پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

word 3 MB 31370 154
1390 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
قیمت قبل:۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات

  چکیده

   

  آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

   

  SAR یکی از مهمترین شاخه های علم " سنجش از راه دور " است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ایران نیز در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه الگوریتم های پردازش سیگنال SAR و مدهای مختلف کاری آن انجام شده است. یک مشکل اساسی در اکثر حسگرهای SAR هواپایه ، جبران خطاهای حرکت ناشی از اغتشاشات جوی است. به طور خاص ، اثرات اصلی تولید شده توسط خطاهای حرکت سکو در تصاویر SAR شامل تنزل حد تفکیک هندسی و رادیو متریک ، ابهام در جهت سمت و اعوجاج هندسی و فاز می باشد. انحرافات هواپیما از مسیر مستقیم و سرعت ثابت را می توان توسط سیستم ناوبری اینرسی[1]  (INS) ، سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) یا واحد اندازه گیری اینرسی[2] (IMU) محاسبه نمود.

  در این پایان نامه ابتدا مفاهیم SAR و نحوه کار آن بیان شده است. سپس تئوری الگوریتم های RDA و CSA و دلایل مطرح شدن این روش ها به تفصیل بحث شده است. سپس ضمن تشریح مراحل پردازشی هر کدام از الگوریتم ها، شبیه سازی هایی برای یک سناریوی متداول با زاویه لوچی کم انجام گردیده و نتایج آنها با هم مقایسه شده است.

  هدف اصلی این پایان نامه بررسی روش های جبران حرکت سکو با استفاده از اطلاعات بدست آمده از IMU (یا INS) است. این روش ها با انجام محاسبات و شبیه سازی با هم مقایسه شده است. 

  در نهایت مقدار خطای قابل قبول جابجایی سکو نسبت به مسیر حرکتی ایده آل مطرح شده است. با استفاده از این مقادیر می توان مشخصات سنسورهای IMU را از نظر میزان خطا تعیین نمود.

  [1] Inertial Navigation System

  [2] Inertial Measurment Unit

  1-1-تاریخچهSAR  

  رادار در ابتدا برای اهداف نظامی طی جنگ جهانی دوم گسترش یافت. هدف اولیه ی آن ردیابی هواپیماها و کشتی ها تحت شرایط آب وهوایی نامساعد و تاریکی بود. رادار رشد پایداری را همراه با پیشرفت در تکنولوژی فرکانس های رادیویی (RF) ،آنتن ها و اخیرا تکنولوژی  دیجیتال تجربه کرده است]1[.

  سیستم های راداری اولیه فاصله تا یک هدف را از طریق تاخیر زمانی و جهت یک هدف را از طریق جهت دهندگی آنتن اندازه گیری می کردند. طولی نکشید که از شیفت داپلر برای سنجش سرعت هدف استفاده شد. پس از آن کشف شد که با پردازش شیفت داپلر می توان حد تفکیک مناسبی در جهت عمود بر برد یا جهت پرتو بدست آورد. از این قاعده ی اخیر که معمولا به کارل وایلی در سال 1951 نسبت داده می شود، کشف شد که می توان با استفاده از رادار تصاویر دو بعدی از اهداف و سطح زمین تشکیل داد. این روش، ایده رادار با دهانه ی مصنوعی (SAR) نام گرفت که در واقع به ایده ی ایجاد اثر یک آنتن بسیار بلند بوسیله ی آنالیز سیگنال دریافتی از یک آنتن کوتاه ولی متحرک اشاره دارد]2[.

  در دهه ی 1950و1960 میلادی علم سنجش از راه دور در کاربردهای غیر نظامی گسترش یافت. در این راستا در سیستم های تصویر برداری هوایی، اسکنر های دیجیتالی که از چندین باند فرکانسی نوری استفاده می کنند روی هواپیماها و ماهواره ها نصب شدند که این امر منجر به توسعه کاربردهای تصاویر پرجزئیات بدست آمده از مناطق وسیع سطح کره زمین، گردید. فناوری SAR نظامی در دهه ی 1970 در حوزه کاربردهای غیر نظامی وارد شد و محققین سنجش از راه دور دریافتند که تصاویرSAR  مکمل مفیدی  برای حسگرهای نوریشان هستند]3[.

  بیشتر فناوری اصلیSAR  روی هواپیما گسترش یافت. اما اولین SAR ماهواره ای بود که به طور جدی توجه جامعه ی سنجش از راه دور را به این نوع از حسگرها جلب کرد]2[.

  در سال 1978 ، ماهواره ی ناسا موسوم به "SEASAT" به جهان نشان داد که تصاویر با جزئیات زیادی را می توان از سطح زمین بدست آورد. این برنامه باعث توسعه ی فنی  زیادی در جامعه ی سنجش از راه دور شد. بعنوان مثال می توان کار روی پردازشگرهای دیجیتال SAR و کاربردهایی مثل اندازه گیری  طول ، ارتفاع  و جهت امواج  اقیانوسی را نام برد]2[.

  شکل 1-1: ماهواره SEASAT ]4[

   

  SEASAT در باند L ،  فرکانس  1.27 GHz ، در ارتفاع 800Km ، زاویه تابش 23 درجه و پهنای نوار100Km  کار می کرد. این ماهواره توانست تصاویری با حد تقکیک m 25 در جهت برد و سمت بدست آورد.

  بعد از ماموریت SEASAT ، ناسا پرتاب سری SIR را تصویب کرد. برنامه با آزمایش SIR-A که در سال 1981 در مدار قرار کرد، شروع شد. بعد از آن SIR-B و SIR-C به ترتیب در سالهای 1984 و 1994 پرتاب شدند. آژانس فضایی اروپا (ESA) نیز با پرتاب دو حسگر باند C به نام های ERS-1 و ERS-2 در توسعه فناوری SAR شرکت کرد. اولی در سال 1991 و دومی در سال 1995 با موفقیت پرتاب شد]5[. طی سال های اخیر نیز ماهواره های سنجش از راه دور زیادی در مدار قرار گرفته اند.

   

  1-2-رادار در سنجش از راه دور

  استفاده روز افزون از SAR در جامعه سنجش از راه دور به دلیل 3 ویژگی اساسی انجام شده است:

  رادار روشن کننده خود را حمل می کند ، لذا در تاریکی بخوبی کار می کند.

  امواج الکترومغناطیس در فرکانس های متداول راداری از ابر و مه بدون اعوجاج عبور می کنند.

  انرژی راداری از مواد مختلف به شکل متفاوتی نسبت به انرژی نوری پخش می شود ، لذا مکمل خوبی برای حسگرهای نوری هستند و گاهی اوقات آشکار سازی بهتری نسبت به حسگرهای نوری از خصوصیات سطح انجام می دهند.

  مروری بر کاربردهای رایج  SAR در سنجش از راه دور در ]6[ و همچنین خیلی از وب سایت ها آمده است. این کاربردها عبارتند از : کشاورزی، سنجش رطوبت خاک، جنگلداری، زمین شناسی، آب شناسی، مشاهده سیل و یخ های دریایی، اقیانوس شناسی، تشخیص کشتی و سطوح نفتی، مطالعات روی برف و یخ، نقشه برداری پوشش زمین، نقشه برداری ارتفاع و آشکارسازی تغییر (نشست زمین، حرکت یخهای قطبی، فعالیت آتشفشانی). حتی بعضی خصوصیات زیر سطحی توسط SAR تصویربرداری شده است، چون سیگنالهای راداری می توانند در بعضی مواد مثل شنها و ماسه های خشک نفوذ کنند. بعلاوه، محققان کاربردهایی را در عمق سنجی (نقشه برداری کف دریاها و اقیانوسها) یافته اند. ]2[

  1-3- اساس کار SAR

  یک سیستم SAR ، از یک سکوی هوا پایه یا فضاپایه تصویری از سطح زمین تشکیل می دهد. این کار را با تابش یک پرتو راداری تقریبا عمود بر بردار حرکت حسگر انجام می دهد. SAR پالس های با فاز کد شده را ارسال می کند و اکوهای راداری را هنگامی که از سطح زمین بازتابیده می شوند ضبط می کند. ]2[

  برای تشکیل تصویر دو بعدی، اندازه گیری شدت اکوها در دو جهت عمود برهم باید انجام گیرد . یک بعد با پرتوی راداری موازی است (بعد x). چرا که تاخیر زمانی اکوی دریافتی با  فاصله (برد) تا هدف متناسب است. رادار با اندازه گیری تاخیر زمانی، اکوها را در فاصله صحیحی از حسگر در راستای محورx  تصویر قرار می دهد.

  بعد دوم تصویر (بعد y) با حرکت خود حسگر تشکیل می شود. با حرکت حسگر در طول یک خط مستقیم بالای سطح زمین ، پرتوی راداری سطح زمین را با سرعتی تقریبا مشابه جاروب می کند. سیستم رادار پالس هایی از انرژی الکترومغناطیسی را ارسال می کند و اکوهای دریافتی از پالس های ارسالی را پردازش و با توجه به موقعیت کنونی حسگر در راستای محور y تصویر قرار می دهد. این کار باعث تولید تصویری با مختصات هندسی صحیح می شود. بعد y را بعد سمت (یا along-track) می گویند. ]2[

  مدهای مختلف کار SAR

  یک سیستم SAR را می توان به روش های مختلفی راه اندازی کرد که این تفاوت گاهی در نوع سیستم و گاهی در مد کاری سیستم است. مهمترین مد هایSAR  عبارتند از :

  Stripmap SAR : در این مد طبق شکل 1-2 جهت پرتوی آنتن در طول حرکت سکوی راداری ثابت نگه داشته می شود. پرتو سطح زمین را با نرخ تقریبا یکنواخت جاروب می کند. و یک نوار از سطح زمین تصویربرداری می شود.

  شکل 1-2 : Stripmap SAR

  Spotlight SAR  : حد تفکیک مد stripmap را می توان با افزایش اندازه زاویه تابشی بر روی سطح مورد نظر بهبود داد. این کار را می توان با تغییر تدریجی جهت پرتو به عقب در حین حرکت حسگر از روی صحنه انجام داد. اما آنتن باید دوباره به سمت جلو جهت دهی گردد و بخشی از سطح تحت تصویربرداری از دست می رود. لذا در هر زمان فقط یک منطقه محدود از سطح زمین تصویر برداری می شود.( طبق شکل 1-3)

   

  شکل 1-3 : Spotlight SAR

  Scan SAR : در این مد طبق شکل 1-4 آنتن چندین بار در برد در حین یک دهانه مصنوعی با تغییر زاویه ارتفاع، اسکن می شود. به این روش نوار بسیار پهن تری بدست می آید اما حد تفکیک در جهت سمت بدتر می شود.

  شکل 1- 4 : Scan SAR

  Interferometric SAR (InSAR) : مدی از SAR است که در آن با پس-پردازش ، ارتفاع زمینه یا جابجایی از تصاویر مختلط استخراج می شود. دو تصویر مختلف SAR که از موقعیت های فضایی مشابه یا کمی متفاوت از یک ناحیه یکسان بدست می آید به صورت مزدوج مختلط در هم ضرب می شوند. نتیجه یک اینترفروگرام با کانتورهای جابجایی یا ارتفاع یکسان است.

   

  شکل 1-5 : Interferometric SAR

   

  Bistatic SAR : در این مد گیرنده و فرستنده در مکانهای متفاوتی قرار دارند. در SAR های سنجش از راه دور معمولا گیرنده و فرستنده در یک مکان قرار دارد. (monostatic)

  Inverse SAR : تا حالا فرض بر این بود که هدف یا منطقه تحت تصویربرداری ساکن و سیستم SAR متحرک است. اما اگر هدف یا شیئ تحت تصویربرداری متحرک و سیستم راداری ساکن باشد به آن SAR معکوس گویند. یک مثال برای SAR معکوس، تصویربرداری از ماهواره های تحت ردگیری توسط رادارهای زمینی است. ]2[

  1-4-جبران حرکت سکو[1]

  مبنای عملکرد سیستم های SAR و دستیابی به حد تفکیک مناسب در سمت ، پردازش همدوس (بدون خطای فاز) سیگنال دریافتی در طول زمان مرور پرتو رادار بر هدف[2] (Ta) است. در الگوریتم های پردازش این سیستم ها به طور معمول فرض بر این است که در طول زمان Ta تغییرات فاز سیگنال دریافتی تنها ناشی از حرکت رادار با بردار سرعتی ثابت (و تغییر فاصله رادار و هدف در نتیجه آن) می باشد. درصورتی که طول مسیر انتشار درطول این بازه زمانی دارای تغییراتی جز آنچه ذکر شد باشد، بسته به نوع و میزان این تغییرات ، تصویر حاصل دارای خطای هندسی و رادیومتریک ، کاهش کنتراست یا هدف غیر واقعی[3] خواهد بود .

  تغییرات طول مسیر انتشار می تواند ناشی از تغییرات ضریب شکست در طول مسیر در شرایط مختلف جوی یا تغییرات مسیر حرکت سکو به دلیل اغتشاشات جوی یا تغییر مسیرهای برنامه ریزی شده باشد . از آنجا که تاثیر نوسانات جوی در ایجاد خطای فاز در طول های کمتر از 50km قابل چشم پوشی است، در ادامه توجه خود را تنها به تاثیرات حرکت سکو و جبران سازی آن معطوف می کنیم .

  یک مشکل اساسی در اکثر حسگرهای SAR هواپایه ، جبران خطاهای حرکت ناشی از اغتشاشات جوی است (یعنی جبران تغییرات جهت و مقدار بردار سرعت حرکت مستقیم سکو). لزوم در نظر گرفتن این اغتشاشات ، بحث مشهوری است. و بحث های جامعی درمورد انحرافات ایجاد شده توسط خطاهای جبران نشده حرکت در مراجع آمده است ]7و8و9[.

  به طور خاص ، اثرات اصلی تولید شده توسط خطاهای حرکت در تصاویر SAR عبارتند از: تنزل حد تفکیک هندسی و رادیو متریک ، ابهام در جهت سمت و اعوجاج هندسی و فاز .

  انحرافات هواپیما از مسیر مستقیم و سرعت ثابت را می توان توسط سیستم ناوبری اینرسی[4]  (INS) ، سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) یا واحد اندازه گیری اینرسی[5] (IMU) محاسبه نمود. با پردازش مناسب داده های شتاب سنج ها و ژیروسکوپ های IMU (یا INS) می توان سه مولفه حرکت انتقالی هواپیما درسه جهت قائم ، عمود بر مسیر حرکت و درامتداد مسیر ، و نیز مولفه های زاویه ای roll ، pitch و yaw را در محل IMU اندازه گیری نمود.

  از آنجا که هدف اندازه گیری حرکات مرکز فاز آنتن (APC) و جبران سازی آن است، اطلاعات IMU باید با اندازه فاصله بین IMU و APC (که معمولا به این فاصله "بازوی اهرم[6]" می گویند) ترکیب شود . اطلاعات بدست آمده از IMU (یا INS) نسبت به یک مرجع محلی است که به سکو ثابت شده است. برای تبدیل مکان های اندازه گیری شده به مطلق آنها، لازم است که سیستم ناوبری را با یک سیستم مکان یابی جهانی ، یکپارچه کرد . اطلاعات مطلق ، مخصوصا برای سیستم های IFSAR که برای کاربردهای توپوگرافیک استفاده می شوند مناسب است. ]5[

   همچنین می توان اطلاعات انحراف مسیر را از طریق روشهای نرم افزاری و بطور مستقیم تنها با استفاده از داده SAR دریافت شده محاسبه کرد.

  در موارد دیگر اطلاعاتی که به طور مستقیم از داده های SAR تخمین زده شده است به عنوان مکمل اطلاعات دریافتی از سیستم های ناوبری استفاده می شود. اطلاعات سامانه ی ناوبری توسط خطاهای سیستمی تحت تاثیر قرار می گیرد (به عنوان مثال بایاس ایجاد شده ناشی از انتگرال گیری داده های شتاب سنج). ثابت شده است که فرآیند تخمینی که مستقیما روی داده ها اعمال می شود برای تشخیص این بایاسها موثر است. ]5[

  1-4-1- اثر حرکت سکو بر کیفیت تصویر SAR

  همان طور که گفته شد برای پردازش سیگنال SAR در مد stripmap فرض بر آن است که سکو روی خط مستقیم با سرعت ثابت و با یک هندسه ی ثابت نسبت به محل هدف حرکت می کند. در حین جمع آوری داده ها چه در هواپیما های با سرنشین و چه بدون سرنشین (UAV)[7]، بدلیل تغییرات در وضعیت سکو و سرعت آن یا بخاطر تلاطم جوی انحرافاتی از این حرکت ایده آل پیش می آید. این جابجایی ها تغییراتی در سوابق فاز، زمان رسیدن سیگنال به هدف و فاصله های نمونه برداری ایجاد می کند که همگی کیفیت تصویر را کاهش می دهند. اگر حرکت سکو معلوم باشد برای پردازش بهتر تصویر، داده های SAR باید تصحیح شوند. هواپیماهای کوچک و UAV ها نسبت به اغتشاش حساس ترند، لذا نیاز به جبران سازی حرکت در این نوع سکو ها بیش تر است.

  به عنوان مثال یک سیستم SAR با پارامترهای جدول (1-1) که روی یک UAV نصب شده و با سرعت 25 m/s حرکت می کند را در نظر بگیرید. شکل (1-6) نتایج آنالیز داده های  SAR را برای سیگنال LFM-CW [8] نشان می دهد. ستون سمت چپ، تصویر آرایه ای از اهداف نقطه ای و یک هدف نقطه ای برای حالت عدم جبران انحراف مسیر حرکت سکو از حرکت ایده آل است. این حرکت غیر ایده آل، سینوسی فرض شده و در انتهای همین ستون نشان داده شده است. در ستون سمت راست تصویر همین سناریو برای حالت ایده آل حرکت سکو روی خط مستقیم نشان داده شده است. همین طور که از شکل ها پیداست انحراف سکو از خط مستقیم موجب اعوجاج شدید در تصویر و بخصوص در جهت سمت می شود، به طوری که تصویر در این جهت فشرده نمی شود. ]10[

   

  [1] Motion compensation (MOCO)

  [2] Aperture time

  [3] Spurious targets

  [4] Inertial Navigation System

  [5] Inertial Measurment Unit

  [6] Lever arm

  [7] Unmanned aerial vehicle

  [8] Linear frequency-modulated continuous-wave  

  ABSTRACT

   

  MOTION COMPENSATION ERROR ANALYSIS IN STRIPMAP SAR IMAGE QUALITY

   

   

   

   

   

  SAR is one of most important subjects in remote sensing which due to its wide applications has been investigated by scientists. Recently, in Iran ,some investigations about SAR signal processing and different modes of its operation have been done. A crucial problem in most airborne SAR sensors is compensation of motion errors induced by atmospheric turbulence. In particular the main effect introduced by motion errors in SAR images are degradation of geometric and radiometric resolutions, azimuth ambiguities, and geometric and phase distortions.Motion perturbations can be measured by using systems like the inertial measuring unit (IMU) or the inertial navigation system (INS).

    In this thesis, at first SAR concepts and its operation is described. After that the theory of RDA and CSA algorithms is explained in detail. Then the processing steps of each algorithms, for a low squint angle case, with convenient simulations have been presented and the results are compared.

  The main purpose of this thesis is considering the motion compensation methods based on IMU (or INS) information. These methods have been introduced and have been compared by computer simulations. Finally, the acceptable motion error is determined. With these values it is possible to determine the acceptable error of IMU sensors.       

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  مقدمه. 2

  1-1- تاریخچه SAR................................................................................................................................. 2

  1-2- رادار در سنجش از راه دور.......................................................................................................... 4

  1-3- اساس کار SAR.............................................................................................................................. 4

  1-4- جبران حرکت سکو........................................................................................................................ 7

  1-4-1- اثر حرکت سکو بر کیفیت تصویر SAR.. 9

  1-5- روش های جبران حرکت.............................................................................................................. 13

  1-5-1- جبران سازی با استفاده از اندازه گیری مسیر پروازی با IMU.. 13

  1-5-2- جبران مسیر حرکت با استفاده از داده های خام SAR.. 16

  1-6- سر فصل مطالب پایان نامه........................................................................................................... 18

  2- اصول پردازش سیگنال SAR.. 20

  2-1- مقدمه. 20

  2-2- فشرده سازی سیگنال های FM خطی.. 23

  2-2-1- سیگنال های FM خطی.. 23

  2-2-2- فشرده سازی پالس.... 28

  2-3- مفاهیم دهانه مصنوعی.. 30

  2-3-1- هندسه SAR.. 31

  2-3-2- فرم هذلولی معادله برد. 34

  2-3-3- فرکانس داپلر در موضوع SAR چیست ؟ 34

  2-3-4- مفهوم دهانه مصنوعی ( synthetic aperture ) 35

  2-4- اصول عملکرد 2-D SAR.. 36

  2-4-1- تصویربرداری راداری یک بعدی Cross Range. 36

  2-4-2- sampling. 38

  2-4-3- 2-D Imaging. 38

  2-5- تئوری الگوریتم های Range Doppler و Chirp Scaling. 40

  2-5-1- تئوری الگوریتم RDA.. 41

  2-5-2- تئوری الگوریتم CSA.. 43

  3- تشریح الگوریتم های RDA و CSA.. 51

  3-1- الگوریتم Range Doppler 51

  3-1-1- مقدمه : 51

  3-1-2- نگاهی کلی به الگوریتم.. 52

  3-1-3- سیگنال خام رادار ( داده های خام ) 54

  3-1-4- فشرده سازی برد. 55

  3-1-5- تبدیل فوریه ی سمت... 56

  3-1-6- تصحیح جابجایی سلول برد. 57

  3-1-7- فشرده سازی سمت... 58

  3-1-8- شبیه سازی SAR با استفاده از الگوریتم RDA.. 60

  3-2- الگوریتم Chirp Scaling. 69

  3-2-1- مقدمه. 69

  3-2-2- نگاهی کلی به الگوریتم chirp scaling. 70

  3-2-3- پیشینه ی CSA.. 71

  3-2-4- جزئیات پردازش CSA.. 73

  3-2-5- شبیه سازی برای یک هدف نقطه ای.. 77

  4- جبران حرکت سکو. 82

  4-1- مقدمه. 82

  4-2- بررسی اثر حرکت سکو در تصویر SAR.. 83

  4-3- جبران سازی حرکت سکو. 87

  4-3-1- روش جبران سازی تئوری.. 88

  4-3-2- جبران حرکت سکو در یک مرحله (با استفاده از تقریب) 90

  4-3-3- جبران حرکت سکو در دو مرحله. 92

  4-4- تصحیح الگوریتم های RDA و CSA جهت اعمال MOCO.. 94

  4-4-1- تصحیح الگوریتم RDA.. 94

  4-5- شبیه سازی جبران حرکت سکو. 98

  5- آنالیز خطای جبران حرکت سکو. 114

  5-1- مقدمه. 114

  5-2- پاسخ ضربه در جهت سمت]33[ 115

  5-3- پاسخ ضربه در جهت برد]33[ 118

  5-4- دسته بندی خطاهای فاز ]33[ 119

  5-5- نیازمندیهای جبران حرکت سکو ]33[ 123

  5-5-1- خطاهای فاز خطی.. 123

  5-5-2- خطاهای فاز درجه دو 124

  5-5-3- خطاهای فاز فرکانس بالا. 125

  5-5-4- تعیین خطای حرکت قابل قبول.. 125

  5-5-5- تعیین حد بالای طیف توان برای خطای حرکت باقی مانده 125

  5-5-6- محاسبه PSD خطای حرکت قابل قبول برای پارامترهای شبیه سازی.. 128

  6- نتیجه گیری و پیشنهادها 135

  6-1- نتیجه گیری.. 135

  6-2- پیشنهادات... 136

  منبع:

  منابع و مراجع

  [1]Skolnik, M. I. (2001).  Introduction to Radar systems. New York : McGraw-Hill.

  [2]Cumming, Ian G. , Wong, Frank H. (2005).  Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation, Norwood: Artech House, INC., , MA,.

  [3]Tomiyasu, K. (1978). “Toutorial reveiew of Synthetic-Aperture Radar (SAR) with applications to Imaging the Ocean Surface,” Proc. IEEE, 66 (5), pp.563-583.

  [4]The application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual. Food and Agirculture Organization porate Document Repository. [Online] 1988. [Cited: April 5, 2009.] http://www.fao.org/docrep/003/t0355e/T0355E05.HTM. ISBN: 9251026947.

  [5]Franceschetti, Giorgio, Lanari, Ricardo.(1999). Synthetic Aperture RADAR PROCESSING, ew York: CRC Press.

  [6]Henderson, F. M.  and Lewis, A. J. , editors. (1998). Manual of Remote Sensing Volume 2: Principles and Applications of Imaging Radar. New York : John Wiely & Sons, , 3rd edition.

  [7] Kirk, J. C. (1975). “Motion compensation for synthetic aperture radar.” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 338—348.

  [8]Haslam. G. and Reid B. (1983). “Motion sensing requirements for synthetic aperture radar,” Proc. IEEE Conf. Toronto,126

  [9]Buckreuss. S. (1991). “Motion errors in an airborne synthetic aperture radar system,” ETTJ,. 2.655.

  [10]Zaugg, Evan C. , Long, David G. (2008).“Theory and Application of Motion Compensation for LFM-CW SAR,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 41, no. 10, pp. 2990-2998, Oct.

  [11]Fornaro, G. (1999). “Trajectory deviations in airborne SAR: Analysis and compensation,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 35, no. 3, pp. 997–1009, Jul.

  [12]Blacknell, D., Ward, I.A. and Freeman, A. (1986). “Motion Compensation and Geometric Distortion in an Airborne SAR Imagery”. Progress in Imaging Sensors, ISPRS Symp., Stuttgart, 1-5 Sept.

  [13]Otten, M. P. G. (1990). “Comparison of SAR autofocus algorithms,” in Proc.Military Microw. , pp. 362–367.

  [14]Moreria, J.A. (1989).  “A New Method of Aircraft Motion Error Extraction from Radar Row Data for Real Time SAR Motion Compensation.” Proc., IGARSS Symposium, Vancouver, Canada.

  [15]Moreria, J.A. (1990). “Motion Compensation SAR-Processing Facility at DLR.” EARSEL 90, Toulouse, France, 5-8 June.

  [16]Mengdao Xing, Xiuwei Jiang, Renbiao Wu, Feng Zhou, and Zheng Bao.            (2009). “Motion Compensation for UAV SAR Based on Raw Radar Data,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 47, no. 8, pp. 2870-2883, August.

  [17]Born, M.  and wolf. E. (1999). Principles of Optics. Cambridge University Press, Cambridge, England, 7th edition.

  [18]Papoulis, A.(1977). Signal Analysis. New York : McGraw-Hill,.

  [19]Skolnik, M. I. (1990) . Radar Handbook. New York :McGraw-Hill, 2nd edition.

  [20]Key, E. L. , Fowle, E. N.  and Haggarty, R.D. (1961). “A Method of Designing Signals of Large Time-Bandwidth Product.” IRE Intern. Conv. Record,(4), pp. 146-154, March.

  [21]Curlander, J.  and McDonough, R.(1991).  Synthetic Aperture Radar: Systems and Signal Processing., New York : John Wiley & Sons.

  [22]Smith, A. M. (1991). “A New Approach to Range Doppler SAR Processing.” International Journal of Remote Sensing, 12 (2), pp. 235-251.

  [23]Balmer, R. , Breit, H. , Steinbrecher, U.  and Just D.(1993). “Algorithms for X-SAR Processing.” In proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’93, Vol. 4, pp. 1584-1592, Tokyo, August.

  [24]Bennett, J. R. ,Cumming, I. G. ,Deane, R. A. ,Widmer, P. ,Fielding, R. and McConnell, P. (1979). “SEASAT Imagery Shows St.Lawrence. Aviation Week and Space Technology”, page 19 and front cover, Februrary 26.

  [25]Jin, M. J.  and Wu C. (1984).“A SAR Correlation Algrithm Which Accomodates Large Range Migration.” IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 22(6), pp. 592-597, November.

  [26]Raney, R. K., Runge, H.,  Balmer, R. , Cumming, I. G. and Wong, F. H.  (1994). “Precision SAR Processing Using Chirp Scaling.” IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 32(4), pp. 786-799, July.

  [27]Papoulis. A.(1968). Systems and Transforms with Applications in Optics.  New York : McGraw-Hill. 

  [28]Runge, H.  and Balmer, R. (1992). “A Novel High Precision SAR Focusing Algorithm Based On Chirp Scaling.” In proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’92, pp. 372-375, Clear Lake, TX, May.

  [29]Cumming, I. G. , Wong, F. H.  and Raney, R. K. (1992). “A SAR Processing Algorithm with No Interpolation.” In Proc. Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IGARSS’92, pp. 376-379, Clear Lake, TX, May.

  [30]Davidson, G. W. , Cumming, I. G.  and Ito, M. R. (1996).  “A Chirp Scaling Approach for Processing Squint Mode SAR Data.” IEEE Trans. On Airospace and Electronic Systems, 32 (1), pp. 121-133, Junuary.

  [31]Fornaro, G., Franceschetti, G. and Perna, S. (2006). “On center-beam approximation in SAR motion compensation,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 3, no. 2, pp. 276–280, Apr.

  [32]Prats P. ,Câmara de Macedo K. A., Reigber A., Scheiber R., and Mallorqui J. J. (2007),“Comparison of Topography- and Aperture-Dependent Motion Compensation  Algorithms for Airborne SAR,” IEEE Geosci. Remote Sens., vol. 4, no. 3, pp. 349–353, Jul.

  [33]Hounam, D. (1992), “Motion errors and compensation possibilities” In AGARD, Fundamentals and Special Problems of Synthetic Aperture Radar (SAR) 12 p (SEE N93-13049 03-32)

  [34]Haslam G. E. and Reid B. (1983), “Motion Sensing Requirements for Synthetic Aperture Radar.” IEEE Conf. Toronto, vol. 1, pp. 126–131

   


تحقیق در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقاله در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروپوزال در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تز دکترا در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه درباره پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , گزارش سمینار در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap , رساله دکترا در مورد پایان نامه آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات چکیده آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap SAR یکی از مهمترین شاخه های علم " سنجش از راه دور " است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ایران نیز در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه الگوریتم های پردازش سیگنال SAR و مدهای مختلف کاری آن انجام شده است. یک مشکل ...

پايان نامه گزارش تحقيقاتي نظري دورة آموزش هنر رشته تصوير برداري تحت نظارت آموزشگاه آزاد دارالفنون وابسته به مركز آموزش و گسترش نيروي انساني و سينمايي سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اس

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي شهريور1393 چکيده: بازارهاي سنتي ايران به عنوان بخشي قابل تأمل از ميراث فرهنگ ديرپاي ايراني، از ديرباز به عنوان يک

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختلال لکنت است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بود، نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از کودکان 11-7 ساله می باشد که 30 کودک عادی از بین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 16 شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و30 کودک مبتلا به ...

چکیده مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین عامل کارکرد مطلوب و اثر بخش رسانه محسوب می شود این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان شهرستانهای جنوب شرق استان تهران به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما می پر دازد . در این پژوهش از روش پیمایشی که یکی از کارآمد ترین و معمول ترین شیوه های تحقیق در علوم اجتماعی است، بهره گرفته ایم.جامعه آماری تحقیق شهروندان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری چکیده توجه بیشتر به مقوله شناخت و معرفی آیین­های حنابندان می‏تواند هم در حفظ هویت و اصالت و هم در حفظ سنت و فرهنگی که پدید‏آورنده این آیین­ها بوده‏اند تأثیر به‏سزایی داشته‏ باشد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی با روش کتابخانه­ای – میدانی و هدف توسعه­ای و با عنوان "آیین­های حنابندان در بندرعباس"، سعی دارد به شناسایی و معرفی ...

چکیده در سال­های اخیر، پیشرفت­های گسترده­ای در زمینه­ی سنسورهای تصویر و سیستم­های تصویربرداری دیجیتال صورت گرفته­است، اما هنوز محدودیت­های تئوری و عملی بر روی وضوح تصاویر گرفته شده با این دوربین­ها اثر می­گذارد. تکنیک­های فراتفکیک­پذیری (سوپر رزولوشن) به منظور غلبه بر این محدودیت­ها در سال­های اخیر گسترش یافته­اند. این تکنیک­ها با استفاده از یک و یا چند تصویر کم وضوح، تصویری با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MSC) گرایش برق الکترونیک چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : یک سامانه بیومتریک بر اساس مشحصه های منحصر بفرد در هر فرد اقدام به شناسایی خودکار افراد می کند.یک سامانه شامل چندین مرحله می باشدتا بتواند یک شخصی را شناسایی کند.این مراحل عبارتند از 1)گرفتن تصویر 2)جداسازی و ایزوله کردن ناحیه عنبیه در ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

ثبت سفارش