پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

word 5 MB 30453 107
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  جغرافیای طبیعی

  گرایش اقلیم ­شناسی در برنامه­ ریزی محیطی

  چکیده

  امروزه با توجه به این که دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست و اقلیم وارد می کند، انتخاب مکان مناسب و دفن بهداشتی زباله ضروری است. در این پژوهش سعی بر آن بوده که  نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

  نتایج این بررسی و تحلیل داده­ها نشان میدهد که دفن زباله­ های شهری بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کیلومتری نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگی محیط زیست و هوای منطقه شده است. همچنین سوزاندن زباله های باعث کاهش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی شده است. در پایان پیشنهاداتی از قبیل طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله با هدف جلوگیری ازایجاد بیماریها ، برطرف کردن نگرانیهای بهداشتی و

  ضمن اینکه به عمق آبهای زیر زمینی نیز توجه شود و در انتخاب  محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژیکی (زمین شناسی) جغرافیایی و هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه، ارائه گردید.

   

   واژگان کلیدی: زباله شهری، جعفرآباد، آلودگی، اقلیم، محیط زیست.

  مقدمه

  انسان و محیط زندگیش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگیز است  که بر اساس آثار بجای مانده پیشینیان و از ماورای قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دوره­ای به فراخور حال و همراه با پیشرفت بشر و از دیدگاههای مختلف مطالعات زیادی درباره آن انجام گرفته است. شکی نیست که طبیعت و محیط زندگی و نوع اقلیمی منطقه همیشه از نعمات ارزانی شده از طرف خداوند را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده و از ابتدایی­ترین حوایج تا نهایت تمناهای او را برآورده است. آنچنانکه این وابستگی­ها روز به روز بیشتر شده و آدمی حتی فکر یک لحظه جدایی از محیط زندگی مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوی مامن و مسکن و محیط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.

  این روند تا قرون اخیر و قبل از صنعتی شدن جامعه انسانی ادامه داشته است. ولی اکنون با تغییرات و بلکه اختلافاتی که توسط بشر در زوایای مختلف محیط زندگیش پدیدار گشته این تعادل طبیعی بهم خورده است به موازات صنعتی شدن جوامع انسانی میزان بهره­وری از طبیعت و اقلیم آن و نعمات آن بطور تصاعدی و بی رویه افزایش یافته است. آنچنانکه حتی طبیعت قادر به پالودن کردن نخاله­های دست ساخته بشری نمی­باشد.

  با نگاهی گذرا به ممالک صنعتی توسعه یافته فاصله میان انسان و محیط و کسیختگی وابستگی­های عاطفی بشر نمایان می­گردد. انسان امروزی با دست خود محیط زندگی را چنان آلوده نموده که در برخی از کشورهای صنعتی حتی هوای تنفس مورد نیاز به سهولت در دسترس او قرار ندارد.

  این گسیختگی روابط و ایجاد خلاء عاطفی در انسانها بگونه­ای در تزاید است که روز به روز بر تعداد بیماران و بویژه بیماریهای روانی و عصبی افزوده شده و هر روز پیش از بیش گامهای خود را بطرف نابودی تندتر می­سازد.

  با شرحی که گذشت و به مصداق اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. لزوم چاره اندیشی اساسی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه و متعاقب آن پیشگیری از نابودی انسان و امنیت و آسایش زندگی با تمام خصوصیات زندگیش به شدت احساس می­شود.

  خوشبختانه کشور ما در زمره کشورهای توسعه یافته می­باشد که تعادل طبیعی آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته علیرغم بی­توجهی­های گذشته تا حد نسبتاً زیادی پا برجا مانده است که جهت تداوم این تعادل ضمن استفاده از مخازن و منابع موجود آن، استفاده بی­رویه را نیز باید بطور کلی منسوخ نمود تا قبل از رسیدن به بن بست­هاییکه در بالا بدان اشاره شد به رشد و شکوفایی صنعتی و کشاورزی دست یافته و همچنین در خصوص زباله­های دفن شده هم بصورت اصولی و بهداشتی دفن شده و از طرفی مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر برای جمع­آوری و جداسازی و بازیافت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که شاهد محیطی سالم و پاکیزه و آب و هوای مناسب در شهر جعفرآباد مغان داشته باشیم، سوق داده شود.

  این پایان نامه با عنوان نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه در 5 فصل به شرح زیر تدوین شده است:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

  فصل سوم:ویژگی های جغرافیایی محدوده مطالعاتی

  فصل چهارم:یافته های تحقیق

  فصل پنجم:ارزیابی فرضیه،نتیجه گیری و پیشنهادات. که امید است مورد توجه مسئولان  اجرایی و برنامه ریزان مرتبط با نواحی شهری قرار گیرد.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

  توجه به محیط زیست و آلودگی و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین و طبیعت سالم و پاک یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ باید تا حد امکان به مواردی همچون اهمیت مسئله شناخت و طبقه­بندی مواد، سیستم­های جمع­آوری و حمل و نقل و روشهای دفع و دفن مواد و عدم آلودگی محیط زیست شهری و اقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بایستی مبادرت به ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه­سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد و زباله­های شهری جمع­آوری شده توسط  شهرداری در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیم منطقه ما خواهد داشت.

  توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه­های پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم­های جمع­آوری و دفع مواد زاید که سبب آلودگی در شهر­ها و روستاههای کشور است، امکان­پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه و با انواع بیماریهای پوستی و سلسله بیماریهای سرطان­زا و سکته­های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولاً به مواد فساد­پذیر و پس ماندهای شیمیایی محیط زیست و اقلیم منطقه نسبت داده می­شود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست.

  یکی از عوامل مهم و نقش اساسی در خصوص آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که باید توجه ویژه­ای به خطرات و زیانهای ناشی از عدم کنترل زباله­های شهری و صنعتی و غیره را شناسایی نموده و در سیستم جمع­آوری به حمل و نقل توجه خاصی گردیده و به روشهای دفع زباله از قبیل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی نیز اهمیت داده شده و در زمینه بازیافت نیز آگاهی کامل داشته باشد. تا بتوانیم از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اینرو قبل از شروع بحث، پرسش زیر را در پیش رو خواهیم داشت:

  در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر جهت جمع­آوری و جداسازی و بازیافت و یا دفن بهداشتی آن در شهر باید چه اقداماتی را انجام داد.

  در سال­های اخیر افزایش روز افزون تولید مواد زاید جامد شهری موجب شده، حفاظت محیط زیست از آلودگی خاک ناشی از دفن بی­رویه زباله اهمیت فراوانی را به خود اختصاص دهد. انسان و بسیاری از موجودات به شیوه­های مختلف، تولید کننده زباله هستند و کنترل آنها نوعی تضمین سلامت و بقای محیط زیست به شمار می­رود. جمعیت شهرها زیادتر می­شود، ساختمانهای یک و دو طبقه به ساختمانهای چند طبقه در وسعت محدود تراکم پیدا می­کند. فضاهای سرانه در شهرهای بزرگ کمتر و کمتر شده و با تولید زباله بیشتر در وسعت کمتر رابطه پیدا می­کند. از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی و مصرف روز افزون مردم تولید سرانه زباله را نیز افزایش می­دهد و در چنین اوضاعی مسئله زباله در شهرها مشکل پیچیده­ای را ایجاد می­کند. تلنبار کردن و بطور غیر اصولی و غیربهداشتی جمع­آوری و حمل و نقل و دفع زباله در جاهای پرجمعیت با خودپالایی طبیعی سازگار نیست و آنرا شکست داده و محیط را آلوده ساخته و باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیت­ها می­شود. با توجه به شرح مختصری که گذشت اولویت و ارجحیت دادن به مسئله زباله به خودی خود نمایان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جدید التاسیس بوده و بر شاهراه اصلی پارس­آباد به بیله­سوار و گرمی واقع گردیده و از سوی دیگر به علت برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مردم اکثر روستاهای اطراف به شهر جعفرآباد سرازیر شده و جمعیت آن از رشد بالایی به نسبت سالهای قبل برخوردار گردیده، بطوریکه جمعیت کنونی جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستای چالما کندی نیز با جمعیتی بالغ بر 1400 نفر تا سالهای آینده به عنوان یکی از محله­های جدید برای شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اینکه زباله به عنوان یک معضل بزرگ برای شهر جعفرآباد محسوب می­شود و یکی از اولویت­های اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری بحساب می­آید.

  1-2.سوالات تحقیق

  برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، برای بازیافت چه اقداماتی انجام می­شود.

  آیا منطقه محل دفن زباله ازلحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد مناسب می­باشد.

  دفن زباله در منطقه چه تاثیراتی بر آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دارد.

  1-3. فرضیه های تحقیق

  محل دفن زباله از لحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد نامناسب می­باشد.

  جمع­آوری غیر اصولی زباله ­های شهری باعث آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه می­شود.

   زباله های شهری در منطقه باعث آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شده است.

  1-4.اهداف پژوهش 

  توجه به محیط زیست و اقلیم منطقه و حفظ و سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب الهی است که به وفور در اختیار ما قرار می­دهد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. در غیر اینصورت باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیتها و غیره می­شود و ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست که اهمیت مسئله  شناخت و طبقه­بندی مواد و سیستم­های جمع­آوری و روشهای دفن زباله­ها و مواد زاید زباله در محیط پیرامونی و مبادرت به ارایه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط که بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیمی منطقه خواهد داشت. یکی از اولویت اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه محل دفن و زباله­های دفن شده بطور اصولی و بهداشتی و طرح مکانیابی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری باید مورد توجه قرارگیرد. با توجه به شرح مطالب فوق می­توان اهداف پژوهش را چنین بیان کرد.

   جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه با مکانیابی مناسب محل دفن زباله

   جلوگیری از شیوع بیماریهای خطرناک وآلوده نکردن زمینهای زراعی منطقه مجاور محل دفن زباله با استفاده از روش بازیافت مواد

   جلوگیری از تخریب مراتع منابع طبیعی با دفن بی رویه و غیر اصولی زباله­های شهری در محل دفن زباله

   افزایش هوای پاک و فضای زیبای شهری خصوصاً از سمت ورودی با استفاده از دفن اصولی و بهداشتی زباله­های شهری

   اجرای فنس­کشی حریم محوطه ایستگاه دفن زباله

   استقرار یک دستگاه لودر یا بیل بکهو در ایستگاه محل دفن زباله و برنامه­ریزی زمانبندی شده برای دفن زباله­های ریخته شده

   احداث حوضچه جمع آوری زباله

   درختکاری حریم ایستگاه محل دفن زباله

   شناسایی تهدیدات و فرصتها جهت بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان و هم اکوسیستم و راهکارهایی جهت دوستدار محیط زیست واقلیمی منطقه

   شناسایی مسایل و مشکلات زیست محیطی و اقلیمی منطقه

   طرح مکانیابی جمع آوری و دفع و دفن بهداشتی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری

   در نطر گرفتن راهی برای تصفیه ماده زاید خطرناک

   جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن

   میزان خطر را برای سلامت عمومی از جمله انسانها واحشام به حداقل برساند.

   در نظرگرفتن روشهای مناسبی برای دفن بهداشتی زباله اعم از روش خندق Methob Trench))، روش سطح شیب­دار (Methob Rame) و در نهایت روش سوزاندن.

  1-5.روش و مراحل تحقیق

  روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است و پیاده سازی این پژوهش، ترکیبی از جمع آوری اطلاعات از طریق مقالات چاپ شده در کتابخانه­های دیجیتال و استفاده از کتب و منابع تخصصی فارسی و لاتین در زمینه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در سطح شهر بر محیط زیست و اقلیم منطقه می­باشد و استدلال بر اساس منطق و بررسی آماری اطلاعات جمع­آوری شده در طرحهای مربوط به این زمینه خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد اینترنتی، از طریق ارتباط با سایت کتابخانه دیجیتال مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع طرح و جمع­آوری اطلاعات آن و از طریق مطالعه منابع و کتب فارسی و لاتین مرتبط با موضوع طرح می­باشد و ابزار گردآوری اطلاعات براساس مشاهده مستقیم و غیر مستقیم بر داده­های موجود و جمع­آوری این داده­ها در جداول و نمونه­برداری آماری آن مانند خاک و انجام آزمایشات بر روی داده­های نمونه برداری شده و ارایه نتایج بصورت جداول و استفاده از بانک­های اطلاعاتی  و داده­های موجود در شهرداری جعفرآباد مغان می­باشد.

  در این مطالعه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه حادث شده در طول دوره­های آماری، علاوه بر بدست آوردن طول دوره ایستگاه باران سنجی و سینوپتیکی منطقه از روش­های تحلیل آماری استفاده شده و همچنین برای تعیین مکانیابی، دفع و دفن اصولی و بهداشتی محل دفن زباله می­توان از نرم افزار GIS استفاده نمود. با توجه به چندین مرحله نمونه­برداری در تاریخ­های متفاوت از زباله شهری جعفرآباد و آنالیز کردن آنها و درصدی از زباله­های بازیافت شده که در نهایت تبدیل به کمپوست بوده باشد و درصد اندکی باقیمانده که با تجزیه و تحلیل الگوهای متناسب بهداشتی و سازمان محیط زیست و شهرداری دفن و صورت می­پذیرد.

   

   

  1- 6.محدودیت ها و مشکلات تحقیق

  در طی انجام مراحل مختلف تحقیق حاضر و برای رسیدن به هدف مشکلات مختلفی بر سر راه وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

  -کمبود داده های مورد نیاز در زمینه داده های هیدرولوژی و هواشناسی.

  -کمبود تحقیقات و گزارشات در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و شهر جعفرآباد.

  -قدیمی بودن عکسهای هوایی منطقه و عدم عکسبرداری جدید توسط سازمان نقشه برداری کشور.

  1-7.موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد

  شهر جعفرآباد یکی از توابع شهرستان بیله سوار بوده و بعنوان یک شهر جدیدالتاسیس بوده و بخش جعفرآباد با تعدادی از قشلاقها و روستاهای اطراف بعد از استان شدن اردبیل و تبدیل شدن بیله­سوار به شهرستان به بخش مبدل گشت که از ضلع شمالی به کانال آبیاری جلگه مغان و از سمت غرب به قشلاق مصیب و از جنوب به ادولو قشلاقی محصور است. جاده آسفالته پارس آباد به بیله سوار و گرمی و اردبیل از مرکز شهر جعفرآباد عبور می­کند. پس از تبدیل شدن جعفرآباد به بخش و تاسیس بخشداری و شهرداری اقدام به احداث طرح هادی با وضعیت موجود توسط موسسه عمران استانداری اردبیل در سال 1374 اقدام شد که پس از گذشت یک دهه علیرغم توسعه و خیابان­کشی و احداث پارک محدوده­ی شهر چندین مرحله مورد بررسی مجدد قرار گرفته و افزایش یافته و با این افزایش محدوه علاوه بر افزونی جمعیت میزان حداقل تفکیکی واحدها نیز کاهش یافته و به 200 متر می­رسد که این نمایانگر توسعه روز افزون را در شهر همگام با ارائه خدمات بهینه از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و رفاهی و بهداشتی نمایان می­سازد. شهر جعفرآباد در بستر نسبتاً کم شیب دشت مغان قرار گرفته است. وجود اراضی مستعد و حاصلخیز در این منطقه باعث رونق کشاورزی و کشت در اراضی پیرامونی شهر شده است.

  بطور حتم تاریخچه شکل گیری بافت اولیه شهر جعفرآباد نیز در سال های 1327 با توجه به عوامل ذکر شده فوق می باشد نام اولیه این شهر روستای یوشان آباد بوده است یعنی جائیکه بوسیله یوشان آباد شده است، یوشان به زبان محلی به یک نوع گیاه اطلاق می گردد که اکثر مراتع جلگه مغان را در بر می­گیرد و نقش ویژه­ای در تامین علوفه معطوف شد.

  ابتدا یک شرکت دولتی بنام شیار برای اجرای برنامه­ های توسعه در دشت مغان تشکیل شد. مسئولان و مدیران این شرکت از مسیر رضی- قوشا و برزند خود را به منطقه دشت مغان می­رسانند و در روستای کوچک یوشان آباد که بعدها شاه آباد نامیده شد، اسکان گزیدند. شرکت شیار برای رونق کشاورزی در این دشت احداث راه شوسه از اردبیل به مغان و ایجاد کانالهای آبیاری دشت از آب ارس را آغاز کرد.

  نام این روستا بعد از عملیات اصلاح عمرانی که توسط شرکت های خارجی و داخلی در منطقه انجام گرفت به عنوان روستایی که با این سلسله عملیات آباد شده بود به شاه آباد تغییر نام یافت بعد از اصلاحات عمرانی فراوان در این منطقه، این آبادی پذیرای مهاجرین از نقاط مختلف شد. بطوریکه تعداد قابل توجهی عشایر در این آبادی سکنی گزیدند، بعد از انقلاب اسلامی بخاطر شهادت مردی از طایفه جلودارلو نام روستا به جعفرآباد تغییر نمود که در سال 1374 نیز این آبادی به نقطه شهری تبدیل گردید.

  1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

  توجه به محیط زیست و آلودگی و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین و طبیعت سالم و پاک یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ باید تا حد امکان به مواردی همچون اهمیت مسئله شناخت و طبقه­بندی مواد، سیستم­های جمع­آوری و حمل و نقل و روشهای دفع و دفن مواد و عدم آلودگی محیط زیست شهری و اقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بایستی مبادرت به ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه­سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد و زباله­های شهری جمع­آوری شده توسط  شهرداری در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیم منطقه ما خواهد داشت.

  توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه­های پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم­های جمع­آوری و دفع مواد زاید که سبب آلودگی در شهر­ها و روستاههای کشور است، امکان­پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه و با انواع بیماریهای پوستی و سلسله بیماریهای سرطان­زا و سکته­های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولاً به مواد فساد­پذیر و پس ماندهای شیمیایی محیط زیست و اقلیم منطقه نسبت داده می­شود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست.

  یکی از عوامل مهم و نقش اساسی در خصوص آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که باید توجه ویژه­ای به خطرات و زیانهای ناشی از عدم کنترل زباله­های شهری و صنعتی و غیره را شناسایی نموده و در سیستم جمع­آوری به حمل و نقل توجه خاصی گردیده و به روشهای دفع زباله از قبیل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی نیز اهمیت داده شده و در زمینه بازیافت نیز آگاهی کامل داشته باشد. تا بتوانیم از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اینرو قبل از شروع بحث، پرسش زیر را در پیش رو خواهیم داشت:

  در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر جهت جمع­آوری و جداسازی و بازیافت و یا دفن بهداشتی آن در شهر باید چه اقداماتی را انجام داد.

  در سال­های اخیر افزایش روز افزون تولید مواد زاید جامد شهری موجب شده، حفاظت محیط زیست از آلودگی خاک ناشی از دفن بی­رویه زباله اهمیت فراوانی را به خود اختصاص دهد. انسان و بسیاری از موجودات به شیوه­های مختلف، تولید کننده زباله هستند و کنترل آنها نوعی تضمین سلامت و بقای محیط زیست به شمار می­رود. جمعیت شهرها زیادتر می­شود، ساختمانهای یک و دو طبقه به ساختمانهای چند طبقه در وسعت محدود تراکم پیدا می­کند. فضاهای سرانه در شهرهای بزرگ کمتر و کمتر شده و با تولید زباله بیشتر در وسعت کمتر رابطه پیدا می­کند. از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی و مصرف روز افزون مردم تولید سرانه زباله را نیز افزایش می­دهد و در چنین اوضاعی مسئله زباله در شهرها مشکل پیچیده­ای را ایجاد می­کند. تلنبار کردن و بطور غیر اصولی و غیربهداشتی جمع­آوری و حمل و نقل و دفع زباله در جاهای پرجمعیت با خودپالایی طبیعی سازگار نیست و آنرا شکست داده و محیط را آلوده ساخته و باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیت­ها می­شود. با توجه به شرح مختصری که گذشت اولویت و ارجحیت دادن به مسئله زباله به خودی خود نمایان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جدید التاسیس بوده و بر شاهراه اصلی پارس­آباد به بیله­سوار و گرمی واقع گردیده و از سوی دیگر به علت برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مردم اکثر روستاهای اطراف به شهر جعفرآباد سرازیر شده و جمعیت آن از رشد بالایی به نسبت سالهای قبل برخوردار گردیده، بطوریکه جمعیت کنونی جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستای چالما کندی نیز با جمعیتی بالغ بر 1400 نفر تا سالهای آینده به عنوان یکی از محله­های جدید برای شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اینکه زباله به عنوان یک معضل بزرگ برای شهر جعفرآباد محسوب می­شود و یکی از اولویت­های اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری بحساب می­آید.

  1-2.سوالات تحقیق

  برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، برای بازیافت چه اقداماتی انجام می­شود.

  آیا منطقه محل دفن زباله ازلحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد مناسب می­باشد.

  دفن زباله در منطقه چه تاثیراتی بر آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دارد.

  1-3. فرضیه های تحقیق

  محل دفن زباله از لحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد نامناسب می­باشد.

  جمع­آوری غیر اصولی زباله­های شهری باعث آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه می­شود.

   زباله های شهری در منطقه باعث آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شده است.

  1-4.اهداف پژوهش

  توجه به محیط زیست و اقلیم منطقه و حفظ و سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب الهی است که به وفور در اختیار ما قرار می­دهد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. در غیر اینصورت باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیتها و غیره می­شود و ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست که اهمیت مسئله  شناخت و طبقه­بندی مواد و سیستم­های جمع­آوری و روشهای دفن زباله­ها و مواد زاید زباله در محیط پیرامونی و مبادرت به ارایه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط که بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیمی منطقه خواهد داشت. یکی از اولویت اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه محل دفن و زباله­های دفن شده بطور اصولی و بهداشتی و طرح مکانیابی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری باید مورد توجه قرارگیرد. با توجه به شرح مطالب فوق می­توان اهداف پژوهش را چنین بیان کرد.

   جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه با مکانیابی مناسب محل دفن زباله

   جلوگیری از شیوع بیماریهای خطرناک وآلوده نکردن زمینهای زراعی منطقه مجاور محل دفن زباله با استفاده از روش بازیافت مواد

   جلوگیری از تخریب مراتع منابع طبیعی با دفن بی رویه و غیر اصولی زباله­های شهری در محل دفن زباله

   افزایش هوای پاک و فضای زیبای شهری خصوصاً از سمت ورودی با استفاده از دفن اصولی و بهداشتی زباله­های شهری

   اجرای فنس­کشی حریم محوطه ایستگاه دفن زباله

   استقرار یک دستگاه لودر یا بیل بکهو در ایستگاه محل دفن زباله و برنامه­ریزی زمانبندی شده برای دفن زباله­های ریخته شده

   احداث حوضچه جمع آوری زباله

   درختکاری حریم ایستگاه محل دفن زباله

   شناسایی تهدیدات و فرصتها جهت بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان و هم اکوسیستم و راهکارهایی جهت دوستدار محیط زیست واقلیمی منطقه

   شناسایی مسایل و مشکلات زیست محیطی و اقلیمی منطقه

   طرح مکانیابی جمع آوری و دفع و دفن بهداشتی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری

   در نطر گرفتن راهی برای تصفیه ماده زاید خطرناک

   جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن

   میزان خطر را برای سلامت عمومی از جمله انسانها واحشام به حداقل برساند.

   در نظرگرفتن روشهای مناسبی برای دفن بهداشتی زباله اعم از روش خندق Methob Trench))، روش سطح شیب­دار (Methob Rame) و در نهایت روش سوزاندن.

  1-5.روش و مراحل تحقیق

  روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است و پیاده سازی این پژوهش، ترکیبی از جمع آوری اطلاعات از طریق مقالات چاپ شده در کتابخانه­های دیجیتال و استفاده از کتب و منابع تخصصی فارسی و لاتین در زمینه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در سطح شهر بر محیط زیست و اقلیم منطقه می­باشد و استدلال بر اساس منطق و بررسی آماری اطلاعات جمع­آوری شده در طرحهای مربوط به این زمینه خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد اینترنتی، از طریق ارتباط با سایت کتابخانه دیجیتال مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع طرح و جمع­آوری اطلاعات آن و از طریق مطالعه منابع و کتب فارسی و لاتین مرتبط با موضوع طرح می­باشد و ابزار گردآوری اطلاعات براساس مشاهده مستقیم و غیر مستقیم بر داده­های موجود و جمع­آوری این داده­ها در جداول و نمونه­برداری آماری آن مانند خاک و انجام آزمایشات بر روی داده­های نمونه برداری شده و ارایه نتایج بصورت جداول و استفاده از بانک­های اطلاعاتی  و داده­های موجود در شهرداری جعفرآباد مغان می­باشد.

  در این مطالعه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه حادث شده در طول دوره­های آماری، علاوه بر بدست آوردن طول دوره ایستگاه باران سنجی و سینوپتیکی منطقه از روش­های تحلیل آماری استفاده شده و همچنین برای تعیین مکانیابی، دفع و دفن اصولی و بهداشتی محل دفن زباله می­توان از نرم افزار GIS استفاده نمود. با توجه به چندین مرحله نمونه­برداری در تاریخ­های متفاوت از زباله شهری جعفرآباد و آنالیز کردن آنها و درصدی از زباله­های بازیافت شده که در نهایت تبدیل به کمپوست بوده باشد و درصد اندکی باقیمانده که با تجزیه و تحلیل الگوهای متناسب بهداشتی و سازمان محیط زیست و شهرداری دفن و صورت می­پذیرد.

   

   

  1- 6.محدودیت ها و مشکلات تحقیق

  در طی انجام مراحل مختلف تحقیق حاضر و برای رسیدن به هدف مشکلات مختلفی بر سر راه وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

  -کمبود داده های مورد نیاز در زمینه داده های هیدرولوژی و هواشناسی.

  -کمبود تحقیقات و گزارشات در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و شهر جعفرآباد.

  -قدیمی بودن عکسهای هوایی منطقه و عدم عکسبرداری جدید توسط سازمان نقشه برداری کشور.

  1-7.موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد

  شهر جعفرآباد یکی از توابع شهرستان بیله سوار بوده و بعنوان یک شهر جدیدالتاسیس بوده و بخش جعفرآباد با تعدادی از قشلاقها و روستاهای اطراف بعد از استان شدن اردبیل و تبدیل شدن بیله­سوار به شهرستان به بخش مبدل گشت که از ضلع شمالی به کانال آبیاری جلگه مغان و از سمت غرب به قشلاق مصیب و از جنوب به ادولو قشلاقی محصور است. جاده آسفالته پارس آباد به بیله سوار و گرمی و اردبیل از مرکز شهر جعفرآباد عبور می­کند. پس از تبدیل شدن جعفرآباد به بخش و تاسیس بخشداری و شهرداری اقدام به احداث طرح هادی با وضعیت موجود توسط موسسه عمران استانداری اردبیل در سال 1374 اقدام شد که پس از گذشت یک دهه علیرغم توسعه و خیابان­کشی و احداث پارک محدوده­ی شهر چندین مرحله مورد بررسی مجدد قرار گرفته و افزایش یافته و با این افزایش محدوه علاوه بر افزونی جمعیت میزان حداقل تفکیکی واحدها نیز کاهش یافته و به 200 متر می­رسد که این نمایانگر توسعه روز افزون را در شهر همگام با ارائه خدمات بهینه از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و رفاهی و بهداشتی نمایان می­سازد. شهر جعفرآباد در بستر نسبتاً کم شیب دشت مغان قرار گرفته است. وجود اراضی مستعد و حاصلخیز در این منطقه باعث رونق کشاورزی و کشت در اراضی پیرامونی شهر شده است.

  بطور حتم تاریخچه شکل گیری بافت اولیه شهر جعفرآباد نیز در سال های 1327 با توجه به عوامل ذکر شده فوق می باشد نام اولیه این شهر روستای یوشان آباد بوده است یعنی جائیکه بوسیله یوشان آباد شده است، یوشان به زبان محلی به یک نوع گیاه اطلاق می گردد که اکثر مراتع جلگه مغان را در بر می­گیرد و نقش ویژه­ای در تامین علوفه معطوف شد.

  ابتدا یک شرکت دولتی بنام شیار برای اجرای برنامه­های توسعه در دشت مغان تشکیل شد. مسئولان و مدیران این شرکت از مسیر رضی- قوشا و برزند خود را به منطقه دشت مغان می­رسانند و در روستای کوچک یوشان آباد که بعدها شاه آباد نامیده شد، اسکان گزیدند. شرکت شیار برای رونق کشاورزی در این دشت احداث راه شوسه از اردبیل به مغان و ایجاد کانالهای آبیاری دشت از آب ارس را آغاز کرد.

  نام این روستا بعد از عملیات اصلاح عمرانی که توسط شرکت های خارجی و داخلی در منطقه انجام گرفت به عنوان روستایی که با این سلسله عملیات آباد شده بود به شاه آباد تغییر نام یافت بعد از اصلاحات عمرانی فراوان در این منطقه، این آبادی پذیرای مهاجرین از نقاط مختلف شد. بطوریکه تعداد قابل توجهی عشایر در این آبادی سکنی گزیدند، بعد از انقلاب اسلامی بخاطر شهادت مردی از طایفه جلودارلو نام روستا به جعفرآباد تغییر نمود که در سال 1374 نیز این آبادی به نقطه شهری تبدیل گردید.

 • فهرست:

  فهرست جدول­ها.................................................................................................................................................................... ذ

  فهرست شکل­ها...................................................................................................................................................................... ر

  چکیده.................................................................................................................................................................................... 1

  مقدمه...................................................................................................................................................................................... 2

   

  فصل اول: کلیات تحقیق ....................................................................................................................................................... 4

       1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق........................................................................................................................ 5

       1-2 سوالات تحقیق ...................................................................................................................................................... 7

       1-3 فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................................. 7

       1-4 اهداف پژوهش ...................................................................................................................................................... 7

       1-5 روش و مراحل تحقیق ........................................................................................................................................... 9

       1-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق ........................................................................................................................ 10

       1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد....................................................................................................... 10

   

  فصل دوم: پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................... 15

       2-1 پیشینه تحقیق........................................................................................................................................................ 16   

       2-2 برنامه ریزی.......................................................................................................................................................... 17

       2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای.................................................................................................................................. 17

       2-3 شهر...................................................................................................................................................................... 17

       2-4 مواد زاید جامد شهری......................................................................................................................................... 18

      2-4-1 زباله شهری ................................................................................................................................................ 18

       2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری....................................................................................................................... 19

       2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن...................................................................................... 20

       2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله................................................................................................................. 21

       2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری................................................................................................... 22

       2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله.......................................................................................................................... 23

       2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ................................................................................................................. 23

       2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری.......................................................................................................... 24

       2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان................................................................................................... 24

       2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران.................................................................................................... 26

       2-8 ساماندهی............................................................................................................................................................. 29

       2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران................................................................................................................. 29

       2-9 مکانیابی دفن زباله............................................................................................................................................... 32

       2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله.............................................................................................................................. 32

       2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ........................................................................................................... 33

       2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله........................................................................................................................... 33

      2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی..................................................... 34

      2-13-1 درآمد.......................................................................................................................................................... 34

      2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن....................................................................................... 36

         2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها................................................................... 46

             2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب............................................................. 46

      2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین......................................................................................................... 47

      2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن ...................................................................................... 47

     

  فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی ....................................................................................................................................... 50

       3-1 توپوگرافی............................................................................................................................................................ 51

       3-2 زمین شناسی ....................................................................................................................................................... 51

       3-3 آب و هوا.............................................................................................................................................................. 53

       3-3-1 عوامل اقلیمی............................................................................................................................................... 54

             3-3-1-1 جریان سیبری..................................................................................................................................... 54

             3-3-1-2 جریان مدیترانه ای............................................................................................................................. 54

             3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس............................................................................................................ 55

         3-3-1-4 جریان خزری.................................................................................................................................... 55

        3-3-2 عناصر اقلیمی............................................................................................................................................. 55       

        3-3-2-1  دما.................................................................................................................................................... 55

        3-3-2-2 بارندگی............................................................................................................................................. 57

        3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی............................................................................................................... 57

              3-3-2-2-2 توزیع فصلی بارندگی.............................................................................................................. 59

              3-3-2-3 رطوبت نسبی.................................................................................................................................... 59

              3-3-2-4 یخبندان............................................................................................................................................. 60

          3-3-2-5 باد..................................................................................................................................................... 61

          3-3-2-5-1 باد شرقی................................................................................................................................. 61

          3-3-2-5-2  باد جنوب شرق..................................................................................................................... 62

          3-3-3 طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه................................................................................................. 63

          3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن.................................................................................................................... 63

          3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف................................................................................................................ 64

          3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف.......................................................................................................................... 65

                  3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن........................................................................................................................ 65

                  3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه................................................................................................................................. 66

                  3-4 هیدرولوژی............................................................................................................................................................ 67

                  3-4-1 آبهای سطحی........................................................................................................................................ 67

                     3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی............................................................................................................................ 68

            3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد................................................................................................... 68

                    3-5 خاک.................................................................................................................................................................... 69

            3-6  پوشش گیاهی..................................................................................................................................................... 69

                   3-7 مدل مکانیابی دفن زباله........................................................................................................................................ 70

               3-7-1  توپوگرافی.................................................................................................................................................. 70

               3-7-2  شرایط اقلیمی............................................................................................................................................ 70

               3-7-3  زمین شناسی و خاک شناسی.................................................................................................................... 71

               3-7-4  هیدرولوژی و هیدروژئولوژی.................................................................................................................... 72

               3-7-5  معیارهای ساماندهی زباله شهری در محدوده مطالعاتی............................................................................ 72

               3-7-6  ترکیب لایه ها و روش مورد استفاده برای انتخاب محل دفن و ساماندهی زباله ها................................. 75

   

  فصل چهارم: یافته های تحقیق............................................................................................................................................ 77

       4-1  امکانات شهری و تجهیزات موجود شهرداری جهت دفع و دفن بهداشتی زباله.............................................. 78

       4-2  ترکیبات اصلی زباله شهری شهر جعفرآباد........................................................................................................ 78

              4-3 نحوه جمع­آوری و حمل و نقل........................................................................................................................... 80         

              4-4 نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه....................................... 80

              4-5  روشهای جلوگیری از آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد..................................................................... 82

       4-5-1 مراحل و هزینه های مورد نیاز.................................................................................................................. 84

       4-5-1-1 آماده سازی محل دفن زباله.................................................................................................................. 84

               4-5-1-2  زهکشی.............................................................................................................................................. 85

               4-5-1-3    منطقه­بندی....................................................................................................................................... 85

               4-5-1-4  حصارکشی......................................................................................................................................... 85

               4-5-1-5  تهیه آب.............................................................................................................................................. 86

              4-5-1-6   جایگاه شستشو................................................................................................................................... 86

               4-5-1-7  تجهیزات فنی..................................................................................................................................... 86

               4-5-1-8  نامگذاری............................................................................................................................................ 86

       4-6  مکان مناسب برای ساماندهی زباله شهر جعفرآباد............................................................................................. 86

   

  فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات......................................................................................... 88

       5-1 ارزیابی فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 89

       5-2 نتیجه­گیری........................................................................................................................................................... 90

       5-3 پیشنهادات............................................................................................................................................................ 93

   

  منابع و مأخذ....................................................................................................................................................................... 95

  چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................. 99                        

   

  منبع:

  آسایش، حسین و استعلاجی، علیرضا. 1381، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای( مدلها،روشها و فنون)،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران.

  اسکورو ، ژیزل. 1375، آب و هواشناسی عملی، برگردان ، شهریار خالدی، نشر قومس، تهران.

  اصغری مقدم، محمدرضا. 1379، جغرافیای طبیعی شهر « ژئومورفولوژی »، انتشارات مسطی، تهران.

  اصغری مقدم، محمدرضا.1383، زمین شناسی برای جغرافیا، انتشارات سرا، تهران.

  باغ وند، اکبر و مشهدی میقاتی،لیلا.1388، بررسی اثر دفن زباله در منطقه کهریزک بر آلودگی آبهای زیززمینی ، سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.  

  پرهیزکاریز، اکبر. غفاری گیلانده،عطا. 1385، سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری،انتشارات سمت، تهران.

  پوراحمد،احمد و دیگران. 1386، استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری(مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر بابلسر)، مجله محیط شناسی،شماره 42، تهران.

  تره باری، هادی، اخوان لیمودهی، فرهاد، جعفرقلی،امین. 1389،آلودگی کود کمپوست مخلوط حاصل از زباله های شهری و آثار نامطلوب آن برانسان، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.

  ثروتی،محمدرضا و سرور،جلیل الدین. 1378،توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، انتشارات حرف نو،رشت.

  جعفر پور ، ابراهیم. 1377، اقلیم شناسی، انتشارات پیام نور، تهران.

  حیدرزاده،نیما. 1379، مکانیابی محل دفن زباله(مواد زاید جامد) با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  خسرو تهرانی ، خسرو و درویش زاده ، علی . 1363، زمین شناسی ایران ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، تهران.

  خورشید دوست،علی و عادلی، زهرا. 1388، کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله های شهری( مطالعه موردی شهر بناب)، فصلنامه جغرافیای طبیعی،سال دوم،شماره5، لارستان.

  درویش زاده، علی .1382، زمین شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  رجایی، عبدالحمید. 1382، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات سمت، تهران.

  رضایی،آرش و همکاران.1386،مطالعات مکانیابی و مدیریت بهینه مواد زاید جامد شهر جدید هشتگرد، دهمین همایش ملی بهداشت محیط،همدان.

  رفاهی ، حسینقلی . 1378، فرسایش بادی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران.

  رفاهی ، حسینقلی . 1379، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران.

  رهنمایی، محمدتقی و شاه حسینی، پروانه. ١٣٨٧، فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات سمت، تهران.

  سازمان آب و منطقه ای استان گیلان.1390،دفتر مطالعات پایه منابع آب، رشت.

  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان(مدیریت آبخیزداری).1380،نقشه خاک گیلان، رشت.

  سعیدنیا،احمد. 1382، فضای سبز شهری(جلد هفتم)، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران.

  سعیدنیا،احمد. 1383، فضای سبز شهری(جلد نهم)، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران.

  شمسایی فرد، خدامرد. 1382، دفن بهداشتی مواد زائد شهری با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  ضیائی، حجت الله.1380، اصول مهندسی آبخیزداری، دانشگاه امام رضا، آستان قدس رضوی،مشهد.

  عادلی، زهرا. 1386، بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیک در مکانیابی کاربریها (مطالعه موردی: مکانیابی محل دفن مواد زاید شهری بناب)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

  عبدلی،محمدعلی. 1379، مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری درایران، سازمان شهرداریهای کشور،تهران.

  علیزاده امین.1385، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا،مشهد.

  عمرانی،قاسمعلی. 1374،طرح جامع بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری کشور (مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری در ایران، جلد دوم، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداریهای کشور،تهران.

  فرجی، اسماعیل .1378، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات کارنو، تهران.

  کاویانی، محمد رضا و علیجانی، بهلول.1384، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت،تهران.

  کردوانی، پرویز. 1378، جغرافیایی خاکها ، انتشارات دانشگاه تهران.

  کردوانی، پرویز. 1376 ، حفاظت خاک ، انتشارات دانشگاه تهران.

  کردوانی ، پرویز. 1378 ، منابع و مسائل آب در ایران ، انتشارات دانشگاه تهران.

  مشکینی، ابوالفضل و دیگران.1387، شهر و هویت شهری، دومین کنفرانس بین المللی شهر برتر طرح برتر، همدان.

  معتمد، احمد. 1376، زمین شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.

  مقیمی، ابراهیم و محمودی، فرج الله، 1383، روش تحقیق در جغرافیایی طبیعی،نشر قومس، تهران.

  نیشابوری ، اصغر. 1379،جغرافیای زیستی ، انتشارات سمت،تهران.


موضوع پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, نمونه پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, جستجوی پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, فایل Word پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, دانلود پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, فایل PDF پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, تحقیق در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, مقاله در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, پروژه در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, پروژه درباره پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

چکيده: شهرستان سيرجان در قسمت جنوب غربي استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسير و از غرب به استان فارس محدود مي شود. سيرجان

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی زیست محیطی چکیده: یکی از مشکلات زیست­محیطی دفن زباله­ ها، غلبه بر حجم بالای شیرابه­ای است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. از آلاینده­های مهم موجود در شیرابه، فلزات سنگین محلول در آن می­باشند. کادمیم از جمله این فلزات است که در نتیجه­ی آزاد شدن یون ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده: مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­های زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی تغییر شرایط رودخانه­ها از وضعیت آلودگی و روند سل خیزی آنها به شرایط مطلوب و پایدار صورت گرفته است. رودخانه­های ذکر شده در شرایط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر می­باشند که ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

چکيده: شهرستان سيرجان در قسمت جنوب غربي استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسير و از غرب به استان فارس محدود مي شود. سيرجان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری چکیده شهرداری یکی از کلیدی ترین سازمان هایی است که در ارائه ی خدمات شهری به شهروندان نقش مهمی ایفا می کند. این سازمان با به کار بستن دانش فن آوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و نیز توان متخصصان داخلی و مجرب در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می نماید و تلاش نموده امور ...

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که به عنوان ابزاری برای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )M.Sc( رشته: جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی چکیده شهر گنبد کاووس به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است. به طوری که دمای هوا در سردترین ماه سال به ٩.٢درجه سانتیگراد می رسد و بیشترین ضریب تغیرات به میزان ٩.۵٩ را داراست و گرمترین ماه سال نیز از ٣٦ ...

ثبت سفارش