پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac

word 3 MB 31856 115
1390 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

  چکیده

  یخ زدگی فن ها در واحدهای عملیاتی از جمله واحد هیدروژن پالایشگاه امام خمینی شازند در فصول سرد سال  یکی از مشکلات مهم در این پالایشگاه می باشد. به منظور ارائه راهکار مناسب برای حل این مشکل بایستی تخمینی مناسب از دمای خروجی فن را داشته باشیم. روش شبکه عصبی ابزار محاسباتی بسیار قوی به منظور مدلسازی پدیده ها می باشد. در این تحقیق از یک شبکه عصبی پیشرو سه لایه[1] به منظور پیش بینی دمای سیال خروجی از فن های هوایی واحد هیدروژن پالایشگاه امام خمینی شازند استفاده شده است. نتایج نشان داد خطای نسبی متوسط[2] برای این روش برابر 2/7% برای داده های آزمایشی و5/6% برای داده های آموزشی بوده است. در این پروژه همچنین با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac فن شبیه سازی می شود و راهکار مناسب جهت جلوگیری از یخ زدگی لوله ها ارائه می شود.

  مقدمه

  طی 20 تا 30 سال گذشته، هم برای مصارف خانگی و هم برای مصارف صنعتی، استفاده از هوا به عنوان سیال خنک کننده و جایگزین برای آب افزایش یافته است. هم اکنون مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا (هوا- خنک) بخش مهمی از فن آوری صنعتی انتقال گرما را شامل می گردند. این نوع مبادله کن ها برای خنک کردن مایعات وچگالش بخارها به عنوان مثال در جریان های پالایشگاهی و بخارهای خروجی از بالای ستون های تقطیر به طور وسیع استفاده می شوند.

  1-1 - مزایا و معایب خنک کردن با هوا

  1-1-1- مزایا

  اساسی ترین مزیت هوا به عنوان سیال خنک کننده در دسترس بودن آن است. به علاوه در استفاده از آن در مقایسه با سیستم هایی که با آب خنک می شوند نیازی به سیستم های لوله کشی و پمپ کردن مربوط به تغذیه آب خنک کننده و مشکلی در مورد زدودن رسوب ونگرانی در مورد اثرات شیمیایی و حرارتی مضر بر محیط وجود ندارد. هوا تمیز و به لحاظ شیمیایی غیر فعال می باشد و نیازی به پیش تصفیه یا فرایندی شیمیایی برای جلوگیری از رشد باکتری ها وقارچ ها و تشکیل رسوب نیست، در صورتی که این موارد برای آب نیاز است. معمولا تشکیل رسوب و یا خوردگی در سمت هوای مبادله کن کم است اگر چه این امر به محل قرار گیری مبادله کن نیز مربوط می گردد. در نتیجه مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا در مقایسه با سیستم های خنک شونده با آب (آّب- خنک) نیاز کمتری به تعمیر ومراقبت توسط افراد فنی دارند. نکته آخر آنکه به دلیل ساختار نسبتا ساده و عدم وجود واحد کمکی تصفیه سیال خنک کن مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا هزینه اولیه کمتری در مقایسه با کولر های آبی دارند.

   

  1-1-2- معایب

   

  معایب اصلی هوا به عنوان سیال خنک کننده ضریب هدایت گرمایی کوچک، چگالی کم و گرمای ویژه کم آن می باشد. ضرایب انتقال گرما با   لوله های ساده (بدون پره) در سرعت های هوا که به لحاظ اقتصادی ممکن می باشد (  m/s 10) کوچکتر  از .k) W/(m2  100هستند وبهبود بخشیدن ضرایب انتقال گرما به وسیله لوله های پره دار حتی برای دستیابی به مقادیر متوسط بازده گرمایی نیز ضروری می­باشد. در نتیجه فن های هوایی در مقایسه با مبادله کن های مشابه خنک شونده با آّب
  بزرگتر هستندو نیاز به سازه های تکیه گاهی گسترده تر ومساحت زمین و فضای بیشتری برای نصب دارند. به دلیل همین ابعاد بزرگ مبادله کن­های گرمای خنک شونده با هوا نمی توانند مانند کولرهای آبی در هر جایی استفاده شوند. به عنوان مثال سوار کردن آن ها در بالای برج­های تقطیر برای چگالش بخار خروجی از بالای برج مشکل است.

   

  در برخی محل ها دمای هوا بالا است ودر نتیجه اختلاف دمای موجود برای خنک کردن سیال عبوری از داخل لوله ها کوچک می باشد، این امر لزوم استفاده از مساحت های بسیار بزرگ سطوح مبادله کن گرما را ایجاب می کند. این مورد اغلب هنگامی پیش می آید که بنا به موقعیت محل، تغذیه آب نیز با مشکل مواجه می باشد.

  نکته آخر آن که باید توجه شود که مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا که هوا در آن ها توسط پروانه به حرکت در می آید ممکن است پر سرو صدا باشند و بنابراین شکلی از آلودگی محیط (آلودگی صوتی) را ایجاد می کنند.

  2-1- ساختار مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا

  در مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا سیالی که باید خنک شود در داخل لوله های دسته لوله پره دار جریان می یابد، در حالی که هوا به صورت جریان متقاطع از روی سطح خارجی لوله ها عبور می کند. جریان هوا ممکن است با عبور طبیعی هوا در کانال هوا کش یا برج یا با عبور اجباری هوا به وسیله پروانه و موتور الکتریکی ایجاد شود. شکل بندی های متعدد جریان به همراه طرح های زیادی از نوع پره ها در این مبادله کن ها استفاده می گردند.

  1-3- آرایش دسته لوله ها و ایجاد جریان هوا

  1-3-1- عبور هوا به صورت جریان دمشی (اجباری) و مکشی (القایی)

   در طرحی ترسیمی نشان می دهدکه چگونه یک دسته لوله می تواند با عبور جریان هوا به شکل دمشی یا مکشی خنک شود. در حالت جریان دمشی هوای مجاور به داخل پروانه (فن) کشیده می شود و پروانه به میزان اندکی که برای غلبه بر مقاومت هیدرولیکی عبور جریان از روی دسته لوله کافی باشد، فشار هوا را افزایش می دهد (معادل با چند میلی متر آب). در حالت جریان مکشی پروانه به میزان اندکی فشار هوا را کاهش می دهد که برای کشیدن هوا از روی دسته لوله کافی است. در حالت اخیر هوایی که وارد پروانه می شود گرمتر از دمای هوای مجاور است و لذا چگالی آن کمتر از چگالی هوای محیط می باشد.

  دسته لوله ها معمولا شامل تعداد کمی از ردیف های لوله هستند که در داخل قابی مستطیلی قرار می گیرند و می توانند به صورتی که در شکل 1-1 نشان داده شده است به شکل عمودی، افقی یا در وضعیت شیبدار قرار گیرند. رایج ترین شکل قرار گیری در وضعیت افقی است.

    مزایای نسبی عبور جریان هوا به شکل مکشی و دمشی  به شرح زیر می باشد:

  مزایای جریان به صورت دمشی

  الف- در نتیجه دمای هوای ورودی سردتر به پروانه و چگالی بزرگتر هوا برای ایجاد نرخ جرمی مشخص به توان الکتریکی کمتری نیاز است، به علاوه پروانه می تواند کوچکتر باشد و بنابراین هزینه اولیه کمتری دارد.

  ب- پروانه در مقایسه با حالت جریان مکشی در جریان هوای خنک قرار دارد و نیاز به عایق کاری یا خنک کاری موتور پروانه و یاتاقان ها کاهش می یابد و یا منتفی می گردد.

  ج- در هنگام بروز نشتی سیال فرایندی از لوله ها و با این فرض که سیال نشتی توسط جریان هوا، حمل می گردد احتمال آلوده شدن پروانه یا موتور کمتر است.

  د- در حالت قرار گیری دسته لوله به صورت افقی پروانه نزدیک به زمین است و دسترسی به آن برای عملیات تعمیر و نگهداری آسان تر است.

  در شکل های 2-1 و 3-1 فن های دمشی و مکشی نشان داده شده اند.

  در این آرایش لوله ها در قسمت دمنده فن قرار دارند یعنی فن زیر مجموعه لوله ها قرار می گیرند.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  در نوع دمنده لوله ها در قسمت بالایی فن قرار می گیرند. به این ترتیب در اثر گرم شدن هوای ورودی در بالای لوله ها مکش طبیعی هوا به سمت بالا صورت می گیرد. لذا توان مصرفی فن کمتر خواهد شد. از طرف دیگر در این نوع از مبدل ها قطعات فن برای تعمیر به راحتی در دسترس هستند. در ضمن این نوع مبدل ها دارای سازگاری بیشتری در مناطق سردسیر می باشند. اما این سیستم برخلاف مزایای ذکر شده دارای معایبی هم هست که از آن جمله می توان به عدم توزیع مناسب هوا در بین لوله­ها و امکان برگشت هوای گرم به خاطر سرعت کم هوای خروجی از قسمت لوله ها اشاره کرد. در ضمن به خاطر اینکه لوله ها د ر معرض نور خورشید، باران و تگرگ قرار دارند میزان استهلاک بالا می رود. 

  مزایای جریان به صورت مکشی

  الف- توزیع جریان یکنواخت تر است.

      ب- پروانه دسته لوله را از جمع شدن برف یا باران سنگین محافظت می کند.

      ج- از گردش وعبور مجدد هوای گرم به داخل دسته لوله جلوگیری می گردد.

  عیب اصلی آرایش جریان دمشی توزیع غیر یکنواخت جریان می باشد. معایب اصلی آرایش جریان مکشی فضای آزاد بزرگتر مورد نیاز برای اطمینان از توزیع یکنواخت جریان هوا میزان سر وصدای بیشتر، خطر آسیب دیدگی پروانه یا موتور در اثر نشتی سیال فرایندی و کارکرد پروانه در دماهای گرمتر هستند.

  در این آرایش لوله ها در قسمت مکنده فن قرار دارند یعنی فن بالای مجموعه لوله ها قرار می گیرد. این نوع نیز دارای مزایا ومعا یبی است. در این نوع هوا در قسمتهای مختلف اطراف لوله ها به نحو مناسبی توزیع می شود و امکان برگشت هوای گرم به قسمت هواگیری فن کمتر است. تاثیر خورشید و باران و تگرگ بر روی لوله ها نیزکمتر است زیرا 60% سطح پوشیده است و تاثیر جریان طبیعی در سیستم بیشتر است.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  Abstract

  Frozen fan in operative units, including hydrogen unit in Imam Khomeini Refinery-Shazand during cold seasons is one of the critical problems in the refinery. To give suitable solution for this problem we should have a suitable estimation of fan output temperature. Neural network method is a very powerful tool for modeling the phenomena. In this work a multilayer Feed Forward Neural Network has been used to anticipate air fan output fluid temperature in hydrogen unit of Imam Khomeini Refinery-Shazand. Results indicated that average relative deviation in this method is %7.2 for trial data and %6.5 for training dat

 • فهرست:

  مقدمه                                                                                                                       2  

  1-1 - مزایا و معایب خنک کردن با هوا                                                                              2

  1-1-1- مزایا                                                                                                           2

  1-1-2- معایب                                                                                                         3

  2-1- ساختار مبادله کن های گرمای خنک شونده با هوا                                                          3

  1-3- آرایش دسته لوله ها و ایجاد جریان هوا                                                                       4

  1-3-1- عبور هوا به صورت جریان دمشی (اجباری) و مکشی (القایی)                                      4  

  1-4- عبور هوا به صورت جریان طبیعی                                                                              8

  1-5- ساختار دسته لوله و شکل بندی های جریان                                                                 9

  1-5-1- ساختار دسته لوله                                                                                          9  

  1-5-2- شکل بندی جریان                                                                                        11

  1-5-3- ساختار لوله پره دار                                                                                       12

  1-5-4- لوله های پره دار                                                                                          16  

  1-6- انواع پره ها                                                                                                        16

  1-7- کاربردهای فن های هوایی                                                                                     19

  1-7-1- استفاده های صنعتی                                                                                     19

  1-8- معادلات اساسی انتقال گرما                                                                                   20

  1-9- اجزای فن هوایی                                                                                                 22

  1-10- فن های هوایی عمودی                                                                                       23

  1-11- تیوب باندل ها واجزای مختلف کویل ها                                                                   26

  1-12- فن و محرک هوا                                                                                               29

  1-13- مشکلات مبدل های خنک کننده هوایی                                                                  31

  2-1- مروری بر کارهای گذشته                                                                                      34

  3-1- معرفی واحد هیدروژن                                                                                          38

  3-2- شیمی فرآیند                                                                                                     38

  3-3- شرح عملیات واحد                                                                                              40

  3-4- شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac                                                       44

  3-5- مراحل شبیه سازی با نرم افزار                                                                                56

  3-6- شبیه سازی با استفاده الگوریتم شبکه های عصبی                                                        59

  3-7- مفهوم شبکه                                                                                                      59

  3-8- شبکه عصبی مصنوعی                                                                                          60

  3-9- مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی                                                                           61

  3-9-1- پرسپترون چند لایه                                                                                       63

  3-10- آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا                                                                    65

  3-11- الگوریتم پس انتشار خطا                                                                                     66

  3-12- روند شبیه سازی مسائل                                                                                      71

  3-13- شبیه سازی                                                                                                     73

  4-1- نتایج نرم افزار Aspen B-jac                                                                              85

  4-2- نتایج الگوریتم شبکه عصبی                                                                                   92

  منابع و مراجع                                                                                                            96

  Abstract                                                                                                             102

   

  منبع:

   

  [1]- Paikert, P .(1983) Air cooled heat exchangers, in Heat Exchangers Design Handbook, Hemisphere Publishing, New York, Chap 3.8.

  جامعه اطلاعاتی صنایع پتروشیمی  -[2]

  [3]- Chu, C.C (1985) Studies of the plumes above air cooled heat exchangers operating under natural convection, Ph. D. Universityof Birmingham.

  [4]- Sadic Kakac- Hongtan Liu، فصل 11، ترجمه دکتر سپهر صنایع، مبادله کن های کرما

  [5]- Engineering Science Data Unit (ESDU) (1986) High-fin staggered tube banks: Heat transfer and pressure drop for turbulent single phase gas flow, ESDU International  Ltd., London.

  [6]- www.amercool.com, Basic of Air cooled Heat Exchanger

   

  [7] کیز و.م.، لندن ا.ل.، ترجه مرکز آموزش و تحقیق شرکت رادیاتور ایران.، ١۳۷١. طراحی مبدلهای حرارتی- فشرده . شرکت سهامی خاص رادیاتور ایران.

   

  C.J. Meyer* , D.G. Kroger: Air-Cooled Heat Exchanger Inlet Flow  Losses. Thermal Engineering  (2001).

  [9]- G.J. Kosten, K.I. Morgan, J.M. Burns, P.L. Curlett, Operating and Performance Testing of the World’s Largest Air-cooled Condenser, American Power Conference, Chicago, 1981.

  - H.B. Goldschagg, Lessons Learned from the World’s Largest Forced Draft Direct Air-cooled Condenser, EPRI meeting, Washington, 1993.   

   [11]- M.A. Mohandes, T.V. Jones, C.M.B. Russell, Pressure loss mechanisms in resistances inclined to an air flow with application to fin tubes, First National Heat Transfer Conference, Leeds, 1984.

  [12]- F.K. Moore and J.R. Ristorcelli, Turbulent flow and pressure losses behind oblique high-drag heat exchangers. Int. J. Heat Mass Transfer 22 (1979), pp. 1175–1186.

  [13]- F.K. Moore, Flow Fields and Pressure Losses of V-bundles with Finite Resistance, ASME Paper 79-WA/HT-4, 1979.

  [14]- J.C.B. Kotze, M.O. Bellstedt, D.G. Kroger, Pressure drop and heat transfer characteristics of inclined finned tube heat exchanger bundles, Proc. Eighth Int. Heat transfer Conf., San Francisco, 1986.

  [15]- D.J. Van Aarde and D.G. Kroger, Flow losses through an array of A-frame heat exchangers. Heat Transfer Engng. 14 1 (1993), pp. 43–51.

  [16]- K. Duvenhage, D. G. Kroger*: The influence of wind on the performance of forced draught air-cooled heat exchangers. University of Stellenbosch(1996).

  [17]- D.G. Kroger, Fan performance in air-cooled steam condensers. Heat Rec. System CHP 14 (1994) 391-399.

  [18]- C.G. Du Toit and D.G. Kroger, Modelling of the recirculation in mechanical draught heat exchangers. South African Inst. of Mech. Engrs. R & DJ 9 (1993), pp. 2–8.

  [19]- K. Duvenhage and D.G. Kroger, Plume recirculation in mechanical-draft air-cooled heat exchangers. Heat Transfer Eng. 16 4 (1995), pp. 42–49.

  [20]- A.Y. Gunter and K.V. Shipes, Hot air recirculation by air coolers. Chem. Eng. Prog. 68 (1972), pp. 49–58.

  [21]- J.F. Kennedy and H. Fordyce, Plume recirculation and interference in mechanical draft cooling towers. In: Proc. Cooling Tower Environment Symp., University of Maryland, Baltimore (1974), pp. 58–87.

  [22]-Y. Onishi and D.S. Trent, Mathematical and experimental investigations on dispersion and recirculation of plumes from dry cooling towers at Wyodak Power Plant in Wyoming. In: BNWL-1982, Battelle Pacific Northwest Laboratories, Richland, Washington (1976).

  [23]- P.R. Slawson and H.F. Sullivan, Model studies on the design and arrangement of forced draught cooling towers to minimize recirculation and interference. In: Proc. Waste Heat Management and Utilization Conf. (1981), pp. 235–244.

  [24]- J.G. Ribier, Evaluation of recirculation in induced Draft Cooling Towers. In: 6th IAHR Cooling Tower Workshop (1988). 

  [25]- J.T. Turner, The aerodynamics of forced draught air-cooled heat exchangers, Int. Symp. On Cooling Systems, BHRA Fluid Engineering, Cranfield, England (1975) pp. 81-99.      

  [26]- K. Duvenhage, J.A. Vermeulen, C.J. Meyer and D.G. Kroger, Flow distortions at the fan inlet of forced draught air-cooled heat exchangers, Appl. Thermal Eng. 16 (1996) 741-752. 

  [27]- S.R. Shabanian , M. Shahhosseini , A.A. Alsairafi , CFD and experimental studies on heat transfer enhancement in an air cooler equipped with different tube inserts, International Communications in Heat and Mass Transfer 38 (2011) 383-390.

  [28]- P. Parthasarathy, P. Talukdar, V.R. Kishore, Enhancement of heat transfer with

  porous/solid insert for laminar flow of a participating gas in a 3-D square duct,

  Numerical Heat Transfer; Part A: Applications 56 (9) (2009) 764–784.

  [29]-S. Kiwan, M.S. Alzahrany, Effect of using porous inserts on natural convection heat transfer between two concentric vertical cylinders, Numerical Heat Transfer;

  A: Applications 53 (8) (2008) 870–889.

  [30]- N. Yucel, R.T. Guven, Forced-convection cooling enhancement of heated elements in a parallel-plate channels using porous inserts, Numerical Hea Applications 51 (3) (2007) 293–312.

   [31]- X. Tong, J.A. Khan, M.R. Amin, Enhancement of heat transfer by inserting a metal matrix into a phase change material, Numerical Heat Transfer; Part A:

  Applications 30 (2) (1996) 125–141.

  [32]- R.M. Manglik, A.E. Bergles, Heat transfer and pressure drop correlations for

  twisted-tape inserts in isothermal tubes: part II-transition and turbulent flows,

  Enhanced Heat Transfer, Transaction ASME, Journal Heat Transfer 202 (1992)

  99–106.

  [33]- S.K. Agarwal, M. Raja Rao, Heat transfer augmentation for the flow of a viscous

  liquid in circular tubes using twisted tape inserts, International Journal of Heat

  and Mass Transfer 39 (17) (1996) 3547–3557.

  [34]- C. Yildiz, Y. Bicer, D. Pehlivan, Effect of twisted strips on heat transfer and pressure drop in heat exchangers, Energy Conversion and Management 39 (3–4) (1998) 331–336.

  [35]- S.K. Saha, A. Dutta, S.K. Dhal, Friction and heat transfer characteristics of laminar swirl flow through a circular tubes fitted with regularly spaced twisted-tape

  elements, International Journal of Heat and Mass Transfer 44 (22) (2001) 4211–4223.

  [36]- P.K. Sarma, T. Subramanyam, P.S. Kishore, R.V. Dharma, S. Kakac, Laminar

  convective heat transfer with twisted tape inserts in a tube, International Journal

  of Thermal Sciences 42 (9) (2003) 821–828.

  S. J. Venter and D. G. Kroger, An evaluation of methods to predict the system effect present in air-cooled heat exchangers, Heat Recovery Systems & CHP Vol. 11, No. 5, pp. (431-440), 1991.

  [38]- British Standard Institution, Fans for general purposes, Part 1, Methods of testing performance, BS 848 (1980).

  [39]- Nowakowski J. K., Pressure losses in the inlet and outlet channels  of high-pressure single and two-stage axial-flow fans, Proc. Sixth Conf. Fluid Machinery, Hungary, pp. 760-769 (1979).

  [40]- Graham J. B., Fan selection and application considerations, Symp. Proc. Power Plant Fans-State of the ART, Indianapolis, USA., 14-16 Oct. 1981.

  [41]- Cory, W. T. W., Fan performance testing the effects of the system, Int. Conf. Fan Design and Applications, Guildford, England, Sponsored by BHRA Fluid Engineering, 7-9 September 1982.

  [42]- O,Connor, J. F., The system effect and how it changes fan performance, ASHRAE Trans. 89 (1983).

  [43]- Bolton A. N., Gray A. J. and Margetts E. J., Installation effects in fan systems, Proc. Inst. Mech. Eng. Eur. Conf., London, England, 14-15 March 1990.

  [44]- Woods Ballard W. R., Fans in air handling units, Installation effects in fan systems, Proc. Inst. Mech. Eng. Eur. Conf., London, England, 14-15 March 1990.

  [45]- Riera-Ubiergo J. A. and Charbonnelle F., Installation effects in fan systems, Installation effect in fan systems, Proc. Inst. Mech. Eng. Eur. Conf., London, England, 14-15 March (1990).

  [46]- Beard R. A., Truck radiator technology, Part II, Product application technology, Heat Transfer Division, Covrad Ltd, Coventry, England (1980).

  [47]- Hay N. and Taylor S. R. G., The effects of vehicle cooling system geometry on fan performance, Conference on fan technology and practice, Organised by the Institution of Mechanical Engineers, pp. 176-192, London, 18-19 April( 1972).

  [48]- Daly B. B., Interaction between fan and the system, Installation effects in ducted fan systems, Institution of Mechanical Engineers, Conference publications, No. C110184, pp. 1-7 (1984).

  [49]- Deeprose W. M. and Smith T. W., The usefulness of BS 848 Part 1:1980 in establishing the installed performance of a fan. Institution of Mechanical Engineers, Conference publications, No. Cl15/84, pp. 9-20 (1984).

  [50]- Roslyng O., Installation effect on axial flow fan caused by swirl and non-uniform velocity distribution, Installation effects in ducted fan systems, Institution of Mechanical Engineers, Conference publications, No. C114/84, pp. 21-28(1984).

  [51]- Zaleski T. H., System effect factors for axial flow fans, Installation effects in fan systems, Proc. Inst. Mech. Eng. Eur.Conf., London, England, 14-15 March 1990

  Predicting system effect in air-cooled heat exchangers 439

  [52]- Coward C. W., A summary of pressure loss values for various fan inlet and outlet duct fittings, ASHRAE Trans. 89,(1983).

  [53]- Lambert P. C., Cowan G. H. and Bott T. R., Flow characteristics in a box-shaped plenum chamber associated with an air-cooled heat exchanger, United Kingdom Atomic Energy Authority, Research Group, Harwell, Berkshire, U.K.(1972).

  [54]- Stone R. D. and Wen S. H., Airflow characteristics of built-up fan plenums and performance of airflow correction devices, ASHRAE Semi-annual Meeting, Chicago IL, 28 January-I February 1973.

  [55]- Russell C. M. B. and Berryman R. J., The calculation of pressure losses in air-cooled heat exchanger air inlets and plenum chambers, American Society of Mechanical Engineers, Heat transfer division, HTD vol. 96, pp. 429-434.

  ASME, New York, U.S.A. (1978).

  [56]- نرم افزار Aspen B-jac

   [57]- Lei Wang, Cheng Shao, Hai Wang, Hong Wu, Radial Basis Function Neural Networks Based Modeling of the Membrane Separation Process: Hydrogen Recovery from Refinery GasesJournal of Natural Gas Chemistry Volume 15, Issue 3, September 2006, Pages 230-234 .

  [58]- Li Weimin, Li Wenkai, Chi-Wai Hui, Integrating neural  network models for refinery planning, Computer Aided Chemical Engineering Volume 15, 2003, Pages 1304-1309

   [59]- Taoufiq Gueddar, Vivek Dua , Novel model reduction techniques for refinery-wide energy optimisation, Applied Energy Volume 89, Issue 1, January 2012, Pages 117-126.

  [60]- Mahdi Koolivand Salooki, ,  Reza Abedini, ,  Hooman Adib,  , Hadis Koolivand, Design of neural network for manipulating gas refinery sweetening regenerator column outputs, Separation and Purification Technology Volume 82, 27 October 2011, Pages 1-9

  [61]- Kai Wu , Xiaorong He, Chen Bingzhen, On-line training method of ANN in DMS for side draw quality of refinery fractionator, Computers & Chemical Engineering Volume 24, Issues 2-7, 15 July 2000, Pages 1585-1589

  [62]- امید صیادی، آشنایی مقدماتی با شبکه های عصبی مصنوعی، دانشگاه صنعتی شریف


موضوع پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, نمونه پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, جستجوی پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, فایل Word پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, دانلود پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, فایل PDF پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, تحقیق در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, مقاله در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, پروژه در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, پروپوزال در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, تز دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, پروژه درباره پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac, رساله دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی فن های هوایی واحد هیدروژن شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac

پایان‌نامه مقطع‌کارشناسی‌ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده. در طراحی شبکه مبدل های حرارتی، معمولا طراح انعطاف پذیری عملیاتی بالایی را در طرح ارائه شده در نظر می‌گیرد. با این وجود برخی از تغییراتی که پس از طراحی در شرایط عملیاتی فرایند رخ می دهد، لزوم اصلاح شبکه موجود را مشخص می‌کند .هدف از اصلاح شبکه، طراحی شبکه‌ای اقتصادی با در نظرگرفتن محدودیت‌های عملیاتی و متناسب با شرایط عملیاتی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات (M.Sc) سال تحصيلي 1390- 1389   چکيده به منظور بررسي و پيش‌بيني الگوي پراکنش کفزيان مهم اقتصادي، داده‌هاي صيد 10 گونه

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده فني و مهندسي گروه صنايع مهر ???? چکيده: در بعضي کشورها و از آن جمله ايران، موتورسيکلتها و راکبان آنها بخش لاينفکي از ترافيک بوده و در نتيجه امني

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش ابزاردقیق و اتوماسیون در صنعت نفت معرفی کل تحقیق یکی از مباحث مهم علمی، فنی و اقتصادی، مسأله­ی خوردگی فلزات و حفاظت تأسیسات فلزی است. بررسی مبحث خوردگی چندان ساده نیست و با همه پژوهش­های انجام شده، هنوز عوامل آنها به درستی شناخته نشده است. به غیر از بکارگیری علوم شیمی برای مقابله با خوردگی، استفاده از سایر علوم در کنترل و پیش­بینی خوردگی و استفاده ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش ابزاردقیق و اتوماسیون در صنعت نفت چکیده پیش­بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی گاز با استفاده از شبکه عصبی خوردگی پدیده­ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش­بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش­ها و فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی آن توجه می­شود و مدلسازی بر اساس آن انجام ...

چکیده وظیفه اصلی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون تامین ولتاژ لازم برای سیم پیچی تحریک ژنراتور است. ولتاژ تحریک یک ولتاز dc بوده و به منظور ایجاد شار در سیم پیچی تحریک ژنراتور و به تبع آن تولید میدان مغناطیسی برای تولید انرژی الکتریکی توسط ژنراتور سنکرون استفاده می­شود. در سیستم تحریک ارائه شده ولتاژ dc خروجی یکسوساز به عنوان ورودی مرجع سیستم تحریک با سیگنال ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی برق- قدرت چکیده: درسالیان اخیر توجه به بهره­وری و راندمان بالا درصنایع مختلف، دامنه کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت را به سرعت گسترش داده است. این تجهیزات بدلیل داشتن مشخصه غیرخطی، باعث افزایش مشکلات کیفیت توان در شبکه­های توزیع شده­اند. از طرف دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی واستفاده گسترده از کامپیوتر در کنترل سیستم­های صنعتی، ...

ثبت سفارش