پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

word 800 KB 30784 139
مشخص نشده کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
  رشته : مدیریت بازرگانی           گرایش : بازاریابی

  چکیده

  محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا [1] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. این پژوهش براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارایه شده است.

  کلید واژه : فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، مدل آمادگی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی

  1.  فناوری اطلاعات و ارتباطات
   

  مقدمه

  بدون تردید امروز در انقلابی ترین دوره تاریخ بسر می بریم و تحول دائمی به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات بشر بدل شده است . آنچه زمینه چنین تغییر و تحول ژرف و شگرفی را پدید آورده و انقلاب سوم تاریخ بشر را از دو انقلاب نخست آن متمایز ساخته، دستاوردهای فناوری جدید و متأخر بشری است؛ دستاوردهایی که با عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) شناخته می شوند. ( Menoua  , Taylor ,  2006 ; Kauffman , Kumar, 2008 ) با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و بکارگیری فاوا برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )

  برای بکارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، کشورها باید به آمادگی مطلوب در زمینه های زیرساخت، فراهم بودن دسترسی به تکنولوژی مذکور برای بخش عمده ای از جمعیت کشور و چارچوب مناسبی از قوانین و مقررات برای استفاده از این تکنولوژی دست یابند . الزامات دست یابی به این اهداف گسترش ظرفیت های موجود با سرعت چشم گیر است.  این ظرفیت با میزان آمادگی کشور یا سازمان یا به عبارتی با آمادگی الکترونیکی سنجیده می شود.  آمادگی الکترونیکی به معنای میزان و اندازه مشارکت هر جامعه یا سازمان در فضای شبکه ای است.  با ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان ها، جوامع می توانند وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار دهند و با برنامه ریزی بر روی شاخص ها ومعیارهای مرتبط، سطح مطلوبیت آنها را ارتقاء بخشند.  بنابراین در راستای آمادگی الکترونیکی در سطح ملی باید در سطح سازمانها نیز این آمادگی گسترش یابد. (باقری نژاد، ستاری، 1391)

  با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به بیان مساله، چارچوب نظری، فرضیه‌ها، سوالات و اهداف و اهمیت و ضرورت، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

   

   

   

  1-2 ) بیان مسئله

  محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا [1] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )

  در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش شایان توجّهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی ایفاء می نمایند. (حسن زاده و الهی،1387، ص 266)  همچنین توجّه به نیازهای انفورماتیکی بانک ملّی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام همواره مورد توجّه ویژه مدیریت شرکت خدمات انفورماتیک و کادر متخصّص آن بوده است تا جایی که حداکثر توان کارشناسی خود را در جهت رفع کمبودها و نقایص فنّی بکار گرفته تا با توجّه به روند حداکثری رشد فعّالیتهای این بانک، توان پردازشی، نرم افزاری و سخت افزاری خود را ارتقا بخشد، با توجّه به افزایش قابل توجّه تراکنش های سیستمی بانک ملّی ایران و تجربه 8 دوره واریز یارانه ها  )که بیش از 25 درصد سهم واریزی کل بانک های کشور را شامل می شود(  ارتقاء تجهیزات سخت افزاری مرکز و به روز رسانی نرم افزارهای سیستمی، اجتناب ناپذیر می نمود. (اتوماسیون بانک ملی ایران،1390،ص 31). کاربرد فنّاوری اطلاعات در بانکداری نوین، ارائه خدمات شبانه روزی  در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتدایی ترین خواسته های مشتریان نموده و نپرداختن به آن منجر به حذف بانکها از عرصه رقابت خواهد شد. ( خوشه چین،1390،ص 137)

  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سلاح کلیدی در جنگ علیه فقر جهانی به حساب می آید. در صورت استفاده مناسب از این فناوری، پتانسیل عظیمی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود. این کشورها می توانند با استفاده ی مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر موانع توسعه غلبه و مهم ترین مسائل اجتماعی خود را شناسایی کنند. آنها می توانند مؤسسات دموکرات، انتشارات آزاد و کسب و کارهای داخلی خود را تقویت کنند، اما برای جذب منافع ایجاد شده به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست این فناوری پیاده سازی و از آن استفاده ی کارآمد شود. از سوی دیگر کشورها با این تهدید مواجه اند که چنانچه شکاف دیجیتالی رو به رشد در داخل کشور، یا میان کشور خود با سایر کشورها را شناسایی نکنند دچار عقب ماندگی شوند. این دو موضوع نشانگر جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال رشد و پیشرفت کشورها است و نیز ضرورت درک صحیح از موقعیت کشور در خصوص دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خوبی مشخص می سازد. (حنفی زاده ، خدابخش ،1387)

  بنابراین بهره گیری از تحّولات اخیر در فناوری اطلاعات و ابزارهای توانمند ساز تجارت الکترونیک می توان به اهداف مد نظر دست یافت. بانکهای ایران در زمینه تجارت الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. در این راستا گسترش تجارت الکترونیک و ارایه خدمات مناسب الکترونیکی از سوی سایر سازمان ها منوط بر وجود  بانکداری الکترونیکی قوی و مورد قبول است. در راستای تعیین وضعیت موجود اطلاعاتی راجع به مدلهای آمادگی الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. تعاریف متعددی توسط نهادها و سازمانهای مختلف از آمادگی الکترونیکی ارائه شده است. تعریف مدل همکاریهای آسیا و اقیانوسیه از آمادگی الکترونیکی به شرح زیر می باشد: کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای جهانی و توافقنامه های تجاری است. (باقری نژاد، ستاری، 1391)

  با توجه به کاربرد وسیع فاوا در سازمانها و بانکهای کشور سوأل اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود: سطح آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان به چه میزان است؟

   

   

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

  جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. اکثر مدیران به توانایی و قابلیت های فناوری ارتباطات و اطلاعات واقفند و آن را ناجی سازمان خویش می دانند، لیکن مهمترین چالش پیش روی آنها کنترل و مهار  قدرت فناوری ارتباطات و اطلاعات در چارچوب اهداف سازمان است. چرا که بکارگیری فاوا بدون تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدهای احتمالی ناشی از بکارگیری آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلی نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه آن را حادتر خواهد نمود.  آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید. بطورکلی ارزیابی آمادگی الکترونیک شناخت اولیه ای از محیط و زیرساختهای فعلی ارائه نموده و معیارها و داده های عینی و ملموس جهت سنجش و ارزیابی اثرات فناوری ارتباطات و اطلاعات را فراهم می نماید.( واعظی و ایمانی ، 1388)

  1-4) هدف اصلی پژوهش

  سرعت تغییر فناوری،  تغییر  انتظارات مشتریان، نیاز به بکارگیری سیستمهای کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با نگرش جدید به مدیریت بانکداری دارد که می تواند نقش بسیار مهّمی در فرآیند  بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک داشته باشد.

  بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. به منظور دستیابی به این هدف پس از بررسی و مطالعه دقیق مدلهای جامع و کاربردی سنجش آمادگی الکترونیکی

   

  شکل( 1-1 ) : مدل نظری تحقیق
  (کرد، فروردین،1388) (کیخا و همکاران ، 1388) ( باقری دهنوی و همکاران ، 1391)

  در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی جمع آوری گردید.

  1-5) چارچوب نظری تحقیق

  با توجه به کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری تحقیق و ابزاری برای سنجش استفاده خواهد شد. در مدل مفهومی تحقیق که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می دهد می تواند به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.

   

  1-6 ) فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی 1  : زیر ساختار ICT  در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی 1 : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی 2 : آمادگی فرآیند های  فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه اصلی 2 : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی  3 : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی  4 : آمادگی حقوقی-  قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه اصلی 3  : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی  5 : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

  فرضیه ثانوی­6 :­آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ­پذیرش در بانک­ملی از آمادگی­مناسبی برخوردار است.

  1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق :

  متغیر های اصلی تحقیق اینگونه تعریف می شوند :  مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم تحقیق دارای سه بعد می باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به شرح زیر می باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا  که مولفه های زیر ساختار ICT می باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می باشند.
  در زیر به بررسی این متغیر ها می پردازیم: 

  زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات [2] : ( اجرایی شدن و گسترش تجارت الکترونیک به گونه ای که عمومی و همه گیر شود لازمه آن ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب و پایدار می باشد. این بستر که جهت ارتباطات شبکه ای در محیط مجازی است باید کیفیت لازم برای ایجاد ارتباطی مطمئن، مناسب و پایدار را دارا  باشد تا بتوان به راحتی از آن در انجام مبادلات الکترونیکی استفاده نمود.) ( کیخا و همکاران، 1388)

  آمادگی زیر ساخت فاوا : ( شامل: زیر ساختهای سخت افزاری فاوا -  زیر ساخت نرم افزاری در حوزه های مختلف -  قابلیت وب سایت )تعاملی(   -مکانیزم های امنیتی شبکه سازمان -  دسترس پذیری پایگاه داده، می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  آمادگی فرآیند های  فاوا : ( شامل: قابلیت پشتیبانی از فرآیند ها و خدمات - قابلیت اتوماسیون سازی فرآیندها -  قابلیت به روزرسانی پایگاه های داده و فرآیندها -  مهندسی مجدد فرآیندها، می باشد )
  ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی : (  لازمه اجرای تجارت الکترونیک، ایجاد زمینه و محیط مناسب با این شیوه از تجارت است از جمله این موارد که باید مهیا شود:  امنیت مبادله در محیط مجازی، شیوه های جابه جایی امن پول در محیط مجازی، ارائه کارتهای اعتباری و ... است)
  (کیخا و همکاران، 1388)

  آمادگی مدیریتی : ( شامل موارد میزان حمایت، تاکید و اولویت فاوا توسط مدیران -  مدیریت تغییر و به روز بودن مدیریت جهت بهبود وضعیت فاوا در سازمان -  مدیریت پروژه در حوزه های مختلف سازمان-  مدیریت منابع سازمانی در حوزه های مختلف - بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری،
  می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  آمادگی حقوقی-  قانونی : (شامل موارد  قوانین حمایتی در جهت گسترش فاوا در سازمان -  قوانینی جهت برونسپاری خدمات غیر ضروری - قوانین مربوط به امنیت اطلاعات و خدماتIT  -  آیین نامه ها و بخش نامه های تشویقی فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سازمان، می باشد ) (باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی :­( شاه کلید قفل تجارت الکترونیک،­فرهنگ سازی در­این خصوص است . اهمیت این مسئله  تطبیق ابزارها و روشهای تجارت الکترونیک [3]با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. برای اینکه مردم که سالهاست با روشهای  سنتی خو گرفته اند و شاید به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز خرید مستقیم، تماشای محصول درون ویترین مغازه و یا از فاصله نزدیک و حتّی لمس کردن محصول را می پسندند، به کارتهای هوشمند اعتماد ندارند و و ب سایت را ابزاری تجملی و غیر ضروری
  می­دانند و به آنها بی­اعتمادند و خدمات این سامانه­ها را غیر کاربردی و سطحی می­دانند.
  ­( کیخاو همکاران، 1388)

  آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات :  ( شامل : چشم انداز سازمان برای توسعه
  فاوا -  سیاست ها ، راهبردها و اهداف فاوا در سازمان - سرمایه گذاری، بودجه بندی و تخصیص منابع -  برنامه ریزی عملیاتی و تعیین مسئولیتها -  میزان سازگاری و همراستایی سیاست ها و برنامه های ICT سازمان، می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش : ( شامل آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان و به روز بودن آموزش ها - آگاهی و مهارت، درجه نوآوری کارکنان -  فرهنگ کارکنان در جهت بکارگیری و توسعه فاوا -  وجود تیم مدیریت فناوری در سازمان و نیروهای متخصص جهت توسعه و بهبود­آن – برنامه­های عملیاتی اجرای آموزش­های تخصصی می­باشد­)­(­باقری دهنوی و همکاران، 1391)

   

   

  1-8) قلمرو تحقیق

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی

  از لحاظ­موضوعی این­تحقیق بررسی میزان آمادگی­الکترونیکی  بانک ملی­استان­گیلان از دیدگاه­خبرگان تاکید دارد.

  1-8-2 ) قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی این تحقیق بانک‌ ملی شهرستان رشت بوده است.

  1-8-3 ) قلمرو زمانی

  دوره زمانی جمع آوری داده های این تحقیق پاییز  و زمستان 1392  بوده است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات موضوعی تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1) مقدمه

  امروزه فناوری اطلاعات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است . تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت و کسب و کار را متحول ساخته است. درمحیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی اهمیت خود را از دست داده و کسب و کار و مبادلات تجاری بر پایه ی اطلاعات الکترونیکی انجام می شود، جهت نایل شدن به این هدف، سازمان ها وجوامع نیازمند بررسی میزان آمادگی وضعیت موجود جهت ورود به عرصه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می باشند. در همین راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی در هر  سازمان برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمه ای برای برنامه ریزی استراتژیک به منظور نیل به اهداف آن سازمان است. این ارزیابی در سازمانها به عنوان یکی از تکنیک ها و روش های اجرایی جدید مدیریتی، کلیدی ترین مفهوم در توسعه دانش محور است. سازمان ها می توانند با استفاده از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی وضعیت موجود خود را در ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع ارزیابی کنند و سپس با توجه به  نتایج ارزیابی برنامه ریزی کنند .

  در این فصل ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

   

   

   

   

   

   

  2-2 ) تجارت الکترونیک(EC)[4]

  تعامل  بین فن آوری و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیک بر معاملات اقتصادی  و در نهایت بر کل اقتصاد می تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیک را از تجارت به روش سنتی متمایز
   می کند، اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش  می شود. در تجارت الکترونیک ، اطلاعات به جای اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق  یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانال های الکترونیکی مبادله می شود. تجارت الکترونیک ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی در کنار کانال های  سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و  بازارهای جدیدی ایجاد کند.  (ابراهیمی و همکاران ، 1389)

  2-3 ) تعاریف تجارت الکترونیک

  تجارت الکترونیک هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی داردکه به تعدادی از آنها اشاره می شود:

  تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصول و خدمات در مقابل پول و با استفاده از تواناییهای اینترنت است.

  تجارت الکترونیک اصطلاح معادلی برای خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساختارهای شبکه ای است. (بقائی راوری، مقدسی، 1385)

  کمیسیون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف نموده است : تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد . تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی آنها را در بر می گیرد و از دیدگاه فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی عبارتست از آن دسته از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است. (S  Sushil  ,  2006 )

  تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت به نحوی که سفارش کالا و خدمات از طریق اینترنت یا شبکه های رایانه ای بوده و پرداخت وجوه و تحویل نهایی کالا و خدمات می تواند بصورت آن لاین ( ( On-Lin یا آف لاین (Off-Line) یا  صورت گیرد . البته امروزه تجارت الکترونیکی را فراتر از انجام مبادلا ت تجاری در قالب الکترونیکی دانسته و لذا آنرا بصورت کلی تر تعریف می کنند.

  براین اساس، تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید، فروش و مبادله کالاها و خدمات و اطلاعات از طریق ، شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت . طبق این تعریف   تجارت الکترونیک علاوه بر مبادله کالاها و خدمات به مبادله اطلاعات نیز اطلاق می شود، ضمن آنکه الزاما" نباید از طریق اینترنت صورت گیرد، بلکه می تواند از طریق شبکه های کامپیوتری محدودتر نیز انجام پذیرد.­(پاریاب، معمارنژاد، 1390)

   

  تجارت الکترونیک انواع مختلفی دارد ولی بیشتر از چهار نوع  آن تحت عناوین B2B، B2C، C2C، C2B، ­یاد می شود که در جدول   1و  در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود .   (ابراهیمی و همکاران ، 1389)

  تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان ، مولد[5] ، شفاف[6] و  موثر بین بخشهای تجاری و مصرف کنندگان ، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با  یکدیگر و بخشهای تجاری با یکدیگر  فراهم می کند. این موضوع تحت عنوان مدلهای ، وجوه، فرصتها  و یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می گردد. جدول 1 مدلهای اصلی تجارت  الکترونیک را نشان می دهد. (بقائی راوری، مقدسی، 1385)

   

   

   

  جدول (2-1) مدلهای تجارت الکترونیک (بقائی راوری، مقدسی، 1385)

  مصرف کنندگان

  بنگاههای تجاری

   

  Business-to-Consumer (B2C)

  Business-to-Business (B2B)

  بنگاه های تجاری

  Consumer-to-Consumer(C2C)

  Consumer-to-Business(C2B)

  مصرف کنندگان

   

  2-3-1 ) خریدار و تامین کننده[7]

   قسمت عمده ای از تجارت الکترونیک خرید هایی است که  در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولید کنندگان کالاهای واسطه ای را از تولید کنندگان دیگر  خریداری می کنند. این شرکت ها برای خرید بهتر نیاز به اطلاعات دقیقی در مورد جزئیات کالا، فعالیت های  پیشبردی، قیمت های دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر  ویژگی های یک محصول دارند تا با مقایسه آنها بهترین  تصمیم را برای خرید محصولات بگیرند. به دلیل حجم زیاد خرید و تاثیر مستقیم آن در بهای تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیک اثر عمده ای بر قدرت رقابتی شرکت ها می گذارد. اهمیت این روش هنگامی مشخص می گردد که بدانیم نزدیک به 75% حجم پولی تجارت  الکترونیک در این بخش صورت می گیرد. به طور خلاصه  با استفاده از B2B می توان علاوه بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، سرعت تولید را افزایش داد. این نوع از  تجارت الکترونیک به طیف گسترده ای از مبادلات اشاره می کند که بین دو سازمان صورت می گیرد. B2B ، خرید و تدارکات ، مدیریت تامین کنندگان ، مدیریت موجودی ، مدیریت کانال های توزیع، فعالیت های فروش ، مدیریت  پرداخت و خدمات پشتیبانی را شامل می شود . از این  نوع تجارت الکترونیک می توان به چمدکس[8]، فست پارتس[9] و فری مارکتس[10] اشاره کرد.  (ابراهیمی و همکاران ، 1389)

  2-3-2 ) فروشنده و خریدار [11]

  این نوع از تجارت الکترونیک بسیار مرسوم گردیده است.  در این روش شرکت ها سعی در فروش محصولات خود به مصرف کنندگان نهایی از روش های جدید اینترنتی  می نمایند. البته مهم ترین مسئله در این روش اعتماد  خریداران و پرداخت بهای کالاها به صورت الکترونیکی می باشد. به طور معمول کالاهایی از طریق اینترنت خریداری می شوند که نیاز به جزییات زیاد یا مشاهده  فیزیکی ندارند. در حال حاضر 10 گروه اول  فروش کالاها و خدماتی که از طریق اینترنت و بر اساس B2C انجام  می پذیرد عبارتنداز سخت افزار، کامپیوتر، امور مسافرت، جهانگردی ، کتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه، گل ، مواد  غذایی و نوشیدنی، جواهرات و کالاهای ورزشی و  الکترونیکی که برخی از آنها نیز در فهرست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند. بنابراین با توجه به وجود این زمینه های لازم می توان با سرمایه گذای در این بخش به موفقیت های ویژه ای دست یافت. این نوع از  تجارت الکترونیک شامل مبادلات بین مشتریان و  شرکت ها می شود از قبیل آمازون[12]، یاهو[13] و شوآب [14] مشابه معاملاتی که درB2B اتفاق می افتد در نیز B2C وجود دارد. (ابراهیمی و همکاران ، 1389)

  2-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده[15]

  شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که یک کالا را  خریداری کنید ولی پس از مدتی دیگر از آن استفاده نکنید و یا بخواهید آن را با یک مدل جدیدتر عوض کنید. از طرف دیگر، افراد زیادی نیز به دلیل قیمت پایین وسایل دست دوم، مایل به خرید آنها می باشند. اما معمولاً پیدا  کردن فروشنده یا خریدار در اینگونه موارد بسیار سخت است. بانک های اطلاعاتی ایجاد شده در اینترنت این  ارتباط بین مصرف کنندگان را به وجود می آورند. انواع  مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت نیز در این حوزه از فعالیت ها قرار می گیرند. با توجه به استقبال عمومی  آینده روشنی برای این بخش پیش بینی می شود. گرچه این روش در حال حاضر از نظر پولی درصد ناچیزی از حجم تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داده ولی بازار  بالقوه بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد. در ضمن  جذابیت های خاص این سبک از کار می تواند مکمل مناسبی برای دیگر انواع تجارت الکترونیک باشد. این قبیل تعاملات ممکن است شامل طرف سوم بشود یا نشود، مثل تبادلات حراجی وب سایت ای بای [16] وسایر  فعالیت ها در این نوع تجارت الکترونیک شامل بازی[17]، ارتباطات مبتنی بر وب [18]، تبلیغات طبقه بندی شده [19] ، مشاغل [20] و خدمات شخصی[21] می شوند

   

  1. فناوری اطلاعات و ارتباطات

  1.ICT

  1.e-Commerce

  [4] . Electronic Commerce (E-Commerce(

  1.Productive

  2.Transparent

  1.B2B : (Business-to-Business E-Commerce(

  2. www.chemdex.com

  3.www.fastparts.com

  4.www.freemarkets.com

  1.B2C :  (Business-to-Consumer E-Commerce)

  2. www.amazon.com

  3. www.yahoo.com

  4. www.showab.com

  5.C2C : (Consumer-to-Consumer E-Commerce)

  1.www.eBay.com

  2.www.heat.com

  3.www.icq.com

  4.www.numberoneclassified.com

  5.www.monster.com

  6.(Yahoo!, Personals and www.webpersonals.com)

  Abstract

  Researchers believe that we are living in information age in which knowledge and information are regarded as inevitable necessities. The cause of its emergence is new technology known as information and communication technology. By these technologies and their application development organizations and communities now turn to plans to make structural changes and to improve efficiency and citizens' welfare by drawing clear vision of the future objectives and analysis of the current situations. To face information community and to use the technologies optimally they need to analyze and assess the current situations and make the analysis as the basis for their planning to achieve the intended goals. E-readiness and measurement tools provide the policy-makers at micro- and macro-levels with the opportunity to identify the weakness and strength of the organizations and communities and pave the way to admit them. E-readiness as an environmental analysis tools identifies the opportunities and threats of an environment, the weakness and strength of organizations and communities and provides a model of E- readiness. The present research aims to study E-readiness in Melli Bank of Guilan Province. It is a descriptive and applied research based on its design. Experts constitute the statistical population of the study. By experts it is meant those who have the required and enough information of the activities of the banks on E-commerce and E-readiness, those who work in the information office of Supervision Department of Branches Affairs of Melli Bank. Heads and deputies of first, second and third grade banks are also included. It amounts to 80 participants. 76 questionnaires were non- stochastically distributed. Out of it 68 questionnaires were used. To analyze date SPSS was used. The results showed that the research variables in the bank have appropriate Readiness; however, staffs and cultural variable do not have the required readiness.

  Key Words: Information technology, E-commerce, E-banking and E-Readiness Model

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

  1-1 ) مقدمه. 3

  1-2 ) بیان مسئله 4

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6

  1-4) هدف اصلی پژوهش 6

  1-5) چارچوب نظری تحقیق 7

  1-6 ) فرضیه های تحقیق 8

  1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق 8

  1-8) قلمرو تحقیق 11

  1-8-1 ) قلمرو موضوعی 11

  1-8-2 ) قلمرو مکانی 11

  1-8-3 ) قلمرو زمانی­ 11

  فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق.. 12

  2-1) مقدمه­ 13

  2-2 ) تجارت الکترونیک(EC) 14

  2-3 ) تعاریف تجارت الکترونیک... 14

  2-3-1 ) خریدار و تامین کننده 16

  2-3-2 ) فروشنده و خریدار 17

  2-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده 17

  2-3-4 ) مصرف کننده و  فروشنده 18

  2-4 ) تجارت الکترونیک در ایران. 19

  2-5 ) تعریف آمادگی الکترونیکی.. 22

  2-6 ) مدلهای ملی ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی.. 32

  2-7 ) مدلهای آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی.. 32

  2-8 ) دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 33

  2-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها 34

  2-10) ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی.. 35

  2-11 ) زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات... 37

  2-12 ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی 40

  2-13 ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 43

  2-14 ) اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران. 46

  2-15 )  پیشینه  تحقیق.. 48

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق.. 54

  3-1 ) مقدمه. 55

  3-2) روش تحقیق.. 56

  3-3 ) روش اجرای تحقیق.. 56

  3-4 ) جامعه و نمونه آماری.. 56

  3-4-1)جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 56

  3-4-2) حجم نمونه. 57

  3-5) ابزار گردآوری داده‌ها 58

  3-6 )روایی و پایایی پرسشنامه. 59

  3-6-1) روایی.. 59

  3-6-2) پایایی پرسشنامه. 60

  3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 61

  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 62

  4-1) مقدمه. 63

  4-2)  تجزیه و تحلیل.. 63

  4-2-1 )  توصیف متغیر های تحقیق.. 63

  4-2-1-1)  جنسیت... 63

  4-2-1-2)  وضعیت پست سازمانی.. 65

  4-2-1-3)  سن.. 66

  4-2-1-4)  سطح تحصیلات... 67

  4-2-1-5) سابقه کار. 68

  4-2-1-6)  رشته تحصیلی.. 69

  4-2-1-7) زیرساختاری ICT.. 70

  4-2-1-8)  آمادگی زیرساختاری فنآوری اطلاعات... 71

  4-2-1-9)  آمادگی فرایندها 72

  4-2-1-10)  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی.. 73

  4-2-1-11)  آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات... 74

  4-2-1-12)  آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی.. 75

  4-2-1-13)  قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی.. 76

  4-2-1-14)  آمادگی مدیریتی.. 77

  4-2-1-15)  آمادگی حقوقی-قانونی.. 78

  4-2-1-16) آمادگی زیرساختاری تجارت الکترونیک... 79

  4-3 ) آزمون فرضیه های تحقیق.. 80

  4-3-1 )   آزمون فرضیه اصلی اول 81

  4-3-2)   آزمون فرضیه فرعی اول  82

  4-3-3 )  آزمون فرضیه فرعی دوم 83

  4-3-4 )   آزمون فرضیه اصلی دوم 84

  4-3-5 )   آزمون فرضیه فرعی سوم 85

  4-3-6 )   آزمون فرضیه فرعی چهارم 86

  4-3-7 )   آزمون فرضیه اصلی سوم 87

  4-3-8 )   آزمون فرضیه فرعی پنجم 88

  4-3-9)   آزمون فرضیه فرعی ششم 89

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 9090

  5-1 ) مقدمه. 91

  5-2 ) نتایج آمار توصیفی.. 91

  5-3 ) نتایج آمار استنباطی.. 94

  5-4 ) پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق.. 97

  5-4-1 ) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.. 97

  5-4-2 ) محدودیت های تحقیق.. 100

  5-4-3 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 100

  منابع. 102

  پیوست ها 106

  منبع:

  اتوماسیون بانک ملی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک،1390،"طرح تامین، تهیه، نصب و راه اندازی و ارتقاء تجهیزات جدید سخت افزاری و نرم افزاری مرکزی بانک ملی ایران"، نشریه بانک ملی،شماره 182،ص ص 33-30.

  حسن زاده علیرضا، الهی شعبان،1387، بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در تسهیل صادرات فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره47 صص 265-235 .

  علی احمدی علیرضا، حور علی منصوره،1384،"بررسی وضعیت بکارگیری تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات در صنعت نفت و گاز ایران" ،مدیریت فردا،سال سوم،شماره11و 12،ص ص 103-93.

  علیدوستی سیروس، 1389،" و تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط"،  علوم و فناوری اطلاعات،دوره25،شماره3، ص ص548-529.

  باقری نژاد جعفر، ستاری هاله،(1391)"مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی" ، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال اول، شماره 2، زمستان 1391 ،صفحات 1- 23 . 

  حنفی زاده پیام، حنفی زاده محمدرضا، خدابخش  محسن،(1387)"طراحی متولوزی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران" ، مجله علمی و پژوهشی شریف،شماره45 .

  زارعی بهروز، ثقفی  فاطمه، قبادی  سمیه، آیت  سعید،(1390)"  تاثیر آمادگی الکترونیکی بر پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بانک تجارت  "، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،شماره15و16،ص 99-126 .

  الهی شعبان، حسن زاده علیرضا، (1386) "بررسی نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 43، ص93-120.

  کیخا زهرا، اوکانی صادق محمود، علیپور کمال، نیک نفس علی اکبر، ( 1388) " تجارت الکترونیک طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان " ، دومین کنفرانس شهر الکترونیک، سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور .

  کرد باقر ، فروردین، ( 1388) " بررسی رابطه سطح آمادگی الکترونیکی در پذیرش فناوری توسط شرکتهای کوچک و متوسط" ، دومین کنفرانس شهر الکترونیک، سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور .

  باقری دهنوی ملیحه ، رضائی نور جلال، هانی سید حسن،(1391) " ارائه مدلی مفهومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای دولتی با کمک روش دلفی " دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

  رضایی کلید بری حمید رضا ، داوری علی، ایمانی عبدالمجید ،(1391). " بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان مورد مطالعه : دو موسسه مالی و بازرگانی"فصلنامه مطالعات فناوری اطلاعات ، شماره1 ص 75 تا 90 .

  واعظی رضا، ایمانی عبدالمجید، (1388) ، " سنجش آمادگی الکترونیک سازمان بازرگتنی استان تهران" پژوهشهای مدیریت، شماره ششم ص 49 تا 74 .

  پاریاب سید حسین، حاجی علی اکبری جلال، لاری امینی منصور ، "زیر ساخت های لازم برای استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با تکیه بر فرهنگ " ، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران 3و4 آذر ماه 1386. 

   معمارزاده غلامرضا، سرفرازی مهرزاد ، " بانکداری الکترونیک و ارتباط متقابل آن با تجارت الکترونیک" عصر فناوری اطلاعات ، شماره 50، دری ماه 1388، ص 83- 90.

  روزبهان محمود، افضل محمود، "فناوری اطلاعات و جایگاه آن در نظام بانکی کشور و بانک تجارت" ، تازه های اقتصاد ، آذر 1382 - شماره 101، ص 46 – 53  .

  مهدوی عادلی محمد حسین ، رضایی شمسی،  "ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری " ، مجله دانش و توسعه، شماره 21، نیمه دوم 1386  صص 97-120 .

  ابراهیمی عبدالحمید، دهدشتی شاهرخ زهره، مهدیه امید، " بررسی عوامل موثر و مشکلات شرکت ها در بکارگیری تجارت الکترونیک (مطالعه موردی  شرکتهای صادراتی ایران)  " دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 44، دی 1389  ص 395 – 416 .    

  بقائی راوری جواد ، مقدسی علیرضا، " ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران" ، دانش و توسعه 1385، - 19، 83-113. 

  بدری زاده هدا، مستاجران مهری، هاشمی نفیسه، " ارزیابی آمادگی الکترونیکی در راستای استقرار تجارت­الکترونیکی مطالعه­(موردی سیمان سپاهان)"­کنفرانس­بین­المللی شهروند ­الکترونیک و تلفن­همراه­،­1389­.   

  پاریاب سید حسین، معمار نژاد ، "وضعیت تجارت الکرونیک در ایران" ، اولین همایش ملی گیاه پالایی، 1390.    

  ضیایی پور الهام، محمدیان ایوب، خوش الحان فرید، تقی زاده علیرضا، " چارچوب ابعاد آمادگی الکترونیکی ملی براساس رویکرد سیستمی " مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 8 ، پاییز 1390، ص 97 – 114 .         

   سلمانی بهزاد، نصرالله زاده شادی، " معیارهای پیشنهادی باری اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران   "، سومین همایش ملی تجارت الکترونیک ، سال 1384 .   

   منتظر غلامعلی ، داراب بهناز، " سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس" چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک ، سال 1388 .

   لوکس کارو، ظفر حیدری فرید ، " ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران"، فرهنگ مدیریت، سال دوم شماره ششم، تابستان و پاییز 1383، ص 83- 57 .    

    خاکی غلامرضا (1384). «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.

  ونوس داور، ابراهیمی  عبدالحمید، روستا  احمد. (1375). «تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی) »، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.

  سکاران  اوما. (1381)، «روش تحقیق در مدیریت»، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.

   

  E. Koh Ch, Nam K T, R. Prybutok V, Lee S " value chain perspective of internet practices, e-readiness and organizational performance (A comparison of US and South Korean firms) " Industrial Management & Data , Systems Vol. 107 No. 4, 2007 pp. 519-536 .

  Kuo Y " Technology readiness as moderator for construction company performance" Industrial Management & Data Systems, Vol. 113 No. 4, 2013, pp. 558-572.

  Zolait A H S,  Mattila M , Sulaiman A , " The effect of User’s Informational-Based Readiness on innovation acceptance" International Journal of Bank ,  Marketing ,Vol. 27 No. 1, 2009,  pp. 76-100.

  Abbad M  , Abbad R , Saleh M , " Limitations of e-commerce in developing countries Jordan case " Education, Business and Society,  Contemporary Middle Eastern Issues , Vol. 4 No. 4, 2011 , pp. 280-291.

  Luyt B  " Defining the digital divide the role of e readiness indicators " ,  Aslib Proceedings: New Information  Perspectives , Vol. 58 No. 4, 2006,  pp. 276-291.

  Robert S , Paul K, " Exploiting Information Technologies for Electronic Commerce and Better Public Sector Management " , Global Conference on the Development Agenda for Small States, London ,  2000 ,PP1-37.

  Mutula S M, Brakel P van. "Anevaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool". International Journal of Information Management, vol 26,  2006 , 212–223.

  dada D  , "e_readiness for developing countries: moving focus from the environment to users"  Electronic journal on Information Systems in Developing Countries(EJISD), 27,6 , 2006 , 1-14.

  Sushil S    " E-commerce in a Digital Economy". Ball State University, 1st ed,  2006.

  Machado C  ,"Developing an e-readiness model for higher education institutions:results of a focus group study",British Journal of Educational Technology ,vol 38, No. 1; 2007.

  Maugis C  N  , Madnick V, & Siegel M  : GLOBAL  eREADINESS for WHAT?  , eBusiness MIT database, No.177 , 2005.

  Mutula, S.M. & P. Van Brakel;"An Evaluation of E-readiness Assessment Tools with Respect to Information Access: Towards an Integrated Information Rich Tool" ; International Journal of Information  Management, Vol. 26, 2006 , pp. 212–223.

  Weiner B  J ," A theory of organizational readiness for change" ,  Implementation Science, Vol. 4, Oct, 2009.

  Robert K , Ajay K, "Impact of Information  and Communication Technologies on Country Development: Accounting for Area Interrelationships" International Journal of Electronic Commerce , Vol. 13 Issue 1 , 2008, p11-58.

  Michel M  , Richard T, "A Grand Challenge: Measuring Information Societies" Information Society; Vol. 22 Issue5 , 2006, p261-267.


موضوع پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, نمونه پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, جستجوی پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, فایل Word پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, دانلود پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین‌الملل چکیده با گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، جهان شاهد تحول عظیمی است که از آن تحت عنوان عصر اطلاعات یاد می‌شود. صنعت بانکداری نیز تحت تأثیر این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستمهای بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده پیش تر و حتی تااواخر قرن بیستم میلادی، تأمین رضایت مشتری و وفاداری آنها بیشتر شعارگونه بود.امروزه، تلاش فراوانی جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان صورت می گیرد.این امر نشان دهنده آن است که وفاداری به باور همگان مهمترین ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده پیش تر و حتی تااواخر قرن بیستم میلادی، تأمین رضایت مشتری و وفاداری آنها بیشتر شعارگونه بود.امروزه، تلاش فراوانی جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان صورت می گیرد.این امر نشان دهنده آن است که وفاداری به باور همگان مهمترین ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان  1391 چکيده با ظهور پديده هايي نظير تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي که روش­هاي کار آمد در زمينه افزايش مع

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی گرایش : بازاریابی مقدمه با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگرگونی کامل قرار داده است شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی کنونی چاره ای جز انتخاب این تحول ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد . توسعه یا عدم توسعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - گرایش تحول چکیده با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمی کنند. در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده: امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A) مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی چکیده: مشتری از عناصر مهم مورد توجه مدیران هر سازمانی می باشد. حال سازمان هایی می توانند در امور بازاریابی بخصوص بازارگردی دارای مزیت رقابتی باشند که بتوانند نیازهای مشتریان را قبل از درخواست آنان تشخیص دهند. که این تقاضا ها در قالب تقاضای پنهان معرفی می شود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی به منظور ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی. گرایش بازاریابی بین الملل چکیده موفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی چکیده با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. ...

ثبت سفارش