پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران

word 1 MB 31694 126
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

   

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده:

  امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله فرهنگ سازمانی، کارآفرینی است. تحقیق حاضرباتوجه به ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی صورت گرفت. در تحقیق فوق، به نظرسنجی از مدیران دانشگاه‌­های آزادتربیت بدنی استان تهران پرداخته ‌شد، بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی دانشگاه‌­های تربیت بدنی استان تهران در بر گرفتند که 475نفر بودند. حجم نمونه باکمک جدول مورگان 159نفراز دانشگا­های علوم تحقیقات – واحدمرکز-قیام دشت وواحد جنوب پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی رابینز22گویه ای، کارآفرینی30گویه صمدآقایی و پرسشنامه 14 گویه ایارزیابی عملکرد، هرسی و گلد اسمیت را تکمیل نمودند. تحقیق حاضر ازنوع توصیفی، همبستگی، حال نگر بوده است. پس از بررسی روایی –پایایی ابزار­ها تحلیل داده­ها باکمک نرم افزار spss19صورت گرفت داده­ها از طریق راه آماری رگرسیون بیانگرپیشبینی عملکرد مدیران از طریق فرهنگ سازمانی  وکارآفرینی بوده است. وپیشنهاد می­شود بروی متغیرکارآفرینی با ابزار دیگری، در میان گرو­های مختلف تحقیق بیشتری صورت بگیرد.

   

  فصل اول

  (کلیات تحقیق)

  1.1. مقدمه

  در عصر حاضر به دلیل پیشرفت‌­های علمی و فنی، بازنمایی ذهنی بشر از کره زمین به دهکده جهانی مبدل شده است. از این رو عوامل همراه کننده با این بازنمایی بیش از پیش مورد توجه بشر قرار گرفته است. می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است

  با توجه به اینکه امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، کارآفرینی، شیوه‌­های تفکر مدیر و بسیاری از عوامل دیگر می‌باشد که هر کدام به تنهایی می­توانند اثرات مستقیمی را بر نحوه عملکرد مدیر اعمال نمایند. (یانگ[1]، 2011)

  به عبارتی دیگر، امروزه  سازمان‌­ها ومؤسسات مختلف، آموزش و توسعه منابع انسانی بخصوص مدیران را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی ساختاری و سازمانی تلقی می‌کنند و با توجه به منابع قابل اهمیت آن، سرمایه‌گذاری‌­های بسیاری را در جهت افزایش عملکرد مدیران صورت می­دهند.

  از مهمترین عوامل موثر در بهره‌ وری، همانگونه اشاره گردید، فرهنگ سازمانی است، «فرهنگ از سازه‌­هایی بشمار می­رود که به دلیل گستردگی طیف آن، تعاریف متفاوت و کثیری را به خود اختصاص داده است. روت بندیکت (1952) فرهنگ را «یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن» تعریف نموده است و لوی استراس فرهنگ را «یک نظام نمادی مشترک می‌داند که آفریده ذهن انسان» می‌باشد. اتوکلاین برگ یکی از نظریه پردازان برجست­های است که بر توانایی‌­های اکتسابی تاکید داشته و فرهنگ را مجموعه عادات و توانایی‌­های اکتسابی بشر تعریف می‌نماید. (به نقل ازکیا، 2013)

  همانگونه که مطرح شد فرهنگ به خودی خود طیف وسیعی را در بر گرفته و مقوله‌­های گسترده آن با توجه به سازمان‌­های مختلف متفاوت بوده بگون­های که هر سازمان فرهنگ خاص خود را شامل می‌باشد. فرهنگ هر سازمان به منزله شخصیت آن سازمان بوده ودر برگیرنده سیستمی از استنباط‌­های مشترک در سازمان مربوطه است. فرهنگ هر سازمان ارزش و اعتقادات خاصی را در بر می‌گیرد و اعضای آن در صدد همسو و همرنگ کردن خود با مشخصه‌­های آن فرهنگ می‌باشند. یکی از ارکان اساسی در ارزیابی عملکرد کارکنان، انطباق و هماهنگی عملکرد آن­ها با ویژگی‌­های فرهنگی آن سازمان می‌باشد. بنابراین، هر قدر میان شاخص‌­های فرهنگی یک سازمان و ویژگی‌­های عملکرد اعضای آن سازمان تطابق بیشتری وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت یکپارچگی و وحدت سازمان فراهم می­گردد. این بستر مناسب زمینه‌ساز روابط ایده‌آل و شکوفاسازی استعداد­های بالقوه و همچنین تشکیل یک فرهنگ سازمانی مطلوب و ایجاد کارآفرینی بوده و باعث ارتقاء فرهنگ سازمانی و در نتیجه افزایش عملکرد مدیران می‌باشد.

  فرهنگ سازمانی، سیستمی است متشکل از ارزش‌­ها و عقایدی که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی، سیستم کنترل و همچنین هنجار­های رفتاری بوده که در سازمان بنا نهاده می­شود (کیا، 2013).

  بنابراین، فرهنگ سازمانی اهمیت ویژ­های را در راهبرد یک سازمان و عملکرد مطلوب در جهت پیشبرد اهدافش ایفا می‌نماید. بگون­های که بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که اهداف سازمان بر محور فرهنگ آن استوار است و اقدامات موثر در استای ارتقای رفتار شغلی، بدون تغییر فرهنگ سازمان و جایگزینی فرهنگی موثر واقع نمی­شود. ازسویی دیگر، کارآفرینی نیز یکی از عوامل موثر بر عملکرد بوده و به عنوان نیروی هدایت کننده برای بنیان‌گذاری ایده‌­های تجاری، بسیج نیرو­های انسانی، منابع مالی و فیزیکی، ایجاد و توسعه بنگاه‌­های تجاری و اشتغال‌زایی است. در تمامی کشورها، پهنه وسیعی ازمشاغل به وسیله بنگاه­های کوچک و متوسط در بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت‌­های تعاونی) ایجاد شده است. اینگونه تجارت‌­ها یا کسب و کار­ها به طور معناداری به ایجاد مشاغل کمک می‌کند (دفتر بین‌المللی کار، 2004).

  براساس نظریه رابینز فرهنگ سازمانی بر مبنای شش بعد مطرح می­شود. این ابعاد تحت عنوان همکاری گروهی، خلاقیت و نوآوری، دقت کاری، بهره‌وری، انگیزه کاری و ارزشگذاری به کارمند تعریف می­شود. با بررسی دقیق وضعیت فرهنگ سازمانی در ابعاد شش گانه می­توان به شناخت دقیق فرهنگ سازمانی و کارآفرینی با عملکرد، راهبرد­های کاربردی را اتخاذ کرده و از این طریق بتوان عملکرد را افزایش داد و سازمان­ها و مراکز آموزشی به وسیله فرهنگ سازمانی حاکم و کارآفرینی کارکنان، عمکرد مدیران را با هداف مورد نظر هماهنگ سازند.

  2.1. بیان مسأله

  ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه‌­ها وجود دارد. بطوریکه بسیاری از محققان و پژوهشگران مطرح می‌کنند عملکرد از عوامل متعددی تاثیر می‌گیرد که از آن جمله‌اند: فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، بهره‌وری، شیوه‌­های تفکر مدیران، شیوه‌­های حل تعارض و بسیاری عوامل دیگر که می­توانند عملکرد مدیران را تحت تاثیر قرار دهند.

  پترز و واترمن[2] (1998)، مطرح می‌کنند که سازمان‌­های اثربخش و سازمان‌­هایی که دارای عملکرد مطلوبی می‌باشند، دارای فرهنگ سازمانی قوی بوده که تناسب محتوای فرهنگ با شرایط محیطی سازمان از اصول آن است و معتقدند که چنانچه فرهنگ سازمانی قوی باشد، می­تواند عملکرد مطلوبی را به نمایش بگذارد. فرهنگ سازمان چیز­هایی نظیر قابل قبول بودن غیبت، به موقع سرکار حاضر شدن و میزان تلاشی  را که یک شخص باید داشته باشد، به کارکنان القا می‌کند (الوانی و دانایی فرد، 1381).

  Abstract:

  The progress of any organization depends on its management. It can be argued that the progress of any organization owes the organization's management system. One of the most important factors that indicate the proper management and can increase proper organizations’ efficiency, is the good performance of the manager. Performance is affected by various factors such as organizational culture and entrepreneurship. This study was done on managers’ performance physical education of Azad universities. In this study a survey of managers of physical education universities of Tehran was done.  The study population included all directors of education, research and administrative managers of physical education of Azad universities of Tehran and they were 475 subjects. The sample size based on  Morgan table was 159 individuals from Azad universities of Markaz. They completed the questionnaires of 22-point Organizational Culture of Robbins, 30-point entrepreneurship of Samad Aghai and 14-point performance evaluation of Hersey and Goldsmith. That was a descriptive, analytical and correlational study. After investigating the reliability and validity of tools, data analysis was done by Spss19. Regression represents the predicted performance of managers through organizational culture and the entrepreneurship. It is recommended more researches are needed on entrepreneurship in different groups.

  Key words: organizational culture, entrepreneurship, performance, Tehran province

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات پژوهش

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسأله. 4

  3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  4.1. اهداف تحقیق.. 6

  5.1. فرضیه­ها 7

  6.1. تعریف واژگان تحقیق.. 7

  7.1. محدودیت­های تحقیق.. 8

  1.7.1. محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 8

  2.7.1. محدودیت‌های خارج از حیطه پژوهشگر. 8

   

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1.2. فرهنگ سازمانی.. 10

  1.1.2. تعریف فرهنگ سازمانی.. 10

  2.1.2. عوامل موثر در فرهنگ سازمانی.. 12

  3.1.2. فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی.. 15

  4.1.2. فرهنگ سازمانی و توسعه منابع انسانی.. 17

  5.1.2. مدیریت فرهنگ سازمانی.. 18

  2.2. کارآفرینی.. 21

  1.2.2. درآمدی بر کارآفرینی.. 21

  2.2.2. ویژگی­های کارآفرینان.. 23

  3.2.2. کارآفرینی در دنیای معاصر. 27

  4.2.2. انواع کارآفرینی.. 29

  5.2.2. فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر ارزش‌های سازمان بین‌المللی کار. 30

  6.2.2. برنامه‌های آموزش کارآفرینی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار. 31

  3.2. عملکرد. 32

  1.3.2. درآمدی بر عملکرد. 32

  2.3.2. ارزشیابی عملکرد. 39

  3.3.2. ارزیابی عملکرد مدیران.. 41

  4.3.2. ملاک‌های عملکرد مدیران.. 43

  4.2. پیشینه تحقیق.. 44

  1.4.2. پیشینه تحقیق‌های داخل کشور. 44

  2.4.2. پیشینه تحقیق‌های خارج از کشور. 48

   

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  1.3. روش تحقیق.. 57

  2.3. جامعه آماری.. 57

  3.3. نمونه و روش نمونه‌گیری.. 57

  4.3. ابزار تحقیق.. 58

  1.4.3. پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. 58

  2.4.3. پرسشنامه کارآفرینی.. 59

  3.4.3. پرسشنامه عملکرد. 59

  5.3. روش آماری.. 60

   

  فصل چهارم : یافته­های پژوهش

  1.4. مقدمه. 62

  2.4. آزمون طبیعی بودن توزیع داده­ها 66

  3.4. یافته­های استنباطی.. 67

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1.5. بحث و نتیجه‌گیری.. 74

  2.5. محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. 75

  1.2.5. محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 76

  2.2.5. محدودیت‌های خارج از حیطه پژوهشگر. 76

  3.5. پیشنهادهای تحقیق.. 76

  1.3.5. پیشنهادهای مبتنی بر روش شناختی.. 76

  2.3.5. پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق.. 76

   

  پیوست­ها 79

   

  منابع. 87

   

  منبع:

  احمدیان؛ علی، (1379)، بررسی ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد و عزت نفس مدیران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.

  ارنست هیلگارد و همکاران، به نقل از اسفندیار، سعادت (1375)، زمینه روان‌شناسی، انتشارات رشد.

  اصلانی، فریبا، (1380)، بررسی ارتباط بین عملکرد و عناصر حمایتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و روان‌شناسی.

  الوانی؛ مهدی (1376) مدیریت عمومی، نشرنی.

  ام. ولف؛ ریچارد، ارزشیابی آموزشی (مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه، ترجمه علیرضا کیامنش، (1381)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  پورصادق؛ محمد، (1381)، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات مرکز آموزش نیروی دریایی.

   پورصادق؛ ناصر، (1382)، «نقش اندازه‌گیری‌­های روانی- آموزشی در تعلیم و تربیت»، تهران: انتشارات میرشمس.

  جزنی؛ نسرین، (1381)، مدیریت منابع انسانی، انتشارات کمند سخن.

  دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش، (1374)، معلم خوب من، تهران، انتشارات مدرسه.

  دلاور، علی، (1377)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات نشر ویرایش.

   دفتر بین‌المللی کار، (2004).

  درگاهی، حسین، اسکندری، مهناز، شهام، گلسا، یهار و تابستان 1389، مقایسه فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب از دیدگاه مدیران اجرایی در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( پیاورد سلامت ) دوره 4 شماره 1 و 2 صص 72-87.

  روزبهی؛ سعید، رحیمی، علی (1377)، عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهر تهران، انتشارات قدس.

  رابینز؛ استیفن‌پی، (1376)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، چاپ اول، دفتر پژوهش‌­های بازرگانی، تهران.

  سرمد؛ غلامعلی، (1380)، مدیریت توسعه منابع انسانی، انتشارات شفق.

  سیف؛ علی اکبر، (1380)، روانشناسی پرورشی؛ روانشناسی یادگیری و آموزش تهران: انتشارات آگاه، ویرایش سوم.

  سیف؛ علی اکبر، (1383)، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات دوران.

  شریف‌زاده؛ فتاح و کاظمی، محمود، (1377)، مدیریت فرهنگ سازمانی، چاپ اول، انتشارات قومس، تهران.

  طباطبایی؛ شهناز، (1382)، بررسی ارتباط بین عزت نفس، کارآفرینی، سلامت عمومی و عملکرد مدیران زن وزارت کار و تأمین اجتماعی، طرح پژوهشی با نظارت واحد پژوهشی وزارت کار.

  طوسی؛ محمدعلی، (1378)، فرهنگ سازمانی، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  فرمهینی فراهانی، محسن، (1378)، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، انتشارات اسرار دانش.

  فتحی آذر، زهرا، (1379)، بررسی مشکلات مدیریت استراتژی در حیطه نظام آموزش و پرورش کودکان استثنایی، پروژه تحقیقاتی با نظارت معاونت پژوهشی سازمان استثنایی کل کشور.

  کبیری؛ کامران، (1375)، شیوه‌­های نوین مدیریت در مراکز آموزشی، انتشارات مهرشهر.

  کاشفی، مونا، (1380)، بررسی رابطه جو سازمانی با عملکرد دبیران متوسطه دولتی منطقه 14 شهر تهران، پایان‌نامه کارشنای ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، به راهنمایی خلیلی شورنی، سیاوش.

  کریم‌زاده؛ منصور، (1379)، بررسی ارتباط بین شیوه‌­های تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.

  کیاکجوری، داود، دیلمی، هدا، 1391، مطالعه تئوریکی تجربی نقش نوآوری در کارآفرینی سازمانی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار­های دانش بنیان

  گودرزی، محمود، فراهانی، ابوالفضل، طباطبایی، محمد حسن 1390، بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون­های موفق، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 12، صص136-127.

  مدنی؛ حسین، (1383)، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد مدیران، طرح پژوهشی با نظارت شرکت ملی پتروشیمی ایران.

  مسیحایی؛ امیر، (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش وپرورش شهرستان اراک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک.

  ممی‌زاده؛ جعفر، (1376)، مدیریت فرهنگ سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 25.

  میرسپاسی، ناصر، (1375)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نشر ترمه.

  میرفخرالدینی، سید حیدر، احمدآبادی، حبیب زارع، دشتکی، علیرضا، 1391، بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد، فصلنامۀ علمی  پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 8، صص 74-46

  نادری؛ عزت الله و سیف نراقی؛ مریم، (1381)، «روش­های تحقیق در علوم انسانی»، تهران: انتشارات بدر.

   

  منابع انگلیسی

  Alfe, D. R. , Kenedy, B. S. , (1998), Taxonomy of educational objectives. Handbook II. Affective domain. New York: David Mckay.

  Bieler, R. F. & Snowman, J. S. (1993), Psychology applied to teaching (7 th ed. ) Houghton Miffin, International Student Edition.

  Allan Discua Cruz, Eleanor Hamilton, Sarah L. Jack(2012), Understanding entrepreneurial cultures in family businesses: A study of family entrepreneurial teams in Honduras, Journal of Family Business Strategy 3 147–161, Centre for Family Business, Institute for Entrepreneurship and Enterprise Development, Lancaster, University Management School, Lancaster, LA1 4YX, UK

  Astrid Heidemann Lassen, 2007, Corporate Entrepreneurship: An Empirical Study of the Importance of Strategic Considerations in the Creation of Radical Innovation, Volume 5 , Number 2,

  Barringer, Bruce Robert, Ph. D. , (1995), The performance implications of achieving a fit between corporate entrepreneurship and strategic management practices, University of Missouri- Columbia. http: //proquest. umi. com.

  Chatman, D. & Kaldoll, R. (1998), etal. (eds), A. . taxonomy of educational objectives: Hand book ll, The effective domain. New York: David McKay.

  Fox, Julie M. , Ph. D. , (2005), Organizational entrepreneurship and the organizational performance linkage in university Extension, The Ohio State University.

  Huang, Kuo-Kuang, D. B. A. , (2003), Is organizational culture explicitly linked to perceived corporate performance? A multidimensional analysis of corporate culture and perceived corporate performance in the united states and Taiwan, Nova Slutheastern University.

  JEE YOUNG SEONG (June 2011), The Effects of High Performance Work Systems Entrepreneurship and Organizational Culture on Organizational Performance , Seoul Journal of Business, Volume 17, Number 1, University of Iowa U. S. A

  James Ondracek, Andy Bertsch, M. Saeed, 2011, Entrepreneurship Education: Culture’s Rise, Fall, and Unresolved Role Minot State University, USA[With research assistance from Tim Krauss, MSM Student, Minot State University,USA], INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS COPY RIGHT © 2011 Institute of Interdisciplinary Business Research 15 SEPTEMBER 2011, VOL 3, NO 5

  Kim, Chang Ho, D. B. A. , (1997), The role of supplier control versus reseller entrepreneurship under three modes of channel management strategy in relation with reseller performance, Boston University.

  Kollermeier, Thomas, Ph. D. , (1999), Entrepreneurship, business practices and new venture performance during the economic transition of Eastern Germany, Universidad de Navarra (Spain).

  Larwood, Deborah K. , D. M. , (2006), Home health care quality improvement: Its relationship to organizational culture and its effect on employee satisfaction and organizational performance, as measured by patient outcomes, University of Maryland University College.

  Magee, Kimberly, Ph. D. , (2002), The impact of organizational culture on the implementation of performance management, Georgia State University.

  Miller, John Michael, Ph. D. , (2003), Venture capital, entrepreneurship, and long- run performance prediction: An application of data mining, Rice University.

  Mersman, Jennifer Lynn, Ph. D. (2002), Balancing emphasis in organizational culture: How focusing on customers, employees, and profit affects financial performance, The Claremont Graduate University.

  Mcdougall, Patricia phillips, Ph. D. , (1987), An analysis of strategy, entry barriers, and origin As Factors Explaining New venture Performance (Entrepreneurship), University of South Carolina.

  Martinez, Richard Jon, Ph. D. , (2001), Competitive conformity effects on performance: Entrepreneurship and radicality in firms competitive profiles, Texas A & M University.

  Murat PIÇAK 2011, Entrepreneurship, National Culture and Turkey Osman EROĞLU Lecturer Dicle University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Management and Organization Diyarbakır, Turkey, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 16; September 2011

  Nitko, A. J. (2001), Educational assessment and evaluation (3 rd ed. ). New Jersey: Merrill, Prentice- Hall.

  Ogum, George Ougo, D. B. A. , (1990). The impact of corporate entrepreneurship on financial performance of nonprofit organizations: The case of hospitals in Tennessee, Memphis State University.

  Platonova, Elena A. , Ph. D. , The relationship among human resource management, organizational culture, and organizational performance, The University of Alabama at Birmingham.

  Pratt, Zachary Lee, Ph. D. , (2004), An investigation of the relationships between external environment, mission and strategy/ leadership/ organizational culture, and performance, Michigan State University.

  Powers, Joshua Bryant, Ph. D. , (2000), Academic entrepreneurship in higher education: Institutional effects on performance of university technology transfer, IndianaUniversity.

  Quatro, Scott Arlen, Ph. D. , (2002), Organizational spiritual normativity as an influence on organizational culture and performance in Fortune 500 firms, Lowa State University.

  Rabertson, A. (2003), The Efficiency Factors on the Manegers Performance, Public: Manegerment Journal, Vol: 15, Page: 20-32.

  Rabins, L. (1991), A taxonomg for learning, teaching, and assessing (A revision of Blooms taxonomy of educational objectives). New York: Longman.

  Samuel Obino Mokaya, 2012, Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes, International Journal of Arts and Commerce Vol. 1 No. 4 September 2012, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, P. O. Box 62000-00200, Nairobi, Kenya

  Seyed Mohammad Hosein Razavi, Ahmad Jafari Samimi, Seyed Hasan Mohammadi, Fereshte talesh Salehani , 2012, Analysis of the Relationship Between Entrepreneurial Organizational, Culture & Personality Attributes of Sport Teachers: Evidence from Mazandaran Province in Iran, Middle-East Journal of Scientific Research 11 (2): 201-208, 2012, ISSN 1990-9233, IDOSI Publications, 2012

  Suzane, R. (2002), The Relation Between Entreprenceurship, Personal Charactristic and Manegement Styles with Performance, P: Manegement Journal, Vol: 25, Pag: 32-56.

  Schultz, Rosemary, Ph. D. , (2004), The Impact of leader- group value similarity and organizational culture on group performance, The University of Oklahoma.

  Terapman, H. & Coolin, B. (2003), Performance Factors, Public: Mc Growhill, Vol: 25, Page. 12-25.

  Vasquez- Colina, Maria D. , Ph. D. , (2005), Relationships among demographic variables, organizational culture, interpersonal self- efficacy and perceived job performance, University of Louisville.

  Yours, c. (2004), The Relation Between Organization Cultur with Manegers performance, Welfare and efficiency, Public: Psychology Journal, Vol: 23. Pag: 76-89.

  Zhang, Man, Ph. D. , (2005), Information technology capability, organizational culture, and export performance, Publication Number: AAT 3176482, ISBN: 054215465X, Washington State University.


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M. Sc) گرایش مالی چکیده هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است. روش ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد چکیده: همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. یکی از راه هایی که می توان و بهره وری و اثربخشی شرکت های بیمه ایران را در این شرایط افزایش داد، تولید، تسهیم و انتقال دانش در بین کارکنان می باشد. توسعه و گسترش دانش در سازمان ایجاب می کند که به سرمایه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش تحول) چکیده در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

فصل اول:کلیات طرح مقدمه در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و... در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، ...

پايان نامه براي  اخذ درجه کارشناسي ارشد M.A رشته: مديريت آموزشي سال تحصيلي 1393-1394 چکيده: به تازگي مفهومي جديد در مباني نظري مديريت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازماني ياد مي&zwn

چکيده   امروزه موضوع سرمايه هاي فکري يکي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي شود و سازمان ها براي اينکه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي که جهان تبديل به دهکده جهاني شده است  موفق باشند

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

ثبت سفارش