پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب

word 638 KB 31547 94
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  چکیده

  یکی از مسائلی که سخن را گیرایی می‌بخشد و باعث استواری و فخامت آن می‌شود، بهره‌گیری بجا و مناسب صور بلاغی است. متکلم آگاه با تسلط بر شرایط محیطی حاکم و با بهره‌گیری از صورت‌های مختلف و تنوع در ایراد سخن سعی می‌نماید کلامش را به‌گونه‌ای بیان نماید که بیشترین اثر را در مخاطب داشته باشد. از مسائلی که در صور بلاغی موردبررسی قرارمی‌گیرد کاربرد ساختار نحوی مناسب و بهره‌گیری بجا از آرایه‌های بدیع و بیان، تسلط بر اصول فصاحت و بلاغت و عنایت به کاربرد صرف و ساختار آن است. در این نوشتار نویسنده سعی دارد با بررسی خطبه‌های حضرت زینب‌ 3 در کوفه و شام و احتجاج آن بزرگوار با ابن‌زیاد صورت بلاغی آن را بیان نماید. ابتدا با بیان شرایط محیطی حاکم در زمان ایراد خطبه، ویژگی‌ فصاحت و بلاغت آن را برجسته می‌کند و کاربرد نحوی و صرفی کلمه و کلام را مشخص می‌سازد. همچنین با بیان انواع معانی حروف ساختار و تأثیرگذاری آن بررسی می‌شود و به آرایه‌های بدیع و بیان به‌کاررفته در این خطبه‌ها ازآن‌جهت که باعث تأثیر فراوان بلاغت کلام آن حضرت می‌شود اشاره می‌گردد. در پایان با بررسی سیاق کلام حضرت، تأثیر گزینش واژگان ویژه چون حروف در ایراد سخنان ایشان بیان می‌شود.

  در طول تحقیق نویسنده به این نتیجه دست‌یافته است که حضرت زینب3 با آگاهی تمام از شرایط محیطی حاکم در زمان خویش با بهره‌گیری از انواع آرایه‌های بیانی- حسی سعی در جریحه‌دار نمودن عواطف مخاطب را دارد. همچنین با توجه به حماقت و خیانت‌های مردم آن زمان سرتاسر کلام حضرت مملو از تأکیدهای مختلف در ساختارهای متنوع و گوناگون است.

  واژگان کلیدی: خطبه‌ های حضرت زینب3، صور بلاغی، معانی حروف، بیان و بدیع.

  مقدمه

  انسان برای برقراری ارتباط با دیگران واثرگذاری بر آنان از نیروی زبان بهره‌ می‌گیرد. او با گزینش الفاظ مختلف سعی می‌کند که از راه‌های گوناگون تأثیر سخن خود را تغییر دهد. در برخی از موارد احساسات مخاطب را برانگیزد و او را به انجام کاری تحریک نماید و در بعضی مواقع او را از انجام عمل بر حذر دارد. گاهی او را موافق گفتار و اعمال و افکار خویش نماید و گاهی او را به مسائل پیرامون خود آگاه نماید.

  در تمام این مواقع زبان و عناصر آن‌که عبارت‌اند از دایره واژگان و زیبایی‌های حاکم بر نظام زبان تأثیر‌گذار است. عناصری چون بلاغت و فصاحت و ... می‌تواند تأثیر سخن متکلم را چندین برابر نماید.

  نویسندگان و ادیبان بزرگ جهت تبیین صحبت خود از صورت‌های بلاغی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً گفتار خود را با افزودن تشبیه و استعاره، کنایه، اقتباسات قرآنی و... تکمیل می‌کنند. بلکه به کمک تشبیه، روح و حیات به کالبد الفاظ می‌دهند و معانی ذهنی (احساسی- حسی و عقلی) را به صورت‌هایی مجسم و زنده در قالب تابلو‌هایی بدیع به نمایش می‌گذارند.

  امیرالمؤمنین علی7 که استاد فصاحت و بلاغت در سخن است بیش از این اسلوب در گفتار خود بهره برده است و از شاگردان برجسته ایشان دختر او حضرت زینب3 است که همانند پدر ادیبی بزرگ و سخنوری توانا بود. هرکس که خطبه‌های غرّای ایشان را پس از واقعه‌ی عاشورا مطالعه کند اذعان خواهد کرد که او دانش‌آموخته‌ی مکتب علی7 است. با توجه به آنکه یک سخنرانی خوب باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد ازجمله: «1- آرامش فکری سخنگو و نبودن او تحت‌فشار عوامل درونی (مثل گرسنگی و تشنگی)؛ 2- دید مثبت شنوندگان به گوینده و احترام گذاشتن به او؛ 3- محیطی آرام و بی‌سروصدا؛ 4- نبودن در برابر مناظر ناراحت‌کننده و شرایط مطلوب».[1] اما هیچ‌کدام از این شرایط برای حضرت زینب3 مهیا نبود. از ابتدای اسارت غذا و آب برای آنان جیره‌بندی شده بود و حضرت هم سهم خود را بین کودکان تقسیم می‌کرد. شنوندگان به دیده حقارت به اهل‌بیت: می‌نگریستند. در آن محیط از سکوت و آرامش خبری نبود و مناظری دل‌خراش پیش چشمان قهرمان کربلا اتفاق می‌افتاد مانند چوب زدن بر لب و دندان امام حسین7، در این موقعیت حضرت زینب3سعی کرد با بهره‌گیری از صورت‌های بلاغی میزان اثرگذاری کلام را در مخاطبان به حد اعلی برساند. با توجه به اینکه سرآغاز علوم دانش‌های ما حواس است. حضرت با نمونه‌هایی از امور محسوس فهم حقیقت را برای مخاطبان هموار ساخت و با تجسم تلاشی کرده در جهت تقریب مفاهیم و حقایق به ذهن و آن را ابزاری ساخته برای آشنایی مخاطبان با آنچه در حوزه‌ی مشهوداتشان نمی‌گنجید. این پایان‌نامه صور بلاغی خطبه‌های حضرت را موردبررسی و اعجاز بلاغی آن را در انتخاب الفاظ مناسب و معانی محسوس روشن می‌نماید.

  یکی از عواملی که باعث پیروزی اهل‌بیت: شد نوع سخن گفتن و روش بیان بانوی کربلا بود. او با استفاده ازتشبیهات و استعارات و کنایات و ... هم عظمت حادثه را متذکر شد و هم حوادث را برای مردم ملموس و قابل‌فهم نمود. برانگیختن احساسات مخاطبین از عهده‌ی هر سخنوری برنمی‌آید. تنها کسانی که کلامشان درنهایت فصاحت و بلاغت باشد به این مهم دست خواهند یافت و حضرت زینب‌3نمونه کامل این نوع سخنوران است. ما بر آنیم تا خطبه‌های حضرت زینب3 را ازنظر صور بلاغی تحلیل کنیم.دراین پژوهش منظور از صور بلاغی ،تصویرهای بلاغی مورد نظردر علم بیان نیست،بلکه منظور کلیه صورت های زبانی است که می تواند در هر یک از سه علم معانی،بیان و بدیع مورد استشهاد قرار گیرد ،به عبارت دیگر معنای اعم آن مورد نظر می باشد. این پایان‌نامه در 4 فصل است.

  فصل اول: شامل کلیات.

  فصل دوم: صور بلاغی خطبه‌ ی کوفه.

  فصل سوم: صور بلاغی خطبه شام.

  فصل چهارم: صور بلاغی در احتجاج حضرت زینب3 با ابن‌زیاد.

  که در چند محور موردبررسی قرار می‌گیرد:

  1- ساختار شکلی خطبه.

  2- کاربردمعانی خطبه.

  3- کاربردبیانی خطبه.

  4-کاربرد بدیعی خطبه.

  5- کاربرد نحوی کلمات خطبه.

  که در هر قسمت پس از بیان شرایط محیطی به اسناد خطبه اشاره‌شده است؛ پس‌ازآن متن اصلی خطبه که برگرفته از کتاب لهوف سیدبن طاووس است. سپس ترجمه‌ی خطبه و بعدازآن به گزیده‌ای از کاربرد شکلی و بلاغی و بیانی، معانی، بدیعی و نحوی موجود در خطبه و به فراخور نیاز به‌ نمودار نحوی بعضی از آن‌ها اشاره‌شده است و آنچه بیشتر از همه در این خطبه‌های مدنظر است به کار بردن تعابیری محسوس بود که حضرت جهت فهماندن مفهوم کلامشان به مخاطبان از آن بهره می‌جستند.

   

  Abstract

   

  Using rhetoric forms appropriately is one of issues causing the word to be attractive. Informed speaker tries to state his/her speech so that it has most effect on listener by dominating over environmental condition and using different forms in speaking. Using appropriate syntax structure and new array , dominance over rhetoric , eloquence principles , attend to use of morphology and its structure are issues  investigated in rhetoric forms. In this study, the writer tries to state the rhetoric forms of Islamic sermon of holiness Zeinab in Kufeh and Sham according to investigation of Her Islamic  sermon in Kufeh and Sham with Ibn Ziad. First , the environmental conditions governing the  Islamic sermon’s time  which highlight its rhetoric and eloquence quality  are mentioned , and morphological and syntax  use of word and speech is considered. Also structure and its impression is investigated by stating kinds of letters’ meanings. New arrays   and used expression in these Islamic sermons are pointed to  effect  on speech rhetoric  of holiness Zeinab. Finally, the effect of adapting special  words like letters  on delivering Her speech is mentioned  b y investigating  speech manner  of holiness Zeinab.  It is concluded from the study that holiness Zeinab tries to hurt listener’s feelings by awareness of all environmental conditions governing Her time and use of all kinds of expressive- sensual arrays. Also, all of Her speech  are  full of different emphasizes on different structures according to foolishness and treason of people of that time.

   

  Keywords: Islamic sermons of Holiness Zeinab , rhetoric forms , letters’ meaning , expression and figures of speech. 

   

 • فهرست:

   

  چکیده.

  مقدمه. 1

  فصل اول: کلیات و مفاهیم

  1-1 بخش اول: کلیات.. 5

  1-1-1 سؤالات تحقیق.. 6

  1-1-2 فرضیات تحقیق.. 6

  1-1-3 پیشینه و سوابق موضوع. 7

  1-1-4 بیان جلوه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.. 8

  1-1-5 ضرورت انجام تحقیق.. 8

  1-1-6 بیان مسئله. 9

  1-1-7 روش تحقیق.. 9

  1-1-8 مباحث کلی پایان‌نامه. 10

  1-1-9 منابع اصلی.. 10

  1-1-10 تعریف اصطلاحات.. 10

  1-2 بخش دوم: زندگی‌نامه حضرت زینب3.. 12

  1-2-1 همسر و فرزندان حضرت زینب3.. 12

  1-2-2 برخی از القاب حضرت زینب3.. 13

  فصل دوم: کوفه و حضرت زینب3

  2-1 تاریخچه‌ اجمالی کوفه. 17

  2-1-1 بافت سیاسی اجتماعی کوفه در آن زمان. 17

  2-1-2 مذاهب و ادیان و پیروان آنان در کوفه. 18

  2-2 شرایط محیطی خطبه‌ی کوفه. 18

  2-3 اسناد خطبه در اجتماع کوفیان. 21

  2-4 خطبه حضرت زینب3 در کوفه. 22

  2-5 ساختار شکلی.. 24

  2-6 تحلیل بلاغی.. 25

  2-6-1 کاربردعلم معانی.. 27

  2-6-1-1 اغراض خبر. 28

  2-6-1-2 اغراض ندا 29

  2-6-1-3 تأکید کلام. 30

  2-6-1-4 حصر (قصر) 32

  2-6-1-5 حروف استفهام. 33

  2-6-1-6 التفات.. 33

  2-6-1-7 ایجاز 34

  2-6-1-8 استتباع. 35

  2-6-1-10 فصل‌الخطاب.. 35

  2-6-1-11 حسن ختام. 36

  2-6-1-12 فصاحت کلمه. 36

  2-6-2 کاربرد بیانی.. 38

  2-6-2-1 تشبیه. 38

  2-6-2-2 مجاز 43

  2-6-2-3 استعاره. 44

  2-6-3 کاربردبدیعی.. 47

  2-6-3-1 تسجیع. 47

  2-6-3-2 جناس... 48

  2-6-3-3 تجاهل العارف.. 49

  2-6-3-4 طباق. 50

  2-6-3-5 مقابله. 50

  2-6-3-6 تکرار مترادفات.. 51

  2-6-3-7 بینامتنیت... 52

  2-7 کاربرد نحوی کلمات در خطبه. 56

  2-7-1 کاربرد افعال. 56

  2-7-2 جملات فعلیه واسمیه. 57

  2-7-3 کاربرد حروف.. 58

  فصل سوم: شام و  حضرت زینب3

  3-1 شرایط محیطی خطبه‌ی حضرت در شام. 63

  3-2 اسناد خطبه در دارالخلافه یزید در شام. 67

  3-3 خطبه‌ی حضرت زینب3 در شام. 68

  3-4 ساختار شکلی خطبه شام. 72

  3-5 تحلیل بلاغی.. 72

  3-5-1 کاربردمعانی.. 73

  3-5-1-1 تأکید کلام. 74

  3-5-1-2 حصر (قصر) 75

  3-5-1-3 ایجاز 75

  3-5-1-4 استتباع. 76

  3-5-1-5 اختصاص.... 76

  3-5-1-6 فصاحت کلمه. 76

  3-5-1-7 حسن ختام. 77

  3-5-2 کاربردبیانی.. 77

  3-5-2-1 تشبیه. 77

  3-5-2-2 استعاره. 78

  3-5-2-3 کنایه. 79

  3-5-3 کاربردبدیعی.. 81

  3-5-3-1 مراعاه ‌النظیر. 81

  3-5-3-2 واج‌آرایی.. 81

  3-5-3-3 سجع. 82

  3-5-3-4 تجاهل‌العارف.. 84

  3-5-3-6 طباق. 85

  3-5-3-7 مقابله. 86

  3-5-3-8 تکرار مترادفات.. 86

  3-5-3-9 بینامتنیت دینی.. 86

  3-6 کاربرد نحوی کلمات در خطبه. 91

  3-6-1 کاربرد افعال. 91

  3-6-2 جملات اسمیه و فعلیه. 93

  3-6-3 کاربرد حروف.. 94

  فصل چهارم: دارالاماره و احتجاج حضرت زینب3

  4-1 شرایط محیطی احتجاج حضرت با ابن‏زیاد در دارالاماره و بیان احتجاج.. 99

  4-2 اسناد احتجاج در دارالاماره‌ی کوفه. 100

  4-3 ساختار شکلی احتجاج حضرت زینب3 با ابن‌زیاد. 101

  4-4 تحلیل بلاغی.. 101

  4-4-1 کاربردمعانی.. 102

  4-4-1-1 تأکید کلام. 102

  4-4-2 کاربردبیانی.. 102

  4-4-2-1 کنایه. 102

  4-4-3 کاربردبدیعی.. 102

  4-4-3-1 مراعاه ‌النظیر. 102

  4-4-3-2 تسجیع. 102

  4-4-3-3 طباق. 103

  4-4-3-4 بینامتنیت دینی.. 103

  4-5 کاربرد نحوی کلمات درخطبه. 104

  4-5-1 کاربرد افعال. 104

  4-5-2جملات اسمیه و فعلیه. 104

  4-5-3 کاربرد حروف.. 104

  نتیجه‌‌گیری.. 106

  فهرست منابع و مآخذ. 109

  منبع:

  - منابع عربی

  قرآن کریم.

  نهج‌البلاغه.

  ابن عقیل، بهاءالدین عبدالله، شرح ابن عقیل، جلد دوم، الطبعه الثالث، انتشارات لقاء، النجف الاشرف، 142هجری قمری.

  ابن‏اثیر جوزی، مبارک‏بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، محقق: محمود طناحی، چاپ چهارم، اسماعیلیان، قم، 1376ش.

  ابن‏اثیر، مجدالدین ابی‏السعادات، النهایه فی غریب الحدیث، چاپ چهارم، اسماعیلیان، قم، 1364ش.

  ابن‌طاووس الحسینی، علی‌بن موسی، اللهوف فی قتلی الطفوف، چاپ اول، مطبعه مهر قم، 1348ش.

  ابن‌طیفور، ابوالفضل احمدبن ابی‌طاهر، بلاغات النساء، بی‌چا، مکتبه المرتضویه ، نجف، 1361ش.

  ابن‌منظور، محمدبن مکرم،لسان العرب، جلد 1، بی‏چا، دار صادر، بیروت، 1410ق.

  ابواصبع، صالح، الحرکه الشعریه فی فلسطین المتحله ، بی‌چا، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، 1979م.

  ابوزید، کریمه محمود، علم المعانی دراسه و تحلیل، بی‌چا، دارالتوفیق، القاهره، 1408ق.

  امین ،مصطفی ،وعلی الجارم،البلاغه الواضحه ، بی‌چا، دارالمعارف، مصر، 1389ش.

  الامین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، بی‏چا، دارالتعارف، بیروت، 1403ق.

  البراقی النجفی، سیدحسین، تاریخ الکوفه، چاپ دوم، مطبعه الحیدریۀ، نجف، 1379ش.

  البلاذری، احمدبن یحیی، فتوح البلدان، مترجم: دکتر محمد توکل، نشر نقره، تهران، 1367ش.

  بنیس، محمد، المسبار فی النقد الادبی، بی‌چا، منشورات اتحاد الکتاب، العرب، دمشق، 1979م.

  تفتازانی، سعدالدین، شرح المختر، الطبعه السابعه ، اسماعیلیان، قم، 1391ش.

  الجرجانی، عبدالقادر، دلائل الاعجاز، بی‌چا، دارالمعرفه، بیروت، 1978م.

  الجزایری، السید نورالدین، الخصائص الزینبیه، الطبعه الاولی، انتشارات المکتبه الحیدریه، قم، 1383ش.

  جمعه، حسین، المسبار فی النقد الادبی، بی‌چا، منشورات اتحاد الکتاب العرب، دمشق، 2003م.

  حلی، حسن‏بن یوسف، تذکره الفقهاء، بی‏چا، آل‏البیت لاحیاء التراث، قم، 1373ش.

  الحلی، نجم‌الدین ابن‌نما، مثیر الاحزان، چاپ سوم، تحقیق و نشر موسسه الامام المهدی4، قم، 1406ه.ق.

  حموی، یاقوت‏بن عبدالله، معجم‌البلدان، بی‏چا، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1399ق.

  سیوطی، جلال‌الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق :المندوف، بی‌چا، دارالفکر، لبنان، 1416ق.

  صالح السامرائی، فاضل، معانی النحو، الطبعه الاولی، دارالسلاطین، الأردن- عمان، 1431ق.

  صفی‌پور، عبدالرحیم، منتهی الأدب فی لغه العرب، بی‌چا، اسلامیه (افست)، 1377ق.

  الطبرسی، ابومنصور احمدبن علی‌بن ابی‌طالب، الاحتجاج، تعلیقات سید محمدباقر خراسانی، بی‌چا، منشورات راز النهان، نجف، 1386ه.ق.

  الطریحی النجفی، فخرالدین، المنتخب الطریحی، بی‌چا، حیدریه، نجف، بی‌تا.

  طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، چاپ اول، موسسه البعثه، قم، 1416ق.

  الطوسی، ابن‌جعفر محمدبن الحسن، رجال الطوسی، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم، 1415ه.ق.

  العاملی، معین دقیق، دروس فی البلاغه ، الطبعه الخامسه، مرکز المصطفی العالمیه9 للترجمه و النشر، قم، 1423ق.

  عبدالقادر، حسین، القرآن و الصوره البیانیّه ، الطبعه الاولی، بی‌جا، دارالمنار، 1991م.

  عسکری، ابوهلال، الصناعتین، بی‌چا، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1981م.

  عکاوی، أنعام فوال، المعجم المفصل فی علوم البلاغه ، بی‌چا، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1417ق.

  الفضلی، عبدالهادی، تهذیب البلاغه، الطبعه الحادی عشر، الغدیر، قم، 1426ق.

  القزوینی، السید محمدکاظم، زینب الکبری من المهدی الی اللحد، الطبعه الاولی، موسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 1427ه.ق.

  قلقشندی، شهاب‌الدین، صبح الأعشی فی صناعه الأنشاء، بی‌چا، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.

  مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 110 جلد، بی‌چا، موسسه الوفاء، بیروت، 1403ه.ق.

  مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها، بی‌چا، ناشرون، بیروت، 2007م.

  ناهم، احمد، التناص، بی‌چا، دارالشؤون الثقافیه العامه ، بغداد، 2004م.

  الهاشمی، سیداحمد، جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع، بی‌چا، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1943م.

  ب- منابع فارسی

  ابن عقیل، بهاءالدین عبدالله، شرح ابن عقیل، جلد دوم، مترجم: سید حمید طبیبیان، چاپ چهارم، امیر کبیر، تهران، 1390.

  انوشه، حسن، فرهنگ‏نامه ادب فارسی، چاپ اول، سمت، تهران، 1376ش.

  باقری بیدهندی، ناصر، فقیهان بر مسند وعظ و خطابه، بی‌چا، دبیرخانه اجلاس حوزه و تبلیغ، قم، 1378ش.

  بنت‌الشاطی، «شیر زن کربلا» ترجمه بطله الکربلا، مترجم: سید جعفر شهیدی، بی‌چا، اسلامیه (افست)، 1332ش.

  بیلیایف، ب، روان‏شناسی آموزش زبان، مترجم: امیر فرهمندپور، چاپ اول، بی‏تا، تهران، 1386ش.

  جعفری، سید محمدمهدی، آموزش نهج‏البلاغه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1380ش.

  حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، مترجم: احمد جنتی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، 1382ش.

  حلی، ابومنصورجمال‏الدین حسن‏بن یوسف‏بن علی‏بن مطهر، الجوهر النضید، مترجم: منوچهر صانعی دره‏بیدی، چاپ هفتم، حکمت، تهران، 1388ش.

  حمیدیان، سعید، درآمدی بر اندیشه و هنر فردودسی، بی‏چا، نشر مرکز، تهران، 1373ش.

  دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ 29، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین7، قم، 1384ش.

  راغب اصفهانی، حسین‏بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، محقق: صفوان عدنان داودی، چا÷ اول، دارالعلم- الدار الشامیه، بیروت، 1412ق.

  رسول محلاتی، سید هاشم، زندگانی امام حسین7، چاپ ششم، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، قم، 1376.

  سید رضی، ابوالحسین محمدبن الحسین، تلخیص البیان فی مجازات القرآن، مترجم: سید محمدباقر سبزواری، بی‏چا، انتشارات آگاه، تهران، 1330ش.

  طباطبایی، سید محمدرضا، هنر بدیع، چاپ اول، انتشارات دارالعلم، قم، 1386ش.

  طباطبایی، سید محمدعلی، تجلی قرآن در کلام حضرت زینب3، چاپ اول، نشر ادیان، قم، 1390ش.

  طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، مترجم: پایبنده ابوالقاسم، بی‏چا، اساطیر، تهران، 1362ش.

  عکبری (شیخ مفید)، ابوعبدالله محمدبن نعمان، الإرشاد، مترجم:‌ سید هاشم رسولی محلاتی، بی‌چا، انتشارات علمیه اسلامی، 1412ق.

  عکبری (شیخ مفید)، ابوعبدالله محمدبن نعمان، الأمالی، محقق: استاد حسین ولی- علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، نشر اسلامی، قم، 1412ه.ق.

  فرهنگ معین، گردآوردنده: عزیزالله علیزاده، بی‏چا، بی‏تا، تهران، 82-81ش.

  فریشلر، کورت، امام حسین7 و ایران، مترجم: ذبیح‌الله منصوری، بی‌چا، نشر جاویدان، تهران، 1373ش.

  فضلی، عبدالهادی، تهذیب‌ البلاغه، مترجم: سید علی حسینی، چاپ سوم، انتشارات دارالعلم، قم، 1388ش.

  فضیلت، محمود، معناشناسی و معانی در زبان و ادبیات، چاپ اول، کرمانشاه، بی‌جا، 1380.

  قربانی، زین‏الدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، چاپ دوم، نشر سایه، تهران، 1385ش.

  القریشی، باقر شریف، حیاۀ الامام الحسین7، چاپ اول، دارالبلاغۀ، بیروت، 1413ش.

  قزوینی، علامه سید محمدکاظم، زینب کبری از ولادت تا شهادت، مترجم: کاظم حاتمی طبری، چاپ سوم، انتشارات پیام مقدس، قم، 1388ش.

  قمی، شیخ عباس، دمع السجوم (ترجم نفس المهموم)، مترجم: ابوالحسین شعرانی، بی‌چا، ذوی‌القربی، قم، 1378ش.

  گروهی از اندیشمندان، یادنامه کنگره‌ی هزاره‌ی نهج‌البلاغه، چاپ اول، شرکت افست سهامی عام، بنیاد نهج‌البلاغه، بی‌جا، 1360ش.

  معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، چاپ نهم، تمهید، قم، 1387ش.

  معروف، یحیی، فن ترجمه، چاپ پنجاهم، انتشارات سمت،‌ تهران، 1384ش.

  مهاجرانی، عطاءالله، پیام‌آور عاشورا، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1375ش.

  مهدی اشتهاردی، محمد، سوگنامه آل‌محمد9، چاپ بیست و پنجم، انتشارات ناصر، قم، 1390ش.

  مهریزی، مهدی، مستدرک علم الرجال، بی‏چا، دارالحدیث، قم، 1389ش.

  میرزایی، فرامرز، روش گفتمان کاوی شعر، مجله ایرانی زبان و ادبیات عربی، 1384ش، ش 4، ص63.

  نصیریان، یدالله، علوم بلاغت و اعجاز قرآن، چاپ هشتم، انتشارات سمت، قم، 1387ش.

  الهاشمی، سیداحمد، تلخیص جواهرالبلاغه، ملخصین: دکتر محمود خرسندی و زهرا فیض، چاپ دوم، پیام نوآور، قم، 1392ش.

  الهاشمی،سیداحمد، ترجمه و شرح جواهرالبلاغه، مترجم: حسن عرفان، چاپ سوم، نشر بلاغت، قم، 1381ش.

  هاشمی‌نژاد، سید عبدالکریم، درسی که حسین7 به انسان‌ها آموخت، چاپ پنجم، شاهد، تهران، 1386ش.

  همایی، جلال‌الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ دهم، نشر هما، 1373ش.

  مقالات

  ملانوری، حسین، روش سخنرانی دینی، چاپ سوم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، قم، 1390ش.

  میرزایی، فرامرز، روش گفتمان کاوی شعر، مجله ایرانی زبان و ادبیات عربی،4ش،1384ش، ص63.

  بهمنی مطلق، یدالله، بررسی و تحلیل سبک اشعار میرزاده‌ی عشقی، بهار ادبی فصل‌نامه تخصصی سبک‌شناسی، شماره سه، 1389، ص 100.

  رمانی، ابراهیم، النص الغایب فی الشعر العربی الحدیث، مجله الوحده 1988م، ش 48، ص 48.

  د- نرم‌افزار

  نرم‌افزار دانش‌نامه علوی.


موضوع پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, نمونه پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, جستجوی پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, فایل Word پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, دانلود پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, فایل PDF پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, مقاله در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, پروژه در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, پروژه درباره پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه های حضرت زینب

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) چکیده شامل خلاصه اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده. هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ است. دراین پژوهش به بررسی صدغزل حافظ پراخته شده است عنوان پایان نامه حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)است . در تدوین این پژوهش از کتابهای چون دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و....بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات ...

درجه کارشناسي ارشد در رشته: زبانشناسي همگاني ارديبهشت 88   پژوهش حاضر با عنوان "بررسي فراهنجاري هاي زباني شعر شاملو" کوششي است جهت شناساندن سبک فردي شعر شاملو به لحاظ معيار

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A. رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: دگرگونی­های ساختاری و معنایی واژگان و ترکیبات زبانی، در عرصه­ی پژوهش­های تاریخ زبان، اهمیت بسیار دارد زیرا که ما را در شناسایی اصالت و قدمت زبان مرزوبوممان یاری می­کند. این ترکیبات، در طول زمان، کم‌کم معنای اصلی یا متعدد خود را ازدست‌داده و به معنای مجازی یا محدود­تری به‌کاررفته­اند. ازجمله آن‌ها ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده بی تردید افصح المتکلمین سعدی شیرازی یکی از ارکان مهم ادب فارسی بلکه از چهره های درخشان و کم نظیر ادب جهان بشمار می اید . او شخصیت جامع وبی همتایی است که در دو میدان نظم و نثر اثار ارزشمند وجاویدی از خود به یادگار گذاشته است ودر هر دو زمینه به ابداعات ونواوری های خوبی دست یافته است . سعدی در معماری زبان ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی زبان و ادبیات فارسی چکیده: گرشاسب­نامه اثر اسدی طوسی در بین آثار حماسی ایران در مقام دوم بعد از شاهنامه فردوسی قرار دارد. این اثر که در باره­ی زندگی و دلاوری­های گرشاسب است در جغرافیای وسیعی که شامل تمام کشورهای بزرگ آن روزگاران می­باشد اتفاق افتاده است. بیان عجایب عالم رنگ و بویی خاص به این اثر حماسی داده است. هنرنمایی اسدی طوسی در استفاده­ی ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عرب سال 1385 موجز الرساله  (چکيده) : قرآن کريم به زبان عربي مبين نازل شد، تا اينکه معجزه آشکار براي جهانيان باشد، بر قومي که خود

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده خواجو شاعر بزرگ کرمانی از جمله اولین کسانی است که به خمسه سرایی پرداخته است و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم بعد از نظامی و امیرخسرو دهلوی سومین نفری است که این کار را انجام داده، خواجو مثنویهای خود را با استادی خاص سروده است و صناعات بدیعی را در مثنویهایش به وفور به کار برده و بسامد این صنایع در مثنویهای خواجو زیاد می باشد که این امر ...

فصل اول :   طرح تحقيق 1- مقدمه قرآن کريم ،آخرين سروش آسماني است که پيامبر اکرم (ص)آن را براي بشريت به ارمغان آورده است . اين کتاب الهي ،از جهات مختلفي مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالي

ثبت سفارش