضیه‌ها 117

  5-2. بحث و نتیجه‌گیری.. 118

  5-3. راهکارهای پیشنهادی.. 123

  فهرست منابع و مأخذ.. 124

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................  138

   

  منبع:

  احمدی، حسن و پیمانی‌فرد، بهرام و کوثر، سیدآهنگ و مهدوی، محمد، 1380، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوازدهم (مرتع و آبخیزداری)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  آزاد، منصور، 1372، علل افزایش سطح آب دریای خزر و پیشروی آن در ساحل، مرکز ارشاد اسلامی گیلان

  اسپهبد، محمدرضا، 1384، تغییرات مرفوتکتونیکى و نوسانات سطح آب دریایى خزر با نگاهى ویژه به خلیج قره‌بغاز گل از روى تصاویر ماهواره‌اى، بیست و یکمین گردهمائى علوم زمین).

  آقانباتی، سیدعلی، 1383، زمین‌شناسی دریای خزر، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

  امینی، علی، 1371، طبقه‌بندی دریا و دریاچه‌ها براساس عوامل مؤثر در تغییرات سطح آب، مجموعه مقالات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان

  بحرینی، سیدحسین و مقدس خراسانی، ابوالقاسم، 1386، محدودیت‌های توسعه شهری در انزلی، سایت SID

  تحلیل آماری تغییرات سطح آب دریای خزر، 1375، مرکز طرح و برنامه اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان

  ثابت عهد جهرمی، عبدالرضا و همکاران، 1384، بررسی شکست موج و جریانهای در امتداد ساحل ناشی از آن در سواحل جنوبی دریای خزر (بین انزلی تا کیانشهر)، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  جابری، مریم، یوسف زاده، حسین، 1384، ارزیابی تغییرات خط سواحلی دریای خزر با استفاده از  GIS , RS مطالعه موردی منطقه رویان مازندران، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  جعفری، عباس، 1366، شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران، انتشارات گیتاشناسی

  خوشروان، همایون، 1379، پهنه‌بندی ریخت‌شناسی سواحل جنوبی دریای خزر، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر

  درویش زاده، علی، 1382، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر

  دهخدا، 1377، لغت نامه دهخدا، انتشارات امیرکبیر

  دیسه، جهانگیر، کشاورزان زاده، زهرا، 1384، گزارش اطلس بررسی‌های ژئومورفولوژیکی و ویژگی‌های طبیعی ساحلی بندر انزلی، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  راسخ، ریحانه، 1391، بررسی توان‌های محیطی سواحل مرکزی استان گیلان به منظور برنامه‌ریزی مدیریت یکپارچه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به راهنمایی دکتر محمدرضا افشاری آزاد

  رضائی، پرویز و استاد ملکرودی، پروانه، 1389، محدودیتهای ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره 7 (بهار)

  رضوی صیاد، بهرامعلی، 1371، گزارش سفر سمپوزیوم دریای خزر( باکو21-15 سپتامبر1990)، نوسانات آب دریای خزر، مجموعه مقالات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان

  زادسر، هادی و همکاران، 1388، بررسی ژئومورفولوژیکی سواحل دریای خزر و نگرشی بر نوسانات تراز آب این دریا، (انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری).

  زمردیان، محمدجعفر، 1383، ژئومورفولوژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  زمردیان، محمدجعفر، 1384، ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالش‌ها و عوامل تهدید کننده، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای

  زنگی آبادی، علی، 1372، تحلیل فضایی الگوی توسعه فیزیکی شهر کرمان، دانشگاه تربیت مدرس

  سماعی، منصور، 1372، گزارش اجمالی تحولات دریای خزر، مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر

  شاهینی، شاداب، 1378، دریاها و دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر

  شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان، 1385، گزارش‌های سالانه از ذخایر آبی شهرستان بندر انزلی

  شهرابی، مصطفی، 1373، دریاها و دریاچه‌های ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

  علایی، محمود، 1381، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس

  علیزاده لاهیجانی و م نادری، 1384، ژئومورفولوژی سواحل و بستر دریای خزر و اثر نوسان تراز آب بر روی آن، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  علیجانی، بهلول، 1374، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور

  علیزاده، حمید، 1383، مقدمه‌ای بر ویژگی‌های دریای خزر، انتشارات نوربخش

  عمید، حسن، 1369، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر

  فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور، حوضه آبریز دریای خزر، 1382، جلد دوم، سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  قانقرمه، عبدالعظیم؛ ملک، جواد، 1384، همزیستی مسالمت‌آمیز با نوسانات آب دریای خزر به منظور توسعه پایدار سواحل ایران (مطالعه موردی: ساحل جنوب شرقی)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 54 (زمستان)

  قدرتی، علیرضا و همکاران، 1384، بررسی تغییرات خطوط ساحلی استان گیلان. مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، گزارش نهائی طرح تحقیقاتی.

  قدرتی، علیرضا و همکاران، 1386، بررسی ویژگی‌های سواحل استان گیلان. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، گزارش نهائی طرح تحقیقاتی.

  قدرتی، علیرضا و غریب رضا، محمد رضا، 1384، بررسی پیشروی و پسروی سواحل دلتای سفیدرود در استان گیلان، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  قدرتی، علیرضا و همکاران، 1384، بررسی پیشروی آب دریای خزر در تغییرات ژئومورفولوژی سواحل گیلان، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  مرادی‌فر، امیر؛ (1390)، راهنمای کاربردی ArcGis9.3 همراه با معرفی برنامه‌های جانبیِ Extension . چاپ اول، رشت، انتشارات وارسته

  مسائل دریای خزر، 1381، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

  مسائل دریای خزر، 1382، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

  معصومی اشکوری، سیدحسن، 1370، اصول مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سازمان برنامه و بودجه گیلان

  معین، محمد، 1377، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر

  مفخم پایان، لطف الله، 1375، دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی زاده، انتشارات هدایت، چاپ اول

  مقیمی، ابراهیم، 1387، ژئومورفولوژی شهری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

  موحد دانش، علی اصغر، 1373، هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، انتشارات سمت

  موسوی روحبخش، سید محمد، 1380، زمین‌شناسی دریای خزر، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

  موسی‌پور میاندهی، پری و استعلاجی، علیرضا، 1389، تحلیلی بر سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی با تاکید بر مدل متغیرهای استاندارد شده، مجله پژوهش‌های جغرافیایی

  نعمتی فرهادی، مژگان، شواهد ژئومورفولوژی پیشروی و پسروی دریای خزر از کواترنر تا امروز (از انزلی تا کیاشهر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشت

  نوحه‌گر و یمانی، مجتبی، 1385، ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، انتشارات

  نوسانات آب دریای خزر در سال آبی(82-1381) وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات آب و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

  نوسانات سطح آب دریای خزر در سال آبی(77-1376)، وزارت نیرو، مرکز تحقیقات منابع آب (شهاب) مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر

  واردی، سیدابراهیم، 1384، ارزیابی کمّی کیفی فلزات سنگین در رسوبات کف دریای خزر

  یزدانی، لیلا و ترابی آزاد، مسعود، 1384، مدل عددی جریان‌های ساحلی محدوده سواحل آستارا تا بندرانزلی، ششمین همایش علوم و فنون دریایی

  Allen Zenkevitch L. A. 1963, biology and faun of the sea of theussrgeorg and urwin Lt. d

  Dppolonia, 1974, caspian sea foor hazard

  John pethick, 1984, an introduetion to castar geomorphology

  www. cibloggers. com

  www. shomalnews. com

  www. wikipedia


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, پروژه درباره پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی

مقدمه: پژوهش حاضر اختصاص به بررسی و مطالعه تنگناهای توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی دارد. در یک تعریف کلی ژئومورفولوژی عبارت است از: علم شنایی اشکال ناهمواریهای سطح زمین است و وظیفه آن شناخت و دسته بندی (طبقه بندی) این اشکال جهت برنامه ریزی در محیط می باشد. شکل عوارض زمین و یا پدیده های ژئومورفولوژیکی نقش موثری در شکل گیری سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)در جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده : حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد ...

چکیده : گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاهها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده ای یافته اند، امری اجتناب ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاههای روستایی مشاهده می شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربریهای مولد در بخش کشاورزی خواهد بود. در این تحقیق بررسی روند تغییر کاربری ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده توسعه فیزیکی و رشد شهر های ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده: مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­های زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی تغییر شرایط رودخانه­ها از وضعیت آلودگی و روند سل خیزی آنها به شرایط مطلوب و پایدار صورت گرفته است. رودخانه­های ذکر شده در شرایط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر می­باشند که ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

ثبت سفارش