پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

word 8 MB 31883 139
1392 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون

   

  چکیده

   

  با استفاده از روش های طراحی آزمایش دستور خوراک بهینه برای تهیه لاستیک نیتریل تعیین شد. در ابتدا برای تعیین فاکتورهای موثر بر سرعت پلیمریزاسیون، آزمایش های غربال گری مطابق با روش پلاکت-بورمن که تعداد زیادی فاکتور را با تعداد کمی آزمایش بررسی می کند طراحی شد. بر این اساس 9 فاکتور در قالب 12 آزمایش در دو سطح و به منظور تعیین فاکتورهای موثر بر روی درصد تبدیل واکنش طرح ریزی شد. نتایج حاکی از آن بود که غلظت پتاس بیشترین اثر معنی دار را بر روی درصد تبدیل پس از 8 ساعت می گذارد. دما، غلظت سولفات آهن (II) فاکتورهایی بودند که سبب افزایش درصد تبدیل در 8 ساعت می شدند ولی اثرات آن ها معنی دار نبود. به منظور آگاهی از بر همکنش های میان اجزای سیستم شروع کننده و با کمک از نتایج حاصل شده از روش غربال گری پلاکت-بورمن دسته دیگری از آزمایش ها که بر اساس روش آماری تمام عاملی بود طراحی شد. در روش تمام عاملی، 4 عامل در دو سطح و در قالب 16 آزمایش طراحی شد. اجرای 16 آزمایش مشخص کرد که غلظت عامل کاهنده (سدیم فرمالدهید سولفوکسیلات) در سیستم شروع اکسیداسیون-احیا به طور معنی داری سبب افزایش درصد تبدیل پس از 4، 6 و 8 ساعت می گردد. سایر عوامل و بر همکنش میان آن ها اثر معنی داری بر روی درصد تبدیل نداشتند. علاوه بر درصد تبدیل، ویسکوزیته مونی لاستیک نیتریل سنتز شده پارامتری بود که بر اساس آن دستور خوراک بهینه تعیین شد. بررسی اندازه ذرات لاتکس نمونه بهینه توسط آزمون DLS  نشان داد که اندازه ذرات در محدوده ریزتری نسبت به پلیمریزاسیون های امولسیونی رایج قرار دارند که تائیدی بر مکانیسم هسته گذاری همگن به دلیل تفکیک پذیری بالای آکریلونیتریل در فاز آب می باشد. آزمون DSC برای نمونه بهینه نشان داد ساختار کوپلیمر تقریباً از یکنواختی خوبی برخوردار است به طوری که فقط یک Tg برای نمونه مشاهده شد. همچنین آزمون 1H-NMR بر روی نمونه بهینه، توزیع مناسب کومونومرها را در ساختار زنجیر نشان داد به علاوه آزمون آنالیز عنصری (CHNS) نشان داد درصد آکریلونیتریل در کوپلیمر از ابتدای واکنش تا درصد تبدیل در حدود 35 % روند افزایش را طی می کند و از آنجا به بعد این مقدار در محدوده مورد انتظار 33 تا 34 % آکریلونیتریل ثابت می ماند. این رخداد تائیدی بر تفکیک پذیری بالای آکریلونیتریل در فاز آب می باشد. بررسی توالی سه تایی های مونومری در طی پلیمریزاسیون با استفاده از 1H-NMR نشان داد درصد سه تایی AAB در طی پلیمریزاسیون رفته رفته کاهش می یابد و در مقابل سه تایی BBB روند افزایشی را طی می کند. همچنین آزمایش هایی با تک عامل متغییر اجرا شد و نتایج حاکی از آن بود که مقدار امولسیفایر سبب کاهش اندازه ذرات می شود به علاوه مشاهده شد دما تاثیری بر روی مقدار ژل ندارد. همچنین ویسکوزیته مونی نشان داد مقدار عامل انتقال به زنجیر اثر مستقیم بر روی کاهش جرم مولکولی می گذارد. در انتها خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله آزمون کشش، سختی، مانایی فشاری و جهندگی نشان دادند لاستیک نیتریل تهیه شده خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبی برای کاربردهای عمومی عرضه می کند به علاوه با مقایسه نتایج ویسکوزیته مونی و آزمون کشش مشخص شد جرم مولکولی با مقاومت کششی ارتباط مستقیم دارد.

   

   

   

  1-       فصل اول : مقدمه

  1-1-     تاریخچه

  در سال 1926 هفت سال پس از تولید لاستیک متیل که به دلایل اقتصادی متوقف شده بود (1916-1919) واحد صنعتی I.G.Farbenindustric در آلمان تحقیقات گسترده‌ای را بر روی لاستیک‌های سنتزی از سر گرفت. در شروع این تلاش، شکل مواد خام و روش پلیمریزاسیون از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بود. زیرا لاستیک متیل از فقدان الاستیسیته رنج می‌برد. در آن زمان هیچگونه زمزمه اقتصادی برای تولید ایزوپرن که واحد ساختاری لاستیک طبیعی بود به گوش نمی‌رسید. علاوه بر این، تست‌های مقایسه‌ای نشان دادند که ایزوپرن، لاستیک سنتزی خیلی بهتری نسبت به بوتادین عرضه نمی کند. بنابراین تلاش اصلی بر روی بوتادین متمرکز شد. سرانجام در سال 1926 پلیمریزاسیون توده‌ای توسط فلزات قلیایی برای تولید انواع پلی‌بوتادین دنبال شد. علیرغم کمیابی این ماده در آن زمان، جلب توجه به پلی‌بوتادین بسیار زیاد بود. بنابراین روش‌های دیگر پلیمریزاسیون به ویژه پلیمریزاسیون امولسیونی بررسی شدند. همه تلاش‌ها برای هموپلیمریزاسیون بوتادین به روش امولسیونی برای تولید یک لاستیک مفید با شکست مواجه شد. لاستیک بدست آمده دارای جرم مولکولی بسیار بالایی بود و الاستیسیته بسیار عالی از خود نشان می‌داد. اما در دیگر خواص مکانیکی ضعیف عمل می‌کرد. به علاوه فرآیندپذیری آن با مشکل جدی مواجه بود. مشکل دیگر این لاستیک عمر نگهداری[1] کوتاه آن بود [1].

  از این رو فقط کشف کوپلیمریزاسیون بوتادین با مونوالفین‌ها این مشکلات پلیمریزاسیون را حذف کرد. این پلیمریزاسیون در سال 1929 در یک واحد صنعتی در Leverkusen آلمان کشف شد که شامل کوپلیمریزاسیون مخلوطی از بوتادین با دیگر مونومرها بود. تعداد بسیار زیادی از مونومرها بررسی شدند و در نهایت استایرن به عنوان مونومر دوم برای کوپلیمریزاسیون با بوتادین انتخاب شد. در طی این کار Konrad و Tschankur و همچنین Kleiner در سال 1930 یک لاستیک سنتزی از بوتادین و آکریلونیتریل تولید کردند که مقاومت بسیار خوبی نسبت به روغن‌ها و سوخت‌ها از خود نشان می‌داد. این لاستیک برای اولین بار Buna N و سپس Perbunan نامیده شد. همچنین مشخص شد این لاستیک علاوه بر مقاومت بهتر نسبت به روغن‌ها و سوخت‌ها از پایداری حرارتی و  مقاومت سایشی بهتر و عبورپذیری کمتر نسبت به گازها برخوردار است [1].

  از این رو همه تلاش‌ها در آن زمان بر روی این محصول امید بخش متمرکز شد زیرا بنظر می‌رسید که با وجود قیمت پایین لاستیک طبیعی د رآن روزها، از لحاظ اقتصادی یک شانس بزرگ به شمار می‌آید. به این ترتیب در سال 1934 واحد صنعتی تقریباً بی‌رونق لاستیک متیل در Leverkusen تولید لاستیک نیتریل را شروع کرد. این لاستیک در سال 1937 به آمریکا و بریتانیای کبیر صادر شد و سپس در سال 1939، لاستیک نیتریل در آمریکا به مرحله تولید رسید. پس از آن کشورهای دیگری از جمله کانادا به جمع کشورهای معدود تولید کننده لاستیک نیتریل پیوستند و رفته رفته این لاستیک در کشورهای دیگر به مرحله تولید رسید [1].

   

  1-2-     ویژگی‌های لاستیک نیتریل[2]

  لاستیک نیتریل یک کوپلیمر از بوتادین و آکریلونیتریل[3]‌ است. بخش‌های بوتادین در زنجیر کوپلیمر مسئول الاستیسیته و انعطاف‌پذیری در دمای پایین هستند. همچنین بوتادین دارای پیوند دوگانه غیراشباع است که در طی فرآیند ولکانیزاسیون مکان‌های مناسبی را برای اتصالات عرضی فراهم می کند. از سوی دیگر این پیوندهای غیراشباع مکانی برای حمله شیمیایی، حرارتی و اکسیداسیونی هستند.

  جزء‌ دوم زنجیر کوپلیمر که آکریلونیتریل می‌باشد مسئول مقاومت نسبت به سوخت‌ها و روغن‌ها است. علاوه بر این سختی، مقاومت سایشی و مقاومت کششی مربوط به این جزء می‌باشد. با افزایش مقدار آکریلونیتریل، مقاومت حرارتی بهتر و نفوذناپذیری نسبت به گازها می‌تواند حاصل شود. مقدار آکریلونیتریل لاستیک نیتریل در محدوده بین 15% تا 53% قرار دارد و مقدار آکریلونتیریل در نوع عمومی لاستیک نیتریل در حدود 34 % است. با انتخاب یک الاستومر با مقدار آکریلونیتریل مناسب با توجه به دیگر خواص آن، می‌توان لاستیک نیتریل را در طیف وسیعی از کاربردها بسته به نوع نیاز استفاده کرد.

   

  به طور کلی با آمیزه‌سازی مناسب می‌توان تعادلی نسبتاً خوب میان خزش پایین، جهندگی خوب، ‌مانایی دائمی و مقاومت سایشی خوب حاصل کرد.

   

  1-3-     کاربردهای لاستیک نیتریل

  ویژگی‌های لاستیک نیتریل آن را به عنوان ماده ای عالی برای کاربردهای درزبندی معرفی کرده است. محبوبیت لاستیک نیتریل به دلیل مقاومت عالی آن نسبت به فراورده‌های نفتی و همچنین  توانایی آن برای سرویس در دماهای بالاتر از °C120 است. با این مقاومت دمایی ترکیبات لاستیک نیتریل می‌توانند در همه جا مقاومت داشته باشند اما بیشترین سرویس‌دهی را در کاربردهای اتومبیل‌سازی دارند. با بهره‌مندی از ویژگی‌های لاستیک نیتریل می‌توان آمیزه‌ها و قطعات قالب‌ گیری شده انتخابی را تولید کرد. از جمله کاربردهای لاستیک نیتریل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شیلنگ‌های حمل سوخت و روغن، آب‌بندها و درزگیر ها (نظیر اورینگ‌ها)‌، واشرهای استاتیک، درزگیر یاتاقان، درزگیر محفظه روغن، درزگیر بالایی پیستون، درزگیر اسفنجی، درزگیر جعبه دنده، دیافراگم پمپ سوخت، درزگیر پمپ آب، لنت ترمز، ضربه‌گیر، ‌درزگیر برای شفت و میل‌لنگ، گردگیرهای خرطومی، کوپلینگ، پوشش غلتک‌ها، شیلنگ‌های هیدرولیک و بادی، تسمه نقاله‌ها، درزگیری انواع لوله‌کشی‌ها و تجهیزات و اتصالات، غلتک چاپ، تخت کفش، دستکش، کف‌پوش‌ها، عایق‌های متخلخل اسفنجی جهت لوله‌ها، پوشش ظروف، شیلنگ‌های مقاوم در فشار بالا و آسترهای ترمز و کلاچ [2]

   

   

   

  Abstract

   

  The aim of this study was to determine an optimum recipe for preparation of nitrile rubber was determined using design of experiments (DOE) methods. First, screening experiments were designed according to the Plackett-Burman method to determine the factors affecting the polymerization rate. Therefore, 9 factors in 12 experiments in 2 levels were investigated to determine the effective factors on the degree of conversion (DC%). The results showed that the concentration of potassium hydroxide had the most significant impact on the DC% after 8 hours. Although increasing the temperature and the concentration of iron (II) sulphate increased the DC%, their effects were not significant. Using the results of the plackett-burman screening method, another set of experiments were designed according to the full factorial method to shed light on the interactions of the components of the initiator system. In the full factorial method, 4 factors in 2 levels and 16 experiments were designed. The results revealed that the concentration of the reducing agent (sodium formaldehyde sulfoxylate) significantly increased the DC% after 4, 6 and 8 hours in redox initiating system. Other factors and the interactions among them had no significant influence on the conversion. The optimum recipe was established considering to the Mooney viscosity of the synthesized nitrile rubber. The particle size of the optimum sample measured by DLS, was smaller than that of the conventional emulsion polymerizations that corroborated the homogeneous nucleating which was caused by high partitioning of acrylonitrile in aqueous phase. The DSC analysis of the optimum sample demonstrated one Tg, which confirmed the homogeneity of the copolymer structure. 1H-NMR spectra of the optimum sample illustrated an appropriate distribution of the comonomers in the chain structure. Furthermore, elemental analysis indicated that the acrylonitrile content in copolymer increased from the beginning of the reaction till the conversion percentage of 35%. After this point the percentage of acrylonitrile remained constant in the range of 33 to 34%. It validated the high partitioning of acrylonitrile in water. Investigation of monomeric triad sequences during the polymerization reaction using 1H-NMR showed that, the percentage of AAB decreased and the percentage of BBB increased during the polymerization. The results of the experiments with mono factorial parameters showed that the higher concentration of emulsifier decreased the particle size. In addition it was observed that the temperature no significant influence on the gel content. According to the Mooney viscosity, the amount of the chain transfer agent had a direct effect in decreasing the molecular weight. Finally the physical and mechanical properties of the prepared nitrile rubber such as tensile strength, hardness, compression set and resilience were investigated. The results displayed that Nitrile rubber had satisfactory physical and mechanical properties and the results of the Mooney viscosity measurements, showed that molecular weight directly affect the tensile strength.

   

  Keywords: nitrile rubber, screening, full factorial, conversion, recipe, partitioning, triad

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                                           شماره صفحه

  چکیده.............................................................................................................................................1

  فصل اول : مقدمه.. 2

  1-1-   تاریخچه.. 2

  1-2-   ویژگی‌های لاستیک نیتریل.. 3

  1-3-   کاربردهای لاستیک نیتریل.. 4

  1-4- ساختار شیمیایی.. 5

  1-5-   مقدار آکریلونیتریل.. 7

  1-6-   فرآیند تولید.. 7

  1-6-1-     پلیمریزاسیون. 7

  1-6-2-     تکمیل‌سازی.. 9

  1-7-   مقایسه دو روش سرد و گرم. 10

  1-8-   اهداف... 10

  1-8-1-     بررسی ریزساختار و ترکیب کوپلیمر لاستیک نیتریل.. 11

  1-8-2-     بررسی خواص فیزیکی لاستیک نیتریل.. 12

  1-8-3-     بررسی لاتکس.... 12

  فصل 2 : تئوری و مروری بر مطالعات انجام شده. 14

  2-1-   تئوری پلیمریزاسیون امولسیونی کلاسیک.... 14

  2-2-   سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی.. 17

  2-2-1-     مکانیسم‌ هارکینز. 17

  2-2-2-     تئوری اسمیت و اوارت.. 18

  2-2-3-     بررسی سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی.. 19

  2-2-4-     تغییرات سرعت با درصد تبدیل.. 20

  2-3-   مکانیزم های هسته گذاری.. 21

  2-3-1-     شکل گیری ذرات.. 22

  2-3-2-     سهم مکانیسم‌های هسته گذاری مختلف برای شکل گیری ذرات.. 22

  2-3-3-     سرنوشت رادیکال‌ها در پلیمریزاسیون امولسیونی.. 23

  2-4-   پایداری کلوئیدی در پلیمریزاسیون امولسیونی.. 24

  2-4-1- مکانیسم های پایدارکنندگی.. 24

  2-4-2-     اثر الکترولیت‌های مختلف بر پایداری کلوئیدی.. 26

  2-4-3-     فرآیند لخته کردن. 26

  2-5-   ترکیبات تشکیل‌دهنده پلیمریزاسیون امولسیونی و مواد مورد استفاده. 27

  2-5-1-     مونومرها و نسبت آنها 27

  2-5-2-     آب.. 28

  2-5-3-     سیستم شروع کننده. 28

  2-5-4-     عوامل فعال سطحی.. 36

  2-5-5-     عوامل انتقال به زنجیر. 39

  2-5-6-     بازدارنده‌ها 39

  2-6-   اصول کوپلیمریزاسیون. 40

  2-6-1-     بررسی کوپلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای بوتادین و آکریلونیتریل.. 42

  2-6-2-     کوپلیمریزاسیون. 42

  2-6-3-     فرآیندهای کوپلیمریزاسیون امولسیونی.. 47

  2-7-   مشخصات فرآیند و محصول.. 50

  2-7-1-     جرم مولکولی و توزیع آن. 50

  2-7-2-     ترکیب شیمیایی کوپلیمر و توزیع آن. 51

  2-7-3-     اتصالات عرضی.. 54

  2-7-4-     مشخصات ماکروسکوپی.. 55

  2-8-   جمع بندی.. 56

  فصل سوم : مواد مورد استفاده و روش های انجام کار 57

  3-1-   مواد مورد استفاده. 57

  3-2-   روش تهیه نمونه ها 58

  3-2-1-     مشخصا ت راکتور 58

  3-2-2- روش تهیه.. 59

  3-3-   آزمایش های طراحی شده. 62

  3-3-1-     روش های آماری برای تعیین دستور خوراک بهینه.. 62

  3-3-2-     بررسی اثر عوامل مختلف بر روی خواص مولکولی و ماکروسکوپی.. 63

  3-4-   آزمون ها و دستگاه های مورد استفاده برای شناسایی لاستیک نیتریل.. 63

  3-4-1-     اندازه گیری درصد جامد لاتکس و درصد تبدیل.. 63

  3-4-2-     روش لخته سازی.. 64

  3-4-3-     اندازه گیری ژل.. 65

  3-4-4-     آزمون ویسکوزیته مونی.. 65

  3-4-5-     آزمون رئومتر. 66

  3-4-6- آزمون کشش.... 66

  3-4-7-     آزمون مانایی فشاری.. 67

  3-4-8- آزمون جهندگی.. 67

  3-4-9-     آزمون سختی.. 67

  3-4-10-     آزمون طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته ( NMR ) 67

  3-4-11- آزمون تفرق نور پویا ( DLS ) 68

  3-4-12-     آزمون گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی( DSC ) 68

  3-4-13-     آزمون آنالیز عنصری ( CHNO ) 68

  فصل چهارم : نتایج و بحث... 69

  4-1-   مقدمه‌ای بر طراحی آزمایش (DOE) 69

  4-2- طراحی آزمایش غربالی  پلاکت – بورمن.. 72

  4-2-1-     نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل: 76

  4-2-2-     آنالیز داده ها 76

  4-3-   طراحی آزمایش تمام عاملی.. 82

  4-3-1-     نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل.. 84

  4-3-2-     آنالیز داده ها 85

  4-4-   تعیین دستور خوراک بهینه.. 92

  4-4-1-     نتایج مربوط به آزمون تفرق نور پویا 93

  4-4-2-     نتایج مربوط به آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی.. 95

  4-4-3-     بررسی ریزساختار کوپلیمر با استفاده از NMR.. 96

  4-4-4-     اندازه گیری ژل.. 103

  4-5-   بررسی تغییرات ریز ساختار کوپلیمر در حین پلیمریزاسیون. 104

  4-5-1-     آزمون آنالیز عنصری.. 104

  4-5-2-     آزمون NMR.. 111

  4-6-   تغییر عوامل به صورت مجزا بر روی دستور خوراک بهینه.. 118

  4-6-1-     بررسی اثر امولسیفایر صابون روزینی بر روی سینتیک پلیمریزاسیون. 118

  4-6-2-     بررسی اثر دما بر روی میزان ژل.. 122

  4-6-3-     بررسی اثر عامل انتقال به زنجیر بر روی جرم مولکولی.. 123

  4-7-   خواص فیزیکی و مکانیکی.. 124

  4-7-1-     تعیین خواص مکانیکی آمیزه تهیه شده از محصول بهینه (NBR-FF 6) 124

  4-7-2-     بررسی اثر جرم مولکولی و دمای تهیه کوپلیمر بر روی خواص کششی.. 127

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

  مراجع.. 132

   

  منبع:

  [1]      Hofmann W., “A Rubber Review for 1963 Nitrile Rubber,” Rubber Chem. Technol., 1–252, 1964.

  [2]      Othmer, R. E. Kirk D. F., “Encyclopedia of chemical technology (4thed.).”New York: Wiley-Interscience., 1998.

  [3]      “www.icis.com.” .

  [4]      Hoffman W., “Synthetic Rubber in Rubber Technology Handbook.” Hanser Publisher, Munich, 1988.

  [5]      El-Aasser P. A. L. and M. S., “Emulsion polymerization and emulsion polymer.”John Wiley & Sons Ltd, 1997.

  [6]      Anderson C. D., Daniels E. S., “Emulsion polymerisation and latex applications.”iSmithers Rapra Publishing, 2003.

  [7]      Chern C. S., “Emulsion polymerization mechanisms and kinetics,” Prog. Polym. Sci., 5, 443–486, 2006.

  [8]      Harkins W. D., “A General Theory of the Mechanism of Emulsion Polymerization1,” J. Am. Chem. Soc., 6, 1428–1444, 1947.

  [9]      Parts A. G., Moore D. E., Watterson J. G., “Some considerations concerning the theory of emulsion polymerization,” Die Makromol. Chemie, 1, 156–164, 1965.

  [10]    Ugelstad J., Mørk P. C., Aasen J. O., “Kinetics of emulsion polymerization,” J. Polym. Sci. Part A‐1 Polym. Chem., 9, 2281–2288, 1967.

  [11]    Jingyu Shi, “Steric Stabilization,” Ohio State University, 2002.

  [12]    Smith W. V, “The Partition of Acrylonitrile between Styrene and Water,” J. Am. Chem. Soc., 6, 2177–2179, 1948.

  [13]    Mino G., “Copolymerization of styrene and acrylonitrile in aqueous dispersion,” J. Polym. Sci., 102, 369–383, 1956.

  [14]    Lu Q., Weng Z., Shan G., Lai G., Pan Z., “Effect of acrylonitrile water solubility on the suspension copolymerization of acrylonitrile and styrene,” J. Appl. Polym. Sci., 6, 4270–4274, 2006.

  [15]    Madhuranthakam C. M. R., Penlidis A., “Modeling uses and analysis of production scenarios for acrylonitrile‐butadiene (NBR) emulsions,” Polym. Eng. Sci., 10, 1909–1918, 2011.

  [16]    “www.engineeringtoolbox.com.” .

  [17]    Bacon R. G. R., “The initiation of polymerisation processes by redox catalysts,” Q. Rev. Chem. Soc., 3, 287–310, 1955.

  [18]    Blackley D. C., “Emulsion Polymerisation (Theory and Practice).”Applied Science Publishers LTD, 1975.

  [19]    Sarac A. S., “Redox polymerization,” Prog. Polym. Sci., 8, 1149–1204, 1999.

  [20]    Santana-Casiano J. M., Gonzalez-Davila M., Millero F. J., “The role of Fe (II) species on the oxidation of Fe (II) in natural waters in the presence of O2 and H2O2” Mar. Chem., 1, 70–82, 2006.

  [21]    Andersen H. M., Proctor S. I., “Redox kinetics of the peroxydisulfate–iron–sulfoxylate system,” J. Polym. Sci. Part A Gen. Pap., 6, 2343–2366, 1965.

  [22]    Wicklatz J. E., Kennedy T. J., Reynolds W. B., “Hydroperoxides as initiators of emulsion polymerizations at low temperatures,” J. Polym. Sci., 1, 45–58, 1951.

  [23]    Fryling C. F., Follett A. E., “New oxidants for initiation of emulsion polymerization in antifreeze recipes at− 10° C.,” J. Polym. Sci., 1, 59–72, 1951.

  [24]    Vandenberg E. J., Hulse G. E., “Cumene Hydroperoxide in Redox Emulsion Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 5, 932–937, 1948.

  [25]    Van Herk A., Gilbert B., “Chemistry and Technology of Emulsion Polymerization.”Wiley-Blackwell, 2008, 46–78.

  [26]    Azorlosa J. Lo, “Resin Acid Soaps in GR-S Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 8, 1626–1629, 1949.

  [27]    Hays J. T., Drake A. E., Pratt Y. T., “Disproportionated Rosin Soap in GR-S Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 9, 1129–1132, 1947.

  [28]    Dubé M. A., Penlidis A., Mutha R. K., Cluett W. R., “Mathematical modeling of emulsion copolymerization of acrylonitrile/butadiene,” Ind. Eng. Chem. Res., 12, 4434–4448, 1996.

  [29]    Washington I. D., Duever T. A., Penlidis A., “Mathematical Modeling of Acrylonitrile-Butadiene Emulsion Copolymerization: Model Development and Validation,” J. Macromol. Sci. Part A Pure Appl. Chem., 8, 747–769, 2010.

  [30]    Minari R. J., Gugliotta L. M., Vega J. R., Meira G. R., “Continuous emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene: computer simulation study for improving the rubber quality and increasing production,” Comput. Chem. Eng., 9, 1073–1080, 2007.

  [31]    Vega J. R., Gugliotta L. M., Meira G. R., “Emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene in an industrial reactor: Mathematical modeling, estimation, and control of polymer quality variables on the basis of calorimetric measurements,” Lat. Am. Appl. Res., 2, 115–122, 2003.

  [32]    Minari R. J., Gugliotta L. M., Vega J. R., Meira G. R., “Continuous emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene: Simulation study for reducing transients during changes of grade,” Ind. Eng. Chem. Res., 23, 7677–7683, 2007.

  [33]    Vega J. R., Gugliotta L. M., Bielsa R. O., Brandolini M. C., Meira G. R., “Emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene. Mathematical model of an industrial reactor,” Ind. Eng. Chem. Res., 4, 1238–1246, 1997.

  [34]    Rodríguez V. I., Estenoz D. A., Gugliotta L. M., Meira G. R., “Emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene. Calculation of the detailed macromolecular structure,” Int. J. Polym. Mater., 6, 511–527, 2002.

  [35]    Vega J. R., Gugliotta L. M., Meira G. R., “Emulsion copolymerization of acrylonitrile and butadiene. Semibatch strategies for controlling molecular structure on the basis of calorimetric measurements,” Polym. React. Eng., 1–2, 59–82, 2002.

  [36]    Maxwell I. A., Kurja J., Van Doremaele G. H. J., German A. L., “Thermodynamics of swelling of latex particles with two monomers,” Die Makromol. Chemie, 8, 2065–2080, 1992.

  [37]    Embree W. H., Mitchell J. M., Williams H. L., “Compositional heterogeneity of butadiene-acrylonitrile copolymers prepared in emulsion at 5 C,” Can. J. Chem., 3, 253–269, 1951.

  [38]    Guyot A., Guillot J., Graillat C., Llauro M. F., “Controlled composition in emulsion copolymerization application to butadiene-acrylonitrile copolymers,” J. Macromol. Sci., 6–7, 683–699, 1984.

  [39]    Van den Brink M., Pepers M., van Herk A. M., German A. L., “On-line monitoring and composition control of the emulsion copolymerization of VeoVa 9 and butyl acrylate by Raman spectroscopy,” Polym. React. Eng., 2, 101–133, 2001.

  [40]    McCaffery T. R., Durant Y. G., “Application of low‐resolution Raman spectroscopy to online monitoring of miniemulsion polymerization,” J. Appl. Polym. Sci., 7, 1507–1515, 2002.

  [41]    Arzamendi G., Asua J. M., “Monomer addition policies for copolymer composition control in semicontinuous emulsion copolymerization,” J. Appl. Polym. Sci., 11, 2019–2036, 1989.

  [42]    G.H.J. van D., “Model Prediction, Experimental Determination, and Control of Emulsion Copolymer Microstructure,” Eindhoven University of Technology, The Netherlands, 1990.

  [43]    Dürr C. J., Hlalele L., Schneider-Baumann M., Kaiser A., Brandau S., Barner-Kowollik C., “Determining the Mark–Houwink parameters of nitrile rubber: a chromatographic investigation of the NBR microstructure,” Polym. Chem., 17, 4755–4767, 2013.

  [44]    Chakraborty S., Bandyopadhyay S., Ameta R., Mukhopadhyay R., Deuri A. S., “Application of FTIR in characterization of acrylonitrile-butadiene rubber (nitrile rubber),” Polym. Test., 1, 38–41, 2007.

  [45]    Katritzky A. R., Weiss D. E., “Carbon-13 nuclear magnetic resonance spectroscopy of polymers. Part II. Determination of monomer sequence distribution in butadiene–acrylonitrile copolymer,” J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 13, 1542–1547, 1974.

  [46]    Anachkov M. P., Stefanova R. V, Rakovsky S. K., “1H NMR study of monomer sequence distributions in some commercial acrylonitrile‐butadiene copolymers,” Br. Polym. J., 5, 429–432, 1989.

  [47]    Nakajima N., Harrell E. R., Kumler P. R., Seil D. A., Jorgensen A. H., “From polymerization to product: The effect of molecular structure on the properties of butadiene‐acrylonitrile copolymer elastomer,” Adv. Polym. Technol., 3‐4, 267–276, 1984.

  [48]    Dürr C. J., Emmerling S. G. J., Lederhose P., Kaiser A., Brandau S., Klimpel M., Barner-Kowollik C., “High molecular weight acrylonitrile–butadiene architectures via a combination of RAFT polymerization and orthogonal copper mediated azide–alkyne cycloaddition,” Polym. Chem., 4, 1048–1060, 2012.

  [49]    Kaiser A., Brandau S., Klimpel M., Barner‐Kowollik C., “Acrylonitrile‐Butadiene Rubber (NBR) Prepared via Living/Controlled Radical Polymerization (RAFT),” Macromol. Rapid Commun., 18, 1616–1621, 2010.

  [50]    Skoog D. A., West D. M., Holler F. J., “Fundamentals of analytical chemistry.”New York, NY (US); WB Saunders Co., Holt, Rinehart and Winston, 1988.

  [51]    Ciesielsky A., “An introduction to rubber technology.”iSmithers Rapra Publishing, 1999, 112.

  [52]    “http://techcenter.lanxess.com/pbr/emea/en/products/description/6/index.jsp?pid=6.” .

  [53]    Menard K. P., “Dynamic mechanical analysis: a practical introduction.”CRC press, 2008.

  [54]    ضیائی ف., “کاربرد رزونانس مغناطیسی هسته در پلیمرها,” 1st ed. تهران: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, 1392, 90–99.

  [55]    Uraneck C. A., Burleigh J. E., “Modification of butadiene–acrylonitrile and styrene–acrylonitrile copolymerizations in emulsion systems,” J. Appl. Polym. Sci., 5, 1075–1095, 1968.


موضوع پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, نمونه پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, جستجوی پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, فایل Word پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, دانلود پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, فایل PDF پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, تحقیق در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, مقاله در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, پروژه در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, پروپوزال در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, تز دکترا در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, پروژه درباره پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي مقدمه کائوچوي اتيلن پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير کم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي 1954 و 1960  مقادير کم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی شیمی (گرایش شبیه سازی و کنترل فرآیند) چکیده طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیلن سبک خطی واحد LLDPE پتروشیمی جم تحت لیسانس بازل و تکنولوژی Spherilene با ظرفیت تولید سالانه 300،000 تن محصول یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. در این پژوهش رفتار دینامیک و کنترل راکتورهای سری تولید پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی کاربردی – پلیمر) چکیده: پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزور فیلیپس و در فاز دوغابی با موفقیت انجام گرفت. در ادامه کار، تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اعم از اثر تری‌آلکیل آلومینیم، اثر کومونومر 1- هگزن، اثر هیدروژن و همچنین اثر جایگزینی حلال مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در اکتیویته کاتالیست، میزان تولید ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» گرایش: ساخت و تولید چکیده در کار صورت گرفته در این پایان­نامه به چگونگی بهبود خواص پلاستیک‌ها به کمک عملیات حرارتی پرداخته شده است. ابتدا مختصری در مورد پلیمر‌ها، پلاستیک‌ها و زیر شاخه‌های آنها و عملیات حرارتی روی آنها صحبت شده و بعد از آن به بیان اثر عملیات حرارتی آنیلینگ بر روی ورقهایی از جنس پلی اتیلن سنگین میپردازیم که به روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینتیک چکیده بخش عمده ای از خواص نهایی محصول در پلیمریزاسیون امولسیونی توسط توزیع اندازه ذرّات تعیین می‌­گردد. در این پروژه، یک مدل دقیق بر مبنای معادلات موازنه جمعیتی ( مدل صفر- یک) که دربرگیرندۀ پدیده­های هسته زایی و رشد ذرّه می‌­باشد برای پیش­بینی توزیع اندازه ذرّات انتخاب گردیده است. برای حل معادلات موازنه جمعیتی از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون چکیده در این پژوهش پیرولیز حرارتی و کاتالیستی چهار نوع پلیمر از قبیل دو پلاستیک پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و دو لاستیک استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر در راکتور نیمه پیوسته­ی همزن­دار و تحت گاز نیتروژن و با استفاده از کاتالیست­های HZSM-5 ، FCC و H-Mordenite بررسی شده است. در این مطالعه تنها بررسی میزان محصول مایع حاصل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع پليمر فروردين 1393 چکيده امروزه مبحث انرژي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها حتي در خانه‌ها يکي از مهمتر

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر ارديبهشت 1393 چکيده  با پيشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهاي دانش به‌هم رسيده و در برخي از زمينه‌ها ما شاهد آمي

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

ثبت سفارش