پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

word 2 MB 31071 90
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

  چکیده

   

  الگوریتم زمان بندی کار، که یک مسئله NP-کامل است، نقش کلیدی در سیستم ابرهای محاسباتی ایفا می کند. الگوریتم رقابت استعماری یکی از جدیدترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی است. همانگونه که از نام آن بر می آید، این الگوریتم بر مبنای مدل سازی فرایند اجتماعی- سیاسی پدیده استعمار بنا نهاده شده است.

  در این تحقیق با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ، الگوریتمی برای زمان بندی کارهای بلادرنگ  نرم در محیط ابرهای محاسباتی  طراحی می گردد که بتواند برنامه را در کمترین زمان ممکن، پیش از مهلت تعیین شده و با استفاده از کمترین تعداد منابع اجرا نماید، به نحوی که زمان اجرای کار در مقایسه با زمان بندی کارهای بلادرنگ بر اساس الگوریتم ژنتیک و در شرایط مساوی کاهش پیدا نماید. الگوریتم پیشنهادی از سیستم های ناهمگن، که در آن منابع از ناهمگونی محاسباتی و ارتباطات برخوردار هستند استفاده می نماید. زمان بندی نیز از نوع متمرکز و پویا در نظر گرفته شده است، که در این نوع زمان بندی باید به کارهای از قبل پیش بینی شده و محیط سیستم و حالت فعلی سیستم جهت ساخت طرح زمان بندی توجه کرد.

  پیاده سازی های الگوریتم پیشنهادی برای دو آزمایش 200 خادمی و 400 خادمی انجام گرفته است و کارها از تعداد 16 تا 4096 به سیستم وارد گردیده است، نتایج بدست آمده با نتایج زمان بندی کارهای بلادرنگ بر اساس الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده است و بهینه بودن الگوریتم پیشنهاد شده را بر اساس زمان انجام کار، تعداد کارهای انجام نشده در مهلت تعیین شده و تعداد خادم های مورد استفاده نتیجه می گیریم.

  در این تحقیق با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در زمان بندی کارهای بلادرنگ در محیط ابرهای محاسباتی، استفاده از منابع بهینه شده است، نسبت بین زمان اجرای مورد انتظار و زمان اجرایی کمتر شده است و مقدار بهینه برازندگی نیز بهتر شده است.

   

  واژه های کلیدی

  ابرهای محاسباتی، کارهای بلادرنگ، الگوریتم 

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  در این فصل ابتدا خلاصه ای از ابرهای محاسباتی، الگوریتم رقابت استعماری و زمان بندی کارها بیان خواهد شد و سپس به اهمیت موضوع تحقیق، تعریف مساله، اهداف تحقیق، محدوده تحقیق و ساختار کلی پایان نامه پرداخته خواهد شد.

  1-1-1 ابرهای محاسباتی

  ابرهای محاسباتی[1] جدید ترین نسل سیستم های توزیع شده[2] هستند که امروزه نام آن در صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات زیاد شنیده می شود و مورد استقبال جامعه علمی و تجاری قرار گرفته است. ابرهای محاسباتی شکل تکامل یافته تر سیستم های مشبک عمومی هستند که به معنای واقعی ایده ارائه خدمات فناوری اطلاعات به صورت یک خدمت عمومی برمبنای پرداخت به اندازه استفاده را اجرایی کردند. شاید یکی از مهمترین عوامل ظهور و موفقیت ابرها، پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری در مجازی سازی است. با استفاده از مجازی سازی می توان چندین ماشین مجازی مستقل (محیط مهمان) را به طور همزمان بر روی یک منبع سخت افزاری (محیط میزبان) ایجاد کرد. ماشین مجازی، یک پیاده سازی نرم افزاری از یک کامپیوتر واقعی است که رفتار آن را تقلید می کند، بنابراین می توان با نصب یک سیستم عامل (مهمان) بر روی ماشین مجازی، نرم افزارهای کاربردی مورد نظر خود را بر روی آن اجرا کرد. همچنین عرضه کنندگان خدمات می توانند برنامه هایی را که بر روی ماشین مجازی اجرا می کردند، و یا حتی خود ماشین مجازی را به عنوان یک خدمت در اختیار کاربران قرار دهند. استفاده از ماشین های مجازی سه مزیت عمده برای عرضه کنندگان خدمات دارد:

  به آنها اجازه می دهد که زیرساخت سخت افزاری خود را براساس نیازهای کاربر تقسیم بندی و سفارشی سازی نمایند. به عنوان مثال می توانند بر روی یک سخت افزار قدرتمند، به طور همزمان چندین ماشین مجازی با سیستم های عامل مختلف را برای کاربران متفاوت ایجاد نمایند.

  محیط اجرایی هر برنامه بر روی یک ماشین مجازی می باشد. بنابراین بروز خطا در هریک از برنامه ها و یا ماشین مجازی، تأثیر بر روی سایر برنامه های در حال اجرا نخواهد داشت.

  با استفاده از روش هایی همچون مهاجرت زنده[3]، در صورت بروز هرگونه مشکل سخت افزاری و یا نرم افزاری، کل ماشین مجازی می تواند به سخت افزار دیگری منتقل شده و کار خود را ادامه دهد که باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان سیستم می گردد. معمولا عرضه کنندگان بزرگ دارای مراکز داده بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان هستند که حتی در صورت بروز مشکل در کل یک منطقه، می توانند به کار خود ادامه دهند.

  1-1-2 الگوریتم رقابت استعماری

  الگوریتم رقابت استعماری[4] یکی از جدیدترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی است. همانگونه که از نام آن بر می آید، این الگوریتم بر مبنای مدل سازی فرایند اجتماعی- سیاسی پدیده ی استعمار بنا نهاده شده است. این الگوریتم همانند سایر روش های بهینه سازی تکاملی، کار خود را با تعدادی جمعیت اولیه آغاز می نماید. در این الگوریتم، هر عنصر جمعیت، متناظر با کروموزوم در الگوریتم ژنتیک[5]  و ذره در الگوریتم بهینه سازی ذرات[6] ، کشور نامیده می شود.کشور ها به دو دسته مستعمره و استعمارگر تقسیم می شوند. هر استعمارگر، بسته به قدرت خود، تعدادی از کشورهای مستعمره را به سلطه خود درآورده و آن ها را کنترل می کند. سیاست همگون سازی و رقابت استعماری، هسته اصلی این الگوریتم را تشکیل می دهند. در سیاست همگون سازی، مستعمرات را با در نظر گرفتن ضرایبی به سمت استعمارگر آن حرکت می دهیم. اگر در حین سیاست همگون سازی، یک مستعمره نسبت به استعمارگر به موقعیت بهتری برسد، جای آن دو با یکدیگر عوض خواهد شد. برای محاسبه قدرت کل یک امپراطوری نیز، مجموع قدرت کشور استعمارگر به اضافه درصدی از قدرت مستعمرات آن، در نظر گرفته می شود. بخش مهم دیگر این الگوریتم، رقابت  استعماری می باشد. در طی این فرایند، امپراطوری های ضعیف، به تدریج قدرت خود را از دست داده و به مرور زمان، به حالتی برسد که تنها یک امپراطوری در مجموعه جواب ها باقی بماند، این حالت زمانی است که الگوریتم رقابت استعماری با رسیدن به نقطه بهینه تابع هدف، متوقف می شود.]30[

  1-1-3 زمان بندی کارها

  زمان بندی کارها، یکی از معروف ترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که نقش کلیدی برای بهبود سیستم های انعطاف پذیر و قابل اعتماد دارد. هدف اصلی زمان بندی کارها به منابع سازگار مطابق با زمان سازگار است، که شامل پیدا کردن یک دنباله مناسب است که در آن کارها را می توان تحت تراکنش محدودیت منطقی اجرا کرد.]1[

  مسئله زمان بندی کارها به معنای نگاشت و تعیین ترتیب اجرای کارها بر روی منابع موجود است، به گونه ای که یک یا چند معیار کارآیی بهینه شوند. این مسئله جزو مسائل شناخته شده NP-کامل محسوب می گردد.

  بنابراین هیچ الگوریتم شناخته شده با مرتبه زمانی چندجمله ای وجود ندارد، که بتواند جواب بهینه ای برای این مسئله پیدا کند. علاوه براین، مسئله زمان بندی در سیستم ابرهای محاسباتی به دلیل برخی از خصوصیات خاص آن همچون ناهمگونی، استقلال، و پویایی منابع، به مراتب پیچیده تر از سیستم های سنتی است. تحقیقات زیادی بر روی مسئله زمان بندی کارها در سیستم ابرهای محاسباتی انجام گرفته که در فصل بعدی برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. الگوریتم های زمان بندی ارائه شده به دو دسته اصلی تقسیم می گردند:

  الگوریتم های ایستا که عمل زمان بندی را پیش از شروع اجرای برنامه انجام می دهند؛ و الگوریتم های پویا که عمل زمان بندی را در حین اجرای برنامه انجام می دهند. مزیت الگوریتم های ایستا در آن است که می توانند با استفاده از امکان رزرو پیشاپیش منابع، مانع از ایجاد تاخیر در اجرای کارها گردند. معمولا هدف الگوریتم های ارائه شده حداقل کردن زمان اجرای برنامه است، بدون اینکه هیچ تضمین خاصی در مورد سقف زمان اجرا به کاربر داده شود (زمان بندی حداکثر تلاش). اما مسئله هنگامی پیچیده تر می شود که بحث کیفیت خدمت نیز مطرح گردد. در این مسئله، محیط ابرهای محاسباتی از چندین عرضه کننده تشکیل می گردد که هریک منابعی را در اختیار کاربران قرار می دهند. هریک از این منابع قادرند یک یا چند کار را با کیفیت خدمت متفاوت (همانند زمان اجرا، امنیت و قیمت متفاوت) اجرا نمایند. در زمان بندی مبتنی بر کیفیت خدمت، زمان بند باید به گونه ای عمل کند که حداقل کیفیت خدمت موردنیاز کاربر برآورده شود. اما نکته مهم در این است

  که کاربر معمولا کیفیت خدمت موردنیاز برای هر کار به تنهایی را مشخص نمی نماید، بلکه کیفیت خدمت کل کارها را تعیین می نماید. به عنوان مثال، کاربر مایل است که کارهای وی قبل از مهلت معین و با حداقل قیمت اجرا شود. اکنون زمان بند باید با توجه به زمان اجرا و قیمت پیشنهادی هر منبع برای هریک از کارها، منابع را به گونه ای انتخاب کند که کل کار در مهلت تعیین شده پایان یابد و قیمت نیز حداقل گردد. نکته ای که به پیچیدگی مسئله می افزاید این است که نحوه محاسبه کیفیت خدمت کل برنامه از روی کیفیت خدمت هر کار برای معیارهای مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال برای قیمت برابر با حاصل جمع قیمت کارها، برای زمان اجرا برابر با زمان طولانی ترین مسیر بین کار ابتدایی و پایانی (مسیر بحرانی) برنامه، و برای قابلیت اطمینان برابرحاصل ضرب قابلیت اطمینان هر کار است. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، این مسئله جزو مسائل چند هدفه یا چند معیاری می باشد و به دلیل پیچیدگی مسئله، الگوریتم های چندانی برای آن پیشنهاد نشده است. علاوه براین، اکثر محققین از روشهای فوق ابتکاری همانند الگوریتم های ژنتیک برای حل آن استفاده کرده اند که زمان اجرای آنها معمولا طولانی است. اما به دو دلیل برای حل این مسئله نیاز به الگوریتم هایی داریم که زمان اجرای کوتاهی داشته باشند. دلیل اول آن است که در محیط های پویا همانند سیستم های ابرهای محاسباتی، وضعیت منابع به سرعت تغییر می کند. بنابراین چنانچه زمان اجرای الگوریتم زمان بندی بالا باشد، ممکن است در این مدت وضعیت بسیاری از منابع تغییر کرده و از دسترس خارج شده باشند. دلیل دیگر آن است که معمولا زمان اجرای کارها یکی از پارامترهای مهم کیفیت خدمت برای کاربران است، و در بسیاری از موارد مهلت زمانی مشخصی برای اجرای برنامه وجود دارد. لذا بالا بودن زمان اجرای الگوریتم زمان بندی، باعث بالا رفتن زمان کل اجرای برنامه می شود که ممکن است باعث اجرا نشدن برنامه در مهلت مقرر شود. بنابراین به نظر می رسد برای حل این مسئله باید به دنبال الگوریتم های ابتکاری با مرتبه زمانی مناسب، و زمان اجرای کوتاه باشیم. از طرف دیگر، بسیاری از محققین از مدل زمان بندی ایستا برای زمان بندی مبتنی بر کیفیت خدمت استفاده کرده اند. با توجه به اینکه رزرو پیشاپیش منابع روش مناسبی برای تضمین کیفیت خدمت موردنیاز کاربران می باشد، به نظر می رسد زمان بندی ایستا کارآیی بهتری برای زمان بندی مبتنی بر کیفیت خدمت داشته باشد.

  Abstract

   

  Task scheduling algorithm, which is an NP-completeness problem, plays a key role in cloud computing systems. Imperialist competitive algorithm is one of the newest evolutionary optimization  algorithms. As its name suggests, this algorithm is based on the socio-political phenomenon of colonialism modeling.

  In this study, using the Imperialist competitive algorithm, An algorithm for soft real-time tasks scheduling in the cloud computing environment is designed to implement the program before the deadline set by the user, And on equal terms has declined the execution time and using the minimum number of resources compared to methods based on genetic algorithm.we prompt the algorithm in heterogeneous systems, where resources are of computational and communication heterogeneity. Dynamic scheduling is also in consideration.

  In this study, using the ICA algorithm for soft real-time tasks scheduling in the cloud computing environment  for two session, 200 servers and 400 servers and works in this system as 16th to 4096th, result in this system compaire with the GA algorithm for real-time tasks scheduling in the cloud computing environment,so the ICA algorithm for real-time tasks scheduling in the cloud computing environment optimized than the GA algorithm for real-time tasks scheduling in the cloud computing environment.

  In this study, with using the Imperialist competitive algorithm for scheduling real-time tasks in the cloud computing environment, optimized use of resources, the ratio between the expected execution time and execution time is less and optimal fitness value is better.

   

  Key words:

  Cloud computing, Real-time Tasks, Genetic algorithm, Imperialist competitive algorithm.

   

 • فهرست:

  فصل اول- کلیات تحقیق   1

  1-1-مقدمه. 2

  1-1-1 ابرهای محاسباتی.. 2

  1-1-2 الگوریتم رقابت استعماری.. 3

  1-1-3 زمان بندی کارها 3

  1-2 اهمیت موضوع تحقیق.. 5

  1-3 تعریف مسئله. 6

  1-4 اهداف تحقیق.. 6

  1-5 محدوده تحقیق.. 6

  1-6 ساختار کلی پایان نامه. 6

  فصل دوم- ادبیات و پیشینه ی تحقیق   7

  2-1 مقدمه. 8

  2-2 ابرهای محاسباتی.. 8

  2-2-1  تعریف.. 9

  2-2-2 تاریخچه. 9

  2-2-3  معماری ابرهای محاسباتی.. 10

  2-2-4 مدل های پیاده سازی ابرهای محاسباتی.. 11

  2-2-5 مجازی سازی.. 12

  2-2-6 مزایای ابرهای محاسباتی.. 12

  2-2-7 چالش های ابرهای محاسباتی.. 13

  2-3 زمان بندی کارهای مستقل.. 14

  2-3-1 تعریف.. 15

  2-3-2 الگوریتم های زمان بندی در ابرهای محاسباتی.. 16

  2-3-2-1  مروری بر الگوریتم های زمان بندی حداکثر تلاش... 20

  2-3-2-2  الگوریتم زمان بندی آگاه از منبع. 20

  2-3-2-3  قیمت گذاری بر اساس فعالیت بهبود یافته (ABC) 21

  2-3-2-4  بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) 21

  2-3-2-5  الگوریتم توافق زمان-هزینه (CTC) 21

  2-3-2-6  چندین گردش کاری با چندین محدودیت  QOS (MQMW) 22

  2-3-2-7  الگوریتم زودترین زمان پایان ناهمگن (HEFT) 22

  2-3-3  الگوریتم های فوق ابتکاری.. 22

  2-4 زمان بندی بلادرنگ... 23

  2-4-1         برخی از الگوریتم های زمان بندی بلادرنگ... 24

  2-4-1-1الگوریتم نرخ یکنواخت.. 24

  2-4-1-2 الگوریتم ابتدا زودترین مهلت(EDF) 24

  2-4-1-3 الگوریتم کمترین لختی.. 24

  2-4-1-4 زمان بندی دو سطحی.. 25

  2-5 الگوریتم رقابت استعماری.. 25

  2-5-1  مراحل الگوریتم رقابت استعماری.. 25

  2-5-1-1  شکل دهی امپراطوری‌های اولیه. 27

  2-5-1-2  مدل‌سازی سیاست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست.. 29

  2-5-1-3  جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست.. 31

  2-5-1-4  قدرت کل یک امپراطوری.. 32

  2-5-1-5  سیاست رقابت استعماری.. 33

  2-5-1-6  سقوط امپراطوری‌های ضعیف.. 35

  2-5-1-7  همگرایی.. 36

  2-5-2  مزایای الگوریتم رقابت استعماری.. 38

  2-6 تحقیقات انجام شده در زمان بندی ابرهای محاسباتی.. 40

  2-7 جمع بندی و نتیجه گیری.. 42

  فصل سوم- روش پیشنهادی    43

  3-1 مقدمه. 44

  3-1-1 بیان مساله. 44

  3-1-2 پارامترهای زمان بندی.. 44

  3-1-2-1 مدل زمان بندی.. 45

  3-1-2-2 تطابق اولیه. 45

  3-1-3 تابع هدف.. 47

  3-1-4 نحوه انجام عمل زمان بندی.. 47

  3-1-4-1 مدل ماشین مجازی بلادرنگ نرم. 47

  3-1-4-2 مدل خادم. 48

  3-1-4-3  درخواست ماشین مجازی بلادرنگ... 48

  3-1-4-4  ساختار زمان بندی ابری بلادرنگ... 48

  3-1-5 مراحل اجرای الگوریتم رقابت استعماری.. 50

  3-1-5-1 شکل دهی امپراطوری های اولیه. 50

  3-1-5-2 سیاست جذب.. 51

  3-1-5-3 انقلاب.. 51

  3-1-5-4 سیاست رقابت استعماری.. 52

  فصل چهارم- شبیه‌سازی و ارزیابی روش‌های پیشنهادی    54

  4-1 مقدمه. 55

  4-2 شبیه ساز. 55

  4-2-1 مزایای کلود سیم. 55

  4-2-2 مدل سازی در کلود سیم. 55

  4-2-2-1 مدل سازی ابر. 56

  4-2-2-2 مدل کردن تخصیص ماشین های مجازی.. 56

  4-2-2-3 مدل کردن بارهای کاری پویا 56

  4-2-3 جمع بندی شبیه ساز. 56

  4-3 ارزیابی.. 58

  4-2-1 آزمایش 200 خادمی.. 59

  4-2-2 آزمایش 400 خادمی.. 62

  4-3 نتیجه گیری.. 65

  فصل پنجم- جمع بندی و پیشنهادات    67

  5-1 جمع بندی.. 68

  5-1-1 خلاصه کار انجام شده. 68

  5-1-2 مزایا و معایب روش پیشنهادی.. 69

  5-1-2-1 مزایای روش پیشنهادی.. 69

  5-1-2-2 معایب روش پیشنهادی.. 69

  5-3 نو آوری.. 69

  5-4 پیشنهادات.. 70

  فصل ششم- ضمیمه  71

  6-1 مقدمه. 72

  6-2 شبیه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک... 72

  6-2-1 کد گذاری.. 72

  6-2-2 جمعیت اولیه. 73

  6-2-3 تابع برازندگی (محاسبه هزینه) 73

  6-2-4 عملگر انتخاب.. 73

  6-2-5 عملگر تقاطع. 73

  6-2-6 الگوریتم جهش... 74

  6-2-7 الگوریتم خاتمه. 74

  6-3 نتیجه گیری.. 75

  مراجع   76

  Abstract  79

   

  منبع:

   

  [1]  Chenhong Zhao, Shanshan Zhang, Qingfeng Liu“Independent Tasks Scheduling Based on Genetic Algorithm in Cloud Computing” IEEE, 25, 2009.

  [2]  Ali Heydarzadegan, Yaser Nemati,Mohammad Iman Jamnezhad, Mohsen Moradi “Offering a New Approach to Optimal Scheduling of Tasks in the Cloud Using Chromosome Portioning” International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2014.

  [3]  Saswati Sarkar “ Optimum Scheduling and Memory Management inInput Queued Switches with Finite Buffer Space”, IEEE 1373, 2003.

  [4] LeeCY,Piramuthu S.Tsai YK.”Job shop scheduling with a genetic algorithm and machine 1earning “ Inr J. Pred Res,35-4,1171, 1997.

  [5]  Radoslaw Szymanek and Krzysztof Kuchcinski, “ Task Assignment and Scheduling under Memory Constraints ” , IEEE, 2000.

  [6]  Kousik Dasgupta, Brototi Mandal, Paramartha Dutta, Jyotsna Kumar Mondal,Santanu Dam“  A Genetic Algorithm (GA) based Load Balancing Strategy for Cloud Computing” International Conference on Computational Intelligence: Modeling Techniques and Applications (CIMTA) ,Elsevier, 340,  2013.

  [7]  Ehsan Arianyan,Davood maleki,Alireza Yari“  Efficient Resource Allocation in Cloud Data Centers Through Genetic Algorithm” IEEE, 2012.

  [8] Rajkumar Buyya, Chee Shin Yeo, Srikumar Venugopala, James Broberg, Ivona Brandic, “Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility” Future Generation Computer Systems, ELSEVIER,2008

   [9] http://fa.wikipedia.org/wiki/رایانش ابری

  [10] Rajkumar Buyya, William Voorsluys, James Broberg, and, Introduction to Cloud Computing, Cloud Computing: Principles and Paradigms, R. Buyya, J. Broberg, A.Goscinski (eds), ISBN-13: 978-0470887998, Wiley Press, New York, USA, February 2011.

  [11] Atashpaz-Gargari, E.; Lucas, C., "Imperialist competitive algorithm: An algorithm for optimization inspired by imperialistic competition," Evolutionary Computation, 2007. CEC 2007. IEEE, 2007.

  [12] Hamid Taghavifar, Aref Mardani, Leyla Taghavifar, A hybridized artificial neural network and imperialist competitive algorithm optimization approach for prediction of soil compaction in soil bin facility, Measurement, Volume 46, Issue 8, 2288-2299, 2013.

  [13] J. Wiley & Sons, Inc., Hoboken. ” Discovering knowledge in data, An Introduction to Data Mining”, In New Jersey and Canada, 2005.

  [14] Shuo Liu, Gang Quan, Shangping Ren, “On-line Scheduling of Real-time Services for Cloud Computing”, IEEE, 6th World Congress on Services, 2010.

   

  [15] Zhifeng Yu and Weisong Shi, "A Planner-Guided Scheduling Strategy for Multiple WorkApplications," icppw, International Conference on Parallel Processing, 1-8, 2008.

   

  [16] Elena Apostol, Iulia Baluta, Alexandru Gorgoi, Valentin Cristea. “Efficient Manager for Virtualized Resource Provisioning in Cloud Systems”, IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP),511 – 517, 2011.

   

  [17] Hai Zhong, Kun Tao, Xuejie Zhang, “An Approach to Optimized Resource Scheduling Algorithm for Open-source Cloud Systems”,The fifth annual ChinaGrid conference, 124-128, 2010.

   

  [18] Zhongni Zheng, Rui Wang, Hi Zhong, Xuejie Zhang, “An Approach for Cloud Resource Schedulgin Based on Prallel Genetic Algorithm”, 3rd International Conference on Computer Research and Development (ICCRD), 444 – 447, 2011.

   

  [19] Y. K. Kwok and I. Ahmad, “Static scheduling algorithms for allocating directed task graphs to multiprocessors,” ACM Computing Surveys, vol. 31, no. 4,406–471, 1999.

   

  [20] L. Wang, H. J. Siegel, V. R. Roychowdhury, and A. A. Maciejewski, “Task matching and scheduling in heterogeneous computing environments using a geneticalgorithmbased approach,” Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 47, pp. 8–22, 1997.

   

  [21] M. Aggarwal, R. Kent, and A. Ngom, “Genetic algorithm based scheduler for computational grids,” in 19th International Symposium on High Performance Computing Systems and Applications (HPCS 2005), pp. 209 – 215,2005.

   

  [22] S. C. Kim, S. Lee, and J. Hahm, “Push-Pull: Deterministic search-based DAG scheduling for heterogeneous cluster systems,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 18, no. 11, pp. 1489–1502, 2007.

   

  [23] Rajkumar Buyya, Chee Shin Yeo, Srikumar Venugopal, James Broberg, and Ivona Brandic, “Cloud Computing and Emerging IT Platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility”, Future Generation Computer Systems, Elsevier Science, Amsterdam, Volume 25, Number 6, pp. 599-616,2009.

   

  [24] Brian Hayes, Cloud computing, Communications of the ACM, Volume 51, Issue 7, July 2008.

   

  [25] J. Yu and R. Buyya, "Task Scheduling Algorithms for Grid Computing", Metaheuristics for Scheduling in Distributed Computing Environments, F. X. a. A. Abraham, ed., Springer, 2008.

   

  [26] IanFoster, Yong Zhao, Ioan Raicu and Shiyong Lu, “Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared”, Grid Computing Environments Workshop,2008.

   

  [27] Zhan, Sh., Huo, H., "Improved PSO-based Task Scheduling Algorithm in Cloud Computing ", Journal of Information & Computational Science, 2013.

   

  [28] Chawla, Y., Bhonsle, M., "A Study on Scheduling Methods in Cloud", International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science, Vol. 1, pp. 12-17, 2012

   

  [29] Gua, G., Ting, H., “Genetic Simulated Annealing for Task Scheduling based on cloud Computing Environment”, Intelligent Computing and Integrated Systems (ICISS), pp. 60-63, 2010.

   

  ]30[ اسماعیل آتش پز گرگری." توسعه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماعی و بررسی کارایی آن"، (1387).

   

  ]31 [نادیا حاضری ومحمود احمدی  "استراتژیهای جدید زمان بندی کارها براساس کیفیت خدمات رسانی به کاربران درمحیط محاسبات ابری " اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، (1392).

   

  ]32 [ بهشتی،محمد تقی،سروی،معین، "رایانش ابر: ساختار، مزایا و چالش ها".اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران، (1391).

  ]33[ غفاری، امیررضا،"سیستم های محاسبات ابرین:نمونه ها؛ کاربردها؛ چالش ها".دانشگاه شهید بهشتی، (1389).

  ]34 [ شمس، زینب، فراهی، احمد، "بررسی قابلیت اطمینان الگوریتم های زمان بندی در محیط محاسبات ابری". اولین همایش استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور واجد طبس، (1391).

   

  ]35[ آرش قربان نیا و یلدا آرین" ارایه یک روش زمان بندی ترکیبی برمبنای الگوریتم ژنتیک درمحیط محاسبات ابری" اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها، (1390) .

  ]36[ هدیه ساجدی و سید جواد عبداللهی "زمان بندی وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته" نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، (1392).


موضوع پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , نمونه پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , جستجوی پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , فایل Word پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , دانلود پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , فایل PDF پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , تحقیق در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , مقاله در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , پروژه در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , پروپوزال در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , تز دکترا در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , پروژه درباره پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , گزارش سمینار در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , رساله دکترا در مورد پایان نامه زمان بندی کار های بلادرنگ در محیط ابر های محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

چکیده سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می‌توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در سالهای اخیر توجهات فزاینده ای به محاسبات ابری شده است. محاسبات ابری مدلی توزیع شده با مقیاس بزرگ است که مجموعه مقیاس پذیر و مجازی شده از قدرت محاسباتی مدیریت شده، فضای ذخیره سازی و سرویس‌ها را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. مسئله تخصیص منابع در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر چکیده: در سال های اخیر با توجه به رشد روز افزون درخواستها و پیوستن مشتریان جدید به دنیای محاسبات، سیستم های محاسباتی نیز باید تغییر کنند و قدرتمندتر وانعطاف پذیرتر از قبل عمل نمایند. در این میان محاسبات ابری به عنوان مدلی فراتر از یک سیستم ارائه شد که در حال حاضر توانایی پاسخگویی به اکثر درخواست ها و نیازمندی ها را دارد. راه حل های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر چکیده امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که کامپیوتراشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن ها را بازشناسی کند. سیستم تشخیص چهره بعنوان یک سیستم بیو متری اساساً یک سیستم تشخیص الگو است که یک شخص را بر اساس بردار ویژگی های فیزیولوژیکی خاص یا رفتاری که دارد بازشناسی می­کند. بردار ویژگی ها پس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی چکیده بخش­بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش­ تصویر و بینایی ماشین است که می­تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش تصاویر دیجیتالی در نظر گرفته شود. بخش­بندی تصویر کاربردهای گوناگونی مانند پردازش تصاویر پزشکی، شناسایی چهره، سیستم­های کنترل ترافیک و غیره دارد. با توجه ...

چکیده طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر مرتضی ایلانلو در این پایان نامه ما به ارائه سنتز بهینه ابعادی مکانیزم شش میله­ای با قیدهای دورانی می­پردازیم. هدف از سنتز، تولید مسیر به گونه­ای است که تا حد امکان به مسیر مطلوب نزدیک­تر باشد. از زنجیره­های شش میله­ای، با هفت اتصال چرخشی، شناخته شده با یک درجه آزادی می­توان زنجیره وات و استفن­سون را نام برد. دو نوع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک مقدمه پیشرفت­های اخیر در تولید منعطف و تکنولوژی اطلاعات این امکان را فراهم کرده است که سیستم­های تولیدی بتوانند با هزینه پایین­تر طیف وسیع­تری از محصولات یا خدمات را ارائه نمایند. به­علاوه افزایش رقابت در سطح جهانی منجر به رویارویی صنایع با رویکرد افزایش ارزش مشتری در ارائه محصول یا خدمات شده است. بنابراین لزوم درنظر گرفتن نیازهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک مقدمه پیشرفت­های اخیر در تولید منعطف و تکنولوژی اطلاعات این امکان را فراهم کرده است که سیستم­های تولیدی بتوانند با هزینه پایین­تر طیف وسیع­تری از محصولات یا خدمات را ارائه نمایند. به­علاوه افزایش رقابت در سطح جهانی منجر به رویارویی صنایع با رویکرد افزایش ارزش مشتری در ارائه محصول یا خدمات شده است. بنابراین لزوم درنظر گرفتن نیازهای ...

پایان‌ نامه کارشناسی ارشد چکیده مدیریت ترافیک هوایی یکی از مشاغل حساس و پراسترس است که همه‌روزه با مشکلات و موانع مختلفی روبه­رو می­شود و مسأله توالی هواپیما (Aircraft Sequencing Problem) یکی از مهم­ترین مسائلی است که این روزها در حوزه کاری مراقبت پرواز (Air Traffic Control) به آن پرداخته می­شود. مسأله توالی هواپیما یک مسأله NP-سخت است، الگوریتم­های دقیق کارایی خود را بر روی این ...

ثبت سفارش