پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4

word 561 KB 31841 111
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. »

  گرایش: «مهندسی بیوشیمایی

  چکیده :

  وجود ترکیبات گوگردی در بنزین مشکلی جدی در آلودگی هوا، محیط زیست،خوردگی تجهیزات ونابودی سلامت انسان ها ایجاد میکند. استاندارد های جدید محیط زیست نیز محدودیت های سختی را بر میزان گوگرد و ترکیبات آروماتیک موجود در بنزین اعمال می نمایند.گوگرد زدایی با استفاده از کاتالیست یکی از مهمترین روش ها جهت حذف این گونه ترکیبات موجود در بنزین است.در این راستا ابتدا کاتالیست به روش اشباع سازی(تلقیح)سنتز گردید.متغیرهای ساختاری از جمله درصد کبالت، مولیبدن، تیتانیا و آلومینا توسط روش طراحی تاگوچی بهینه شد.متغیرهای فشار، دما، سرعت فضایی بهینه شد که در محدوده های℃250_230و bar21_15و 1-h11_5 بررسی شدند. شرایط بهینه عملیاتی حاصل از نتایج طراحی آماری،به منظور به حداکثر رساندن میزان تبدیل تیوفن به صورت زیر بدست آمد:دمای ℃300  وفشار bar 21 وسرعت فضایی  h-17.مطالعات سینتیکی این فرآیند در حضور کاتالیست CoMo/Al2O3-TiO2 در راکتور بستر ثابت انگرالی انجام شد و در نهایت یک مدل به کمک نرم افزار solver و روش بهینه سازی نیوتنی بدست آمده است.

   

  کلمات کلیدی :گوگرد زدایی، تیوفن،کاتالیست،کبالت، مولیبدن، تیتانیا، آلومینا، مدل سینتیکی،طراحی آزمایش، بهینه سازی

  مقدمه

  هدف اصلی یک پالایشگاه تولید محصولات با ارزش از خوراک نفت با استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی از جمله تقطیر، استخراج، ریفرمینگ، هیدروژناسیون،کراکینگ و آمیختگی محصولات اصلی عبارتند از گاز مایع، بنزین، سوخت های جت و دیزل،واکس،روانسازها،قیر و محصولات پتروشیمی.همچنین هیدروژن و انرژی برای مصارف داخلی و خارجی در پالایشگاها تولد می شود.

  اخیرا در پالایشگاها تغییراتی در فرآیندهای پالایش صورت گرفته تا محصولاتی با کیفیت تولید شونداین تغییرات به دلیل بعضی عوامل بیرونی از جمله قوانین محیط زیست،عوامل اقتصادی،تغییر نفت خام،مواد جدید،طراحی راکتور و فرآیند،تقاضای محصولات با ارزش بالا و در عین حال ارزان اعمال شده اند.

  محدودیت های اعمال شده از طریق قوانین محیط زیست در مورد کیفیت سوخت های تولید شده در مصارف حمل و نقل مهمترین عامل در تغییرات ایجاد شده در پالایشگاهها هستند و به همین دلیل موجب افزایش هزینه ها شده اند.اهداف اولیه این قوانین کاهش درصد گوگرد در بنزین است.

  بنزین،دیزل و دیگر سوخت ها حدودا 75 تا 80 درصد محصولات پالایشگاهها هستند و بیشترین گوگرد زدایی متعلق به آنهاست.حضور گوگرد در سوخت ها منجر به آلودگی هوا با SOX که توسط وسایل نقلیه تولید می شوند. به منظور کاهش اثرات منفی گازهای خروجی وجلوگیری از آلودگی محیط زیست درصد گوگرد در سوخت های موتوری باید کاهش یابد.

  در حال حاضر هدف اصلی برای گوگرد زدایی انتخاب ماده ای است که نیاز به سرمایه بالا،صرف انرژی و هیدروژن زیاد نباشد و همچنین افزایش در عدد اکتان رخ دهد.

  گوگرد زدایی از بنزین با استفاده از کاتالیست تکنولوژی است که به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است.

  حال این سوالات مطرح می شود که چه نوع کاتالیستی برای جداسازی ترکیبات گوگردی مناسب است؟راندمان جداسازی در حد مطلوب است؟استفاده از کاتالیست در چه شرایط عملیاتی بهترین راندمان را دارد؟آیا استفاده به تنهایی از کاتالیست می تواند فرآیند مناسبی برای گوگرد زدایی باشد؟آیا استفاده از کاتالیست می تواند از سهولت کافی برخوردار باشد؟

  هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به تمام سوالات بالا می باشدهدف این است که از یک کاتالیست مناسب استفاده شده و در شرایط عملیاتی مختلف از لحاظ دما و فشار و سرعت فضایی بررسی شود

  هترین روش تحقیق برای پاسخ گویی به سوالات و رسیدن به اهداف ذکر شده انجام آزمایش و تحلیل آماری نتایج است.در پایان هم با توجه به تحلیل انجام پارامترهای موثر در فرآیند به کمک نرم افزار Solver و روش بهینه سازی نیوتنی بدست آمد

  مراحل تحقیق در این زمینه عبارتند از :

  مطالعات کتابخانه ای

  انتخاب کاتالیست مناسب و مواد آزمایشی

  تهیه دستگاه های آزمایشگاهی

  انجام آزمایشات

  تحلیل نتایج

  انجام آزمایشات تکمیلی

  نوشتن گزارش نهایی

   

   

  فصل های ارائه شده در این تحقیق عبارتند از :

   

  فصل اول :کلیات

  فصل دوم :کاتالیست

  فصل سوم :آزمایشات

  فصل چهارم :بهینه سازی

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

   

  فصل اول

   

  کلیات

  1 آلودگی هوا ناشی از مواد نفتی :

  اگرچه بیش از دو سوم آلودگی هوا ناشی از احتراق سوختهای فسیلی است،لیکن بخش عمده آلودگی هوا نیز ناشی از تبخیر ترکیبات آلی فرار موسوم به VOC 1می باشد.این ترکیبات در برگیرنده طیف وسیعی از هیدروکربن ها هستند که از منابع مختلف متصاعد می گردندبطور کلی VOCبه ترکیبات کربن دار به جزCOوCO2و   CH4وCFCs شامل هیدروکربن های با فشار بخار کم(mmHg1/0<) اطلاق می شود. تلفات این مواد علاوه برآلودگی و ایجاد مشکلات زیست محیطی،سالانه مبالغ زیادی از نظر اقتصادی هزینه در بر دارد.

  بنزین به عنوان یکی از مهمترین برشهای نفتی جهت سوخت وسایل نقلیه،از منابع تولید VOC محسوب می شود که حاوی هیدروکربن هایی از C4تا حدود C10 می باشد.بنزین با نقطه جوش اولیه در حدود℃30_20 و نقطه جوش پایانی در حدود بیش از℃ 200_170 می تواند منشا ایجاد بسیاری از ترکیبات آلی فرار  باشد.اگرچه مقدار نسبی VOCناشی از بنزین(کمتر از 10 درصد در مقایسه با سایر منابع)خیلی زیاد نیست ولی مقدار مطلق آن خود قابل ملاحظه است،بطوریکه تنها در کشورهای اتحادیه اروپا مقدار آن به یک میلیون تن در سال می رسد.بر آورد انجام شده برای تلفات تبخیری بنزین در ایران در حدود223000 تن در سال است.شایان ذکر است که سایر منابع تولید VOCعبارتند از:

  سیستم حمل و نقل(در حدود 30 تا 45 درصد)،احتراق سوختها(در حدود10 درصد)،صنایع پتروشیمی(در حدود6 تا 10 درصد)،حلالها(در حدود 18 درصد)و سایر منابع در حدود 20 درصد.

  1-2 انواع بنزین، آنالیز و خواص آنها :

  نظر به اینکه تلفات تبخیری بنزین هم از نظر حفظ محیط زیست و هم از نظر صرفه جویی در انرژی در جهان امروز

  حائز اهمیت فوق العاده است، ضروری است که کیفیت بنزین مایع و بخار از نظر ترکیبات متشکله مورد ارزیابی قرار

  1 :Volative Organic Compounds                                                                       

  گیرد. اگرچه آزمایش های استاندارد رایج خواص عمومی بنزین را مشخص می کند،لیکن اطلاعات دقیقی از نظر ترکیبات شیمیایی خاص گوگرد را فراهم نمی نماید.

  بنزین به عنوان یکی از مهمترین برش های نفتی برای سوخت وسائط نقلیه بکاربرده می شود.در حال حاضر سه نوع بنزین با نامهای اولیه بنزین معمولی،بنزین سوپر و بنزین یورو4 در بازار عرضه می شوند.که اختلاف آنها در عدد اکتان آنها است.]1]

  1-2-1 اهمیت ویژگی های بنزین خودرو :

  میزان ضدکوبش و فراریت مشخصات کلی بنزین را بیان می کنند.ویژگی های دیگر به حدود غلظت ترکیبات نامطلوب بستگی دارند به طوری که این ترکیبات بر روی عملکرد موتور اثر معکوس نداشته باشد و از پایداری بنزین و نیز سازگاری آن با مواد بکار رفته در موتورها و سیستم های بکاررفته در موتورها و سیستم های سوخت اطمینان حاصل شود. ]2]

  1-2-1-1درجه ضدکوبش:

  درجه ضدکوبش بنزین اندازه گیری مقاومت آن در برابر ضربه است و بستگی به طراحی موتور و عمل آن و شرایط جوی دارد.استفاده از بنزین با درجه کوبش بالاتر از حد لازم برای عمل جلوگیری از ضربه باعث بهبود کارایی موتور نمی شود.اما خودروهایی که به محدود کننده های ضربه مجهز هستند.ممکن است بر اثر افزایش درجه ضد کوبش بنزین مصرفی عملکرد بهتری از خود نشان دهند.برعکس کاهش میزان ضد کوبش ممکن است باعث افت کارایی خودرو گردد. ]2]

   

   

      Abstract

  Sulfur compounds in petroleum is causing serious problems of air pollution، environmental pollution، equipment corrosion and destruction of human health. recent environmentally standards shall apply harsh restrictions on the amount of sulfur and aromatics content of the gasoline. The use of catalyst for desulfurization is one of the important methods which used to remove these  compounds  in gasoline، therefore CoMo/Al2O3_TiO2 catalyst selected.In this regard، the catalyst impregnation method(inoculums) is synthesizing. structural variable such as cobalt percentage، molybdenum، Titania and Alumina were optimized by Taguchi design method.Variables of  pressure، temperature، space velocity were optimized and in the range of 230_250℃،15_21 bar and 5_11 h-1were reviewed. optimum operating conditions obtained from the result of  the statistical design، in order to maximize the conversion rate of Thiophene obtained as follows:Temperature 300℃،pressure 21 bar and space speed 7h-1.Kinetic study of this process in the presence of CoMo/Al2O3_TiO2 catalyst in a fixed reactor integral performed and finally with solver software model and Newton optimization method derived.

  Keywords: desulfurization، Thiophene ،catalyst ،Cobalt، Molybdenum، Alumina ، Titania ،kinetic model، optimization، experiments design

 • فهرست:

   

  چکیده                                                                                                                                                                                                        1

  مقدمه                                                                                                            2

  فصل اول:کلیات                                                                                         5

  1-1آلودگی هوا ناشی از مواد نفتی                                             6

  1-2انواع بنزین،آنالیز و خواص آنها                                           6

  1-2-1اهمیت ویژگی های بنزین خودرو                                               7

  1-2-1-1درجه ضد کوبش                                                                               7

  1-2-1-2عدد اکتان                                                                                      7

  1-2-1-3فراریت                                                                                              8 

  1-2-1-4فشار بخار                                                                                         8

  1-2-1-5خوردگی                                                                                              9 

  1-2-1-6صمغ موجود                                                                                      9

  1-2-1-7گوگرد                                                                                                9

  1-2-1-8پایداری اکسایشی                                                                       9

  1-2-2مشخصات بنزین                                                                                  9

  1-3منشا گوگرد                                                                                          16

  1-3-1هیدروژن سولفید                                                                             18

  1-3-2تیول ها                                                                                              18

   1-3-3سولفید ها                                                                                        18

  1-3-4 دی سولفید ها                                                                               18

  1-3-5تیوفن و مشقاتش                                                                             19

  1-4مضرات گوگرد و دلایل حذف آن                                                     19

   

   

   

  1-5شباهت گوگرد زدایی با نیتروژن زدایی                                20 

  1-6روش های گوگرد زدایی                                                                     2

  1-6-1گوگرد زدایی باکتریولوژی                                                         21

  1-6-2گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی                        21    

  1-6-3گوگرد زدایی با روش شیمیایی                                               22

  1-6-4گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون                                       22

  1-6-5گوگرد زدایی زیستی                                                                     22

  1-6-6گوگرد زدایی هیدروژنی                                                              22

  1-7روش های ملایم کردن                                                                         23

  1-8واحد تهیه گوگرد در پالایشگاه                                                  24

  فصل دوم :کاتالیست                                                                                 26

  2-1تکنولوژی های کاتالیستی در صنایع جدید                         27

  2-1-1چشم انداز آینده                                                                          27

  2-2کاتالیست                                                                                               30

  2-2-1غیر فعال شدن کاتالیست ها                                                    31

   2-2-2واکنش های کاتالیزوری جامد                                                31

  2-2-3مشخصات اصلی کاتالیست ها                                                      32

  2-3کاتالیست های فرآیند تصفیه هیدروژنی                              32

  2-4سنتز سولفید مولیبدن                                                                    33

  2-5سولفیداسیون اکسیدها                                                                    34   

  2-6پیشینه تحقیق                                                                                        34

  2-6-1فرآیند OATS                                                                                     34 

  2-6-1-1نخستین گام ها                                                                               35   

       2-6-1-2بازار پر رقابت                                                                         36

   

   

   

  2-6-2فرآیند MEROX                                                                                36

  2-6-2-1بهینه کردن پارامترهای عملیاتی برج مراکس               39

  2-6-3فرآیند کلاوس                                                                                    39

  فصل سوم:آزمایشات                                                                                  40

  3-1طراحی آزمایش                                                                                     41

  3-2ساخت کاتالیست                                                                                   42

  3-3راکتور بستر ثابت                                                                              43

  3-4مراحل انجام آزمایش                                                                         44

  فصل چهارم:بهینه سازی                                                                         50

  4-1بهینه سازی و نتایج                                                                         51                   

  4-1-1فشار جزئی هیدروژن                                                                     52 

  4-1-2دمای واکنش                                                                                       52

  4-1-3سرعت فضایی                                                                                       53

  4-1-4نسبت هیدروژن به خوراک                                                           53     

  4-2بهینه سازی پارامترهای ساختاری                                                53

  4-3بهینه سازی شرایط عملیاتی                                                         60  

  4-3-1بهینه سازی فشار                                                                            60     

  4-3-2بهینه سازی دما                                                                               63

  4-4سینتیک                                                                                                    64

  4-5مدل سینتیکی واکنش های هتروژن                                                64

  4-6مدل سینتیکی پیشنهادی                                                                66

  4-7بررسی مدل های سینتیکی واکنش گوگرد زدایی هیدروژنی      66 

  4-9نتایج آزمایش های راکتور انتگرالی                                   69

  4-10بدست آوردن پارامترهای سینتیکی مدل                                 71

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات                                            73

  5-1نتیجه گیری                                                                                          74

  5-2پیشنهادات                                                                                             76

  ضمائم                                                                                                            77

  مشکلات نشت هیدروژن سولفید                                                            78

  دستگاه توتال سولفور                                                                        79

  سولفورسنج فرآورده های نفتی                                                      80

  منابع                                                                                                           81

   

   

   

  منبع:

   

  1. تقوایی،ح،.1379،بررسی کنترل و حذفVOC(بنزین)توسط فیلترهای بیولوژیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد《مهندسی شیمی》دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی،ص40تا 70

  2.یزدانیان پناه لاریجانی،ح.،1390،استاندارد بنزین چیست،مجله استاندارد،ص 27تا29.

  3. اکبری نوشاد،آ،.1386،ارزیابی نفت خام،آزمایشگاه شرکت پالایش نفت تبریز،ص11تا16.

  4. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی،1389،آشنایی با مبانی و کلیات صنعت پالایش،ص20

  5. اسماعیلی،ح.،1383،تکنولوژی های کاتالیستی جدید در صنایع نفت و پتروشیمی،نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،دانشگاه علم وصنعت ایران،ص5144تا5163.

  6. ویلتشایر،ج،.1386،راندمان با بنزین کم گوگرد،BP Rewiew،مجله نفت و پژوهش،شماره پنجم،ص1تا3.

  7. نیک آذر،م،.1367،فرآیندهای شیرین سازی (گوگردزدایی)فرآورده های نفتی،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران،ص11تا15

   8 . ابوالحمد،گ،.1375،مبانی پالایش نفت،انتشارات دانشگاه تهران،ص39تا45

  9. برین،م،.1386،هرآنچه باید درباره بنزین بدانیم،انتشارات شرکت نفت،ص25تا28

  10. حاجی شریف،ع،.1389،انواع سوخت در خودروها،مجله اطلاعات علمی،سال بیست و دوم،شماره1،ص14تا15.

  11. راست گفتار،م،.1391،ایران در راه تولید بنزین یورو 4،انتشارات شرکت نفت ،ص20تا30

  12. شرکت نفت،.1386،استاندارد معیار و برچسب مصرف سوخت،انتشارات شرکت ملی نفت ایران،ص32تا45

  13. محمدی،ت،.1384،طراحی آزمایش ها،آزمایشگاه طراحی فرآیندهای جداسازی،دانشگاه علم و صنعت ایران،ص14تا24

   

   

   

  فهرست منابع غیرفارسی :

     14.Hensen ،et al،E.،(2003).On The Sulfur Tolerance of Supported Ni(Co)Mo

  Sulfide Hydro Treating Catalyst. Journal of Catalysts،vol.215،pp.353-357.

  15.Ramirez،J. and  Cendeno،L. ،(1999).The Role of Titania Support in Mo-Based Hydro Desulfurization Catalyst. Journal of Catalyst،vol.184،pp.59-67.

  16.Ramirez،J and  Gutierrez- Alejandre،A.، (1998). Relationship Between Hydro Desulfurization Activity and Morphological and Structural Change in NiW Hydro Treating Catalyst Supported an Al2O3-TiO2 Mixed Oxides .Catalyst Today،vol.43،pp.123-133.

  17.Sonnemans،J.W.M.،(1995).New developments in Hydoproccessing.Catalysts in Petroleum Refining and Petrochmical Industries،Akzo Nobel Chemicals،pp.99-115.

      18.Okamoro،et al،Y.،(2002).Effect of Support on the Activity of Co-Mo Sulfide

  Under Catalysts.Applied Catalysis A:General،vol.226،pp115-127.

  19.Wang et al،D.،(2002). Elucidation of Sulfidation State and Hydro Desulfurization Mechanism on Mo/TiO2 Catalyst Using 32 S Radioisotope Tracer Methods. Applied Catalysis A:General،vol.224،pp.191-199.

  20.Zhou et al،Z.M.،(2005).Simulating a Multi phase Reactor with Countiounes Phase Transition. Chemical Engineering Science،vol.60،pp3207-3215.

     21.Froment et al،G.F.،(1994). Kinetic Modeling and Reactor Simulation in   

      Hydro Desulfurization of Oil Fractions. Industrial and Engineering Chemistry

      Research،vol.33،pp.2975-2988.

  22.Cheng etat،Z.M. ،( 2004.)Deep Removal of Sulfur and Aromatics from Diesel through two-stage Concurrently and Counter  Currently Operated Fixed Bed Reactors .Chemical Engineering Science.vol.59،pp.5465-5472.

     23.Faruk،M.،(2011).Auto Propulsion System for Motor Vehicles.Bosnia

      and Herzegovina.

  24.Jimenez et al،F.،(2007). Modeling of Industrial Reactor for Hydro Treating of   Vacume Gas Oil: Simultaneous Hydro Desulfurization and Hydro Aromaticatian  Reactions. Journal of Chemical Engineering .   

      25.Sohrabi،M. and Zahedi،M.،(1995). A Model for The Rate of Hydro

      Desulfurization of Thiophene in a Countinoues Catalytic Fixed Bed Reactor.

      Chemical Engineering and Technology،vol.18،pp.420-424. 

       26. Alexander،W.،(2011).Transition to Hydrogen: Pathway Toward Clean    

      Transportation. New York

  27.Avraam and Vasalos.،(2003).computer-Aided Modeling for Hydro Desulfurization.

  28.Bezveerkhy،I.،Afanasiev،p.،Geantet،C.،Lacroix،M.،(2001).Highly Active(CO)MoS2/Al2O3 Hydrodesulfurization Catalysts Prepared in Aqueous Solution.J.Catalysis 204،pp.495-497

  29.Bosteels،D.، May،J.،(2006).Regulated and Particle Emissions from Current Production Vehicles،CTI Forum ‘Exhaust Systems’ Ludwigsburg.

   

  30.Cofala،J.، Klimont،Z.، Amann،M.، Bertok،I.،Scenarios of SO2، NOx، and PM emissions in the non-EU countries up to 2020.International Institute for Applied Systems Analysis.

       31.Dooly، G.، Lewis،E.،Fitzpatrick،C.،(2000 ).On-board monitoring of vehicle

       exhaust emissions using an ultra-violet optical fibre based sensor، Optical       

       Fibre   Sensors Research Centre.University of Limerick، Limerick، Ireland.  

        32.Edinger، R.،(2003).Sustainable Mobility: renewable energies for powering

       fuel cell vehicles، United States.

       33.EMISSION LIMIT VALUES FOR SO2. ،(2001).Official Journal of the

       European Communities.309/12

      34.Girgis،M.J. and Gates،B.C.،(1991). Reactivities ، Reaction Networks،and

       Kinetics in High Pressure Catalytic Hydro Processing. Indian and English

      Chemistry Research،vol.30،pp.2021-2058.

  35.Lebihan  et al،L.، (1994).Genesis and Activity of Mo-Based Hydro Treating Catalysts Prepared by a Sol-Gel Method. Journal of Sol-Gel Science and Technology،vol.2،pp.837-842

  36.Macias،M. and Ancheyta،J.،(2004). Simulation of an Isothermal Hydro Desulfurization Small Reactor with Different Catalyst Particle Shapes. Catalyst today،vol.98،pp243-252.

      37.Meccariello ، G.،(2012). Evaluation of Emission Factors for New

      Technology S.I Euro 4 Cars. Journal of Computing and Information

      Technology،3،20،217-224

      38.Miller،John.،(2004).Propulsion System for Hybrid Vehicles. London

  39.Mortier،R.M.،(2011).Chemistry & Technology of Lubricants . London

      40.Oyama،S.T.،(2003).Nobel Catalysts for Advanced   

       Hydroprocessing:Transition

     41. Metal Phosphides.Journal of Catalysis،pp.343-352.

      42.Platt،S.M.، Haddad،I.E.، Zardini،A.A.،Clairotte،M.،(2012 ).Secondary

      organic aerosol formation from gasoline vehicle emissions in a new mobile

      environmental reaction chamber، Atmospheric Chemistry and Physics

      Discussions. 12، 28343–28383.

      43.Randolph،John.،(2008).Energy for Sustainability: Technology،     planning،  policy.Washington

      44.Rizzoli،Andrea.،(2009).Information Technologies in Environmental

      Engineering. Greece.

      45.Siener،John.،(2011.)Climate Change-Mitigation of Climate.

  46.Sohn،J.R.،Seo،D.H.،(2003).Preparation of New York Solid Superacid

      Catalyst،Zirconium Sulfate Supported on ɤ-Alumina and Activity for Acid

  Catalysis.Catalysis Today 87،pp.219-226..

  47.Sukhbir،S.،(2004).Proceding of The Third International Conference on Singer of Fuel & Automotive Technology for a Cleaner Environment.

       48.United Nations Republication.،(2007).Hemispheric transport of air

        pollution.Switzerland.

  49.Vissenberg،et al،M.،(2001).The Effect of Support Interaction on the Sulfidability ofAl2O3 and TiO2Supported CoWand NiW Hydro Desulfurization Catalysts.Journal of Catalysis،vol.198،pp.151-163.

  50.Wojciechowska،m.،Pietrowski،m.،Czajka،B.،(2001).New Supported Ruthenium Catalyst for Hydrodesulfurization Reaction.Catalysis Today 65،pp.349-353.

  51.Zdrazil،M.،(2003).MgO-Supported M o،CoMo and NiMo Sulfide Hydrotreating Catalysts.Catalysis Today86،p.151-171


موضوع پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, نمونه پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, جستجوی پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, فایل Word پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, دانلود پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, فایل PDF پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, پروژه در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, پروژه درباره پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان­ ها می­باشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده­ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان­های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان­های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 مقدمه : منطقه ب شامل واحدهاي ذيل که به صورت مختصر تشريح گرديده است ، مي گردد   الف) واحد توليد ازت : ازت گازي است خنثي که ميل تر

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1383 چکيده انسان امروزي در پي تامين زندگي راحت و مرفه و درعين حال سالمي براي خود است. تجهيزات پيشرفته الکترونيکي و رشد لحظه به لحظه علوم کامپ

"M.Sc."پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند چکیده حذف مرکاپتان‌ ها از جریان‌های هیدروکربنی توسط روش‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد. استفاده از محلول سودسوزآور و بسترهای غربال موکولی ازجمله پرکاربردترین روش‌ها هستند. در صنایع نفت و گاز کشور ما، اغلب جهت حذف مرکاپتان‌ های سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده می‌شود. در این پروژه فرآیند ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ,,M.Sc,, مهندسی سیستم های انرژی– سیستم های انرژی یکی از مهمترین مسائل مربوط به محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دفع مناسب گازهای هیدروکربنی زائد موجود در واحدها و مجتمع های صنعتی می باشد. از متداول ترین روش های موجود برای دفع ایمن این گازها، سوزاندن آنها در فلرها و رهاسازی در محیط می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده براساس مطالعات انجام شده، فرآیندهای مختلفی برای گوگرد زدایی از نفتا وجود دارد که برای تعیین روش گوگردزدایی از نفتا، پارامترهایی بسیار تعیین کننده وجود دارد که نوع ترکیبات گوگرددار و دما وفشار عملکردی یکی از مهمترین پارامترهای تعیین ¬کننده¬ی روش گوگردزدایی از نفتا می¬باشد. یکی از مهترین ترکیبات مضر که در نفتا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با توجه به طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده است. در این زمینه برخی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی چکیده: در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه ...

ثبت سفارش