پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید

word 929 KB 30905 51
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۰,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی برق گرایش قدرت

  چکیده

  در این پایان نامه به ارائه روشی جدید  جهت مکان یابی بهینه نیروگاه ها به منظور بهینه سازی همزمان توسعه تولید وشبکه پرداخته شده است. در مسأله بهینه سازی مورد بررسی، هدف انتخاب نوع و ظرفیت نیروگاه های جدید  و زمان و مکان احداث آنهاست به طوری که که کلیه اهداف مسأله بهینه سازی تأمین گردد. در این تحقیق ضمن مدل سازی مسئله بهینه سازی یاد شده، به اعمال شاخص هزینه با لحاظ نمودن هزینه  سرمایه گذاری، هزینه  تولید، هزینه انرژی تأمین نشده وهزینه  نگه داری مبادرت شده و در نگاهی جدید  دربرنامه ریزی درشبکه های قدرت پرداخته شده است. بر این اساس هدف از پژوهش انجام شده، تنها حداقل کردن هزینه  وجایابی بهتر نیروگاهها  بوده ،همچنین در تحقیق حاضر، جهت حل مسأله یاد شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده و بسته نرم افزاری تهیه شده روی یک شبکه قدرت تست گارور با افق طراحی 10سال آزمایش شده است و نتایج آن با روش الگوریتم کلونی مورچگان مقایسه گردیده است.

  کلمات کلیدی:برنامه ریزی توسعه تولید،برنامه ریزی توسعه انتقال ،سرمایه گذاری،مکان یابی نیروگاه،الگوریتم کلونی مورچگان

  برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها یکی از مهمترین بخش های برنامه ریزی توسعه شبکه های قدرت می باشد. شبکه های انتقال وظیفه انتقال انرژی الکتریکی تولیدی که هدف از آن،یافتن الگوی مناسب جهت توسعه نیروگاه هاست که با احداث آنها ضمن تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان به صورت مطمئن،کمترین هزینه  نیز جهت تأمین بارها به شبکه تحمیل شده وهمچنین شبکه نیز به بیشترین میزان پایداری خود دست یافته وتلفات خطوط انتقال توسط نیروگاه ها دربهینه ترین شرایط خود قرار داشته باشند. بر این اساس، در برنامه ریزی یاد شده می بایست مشخص شود که نیروگاه های جدید  باچه ظرفیتی، در چه زمانی و در چه مکانی باید احداث شوند تا اهداف فوق برآورده شود. این برنامه ریزی معمولاً برای یک دوره زمانی 10 تا 20 ساله انجام می شود.[1] 

  تحقیقات انجام یافته در خصوص برنامه ریزی توسعه تولید وجایابی نیروگاه ها در سه مورد قابل بررسی می باشند ابتدا تابع هدف مسئله بهینه سازی مورد اشاره، دوم نوع محدودیت  ها، درنظر گرفته شده و در آخر روش حل مسئله بهینه سازی استفاده شده است. بر این اساس در بسیاری از پژوهش های انجام شده ، هدف حداقل کردن هزینه  ها ومکان یابی بهتر  بوده است.

   

  1-2معرفی برنامه‌ریزی توسعه همزمان

  مجموع ظرفیت عملی نیروگاههای نصب شده در یک شبکه برق، باید برابر با مجموع توان مورد نیاز کلیه مصرف کنندگان بعلاوه مجموع تلفات توان، مجموع توان مصرفی داخلی پستها و نیروگاهها و درصدی به عنوان ذخیره چرخان در محدوده زمانی مورد مطالعه باشد در صورتیکه مجموع ظرفیت عملی نیروگاههای نصب شده کمتر از مقدارمورد نیاز باشد، باید ترکیبی ازنیروگاههای جدید با حداقل هزینه به مجموع شبکه افزوده گردد. در برنامه ریزی توسعه ، هدف تعیین نوع، ظرفیت، محل احداث و زمان ورودواحدهای نیروگاهی جدید برای رعایت توازن تولید و مصرف در شبکه و با کمترین هزینه ممکن است.. برای تعیین مکان احداث نیروگاهها، لازم است چگونگی توزیع بار در منطقه مورد مطالعه، به همراه محدودیتهای محیطی جهت احداث نیروگاهها، محدودیتهای خطوط انتقال جهت انتقال توان تولیدی و محدودیتهای سوخت رسانی نیز لحاظ گردند. به دلیل بزرگ بودن ابعاد مسئله ی برنامه ریزی توسعه سیستم تولید، معمولاً آن را به دو مسئله مجزا تقسیم میکنند. در مسئله اول که به مسئله برنامه ریزی توسعه سیستم تولید در شبکه نامیده میشود، از تعیین مکان احداث نیروگاهها صرفنظر شده و تنها نوع نیروگاهها، زمان ورود و ظرفیت آنها تعیین میگردد. مسئله دوم معمولاً به این صورت است که فرض میشود مسئله اول حل شده و در نتیجه نوع نیروگاهها، زمان ورود و ظرفیت آنها مشخص است. حال با درنظر گرفتن عواملی همچون توزیع جغرافیایی بار، محدودیتهای محیطی و سوخت رسانی، ساختار شبکه انتقال و غیره، بحث جایابی نیروگاهها دنبال میشود.

  حتی برای نیروگاههای یکسان نیز شرایط محیطی مانند منابع آبی، قیمت زمین و هزینه تامین سوخت، موجب هزینه های توسعه وبهره برداری متفاوت میشود. از طرف دیگر، دور بودن نیروگاهها از مراکز مصرف ممکن است منجر به افزایش هزینه توسعه خطوط انتقال شده و یا فاصله زیاد نیروگاهها از مراکزسوخت منجر به افزایش هزینه تولید گردد. با درنظر گرفتن عوامل فوق نمیتوان گفت که برنامه ریزی توسعه تولید درشبکه تک شینه یک برنامه ریزی بهینه است، اما به دلیل مشکل بودن برنامه ریزی با درنظر گرفتن همزمان محل احداث نیروگاهها، معمولاً بحث جایابی نیروگاهها بصورت مجزا بررسی میگردد. هزینه توسعه نیروگاهها و بهرهبرداری از آنها در یک سیستم قدرت، به محل قرارگیری نیروگاهها وابسته است.

   

   

  1-3   برنامه ریزی انتقال

  سیستم انتقال به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی صنعت برق هر کشور به شمار می رود. چرا که علاوه بر ایجاد ارتباط میان تولید و توزیع انرژی الکتریکی، بستری فراگیر و قابل اطمینان برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مهیا می سازد.از این رو طراحی و برنامه ریزی یک سیستم انتقا ل مطلوب و انعطاف پذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال (TNEP) در حالت کلی به دو نوع دینامیکی (DTNEP) و استاتیکی (STNEP) طبقه بندی می شود. وظیفه برنامه ریزی دینامیکی توسعه شبکه انتقال  (DTNEP) که در بعضی از مراجع نظیر از آن به برنامه ریزی بلند مدت  نیز تعبیر شده، عبارتست از : مشخص کردن مکان و زمان احداث خطوط انتقال جدید به همراه مشخصات فنی مربوطه (همانند تعداد، جنس، سطح ولتاژ و..). برای توسعه شبکه انتقال مطابق با رشد بار و نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید در بازه زمانی مورد مطالعه تااینکه تحویل انرژی الکتریکی به مراکز بار با لحاظ نمودن مجموعه ای از قیود بهره برداری و قابلیت اعتماد به اقتصادی ترین نحو ممکن صورت گیرد . در حالی که در STNEP تنها تعداد و مکان احداث خطوط مورد نیاز برای یک سال افق مشخص تعیین شده و جهت ساده سازی، پارامترزمان از مجهولات مسئله حذف میگردد.

   

  1- 4 برنامه­ریزی توسعه خطوط:

    برنامه­ریزی توسعه خطوط را می‌توان در سه بخش خطوط انتقال، فوق­توزیع و توزیع در نظر گرفت.  در این بین ساختار خطوط توزیع بصورت شعاعی بوده در حالیکه شبکه خطوط فوق توزیع و انتقال این گونه نمی­باشند.  از نظر برنامه‌ریزی توسعه خطوط، روشهای توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع تقریباً در یک دسته قرار می‌گیرند و از روشهای یکسان برای توسعه آنها استفاده می‌شوند و تقریباً مدل یکسانی دارند درحالیکه خطوط توزیع از نظر مدل و نحوه برنامه‌ریزی توسعه، با آن دو متفاوت می‌باشد. شبکه انتقال بیان مدلی دقیق از این مساله می‌باشد.

  در مورد توسعه خطوط انتقال نوع و زمان نیاز به خطوط مورد توجه قرار می‌گیرد.  در این مورد فرض می‌شود که میزان بارهای پستها و مراکز تولید مشخص بوده و تولید از کفایت لازم برخوردار است ]1و22[.  تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده از نظر روش حل مساله، در نظر گرفتن سال افق، رقابتی بودن سیستم و ابزارهای بهینه سازی با یکدیگر متفاوت بوده­اند.  نخستین قدم در جهت برنامه­‌ریزی دقیق مساله توسعه شبکه انتقال بیان مدلی دقیق از این مساله می‌باشد.  بطور کلی مدل توسعه شبکه شامل ابزارهایی است که گزینه­های توسعه شبکه را از بین گزینه­های موجود انتخاب کرده و با اضافه کردن آنها به شبکه موجود، می­تواند طرحی بهینه برای توسعه شبکه ارائه کند

   

  1-5 قابلیت اطمینان] 10[

  تعریف قابلیت اطمینان بر تعریف وقوع خرابی بنا شده‌است. برای اندازه گیری قابلیت اطمینان یک سیستم ابتدا سیستم به اجزایی شکسته می‌شود و قابلیت اطمینان سیستم برحسب قابلیت اطمینان اجزای آن بیان می‌گردد. برای محاسبه قابلیت اطمینان هر جزء براساس داده‌های آماری در دسترس، مدلی برای نرخ وقوع خرابی انتخاب می‌شود و پارامترهای آن براساس داده‌های موجود تخمین زده می‌شوند

  بررسی قابلیت اطمینان در سا ل های اخیر در مباحث طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت  مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله مشکلات موجود در راستای این مطالعه می توان به پراکنده بودن اطلاعات در سطوح مختلف اشاره کرد،تا بتواند پاسخگوی مشکلاتی از قبیل:

   

  *خرابی تصادفی تجهیزات تولید (قطع اجباری).

  *اختلاف در تقاضا باید توسط سیستم تولید برآورده شود(از جمله تغییرات تصادفی).

  *تغییرات در شرایط تجهیزات هیدرولیک که موثر بر ظرفیت برق آبی و انرژی در دسترس سیستم های تولید است.

  *برنامه ریزی تعمیرونگهداری تجهیزات تولید سوخت رسانی واحد ها است.

  *تغییرات در ظرفیت جدید  پیش بینی شده که قرار در خط بیاید به عنوان مثال، تاخیر یا لغو به دلیل مالی و محدودیت های دیگر.

  1-6جمع بندی فصل اول

     در این فصل  به انواع مدل های برنامه ریزی ، دینامیکی واستاتیکی ، قابلیت اطمینان سیستم ومحدودیت های سیستم پرداخته شد. که در این تحقیق ازروش برنامه ریزی بلند مدت (دینامیکی) برنامه ریزی شده است.

  شبکه های قدرت دارای سه جزء اساسی، تولید، انتقال و توزیع هستند. شبکه های انتقال وظیفه انتقال انرژی الکتریکی تولیدی توسط نیروگاهها را به شبکه های توزیع برعهده دارند. شبکه های انتقال معمولاً برای انتقال میزان مشخصی از انرژی با برقراری تعداد خطوط مشخصی بین شینها طراحی میشوند. در صورتیکه میزان تقاضای انرژی بارهای الکتریکی با توجه به توسعه شهرهای صنعتی و امکانات رفاهی بیشتر شود یا نیروگاههای جدید ی به شبکه اضافه گردد، طراحی مجدد شبکه انتقال با توجه به ارتباطات موجود، امری اجتناب ناپذیر است. شبکه های انتقال اولیه صرفاً برای ارتباط نیروگاههای برق به مراکز بار ایجاد شده اند تا بدین طریق امکان استفاده از انرژی الکتریکی تولیدی درمحلهایی که به صرفه تر هستند فراهم شود. با رشد سیستم های قدرت، شبکه های حلقوی انتقال قدرت مسیرهای جایگزینی برای انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاهها به بارها فراهم آورده اند که باعث افزایش قابلیت اطمینان انتقال میشود. هنگامیکه منابع تولید یا الگوهای بار نامتعادل باشند، این ارتباط داخلی، نیاز بار به انرژی بیشتر را از مسیرهای جایگزین تامین مینماید. توسعه شبکه های انتقال، از پیچیده ترین و درعین حال مهمترین مسایل مهندسی برق است. یکی از دلایل این پیچیدگی این است که نیاز به انرژی الکتریکی در طول زمان و مکان تغییر میکند.[3]

   

  به طورکلی برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال [1](TEP)با توجه به مدت زمان مورد مطالعه به دوروشی که گفته شد (استاتیکی ودینامیکی) تقسیم میشود. مساله برنامه ریزی توسعه انتقال که یکی از مسایل دشوار بهینه سازی است، همانند دیگر مسایل این زمینه دارای دو نکته قابل بررسی است. ابتدا تابع هدفی که باید بهینه شود و سپس الگوریتم بهینه سازی مناسب. تابع هدف مساله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال عمدتاً کمینه کردن هزینه کل اضافه کردن خطوط جدید  است که با توجه به قیدها و محدودیت های فیزیکی شبکه برآورد میشود. اما در مورد الگوریتم بهینه سازی آن، تاکنون روشهای مختلفی پیشنهاد شده است. این روشها را میتوان به دو دسته کلی،روشهای کلاسیک بهینه سازی و روشهای فراابتکاری تقسیم بندی نمود

  از جمله روشهای کلاسیک بهینه سازی میتوان به برنامه ریزی خطی، غیرخطی، پویا و ... اشاره کرد. روشهای فراابتکاری روشهایی هستند که عمدتاً با الهام از طبیعت یا پدیده های فیزیکی یا اجتماعی یارفتار حیوانات وپرندگان مسایل پیچیده در زمینه های مختلف مهندسی با استفاده از آنها حل شده است. روشهای فراابتکاری استفاده شده در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال،الگوریتم در مرجع ،[9], [1]از روش بهینه سازی رقابت استعماری[2] به کارگرفته شده،درمرجع [2] از الگوریتم ژنتیک[3]، در مرجع [3] از الگوریتم جستجوی گرانشی[4]،در مرجع [4]ازالگوریتم ترتیبی[5]،درمرجع [5]ازکلونی مصنوعی زنبور عسل[6]، به کار گرفته شده است. یکی از الگوریتم های بهینه سازی الگوریتم کولونی مورچگان است.

   

  در این تحقیق، هدف معرفی مکانیزمی جهت ایجاد هماهنگی بین هزینه تولید و برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها می باشد که در قالب یک مسئله بهینه سازی غیر خطی مبادرت به مدل سازی برنامه ریزی توسعه و تولید نیروگاه ها با لحاظ نمودن شاخص هزینه خواهد شد.که در اخر نتایج ان به دو روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک والگوریتم کلونی مورچگان[7] مقایسه می گردد

   

   

  2-2توسعه  خطوط

  برنامه­ریزی توسعه خطوط را می‌توان در سه بخش خطوط انتقال، فوق­توزیع و توزیع در نظر گرفت.  در این بین ساختار خطوط توزیع بصورت شعاعی بوده در حالیکه شبکه خطوط فوق توزیع و انتقال این گونه نمی­باشند.  از نظر برنامه‌ریزی توسعه خطوط، روشهای توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع تقریباً در یک دسته قرار می‌گیرند و از روشهای یکسان برای توسعه آنها استفاده می‌شوند و تقریباً مدل یکسانی دارند درحالیکه خطوط توزیع از نظر مدل و نحوه برنامه‌ریزی توسعه، با آن دو متفاوت می‌باشد.

  در مورد توسعه خطوط انتقال نوع و زمان نیاز به خطوط مورد توجه قرار می‌گیرد.  در این مورد فرض می‌شود که میزان بارهای پستها و مراکز تولید مشخص بوده و تولید از کفایت لازم برخوردار است ]1و22[.  تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده از نظر روش حل مساله، در نظر گرفتن سال افق، رقابتی بودن سیستم و ابزارهای بهینه سازی با یکدیگر متفاوت بوده­اند.  نخستین قدم در جهت برنامه­‌ریزی دقیق مساله توسعه شبکه انتقال بیان مدلی دقیق از این مساله می‌باشد.  بطور کلی مدل توسعه شبکه شامل ابزارهایی است که گزینه­های توسعه شبکه را از بین گزینه­های موجود انتخاب کرده و با اضافه کردن آنها به شبکه موجود، می­تواند طرحی بهینه برای توسعه شبکه ارائه کند. مدلهای ارائه شده برای برنامه­ریزی توسعه شبکه را می­توان به دو دسته مدلهای بهینه سازی ریاضی[8] و ابتکاری[9] تقسیم کرد.  البته مدلی دیگر نیز تحت عنوان مدل فراابتکار[10] نیز معرفی می­شود که ترکیبی از دو مدل قبلی می­باشد ]2[.

  در مدل بهینه­ سازی ریاضی یک طرح بهینه به کمک فرآیند ریاضی بدست می­آید.  بدین ترتیب که جواب بهینه مساله­ای که بصورت یک فرمول ریاضی در آورده شده است، پیدا می­شود.  از آنجا که در این روشها امکان در نظر گرفتن تمام ابعاد مساله توسعه شبکه ممکن نمی­باشد، جواب بدست آمده توسط این مدل با توجه به ساده­ سازیهای بسیاری که روی آن صورت گرفته، نیاز به بازبینی فنی و اقتصادی توسط طراحان قبل از اجرای آن می­باشد.  در این روش مساله بهینه سازی توسط یک تابع هدف که میزان مطلوبیت یک طرح را نشان می­دهد و مقید به یک سری قیود است، فرموله می­شود. روشهای متفاوتی برای حل مساله به روش مدل بهینه سازی ریاضی ارائه شده است.

   

  2-3شبکه گارور

  یکی از اولین روشهایی که در این زمینه ارائه شده در سال 1970 میلادی توسط.Gaver ارائه شد که یک مدل برنامه­ریزی خطی برای حل مساله ارائه نمود.وی برای خطی کردن روابط حاکم بر رفتار شبکه بجای معادلات غیرخطی پخش بار متناوب، از مدل خطی حمل­ و نقل استفاده کرد.  برای بیان این رفتار، مدل خود را برای یک شبکه شش شینه پیاده نمود.  در این مدل، هدف حداقل کردن هزینه احداث خطوط جدید  با رعایت قیود مربوط به حداکثر و حداقل توان تولیدی نیروگاهها و توان انتقالی از خطوط بود.  بعدها برای نزدیک کردن مدلِ بیان کننده رفتار شبکه به واقعیت، بجای مدل حمل­ و نقل، از پخش بار مستقیم[11] استفاده شد.  ماهیت عدد صحیح بودن برخی از متغیرهای مساله نظیر انتخاب یا عدم انتخاب یک کاندید مشکلاتی را برای پیاده­سازی ریاضی مساله بوجود می­آورد.  لذا روشی بر اساس برنامه­ریزی عدد صحیح ارائه شد که در آن از پخش بار مستقیم برای مدل کردن رفتار شبکه استفاده شده است.علاوه براین روشها، روشهای برنامه­ریزی غیرخطی بدلیل ماهیت غیرخطی بودن مساله و روش برنامه­ریزی پویا، برای حل مدل بهینه سازی ریاضی ارائه شده است.[

   

  [1] Transmission Expansion Planning

  [2] Imperialist Competitive Algorithm

  [3] Genetic Algorithm (GA)

  [4] Gravitational Search Algorithm

  [5] algorithm Sequential

  [6] Artificial bee colony

  [7] Ant colony

  [8] Mathematical Optimization Model

  [9] Heuristic Model

  [10]Meta-Heuristic Model

  [11] DC Load Flow

  Abstract

  This thesis presents a new method for locating the optimal power network has been developed to optimize simultaneously.  The optimization Question studied, the purpose of selecting the type and capacity of the new plant and the construction of their time and place so that all objectives will be met optimization problem. In this paper, modeling optimization problem mentioned above, the practice of considering the cost of the investment costs, production costs, the cost of not providing energy costs and keep engaged in the has been A New Look at program networks Customizable. The aim of the present study, only at the cost Placement best plants as well as in the present study, in order to solve the problem mentioned by Genetic Algorithm and software package developed by a network of testing Garver with a horizon of 10 years testing and the results were compared with ant colony optimization algorithms.

  Keywords: generation expansion  planning, Transmission expansion  planning, Investment, power plant Location, Ant colony optimization algorithms

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان 

  صفحه

  فصل اول: برنامه ریزی توسعه تولید

   

  1-1مقدمه .........................................................................................................................................

  2

  2-1برنامه‌ریزی توسعه همزمان..........................................................................................................

  2

  3-1 برنامه ریزی توسعه  انتقال.........................................................................................................

  3

  4-1   برنامه ریزی توسعه خطوط.....................................................................................................

  4

  5-1 قابلیت اطمینان..........................................................................................................................

  4

  1-6جمع بندی فصل اول.................................................................................................................

  6

  فصل دوم: برنامه­ریزی شبکه انتقال

   

  1-2مقدمه..........................................................................................................................................

  7

  2-2 توسعه  خطوط..........................................................................................................................

  8

   2-3شبکه گارور...............................................................................................................................

  9

   2-4الگوریتم ژنتیک.........................................................................................................................

  10

  2-4-1 نظریه تکاملی داروین............................................................................................................

  10

  2-5 الگوریتم کلونی مورچگان.........................................................................................................

  11

  2-5-1تاریخچه.................................................................................................................................

  11

  2-6 ویژگیهای الگوریتم مورچگان....................................................................................................

  12

  2-7 مزیتهای ACO........................................................................................................................

  12

  2-8  کاربردهای الگوریتم مورچگان.................................................................................................

  13

  فصل سوم: تابع هدف

   

  3-1  مقدمه........................................................................................................................................

  15

  3-2  مدلسازی برنامه ریزی توسعه تولید..........................................................................................

  15

  3-3 تابع هدف..................................................................................................................................

  16

  3-3-1  هزینه سرمایه گذاری توسعه نیروگاهها وتوسعه خطوط.......................................................

  16

  3-3-2 هزینه تعمیر ونگه داری نیروگاهها.........................................................................................

  16

  3-3-3 هزینه انرژی تامین نشده........................................................................................................

  17

  3-3-4 هزینه تلفات..........................................................................................................................

  17

  3-3-5  مجموع هزینه های سرمایه گذاری برای توسعه همزمان......................................................

  17

  3- 4 محدودیت های تابع.................................................................................................................

  18

  3-4-1  میزان رزرو شبکه.................................................................................................................

  18

  3-4-2 محاسبه قابلیت اطمینان شبکه قدرت.....................................................................................

  18

  3-4-5  قید بار..................................................................................................................................

  18

  3-5 فلوچارت الگوریتم ژنتیک به کار رفته در بهینه سازی...............................................................

  19

  3-5-1  ساختار کروموزوم در حل مسئله.........................................................................................

  19

  3-5- 2   تولید جمعیت اولیه............................................................................................................

  19

  3-5-3 عملگرهای تقاطع ، جهش وانتخاب......................................................................................

  19

  فصل چهارم :مطالعات موردی

   

  4-1مقدمه..........................................................................................................................................

  23

  4-2پارامترهای مسئله.........................................................................................................................

  23

  4-2-1 مشخصات نیروگاههای موجود.............................................................................................

  24

  4-2-2 قیود مربوط به نیروگاههای موجود........................................................................................

  24

  4-2-3 مشخصات نیروگاههای نامزد................................................................................................

  25

  4-2-4  قیود مربوط به نیروگاههای نامزد.........................................................................................

  25

  4- 2-5   خطوط موجود...................................................................................................................

  26

  4-2-6 خطوط نامزد..........................................................................................................................

  28

  4-2-7  شینها....................................................................................................................................

  29

  4-2-8 شماتیک تست سیستم گارور................................................................................................

  30

  4-3نتایج شبیه سازی.........................................................................................................................

  31

  4-4 سرمایه گذاری در الگوریتم ژنتیک............................................................................................

  31

  4-5 مکان یابی بهینه نیروگاهها..........................................................................................................

  32

  4-5-1 نتایج حاصل از بهینه یابی مکان نیروگاههای جدید  در الگوریتم ژنتیک..............................

  32

  4-6مکان یابی در الگوریتم مورچگان................................................................................................

  33

  4-6-1 نتایج حاصل از بهینه یابی مکان نیروگاههای جدید  در الگوریتم مورچگان.........................

  33

  4-6-2نتایج حاصل از مکان یابی سه نیروگاه....................................................................................

  33

  4-7  نتایج حاصل از مکان یابی نیروگاهها........................................................................................

  34

  5-1 جمع بندی ونتیجه گیری............................................................................................................

  36

   

   

   

  فهرست جدولها

  عنوان

  صفحه

  جدول (4-1)مشخصات ونوع نیروگاههای موجود در شبکه.............................................................

  24

  جدول(4-2) قیود مربوط به نیروگاههای موجود...............................................................................

  24

  جدول (4-3) مشخصات ونوع نیروگاههای نامزد.............................................................................

  25

  جدول(4-4) قیود مربوط به نیروگاههای نامزد..................................................................................

  26

  جدول (4-5) اطلاعات خطوط  موجود سیستم................................................................................

  27

  جدول (4-6) اطلاعات خطوط نامزد سیستم.....................................................................................

  28

  جدول(4-7) اطلاعا ت شین ها.........................................................................................................

  29

  جدول (4-8) نتایج حاصل از مکان یابی نیروگاه ها در شبکه 6باسه گارور......................................

  34

  منبع:

  پیر،ع. گیتی زاده،م. آقایی،ج. اندایشگر،م. .1391برنامه ریزی بهینه توسعه تولید در سیستم قدرت با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم رقابت استعماری.اولین کنفرانس ملی ایده های نو درمهندسی برق.

  جلیل زاده،س. حدادیان،ح. مهدوی،م. حسینیان،ح. گلوانی،س. 1386برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک..نشریه انرژی ایران.سال 11.شماره 27

  قلیچ سارلی،ح. نصری،م. باغرامیان،ا.1392. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به روش بهینه سازی جستجوی گرانشی. یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران.

  عسگریان ابیانه،ح. شریعتی دهاقان،ح. جاویدی،م. رضویری،ف.1388. برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت. مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران.سال ششم.شماره دوم

  مظهری،م. باقری،ا. منصف،ح. لسانی،ح.1390. رویکردی جدید  در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت مبتنی بر کلونی مصنوعی زنبور عسل اصلاح شده. سیستم های هوشمند در مهندسی برق، سال دوم، شماره چهارم

  کامیاب ،غ.رجبی مشهدی،ح.1385.یک استراتژی وروشی جدید  برای توسعه شبکه انتقال درساختار رقابتی صنعت برق. بیستومین کنفرانس بین المللی برق.9

  دادخواه،ح.خورسند،م.1392.بررسی طرح های بهینه توسعه شبکه انتقال درسیستم قدرت تجدید  ساختارشده به کمک الگوریتم ژنتیک.پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق والکترونیک ایران.8.

  صمدی،م.جاویدی،م.1389.ارایه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با دز نظر گرفتن بهره برداری بهینه وایمن. هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران.6

  حسینی بیوکی،م. زارعیان جهرمی،م. جشفر،س. رشیدی نژاد،م.1390. برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی. بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق.9.

  یوسفی فرخد،ح. صابری نوقابی،ع. 1392.برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و قابلیت اطمینان سیستم.پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق والکترونیک ایران.

  طاهرخانی،م. صادق جوادی،م. منصف،ح. 1382.برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان درسیستم قدرت تجدید ساختار یافته. ششمین کنفرانس بین المللی برق.

  حدادیان،ح. حسینی،ه.1388. برنامه ریزی دینامیکی توسعه شبکه انتقال با بکارگیری روش جدید  کدگذاری اطلاعات در الگوریتم ژنتیک. بیست وسومین کنفرانس بین المللی برق. 98-F-PSS-0115

  سیدشنوا،ج. سیفی،ح. سپاسیان،م. 1387. برنامه ریزی توسعه شبکه های انتقال HVAC – HVDC با در نظر گرفتن تلفات و قیود ایمنی با یک روش تکاملی ترکیبی. نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران. سال 6. شماره

  صمدی،م. جاویدی.م. 1389.ارائه روشی جدید  برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری. بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی برق. 10-F-PSS-1627

  اکبری،ف.صیفی،ح.گلساز،م.اسیایی،خ.1389. الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال وفوق توزیع. مجله علمی- پژوهشی. مهندسی برق مدرس دوره دهم، شماره 2، تابستان 1389

  16_L.L.Graver,1970"Transmission Network Estimation Using Linear Programming" IEEE Trans. Power apparatus and systems, Vol.PAS-89, sept.-oct., pp.1688-1697.

  17_K. J. Ho, P. J..Keun, and K. Sung. 2005"A market based analysis on the generation expansion planning strategies," in Proc. IEEE Conf. power system technology,

  18_A. G. Kagiannas, D. Th. Askounis, and J. Psarras, July 2004"Power generation planning  a survey from monopoly to competition," Electrical Power and Energy Systems, vol. 26, no. 6, pp. 413-421,

  19_S. Kannan, S. M. R. Slochanal, and N. P. Padhy, 2003"Application of evolutionary computation techniques for generation expansion planning," in Proc. IEEE Conf. and Exposition, Transmission and Distribution, , pp. 120-125.

  20_H .Saboori , M. Mohammadi and R.Taghe.2011 IEEE " Composite Generation and Transmission ExpansionPlanning Considering the Impact of Wind PowerPenetration" IEEE.978-1-4244-6255-1/11/$26.00 ,

  21_David Pozo, EnzoE. Sauma, and Javier Contreras FEBRUARY 2013" A Three-Level Static MILP Model for Generationand Transmission Expansion Planning" IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 28, NO. 1,

  22_ Antonio H. Escobar, and Rubén Romero. MAY 2004" Multistage and Coordinated Planning of theExpansion of Transmission Systems" IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 19, NO. 2,

   


موضوع پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, نمونه پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, جستجوی پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, فایل Word پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, فایل PDF پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, تحقیق در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, مقاله در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, پروژه در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, پروپوزال در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, تز دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, پروژه درباره پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید, رساله دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه به همراه تولید

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده در این پایان نامه به ارائه روشی جدید جهت مکان یابی بهینه نیروگاه ها به منظور بهینه سازی همزمان توسعه تولید وشبکه پرداخته شده است. در مسأله بهینه سازی مورد بررسی، هدف انتخاب نوع و ظرفیت نیروگاه های جدید و زمان و مکان احداث آنهاست به طوری که که کلیه اهداف مسأله بهینه سازی تأمین گردد. در این تحقیق ضمن مدل سازی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق قدرت چکیده: در شبکه­های الکتریکی، هزینه­های ناشی از تلفات سیستم و عیوب ناشی از انحراف ولتاژ از حدود مجاز از بزرگترین معضلاتی هستند که گریبان­گیر تولید، انتقال و توزیع نیرو می­باشد. از این رو کاهش هزینه­های برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های قدرت، و در عین حال، رعایت حدود و قیود آن از اهداف اصلی طراحان سیستم­های قدرت بوده است. استفاده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده امروزه جلوگیری از ضررهای ناشی از خاموشی ها و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداری از شبکه توزیع تجدید آرایش بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکین دارد. زمانیکه در شبکه توزیع به دلیل خطا یا برنامه‌ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بی برق شود، تمام یا قسمتی از این ...

چکيده   در يک محيط صنعتي توزيع شده، کارخانه هاي مختلف و داراي ماشين ها و ابزارهاي گوناگون در مکان هاي جغرافيايي مختلف غالبا به منظور رسيدن به بالاترين کارايي توليد ترکيب مي شوند. در زمان ت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط ...

چکیده سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می‌توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در سالهای اخیر توجهات فزاینده ای به محاسبات ابری شده است. محاسبات ابری مدلی توزیع شده با مقیاس بزرگ است که مجموعه مقیاس پذیر و مجازی شده از قدرت محاسباتی مدیریت شده، فضای ذخیره سازی و سرویس‌ها را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. مسئله تخصیص منابع در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق قدرت چکیده: در شبکه­ های الکتریکی، هزینه­های ناشی از تلفات سیستم و عیوب ناشی از انحراف ولتاژ از حدود مجاز از بزرگترین معضلاتی هستند که گریبان­گیر تولید، انتقال و توزیع نیرو می­باشد. از این رو کاهش هزینه­های برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های قدرت، و در عین حال، رعایت حدود و قیود آن از اهداف اصلی طراحان سیستم­های قدرت بوده است. استفاده ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت چکیده نیروگاه های تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و ... اشاره کرد . چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات ...

ثبت سفارش