پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان

word 2 MB 31721 83
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه  بسیار خوب

  در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده:

        پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید.

  در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان 177 نفر به صورت تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاینات پزشکی و تکمیل فرم رضایت­نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده­بدنی، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگی جسمانی مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف­پذیری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست کوپر) و چابکی (تست ایلی­نویز) افراد مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مربوط به میزان فعالیت بدنی افراد نیز با استفاده از پرسش­نامه فعالیت­بدنی  فرم کوتاه جمع­آوری گردید. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS 21 و با محاسبه شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی­داری (05/0>P) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته­ها: بر اساس نتایج بدست آمده دانشجویان شرکت کننده در سنین 19 تا 25 سال بودند و شاخص توده­ی­بدنی این افراد بین 23/16 تا 76/39 قرار داشت. سطح فعالیت بدنی دانشجویان استقامت قلبی- عروقی (17/0=r و 01/0=p) با چابکی (19/0-=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شکم (17/0=r و 01/0=p) رابطه معنی­داری را نشان داد  درحالی که بین  سطح فعالیت بدنی با ترکیب بدنی و دیگر شاخص­های آمادگی جسمانی افراد هیچ رابطه معنی­داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد بین شاخص­توده بدنی افراد با استقامت قلبی – عروقی (27/0-=r و 001/0=p)، چابکی (195/0=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شکم (28/0-=r و 001/0=p) رابطه معنی‌داری وجود دارد. ولی رابطه آن با انعطاف­پذیری معنی­دار نمی­باشد. این در حالیست که نسبت دور کمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شکم رابطه معنی­داری را نشان می­دهد (17/0-=r و 02/0=p) و رابطه آن با دیگر شاخص­های آمادگی جسمانی از لحاظ آماری معنی­دار نمی­باشد.

  نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی با برخی از شاخص­های آمادگی­جسمانی ارتباطی قوی دارند این درحالیست که سطح فعالیت­بدنی دانشجویان و ترکیب بدنی آنها هیچ­گونه ارتباط آماری را نشان نداد.

  واژگان کلیدی: آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی، فعالیت بدنی، دانشجویان دختر

  1-بیان مسأله:

  پیشرفت‌های شگرف در فن‌آوری و ماشینی‌شدن زندگی از ویژگی‌های دنیای مدرن امروزی است. پیامد ماشینی شدن زندگی، فقر حرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم­ترین مشکلات بشر امروزی است. کم‌تحرکی یا بی‌تحرکی یک مشکل سلامت عمومی‌جهانی و عامل خطر اصلی برای افزایش فشارخون، افزایش قندخون، چربی خون غیر طبیعی، اضافه وزن، چاقی و بیماری‌های مزمن عمده مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان و دیابت می‌باشد (نوری و همکاران، 1391). از طرف دیگر میزان بی‌تحرکی در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بالا است. معدود پژوهش‌هایی که در ایران انجام یافته نیز حاکی از بالا بودن میزان بی‌تحرکی در کشور ما می‌باشد (نوری و همکاران، 1391). به عنوان مثال براساس نتایج مطالعه صورت گرفته میزان کم‌تحرکی در جمعیت شهری استان یزد 8/65% (در مردان 6/81% و در زنان 4/54%) برآورده شده است (متفکر و همکاران، 2007).

  از فعالیت جسمانی می­‍­توان به عنوان یک راهبرد موثر توصیه شده در تحرک عمومی‌برای افزایش توده عضلانی بدن و توده استخوانی، همزمان با کاهش توده چربی استفاده کرد و وضعیت سلامت عمومی‌افراد را افزایش داد. در سال‌های اخیر محققان فعالیت بدنی را از اولویت‌های سلامت عمومی‌دانسته و بیان داشتند فعالیت بدنی کافی و منظم از عوامل اصلی حفظ و ارتقای سلامت در سراسر دوره زندگی است (کوسینس و همکاران[1]، 2010). آنها همچنین کم تحرکی را به عنوان یکی از عوامل خطر آفرین چاقی معرفی کرده و نسبت به رشد آن در جوامع بشری هشدار دادند (گالبردس و همکاران[2]، 2003). کارشناسان تغذیه و پزشکی پیش­بینی کرده­اند در صورتی که شیوه زندگی افراد تغییر نکند تا سال 2015 میلادی شمار افراد چاق از مرز 3/2 میلیارد نفر هم بگذرد. عوامل مختلفی مانند شیوه نامناسب زندگی، مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی و پایین بودن سطح آمادگی جسمانی ممکن است با شیوع چاقی در ارتباط باشد (نوری و همکاران، 1391).

  از طرف دیگر امروزه برای جوامع انسانی به اثبات رسیده است که سازگاری بهتر با محیط، نیاز به تعادل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی در فرد دارد و چنانچه افراد از نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی، شرایط مساعدی نداشته باشند، معمولاً گوشه گیر، بدبین و منزوی می­شوند و به عبارتی از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود(حاسل و بلدسن[3]، 1991).

  تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات مناسب و مستمر موجب افزایش میزان قدرت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‌پذیری و کاهش چربی­های بدن می­شود و حذف و کنار گذاشتن آن به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، اندام حیاتی را دچار ضعف و ناتوانی، ناکارآمدی، محدودیت حرکتی و خستگی زودرس می‌نماید (گائینی و معینی، 1380).

  فعالیت ورزشی در بهبود سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. بنابراین جهت بالا بردن کیفیت و شیوه زندگی، فعالیت بدنی باید به صورت منظم و با شدت مناسب انجام گیرد (اعتماد و اسماعیل نسب، 1391).

  با وجود باور عمومی‌در مورد تأثیر فعالیت­های روزانه بر ترکیب بدنی افراد، پژوهش­های مختلف نتایج متفاوتی را گزارش کرده­اند. رابکین و همکاران[4] (1997) نشان دادند که بین فعالیت­بدنی و  BMIرابطه معکوس معنی داری وجود دارد. اما زالیلا[5] و همکاران (2006) با مقایسه سطح فعالیت بدنی نوجوانان 11 تا 15 ساله مالزیایی در سه گروه لاغر، طبیعی و اضافه وزن هیچ­گونه تفاوت معنی­داری را مشاهده نکردند. ‌هاساپیدو و همکاران[6] (2006) نیز اختلاف معنی­داری در میزان فعالیت بدنی نوجوانان ساکن در شمال یونان در دو گروه افراد با وزن طبیعی و چاق مشاهده نکردند. اگر چه نژاد و محیط می­تواند بر نتایج این پژوهش­ها اثرگذار باشد اما یافته­های پژوهشگران داخلی نیز در این زمینه با یکدیگر مغایرت دارد (بروغنی و همکاران، 1389).با توجه به اهمیت موضوع، ارزیابی ترکیب بدنی به منظور تعیین میزان مطلوب آن جهت سالم زیستن و شادابی، از اهمیت بالایی برخوردار است (علی­پور و حجتی، 1393). با توجه به این که شاخص‌های پیکرسنجی تحت تأثیر عواملی مانند جنس، سن، قوم ونژاد، فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و با توجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین و ناهنجاری‌ها، ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه، برای برخورداری از یک جامعه سالم و شناخت زمینه‌های خطرزا ضروری به نظر می رسد (ضیائی و همکاران، 1386). ترکیب­بدنی عامل مهمی در تندرستی و آمادگی جسمانی است. ترکیب بدن توسط اندازه­گیری فاکتورهای مختلف، مثل شاخص توده بدن ((BMI و نسبت محیط لگن به محیط شکم ((WHR که نشان دهنده چاقی شکمی است، تعیین می گردد (خلیلی و همکاران، 1379).

   

  Abstract

  The present study was to investigate the relationship between the level of physical activity, physical fitness factors and body composition in female students of Al-Zahra University campus (Educational) was conducted of Semnan.

  In this study, the research community, cross, including all the female students was Educational University Al-Zahra campus of the Semnan, 177 were randomly selected were chosen to carry out the research. Medical examination carried out after the completion of anthropometric factors of satisfaction form letter, and physical readiness include weight and height to calculate body mass index, waist-to-hip ratio, muscular endurance (Sit), flexibility (bending forward), cardiovascular endurance (cooper test) and agility (aili test of noise) individuals were analyzed. Information about the amount of physical activity were collected using International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)short form. Data analyzed using SPSS 21 software parameters to calculate descriptive statistics and Pearson correlation test at significant levels (p<0.05) were analyzed.

  Findings: according to the results of students participants were aged 19 to 25 years and the body mass index, among the people of 23.16 to the 76.39.

  The level of physical activity among students of cardiovascular endurance (r = 0.17 and p = 0.01) with agility (r =-0.19  and p=0.009) and abdominal muscle strength (r = 0.17 and p = 0.01) showed significant relationship. While the relationship between physical activity and physical fitness, body composition and other parameters of any significant relationship was found.

  The results of this study showed that people with a body mass index, cardiovascular endurance (r =-were 0.27 and p = 0.001), agility (r = 195/0 and p = was) and abdominal muscle strength (r =-28/0 & p = 0.001) there is a significant relationship. But its relationship with the flexibility of having significant impact is not fitted While the, the WHr abdominal muscles hip with only a statistically significant relationship between stamina indicates the fitted (r =-17/0 & p = 0.02) and its relationship with other indicators of physical readiness in terms of significant lift could not be fitted with.

  Conclusion: This study showed that the body mass index and physical activity level with some of the indicators of readiness strong communication are the physical while the of the physical activity level, body composition and students they have no statistical Association show-species.

  Key words: physical fitness, body composition, physical activity, female students

 • فهرست:

  چکیده .........................................................................................................................................................................  1     

  فصل اول: مقدمه پژوهش

   1-1- بیان مسئله ................................................................................................................................................  3

  1-2-ضرورت انجام پژوهش ...................................................................................................................................  6

  1-3-اهداف و فرضیه‌های پژوهش.... 8

  1-4-متغیرهای پژوهش.... 8

  1-5-تعریف اصطلاحات.. 9

  فصل دوم : ادبیات پژوهش

  2-1-مقدمه.. 12

  2-1- مبانی نظری.. 12

  2-1-1- ترکیب بدنی.. 16

  2-1-2- آمادگی جسمانی.. 16

  2-1-3- استقامت قلبی و عروقی.. 18

  2-1-4- انعطاف‌پذیری.......................................................................................................................................... 20

  2-1-5- چابکی.. 22

  2-1-6- استقامت عضلانی................................................................................................................................ 24

  2-1-7- فعالیت بدنی.. 25

  2-2- مروری بر تحقیقات گذشته.. 26

  2-2-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور 26

  2-2-2- پژوهش‌های صورت گرفته در خارج کشور 32

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1-مقدمه.. 37

  3-2- روش پژوهش.... 37

  3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................. 37

  3-4- متغیرهای پژوهش.... 38

  3-4-1- شاخص توده بدنی (BMI) ...................................................................................................................  38

  3-4-2- نسبت محیط کمر به محیط باسن (WHR).................................................................................. 39

  3-4-3- تست کوپر (12 دقیقه دور دویدن) ....................................................................................................  39

  3-4-4- تست انعطاف پذیری............................................................................................................................. 41

  3-4-5- تست چابکی ایلینویز........................................................................................................................... 41

  3-4-6- تست دراز نشست... 42

  3-4-7-پرسش نامه بین المللی فعالیت بدنی.....................................................................................43

  3-5-  ابزارهای پژوهش.... 44

  3-6- شیوه اجرای پژوهش.... 44

  3-7- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها 45

  فصل چهارم : یافته های پژوهش

  4-1-مقدمه.. 47

  4-2- یافته‌های توصیفی.. 47

  4-3- یافته‌ها استنباطی.. 51

  4-4- یافته‌های جانبی........................................................................................................................................... 53

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه.. 57

  5-2- بحث و نتیجه گیری.. 57

  5-3- پیشنهادات پژوهش.... 64

  منابع.. 66

  ضمایم......................................................................................................................................................................... 73   

   

  منبع:

   

  ارشدی ر، رجبی ر، علیزاده م. 1386. بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری ستون مهره­ها با میزان کابفوز و لوردوز، پژوهش در علوم ورزشی، 15، 123- 132.

  اعتماد ظ و اسماعیل نسب ن. 1391.  ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب (CHD) در دانشجویان- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 17 : 35-25

  بروغنی م، حامدی نیا م ،اسد م ، زارعی م. 1389. بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب. فصل نامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود.ص18-12

  بوام گارتنر ت، جکسون آ، ترجمه سپاسی ح، نوربخش پ. 1376. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. چاپ اول، انتشارات سمت.

  حاجی نیا م، حامدی نیا م، حقیقی الف، داورزنی ز. 1392. ارتباط آمادگی قلبی- عروقی و سطح فعالیت بدنی با چاقی و بررسی الگوی تغییرات آنها در پسران 12- 16 سال. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15 (2)، 143-151.

  جلالوند ع، آهنجان ش، گلپایگانی م، عنبریان م. 1386. بررسی رابطه میان شاخص­های پیکرسنجی و نوع پیکرسنجی و نوع پیکری. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 9 : 83-94.

  حسینی کاخک ع ، صفری م ،حامدی نیا م .1389. عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار. 18 (1): 66-55

  حجتی ز، علی­پور و. 1393. ارتباط فعالیت بدنی و شاخص­های آنتروپومتریک مرتبط با سلامتی در کارکنان زن دانشگاه. مجله پزشکی هرمزگان، 18(2): 159-167.

  حیدری ب ،حاجیان  ک. 1385.  شیوع چاقی شکمی‌در جمعیت شهری 20 تا 70 ساله استان مازندران (سال 1383). مجله فیزیک زمین و فضا. 8 (2) 156-147.

  خاوری ل، ناظم ف، یوسفیان ج. 1385. بررسی الگوی تغییرات درصد چربی، شاخص توده بدنی، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان. حرکت، 30: 139-150.

  خلیلی ا، رضایی یزدی ح، محمدی فرد ن. 1379. مقایسه سه روش کاهش چاقی شکمی. المپیک. 17: 25-32.

  دیدارلو ع ،عزیززاده ت ،قره آغاجی ر ، علیزاده م ،خرمی‌ع ،پورعلی ر .1392. بررسی وضعیت چاقی، لاغری، سطح فعالیت بدنی و مصرف مواد غذایی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر ماکو ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 11 (4). 283-275

  رجبی ح. 1384. ارزیابی ترکیب بدنی وآمادگی قلبی–تنفسی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور و تهیه نورم‌های ملی مربوطه. گزارش پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی.

  رحمانی نیا ف، دانشمندی ح، تقی پور ا. 1388. رابطه کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان. علوم زیستس ورزشی،3: 144-127.

  رحمانی نیا ف ،دانشمندی ح ،دربانی ح.1383.  تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموز و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی. حرکت. 22: 59-47.

  رحمانی نیا ف، میرزایی ب، جعفرزاده باغان الف. 1389. بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی‌های رایانه ای پسران چاق و کم وزن و رابطه آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی. علوم زیستی ورزشی (حرکت( .5:  71-94.

  رشیدی م. 1389. تهیه و تنظیم نورم آزمون­های آمادگی جسمانی دانش­آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان سمنان، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.

  رضائی ر، رجبی ح، دهخدا م، حبیبی ه.1392. طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون چابکی ویژه کشتیگیران آزادکار. المپیک، 21: 47 - 52

  سودائی زنوزق ح ، مقبولی  ل، پیغمبر دوست ر، اصل رحیمی‌و. 1392. شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهرستان مرند. پایش فصل نامه پژوهشکده علوم بهداشتی. 4 (50). 422-415.

  شهیدی ف، لطفی غ، رستم زاده ن. 1390. رابطه بین آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن و چربیهای سرم خون و تفاوت آن متغیرها در دانش­آموزان پسر 13-15 ساله شهری و روستایی. فیزیولوژی ورزشی. 12: 77-94

  ضیایی و، فلاح ج،رضایی م،بیات ع.1386. ارتباط نمایه توده بدنی و آمادگی جسمانی در 513 دانشجوی پزشکی،،مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران . 65 (8):  84-79

  طاهری ف، حسینی م، سعادتجو ع. 1383. تعیین نورموگرام شاخص توده بدنی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر بیرجند و مقایسه آن با منحنی­های مرجع مرکز کنترل بیماری‌ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11 (3)، 29-34.

  فیاض ا ،محبی ح ، دمیرچی ا . 1390. سطح فعالیت بدنی ،کلسیم دریافتی ،منابع تامین کننده ی کلسیم و شاخص‌های تن سنجی در زنان جوان دانشگاهی،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی. 13 (6): 704-697

  قنبری ه ،نوری ر،مقدسی م، ترک فر ا،مهرباتی ج.1392. میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل موثر در دانش آموزان پسر12-8 ساله شهر شیراز در سال 1392،مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 15 (1): 20-14.

  گائینی ع ، رحمانی نیا ف ، حسینی م .1379. بررسی رابطه بین توان هوازی، با ترکیب و ابعاد بدن دانش آموزان دختر غیر ورزشکار فصلنامه المپیک ،ص 65-

  گایینی ع ،لامعی ط .1382. ارتباط بین  در صد چربی و BF % شاخص توده بدن BMI و نسبت محیط کمر به محیط لگن WHR ارتباط بین آنان در زنان بالای 15 سال شهر تهران. حرکت. 106-95

  گایینی ،عباسعلی و معینی محمد ضیا(1380)."بررسی و مقایسه میزان درصد چربی -ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان شهر تهران " ویژه نامه 2 المپیک. 4: 25-30.

  گائینی ع، رجبی ح. 1392. آمادگی جسمانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. چاپ نهم.

  لطفی حسین آبادی ح، گائینی ع. 1383. اثر محتوای گرم کردن فعال بر تغییرات چابکی و انعطاف‌پذیری، المپیک، 2: 85-95.

  محمدیان ف،مظفری س، نوبخت ف. 1391. اثر تربیت بدنی عمومی‌یک بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به فعالیت‌های حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی(. 4 (14): 45-60

  مقدسی م ،قنبرزاده  م، کاظم ن، شاکریان س، رضوی ع. 1389. شیوع اضافه وزن ،چاقی و سطح آمادگی جسمانی نوجوانان شهر شیراز. مجله روانشناسی بالینی. 12 (5). 482-476

  مقدم م، حاجی کاظمی‌ا ، روزبه ف ،هوشیار راد آ ، حسینی آ .1390. ارتباط فعالیت بدنی با ضخامت  چربی زیر پوست پشت بازوی دختران دبیرستانی.  نشریه دانشکده پرستاری و مامایی،،دانشگاه علوم پزشکی  تهران(نشریه پرستاری ایران). 24 (69). ص68-62

  مقدم م ،مهدی زاده س، پاک پور و ،حیدری خیاط  ن ،افشین جو م. 1392. بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387. مجله مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستار و مامایی. 3 (1): 55-46

  میرزایی ب ،فرجی ح، علامی‌ع ،باب ل .1389. ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های ترکیب بدنی دانشجویان دانشگاه گیلان و کردستان بر اساس هنجار ملی دانشجویان. ورزش و علوم زیست حرکتی. 1 (3): 47-38.

  میناسیان و. 1388. تهیه و تدوین نورم‌های آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسه آنها با نورم‌های موجود. گزارش پژوهشی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  نمازی آ ، رجبی ح . 1383. توصیف برخی از عوامل ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران ، نشریه علوم حرکتی و ورزش ،ص 142-132

  نوری ر، مقدسی م، مروجی ف .  1391. ارتباط شیوع چاقی و اضافه وزن با شیوه ی زندگی و سطح آمادگی جسمانی در بزرگسالان شهر شیراز. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 14 (3): 241-247.

  هادوی ف، فراهانی ا، ایزدی ع. 1392، اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی. انتشارات حتمی. چاپ دوم.

   

  لاتین

  Aires Aires L,Silva P, Silva G, Santos MP, Ribeiro JC, Mota J. 2010. Intensity of physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index in youth. J PhysAct Health. 7(1):54–59.

  Alter M. 1996. Science of flexibility. 2th  edition, Human kinetic.Anderssen SA, Cooper AR, Riddoch C, Sardinha LB, Harro M, Brage S, et al. 2007. Low cardiorespiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children independent of country, age and sex. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 14(4):526-31.

  Ara I, Moreno LA, Leiva MT, Gutin B, Casajus JA. 2007. Adiposity, physical activity, and physical fitness among children from Aragon, Spain. Obesity (Silver Spring, Md). 15(8): 1918–1924.

  Armstrong N1, Tomkinson G, Ekelund U . 2011. Aerobic fitness and its relationship to sport, exercise training and habitual physical activity during youth. Br J Sports Med. 45(11):849-58.

  Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. 2004. Nelson Textbook of Pediatrics. 17 Th ed. Mosby; St.Louis: 173-74.

  Bovet P, Auguste R, Burdette H. 2007. Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents:  a  large school-based  survey.  Int J Behav  NutrPhys Act. 4: 24.

  Cooper K.H. 1968. A means of assessing maximal oxygen uptake. Journal of the American Medical Association, 203:201-204.

  Cousins JM, Petit MA, Paudel ML, Taylor BC, Hughes JM, Cauley JA, Zmuda JM, Cawthon PM, Ensrud KE. 2010. Muscle power and physical activity are associated with bone strength in older men: The osteoporotic fractures in men study. 47:205-11.

  Da Silva RB, Costa-Paiva L, Pinto-Neto AM, Braga Ade A, Morais SS.Climacteric. 2005  Association between habitual physical activity and parameters of physical fitness in postmenopausal women. Dec; 8(4):360-70.

  Deforche B, Lefevre J, De Bourdeaudhuij I, Hills AP, Duquet W, Bouckaert J. 2003. Physical fitness and physical activity in obese and nonobese Flemishyouth. Obes Res. 11(3):434–441.

  Dinger MK, Heesch KC, McClary KR. 2005. Feasibility of a minimal contact intervention to promote walking among insufficiently active women. Am J Health Promot. 20(1): 2-6.

  Fayaz E, Mohebbi H. 2005. A study of risk factors of osteoporosis  in  young  female  college  students  to  note nutrition,  Physical  activity  and  body  composition. [dissertation]. Rasht: Guilan University.

  Fogelholm M, Stigman S, Huisman T, Metsamuuronen J. 2008. Physical fitness inadolescents with normal weight and overweight.Scand J Med Sci Sports. 18(2):162–170.

  Gallagher D, et al. 1996. How useful is BMI for comparison of body fatness across age, sex, and ethnic group? American Journal of Epidemiology. 143: 228-239.

  Galobardes B, Costanza M.C,Bernstein M.S, Delhumeau C.H. Morabia A. 2003. Trends in risk factors for major life style-related disease in Geneva, Switzerland, 1999-2000. Annals  of Epidemiology. 13(7), 537 -540

  Gonzalez-Suarez CB, Grimmer-Somers K:The association of physicalactivity and physical fitness with pre-adolescent obesity. 2011. anobservational study in metromanila, Philippines.JPhys Act Health. 8(6):804–810.

  Hasle H, Boldsen JL. 1991. Childhood condition and adult height. J Biosoc Sci. 23:107-112.

  Hassapidou M, Fotiadou E, Maglara E, Papadopoulou SK. Energy Intake, diet composition, energy expenditure, and body fatness of adolescents in northern greece. Obesity 2006;14:855-862.

  Heyward VH. 1995. Advanced Fitness Assessment Exercise Prescription.  Champaign, Ill: Human Kinetics.

  Hoffman J. 2006. Norms for Fitness, Performance and Health. Champaign, Ill: Human Kinetics.

  Huang YC, Malina RM. 2002. Physical activity and health-related physical fitness in Taiwanese adolescents. JPhysiol Anthropol Appl Human Sci. 21(1):11-9.

  Hui SS, Yuen PY. 2000.  Validity of the modified back-saver sit-and-reach test: a comparison with other protocols. Med Sci Sports Exerc. 32(9):1655-9.

  Ikezoe T, Asakawa Y, HirotoShima, Kishibuchi K, NoriakiIchihashi. 2013. Daytime physical activity patterns and physical fitness in institutionalized elderly women: An exploratory study.  Archives of Gerontology and Geriatrics. 57 (2).221–225.

  Jacquelyn P. K, Amit Kh, Colby R. A, Sandeep R. D, James A. de L, Steven N. B, Jarett D. B. 2014.  Association Between Cardiorespiratory Fitness and Accelerometer-Derived Physical Activity and Sedentary Time in the General Population. Mayo Clinic Proceedings.  89 (8): 1063–1071.

  Josephinjoy B, Lorenz M. 2011. Health Risks determinants among Freshmen students of the university of Santo Tomas. International Journal of Sport Science and Engineering.1: 58-64.

  Kontogianni MD1, Farmaki AE, Vidra N, Sofrona S, Magkanari F, Yannakoulia M. 2010.  Associations between lifestyle patterns and body mass index in a sample of Greek children and adolescents. J Am Diet Assoc. 110(2):215-21

  Kwak L, Kremers SP, Bergman P, Ruiz JR, Rizzo NS, Sjöström M. J Pediatr. 2009. Associations between physical activity, fitness, and academi achievement.  155(6): 914-918.

  Lawrence, R., Brawley. 2003. Promoting Physical Activity for Older Adults. The Challenges for Changing Behavior, Am. J. Prev. Med; 25

  Lohman TG, Ring K, Pfeiffer K, Camhi S, Arredondo E, Pratt C, Pate R,Webber LS. 2008. Relationships among fitness, body composition, and physicalactivity.MedSci Sports Exerc. 40(6):1163–1170.

  Mei Z, Grummer-Strawn LM, Pietrobelli A, Goulding A, Goran MI, Dietz WH. 2002. Validity of body mass indexcompared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children andadolescents. Am J Clin Nutr.75(6):978-85

  Mirzazadeh A, Sadeghirad B, Haghdoost AA, Bahreini F, Rezazadeh Kermani M. 2009. The Prevalence of Obesity in  Iran in Recent Decade; a Systematic Review and Meta-Analysis Study. Iran J Public Health. 38(3): 1-11.

  Musto AA, Connaughton D, Hausenblas H, Epstein R. 2003. Relationship between health-related fitness components and  social physical anxiety in college students. Med & Sci in Exercise & Sports, 35: 349.

  Ortega FB. 2010. Cardiovascular fitness modifies the associations between physical activity and abdominal adiposity in children and adolescents: the European Youth Heart Study.44: 256–262

  Ortega FB, Tresaco B, Ruiz JR, Moreno LA, Martin-Matillas M, Mesa JL,Warnberg J, Bueno M, Tercedor P, Gutierrez A,et al. 2007. Cardiorespiratory fitness and sedentary activities are associated with adiposity in adolescents.Obesity (Silver Spring, Md). 15(6):1589–1599

  Rabkin SW, Chen Y, Leiter L, Liu L, Reeder BA. 1997. Risk factor correlation of body mass index Canadian heart surveys resarch Group. Canadian Medical Association Journal. 151:23-36.

  Rashidi A, Mohammadpour-Ahranjani B, Vafa MR, Karandish M. 2005 Prevalence of obesity in Iran. Obes Rev.  6(3): 191-2.

  Rauner A, Mess F, Woll A. 2013.  The relationship between physical activity, physical fitness and overweight in adolescents: a systematic review of studies published in or after 2000. Pediatrics 13:19.

  Rajabi H. The assessment of body composition and cardiorespiratory fitness in Iranian university students and formulation of related national norms. Journal of the Sport Science Research Center. 2006 May; 3(9):15-28.

   

  Seidell J c, Louis peruse L, Despres J P, Bouchard C. 2001. Waist and hip circumferences have indepsndent and opposite effects on cardiovascular disease risk factors: the Quebec Family Study. American Journal of Clinical Nutrition, 74(3): 315-321.

  Slentz A, et al. 2012. Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults. Journal of Applied Physiology. 3: 46-54.

  Thomas R, Eston R. 2001. Kinanthropometry and Exercise, assessing Sport Skills. Human Kinetics Publishers.

  Trew 


موضوع پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, نمونه پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, جستجوی پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, فایل Word پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, دانلود پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, فایل PDF پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی ،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

ثبت سفارش