پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون

word 3 MB 31457 106
1389 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

   رشته مهندسی عمران- گرایش خاک و پی

   

  چکیده

  امروزه کم و بیش از پی‏ های حلقوی برای سازه‏ها بویژه سازه‏هایی که حالت تقارن محوری دارند استفاده می‏شود. در این پژوهش یک مطالعه عددی روی ظرفیت باربری و نشست پی حلقوی انجام شد. برای مدل سازی از نرم‏افزار PLAXIS استفاده شد. پارامترهای مصالح از مشخصات خاک رس محل ساخت برج‏های خنک کننده  سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون انتخاب شد. برای مدل سازی مصالح از مدل مور-کولمب استفاده شد. محاسبات ظرفیت باربری در دو حالت پی صاف و پی زبر انجام شد و بر اساس آن ضرایب ظرفیت باربری محاسبه شد. نشست پی حلقوی برج خنک کننده نیروگاه کازرون محاسبه شد. سپس بر اساس محاسبات ظرفیت باربری و نشست، ظرفیت باربری مجاز پی حلقوی نیروگاه کازرون محاسبه شد. از نتایج حاصل مشخص شد که ظرفیت باربری پی زبر به مقدار قابل ملاحظه‏ای از ظرفیت باربری پی صاف بیشتر است. همچنین مشخص شد که با افزایش ri/ro (نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی پی حلقوی) رفتار پی حلقوی به پی نواری نزدیک می‏شود. نتایج بدست آمده از محاسبات ظرفیت باربری و نشست با نتایج تئوری‏ها و روابط موجود مقایسه شده است.

  کلمات کلیدی: پی حلقوی، نسبت شعاع، ظرفیت باربری، نشست

  فصل اول

   

   

  کلیات

  مقدمه:

  پروژه‏های عمرانی، متشکل از دو قسمت روسازه و زیرسازه می‏باشد. زیرسازه غالبا به بخشی اطلاق می‏شود که در تماس با خاک و در روند انتقال مستقیم بار روسازه به خاک بستر یا اطراف مشارکت دارد. انتقال بار از رو سازه به زمین توسط عضوی به نام پی انجام می‏شود. نقش پی یا فونداسیون به عنوان یک قسمت انتقالی در ابنیه، قابل تحمل نمودن تنش‏های نسبتا بزرگ موجود در اجرای زیرزمین سازه از قبیل ستون، پایه و یا دیوار برای خاک است. خاک‏ها و مصالح طبیعی موجود در سطح زمین در مقایسه با اجزای روسازه از قبیل مصالح ساختمانی متداول، مانند بتن و فولاد، مقاومت و توان باربری نسبتا پایینی دارند. مهندسی پی هنر بکارگیری علوم سازه، ژئوتکنیک و قضاوت مهندسی در رابطه با تحلیل و اجرای پی بوده به نحوی که با رعایت اصول فنی، اجرایی، پایداری و اقتصادی،نهایتا سیستم پی بهینه‏ای حاصل گردد. جهت تحقق یافتن اهداف فوق مهندس پی باید درک مناسبی از رفتار و عملکرد متقابل و به عبارتی دیگر، اندرکنش خاک و سنگ بستر، و نیز شرایط روسازه را داشته باشد.

  از ملزومات اساسی آنالیز و طراحی پی تعیین توان باربری (ارزیابی مقاومت خاک و سنگ)، برآورد میزان تغییرات حجمی و فشردگی بستر بر اثر بارگذاری(تخمین میزان نشست خاک) و طراحی سازه‏ای می‏باشد که در دو گام اول هندسه پی در پلان و عمق استقرار آن تعیین گردیده و سپس طراحی سازه‏ای و یا طراحی داخلی بر اساس تنش‏های داخلی بر اثر نیروهای خارجی صورت می‏گیرد که شامل انتخاب مصالح، تعیین ضخامت پی و در صورت لزوم چگونگی مسلح نمودن آن است. کنترل پایداری و طراحی خارجی نیز از ضروریات تحلیل و طراحی بوده و در نهایت کفایت سیستم طراحی شده به لحاظ اجرایی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد[1].

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  پی‏ها به لحاظ عمق استقرار پی به دو گروه پی‏ های سطحی و پی‏ های عمیق تقسیم بندی می‏شود. پی‏های سطحی از متداول‏ترین پی‏ها بخصوص برای پروژه‏های ساختمانی است که اغلب عمق استقرار آنها کمتر از عرضشان است. پی‏های سطحی شامل پی‏های منفرد، مرکب، نواری و گسترده می‏باشد. امروزه برای حالت‏هایی که تقارن محوری وجود دارد از پی‏های دایره‏ای و حلقوی استفاده می‏شود. برای پی سازه‏هایی مانند پایه‏های پل‏ها، برج‏های آبی، سیلوها و ... از پی‏های حلقوی استفاده می‏شود. به لحاظ اقتصادی استفاده از پی‏های حلقوی میزان استفاده از مصالح را کاهش می‏دهد. کشورهایی که در آن مصالح اولیه برای ساخت از نظر هزینه قیمت بالایی را ایجاد می‏کند، استفاده از پی‏های حلقوی گسترش بیشتری یافته است.

  در کشور ما ایران نیز از پی‏های حلقوی استفاده می‏شود. برای برج‏های خنک کننده و واحد HRSG سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون از پی‏های حلقوی استفاده شده است.

   

  1-2- موقعیت نیروگاه کازرون

  محل نیروگاه کازرون در کیلومتر 10 جاده کازرون-فراشبند(روستای بلیان) و کیلومتر 4 جاده اختصاصی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون می‏باشد. موقیت جغرافیایی محل در شکل(1-1) مشخص شده است[2].

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  1-3- زمین شناسی عمومی منطقه

  محدوده مورد مطالعه جزء واحد زمین شناسی زاگرس چین خورده می‏باشد که در جنوب غربی ایران واقع گردیده است. پهنای این واحد 150 تا 250 کیلومتر تخمین زده می‏شود. روند عمومی این منطقه شمال غربی- جنوب شرقی است و در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترشیری به طور هم شیب روی هم قرار دارند. این رسوبات پوشش‏های حاشیه قاره‏ای شرق پلاتفرم عربستان را تشکیل می‏داده‏اند[2].

  - مطالعات ژئوتکنیک

  براساس مشاهدات صحرایی، بررسی نمونه‏ها و نتایج حاصل از آزمایش‏های آزمایشگاهی، قشرهای تحت الارضی در محدوده مورد نظر عمدتا شامل رس کم پلاسیسیته به رنگ قهوه‏ای می‏باشد. این لایه ها در بعضی اعماق با مقدار کمی ماسه همراه هستند. براساس طبقه‏بندی متحد خاک از نوع CL می‏باشد. سطح آب زیرزمینی به طور دقیق و با استفاده از پیزومتر سنجیده شده است. با توجه به وجود پیزومتر در محل اندازه‏گیری سطح اب در طول اجرای پروژه امکان پذیر بود. تراز آب زیرزمینی قبل از اجرای پروژه در عمق 26 متری از سطح زمین قرار داشت.

  مطالعات ژئوتکنیکی نیروگاه مزبور ابتدا با حفر 3 گمانه در محل سازه برج خنک کننده انجام گردید و سپس جهت تکمیل مطالعات فوق تعداد 9 گمانه دیگر مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی خاک آزمایش‏های دانه‏بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، دانسیته، سه محوری، تک محوری، تحکیم و برش مستقیم بر روی نمونه‏های معرف اخذ شده از محل انجام گرفته و بر این اساس مشخصات لایه‏ها تعیین شده است. با توجه به نتایج آزمایش‏های آزمایشگاهی، مشاهدات و آزمایش‏های صحرایی و همچنین قضاوت مهندسی و با فرض ضریب پواسون ثابت برای لایه های خاک، پارامترهای خاک محل در جدول(1-1) خلاصه شده است.

  به منظور تعیین تراکم نسبی قشرهای تحت الارضی آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد در عمق‏های مختلف در کلیه گمانه ها انجام گردیده است. در این آزمایش تعداد ضربات حاصل از سقوط وزنه‏ای به وزن 64 کیلوگرم از ارتفاع 76 سانتیمتر که باعث نفوذ 30 سانتیمتر  می‏شود ثبت می‏شود. در شکل(1-3) نمودار تغییرات تعداد ضربات بر حسب عمق برای چند گمانه نشان داده شده است. برای تعیین ضریب نفوذپذیری لایه‏ها از آزمایش لوفران استفاده شد. با توجه به پایین بودن سطح آب زیر زمینی روش انجام گرفته آزمایش به صورت هد ثابت و هد افتان بود. آزمایش در هر گمانه به صورت مجزا برای تعیین نفوذپذیری در جهت افقی و نفوذپذیری در جهت قائم انجام گردد[2].

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  1-5- ضرورت انجام پژوهش

  پیشرفت علم مهندسی ژئوتکنیک در بکارگیری پی‏های خاص فصل نوینی در طراحی‏های مهندسی گشوده است. برای طراحی ژئوتکنیکی پی، یعنی تعیین عمق و ابعاد آن نیاز به روابطی برای محاسبه ظرفیت باربری و نشست است. تعیین صحیح ظرفیت باربری پی می‏تواند تاثیر بالایی از نظر اقتصادی داشته باشد. با توجه به شکل خاص پی های حلقوی استفاده از روابط ظرفیت باربری ارائه شده در تئوری‏های موجود کار درستی به نظر نمی‏رسد. بنابراین این ضرورت وجود دارد که روابطی برای محاسبه ظرفیت باربری پی حلقوی ارائه شود.

   1-6- اهداف پژوهش

  در این پژوهش به محاسبه ظرفیت باربری پی حلقوی در اعماق و ابعاد مختلف پرداخته می‎شود و سپس میزان نشست پی برج‏های خنک کننده واحد HRSG سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون پرداخته می‏شود. در مجموع می‏توان اهداف این پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

  - محاسبه ظرفیت باربری نهایی پی حلقوی

  - محاسبه ضرایب ظرفیت باربری با استفاده از ظرفیت باربری محاسبه شده

  - مقایسه ضرایب ظرفیت باربری محاسبه شده با تئوری‏های موجود

  - بررسی نشست پی برج‏های خنک کننده واحد HRSG سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون

  - محاسبه ظرفیت باربری مجاز پی حلقوی برج‏های خنک کننده نیروگاه کازرون

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  1-7- ساختار پایان‏نامه

  در فصل دوم، روش‏های مختلف محاسبه ظرفیت باربری و روابط مختلف برای محاسبه ظرفیت باربری ارائه می‏شود. همچنین در این فصل روابط مختلف برای محاسبه نشست پی‏ها ارائه شده است. در فصل سوم نحوه مدل سازی پی حلقوی در نرمافزارPLAXIS  شامل مدل‎سازی هندسی، مدل‎سازی مصالح، مش‎بندی، تعیین شرایط اولیه و نحوه انجام محاسبات مورد بررسی قرار میگیرد.

  فصل چهارم، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از الگوسازی و مقایسه نتایج بدست آمده از روش عددی با روش‏های کلاسیک می‏باشد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  فصل پنجم، جمع بندی نتایج و پیشنهاداتی در مورد برنامه‌های آتی می­باشد.

  فصل دوم

  پژوهش‏های انجام شده

  - مقدمه:

  عمدتا در طراحی پی‏های سطحی، نشست عامل کنترل کننده در تعیین قابلیت باربری مجاز است. مضافا به اینکه در تعیین توان باربری مجاز عوامل هندسه پی، مقاومت و سختی خاک زیر پی و ملاحظات سرویس پذیری روسازه به دلیل تحمل تغییرشکل‏ها مطرح است، و بنابراین، توان باربری و نشست پی با هم در اندرکنش بوده و نمی‏توان به صورت مجزا به آن پرداخت.

  پی یک سازه که بارهای حاصل از سازه را به خاک زیرین منتقل می‏کند به عنوان یک عنصر انتقالی باید از دو نظر مورد ارزیابی قرار گیرد[3]:

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  - گسیختگی برشی در خاک زیر شالوده رخ ندهد.

  - نشست پی تحت بارگذاری از میزان نشست مجاز بیشتر نشود.

  روش‏های مختلف تعیین ظرفیت باربری پی را به طور کلی می‏توان به چهار گروه تقیسم بندی کرد[1]:

  1- آنالیز استاتیکی که بر مبنای روش‏های تحلیلی گسیختگی خاک زیر یک پی در حالت حدی و مبنی بر استفاده از پارامترهای مقاومت برشی خاک می‏باشد.

  2- روش‏های مکمل که شامل استفاده از داده‏های آزمایش‏های درجای خاک مثل آزمایش نفوذ استاندارد[1](SPT) و آزمایش نفوذ مخروط[2](CPT) می‏باشد.

  3- استفاده از مقادیر مشخص که توسط آیین‎نامه‏ها و مراجع توصیه می‎شود.

  4- استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری که مستقیما ظرفیت باربری خاک تعیین می‏شود.

  بعد از محاسبه ظرفیت باربری نهایی خاک، از تقسیم آن بر ضریب اطمینان(FS) ظرفیت باربری مجاز خاک محاسبه و براساس آن ابعاد پی تعیین می‏شود.

  (2-1)

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  در این فصل به بررسی روش‏های مختلف تعیین ظرفیت باربری پرداخته شده و تئوری‏های موجود در زمینه ظرفیت باربری مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ادامه این فصل با توجه به اینکه در این پروژه قصد داریم نشست پی را محاسبه کنیم به بررسی تئوری‏ها و روابط موجود در زمینه محاسبات نشست پرداخته می‏شود.

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  2-2- انواع گسیختگی خاک زیر پی

  یک پی را در نظر می‏گیریم که تحت بارگذاری قرار دارد. اگر به تدریج بار بر شالوده وارد شود، نشست شالوده افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به نوع خاک زیر پی و عمق استقرار پی ممکن است سه نوع گسیختگی در خاک رخ دهد[4].

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  2-2-1- گسیختگی برشی کلی[3]

  در این حالت سطح گسیختگی همان طور که در شکل(2-1) نشان داده شده است تا سطح خاک اطراف پی گسترش می‏یابد. این گسیختگی به طور ناگهانی صورت پذیرفته و پس از رسیدن صفحات گسیختگی به سطح زمین و درنتیجه برآمدگی خاک اطراف، پی دچار ناپایداری می‏شود. معمولا موقعی که شالوده بر روی یک خاک ماسه‏ای متراکم یا خاک چسپنده سفت قرار بگیرد این نوع گسیختگی رخ می‏دهد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است) 

  Abstract

   

  Nowadays, more and more ring footings are used in practice special for axisymmetric structures. In this research, a numerical analysis was performed using PLAXIS software for calculating bearing capacity and settlement of ring footing. The parameters used in this research are the results of geotechnical studies of Kazeroon cooling tower. The analysis was carried out using Mohr-Coulomb’s criterion for soil.

  Bearing capacity was calculated for smooth and rough ring footing and then the bearing capacity factors were calculated. Settlement of Kazeroon cooling tower was calculated. The analysis indicated that the bearing capacity of rough ring footing is obviously higher than the bearing capacity of smooth footing. In addition, the analysis indicated that behavior of ring footing get to behavior of strip footing with increase ri/ro, which is the ratio of internal radius to external radius of the ring. Finally, the results were compared with those available in the literature. 

  Keywords: Ring footings, Radius ratio, bearing capacity, Settlement 

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

  1

  1-1- مقدمه

  2

  1-2- موقعیت نیروگاه کازرون

  3

  1-3- زمین شناسی منطقه

  3

  1-4- مطالعات ژئوتکنیک

  5

  1-5-ضرورت انجام پژوهش

  8

  1-6- اهداف پژوهش

  8

  1-7- ساختار پایان‌نامه

  9

  فصل دوم: پژوهش‏های انجام شده

  10

  2-1- مقدمه

  11

  2-2- انواع گسیختگی خاک زیر پی

  12

  2-2-1- گسیختگی برشی کلی

  12

  2-2-2- گسیختگی برشی موضعی

  13

  2-2-3- گسیختگی برشی سوراخ‏کننده

  14

  2-3- انواع روش‏های تحلیلی محاسبه ظرفیت باربری

  14

  2-3-1- روش تعادل حدی

  14

  2-3-2- روش لغزش-خط

  15

  2-3-3- روش مرز بالا

  15

  2-3-4- روش‏های عددی

  16

  2-4- محاسبه ظرفیت باربری

  16

  2-5- نشست پی‏ها

  28

  2-5-1- نشست آنی

  28

  2-5-2- نشست تحکیم

  32

  فصل سوم: مدل‏سازی

  34

  3-1- مقدمه

  35

  3-2- دلایل انتخاب نرم‌افزار PLAXIS برای انجام تحقیق

  36

  عنوان

  صفحه

  3-3- کلیاتی در مورد PLAXIS

  37

  3-3-1- معرفی داده‌های ورودی

  37

  3-3-2- انتخاب نوع مدل

  37

  3-3-3- انتخاب نوع المان

  38

  3-4- مدل سازی هندسی

  40

  3-5- مدلسازی مصالح

  42

  3-6- مش‏بندی

  46

  3-7- اعمال شرایط اولیه

  48

  3-8- محاسبات

  50

  3-8-1- محاسبه‌ پلاستیک

  50

  3-8-2- محاسبه‌ تحکیم

  50

  3-8-3- تحلیل ایمنی

  50

  4-محاسبه براساس شبکه‌بندی به هنگام شده

  51

  3-9- داده‌های خروجی

  53

  3-10- ارائه منحنی

  54

  3-11- فلوچارت نرم‌افزار

  55

  فصل چهارم: محاسبات و تجزیه و تحلیل نتایج

  57

  4-1- مقدمه

  58

  4-2- بررسی درستی عملکرد نرم‏افزار

  58

  4-3- نحوه بارگذاری پی

  60

  4-3-1- پی صاف

  60

  4-3-2- پی زبر

  61

  4-4- ابعاد پی

  62

  4-5- نمودار تنش کرنش

  62

  4-6- نتایج ظرفیت باربری

  67

  4-7- محاسبه ضرایب ظرفیت باربری

  68

  4-8- مقایسه کار حاضر با تئوری‏های گذشته

  71

  عنوان

  صفحه

  4-9- محاسبه نشست پی برج خنک کننده کازرون

  74

  4-9-1- نحوه انجام محاسبات

  74

  4-9-2- نشست محاسبه شده

  75

  4-10- مقایسه با تئوری‏های گذشته

  76

  4-10-1- نشست آنی

  77

  4-10-2- نشست تحکیم

  79

  4-11- محاسبه تنش مجاز پی حلقوی

  82

  فصل پنجم: نتایج  و پیشنهادات

  84

  5-1- مقدمه

  85

  5-1- نتایج

  85

  5-2- پیشنهادات

  86

  منابع

  87

   

   

  منبع:

   

  [1] اسلامی،ابولفضل(1385)،مهندسی پی: طراحی و اجرا،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

   

  [2] شرکت بلند پایه، گزارش نهایی مطالعات و تحقیقات ژئوتکنیک در محل احداث برج‏های خنک کننده و واحد HRSG سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون   

   

  [3] داس، برا جا(1380)، اصول مهندسی ژئوتکنیک، شاپور طاحونی، ششم، تهران، موسسه انتشارات پارس آئین

   

   

  [4]Vesic, A.S. (1972), Expansion of cavities in infinite soil mass, Jour. Of the Soil Mechanics and Foundations div.,ASCE,Vol.98,265-290

   

   [5] Atkinson, J.H.(1993), An introduction to the mechanics of soils and foundations, McGrow-Hill,0-07-707713-X

   

  [6] Hjiaj, M., Lyamin, A.V. and Sloan, S.W.(2004), Numerical limit analysis solutions for the bearing capacity factor Nγ, International Journal of Solids and Structures 42 (2005) 1681–1704

   

   [7] Terzaghi K.(1943), Theoretical soil mechanics, New York: John Wiley and Sons

   

  [8] Meyerhof G.G.(1951),The ultimate bearing capacity of footings. Geotechnique; 2(4):301–32.

   

  [9] Hansen, J.B.(1970), A revised and extended formula for bearing capacity. Bulletin of the Danish Geotechnical Institute 28, 5–11.

   

  [10] Manoharan N, Dasgupta SP.(1995), Bearing capacity of surface footings by finite elements. Comput Struct;54(4):563–86.

   

  [11] Kumar J, Ghosh P.(2005), Bearing capacity factor Nγ for ring footings using the method of characteristics. Can Geotech J;40(3):1474–84.

   

  [12] Boushehrian, J.H. and Hataf, N.(2002), Experimental and numerical  investigation of the bearing capacity of model circular and ring footings on reinforced sand

   

  [13] Hataf, N., Razavi, M.R.(2003), Behavior of ring footing on sand. Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Vol. 27, pp. 47–56.

   

  [14] Zhao, L. and. Wang, J.H.(2007),Vertical bearing capacity for ring footings, Computers and Geotechnics 35 (2008) 292–304

   

  [15] Craig, R.F. (1983),Soil Mechanics, 3rd Edition, Van Nostrand Reinhold(UK)

   

  [16] Janbu, N. and Bjerrum, L.(1956), Veiledning veb losning av funbamentering – soppgaver, Publication NO. 16, Norwegian Geotechnical Institute, pp. 30-32 

   

  [17] Bowles, J.E.,(1997), Foundation Analysis and Design, 5thEdition. McGraw-Hill, New York.

   

  [18] اسلامی، ابولفضل(1385)، پی‏های گسترده: تحلیل، طراحی و عملکرد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان

   

  [19] DAS / Som(2003), Theory and Practice of Foundation Design, ISBN-81-203-2190- 1, New Dehli, Prentice- Hall of India Private Limited

   

  [20] Skempton, A.W. and Bjerrum, L.(1957), A contribution to settlement analysis of foundation in clay, Geotechnique, London, Vol. 7, p. 178

   

  [21] Brinkgreve RB, Vermeer PA.(1998), Plaxis-finite element code for soil and rocks analysis. Version 8. Rotterdam Brookfield: AA. Balkema

   

  [22] De Beer, E.E.(1970), Experimental determination of the shape factors and bearing capacity factors of sand, Geotechnigue, Vol. 20, No. 4, pp. 124-128. 

   

  [23]بهنیا،کامبیز، طباطبایی، امیر محمد(1384) مکانیک خاک، چاپ یازدهم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 


موضوع پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, نمونه پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, جستجوی پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, فایل Word پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, دانلود پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, فایل PDF پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, پروژه درباره پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏ کن نیروگاه کازرون

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد «M.Sc» گرايش : خاک و پي بهمن 1393   چکيده : ظرفيت باربري مجاز يا ظرفيت باربري مطمئن عبارت از يک فشار مجازي است که محدوده اط

پایان‏نامه دوره‏ی‏ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک و پی چکیده در این پایان‏نامه به منظور تحلیل رفتار پی ‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح از یک روش ساده‏ی فیزیکی مبتنی بر مقاومت مصالح به نام «روش مخروط» استفاده شده است که در واقع به عنوان جایگزینی برای روش‏های حل دقیق که مبتنی بر تئوری الاستودینامیک سه‏بعدی هستند، به‏کار می‏رود. روش مخروط توانایی ترکیب پیچیدگی شرایط ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی چکیده: رفتار تراکم‌ پذیری خاک‌ ها به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. با اجرای ساختمان‌ها، خاکریزها و جاده‌ها، اغلب نشست‌های قابل توجهی رخ می‌دهد. از آنجائیکه نشست‌های دراز مدت در اثر خزش اتفاق می‌افتد، بنابراین محاسبه و پیش‌بینی نشست‌های خزشی اهمیت زیادی دارد. زمانی که خاک تحت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.sc) رشته عمران مکانیک خاک و پی چکیده در این پژوهش پایداری خاک مسلح با ژئوگرید واقع بر یک حفره زیر زمینی با استفاده از نرم افزار plaxis مورد تحلیل قرار گرفت و تاثیر عوامل متعددی چون تعداد لایه ژئوگرید ، طول لایه ژئوگرید ، سختی لایه ژئوگرید، محل بهینه قرارگیری لایه ژئوگرید زیر پی و تاثیر محل قرارگیری حفره زیر پی بر ظرفیت باربری بررسی شد. اعمال تسلیح ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران-خاک وپی چکیده لایه های رسی متراکم به عنوان یکی از متداول ترین لایه های نفوذناپذیر در اکثرسازه های ژئوتکنیکی مانند سدهای خاکی و مراکز دفن زباله های شهری و رادیواکتیو کاربرد دارند. به دلیل خصوصیات ژئوتکنیکی خاص، این لایه ها در طول عمر خود به وسیله ترک خوردگی دچار آسیب می گردند این ترک ها باعث افزایش نفوذپذیری لایه و کاهش کارایی آن می گردد. با ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مکانيک خاک و پي شهريور    1393  چکيده سدها همواره از سازه ­هاي زير بنايي شمرده مي‌شون

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی چکیده سدها همواره از سازه­ های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می­باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش مهندسي مکانيک خاک و پي تابستان1391 فصل اول معرفي ريزشمع ها   1-1 ريزشمع ها بطور کلي در مواجهه با خاک هاي مسئله دار نظي

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی در این تحقیق ظرفیت باربری گروه شمع‌های مخروطی و گروه شمع‌های استوانه‌ای با حجم یکسان محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. با توجه به کم بودن بررسی‌های عددی و مدلسازی‌ها توسط نرم افزار برای شمع‌های مخروطی نسبت به آزمایش‌های آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق مدلسازی گروه شمع‌ها توسط نرم‌افزار سه بعدی2012 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی علوم خاک چکیده: امروزه ردیابی در مسائل آب و خاک در مقایسه با گذشته کاربردی بسیار گسترده­تر یافته است. بررسی ارتباط هیدرولیکی و ویژگی­های هیدرودینامیکی سفره­های آب زیرزمینی، ارزیابی منشاء و گسترش آلودگی از مهم­ترین کاربردهای این روش هستند. در کشور ما نیز همگام با فرآیند توسعه و با رشد فزآینده صنعت سدسازی و مطالعات منابع آب و خاک در حوضه­های ...

ثبت سفارش