پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری

word 3 MB 31322 113
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۳۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست

  چکیده

  در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.

   مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی 3 20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.

   بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.

  نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.

   

  واژه‌های کلیدی

   واکنش‌ های بیولوژیکی، شبکه جمع‌آوری، فاضلاب، میکروارگانیسم، بایوفیلم

   

   

                                 مقدمه

  در این فصل در وهله اول نگاهی اجمالی به اهمیت تحقیق داریم و اشاره‌ای به نقش شبکه‌های جمع‌آوری در توسعه پایدار شده است. کلیات فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند و اهمیت آن‌ها بحث شده است. در نهایت ضرورت تحقیق، فرضیات و اهداف تحقیق بیان شده است.

  1-2

  امروزه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب‌‌ یکی از زیر ساخت‌های مهم جوامع بشری محسوب می‌شوند و در توسعه شهرها نقش مهمی دارند. عمده‌ترین نقش این سازه‌ها را می‌توان جمع‌‌آوری فاضلاب از سطح شهرها، جلوگیری از انتشار بیماری‌های اپیدمی و تامین شرایط بهداشت عموی برشمرد. هزینه‌ی اجرایی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بسیار بالا بوده و تقریبا 75 درصد از هزینه‌های مربوط به فرآیند کلی تصفیه‌ی فاضلاب را شامل می‌شوند. بنابراین حفظ و نگهداری این تاسیسات بسیار حائز اهمیت است.

  طراحی بهینه و کارآمد شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب نقش مهمی در طرح‌های توسعه پایدار دارد. این تاسیسات بسیار پرهزینه بوده و در صورت بروز مشکلاتی مانند خوردگی در این شبکه‌ها، مدیریت اجرایی متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد شد. انتشار گاز هیدروژن سولفید در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، باعث بروز مشکلاتی چون آزاد شدن گازهای خطرناک در جو و خوردگی لوله‌های فاضلاب و تاسیسات انتقال دهنده می‌شود]1[.

   نقش شبکه جمع‌آوری فاضلاب امروزی که از اواسط قرن نوزدهم به منظور جمع‌آوری فاضلاب به کار گرفته شدند، از بدو بکارگیری تا به حال، صرفا انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه بوده است. تحقیقات نشان داده‌‌‌ ترکیبات فاضلاب هنگام انتقال دائما دستخوش تغییرات می­باشد]2[. این تغییرات کیفی فاضلاب ناشی از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و‌‌ یا بیولوژیکی است که در شبکه رخ می‌دهند، اما امروزه تاثیر این فرآیندها هنگام طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌ها لحاظ نمی‌شود.

   در شرایط بارندگی، پدیده‌های هیدرولیکی و انتقال مواد جامد فاضلاب اهمیت زیادی دارند، در حالی که در این شرایط فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی معمولا اهمیت کمتری دارند. با این حال، در شرایط بدون بارندگی که تقریبا در 95 درصد اوقات در خیلی از کشورها حاکم است، فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی ممکن است روی عملکرد فاضلاب‌رو و تعامل بین فاضلاب‌رو و فرآیندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه تاثیر داشته باشند.

  احتمالا به این دلیل که فعالیت محققان و عوامل اجرایی بیشتر به شرایط بارندگی اختصاص داده شده، عملکرد بیولوژیکی و شیمیایی شبکه جمع‌آوری کمتر مورد توجه بوده است. با این حال واضح است که نمی‌توان از فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی فاضلاب هنگام انتقال چشم پوشی کرد. این فرآیندها ممکن است در ابتدا روی عملکرد خود شبکه جمع‌آوری و در پی آن روی تاسیسات ‌تصفیه‌خانه، محیط زیست و انسان‌هایی که به صورت مستقیم‌‌ یا غیر مستقیم با فاضلاب تماس دارند اثراتی داشته باشد.

   اکثر پژوهش‌های موجود در زمینه شبکه جمع‌آوری، به ‌برنامه‌ریزی، طراحی، ‌بهره‌برداری و نگهداری از این شبکه‌ها اختصاص داده شده‌اند و در فعالیت‌های علمی توجه به واکنش‌های مذکور کم‌تر بوده است.

  فرآیندهایی که در شبکه جمع‌آوری رخ می‌دهند، دارای فازهای مختلفی هستند که عموما سیستم پیچیده‌ای دارند. این فرآیندها ممکن است در فازهای مختلف شامل فاز سیال، فاز بایوفیلم تشکیل شده، فاز رسوبات فاضلاب، هوای موجود در شبکه و نهایتا فاز دیواره فاضلاب‌روها رخ دهند]3[. این فرآیندها بر فضای شهری تاثیر بسزایی دارند، به عنوان مثال ممکن است‌‌‌ ترکیبات بودار در جو شهری پراکنده شوند. همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و سیستم‌های محلی دریافت کننده فاضلاب، متاثر از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی واقع در شبکه‌ها هستند. این تاسیسات علاوه بر دریافت مواد تخلیه شده به شبکه، محصولات ناشی از فرآیندهای شبکه را مانند لجن و آب تصفیه شده نیز دریافت می‌کنند.

  نمونه‌های متعددی که نشان دهنده اهمیت این فرآیندهاست وجود دارد، به عنوان مثال تاثیر سولفید تحت شرایط بی‌هوازی شناخته شده است. سولفید‌‌ یک خطر جدی برای انسان است که‌‌‌ترکیبی بدبو و سمی بوده و همچنین ممکن است مشکلات خوردگی در شبکه ایجاد کند ]4[. علاوه بر این شرایط بی‌هوازی ممکن است باعث تولید آن دسته از سوبسترای راحت تجزیه‌پذیر شوند که حذف فسفر و دینیتریفیکاسیون را در تصفیه‌خانه با اختلال مواجه می‌کند و نیاز به تاسیسات تصفیه‌خانه را افزایش می‌دهد. درصورتی که شبکه جمع‌آوری تحت شرایط هوازی باشد، این مواد آلی راحت ‌‌‌‌تجزیه‌پذیر حذف شده و ذراتی تولید می‌شود که ‌‌‌‌تجزیه‌پذیری آسانی دارند]8[. بنابراین با طراحی صحیح و کارآمد ممکن است شرایط حاکم بر فاضلاب حین انتقال در شبکه جمع‌آوری  بهبود‌‌ یابد و از این پتانسیل شبکه‌های جمع‌آوری در حذف مواد آلی فاضلاب استفاده شود و از طرفی ‌‌یک تعامل مثبت با فرآیندهای تصفیه پس از آن در تصفیه‌خانه  ایجاد شود.

  موارد فوق نشان می‌دهد که نقش این شبکه‌ها صرفا جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نیست و باید به عنوان‌‌ یک بخش جدایی ناپذیر در سیستم فاضلاب شهری در نظر گرفته شوند، اما در طراحی‌های متعارف و مدیریت اجرایی، فرض بر این است که تصفیه فاضلاب به صورت کامل در تصفیه‌خانه انجام می‌شود و نقش شبکه‌های جمع‌آوری فقط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب از منابع تولید به تصفیه‌خانه است]5[.

  1-3

  رشد جمعیت جهانی باعث ایجاد ‌‌یک فضای رقابتی بین مهندسین طراح در زمینه اجرا و نگهداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب و مدیریت این نوع سیستم‌ها شده است، زیرا با رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب، فاضلاب تولید شده در شهرها نیز افزایش چشم گیری داشت و طراحان همواره به دنبال روشهای نوین طراحی  شبکه‌های نوین هستند.

  روشهای مختلفی برای تصفیه فاضلاب خانگی شامل رشد الحاقی و رشد معلق وجود دارد. اما از نقطه نظر تکنیکی و اقتصادی هنوز موضوع تصفیه فاضلاب به عنوان‌‌ یک مسئله پیچیده و پرهزینه در نظر گرفته می‌شود. اگرچه تکنولوژی در زمینه تجهیزات تصفیه‌خانه‌های بزرگ پیشرفت چشم‌گیری داشته، اما در بعضی شهرهای کوچک هنوز مشکل تصفیه فاضلاب وجود دارد. در میان پژوهش‌های انجام شده برای رسیدن به ‌‌یک تکنولوژی قابل اجرا، استفاده از شبکه جمع‌آوری به عنوان رآکتور بیولوژیکی راهکار مناسبی است.

  بهینه‌سازی توام شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قدیمی در شهرهایی که جمعیت آن‌ها رشد بی‌رویه‌ای داشته، می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب در برنامه‌ریزی‌های شهری در نظر گرفته شود.

  استفاده از شبکه جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه با کاهش بار آلی فاضلاب، نیاز به تجهیزات تصفیه‌خانه را کاهش می‌دهد. همچنین در مناطقی که به دلیل هزینه‌های بالا، امکان احداث تصفیه‌خانه وجود ندارد و فاضلاب بدون هیچ‌گونه تصفیه وارد محیط پذیرنده می‌شود، با این راهکار می‌توان ضمن کاهش بار آلی، از ورود آلودگی بیشتر به محیط زیست جلوگیری کرد و از آن به عنوان راه حلی موقتی برای تصفیه استفاده کرد.

  امروزه مهندسین تاثیر ظرفیت خودپالایی شبکه‌های جمع‌آوری را روی تاسیسات تصفیه‌خانه در نظر نمی‌گیرند که احتمالا به دلیل پیچیده بودن نحوه انجام این فرآیندها می‌باشد]6[. اغلب روابطی که به منظور توصیف این فرآیندها ارایه شده، به صورت تجربی می‌باشد. بنابراین تعداد مدل‌هایی که این فرآیندها را توصیف کرده و برهم‌کنش این فرآیندها را بیان می‌کند، محدود است.

  با در نظر گرفتن این موضوع که فرآیندهای تصفیه از همان ابتدای ورود فاضلاب به شبکه جمع‌آوری شروع می‌شوند، طراحی بسیار کارآمدتر خواهد بود. علاوه براین باید رویکردهای کلی‌تری تحت عنوان توسعه پایدار، بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بالا بردن استاندارد زندگی برای مجامع عمومی در نظر گرفته شود.

  موارد فوق موید آن است که فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند، اهمیت زیادی داشته و بایستی به این بخش از عملکرد شبکه‌های جمع‌آوری بیشتر توجه شود. با افزایش قابلیت شبکه‌ها در حذف مواد آلی، ممکن است بتوان از شبکه‌ها به عنوان تاسیسات پیش تصفیه در مناطق محروم و روستایی استفاده نمود. همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی که امکان تصفیه‌ی فاضلاب در فصل‌های سرد سال عملا در تصفیه‌خانه‌ها امکان‌پذیر نیست، ممکن است بتوان از شبکه‌های جمع‌آوری به دلیل پایین‌ بودن دمای فاضلاب در زیر زمین، جهت تصفیه‌ی فاضلاب استفاده نمود.

  به منظور حرکت به سمت مدیریت پایداردر ‌برنامه‌ریزی شهری، نیاز است طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌ها به صورت ‌‌یکپارچه انجام شود. درک و شناسایی واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی شبکه‌ها، امکان‌‌‌ ترکیب جنبه‌های کیفی فاضلاب را با طراحی و بهره‌برداری از این تأسیسات را فراهم می‌سازد. در این صورت  شبکه‌های جمع‌آوری در مدیریت فاضلاب شهری پایدار، علاوه بر سیستم‌های انتقال دهنده فاضلاب، تأسیساتی هستند که به منظور انجام واکنش‌های تصفیه نیز طراحی می‌شوند.

  1-4

  1-  شرایط استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه مهیا است.

  2- فاضلاب حین انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تحت شرایط هوازی قرار دارد.

  3- رشد الحاقی میکروارگانیسم‌ها در جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها صورت می‌گیرد.

  4- با افزایش زبری میزان الحاق باکتری‌ها به جداره‌ی داخلی افزایش می‌یابد.

  5- بازچرخانی جریان فاضلاب مانند جریان فاضلاب در لوله‌های شبکه‌ی جمع‌آوری است.

  6- حذف مواد آلی ‌‌‌‌کربن‌دار موجود در فاضلاب، هنگام انتقال صورت می‌گیرد.

  7- از فاضلاب مصنوعی می‌توان به عنوان فاضلاب خانگی استفاده کرد.

  1-5

   با ‌برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح ‌می‌توان از شبکه‌ها در جهت کاهش بار آلی استفاده کرد که در این صورت از مشکلات خوردگی نیز کاسته می‌شود. با درک بهتر واکنش‌هایی که در شبکه جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند می‌توان شبکه‌ها را به نحوی طراحی کرد که میزان حذف مواد آلی هنگام انتقال افزایش ‌‌یابد و مهندسین قادر خواهند بود که ابعاد تأسیسات تصفیه‌خانه را کاهش دهند. کاهش ابعاد تصفیه‌خانه به خصوص در شهرهای بزرگ که زمین در دسترس جهت ساخت تصفیه‌خانه محدود است، بسیار کارآمد خواهد بود. با کاهش ابعاد تصفیه‌خانه همچنین نیاز به سرمایه اولیه و هزینه‌های بهره‌برداری تصفیه‌خانه به مراتب کاهش می‌یابد. بنابراین علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های تصفیه‌خانه، امکان کاهش هزینه‌های اجرایی و نگهداری(هزینه‌هایی مانند مبارزه با خوردگی) شبکه‌های جمع‌آوری نیز وجود دارد. در کشور ما معمولا BOD5 فاضلاب بین 200 تا 400 میلی گرم در لیتر است، در صورتی که بتوان این بار آلی را قبل از ورود به تصفیه‌خانه تا حدودی کاهش داد، کاهش هزینه‌ها قابل توجه خواهد بود.

  در این تحقیق با ساخت ‌‌یک مدل از بخشی از ‌‌یک شبکه فاضلاب، سعی بر این است که در مسیر انتقال فاضلاب، با افزایش میزان اکسیژن محلول‌‌‌‌، شرایط هوازی فراهم شود تا امکان استفاده از مسیر انتقال فاضلاب به منظور انجام پیش تصفیه فراهم گردد و مشکل بوی بد فاضلاب و خوردگی لوله‌ها نیز تا حد ممکن مرتفع گردد. در نهایت هدف بررسی امکان استفاده از شبکه‌های ثقلی قطر کوچک، جهت تصفیه فاضلاب مناطق محروم، روستاها، مناطق توریستی و مناطق سردسیر است.

  1-6

  دیگر فصول این پایان‌نامه بدین صورت ارایه شده‌اند: در فصل دوم به طور کلی اهمیت و تاریخچه‌ی تصفیه و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، انواع و خصوصیات فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری و در ادامه به بررسی فرآیندهایی که در این شبکه‌ها رخ می‌دهند (مانند تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال، استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری متعارف به عنوان تاسیسات پیش تصفیه، عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و‌‌‌‌...) با نگاهی بر منابع علمی موجود پرداخته شده‌است. در فصل سوم به انتخاب روش و شرایط مناسب جهت ساخت پایلوت و مصالح مورد استفاده جهت ساخت و راه‌اندازی پایلوت و همچنین نحوه انجام آزمایش‌ها پرداخته شده است. فصل چهارم شامل نتایج و بررسی عملکرد شبکه‌های جمع‌آوری در حذف مواد آلی می‌باشد و در نهایت نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات لازم در فصل پنجم ارایه شده است.

   

   

   

  فصل 1:            مروری بر منابع

   

  1-1

  در ابتدای این فصل اهمیت تصفیه‌ی فاضلاب و تاریخچه‌ی آن بیان شده است. همچنین به نقش و اهمیت شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و تاریخچه‌ی پیدایش آن‌ها نیز اشاره شده است. پس از آن به انواع فاضلاب، ویژگی‌های آن‌ها، همچنین انواع و خصوصیات شبکه‌های جمع‌آوری مختلف پرداخته شده است. در ادامه تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال، استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری متعارف به عنوان تاسیسات پیش تصفیه، نحوه تشکیل گاز H2S در شبکه جمع‌آوری و روش‌های جلوگیری از آن و روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری بیان شده است. در انتهای فصل عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، نحوه‌ی الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها و مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌آوری بیان شده است.

  1-2

  از حدود یک صد سال پیش که رابطه میان اثر باکتری‌ها و میکروب‌های بیماری‌زا در واگیری و شیوع بیماری‌ها آشکار شد، انسان به فکر تصفیه‌ی آب‌های آلوده افتاد. دلیل اصلی توسعه روند تصفیه فاضلاب و رسیدن این تکنولوژی به شکل امروزی را می‌توان پیشرفت علم زیست ‌شناسی و پزشکی دانست. پرداختن و توجه به این فن زمانی آغاز شد که انسان مجبور به جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب، به ویژه رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین شد. بنابراین جهت جلوگیری از ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست، مجاب به پیدا کردن روش‌هایی جهت تصفیه فاضلاب و تکامل این روش‌ها شد.

  با گذشت زمان و بویژه پس از جنگ جهانی دوم، در نتیجه توسعه شهرها  و صنایع، خطر آلودگی محیط زیست و در نتیجه نیاز به تصفیه ی فاضلاب با شدت بی سابقه‌ای افزایش یافت و همزمان با آن روش‌های بسیاری برای تصفیه فاضلاب بررسی‌‌‌‌، پیشنهاد و به کار گرفته شد. در تکامل صنعت تصفیه‌ی فاضلاب، روش‌های طبیعی تصفیه را می‌توان جزو قدیمی‌ترین روش‌هایی دانست که به منظور تصفیه بکار گرفته شده‌‌‌‌اند. همچنین به دلیل خاصیت کودی فاضلاب، استفاده از آن جهت آبیاری در زمین‌های کشاورزی، از یک صد سال پیش در کشورهای اروپائی متداول بوده است.

  فاضلاب خام همواره محتوی مواد آلاینده فیزیکی، میکروبی و شیمیایی است و در صورتی که به صورت خام و تصفیه نشده به محیط زیست تخلیه شود، سبب آلودگی منابع آب، زمین‌های کشاورزی و به طور کلی محیط زیست می‌شود. خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست نیز در نهایت از طریق چرخه‌ی غذایی متوجه بهداشت و سلامتی انسان می‌شود.

  شدت آلودگی آب‌ها به وسیله فاضلاب و پساب زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم هر متر مکعب از فاضلاب، 10 الی 40 متر مکعب آب سالم را آلوده می‌کند و تنها آب‌های سطحی نیستند که در معرض آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسان قرار گرفته‌‌‌‌اند بلکه تخلیه فاضلاب و پساب در زمین می‌تواند آب‌های زیر زمینی را به شدت آلوده سازد. در بعضی شهرهای ایران در اثر این گونه آلودگی‌ها، غلظت ‌‌یون نیترات گاهی تا 3 برابر حد مجاز استاندارد جهانی می رسد]7[.

  1-3

  با توسعه شهرها و رشد ناگهانی جمعیت و همچنین گسترش صنایع و کارخانه‌ها، مسئله‌ی آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع عمومی، هر روز انواع بیشتری از آلودگی محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم‌تر و زندگی آن‌ها را در معرض خطری جدی‌تر قرار می‌دهد.

  وجود فاضلاب‌ها ‌‌یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست است، بنابراین بایستی فاضلاب تولیدی در مناطق مسکونی و صنعتی را جمع‌آوری نمود و برای پالایش به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب منتقل نمود. جمع‌آوری فاضلاب از دیدگاه‌هایی نظیر بهداشت همگانی، اختلال در نظم محیط زیست و آلودگی آب‌های زیر زمینی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده لازم و ضروری است]7[.

  1-4

  1-4-1

  مسئله‌ی جمع‌آوری فاضلاب از محیط مسکونی زمانی مطرح شد که بشر به زندگی گروهی روی آورد. با پیدایش شهرها و گسترش شبکه‌های آب رسانی، انسان برای پاک نگهداری زندگی خویش جمع‌آوری فاضلاب و پساب را لازم دید. پس از پیشرفت تکنیک شبکه آب رسانی، ساختن شبکه‌های دفع فاضلاب نیز مورد توجه قرار گرفت. 

  تاریخچه‌ی استفاده از فاضلاب‌رو به زمان ایران و روم باستان باز می‌گردد. از این سیستم‌ها برای انتقال رواناب حاصل از بارندگی‌های شدید در مناطق شهری و محافظت از شهرها در برابر جاری شدن سیل استفاده می‌شده است. قدیمی‌ترین کانالیزاسیون را می‌توان در آثار تمدن هندیان مشاهده نمود. در این آثار که تاریخ آن‌ها به حدود چندین هزار سال پیش نسبت داده می‌شود، باقیمانده فاضلاب‌روهایی با دیواره آجری و ‌‌یا سفالی برای هدایت فاضلاب‌های خانگی دیده شده است. در اورشلیم آثار کانال‌های هدایت فاضلاب به بیرون شهر و جمع‌آوری آن در دریاچه‌های فاضلاب و حتی استفاده از فاضلاب به عنوان کود در کشاورزی دیده شده است که تاریخ ایجاد آن به حدود 3000 سال پیش می‌رسد]7[.

  تا حدود ‌‌یک صد سال پیش گنداب‌روها و به ویژه کانال‌های فرعی فاضلاب به صورت روباز ساخته می‌شدند. در قرن‌های 16 و 17 سیستم‌های زهکشی در اروپا و آمریکا شروع به رشد کرد. امروزه تخلیه زباله به این زهکش‌ها ممنوع شده است.

  محققان در اواسط قرن 19 دریافتند مواد انسانی دفع شده که آلوده به وبا بودند به سیستم‌های آب آشامیدنی منتقل شده‌اند. پس از آن کاملا روشن شد که نصب و راه‌‌‌‌اندازی بهداشتی و فنی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب در کاهش بیماری‌های اپیدمی بسیار موثر است. این ویژگی شبکه‌های جمع‌آوری هنوز معتبر بوده و امروزه دلیل اصلی گسترش چشم گیر آن‌ها حتی در کشورهای در حال توسعه و با منابع مالی محدود نیز همین خصوصیت است]8[.

  در گذشته فاضلاب جمع‌آوری شده در شهرها معمولا بدون ‌هیچ‌گونه تصفیه دفع می‌شد. در پایین دست رودخانه‌هایی که فاضلاب به آن‌ها وارد می‌شد، مشکلاتی مانند آلودگی میکروبی، بو، کاهش اکسیژن محلول و مرگ و میر ماهی‌ها دیده می‌شد. پس از آشکار شدن اثر این قبیل کانال‌ها در بخش بیماری‌های واگیردار‌‌‌‌، کوشش به عمل آمد که تمام گنداب‌روها و فاضلاب‌روها در زیر زمین ساخته شوند.

   امروزه هنوز برخی از این مشکلات وجود دارد  و مشکلاتی مانند انباشت آب( آتروفیکاسیون) و سمیت فلزات سنگین  نیز اضافه شده است. برای حل این مشکلات، ایجاد طرح‌های تصفیه فاضلاب در انتهای خطوط پیشنهاد شد. اگرچه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (با درجه‌های متفاوت تصفیه) امروزه در سرتاسر جهان مورد استفاده هستند، روند توسعه تصفیه هنوز در حال پیشرفت است.

  کانال‌های اصلی شبکه جمع‌آوری فاضلاب برای اولین بار در سال 1789 میلادی در پاریس به طول 36 کیلومتر ساخته شدند‌‌‌‌. شهر لندن پس از کشتار ناشی از  بیماری وبا که طی آن 25 هزار نفر تلف شدند در سال‌های 1832 تا 1848 اقدام به ساخت شبکه زیرزمینی جمع‌آوری فاضلاب کرد.‌ هامبورگ در سال 1842، برلین در سال 1852 و فرانکفورت در سال 1866 شروع به ساخت شبکه جمع‌آوری نمودند.

  اغلب شبکه‌ های جمع‌آوری فاضلاب و فاضلاب‌روهای جمع‌آوری آب باران امروزی، در 50 تا 100 سال گذشته ساخته شده‌اند و هنوز از سیستم‌های قدیمی مرکب نیز استفاده می‌شود. امروزه این شبکه‌ها در حال بهبود بوده و معمولا با حوضچه‌های نگهداری آب بارندگی مجهز می‌شوند. این پیشرفت‌ها که در دهه‌های گذشته صورت گرفته، سرمایه گذاری بسیار بزرگی است]7[.

  در سرتاسر جهان سعی بر این است که زیرساخت‌های شبکه فاضلاب‌رو و تصفیه‌خانه‌ها برای آینده به درستی طراحی شود. امروزه هنوز هم در زمینه اصول فنی و راهکارهای پایدار پیشرفت‌هایی می‌بینیم. با این حال، تا به امروز ایده‌ای برای جایگزینی شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب وجود ندارد.

   

  Evaluation of Wastewater Treatment in Sewers

   

  Abstract:

   

  In this study the influence of biological transformation in conventional and SDGS sewers was investigated. Some part of these networks were designed and built. The length of the reactor was 15 meters with 0.1 m diameter made from PVC pipe which is designed for gravitational flow. To create an appropriate surface for attachment of microorganisms, plastic lace holes was attached to the internal surface of the pipes. As a result contact area of wastewater to this wall was 1.88 to 3.77 m2 (half pipes). Synthetic wastewater was used as a model of municipal wastewater. A settled activated sludge from Yasreb treatment plant in Qaemshahr City was used to accelerate the biofilm growth on latticed plastic and pipe's internal surface during the start-up period.

  The reactor was conducted under aerobic conditions in a hydraulic retention time of 7 hours and temperature was changed about 20 ±3. After three weeks from startup, the experiments of the removal of organic materials such as BOD, COD, TN and NH3-N and NO3-N was performed. The surface of the biofilm was rough and irregular and the average thickness was 3-4.7 mm. the biofilm surface density was between 22.3 and 33.1 m-2. Oxygen consumption rate was estimated based on decreasing soluble oxygen concentration which got to 0.21 mg l-1 min-1 after 3 weeks.  The highest reduction in COD concentration was 77 percent and The removal of BOD5, were 73 percent. The Rate of oxygen consumption rate after 3 weeks was almost 0/21 mg/l.min. Results show that in good conditions rate of biological transformations in SDGS sewers can be relatively high and this potential can be used optimally by correct programming. In impassable and mountain regions where building treatment plant is difficult for construction problems and in some areas where building treatment plant is impossible for Lack of sufficient capital, to some extent this approach can prevent entering pollution in environment.

   

   

  Keywords: Biological transformation, Sewers, Wastewater, Microorganisms, Biofilm

 • فهرست:

  فصل 1   1

  مقدمه  1

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 اهمیت تحقیق... 2

  1-3 ضرورت تحقیق... 4

  1-4 فرضیات تحقیق... 5

  1-5 اهداف تحقیق... 6

  1-6 ساختار پایان نامه. 6

  فصل 2: مروری بر منابع   8

  2-1 مقدمه. 9

  2-2 تاریخچه‌ و اهمیت تصفیه فاضلاب... 9

  2-3 اهمیت جمع‌آوری فاضلاب... 10

  2-4 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 10

  2-4-1 تاریخچه احداث... 10

  2-5 انواع فاضلاب... 12

  2-5-1 فاضلاب خانگی... 12

  2-5-2 فاضلاب صنعتی... 12

  2-5-3 فاضلاب‌های سطحی... 13

  2-6 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و انواع آن.. 13

  2-6-1 شبکه‌های بهداشتی فاضلاب... 14

  2-6-2 شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی... 15

  2-6-3 شبکه‌های جمع‌آوری مرکب.... 15

  2-6-4 شبکه‌های جمع‌آوری جایگزین... 16

  2-6-4-1 شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی با قطر کوچک..... 16

  2-6-5 انواع روش‌های مورد استفاده جهت بررسی فرآیندهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب   17

  2-6-5-1 آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک..... 17

  2-6-5-2 طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی... 19

  2-6-5-3 مطالعات میدانی... 19

  2-7 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال.. 20

  2-7-1 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی... 21

  2-7-1-2 انواع واکنش‌های شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی تحت شرایط هوازی... 21

  2-7-2 تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بی‌هوازی... 22

  2-7-2-1 نحوه تشکیل گاز H2S در فاضلاب... 22

  2-7-2-2 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید.. 23

  2-7-3 جلوگیری از انتشار شرایط بی‌هوازی در شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب   25

  2-7-4 تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بی‌هوازی... 25

  2-8 تاثیر نیترات در کنترل شرایط بی‌هوازی... 26

  2-9 ویژگی‌های شبکه جمع‌آوری موثر بر تبدیلات بیولوژیکی... 27

  2-10 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 30

  2-10-1 نسبت F/M... 30

  2-10-2 زمان ماند هیدرولیکی... 31

  2-10-3 قطر شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 31

  2-11 استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه. 31

  2-12 روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری   33

  2-12-1 حذف COD،   BODوDOC  در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 34

  2-12-2 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 38

  2-12-3 حذف اکسیژن محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 40

  2-12-4 حذف نیترات در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 40

  2-13 الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها 42

  2-14 مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 44

  2-14-2 انتقال هوا 44

  2-14-3 رشد بایومس هتروتروفیک..... 45

  2-14-3-1 رشد بایومس معلق... 45

  2-14-3-2 انرژی مورد نیاز جهت نگهداری بایومس معلق... 45

  2-14-3-3 رشد بایوفیلم.. 46

  2-14-4 هیدرولیز. 46

  2-14-4-2 ماتریس واکنش‌ها 47

  2-15 نتیجه‌گیری مطالعات انجام شده. 49

  فصل 3: روش تحقیق   50

  3-1 مقدمه. 51

  3-2 مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب... 51

  3-3 جزییات ساخت پایلوت... 51

  3-3-1 انتخاب روش مناسب جهت ساخت پایلوت... 51

  3-3-2 انتخاب شرایط حاکم بر فرآیندهای حذف در شبکه جمع‌آوری... 52

  3-4 روابط هیدرولیکی مورد استفاده. 52

  3-4-1 رابطه پیوستگی... 52

  3-4-2 رابطه جریان.. 53

  3-4-2-1 رابطه تجربی مانینگ-استریکلر. 53

  3-5 شبیه ‌سازی شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب و  قطر کوچک..... 54

  3-5-1 چگونگی افزایش MLSS درپایلوت... 54

  3-6 ساخت پایلوت آزمایشگاهی... 55

  3-6-2 انتخاب مصالح... 56

  3-6-2-1 قطر و نوع لوله‌ها 56

  3-6-2-2 پمپ‌ها 58

  3-6-2-3 دیفیوزر. 60

  3-6-2-4 مخازن نگهداری... 61

  3-6-2-5 سطح شیبدار. 61

  3-6-2-6 توری‌ها 62

  3-6-2-7 فاضلاب مصنوعی... 63

  3-6-2-8 لجن فعال.. 64

  3-7 ساخت پایلوت آزمایشگاهی... 64

  3-8 راه‌اندازی پایلوت آزمایشگاهی... 65

  3-8-1 محاسبه دبی جریان.. 66

  3-8-2 اندازه‌گیری رشد بایوفیلم.. 66

  3-8-3 میزان فعالیت بایوفیلم.. 67

  3-9 آزمایش‌ها 67

  3-9-1 مواد معلق... 67

  3-9-1-1 تعیین کل جامدات معلق خشک شده در 103 تا  105 درجه سانتی‌گراد  68

  3-9-2 تعیین کل جامدات محلول خشک شده در  180 درجه سانتی‌گراد. 69

  3-9-2-1 دستگاه‌ها و وسایل.. 70

  3-9-2-2 روش انجام آزمایش..... 70

  3-9-3 تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دمای 550 درجه سانتی‌گراد  71

  3-9-3-1 دستگاه‌ها 71

  3-9-3-2 روش انجام آزمایش..... 71

  3-9-4 آزمایش‌های مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب... 72

  3-9-4-1 آزمایش BOD5 72

  3-9-4-2 آزمایش COD.. 72

  3-9-4-3 اندازه‌گیری COD به روش تیتراسیون.. 73

  3-9-4-4 اندازه‌گیری COD به روش اسپکتوفتومتری... 74

  3-9-4-5 آزمایش ‌‌‌‌اندازه‌گیری اکسیژن محلول.. 75

  3-9-4-6 اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی... 75

  3-9-4-7 اندازه گیری نیتروژن نیترات... 75

  3-9-4-8 اندازه‌گیری دمای فاضلاب... 76

  3-9-4-9 اندازه گیری PH.. 76

  فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 77

  4-1 مقدمه. 78

  4-2 عملکرد توری‌ها جهت رشد الحاقی... 78

  4-3 بررسی تاثیر بالا بردن زبری در سرعت جریان.. 79

  4-3-1 زبری جریان در حالت اولیه(قبل از الحاق توری) 79

  4-3-2 زبری لوله‌ها پس از الحاق توری... 80

  4-4 تشکیل بایوفیلم بر روی پلاستیک مشبک..... 80

  4-4-1 اندازه‌گیری ضخامت بایوفیلم تشکیل شده. 80

  4-4-2 ساختار بایوفیلم تشکیل شده. 82

  4-5 نرخ مصرف اکسیژن.. 83

  4-6 حذف مواد آلی... 84

  4-6-1تغییرات غلظت COD.. 84

  4-6-1-1 آزمایش COD پس از گذشت ‌‌یک هفته از زمان شروع.. 84

  4-6-1-2 آزمایش COD پس از گذشت دو هفته از زمان شروع.. 85

  4-6-1-3 آزمایش COD پس از گذشت سه هفته از زمان شروع.. 85

  4-6-2 تغییرات غلظت BOD5 طی دوره ‌بهره‌برداری از پایلوت... 87

  4-6-2-1 تغییرات BOD5 در سرعت 15/0 و 25/0 متر بر ثانیه 87

  4-6-3 آزمایش BOD5 و COD در سرعت 75/0 بر ثانیه.... 88

  4-6-4 حذف‌‌‌ترکیبات نیتروژنی... 89

  4-6-4-2 نیتروژن کل.. 91

  4-6-4-3 غلظت N-NH3 و N-NO3 91

  4-6-4-4 مواد معلق... 92

  فصل 5   94

  جمع‌بندی و پیشنهادها 94

  فصل 5: 95

  5-1 نتیجه‌گیری... 95

  5-1-1 پیشنهادات... 96

  مراجع   97

   

  منبع:

   

  [1]     Boon, A.G. and Lister, A.R,”Formation of sulphide in rising main sewers and its prevention by injection of oxygen.”Prog. Water Tech., 7 (2), 289–300.1975.

  [2]     Raunkjaer K, Hvitved-Jacobsen T, Nielsen PH, “Transformation of organic matter in a gravity sewer.” Water.Env. Res, 67(2), 181-188. 1995.

  [3]     Chen, G.H. Leung, D.H.W. and Hung, J.C, “Removal of dissolved organic carbon in sanitary gravity sewer.”J. Environ. Eng, 127 1–7.2001.

  [4]     Nielsen, A.H., Vollertsen, J., Jensen, H.S., Wium-Andersen, T., Hvitved-Jacobsen, T; “Influence of pipe material and surfaces on sulfide related odor and corrosion in sewers,” Water Res. 42, 4206-4214. 2008.

  [5]     Ozer, A, and Kasirga, E, “Substrate removal in long sewer lines.”Wat.Sci.Tech, 31(7), 213-8. 1995.

  [6]     Raunkjaer, K. Hvitved-Jacobsen, T. and Nielsen, PH., “Transformation of organic matter in a gravity sewer.” Wat.Env. Res, 67(2), 181-188.1995.

  [7]

  [8]     Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J., Nielsen, A.H., 2013; Sewer Processes: Microbial and Chemical Process Engineering of Sewer Networks. CRC Press, Boca Raton.

  [9]Decentralized Systems Technology Fact Sheet Small Diameter Gravity Sewers, Office of Water Washington, D.C EPA 832-F-00-038 September 2000

  [10]  Gasperi, J; Gromaire, MC; Moilleron, R.; “Contributions of wastewater, runoff and sewer deposit erosion to wet weather pollutant loads in combined sewer systems.” water res 44. 5875-5886, 2010.

  [11]Adem O.; and Ersin K.; substrate Removal in Long Sewer Lines.”WOl. Sci. Tech. Vol. 31. No.7, pp. 213-218, 1995.

  [12]Yongsiri, C., Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J., Tanaka, N. Introducing the emission process of hydrogen sulfide to a sewer process model (WATS).” Water Sci. Tech. 47, 85-92. 2003.

  [13] Ganigue, R., Gutierrez, O., Rootsey, R., Yuan, Z., Chemical dosing for sulfide control in Australia: an industry survey.” Water Res. 45, 6564-6574. 2011.

  [14]  Nielsen, P.H., Hvitved-Jacobsen, T., “Effect of sulfate and organic matter on the hydrogen sulfide formation in biofilms offilled sanitary sewers.” J. Water Pollut. Control Fed., 627-634. 1988.

  [15]  Ganigue, R., Gutierrez, O., Rootsey, R., Yuan, Z., “Chemical dosing for sulfide control in Australia: an industry survey.” Water Res. 45, 6564-6574. 2011.

  [16]  Kyoohong, P; Hongsik, Lee; Shaun, Phelan. “Mitigation strategies of hydrogen sulphide emission in sewernetworkseA review.” International Biodet & Biodeg, 1-11, 2014.

  [17]  US EPA, “Hydrogen Sulphide Corrosion in Wastewater Collection and Treatment System.” US Environmental Protection Agency, Washington. 1991.

  [18]  Zhang, L., De Schryver, P., De Gusseme, B., De Muynck, W., Boon, N., Verstraete, W., “Chemical and biological technologies for hydrogen sulfide emission control in sewer systems: a review.” Water Res. 42, 1-12. 2008.

  [19]  Guangming Jiang, Keshab Raj Sharma, Albert Guisasol Jurg Keller, Zhiguo Yuan. “Sulfur transformation in rising main sewers receiving nitrate dosage.” water res 43, 4430–4440. 2009.

  [20]  Yanchen Liu.Chen Wu Xiaohong Zhou. David Z. Zhu. Hanchang Shi. “Sulfide elimination by intermittent nitrate dosing in 2 sewer sediments.” environmental sci, 2014.

  [21]  Guangming J, Oriol G, Zhiguo Y. “The strong biocidal effect of free nitrous acid on anaerobic sewer biofilms.” water res. 45, 3735-3743, 2011.

  [22]  Robert T. Bachmann Adrian J. Saulb Robert G.J. Edyvean. “Investigating and modelling the development of septic sewage in filled sewers under static conditions: A lab-scale feasibility study.” Sci of the Total Env.388, 194–205, 2007.

  [23]  Jacco L. Huisman, Thomas Gasser, Claudio Gienal, Matthias K. uhni, Peter Krebs Willi Gujer. “Quantification of oxygen fluxes in a long gravity sewer.” Water Res, 38, 1237–1247, 2004.

  [24]  Williams J.B, Clarkson C, Mant C. “Fat, oil and grease deposits in sewers: Characterisation of deposits and formation mechanisms.” water res.46, 6319-6328, 2012.

  [25]  Ahmet Baban, Ilhan Talinli. “Modeling of organic matter removal and nitrification in sewer systems — an approach to wastewater treatment.” Desalination, 246, 640–647, 2009.

  [26]  Boon AG, Skellett CF, Newcombe S,Jones JG, Forster CF., “The Use of oxygen to treat sewage in a rising main.” Wat. Pollut Control, 98, 112, 1977.

  [27]  Nielsen PH, Raunkjaer K, Norsker NH, Jensen N, Hvitved-Jacobsen. “Transformation of wastewater in sewer systems, a review.”Wat.Sci.Tech, 25(6), 17-31, 1992.

  [28]  Yasunori Tanji, Rie Sakai, Kazuhiko Miyanaga, Hajime Unno. “Estimation of the self-purification capacity of biofilm formed in domestic sewer pipes.” Biochem Engineering, 31, 96–101. 2006.

  [29]  M.C. Almedia, D. Bulter, J.S. Matos. “In-sewer biodegradation study at the Coasta do Estroil interceptor system.” Urban Water 2 327-334.2000.

  [30]  M.  GREEN, G.  SHELEE and A.  “Using the sewerage system main conduits for biological treatment.” Water Res.Vol. 19.  No.8, pp.  1023-1028. 1985.

  [31]  Bulbul Ahmed. Sewer Collection System Bioaugmentation Reduces Energy. “Use in Wastewater Treatment Plants.” In-Pipe Tech, Inc.2005.

  [32]  RaunkjaerK, Hvitved-JacobsenT, NielsenPH. “Transformation of organic matter in a gravity sewer.”Wat.Env. Res, 67(2):181-188. 1995.

  [33]  Feng Jiang, Derek Hoi-wai Leung, Shiyu Li, Guang-Hao Chen, Satoshi Okabe,Mark‌‌‌‌.M. an Loosdrecht. “A biofilm model for prediction of pollutant transformation in sewers.” water res 43, 3187–3198. 2009.

  [34]  P.S. CalabròG. Mannin, G. Viviani. “Sewer as a biological reactor: mathematical modelling asaid for sewer design issues.” 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2000.

  [35]  Pierre Servias M, Josette Garnier, Suoolt “organic matter and bacteria to aquatic ecosystems through wastewater effulent.” Wat. Res.Vol. 33, No. 16, pp. 3521-3531, 1999.

  [36]  Xia he, Francis L. de los Reyes, Michael L. Ducoste J. “Mechanisms of Fat, Oil and Grease (FOG) depositformation in sewer lines.” water res, 47, 4451-4459, 2013.

  [37]  Mahbuba Iasmin, Lisa O. Dean, Simon E. Lappi, Joel J. Ducoste. “Factors that influence properties of FOG deposits and their formation in sewer collection systems.” water res, 49, 92-102, 2014.

  [38]  Kamma Raunkjer, per halkjer and thorkild Hvited-Jacobsen, “Acetate removal in sewer biofilms under aerobic.” War. Res. Vol.  31, No.  11, pp.  2727 2736, 1997.

  [39]   Ralf Kaegi, Andreas Voegelin, Christoph Ort, Elisabeth Mueller. “Fate and transformation of silver nanoparticles in urban wastewater systems.” water res, 47, 3866-3877, 2013.

  [40]

  [41]  Jacco L. Huisman, Thomas Gasser, Claudio Gienal, Matthias K. uhni, Peter Krebs, Willi Gujer. “Quantification of oxygen fluxes in a long gravity sewer.” Water Res 38, 1237–1247. 2004.

  [42]  Mokhtar Shaharuddin Suhaimi Abdul-Talib, “Nitrate and nitrite uptake rate in biofilm phase of municipal wastewater.” Faculty of Civil Eng.2002.

  [43]  Edalat. F. “Evaluation of the Denitrification Process in the Sewer Pipeline, Dalby-Lund, Sweden.” Water and Env Eng Dep of Chem Eng. 2008.

  [44]  S. Abdul-Talib, T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen and Z. Ujang. “Half saturation constants for nitrate and nitrite by in-sewer anoxic transformations of wastewater organic matter.”Water Sci and Tech. vol 46 no 9 pp 185-192, 2002.

  [45]  Vasileios L. Mathioudakis, Alexander Aivasidis. “Heterotrophic denitrification kinetics in a pressurized sewer biofilm reactor.” Desalination 248, 696–704. 2009.

  [46]  Michael D. Short, Alexander Daikeler, Gregory M. Kirsten Mann. “Municipal gravity sewers: An unrecognised source of nitrous oxide.” Sci of the Total Env 468–469 211–218, 2014.

  [47]  Ignatius Wahyu Marjaka, Kazuhiko Miyanaga, Katsutoshi Hori, Yasunori Tanji, Hajime Unno. “Augmentation of self-purification capacity of sewer pipe by immobilizing microbes on the pipe surface.” Biochem Eng 15, 69–75. 2003.

  [48]  Y. S. Cao and G. J. Alaerts. “Aerobic biodegradation and microbial population of a synthetic wastewater in a channel with suspended and attached.” Wal. Sci Tech. Vol. 31. No.7. pp. 181-189. 1995.

  [49]  Bjerre, H.L., Hvitved-lacobsen, T. Teichgraber, B. “Experimental procedures characterizing transfonnations of wastewater organic matter in the Emscher River.” Gennany. Wat.Sci. &Tech. 31(7).201-212. 1995.

  [50]  Bjerre, H.L., Hvitved-Jacobsen, T. Teichgraber, B. andSchlegel, S. “Modelling of aerobic wastewater transformations under sewer conditionsin the Emsche rriver.” Gennany, Env.Res. 1997.

  [51]  C. Fronteau, W. Bauwens and P.A. Vanrolleghem. “Integrated modeling: comparision of state variables, processes and parameters in sewer and wastewater treatment.” Dep of Applied Mathematics, (BIOMATH).2007.

  [52]  T.Hvitved-Jacobsen, ‌‌‌‌.Vollertsenand P. H.Nielsen. “A processes and model concept for microbial wastewater transformation in gravity.” Wat Sci.Tech.Vol. 37. No.I, pp.233-241. 1998.

  [53]  Feng Jiang , Derek Hoi-wai Leung, Shiyu Li, Guang-Hao Chen, Satoshi Okabe, Mark C.M. van Loosdrecht. “A biofilm model for prediction of pollutant transformation in sewers.” water res 43, 3187–3198. 2009

  [54]  Guang-Hao Chen M. and Derek Ho-wai Leung. “Utilization of oxygen in a sanitary gravity.” Wat. Res.Vol. 34, No. 15, pp. 3813-3821, 2000

  [55]  T.Y. Pai, H.G. Leu, C.F. Chiang. “Simulating transformation of nitrogen components in sewer system when oxygen and flow velocity changed.” International Journal of Applied Sci and Eng. 6, 1, 1-9. 2008.

  [56]  T.Y. Pai, G.S. Shyu. L. Chen. “Modelling transportation and transformation of nitrogen compounds at different influent concentrations in sewer pipe.”Applied Mathematical Modelling 37, 1553–1563. 2013.

   Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Env Fed, 1999.


تحقیق در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , مقاله در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , پروپوزال در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , تز دکترا در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , پروژه درباره پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , گزارش سمینار در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری , رساله دکترا در مورد پایان نامه امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری

بهمن 85 بخش اول آب وخواص آن   1-1- موجوديت آب بعد  از انسان آب شايد يکي از اجزاء بي نظيرجهان هستي  باشد. آب ازدوعنصراکسيژن و هيدروژن  تشکيل  شده است که اين&nbs

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی شیمی – محیط زیست چکیده: پیل های سوختی میکروبیولوژیکی (MFC) به عنوان یکی پتانسیل های مهم در تامین انرژی پاک و تجدید پذیر آینده مطرح می باشند. MFC ها علاوه بر تامین انرژی از نوع الکتریکی که در میان سایر انواع انرژی ها، پرکاربرد ترین و انعطاف پذیر ترین می باشد، نه تنها کوچکترین آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمی کنند بلکه در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده: مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­های زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی تغییر شرایط رودخانه­ها از وضعیت آلودگی و روند سل خیزی آنها به شرایط مطلوب و پایدار صورت گرفته است. رودخانه­های ذکر شده در شرایط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر می­باشند که ...

مقدمه: برکه هاي تثبيت فاضلاب گودال هاي خاکي هستنند که فاضلاب خانگي و ديگر فاضلاب ها براي مدت طولاني در آن ها نگهداري شده و با عمل ته نشيني و به کمک نور،  حرارت، رشد جلبک ها و ميکروارگانيسم ها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- محیط زیست چکیده زباله‌ها از جمله آلاینده‌ های محیط زیست می‌باشند که مشکلات عدیده‌ای از جمله انتشار آلودگی در آب ، هوا و خاک و انتقال به انسان و دام را بطور مستقیم یا غیرمستقیم از خود برجای می‌نهند. امروزه با گسترش روزافزون جوامع شهری و صنعتی، شاهد گسترده‌تر شدن میزان این آلاینده‌ها می‌باشیم. از سوی دیگرتصفیه خانه فاضلاب شهری از نوع ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) چکیده روش جذب سطحی از روشهای موثر در حذف فلزات و از جمله فلز نیکل می باشد. در این تحقیق از شلتوک برنج اصلاح شده بازی به عنوان ماده جاذب استفاده شده است. از آنجا که این جاذب ماده ای طبیعی با سطح تماس بالا می باشد، علاوه بر توانایی بالا در جذب فلز، ارزان قیمت و در دسترس است و عملیات جذب را مقرون به صرفه می نماید. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌ های هیدرولیکی چکیده: رودخانه‌ ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر ...

ثبت سفارش