پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه

word 2 MB 31296 169
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۱,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

  گرایش: داخلی

  چکیده:

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه ­های فناوری اطلاعات از طریق کانال­های انتقال بر مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی می­باشد. برای گرد آوری اطلاعات در حوزه پژوهش از مطالعات کتابخانه­ای برای تسریح ادبیات نظری موجود، و پرسش­نامه برای اندازه­گیری متغیرهای استفاده شده است. جامعه آماری کارمندان کل شعب بانک انصار، در استان کرمانشاه می­باشد. روش نمونه­گیری تمام سر شماری و از تعداد 160 پرسش­نامه توزیع شده در بین کارمندان 96 برای تجزیه و تحلیل داده­ها قابل استفاده بود. برای بررسی داده­های از نرم افزار SPSS استفاده شد. و قدرتمندی مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری SEM از نرم افزار آموس، آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. یافته­های پژوهش بیان می­دارد که مؤلفه­های فناوری اطلاعات از چه کانال­های بر روی مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی اثرگذار است. با توجه به آزمون فرضیات درصد این اثرات، کارایی و اثربخشی در سازمان اندازه­گیری ( مشخص) شد.

  واژه­گان کلیدی: فناوری اطلاعات، کانال انتقال، مدیریت منابع انسانی، بانک انصار.

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

   

  1- مقدمه

  به کارگیری فناوری اطلاعات در سازما­ن­ها، تغییرات بنیادین را در کلیه زمینه­ها نوید می­دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می­کند تا منابع انسانی اطلاعات خود را به صورت امن­تر، سهل­الوصول­­تر و کامل­تر ذخیره­سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم­گیری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند، با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می­شود. این تغییر در صورتی می­تواند مؤثر باشد که ابتدا فعالیت­هایی را که فناوری اطلاعات می­تواند انجام دهد، شناخت و زمینه بروز این فعالیت­ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره­گیری از ظرفیت­هایی که فناوری اطلاعات می­تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود (پورکیانی، فرح بخش، 1391).

  در چند دهه گذشته تکنولوژی تأثیر نسبی بر فرایندها و اقدامات مدیریت منابع انسانی داشته است. مثلاً تکنولوژی به وسیله وب به تشخیص بسیاری از فرایندها شامل طراحی منابع انسانی، اشتغال، انتخاب، مدیریت عملکرد، جریان کار کمک کرده است. این سیستم­های جدید­، مدیریت منابع انسانی را قادر به تأمین خدمات بهتر برای سهامداران خود کرده و محدوده اجرایی در این زمینه را کاهش داده است (ولیامز[1] و همکاران، (2009)؛ استون و دولبوهان [2]، 71:2013).

  در این تحقیق به دنبال بررسی مؤلفه­های فناوری اطلاعات در سازمان هدف از طریق کانال­های انتقال دهنده اثر بر روی متغییر هدف در مدیریت منابع انسانی هستیم. این اثر چه تأثیری بر عملکردهای مدیریت منابع انسانی و سازمان دارد و اینکه آیا بر کارایی و اثربخشی در کل سازمان تأثیر می­گذارد و نیز این اثر از نظر آماری چه اندازه­ای دارد.

  1-2- بیان مسئله

    با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، کارکردهای مدیریت منابع انسانی که یکی از بخش­های مهم یک سازمان است دستخوش تغییر می­شود، این تغییر در صورتی می­تواند تأثیرگذار باشد که ابتدا فعالیت­های را که فناوری اطلاعات می­تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت­ها را فراهم نماییم. پس باید مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی، و آموزش­های مرتبط با آن را گذرانده، تا بتواند با بهره­گیری از ظرفیت­هایی که فناوری اطلاعات ایجاد می­کند سبب ارتقاء عملکرد مدیریت منابع انسانی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه­های فناوری اطلاعات از طریق کانال­های انتقال بر مؤلفه­ی مدیریت منابع انسانی  یعنی آموزش می­باشد.

   

  1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

   

  فناوری اطلاعات یک نظام فکری و فرهنگی است و می­توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید. واضح است که فناوری اطلاعات و اطلاع­رسانی از طریق مؤلفه­های مشخص اثرات خود را بر سازمان­هایی که از آن استفاده می­کنند بر جای می­گذارند. مؤلفه­های فناوری اطلاعات عموماً و طبق مطالعات صورت گرفته شامل موارد زیر می باشند:

  جمع آوری اطلاعات

  خلاصه­سازی

  پردازشگری

  تفکر شبکه­ای

  یکپارچه­سازی

  پژوهش­نگری

  تحلیل­گری

  روش­سازی

  انتقال اطلاعات

  ذخیره­سازی (زینعلی زاده، 1388 ؛ پورکیانی، 1391)

   

  این مؤلفه­ها هنگامی که در یک سازمان از فناوری اطلاعات استفاده می­شود، با گذر از مکانیزم­هایی و یا با تأثیر گذاردن بر برخی متغیرهای انتقال دهنده اثر، اثرات خود را روی متغیرهای اصلی هدف سازمان بر جای می­گذارند. از مهمترین و اصلی­ترین زمینه­های شکل­گیری ارزش و تشکیل ارزش در سازمان­ها واحد مدیریت منابع انسانی است. عملکردهای اصلی این زمینه مهم و جزء اصلی در زنجیره ارزش بر اساس مطالعات نظری متناوب به صورت متغیرهای ذیل قابل شناسایی است.

  1- برنامه­ریزی انسانی                       8- سیستم پاداش

  2- کارمندیابی                               9- مدیریت حقوق و دستمزد، انگیزش جبران خدمات

  3- انتخاب و استخدام                      10- انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب دیگران

  4- اجتماعی کردن                           11- طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار

  5- آموزش کارکنان                          12- کمک به رشد و توسعه سازمان

  6- تربیت مدیران                            13- تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

  7- ارزیابی عملکرد                         14- حفظ و نگهداری کارکنان (سعادت، 1390)

  ورود و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان در حوزه­های مختلف کارکردهای خاص خود را خواهد داشت از جمله در حوزه منابع انسانی و عملکردهای آن می­تواند نقش­های زیادی را در جهت انجام بهتر وظایف مدیریت منابع انسانی ایفا نماید.

  برخی از نتایج کاربردهای فناوری اطلاعات (کانال­های انتقال) در عملکردهای مختلف مدیریت منابع انسانی به­شرح ذیل است:

  دقت در انجام عملکرد

  سرعت در انجام عملکرد

  شفافیت در سیستم

  جامعیت در طراحی سیستم

  اطلاع رسانی گسترده و به موقع با استفاده از شبکه­های اینترنت و اینترانت

  ارزیابی دقیق و سریع                                

  اعلام بازخور به موقع

  انجام امور تکرارپذیر توسط سیستم­های سخت افزار

  کنترل و ارزیابی نامحسوس

  برقراری عدالت

  برقراری نظم (زینعلی زاده، 1388 ؛ پورکیانی، 1391)

  رابطه بین مؤلفه­های فناوری اطلاعات و مؤلفه­های هدف در مدیریت منابع انسانی عموماً به صورت مستقیم برقرار نمی­شود در این میان بسیاری از عناصر به صورت کانال انتقال اثر و یا متغیرهای مؤثر بر این ارتباط ظاهر خواهند شد.

  قاعدتاً هنگامی که ما از فناوری اطلاعات استفاده می­کنیم جمع آوری اطلاعات به صورت منظم، یکجا، با تعریف سازگار و قاعده­مند اتفاق خواهد افتاد. به همین صورت برای سایر مؤلفه­های فناوری اطلاعات اتفاق خواهد افتاد. حال وقتی اطلاعات مناسب، یکپارچه، با تعریف مشخص، سازگار و یکجا در اختیار باشد و قصد مثلاً ارزیابی عملکرد کارکنان را داشته باشیم. قاعدتاً سرعت در انجام عملکرد، دقت در انجام عملکرد، شفافیت در سیستم و ارزیابی دقیق و سریع، روی ارزیابی عملکرد و اجرای درست این مؤلفه فناوری اطلاعات امکان پذیر نخواهد شد. لذا می­توانیم بگوییم خلاصه­سازی اطلاعات از کانال­های شفاف کردن ارزیابی، سرعت بخشیدن به آن و افزایش میزان دقت آن می­تواند روی انگیزش کارکنان مؤثر باشد.

  (نمودار در فایل اصلی موجود است)

  1-4-  جنبه جدید بودن و نوآوری

  با توجه به جستجوی صورت گرفته در سایت­های داخلی و خارجی هیچ مقاله یا پایان نامه­ای تأثیر مؤلفه­های فناوری اطلاعات را از طریق کانال­های ارتباطی بر مؤلفه­های منابع انسانی بررسی نکرده است. همان طور که در قسمت اهمیت موضوع بیان شد، ما در این تحقیق برآن هستیم تا بررسی کنیم که مؤلفه­های فناوری اطلاعات از چه کانال­های بر روی مؤلفه­های منابع انسانی تأثیر دارد. که تا حالا بررسی نشده ­است.

   

  1-5- اهداف پژوهش

   

  1-5-1- هدف اصلی: مدل سازی تأثیر مؤلفه­های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع

  انسانی در شعب بانک انصار استان کرمانشاه.

   

   هدف ویژه

   عناصر فناوری اطلاعات تا چه اندازه و از طریق چه متغیرهایی بر منابع انسانی تأثیرگذار است. یعنی منابع انسانی با شناخت این متغیرهای انتقال دهنده اثر، می­تواند به افزایش بهره­وری سازمان کمک کند.

  1-5-3- هدف کاربردی

  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است و به قصد ایجاد شناخت عمیق از تأثیر فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی تدوین و اجرا شده است. هر چند می­توان گفت بر اساس نتایج حاصل از آن عمق رفتارهای اجرایی و سیاست­گذاری­های صحیح­تر در حوزه سازمان­ها را بهبود بخشد و به مدیران و فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات مناسب در این خصوص یاری رساند.

   

  1-6-  سؤالات تحقیق

  1. تأثیر فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی بر کارایی سازمان اثر خواهد گذاشت.

  2. تأثیر فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی بر اثر بخشی سازمان اثر خواهد گذاشت.

   

  1-7- فرضیات

  خلاصه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر آموزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  خلاصه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انگیزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  خلاصه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انضباط کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  یکپارچه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر آموزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  یکپارچه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انگیزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  یکپارچه سازی اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انضباط کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  انتقال اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر آموزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

  انتقال اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انگیزش کارکنان تأثیر معنادار دارد.

   انتقال اطلاعات از طریق کانال­های ارتباطی بر انضباط کارکنان تأثیر معنادار دارد.

   

  1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

  1-8-1-  فناوری اطلاعات

  برخی از صاحبنظران فناوری اطلاعات را به عنوان گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات،  اهم از صوت، تصویر، متن یا  عدد می­دانند که با استفاده از ابزار رایانه­ای و مخابراتی صورت می­پذیرد ( رضوی، 1387 : 187).

  فناوری اطلاعات به مجموعه­ای به هم پیوسته از روش­ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطلاعاتی را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن) جمع آوری، ذخیره­سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و یا عرضه می­کند اطلاق می­شود (صالحی، 1382 : 98) .

  فناوری اطلاعات عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات که با استفاده از ابزار رایانه­ای و مخابراتی صورت می­گیرد (احمدی، 1382).

   

  1-8-2-  مدیریت منابع انسانی

  مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، تربیت و پرورش نیروی انسانی سازمان به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده­اند (سعادت، 1390، 1).

  مدیریت منابع انسانی از جمله مسئولیت­های اصلی مدیریت در هر سازمان به شمار می­رود و همه مدیران سطوح متعدد سازمان به نوعی از این مسئولیت برخوردارند، از این رو مدیریت منابع انسانی را بهره­برداری از سرمایه­های انسانی شرکت که برای نیل به اهداف سازمانی می­دانند (سید جوادین، 1380، 10).

  مقصود از مدیریت منابع انسانی، سیاست­ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه­هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان شرکت (دسلر، 1380 ، 57).

   

  1-9- روش­شناسی تحقیق

   این مطالعه به صورت میدانی و پیمایشی عناصر حاوی فناوری اطلاعات در حوزه تحقیق صورت خواهد گرفت.

  روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می­باشد، از نظر نوع داده­ها، کیفی و از نظر جمع آوری داده­ها به صورت میدانی و پیمایشی عناصر فناوری اطلاعات در حوزه تحقیق یعنی بانک انصار صورت خواهد گرفت. بر اساس نحوه اجرا، این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر فناوری اطلاعات بر روی عناصر مدیریت منابع انسانی خواهد پرداخت. و از طریق پرسش­نامه میزان این تأثیر برآورد می­شود، یعنی پس از آزمون فرضیات، ما می­دانیم که کدام عناصر فناوری اطلاعات از طریق چه کانال­های بر عناصر مدیریت منابع انسانی اثر خواهد گذاشت.

   

  1-10- ابزار گردآوری داده­ها

  برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. داده­های مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق، پرسش­نامه خواهد بود. منبع اطلاعاتی جهت آزمون فرضیه­های گفته شده پرسش­نامه می­باشد، لذا روش تحقیق مبنی بر تحقیقات میدانی و پیمایشی است.

  - ابتدا پرسش­نامه تحقیق بر اساس سه گام تدوین می­شود.

  گام اول: تدوین پرسش­نامه

  پرسش­نامه اولویت­بندی مؤلفه­های مهم فناوری اطلاعات در سازمان هدف

  پرسش_نامه اولویت­بندی مؤلفه­های مهم مدیریت منابع انسانی در سازمان هدف

  پرسش­نامه نهایی اثرسنجی متغیرهای فناوری اطلاعات، از کانال­های متفاوت، روی متغیرهای اصلی مدیریت منابع انسانی.

  گام دوم:

  تعیین متغیرهای اصلی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای سیاست­گذاری سازمان هدف.

  تعیین متغیرهای اصلی مدیریت منابع انسانی برای سیاست­گذاری در سازمان هدف.

  گام سوم:

  پس از تعیین متغیرهای مورد نظر مدل، فرضیات اصلی مدل مبتنی بر اثرگذاری متغیرهای فناوری اطلاعات روی مدیریت منابع انسانی به شکل مدل­های ساختاری تعریف می­گردند.

  1-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

  جهت تجزیه و تحلیل داده­ های حاصل از توزیع پرسش­­نامه از نرم­افزار spss  ، آموس، آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده می­گردد.

  آمار استنباطی در تعیین دامنه اعتماد و معنی دار بودن ضرایب همبستگی استفاده خواهد شد. ضمناً آماره ­های مربوط به درست بودن و بهترین بودن مدل نهایی بر اساس نرم افزار AMOS ، ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده و تحلیل قرار خواهد گرفت.

   

  Modeling the impact of IT elements on functional elements in the human resource management Ansar Bank in Kermanshah Province

  Abstract              

  The present research attempts to examine the impact of the components of Information Technology (IT) on the components of human resource management through transfer channels. To gather data, library-based studies were performed to describe relevant theoretical literature, and questionnaire was applied to measure the applied variables. The study statistical community is composed of all employees in Ansar Bank branches in Kermanshah province. The sampling was done through census, and of 160 questionnaires distributed among the employees, 96 was suitable enough to be used for data analysis. To investigate data, SPSS software was used, and examining the strength of the model by using SEM structural equations modeling was performed by AMOS software and Pearson correlation coefficient. The study findings indicate the channels through which components of IT can influence the components of human resource management. Considering the hypothesis testing, the percentage of these effects, efficiency and effectiveness in firm was measured

  Keywords: Information Technology (IT); Transfer Channel; Human Resource Management;  Ansar Bank

   

 • فهرست:

  1-1- مقدمه.....................................................................................................................................................3

  1-2- بیان مسئله..............................................................................................................................................3

  1-3-  اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش.......................................................................................................4

  1-4-  جنبه جدید بودن و نوآوری..................................................................................................................6

  1-5- اهداف پژوهش......................................................................................................................................6

  1-5-1- هدف اصلی .....................................................................................................................................6

  1-5-3- هدف کاربردی................................................................................................................................. 7

  1-6-  سؤالات تحقیق.................................................................................................................................... 7

  1-7- فرضیات............................................................................................................................................... 7

  1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .....................................................................................8

  1-8-1-  فناوری اطلاعات............................................................................................................................ 8

  1-8-2-  مدیریت منابع انسانی...................................................................................................................... 8

  1-9- روش شناسی تحقیق.............................................................................................................................. 9

  1-10- ابزار گردآوری داده­ها..........................................................................................................................9

  1-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها............................................................................................................ 10

  1-12-  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.................................................................. 10

  1-13- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه............................................................................... 10

  2-1- مقدمه .................................................................................................................................................12

  2-2- ادبیات نظری موضوع تحقیق...............................................................................................................13

  2-2-1- تعاریف اولیه عناصر اصلی مورد مطالعه ........................................................................................13

  2-2-1-1- بخش فناوری اطلاعات..............................................................................................................13

  2-2-1-1-1- عنصر جمع آوری اطلاعات...................................................................................................14

  2-2-1-1-2- عنصرخلاصه­سازی ...............................................................................................................15

  2-2-1-1-3. عنصر پردازشگری...................................................................................................................16

  2-2-1-1-4- عنصر تفکرشبکه­ای................................................................................................................16

  2-2-1-1-5- عنصر یکپارچه­سازی............................................................................................................17

  2-2-1-1-6- عنصر پژوهش­نگری..............................................................................................................18

  2-2-1-1-7- تحلیل­گری.............................................................................................................................19

  2-2-1-1-8- روش سازی...........................................................................................................................19

  2-2-1-1-9- عنصر انتقال اطلاعات............................................................................................................19

  2-2-1-1-10- عنصر ذخیره سازی.............................................................................................................20

   2-2-1-2- مدیریت منابع­انسانی...............................................................................................................21

  2-2-1-2-1- عنصر نظارت بر استخدام......................................................................................................23

  2-2-1-2-2- عنصر تجزیه وتحلیل مشاغل.................................................................................................23

  2-2-1-2-3- عنصر برنامه­ریزی برای تأمین نیروی­انسانی مورد نیاز سازمان...............................................24

  2-2-1-2-4- عنصر کارمند یابی..................................................................................................................24

  2-2-1-2-5- عنصر انتخاب واستخدام........................................................................................................24

  2-2-1-2-6- عنصر اجتماعی کردن..........................................................................................................25

  2-2-1-2-7- عنصر آموزش کارکنان وتربیت مدیران..................................................................................25

  2-2-1-2-8- عنصرارزیابی عملکرد کارکنان...............................................................................................26

  2-2-1-2-9- عنصر طراحی سیستم پاداش................................................................................................28

  2-2-1-2-10- عنصر سیستم حقوق و دستمزد...........................................................................................29

  22-1-2-11- عنصر طراحی سیستم محیط کار............................................................................................29

  2-2-1-2-12- عنصر تجزیه وتحلیل و طراحی شغل..................................................................................29

  2-2-1-2-13- عنصر حفظ و نگهداری کارکنان..........................................................................................30

  2-2-1-2-14- عنصر انضباط......................................................................................................................30

  2-2-1-3- بخش کانال­های انتقال................................................................................................................31

  2-2-1-3-1- دقت در انجام عملکرد...........................................................................................................31

  2-2-1-3-2- سرعت در انجام عملکرد.......................................................................................................31

  2-2-1-3-3- شفافیت در سیستم...............................................................................................................31

  2-2-1-3-4-جامعیت در طراحی سیستم.....................................................................................................32

  2-2-1-3-5- اطلاع رسانی گسترده و به موقع با استفاده از شبکه­های اینترنت و اینترانت..........................32

  2-2-1-3-6- ارزیابی دقیق و سریع.............................................................................................................32

  2-2-1-3-7- اعلام بازخور به موقع ...........................................................................................................33

  2-2-1-3-8- انجام امور تکرار پذیر توسط سیستم­های سخت­افزاری.........................................................33

  2-2-1-3-9- کنترل و ارزیابی نامحسوس...................................................................................................33

  2-2-1-3-10- برقراری عدالت...................................................................................................................33

  2-2-1-3-11- برقراری نظم بیشتر..............................................................................................................34

  2-2-2- تحلیل­های نظری موجود در خصوص ارتباط بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی.........34

  2-2-2-1- بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی در شرکت­های خودرو ساز و قطعه­سازی تهران..........................................................34

  2-2-2-2- بررسی موانع توسعه فناوری اصلاعات در فرایند یاددهی-یادگیری از دیدگاه مدیران و دبیران.............................................................................................................................................................35

  2-2-2-3- استراتژیک منابع انسانی ............................................................................................................37

  2-2-2-4- مدل این تحقیق..........................................................................................................................37

  2-2-2-3- چهار چوب نهایی نظری تحلیل­بحث.........................................................................................37

  2-3- سوابق تجربی موضوع.........................................................................................................................40

  2-3-1- داخلی.............................................................................................................................................40

  2-3-2- پیشینه خارجی................................................................................................................................42

  2-4- جمع­بندی فصل ..................................................................................................................................44

  3-1- مقدمه...................................................................................................................................................47

  3-2 -روش پژوهش.....................................................................................................................................47

  3-2-2-1- پژوهش از نظر مسیر .................................................................................................................48

  3-3- جامعه آماری ......................................................................................................................................49

  3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................49

  3-4-1- حجم نمونه.....................................................................................................................................49

  3-4-2-1- نمونه­گیری تصادفی بر اساس احتمال........................................................................................50

  3-4-2- روش نمونه گیری...........................................................................................................................50

  3-5-  ابزار گردآوری اطلاعات.....................................................................................................................50

  3-6 - مقیاس­ها و طیف ابزار اندازه­گیری پژوهش........................................................................................52

  3-6-1- مقیاس­ها.........................................................................................................................................52

  3-6-2- طیف­ها............................................................................................................................................52

  3-7- اعتبار (روایی) و پایایی ابزار اندازه­گیری تحقیق..................................................................................53

  3-7-1- اعتبار ابزار اندازه­گیری پژوهش.......................................................................................................53

  3-7-2- پایایی ابزار اندازه­گیری پژوهش......................................................................................................54

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ..............................................................................................................58

  4-1- مقدمه...................................................................................................................................................60

  4-2- تحلیل توصیفی داده­ها (ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری)....................................................60

  4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن.................................................................................................60

  4-2-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات.............................................................................60

  4-2-3 - بررسی حجم نمونه به تفکیک سابقه کار.......................................................................................61

  4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک وضعیت تأهل.................................................................................62

  4-3- تحلیل توصیفی گویه­ها........................................................................................................................62

  4-4- آزمون مقایسه میانگین بین گروه­ها......................................................................................................75

  4-4-1- آزمون یو من ویتنی.........................................................................................................................75

  4-4-2- آزمون کروسکال والیس..................................................................................................................75

  4-5- آزمون رابطه متغیرها............................................................................................................................78

  4-5-1- فرضیه اول......................................................................................................................................78

  4-5-2- فرضیه دوم......................................................................................................................................81

  4-5-3- فرضیه سوم.....................................................................................................................................83

  4-5-4- فرضیه­چهارم...................................................................................................................................88

  4-5-5- فرضیه پنجم....................................................................................................................................91

  4-5-6- فرضیه ششم....................................................................................................................................94

  4-5-7- فرضیه هفتم....................................................................................................................................97

  4-5-8- فرضیه هشتم.................................................................................................................................100

  4-5-9- فرضیه نهم....................................................................................................................................104

  4-6- آزمون فرضیات پژوهش.  ............................................................................................................... 107                                                                  

  4-6-1- فرضیه یک ................................................................................................................................. 107

  4-6-2- فرضیه دوم.................................................................................................................................. 108

  4-6-3- فرضیه سوم...................................................................................................................................110

  4-6-4- فرضیه چهارم................................................................................................................................111

  4-6-5- فرضیه پنجم..................................................................................................................................113

  4-6-6- فرضیه ششم.................................................................................................................................114

  4-6-7- فرضیه هفتم..................................................................................................................................115

  4-6-8- فرضیه هشتم.................................................................................................................................117

  4-6-9- فرضیه نهم..................................................................................................................................  118

  4 -6-10- مدل معادله ساختاری (اثر ابعاد منابع انسانی بر کارایی و اثربخشی کارکنان............................ 119

  4-6-11- مدل نهایی..................................................................................................................................121

  4-7- مقایسه مدل های تک متغیره با مدل نهایی پژوهش..........................................................................124

  5-1- خلاصه یافته ها ی پژوهش...............................................................................................................127

  5-2- بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................128

  5-3- محدودیت­های تحقیق.......................................................................................................................134

  5-4- پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................135

  فهرست منابع  فارسی..................................................................................................................................136

  فهرست گرفته شده از سایت.......................................................................................................................139

  فهرست منابع  لاتین:...................................................................................................................................140

   

  منبع:

  فهرست منابع  فارسی:

  1-

  بدخشان ابراهیم( 1391)، جودکی فاطمه، شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب (عنصر غیرفعلی و ستاک حال)، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان، ادب و زبان. بهار 1391; جدید(31 (پیاپی 28)):77-101.

  3-

  4-

  5-

  6-

  7-

   

  8-

  9-

  10-

  11-

  12-

  13-

  14-

  15-

  16-

  17-

  18-

  19-

  20-

  21-

  22-

  23-

  24-

  25-

  26-

   

  27-

  28-

  29-

  30-

  31-

  32-

  33-

  منابع گرفته شده از سایت:             

  - توکلی، (1390) سایتgoogle ، رشد، ( شنبه 26 مرداد 1392)، ص 2.

  - سبحانی، (1391) سایتgoogle ، رشد ( سه شنبه 28آذر 1392).

  - سلیمانی، (1388)، (سایت مدیران ،26آذر1392، ساعت10:45.

  - ربانی، (1392)، www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

  - کمالی، ( 23آذر1392)، سایت پرسش­کده.

  - کاکاوند، کامبیز و یوسف زاده، رضا (،1385)، شباویز – ایران، 964-505-136-3  

  - فروزنده سلیمانیان،(1388)، http://eduskills.blogfa.com

  فهرست منابع  لاتین:

  Bartel,  A.P., ( 2004).  Human  resource  management  and  organizational  performance:  evidence  from  retail  banking.  Industrial  and  Labor  Relations  Review  57(2): 181–203.

  Capman D.S., Webster J.The Use of Technologies in the Recruiting Screening, and Selection Processes For Jop Candidates. International Joural of Selection and Assessment (2003)؛11:113-120.

  Cheng، H., (2009),” research on model of enterprise three dimensional information resources management under E-commerce enviorment” management and selrice seience,pp1-30.

  Dao,Viet, Langella, Ian, Carbo, Jerry,'' From green to sustainability: Information Technology and an integrated sustainability framework'', Journal of Strategic Information Systems 20 (2011) 63–79

  Duleboh ,James H, Johnson , Richard D, ''Human resource metrics and decision support: A classification framework'', Human Resource Management Review 23 (2013) 71–83

  Katoa Takao,, Owan, Hideo , ''Market characteristics, intra-firm coordination, and the choice of human resource management systems: Theory and evidenc''e, Journal of Economic Behavior & Organization 80 (2011) 375– 396

   Kehoe J. F., Dickter D. N., Russell D. P., Sacco J. M. e-Selection. In H.G. Gueutal, & D. L. Stone, The   Brave New World of eHR. Sanfrancisco,CA: Jossey-Bass; 2005.

  Khallaf, Ashraff, ,''Information technology investments and nonfinancial measures: A research framework'', Accounting Forum 36 (2012) 109– 121

  Kirs∗Peeter, Bagchi, Kallol , ''The impact of trust and changes in trust: A national comparison of individual adoptions of information and communication technologies and related phenomenon'', International Journal of Information Management 32 (2012) 431– 4ُ41

   Lawler E. E., Mohrman S. A. Creating a Strategic Human ResourcesOrganization- An assessment of Trends and New Directions. Stanford,California: Stanford University Press; 2003.

  Liu , z.f. and lu , z.y. and ahang , c.l., (2010),”Aodication research on manufacter E-commerce and ERP Integration “. E-business and E-government pp 3204-3207.

  Maier a, Christian, Laumer ,Sven , Eckhardt , Andreas, Weitzel, Tim , ''Analyzing the impact of HRIS implementations on HR personnel’s job satisfaction and turnover intention'',Journal of Strategic Information Systems xxx (2012)

  Marler, Janet H , . Fisher,Sandra L, ''An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management'', Human Resource Management Review 23 (2013) 18–36.

  Ray, G., Muhanna, W. A., & Barney, J. B. (2005). Information technology and the performance of customer service process: A resource-based analysis. MISQuarterly, 29(4), 625–652.

  Stoel,  M.  D.,  &  Muhanna,  W.  A.  (2009).  IT  capabilities  and  firm  performance:  A  contingency  analysis  of  the  role  of  industry  and  IT  capability  type.  Information & Management, 46(3), 181–189.

  Stone ,Dianna L, Dulebohn ,James H. '',Emerging issues in theory and research on electronic human resource management (eHRM)'', Human Resource Management Review 23 (2013) 1–5.

  Schalk ,René , Timmerman ,Volken, Heuvel, Sjoerd van den , ''How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications'', Human Resource Management Review 23 (2013) 84–92.

  Tavitiyamana ,Pimtong, , Qub, Hailin, Zhang, Hanqin Qiu, ,''The impact of industry force factors on resource competitive strategies and hotel Performance'', International Journal of Hospitality Management 30 (2011) 648–657.

  Williams, M.D., Dwivedi, Y.K., Lal, B., Schwarz, A., 2009. Contemporary trends and issues in IT adoption and diffusion research. Journal of Information Technology 24 (1), 1–10.


تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, مقاله در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, پروژه درباره پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A ) چکیده متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( (M.A مديريت دولتي گرايش مديريت مالي زمستان 1391 چکيده: هدف اين تحقيق، بررسي تاثير کاربرد فناوري اطلاعات بر عملکرد مديريت منابع انساني و عملکرد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "بازرگانی داخلی" مقدمه در علم مدیریت برای افزایش عملکرد کارکنان یک سازمان راهکارهای مختلفی از قبیل افزایش رضایت شغلی، اعمال نظارت مستمر و اجرای برنامه های تشویقی و تنبیهی و موارد دیگر پیشنهاد شده است. علاوه بر راهکارهای فوق که اکثرا جنبه بیرونی دارند، راهکارهای دیگری نیز وجود دارند گه بر نوعی نگرش و انگیزه درونی در کارکنان ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی داخلی چکیده: امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایر صنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است. در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده : هدف : این پژوهش با هدف تعیین بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهررشت طراحی گردیده است . روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و به صورت میدانی در بهار 1392 اجرا گردید . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب مختلف بانک ملی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: استراتژیک چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف ...

ثبت سفارش