پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

word 1 MB 31706 104
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

   

  چکیده

   

  تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی  (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها

   

   

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهی بود. بدین منظور از میان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. میانگین سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها به ترتیب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتی­متر، 44/6±42/64 کیلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 کیلوگرم بر مجذور قد به متر بود. برای اجرای تحقیق، آزمودنی­ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 شده که این امر باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واکنش­های آلرژیک می­شود.

  واژگان کلیدی: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

  مقدمه

  در حال حاضر و در دنیای کنونی، ورزش و فعالیت‌ بدنی به عنوان یکی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و کاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندرکاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.

  مطالعات مختلف نشان می­دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

  مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

  مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

   

  بیان مسأله

  عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.

  پاسخ­های ایمنی به دو دسته کلی Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th1 باعث تقویت پاسخ ایمنی سلولی و انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واکنش­های آلرژیک می­شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های  Th2وTh1  از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­دهند (عباس، لیچتمن و پیلای[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­دهند (هاول و همکاران[12]، 2007).

  مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های  Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران[13]، 2011). تعادل  Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران[14]، 2011؛ تان و همکاران[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران[16]، 2006).

   سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما[17] و اینترلوکین[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ  و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران[19]، 2011).

  IFN-γ توسط سلول­های Th1 ترشح شده و در پاسخ­های ایمنی با واسطه سلول که شامل فعال­سازی ماکروفاژها و تاخیر در پاسخ­های ایمنی است، درگیر می­باشند.  IL-4توسط سلول­های Th2 ترشح می­شوند که از طریق تحریک آنتی­بادی­های تولید شده توسط سلول­های B پاسخ­های ایمنی هومورال را تنظیم می­کنند (پرستوت و همکاران[20]، 2011؛ دومینگویزویلار، بچرآلان و هافلر [21]، 2011؛ نیتا و همکاران[22]، 2002).

  با توجه به اینکه، اینترلوکین 4 (IL-4)، مشخصه بارز سلول­های Th2 و سایتوکاین IFN-γ سایتوکاین اصلی تولیدی از سلول­های Th1 می­باشد، نسبت تولید سایتوکاین IL-4 به سایتوکاین IFN-γ (IL-4/IFN-γ ratio) توسط سلول­های تک هسته­ای تحریک شده با میتوژن به عنوان معیار انحراف پاسخ ایمنی به سمت  Th2در نظر گرفته می­شود (شهابی و همکاران، 2007).

   

   

   

  Abstract

   

  The effect of exercise with different intensity on Changes of cytokine pattern (Th1/Th2) and leukocyte in football player

   

  By

   

  Fatemeh Ahmadi

   

   

  Type, intensity and duration of exercise, determining the effect of exercise on the immune system. This study was aimed to investigate the effect of exercise with high intensity, on Changes of cytokine pattern (Th1/Th2) and leukocyte in football player.11 male college football player of Jahrom University who had at least six months football training, participated in this quazi-experimental study.

  In this study, subjects, runs for 30 min at 65 % [moderate -intensity exercise] in first week and in second week run with 80% [high -intensity exercise] maximal Heart rate. Blood was drawn immediately before and after exercise. The total numbers of leukocyte were counted and the cytokines interferon-gamma and interleukin-4 was determined by ELISA kit. Paired t-test was used for data analysis and P<0.05 was the significance level.

  Finding of this research showed that levels of IFN-γ were significantly decreased after intense exercise (P= 0.01). And also, IL-4 increased after high-intensity exercise. But increased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.57). IFN-γ/IL-4 ratio decreased after high-intensity exercise. But decreased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.16). Leukocyte counte increased not significant after exercise (P= 0.20). Overall, the research shows that moderate activity caused by the deviation of the immune response towards a Th2 response, which enhances humoral immunity and allergic reactions.

   

  Key Words: cytokine pattern, leukocyte, IFN-γ, IL-4, moderate intensity exercise, high intensity exercise, football 

 • فهرست:

   

  فصل اول: طرح پژوهش

       1-1. مقدمه ...............................................................................................................................................2

  1-2. بیان مسئله 3

  1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش 7

  1-4. اهداف پژوهش 10

  1-4-1. هدف کلی 10

  1-4-2. اهداف اختصاصی 10

  1-5. سؤالات پژوهش 10

  1-6. قلمرو پژوهش ................................................................................................................................11

  1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

  1-7 -1.تعاریف مفهومی 11

  1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط 11

  1-7-1-2. فعالیت شدید 11

  1-7-1-3. اینترفرون گاما 12

  1-7-1-4. اینترلوکین-4  12

  1-7-1-5. IL-4/IFN-γ 12

  1-7-1-6. لکوسیت 12

  1-7-2. تعاریف عملیاتی 13

  1-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط 13

  1-7-2-2. فعالیت شدید 13

  1-7-2-3. اینترفرون گاما 13

  1-7-2-4. اینترلوکین-4 13 

  1-7-2-5. لکوسیت 13

  عنوان صفحه 

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1.مفاهیم بنیادی 15

  2-1-1. سیستم ایمنی 15

  2-1-2. اجزا¬ء دستگاه ایمنی 19

  2-1-3. سایتوکاین 19

  2-1-4. اینترفرون گاما 21

  2-1-5. اینترلوکین-4 23

  2-1-6 . الگوی سایتوکاینی 24

  2-1-7. لکوسیت 27  

  2-2. پژوهش¬های پیشین 28

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1. روش پژوهش 38

  3-2. جامعه آماری، روش نمونه¬گیری و نمونه پژوهش 38

  3-3. متغییرهای پژوهش 38

  3-3-1. متغیر¬های مستقل 38

  3-3-2. متغیر¬های وابسته 39

  3-4. ابزار و وسایل اندازه¬گیری 39

  3-5. روش اندازه¬گیری متغیرهای وابسته 39

  3-5-1. شمارش افتراقی سلول¬های خونی 39

  3-5-2. اندازه¬گیری سایتوکاین¬ها به روش ELISA 40

  3-6. خونگیری و اندازه¬گیری پارامترها 41

  3-7. روش اجرای پژوهش 41

  3-8. روش¬های تجزیه و تحلیل آماری 44

  3-9. ملاحظات اخلاقی 44

   

  عنوان صفحه 

   

  فصل چهارم: یافته¬های پژوهش

  4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 46

  4-2. بررسی سؤالات پژوهش 47

  4-2-1. سؤال اول 47

  4-2-2. سؤال دوم 49

  4-2-3. سؤال سوم 50

  4-2-4. سؤال چهارم 52

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری 

  5-1. خلاصه پژوهش 55

  5-2. بحث و بررسی 57

  5-3. نتیجه¬گیری 69

  5-4. پیشنهاد¬های پژوهش 70

  5-4-1. پیشنهاد¬های کاربردی 70

  5-4-2. پیشنهاد¬های پژوهشی 70

    5-5. محدودیت پژوهش 71

   

  فهرست منابع .............................................................................................................................................72

   

  پیوست 

  پیوست 1 90

  پیوست 2 91

   

   

   

  منبع:

  برات­پور، م.، دبیدی روشن، و.، و کریمی، ن. (1392). ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرین مقاومتی به روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، شماره 2، ص34-21.

  بیابانگرد، ا. (1384). روش­های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات دوران.

  توفیقی، ا.، آقا علی نژاد، ح.، محمد حسین، ز.، کیوانی، ف.، و قاسمی، ع. (1388). اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در موش های مبتلا به تومور سرطان سینه. فصلنامه المپیک، شماره 4، ص 82-73.

  زر، ع.، ابراهیم، خ.، هوانلو، ف.، و امانی، د. (1391). تأثیر 8 هفته فعالیت استقامتی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده‌های لکوسیتی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره 185، ص1-9.

  ستاری­فرد، ص.، گائینی، ع.، و چوبینه، س. (1391). تاثیر فعالیت ورزشی در محیط سرد بر مقادیر اینترلوکین 17، اینترفرون گاما و پروتئین واکنشی C سرم ورزشکاران استقامتی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 34، ص 86-93.

  طاهری کلانی، ع.، و نیک سرشت، م. (1389). اثر 10 هفته تمرین هوازی شدید بر غلظت سایتوکاین­های ضد التهابی و تستسترون در مردان غیر فعال. مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، شماره 6، ص 497-489.

  مقصودی، ن.، خسروی، ن.، رواسی، ع. (1390). اثر یک دوره تمرین منتخب (هوازی و قدرتی) بر برخی سایتوکاین­ها در بیماران مبتلا به MS. نشریه علوم زیستی، شماره 10، ص23-5.

  وجگانی، م. (1391). ایمونولوژی. انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، چاپ دهم، ویراست هشتم، چاپ شریف.

  Abbas, A. K. (2003). Cellular and Molecular Immunology. Elsevier Health Sciences.

  Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2007). Cellular and Molecular Immunology, International Edition, 6TH Edition, Saunders Elsevier press. pp: 267-303.

   

  Abbas, A. K., & Pillai, S. (2007). Cellular and Molecular Immunology. Publisher: Elsevier Science, 6th Edition.

  Abd El-Kader, S. M., Gari, A. M., & Salah El-Den, A. E. M. (2013). Impact of moderate versus mild aerobic exercise training on inflammatory cytokines in obese type 2 diabetic patients: a randomized clinical trial. African Health Sciences, 13 (4), 857 – 863.

  Steensberg, A., Toft, A. D., Bruunsgaard, H., Sandmand, M., Halkjaer-Kristensen, J., Pedersen, B.K. (2001). Strenuous exercise decreases the percentage of type 1 T cells in the circulation. Journal of Applied Physiology, 91, 1708–1712.

  Alberti, S., Cevenini, E., Ostan, R., Capri, M., Salvioli, S., Bucci, L., Ginaldi, L., DeMartinis, M., Franceschi, C., & Monti, D. (2006). Age-dependent modifications of Type 1 and Type 2 cytokines within virgin and memory CD4+ T cells in humans. Mechanisms of Ageing and Development , 127, 560-566.

  Alexander, W. S. (2002). Suppressors of cytokine signalling. (SOCS) in the immune system. Nature Reviews Immunology, 2, 410-6.

  Alvandi, H., Salehzadeh, K., Najafzade , M. R., & Taheri Kalani, A. (2014). The effect of strength training on anti-inflammatory cytokines, cortisol and testosterone in overweight men. European Journal of Experimental Biology, 4 (1), 296-302.

  Alvarez, D.V. (2011). Interferon-gamma Receptor Deficiency (IFNgR deficiency). Charlotte, NC: Davidson College [Online]. Available from: URL:http://www.bio.davidson.edu/courses/immunology/Students/spring2006/ V_Alvarez/IFNgRdeficie ncy.html.

  Alberti, S., Cevenini, E., Ostan, R., Capri, M., Salvioli, S., Bucci, L., Ginaldi , L., De Martinis, M., Franceschi, C., & Monti, D. (2006). Age-dependent modifications of Type 1 and Type 2 cytokines within virgin and memory CD4+ T cells in humans. Mechanisms of Ageing and Development, 127, 560–566.

  Artioli, G. G., Gualano, B., Franchini, E., Batista, R. N., Polacow, V. O., & Lancha, A. H. Jr. (2009). Physiological, performance, and nutritional profile of the Brazilian Olympic Wushu (kung-fu) team. Journal of Strength & Conditioning Research, 23 (1), 20-5.

  Bacurau, R. F., Bassit, R. A., Sawada, L., Navarro, F., Martins, E. Jr., & Costa Rosa, L. F. (2002). Carbohydrate supplementation during intense exercise and the immune response of cyclists. Clinical Nutrition, 21 (5), 423-9.

  Balducci, S., Zanuso, S., Nicolucci, A., Fernando Fand Cavallo, S., & Cardelli, P. (2009). Antiinflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight loss. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 20, 607-618.

  Blotta, M. H., DeKruyff, R. H., Umetsu, D. T. (1997). Corticosteroids inhibit IL-12 production in human monocytes and enhance their capacity to induce IL-4 synthesis in CD4+ lymphocytes. The Journal of Immunology, 158, (12) 5589.

  Bonyadi, M., Badalzadeh, R., Poozesh, S., Salehi, I., & Mohammadi, M. (2010). Effect of Regular Swimming Exercise on Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in Healthy and Diabetic Rats. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences, 32 (2), 9.

  Bruunsgaard, H., & Pedersen, B. K. (2000). Effects of exercise on the immune system in the elderly population. Immunology and cell biology, 78 (5), 523-31.

  Büttner, P., Mosig, S., Lechtermann, A., Funke, H., & Mooren, F. C. (2007). Exercise affects the gene expression profiles of human white blood cells. Journal of applied Physiology, 102 (1), 26-36.

  Büttner, P., Mosig, S., Lechtermann, A., Funke, H., & Mooren, F. C. (2007). Exercise affects the gene expression profiles of human white blood cells. Journal of applied Physiology, 102 (1), 26-36.

  Calcagni, E., & Elenkov, I. (2006). Stress system activity, innate and T helper cytokines, and susceptibility to immune-related diseases. Annals of the New York Academy of Sciences, 1069, 62-76.

  Cannon, J. G. (2000). Infammatory cytokines in nonpathological states. News Physiol Sci, 15, 298-303.

  Castellano, V. (2006). Cytokine and neurotrophin response to acute and chronic aerobic exercise in individuals with multiple sclerosis. University of Florida.

  Chang, Y. J., Huang, J. R., Tsai, Y. C., Hung, J. T., Wu, D., Fujio, M., Wong, C. H., & Yu, A. L. (2007). Potent immune-modulating and anticancer effects of NKT cell stimulatory glycolipids. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (25), 10299-304.

  Chen, Y., Chiang, J., Chen, K., Yang, R., & Lin, J. G. (2008). Cycling and Tai Chi Chuan exercises exert greater immunomo-dulatory effect on surface antigen expression of human hepatitis B virus. Chinese Medical Journal, 121 (21), 2172-9.

  Chen, Y., Chiang, J., Chen, K., Yang, R., & Lin, J. G. (2008). Cycling and Tai Chi Chuan exercises exert greater immunomo-dulatory effect on surface antigen expression of human hepatitis B virus. Chinese Medical Journal, 121 (21), 2172-9.

  Chikanza, I. C., & Grossman, A. B. (2000). Reciprocal interactions between the neuroendocrine and immune systems during inflammation. Rheumatic Disease Clinics of North America , 26, 693-711.

  Cooper, D. M., Radom-Aizik, S., Schwindt, C., & Zaldivar, Jr. F. (2007). Dangerous exercise: lessons learned from dysregulated inflammatory responses to physical activity. Journal of applied Physiology, 103 (2), 700-9.

  Damirchi, A., Rahmani-Nia, F., & Mehrabani, J. (2011). Effect of a single bout graded exercise on the cytokines response and insulin resistance index. Brazilian Journal of Biomotricity, 2, 132-40.

  Das, U. N. (2004). Anti-inflammatory nature of exercise. Nutrition, 20, 323- 326.

  Davis, M. S., Malayer, J. R., Vandeventer, L., Royer, C. M., McKenzie, E. C., & Williamson, K. K. (2005). Cold weather exercise and airway cytokine expression. Journal of applied Physiology, 98 (6), 2132-6.

  De la Fuente, M., Hernanz, A., & Vallejo, M. C. (2005). The immune system in the oxidative stress conditions of aging and hypertension: favorable effects of antioxidants and physical exercise. Antioxid Redox Signal, 7, 1356-1366.

  Disis, M. L., & Park, K. H. (2009). Immunomodulation of Breast Cancer via Tumor Antigen Specific Th1. Cancer Research and Treatment, 41 (3), 117-21.

  Dominguez-Villar, M., Baecher-Allan, C. M., & Hafler, D. A. (2011). Identification of T helper type 1-like, Foxp3+ regulatory T cells in human autoimmune disease. Nature Medicine, 17, 673-675.

  Drela, N., Kozdron, E., & Szczypiorski, P. (2004). Moderate exercise may attenuate some aspects of immunosenescence. Biomedcentral Geriatrics, 4, 8.

  Elenkov, I. (2004). Glucocorticoids and the Th1/Th2 balance. Annals of the New York Academy of Sciences, 1024, 138 -146.

  Elenkov, I. J., Wilder, R. L., Chrousos, G. P., & Vizi, E. S. (2000). The sympathetic nerve- an integrative interface between two supersystems: the brain and the immune system. Pharmacological Review, 52, 595-638.

  Franchimont, D., Galon, J., Gadina, M., Visconti, R., Zhou, Y. J., Aringer, M., Frucht, D. M., Chrousos, G. P., & O'Shea, J. J. (2000).Inhibition of Th1 immune response by glucocorticoids: dexamethasone selectively inhibits IL-12-induced Stat4 phosphorylation in T lymphocytes. The Journal of Immunology, 164 (4), 1768.

  García, J. J., Elena, B., Maria, D. H., & Ortega, E. (2011). A single session of intense exercise improves the inflammatory response in healthy sedentary women. Journal of Physiology and Biochemistry, 67, 87-94.

  Gholamnezhad, Z., Boskabady, M. H., Hosseini, M., Sankian, M., Khajavi Rad, A. (2014). Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar rat. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17, 1-8.

  Giacco, S., Del, R., Carlsen, K. H., & Du Toit, G. (2012). Allergy and sports in children. Pediatr Allergy Immunology, 1, 11-20.

  Gillum, T. L., Kuennen, M. R., Schneider, S., & Moseley, P. (2011). A review of sex differences in immune function after aerobic exercise. Exercise Immunology Review ,17, 104-21.

  Gillum, T. L., Kuennen, M. R., Schneider, S., & Moseley, P. (2011). A review of sex differences in immune function after aerobic exercise. Exercise Immunology Review, 17, 104-21.

  Gleeson, M. (2006). Immune Function in Sport And Exercise. Elsevier Health Sciences.

  Gleeson, M. (2007). Immune function in sport and exercise. Journal of applied Physiology, 103 (2), 693-9.

  Gleeson, M., Nieman, D. C., & Pedersen, B. K. (2004). Exercise nutrition and immune function. Journal of Sports Sciences, 22 (1), 115-25.

  Gokhale, R., Chandrashekara, S., & Vasanthakumar, K. (2007). Cytokine response to strenuous exercise in athletes and non-athletes-an adaptive response. Cytokine, 40 (2), 123-7.

  Golab, J., Stoklosal, T., Kaminski, R., Kozar, K., & Jakóbisiak, M. (2000). Direct stimulation of macrophages by IL-12 and IL-18--a bridge too far? Immunology Letters, 72 (3), 153-7.

  Gu, X., Li, P., Liu, H., Li, N., Li, S., & Sakuma, T. (2011). The effect of influenza virus A on th1/th2 balance and alveolar fluid clearance in pregnant rats. Experimental Lung Research, 37, 445-451.

  Guanggao, Z., Shi, Z., Allan, D., & Quansheng, S. u. (2012). Effects of moderate and high intensity exercise on T1/T2 balance. Exercise Immunology Review, 18, 98-114.

  Haynes, L., Linton, P. J., Eaton, S. M., Tonkonogy, S. L., & Swain, S. L. (1999). Interleukin 2, but not other common gamma chain-binding cytokines, can reverse the defect in generation of CD4 effector T cells from naive T cells of aged mice. Journal of Experimental Medicine ,190, 1013-1024.

  Heesen, C., Gold, S. M., Hartmann, S., Mladek, M., Reer, R., Braumann, K. M., Wiedemannd, K., & Schulzb, K. H. (2003). Endocrine and cytokine responses to standardized physical stress in multiple sclerosis. Brain, behavior, and immunity, 17 (6), 473-481.

  Hirose, L., Nosaka, K., Newton, M., Laveder, A., Kano, M., Peake, J. M., & Suzuki, K. (2004). Changes in inflammatory mediatorsfollowing eccentric exercise of the elbow flexors. Exercise Immunology Review, 10, 75-90.

  Ho, C. S., Lopez, J. A., Vuckovic, S., Pyke, C. M., Hockey, R. L., & Hart, D. N. J. (2001). Surgical and physical stress increases circulating blood dendritic cell counts independently of monocyte counts. Blood, 98, 140-145.

  Hoffman, L., Hoffman-Goetz, B., Pedersen, K. (1994). Exercise and the immune system: a model of the stress response? Immunology Today, 8, 382-387.

  Hovanloo, F., Karimi, F., & Zar, A. (2009). The effect of exercise with low and high intensity on Changes of respiratory burst activities in judoiest. Hormozgan medical Science Journal, 4, 253-260.  

  Howell, W. M., & Matthew, J. R. (2007). Cytokine gene polymorphisms, cancer susceptibility, and Prognosis. Journal of Nutrition, 137, 194-199.

  Huffman, K. M., Slentz, C. A., Bales, C. W., Houmard, J. A., & Kraus, W. E. (2008). Relationship between adipose tissue and cytokine responses to a randomized controlled exercise training intervention. Metabolism Clinical Experimental, 57, 577-583.

  Ibfelt, T., Petersen, E. W., Bruunsgaard, H., Sandmand, M., & Pedersen, B. K. (2002). Exercise-induced change in type 1 cytokine-producing CD8+ T cells is related to a decrease in memory T cells. Journal of applied Physiology, 93 (2), 645-8.

  Inoue, H., Sakai, M., Kaida, Y., & Kaibara, K. (2004). Blood lactoferrin release induced by running exercise in normal volunteers: antibacterial activity. Clinica chimica acta, 341 (1), 165-72.

  Iwamura, C., & Nakayama, T. (2007). Role of alpha- galactosylceramide-activated Valpha14 natural killer T cells in the regulation of allergic diseases. Allergology International, 56, 1-6.

  Izquierdo, M., Ibanez, J., Calbet, J. A. L., Navarro, A. I., González, M., Idoate, F., Häkkinen, K., & Kraemer, W. J. (2009). Cytokine and hormone responses to resistance training, Did you mean. European Journal of Applied Physiology, 107, 397- 409.

  Jacquemin, V., Butler-Browne, GS., Furling, D., & Mouly, V. (2007). IL-13 mediates the recruitment of reserve cells for fusion during IGF-1-induced hypertrophy of human myotubes. Journal of Cell Science, 120, 670-681.

  Jung, S. H., Parkb, S. H., Kimc, K. S., Woong, H., Choi, D., & Ahne, C. W. (2008). Effect of weight loss on some serum cytokines in human obesity: increase in IL-10 after weight loss. Journal of Nutritional Biochemistry, 19, 371–375.

  Kakanis, M. W., Peake, J., Brenu, E. W., Simmonds, M., Gray, B., & Marshall-Gradisnik, S. M. (2014). T Helper Cell Cytokine Profiles After Endurance Exercise . Journal of Interferon & Cytokine Research, 00, 1-8.

  Kidd, P. (2003). Th1/Th2 balance: the hypothesis, its limitations, and implications for health and disease. Alternative Medicine Review, 8, 223-246.

  Kimura, H., Suzui, M., Nagao, F., Matsumoto, K., & Robert, A. (2011). Highly sensitive determination of plasma cytokines by time-resolved fluoroimmunoassy;effect of bicycleexercise on plasma of interleukin-1 alpha (IL-1 alpha), tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), and interferone gamma (IFN-gamma). Analytical Sciences, 17 (5), 593-597.

  Koch, A. J. (2010). Immune Response to Exercise. Brazilian Journal of Biomotricity, 2, 92-103.

  Kohut, M. L., & D. S. Senchina. (2004). Reversing age-associated immunosenescence via exercise. Exercise Immunology Review, 10, 6-41.

  Kohut, M. L., Boehm, G. W., & Moynihan, J. A. (2001). Moderate exercise is associated with enhanced antigen-specific cytokine, but not IgM antibody production in aged mice. Mechanisms of Ageing and Development Journal , 122, 1135-1150.

  Kohut, M. L., Thompson, J. R., Lee, W., & Cunnick, J. E. (2004). Exercise training-induced adaptations of immune response are mediated by beta-adrenergic receptors in aged but not young mice. Journal of Applied Physiology, 96, 1312-1322.

  König, D., Grathwohl, D., Weinstock, C., Northoff, H., & Berg, A. (2000). Upper respiratory tract infection in athletes: influence of lifestyle, type of sport, training effort, and immunostimulant intake. Exercise immunology review, 6, 102.

  Lancaster, G. I., Halson, S. L., Khan, Q., Drysdale, P., Wallace, F., Jeukendrup, A. E., Drayson, M. T., & Gleeson, M. (2004). Effects of acute exhaustive exercise and chronic training on type 1 and type 2 T lymphocytes. Exercise Immunology Review, 10, 91-106.

  Lancaster, G. I., Khan, Q., Drysdale, P. T., Wallace, F., Jeukendrup, A. E., Drayson, M. T., & Gleeson, M. (2005). Effect of prolonged exercise and carbohydrate ingestion on type 1 and type 2 T lymphocyte distribution and intracellular cytokine production in humans. Journal of Applied Physiology, 98, 565-571.

  Lee, M. S., Kang, C. W., & Ryu, H. (2004). Effect of Qi Training on Neutrophil Function in Young and Elderly Males. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10 (4), 681-683.

  Lee, S., Watson, M. W., Clark, B., Flexman, J. P., Cheng, W., French, M. A. H., & Price, P. (2006). Hepatitis C virus genotype and HIV coinfection affect cytokine mRNA levels in unstimulated PBMC but do not shift the T1/T2 balance. Immunology & Cell Biology, 84, 390-395.

  Libetta, C., Esposito, P., Sepe, V., Guastoni, C., Zucchi, M., Meloni, F., & Dal Canton, A. (2011). Effects of different peritoneal dialysis fluids on the TH1/TH2 balance. European Cytokine Network, 22, 24-31.

  Lowder, T., Padgett, D. A., & Woods, J. A. (2006). Moderate exercise early after influenza virus infection reduces the Th1 inflammatory response in lungs of mice. Exercise Immunology Review, 12, 97-111.

  Mackinnon, L. T. (1992). Exercise and immunology: Human Kinetics.

  Malm, C. (2004). Exercise immunology: the current state of man and mouse.

  Malm, C., Sjodin, T. L., Sjoberg, B., Lenkei, R., Renstrom, P., Lundberg IE., & Ekblom, B. (2004). Leukocytes, cytokines, growth factors and hormones in human skeletal muscle and blood after uphill or downhill running. The Journal of Physiology, 556, 983-1000.

  Maltseva, D. V., Sakharov, D. A., Tonevitsky, E. A., Northoff, H., & Tonevitsky, A. G. (2011). Killer cell immunoglobulin-like receptors and exercise. Exercise Immunology Review, 17, 150-63.

  Markovitch, D., Tyrrell, R. M., & Thompson, D. (2008). Acute moderate-intensity exercise in middle-aged men has neither an anti-nor proinflammatory effect. Journal of applied Physiology, 105 (1), 260-5.

  McDermott, M. (2001). TNF and TNFR biology in health and disease. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 47 (4), 619.

  Mohebbi, H., Azizi, M., & Moradiani, H. (2012). Effect of 8 Weeks Low and High Intensity Resistance Training on Leukocyte Count, Igg, Cortisol and Lactate Concentration in Untrained Men. World Applied Sciences Journal, 16 (7), 949-54.

  Moldoveanu, A. I., Shephard, R. J., & Shek, P. N. (2001). The cytokine response to physical activity and training. Sports medicine, 31(2), 115-44.

  Morozov, V. I., Pryatkin, S. A., Kalinski, M. I., & Rogozkin, V. A. (2003). Effect of exercise to exhaustion on myeloperoxidase and lysozyme release from blood neutrophils. European journal of applied physiology, 89(3), 257-62.

  Moss, R. B., Moll, T., El-Kalay, M., Kohne, C., Soo Hoo, W., Encinas, J., & Carlo, D. J. (2004). Th1/Th2 cells in inflammatory disease states: therapeutic implications. Expert opinion on biological therapy, 4 (12), 1887-1896.

  Nam, J. S., Terabe, M., Kang, M. J., Chae, H., Voong, N., Yang, Y. A., Laurence, A., Michalowska, A., Mamura, M., Lonning, S., Berzofsky, J. A., & Wakefield, L. M. (2008). Transforming Growth Factor Beta Subverts the Immune System into Directly Promoting Tumor Growth through Interleukin-17. Cancer Research, 68 (10), 3915-23.

  Nameni, F. (2011). Effect of one bout general physical education on leukocytes and immune cells. World Applied Sciences Journal, 12 (8), 1278-81.

  Nemet, D., Rose-Gottron, C. M., Mills, P. J., & Cooper, D. M. (2003). Effect of water polo practice on cytokines, growth mediators, and leukocytes in girls. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35 (2), 356.

  Ngoc, L. P., Gold, R., Tzianabos, A. O., Weiss, S. T., & Celedón, J. C. (2005). Cytokines, allergy, and asthma. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 5, 161-166.

  Nicklas, B. J., Ambrosius, W., Messier, S. P., Miller, G. D., Penninx, B. W., & Loeser, R. F. (2004). Dietinduced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition, 79, 544- 551.

  Nielsen, H. B. (2003). Lymphocyte responses to maximal exercise: a physiological perspective. Sports medicine, 33 (11), 853-67.

  Nieman, D. C. (1997). Immune response to heavy exertion. Journal of applied Physiology, 82 (5), 1385-94.

  Nieman, D. C. (2000). Exercise effects on systemic immunity. Immunology and cell biology, 78 (5), 496-501.

  Nieman, D. C., Davis, J. M., Brown, V.A., Henson, D. A., Dumke, C.L., Utter, A. C., Vinci, D. M., Downs, M. F., Smith, J. C., Carson, J., Brown, A., McAnulty, S. R.,& McAnulty, L. S. (2004). Influence of carbohydrate ingestion on immune changes after 2 h of intensive resistance training. Journal of Applied Physiology, 96, 1292-8.

  Nieman, D. C., Davis, J. M., Henson, D. A., Walberg-Rankin, J., Shute, M., Dumke, C. L., Utter, A. C., Vinci, D. M., Carson, J. A., Brown, A., Lee, W. J., McAnulty, S. R., & McAnulty, L. S. (2003). Carbohydrate ingestion influences skeletal muscle cytokine mRNA and plasma cytokine levels after a 3-h run. Journal of applied Physiology, 94 (5), 1917-25.

  Nieman, D., Miller, A., Henson, D., Warren, B., Gusewitch, G., Johnson, R., Davis, J. M., Butterworth, D. E., Herring, J. L., & Nehlsen-Cannarella, S. L. (1994). Effect of high-versus moderate-intensity exercise on lymphocyte subpopulations and proliferative response. International journal of sports medicine, 15 (4), 199-206.

  Nitta, K., Akiba, T., Kawashima, A., Kimata, N., Miwa, N., Nishida, E., Uchida, K., Honda, K., Yumura, W., & Nihei, H. (2002). Characterization of TH1/TH2 profile in uremic patients. Nephron, 91, 492-495.

  Oble, D. A., Loewe, R., Yu, P., Mihm, M. C., Jr. (2009). Focus on TILs: Prognostic Significance of Tumor Infiltrating Lymphocytes in Human Melanoma. Cancer immunology, 9, 3.

  Ogawa, K., Oka, J., Yamakawa, J., & Higuchi, M. (2003). Habitual exercise did not affect the balance of type 1 and type 2 cytokines in elderly people. Mechanisms of Ageing and Development , 124, 951-956.

  Peak, F., Milton, K., Hideaki, A., Duarte, L., Natale, S., & Arai, M. (2005). The effects of long-term endurance training on the immune and endocrine systems: the role of cytokins and anabolic hormons. Immunity & Sport, 9 (3), 234-239.

  Peake, J., Peiffer, J. J., Abbiss, C. R., Nosaka, K., Okutsu, M., Laursen, P. B., & Suzuki, K. (2008). Body temperature and its effect on leukocyte mobilization, cytokines and markers of neutrophil activation during and after exercise. European journal of applied physiology, 102 (4), 391-401.

  Pedersen, B. K., & Hoffman-Goetz, L. (2000). Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. Physiological Reviews, 80 (3), 1055-81.

  Pedersen, B. K., & Steensberg, A. (2002). Exercise and hypoxia: effects on leukocytes and interleukin-6-shared mechanisms?. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34 (12), 2004-13.

  Pedersen, B. K., Rohde, T., & Ostrowski, K. (1998). Recovery of the immune system after exercise. Acta Physiologica Scandinavica, 162, 325-332.

  Pedersen, B. K., Steensberg, A., Fischer, C., Keller, C., Ostrowski, K., & Schjerling, P. (2001). Exercise and Cytokines with particular focus on muscle-derived IL-6. Exercise Immunology Review, 7, 18-31.

  Penkman, M., Field, C., Sellar, C., Harber, V., & Bell, G. (2008). Effect of hydration status on high-intensity rowing performance and immune function. International journal of sports physiology and performance, 3 (4), 531.

  Perez, C. J., Nemet, D., Mills, P. J., Scheet, T. P., Ziegler, M. G., Cooper, D. M. (2001). Effects of laboratory versus field exercise on leukocyte subsets and cell adhesion molecule expression in children. European journal of applied physiology, 86 (1), 34-9.

  Petersen, A. M., & Pedersen, B. K. (2005). The anti-inflammatory effect of exercise. Journal of Applied Physiology, 98 (1), 1154-1162.

  Pizza, F. X., Koh, T. J., McGregor, S. J., & Brooks, S. V. (2002). Muscle inflammatory cells after passive stretches, isometric contractions, and lengthening contractions. Journal of Applied Physiology, 92 (5), 1873-8.

  Preston, J. A., Thorburn, A. N., Starkey, M. R., Beckett, E. L., Horvat, J. C., Wade, M. A.,… Hansbro, P. M. (2011). Streptococcus pneumoniae infection suppresses allergic airways disease by inducing regulatory T-cells. European Respiratory Journal, 37, 53-64.

  Prokopchuk, O., Liu, Y., Wang, L., Wirth, K., Schmidt- bleicher, D., & Steinacker, J. M. (2007). Skeletal muscle IL-4, IL-4R , IL-13 and IL-13R1 expression and response to strength training. Exercise Immunology Review, 13, 67-75.

  Pyne, D. B., Smith, J. A., Baker, M. S., Telford, R. D., & Weidemann, M. J. (2000). Neutrophil oxidative activity is differentially affected by exercise intensity and type. Journal of Science and Medicine in Sport, 3 (1), 44-54.

  Radom-Aizik, S., Zaldivar, Jr. F., Leu, S. Y., Galassetti, P., & Cooper, D. M. (2008). Effects of 30 min of aerobic exercise on gene expression in human neutrophils. Journal of applied Physiology, 104 (1), 236-43.

  Ranjbar, R., Pirayesh Shirazi Nezhad, M., & Eslami, R. (2013). Effect of Six Weeks of Endurance Training on Levels of Interferon Gamma in Tissue of Female Mice with Cancer. Switzerland Research Park Journal, 10, 969-985.

   Rodrigo, T., Sílvia Amaral Gonçalves da,. S, Verônica Salerno., P, & Patrícia Maria Lourenço, D. (2012). Effect of exercise on immune system: response, adaptation and cell signaling. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 3, 208-214.

  Romeo, J., Jiménez-Pavón, D., Cervantes-Borunda, M., Wärnberg, J., Gómez-Martínez, S., Castillo, M., & Marcos, A. (2008). Immunological changes after a single bout of moderate-intensity exercise in a hot environment. Journal of physiology and biochemistry, 64 (3), 197-204.

  Rosa Neto, J., Lira, F., de Mello, M., & Santos, R. V. T. (2011). Importance of exercise immunology in health promotion. Amino acids, 41 (5), 1165-72.

  Ru, W., & Peijie, C. (2009). Modulation of NKT cells and Th1/Th2 imbalance after α-GalCer treatment in progressive load-trained rats. International Journal of Biological Sciences, 5 (4), 338-343.

  Saitoh, M., Yanagawa, T., Kondoh, T., Miyakoda, H., Kotake, H., & Mashiba, H. (1995). Neurohumoral factor responses to mental (arithmetic) stress and dynamic exercise in normal subjects. Internal Medicines Journal, 34, 618-22.

  Schreiber, G. S. R. (2003). editor. Interferon-gamma. In: Thompson, A., Lotze, M., (eds) The Cytokine Handbook.

  Schroder, K., Hertzog, P. J., Ravasi, T., & Hume, D. A. (2004). Interferon-γ: an overview of signals, mechanisms and functions. Journal of leukocyte biology, 75 (2), 163-89.

  Segerstrom, S., Miller, C., & Gregory, E. (2004). Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta- Analytic Study of 30 Years of Inquiry. Psychological Bulletin, 130 (4), 601 – 630.

  Sellar, C. M., Syrotuik, D. G., Field, C. J., & Bell, G. J. (2006). The effect of dietary control and carbohydrate supplementation on the immune and hormonal responses to rowing exercise. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 31 (5), 588-96.

  Senchina, D. S., & Kohut, M. L. (2007). Immunological outcomes of exercise in older adults. Clinical interventions in aging, 2 (1), 3.

  Shahabi, S., Muhammad Hassan, Z., Mahdavi, M., Dezfouli, M., Torabi, R., Naseri, M., & Hosseni Jazani, N. (2007). Evaluation of the neuroendocrine system and the cytokine pattern in warm and cold nature persons. Physiology and Pharmacology, 11 (1), 51-59.

  Shimizu, K., Kimura, F., Akimoto, T., Akama, T., Tanabe, K., Nishijima, T., Kuno, S., & Kono, I. (2008). Effect of moderate exercise training on T-helper cell subpopulations in elderly people. Exercise Immunology Review, 14, 24-37.

  Shurin, M. R., Lu, L., Kalinski, P., Stewart-Akers, A. M., & Lotze, M. T. (1999). Th1/Th2 Balance in Cancer, Transplantation and Pregnancy. Springer Seminars in Immunopathology, 21 (3), 339-59.

  Singh, T., & Newman, A. B. (2010). Inflammatory markers in population studies of aging. Ageing Research Reviews, 10, 241-250.

  Smith, L. L. (2000). Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Medicine & Science in Sports & Exercise, 32 (2), 317.

  Smith, L., Anwar, A., Fragen, M., Rananto, C., Johnson, R., & Holbert, D. (2000). Cytokines and cell adhesion molecules associated with high-intensity eccentric exercise. European journal of applied physiology, 82 (1), 61-7.

  Stanley, A. C., Zhou, Y., Amante, F. H., Randall, L. M., Haque, A., Pellicci, D. G., Hill, G. R., Smyth, M. J., Godfrey, D. I., & Engwerda, C. R. (2008). Activation of invariant NKT cells exacerbates experimental visceral leishmaniasis. PLOS Pathogens, 4 (2), 10000-28.

  Steensberg, A., Toft, A. D., Bruunsgaard, H., Sandmand, M., Halkjaer-Kristensen, J., & Pedersen, B. K. (2001). Strenuous exercise decreases the percentage of type 1 T cells in the circulation. Journal of Applied Physiology, 91, 1708-1712.

  Stefano, R., Giacco, D., Scorcu, M., Argiolas, F., Firinu, D., & Sergio, G. (2014). Exercise Training Lymphocyte Subsets and their Cytokines Production: experience of an Italian professional football team and their impact on allergy. BioMed Research International, )In press(.

  Street, N. E., & Mosmann, T. R. (1999). Functional diversity of T lymphocytes due to secretion of different cytokine patterns. Federation of American Societies for Experimental Biology Journal, 5, 171.

  Sugama, K., Suzuki, K., Yoshitani, K., Shiraishi, K., & Kometani, T. (2013). Urinary excretion of cytokines versus their plasma levels after endurance exercise. Exercise Immunology Review, 19, 29-48.

  Suzuki, K., Nakaji, S., Kurakake, S., Totsuka, M., Sato, K., Kuriyama, T., Fujimoto, H., Shibusawa, K., Machida, K., & Sugawara, K. (2003). Exhaustive exercise and type-1/type-2 cytokine balance with special focus on interleukin-12 p40/p70. Exercise Immunology Review, 9, 48-57.

  Suzuki, K., Nakaji, S., Yamada, M., Totsuka, M., Sato, K., & Sugawara, K. (2002). Systemic inflammatory response to exhaustive exercise. Cytokine kinetics. Exercise Immunology Review, 8, 6-48.

  Suzuki, K., Yamada, M., Kurakake, S., Okamura, N., Yamaya, K., Liu, Q.,… Sugawara, K. (2000). Circulating cytokines and hormones with immunosuppressive but neutrophil-priming potentials rise after endurance exercise in humans. European Journal of Applied Physiology, 81, 281-287.

  Tan, W. P., Mai, X. D., Wu, B. Q., Li, X. Y., Li, J., Wei, J., Huang, H. R., & Huang, S. L. (2007). Expression of transcription factors T-bet/GATA-3 mRNA and its effect on Tc1/Tc2 balance in asthmatic children. Chinese Journal of Pediatrics, 45, 284-287.

  Timmons, B. W., Tarnopolsky, M. A., Snider, D. P., & Baror, O. (2006). Immunological changes in response to exercise: influence of age, puberty, and gender. Medicine & Science in Sports & Exercise, 38 (2), 293.

  Toft, A. D., Jensen, L. B., Bruunsgaard, H., Ibfelt, T., Halkjaer-Kristensen, J., Febbraio, M., & Pedersen, B. K. (2002). Cytokine response to eccentric exercise in young and elderly humans. American Journal of Physiology, 283, 289-95.

  Tuttle, H. A., Davis-Gorman, G., Goldman, S., Copeland, J. G., & McDonagh, P. F. (2004). Proinflammatory cytokines are increased in type 2 diabetic women with cardiovascular disease. Journal of diabetes and its complications, 18 (6), 343-51.

  Upham, J. W., Lundahl, J., Liang, H., Denburg, J. A., O'Byrne, P. M., & Snider, D. P. (2000). Simplified quantitation of myeloid dendritic cells in peripheral blood using flow cytome try. Cytometry, 40, 50-59.

  Verlengia, R., Gorjão, R., Kanunfre, C. C., Bordin, S., de Lima, T. M., & Curi, R. (2003). Effect of arachidonic acid on proliferation, cytokines production and pleiotropic genes expression in Jurkat cells--a comparison with oleic acid. Life sciences, 73 (23), 2939-51.

  Vieira, R. P., Toledo, A. C., Ferreira, S. C., Santos, A. B., Medeiros, M. C., Hage, M., Mauad, T., Martins Mde, A., Dolhnikoff, M., & Carvalho, C. R. (2011) .Airway epithelium mediates the anti-inflammatory effects of exercise on asthma. Respiratory Physiology & Neurobiology, 3, 383-389.

  Walsh, N. P., Gleeson, M., Shephard, R. J., Woods, J., Bishop, N., Fleshner, M., Green, C., Pedersen, B. K., Hoffman-Goetz, L., Rogers, C. J., Northoff, H., Abbasi, A., & Simon, P. (2011). Position statement. Part one: Immune function and exercise. Exercise Immunology Review, 17 (1), 6-63.

  Wang, Y., Hu, X., Guo, C., Zhang, Q., Peng, J., Zhang, J., Li, L., Zhang, T., & Xu, C. (2008). Polarization of natural killer T cells towards an NKT2 subpopulation occurs after stimulation with alpha-galactosylceramide and rhG-CSF in aplastic anemia. Acta Haematologica, 119 (3), 178-86.


موضوع پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, نمونه پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, جستجوی پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, فایل Word پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, دانلود پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, فایل PDF پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, پروژه درباره پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی بر غلظت اینترلوکین6 و 10 سرم در مردان جوان فعال بود. هفت مرد جوان فعال با میانگین سنی 56/1±33/23 سال، وزن 14/3±16/67 کیلوگرم و قد 76/1±176 سانتیمتر در چهار جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن به مدت 30 دقیقه با شدت 70% ضربان قلب بیشینه در چهار ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

. مقدمه در کلیه متون تاریخی ثبت شده توانایی تولید نیرو، انسان را مجذوب خود کرده است. اگرچه تکنولوژی مدرن نیاز به سطوح بیشینه قدرت برای فعالیت های عادی روزانه را کاهش داده است، از نقطه نظر علمی و بالینی قدرت عضلانی برای سلامتی [1]، عملکرد ورزشی مطلوب [2] و افزایش کیفیت زندگی [3] از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیشینه تمرین با وزنه به صورت سازماندهی شده به اواخر سال 1800 میلادی ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

ثبت سفارش