پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH ).

word 382 KB 31921 56
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قدیم:۷,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

  چکیده

   

  زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکر های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد.

   

  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار مبتلا به NASH از هر دو جنس بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 30 بیمار در گروه مداخله 2700 mg در روز عصاره هیدروالکلی برگ کنگرفرنگی معادل 6 عدد قرص (2 قرص با صبحانه، 2 قرص با ناهار و 2 قرص با وعده شام) به مدت 2 ماه دریافت کردند و 30 بیمار نیز در گروه پلاسیبو 2700 mg در روز پلاسیبو معادل 6 عدد قرص پلاسیبو (2 قرص با صبحانه، 2 قرص با وعده ناهار و 2 قرص با وعده شام) به مدت 2 ماه دریافت کردند.در پایان از بیماران خونگیری انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .

   

  یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد دو ماه مداخله با عصاره برگ کنگر فرنگی بطور معنی داری آنزیم هایALT وAST کبدی را کاهش داد ((P < 0.001 . همچنین این عصاره باعث کاهش معنی دار در سطوح سرمی کلسترول توتال و تری گلسیرید  (P < 0.05) در گروه مداخله گردید. میزان قند خون ناشتا (FBS ) ، LDL کلسترول و HDL کلسترول در مقایسه گروه مداخله و گروه پلاسبو تفاوت معنی داری را نشان نداد.

  نتیجه گیری: این مطالعه اثر عصاره برگ کنگر فرنگی را بر کاهش آنزیم های ALT وAST کبدی و لیپیدهای خون (توتال کلسترول و تری گلیسرید ) در بیماران مبتلا به  NASH نشان داد.

   

  کلمات کلیدی: استئاتوهپاتیت غیر الکلی، سینارا اسکولیموس، آنزیم های کبدی، لیپید 

  -1 مقدمه

  در چند دهه اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییر شیوه زندگی چهره بیماریهای شایع از عفونتها به بیماریهای نوپدید تغییر یافته است.برخی از این بیماریها که بیشتر ناشی از تغییر شیوه زندگی هستند و با کم تحرکی، افزایش وزن و بعضاً بروز پاسخهای خودایمنی همراه هستند،آنچنان پرخطرند که به نظر میرسد میرائی و ناتوانی حاصل از آنها در آینده ای نزدیک به میرائی و ناتوانی ناشی از بیماریهای عفونی واگیر در اعصار گذشته برابری کند.یکی از این بیماریهای غیرعفونی که در سالهای اخیر نظر محققین علوم پزشکی را به خود جلب کرده است "کبد چرب غیر الکلی" و سیروز و نارسائی کبدی ناشی از آن است که مطمئناً در سالهای آینده حتی از هپاتیتهای ویروسی نیز عواقب جدی تری را بدنبال خواهد داشت.لذا آشنائی با جنبه های مختلف تشخیص، درمان و پیشگیری از این بیماری بسیار ضروری بوده و نه تنها از آسیبهای کبدی بلکه از عوارض مهم قلبی عروقی که مهمترین علت مرگ ومیربیماران مبتلا به کبد چرب می باشد نیز جلوگیری می کند(Dyson, 2014).

   

  1-1-1 کبد چرب غیر الکلی

  بیماری کبد چرب غیر الکلی Non Alcoholic Fatty Liver Disease امروزه به عنوان یک مشکل مهم تهدید کننده سلامتی شناخته می شود و یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن کبدی است. این بیماری اولین بار در سال 1980 توسط لودویگ و همکاران شناسایی شد و شامل بیمارانی بود که تاریخچه ای از مصرف الکل نداشتند، اما یافته های نمونه برداری کبد آنها با هپاتیت الکلی، غیر قابل افتراق بود و به این ترتیب با اصطلاح کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) معرفی شد(Ludwig, 1980) . کبد چرب غیر الکلی طیف وسیعی از مشکلات کبدی را شامل می شود که در ابتدا استئاتوزیس ساده یا simple steatosis  می باشد که این مرحله تیپ 1 نامیده می شود. در استئاتوزیس ساده تجمع چربی در بافت کبدی دیده می شود ولی التهابی در بافت کبدی وجود ندارد. استئاتوزیس ساده اولین مرحله ی قابل تشخیص کبد چرب غیر الکلی می باشد. تیپ 2 این بیماری استئاتوزیس به همراه التهاب می باشد. تیپ 3 استئاتوزیس همراه با صدمه به سلولهای کبدی است. تیپ 4 استئاتوزیس به همراه فیبروزه شدن سینوزوئیدها می باشد. (NASH)  Non Alcoholic Steatohepatitisشامل تیپ 3 و 4 است ودر واقع حالتی بین استئاتوزیس و سیروز می باشد . اکثر مطالعات نشان میدهند که20-10% مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی به NASH مبتلا خواهند شد و 40-30% بیماران مبتلا به NASHممکن است دچار فیبروز پیشرفته شوند و سیروز در15-10%بیماران یافت میشود. بسیاری از بیماران با سیروز "کریپتوژنیک" تشخیص داده شده در حقیقت بیماری کبدی بر اساس NASH دارند و با تشدید استئاتوز وارد فاز کاتابولیک می شوند که به علت سیروزشان است. این بیماران ممکن است دچار نارسایی کبدی و نیازمند پیوند کبدی گردند و بعضی دچار هپاتوسلولر کارسینوما می شوند(Machado, 2014  Takahashi, 2014).

   از آن جایی که این بیماری خیلی از اوقات دارای علایم بارزی نمی باشد لذا بسیاری از افراد مبتلا به آن از بیماری خود آگاه نیستند. و اکثر بیماران مبتلا به NASH بدنبال کشف اتفاقی افزایش آنزیمهای ALT و ASTکبدی شناسائی می شوند (این آمینوترانسفرازها به طور خفیفی بالا هستند،حدود 2.5–1.5 برابر بالاتر از بالاترین حد طبیعی و  ALT به طور کلی بالاتر از AST است) . در صورت علامت دار بودن بیماری، علائم عبارتند از ضعف واحساس ناراحتی مبهم در ربع راست فوقانی شکم . روشهای تصویر برداری نشان دهنده مشخصات کبد چرب است ولی تشخیص نهایی کبد چرب یاNASH نیازمند بیوپسی کبد می باشد . بیوپسی کبد، ویژگی ماکرووزیکولار استئاتوز و گاهی چرب شدن میکرووزیکولار را نشان می دهد و ارتشاح التهابی مختلط در توزیع لوبولار دیده می شود. تشخیص بیماری کبد چرب غیر الکلی به تاریخچه دقیق برای تعیین میزان مصرف الکل نیاز دارد. بیشتر پژوهشگران در زمینه بیماری کبد چرب برای رد بیماری کبد چرب الکلی به مصرف کمتر از 20 گرم در روز الکل توجه می کنند . نتایج تستهای ازمایشگاهی برای هپاتیت B وC  ، بررسی آهن و سرولوژی اتوایمیون نیز باید انجام شود (Fauci, 2012 Chalasani, 2012).

  با وجود اینکه اهمیت این بیماری روز به روز بیشتر می شود ولی اطلاعات اپیدمیولوژیک در مورد آن بسیار محدود است، که علت اصلی آن به کمبود معیارهای بی خطر و دقیق برای غربالگری این بیماری برمی گردد . تاکنون در دنیا مطالعات بسیاری در مورد میزان شیوع کبد چرب غیرالکلی در گروه های سنی مختلف و ارتباط آن با سایر بیماریها، شرایط جسمی خاص و مصرف داروها انجام شده است. شیوع بیماری کبد چرب غیرالکلی با افزایش سن سیر صعودی می یابد . قابل ذکر است بیماری کبد چرب در هر سنی دیده می شود، اما بیشترین شیوع آن بین60-40 سالگی است و شیوع این بیماری در آقایان 2 برابر خانمها می باشد که با افزایش سن میزان شیوع در خانمها به آقایان نزدیک می شود. بویژه پس از یائسگی شیوع بیماری کبد چرب در خانمها سیر فزاینده ای دارد (Williams, 2011  Arun, 2006  ).

  در مطالعه ای با عنوان شیوع استئاتوهپاتیت غیرالکلی در ایران در سال 2010 توسط دکتر سهراب پور و همکاران انجام گرفت، شیوع NASHدر جمعیت مورد مطالعه 9/2% برآورد گردیده است (Sohrabpour, 2010). مطالعاتی که در کشورهای شرقی انجام گرفته است شیوع آن را به علت تغییر شیوه زندگی (رژیم غذایی پر چرب، فعالیت بدنی کم، چاقی مرکزی و دیابت ملیتوس نوع دو) در حال افزایش عنوان کرده اند. در کشورهای صنعتی بیماری کبد چرب غیر الکلی 20 تا 40% افراد را درگیر کرده و بیشترین شیوع را در بین بیماریهای مزمن کبدی دارد. میزان شیوع کبد چرب غیر الکلی در ژاپن 18% و در آمریکا 34% برآورد شده است. این افزایش شیوع به طور مستقیم به اپیدمی چاقی که در این جمعیتها دیده می شود، مربوط است. در ایالات متحده، تصور می شود NASH در حدود 3% جمعیت عمومی رخ می دهد و فیبروز مربوط بهNASH به صورت معنی داری در بیش از40% بیماران چاق دیده می شود. در 90 -40% موارد، چاقی منجر به کبد چرب غیر الکلی می شود(Corrado, 2014   Veena, 2014  ) .

  NASHبطور شایع در همراهی با دیگر اجزای سندرم متابولیک"فشار خون بالا، دیابت ملیتوس ، افزایش سطح لیپیدها وچاقی"دیده می شود وNASH به عنوان تظاهر کبدی این سندرم محسوب می شود (Marchesini, 2005) . مطالعات اخیر بروجود مقاومت به انسولین به عنوان مکانیسم پاتوفیزیولوژیک اصلی NASH متمرکز بوده اند. همچنین مطالعات نشان داده اند که سطح غیر طبیعی فریتین در 50% بیماران با NASH دیده می شود و سطح فریتین افزایش یافته می تواند نشانگری برای مقاومت به انسولین در NASH باشد.

  پاتوژنز استئاتوهپاتیت غیرالکلی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. بر اساس نظریه ای موسوم به نظریه "دوضربه" تبدیل و پیشرفت استئاتوز ساده به استئاتوهپاتیت و فیبروز پیشرفته نتیجه دو فرایند مجزا می باشد. در ضربه اول مقاومت به انسولین موجب تجمع چربی در سلولهای کبدی می شود. ضربه دوم یک استرس اکسیداتیو ناشی از تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن در میتوکندریها است. پس از پراکسیداسیون لیپیدها و تولید سیتوکینها بیش از حد توان پاکسازی مکانیسم های دفاعی و آنتی اکسیدان سلول کبدی، سلولهای ستاره ای کبد فعال می شوند و با ترشح سیتوکینهای پیش التهابی منجر به التهاب و شروع استئاتوهپاتیت می گردند. گرچه به نظر می رسد در برخی بیماران بیش از دو مرحله در بروز التهاب و پیشرفت بیماری موثر باشد. به هر حال مقاومت به انسولین نقش کلیدی دارد (Day, 1998).

  محتوای آهن کبد،کمبود آنتی اکسیدانها وباکتریهای روده ای در زمینه مستعد ژنتیکی می تواند موجب تفاوت در سیر بالینی بیماران مختلف گردد.

  چاقی با فعالیت نابجای سیستم ایمنی و التهاب مزمن خفیف همراه است. باید توجه داشت که التهاب از عوامل مهم در ایجاد ارتباط چاقی با بیماری کبد چرب است . درکبد و بافت چربی، ارتباط نزدیک و بسته ای بین سلولهای متابولیکی (هپاتوسیتها و سلولهای چربی) و سلولهای التهابی (سلولهای کوپفر و ماکروفاژها) وجود دارد و این گویای این حقیقت است که تنظیم عملکرد متابولیک و پاسخهای التهابی در هم تنیده بوده و با هم مرتبطند. کانگ و همکاران نشان دادند که سلولهای چربی و کبدی منبع سیتوکین TH2هستند که القا کننده فعالیت گیرنده پراکسیزوم فعال شده (PPARs) هستند که به نوبه خود در ماکروفاژها باعث شروع فعالیت جایگزینی می شوند. ماکروفاژهای فعال جایگزین شده (فنوتیپ M2) نقش مهمی در کاهش التهاب در کبد و بافت چربی دارند، در حالی که ماکروفاژ التهابی فعال شده کلاسیک (فنوتیپ M1) نقش مهمی در بیماریهای متابولیک و مقاومت به انسولین بازی می کنند. به طور معمول، ماکروفاژهای موجود در بافتها در حالت فعال شده جایگزینی (فنوتیپ M2) بوده که تولید کننده سیتوکین ضد التهابی مانند IL-10 هستند. در چاقی، ماکروفاژها می توانند به فرم فعال شده کلاسیک یا همان فنوتیپ M1 برگشته و تولید سیتوکینهای پیش التهابی مانند TNF-α، TNF-γ، IL-2 و IL-6 کنند. سیتوکین پیش التهابی می تواند آغازگر استرس رتیکولوم آندوپلاسمیک (استرس ER) با افزایش بعدی در تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن (ROS) و استرس اکسیداتیو گردد. اثرات تجمعی افزایش در آزاد شدن اسیدهای چرب آزاد (FFA) و سیتوکینهای التهابی از بافت چربی باعث تحریک استرس شبکه آندوپلاسمیک (ER) و تولید رادیکالهای آزاد (ROS) در سلولهای کبدی و متعاقباً فعال سازی JNK (کیناز) می گردد. فعال سازی JNK باعث مهار انتقال پیام (سیگنالینگ) انسولین و افزایش مقاومت به انسولین می شود.

  تحت شرایط عادی، گلوکز رژیم غذایی باعث تحریک ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس میگردد. انسولین دو عمل کلیدی در کبد دارد. اول اینکه باعث سرکوب گلوکونئوژنز از طریق تأثیر برعملکرد فسفوانول پیروات کیناز و گلوکز 6 فسفاتاز میگردد، عمل دوم انسولین افزایش لیپوژنز از طریق القای بیان ژن مربوطه است. در وضعیت مقاومت به انسولین سلولهای کبدی، مسیر عملکرد اول انسولین یعنی گلوکونئوژنز بدلیل مقاومت سلولهای کبدی به انسولین مختل شده و انسولین نمی تواند گلوکونئوژنز را سرکوب کند، در حالی که مسیر عملکرد دوم انسولین فعال باقی مانده و لیپوژنز ادامه می یابد به عنوان یک نتیجه، فعال شدن متوالی مسیر لیپوژنیک منجر به کبد چرب و استئاتوز می گردد. علاوه براین، افزایش قند خون که در مقاومت به انسولین رخ می دهد و افزایش دریافت کربوهیدرات می تواند پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخ دهنده به کربوهیدرات (ChREBP) که منجر به لیپوژنز و مقاومت به انسولین گردد را فعال کند (Takaki, 2014   Brunt, 2007).

  به طور خلاصه می توان گفت در مرحله اول، مقاومت به انسولین باعث افزایش لیپولیز بافت چربی محیطی و افزایش ریفلاکس چربی به داخل کبد و تشکیل اسیدهای چرب آزاد و همچنین افزایش سنتز تری گلیسریدها در داخل کبد شده و در نهایت تجمع تری گلیسریدها در کبد ایجاد می شود و گفته می شود در مرحله دوم اکسیداسیون منجر به پراکسیداسیون چربی شده و سایتوکینهای التهابی را فعال می کند که در نتیجه NASH ایجاد می شود.

   

  1-1-2  درمان NASH

  از آنجا که مقاومت به انسولین یک عامل کلیدی در این بیماری است، بسیاری از درمانهای پیشنهاد شده برای کبد چرب غیرالکلی درجهت بهبود مقاومت به انسولین است . ازجمله این درمانها می توان به کاهش وزن، افزایش فعالیت بدنی، داروهای خوراکی ضد دیابت (مانند متفورمین، تروگلیتازون، پیو گلیتازون و روزیگلیتازون)، عوامل سایتوپروتکتیو (مانند تورین و اورسوداکسی کولیک اسید) عوامل کاهنده چربی (مانند کلوفیبرات، ژمفیبروزیل، بیزافیبرات و مهارکننده های آنزیمهیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم آ) و چندین آنتی اکسیدان مانند ویتامین E اشاره کرد (  Sanyal, 2010   Angelico, 2007  ).

   

   

   

   

   

  1-2 بیان مسأله و اهمیت پژوهش

  با توجه به شیوع فراوان و آسیبهای شدید کبدی در استئاتوهپاتیت غیرالکلی و همچنین مولتی فاکتوریال بودن آن، روشهای متفاوتی برای درمان به کار میرود که برخی از آنها بدلیل مصرف داروهای شیمیایی با بروز عوارض متعدد همراه است. از طرفی وجود منابعی نشان می دهد برخی از گیاهان مانند کنگرفرنگی یا آرتیشو با نام علمی Cynara  scolymus   عملکرد محافظت کنندگی کبد داشته و از قرنها قبل به طور سنتی در درمان اختلالات کبدی به کار رفته اند و می توانند بدون داشتن عوارض جانبی اثر بخشی درمان را افزایش دهند(Jadeja, 2014  Kulza, 2012  ).

  ازآنجا که در مورد اثرات درمانی عصاره برگ کنگرفرنگی بر بیماری NASHمطالعات جامعی صورت نگرفته است. لذا این مطالعه به بررسی اثرات عصاره برگ کنگرفرنگی برآنزیمهای ALT و AST  کبدی بیماران مبتلا به NASH پرداخته تا در صورت مشاهده اثرات مفید، بتوان آنرا بعنوان یکی از درمانهای گیاهی دراین بیماران بکار برد.

   

  Abstract

   

  Background: Based on recent basic and clinical investigations, the extract of artichoke (cynara scolymus) leaf has been revealed to be use as hepatoprotective, and cholesterol reducing purposes. We aimed to assess the therapeutic effects of artichoke on biochemical and liver biomarkers in patients with Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH).

   

  Methods: In a randomized controlled trial, 60 consecutive patients of both sexes that suffered from NASH were randomly assigned to receive synara scolymus extract (as 6 tablets per day consisted of 2700 mg extract of the herb) as the intervention group or placebo as the control group for two months.

   

  Results: the results of this study showed that following administration of synara scolymus extract for two months, serum levels of ALT and AST enzymes were significantly reducted(p˂ 0.001 ), and also in serum levels of triglyceride and cholesterol significant reduction was observed in group treated with synara scolymus extract (p˂ 0.05 ). significant reduction in levels of  FBS, LDL cholesterol and  HDL cholesterol don’t observed in group treated with synara scolymus extract when compared to placebo group.

   

  Conclusion: This study shed lights on the potential hepatoprotective activity and hypolipidemic effect of synara scolymus in management of NASH.

   

  Keywords: Non Alcoholic Steatohepatitis, synara scolymus, lipid, liver, enzyme

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و بیان مسأله

  مقدمه................................................................... ..……………………………………......................1

  1-1-1 کبد چرب غیر الکلی..................................................................................................................2

  1-1-2 درمان NASH.........................................................................................................................8

  1-2 بیان مسأله و اهمیت پژوهش..........................................................................................................9

  1-3 اهداف و فرضیات............................................................................................................................10 

  1-3-1 هدف اصلی...............................................................................................................................10

  1-3-2 اهداف فرعی..............................................................................................................................10

  1-3-3 فرضیات پژوهش.........................................................................................................................11

  فصل دوم: بررسی متون

  2-1 مقدمه............................................................................................................................................13

  2-2 مبانی نظری پژوهش.....................................................................................................................15

  2-3 مروری بر مطالعات انجام گرفته......................................................................................................16

  2-3-1 مطالعات انجام شده در ایران.....................................................................................................16

  2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان...................................................................................................20

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1 مقدمه...........................................................................................................................................26

  3-2 نوع پژوهش.................................................................................................................................26

  3-3 جامعه پژوهش همراه با معیارهای ورود و خروج..............................................................................26

  3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه......................................................................................................27

  3-5 روش گردآوری داده ها..................................................................................................................28

  3-6 ابزار گردآوری داده ها.......................................................................................................................29

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................31

  3-8 مکان و زمان مطالعه......................................................................................................................31

  3-9 محدودیت های پژوهش.....................................................................................................................31

  3-10 ملاحظات اخلاقی........................................................................................................................32

  3-11 تعریف واژه ها..............................................................................................................................33

  فصل چهارم: یافته ها

  4- یافته ها.........................................................................................................................................36

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-1بحث..............................................................................................................................................50

  5-2 نقاط قوت وضعف ........................................................................................................................54

  5-3 نتیجه گیری......................................................................................................................................55

  5-4 ارائه پیشنهادات 

  منبع:

   

   

  - Ahmadi Mahmoodabadi, N .Madani, H. Mahzouni, P. Vahdati, A.( 2007). “ Preventive effect of hydroalcoholic extract of Cynara scolymus in type I diabetes mellitus in adult male rats.“ Iranian Journal of Diabetes and Lipids. 6: 37-44. (In persian).

   

  - Ahmadi Mahmoodabadi, N.( 2008). “The effects of hydroalcoholic extracts of dill (Anethum graveolens L.) and artichoke (Cynara scolymus L.) against type 1 diabetes mellitus. “ Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 24, No. 3 (In persian).

   

  - Allain, CC. Poon, LS. Chan, CS. Richmond, W.( 1974). “ Enzymztic Determination of Total Serum Cholesterol.” Clin Chem. 20:470 -75.

   

  - Angelico, F. Burattin, M. Alessandri, C. Del Ben, M. Lirussi, F.( 2007).” Drugs improving insulin resistance for non –alcoholic fatty liver disease and/or non-alcoholic steatohepatitis.”Cochrane Database Syst Rev.1:CD005166.

   

  - Arion, W.J., Canfield, W.K., Ramos, F.C. and Schindler, P.W.(1997). Chlorogenic acid and hydroxyl nitrobenzaldehyde: new inhibitor of hepatic glucose 6-phosphatase. Archives of Biochemistry and Biophysics, 339(2): 315-322.

   

  - Arun, J. Clements, RH. Lazenby, AJ. Leeth, RR. Abrams, GA. (2006). “ The prevalence of non alcoholic steatohepatitis is greater in morbidity obese men compared to women.” Obes surg 16(10):1351-8.

   

  - Ashok, K. and Rao, J., (2002). Diabetes mellitus and multiple therapeutic of phytochemical: Present status and future prospects. Current Sciences, 83: 30-38.

   

  - Assman, G. Jabs, HU. Kohnert, U.Nolte, W. Schriewer, H.( 1984). “ LDL-Cholesterol Determination in Blood Serum following Precipitation of LDL with Polyvinylsulfate.” Clin Chim Acta. 140:77-83.

   

  - Azzini, E. Bugianesi, R. Romano, F. Di Venere, D. Miccadei, S. Durazzo, A. et al.(2007).” Absorption and metabolism of bioactive molecules after oral consumption of cooked edible heads of Cynara scolymus L. (Cultivar Violetto di Provenza) in human subjects: a pilot study”. Br J Nutr. 97(5): 963-9.

   

   - Brown, MS. Goldstein, JL.(1997). “ The SREBP Pathway: Regulation of Cholesterol Metabolism by Proteolysis of Membrane Bound Transcription Factor.” 89:331–40.

   

  - Brunt, M. (2007). “Pathology of fathy liver disease.” Modern pathology; 20: s40-s48 1:540.

   

  -Cetto, A.A. and Wiedenfeld, H.(2001).” Hypoglycemic effect of Cecropia obtusifolia on streptozotocondiabetes rats.” Ethnopharmacology, 78: 145-149.

   

  -Chalasani, N. Younossi, Z. Lavine, JE. Diehl, AM. Brunt, EM. Cusi, K. et al.( 2012).” The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology.” Gastroenterology 142(7):1592-609.

   

  - C. P. Day and O. F. W. James.( 1998 ). “Steatohepatitis: a tale of two “Hits”,” Gastroenterology.114(4): 842–845.

  - Caballero, F. Fernandez, A. De Lacy, AM. Fernandez-Checa, JC. Caballeria, J. (2009). “ Enhanced Free Cholesterol SREBP-2 and StAR Expression in Human NASH.” J Hepatolology. 50:789–96.

   

  - Corrado, RL. Torres, DM. Harrison, SA.(2014). “Review of treatment options for nonalcoholic fatty liver disease.” Med Clin North Am 98(1):55-72.

   

  -Dyson, JK. Anstee, QM. McPherson, S .(2014). ”Non-alcoholic fatty liver disease: a practical approach to treatment.”Frontline Gastroenterol 5(4):277-86.

   

   

  - Fassati, P. Prencipe, L.(1982).” Serum Triglycerides Determined Colorimetrically with an Enzyme That Produces Hydrogen Peroxide.” Clin Chem. 28:2077-80.

   

  - Fauci,Braun wald, kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo. (2012) .principles of harrison’s internal medicine 18th edition p1811-18.

   

  Gebhardt,  R. (1998).”Inhibition of cholesterol biosynthesis in primary cultured rat hepatocytes by artichoke (Cynara scolymus L.) extracts.” J Pharmacol Exp Ther. 286(3): 122-8.

   

   

  - Heebøll, S. Kazankov, K. Poulsen, MK. Vilstrup, H. Grønbæk, H.( 2012).” Prognosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease and steatohepatitis .” Ugeskr Laeger Feb 20. 174(8):488-90.

  - Heidarian, E. Rafieian-Kopaei, M. (2013). “Protective effect of artichoke (Cynara scolymus) leaf extract against lead toxicity in rat. “51(9):1104-9.

   

  - Heidarian, E. Soofiniya, Y. Hajihosseini, R .( 2011 ). “The effect of aerial part of Cynara scolymus extract on the hyperlipidemia, plasma antioxidant capacity, and superoxide dismutase activity in diabetic rats.” Journal of Shahrekord University of Medical Sciences(J Shahrekord Univ Med Sci) Dec, Jan. 13(5): 1-10. (In persian).

   

  - Horoszkiewicz, M. Kulza, M. Malinowska, K. Woźniak, A. Seńczuk-Przybyłowska, M. Wachowiak, A.( 2012). “ Artichoke--untapped potential of herbal medicine in the treatment of atherosclerosis and liver diseases.” Przegl Leg .69(10):1129-31.

   

  - Huber, R. Müller, M. Naumann, J. Schenk, T. Lüdtke, R.( 2009). “ Artichoke leave extract for chronic hepatitis C - a pilot study.” Phytomedicine. 16(9):801-4.

   

  - Jadeja, R. Devkar, RV. Nammi, S.( 2014). “ Herbal medicines for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis: current scenario and future prospects.” Evid Based Complement Alternat Med.648308.

   

  - Kulza, M. Adamska, K. Seńczuk-Przybyłowska,M. Woźniak, A. Wachowiak, A. Miechowicz, I et al. (2012) . “Artichoke--herbal drug.” Przegl Lek. 69(10):1122-6 .

   

  - Lopez – Virella, MF. Stone, P. Elli, S. Golwell, JA.( 1977).” Cholesterol Determination in HDL-Chol Separated by Three Different Methods.” Clin Chem . 23:882-84.

   

  - Ludwig, J. Viggiano, TR. McGill, DB. (1980). “Nonaalcoholic steatohepatitis: mayo clinic experiences with a hitherto unnamed disease.” Mayo Clin Proc. 55 :434-38.

   

  - Machado, MV. Cortez-Pinto, H.(2014).”Non-alcoholic fatty liver disease: What the clinician needs to know.” World J Gastroenterol 20(36):12956-80.

  - Marchesini, G. Marzochi, R. Agostini, F. Bugianesi, E.(2005). “Nonalcoholic fatty liver disease and the metabolic syndrome.” Curr Opin lipidol 16: 421-27.

   

  - Mehmetçik, G. Ozdemirler, G. Koçak-Toker, N. Cevikbaş, U. Uysal M. (2008). Effect of Pretreatment with Artichoke Extract on Carbon Tetrachloride Induced Liver Injury and Oxidative Stress. “ Exp Toxicol Pathol. 60:475-80.

   

  - Metwally, NS. Kholeif, TE. Ghanem, KZ. Farrag, AR. Ammar, NM. Abdel-Hamid, AH.( 2011). “The protective effects of fish oil and artichoke on hepatocellular carcinoma in rats.” Eur Rev Med Pharmacol Sci. 15(12):1429-44.

   

  - Miccadei, S. Di Venere, D. Cardinali, A. Romano, F. Durazzo, A. Foddai, MS. Et al . (2008). “Antioxidative and apoptotic properties of polyphenolic extracts from edible part of artichoke (Cynara scolymus L.) on cultured rat hepatocytes and on human hepatoma cells.” Nutr Cancer. 60(2):276-83.

   

  - Mouzaki, M. Allard, J.( 2012).” Non-alcoholic steatohepatitis: the therapeutic challenge of a global epidemic.” Ann Gastroenterol .25(3):207-17.

   

   - Mulinacci, N. Prucher, D. Peruzzi, M. Romani, A. Pinelli, P. Giaccherini , C. et al.( 2004).” Commercial and laboratory extracts from artichoke leaves: estimation of cffeoyl esters and flavonoidic compounds content.” J Pharmaceutic Biomed Analys. 34:349-57.

   

  - Narenjkar, J. Roghani, M. Sedaghat, R. and Tehami, M.( 2009). “ Evaluation of the effect of Cynara scolymus L. Feeding on Serum Glucose and Lipids in Female Diabetic Rats.” Daneshvar Medicine, Scientific-Research Journal of Shahed University Sixteenth Year, No.83 October-November. (In persian).

   

  Nazni, P. Vijayakumar, TP. Alagianambi, P.  Amirthaveni,  M. (2006) .”Hypoglycemic and hypolipidemic effect of Cynara Scolymus among selected type 2 diabetic individuals.” Pakistan J Nutr. 5(2): 147-51.

   

  - Narenjkar , J. Roghani, M. Sedaghat, R. Tahami, M.( 2010).” The effect of oral feeding of Cynara scolymus L. on thoracic aorta contractile response in diabetic rats.” Scientific-Research Journal of Shahed University Seventeenth Year, No.87 June, July. (In persian).

   

  - Orangi, E. Ostad Rahimi, A. Mahdavi, R. Somi, M. Tarzemani, M. (2011). “Oxidative Stress-related Parameters and Antioxidant Status in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Patients.” Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.Vol 12 No.5.

   

  - Pittler, MH. Thompson, CJ. Ernst, E. (2009).”Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolemia.” Cochrane Database Syst Rev.7 (4):CD003335.

   

  - Qiang, Z. Lee, SO. Ye, Z. Wu, X. Hendrich, S. (2012). “ Artichoke extract lowered plasma cholesterol and increased fecal bile acids in Golden Syrian hamsters.” Phytother Res. 26(7):1048-52.

   

  - Reitman, S. Frankel, S.(1957).” a Colorimetric Method for The Determination of Serum Glutamic Oxalacetic and Glutamic Pyruvic Transaminases.” Am J Clin Path. 28:56-63.

   

  - Rondanelli, M. Giacosa, A. Orsini, F. Opizzi, A. Villani, S. (2011). “Appetite Control and Glycaemia Reduction in Overweight Subjects treated with a Combination of Two Highly Standardized Extracts from Phaseolus vulgaris and Cynara scolymus.” Phytother Res. Feb 10. [Epub ahead of print].

   

  - Rondanelliو M . Opizzi, A. Faliva, M. . Sala, P. Perna, S. Riva, A. et al.( 2013). “ Metabolic Management in Overweight Subjects with Naive Impaired Fasting Glycaemia by Means of a Highly Standardized Extract From Cynara scolymus: A Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Clinical Trial.” Phytother Res. Feb 25. [Epub ahead of print].

   

  -Roghani-Dehkordi, F. Kamkhah, AF.( 2009). “ Artichoke leaf juice contains antihypertensive effect in patients with mild hypertension.” J Diet Suppl. 6(4):328-41.

   

  - Sanyal, A. Chalasani, M. Kowdley, KV. (2010). “ Piogliazone, Vitamin E or Placebo for Nonalcoholic Steatohepatitis.” N Eng j med . 362:1675-1685.45.

   

  -Safaa, M.Hanaa, A.Abdel, F.Nahila, A.Abdelaaty, S.(2013). “Cynara Scolymus for relieving on nonalcoholic steatohepatitis induced in rat “.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.5(1),57-66 .

   

  - Schutz, K. Kammerer, D. Carle, R. Schieber, A.(2004).” Identification and quantification of caffeoylquinic acids and flavonoids from artichoke (Cynara scolymus L.) heads, juice, and pomace by HPLC-DAD-ESI/MS (n).” J Agric Food Chem. 52(13): 4090-6.

   

  -Shimoda, H.  Ninomiya, K.  Nishida, N. Yoshino, T.  Morikawa, T. Matsuda, H. et al.(2003).” Anti-hyperlipidemic sesquiterpenes and new sesquiterpene glycosides from the leaves of artichoke (Cynara scolymus L.): structure requirement and mode of action.” Bioorg Med Chem Lett. 13(2): 223-8.

   

   

  - Simonen, P. Kotronen, A. Hallikainen, M. Sevastianova, K. (2010). “ Cholesterol Synthesis is Increased and Absorption Decreased in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Independent of Obesity.” Journal of Hepatology. 54:153-9.

   

  - Sohrabpour, AA. Rezvan, H. Amini-Kafiabad, S. Dayhim, MR. Merat, S. Pourshams, A.(2010). “ Prevalence of NonalcoholicSteatohepatitis in Iran: A Population based Study.” Middle East J Dig Dis 2:14-9.

   

  - Speroni, E. Cervellati, R. Govoni, P. Guizzardi, S. Renzulli, C. Guerra, MC.( 2003). “Efficiency of different cynara scolymus preparations liver complaints. “ J Ethnopharmacol . 86:203–11.

   

  - Takaki, A. Kawai, D. Yamamoto, K. (2014). “Molecular mechanisms and new treatment strategies for non-alcoholic steatohepatitis (NASH).” Int J Mol Sci. Apr 29;15(5):7352-79.

   

  -Takahashi, Y. Fukusato, T.(2014).” Histopathology of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis.” World J Gastroenterol. 20(42):15539-15548. Review.

   

   

  - Urquiaga, I.  Leighton,  F. (2000).’Plant polyphenol antioxidants and oxidative stress. Biol Res. 33(2): 55-64.

   

  - Vaya, J.  Aviram,  M.( 2001).” Nutritional Antioxidants Mechanisms of Action, Analyses of Activities and Medical Applications.” Curr Med Chem Immunol Endocr Metab Agents. 1: 99-117.

   

  - Veena, J. Muragundla, A. Sidgiddi, S. Subramaniam, S. (2014 ). “Non-alcoholic fatty liver disease: need for a balanced nutritional source.” Br J Nutr. 112(11):1858-72.

   

  - Wider, B. Pittler, MH. Thompson-Coon, J. Ernst, E.( 2009 ). “ Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia. Cochrane Database Syst Rev. “ Oct 7;(4):CD0033.

   

  - Williams, CD . Stengel, J. Asike, MI.(2011). “Prevalence of Non Alcoholic Fatty Liver Disease and Non Alcohalic Steatohepatitis Among a Largely Middle-aged Population.” Gastroentology 140(1):124-31.

  - Wittemer, SM. Ploch, M. Windeck, T. Müller, SC. Drewelow, B. Derendorf, H.et al . (2005). “Bioavailability and pharmacokinetics of caffeoylquinic acids and flavonoids after oral administration of Artichoke leaf extracts in humans.” Phytomedicine. Jan. 12(1-2):28-38.

   

  - Wittemer, SM. Ploch, M. Windeck, T. Müller, SC. Drewelow, B. Derendorf, H. et al.(2005).” Bioavilability and pharmacokinetics of caffeoylquinic acids and flavonoids after oral administration of artichoke leaf extracts in humans.” Phytomedicine. 12(1-2): 28-38.

   

  - Zargari, A.( 1993).” Medicinal Plants.” Tehran University Press. 2: 125-127.


تحقیق در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., مقاله در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., پروپوزال در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., تز دکترا در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., پروژه درباره پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH )., رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگر فرنگی( سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST ) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH ).

رساله برای دریافت درجه دکتری(Ph.D) گرایش: فیزیولوژی ورزش پیش زمینه وهدف: عملکرد کبدی نرمال برای متابولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است و ممکن است که از تمرینات ورزشی اثر پذیرد. اگر چه مطالعات زیادی اثرات تمرین هوازی را روی عملکرد کبد بررسی کرده اند شواهد در دسترس نشان می دهند که در این مورد تمرینات مقاومتی کمتر بررسی شده اند. از طرفی دیگر مشخص نیست که چه شدتی از تمرینات مقاومتی می ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - گرایش جامعه شناسی چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

چکیده: مقدمه و اهداف آلفا آمیلاز آنزیمی از راسته هیدرولازها است که پیوندهای 1به4 آلفا گلیکوزیدی در پلی ساکاریدها را کاتالیز می کند و یکی از مهمترین آنزیم های گوارشی است. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز (مانند چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» در رشته علوم و صنایع غذایی چکیده روغن ها و چربی ها طی نگه داری در درجه حرارت های بالا اکسیده می شوند و کیفیت تغذیه ای آن ها کاهش می یابد.فرآیند اکسیداسیون روغن ها و چربی ها و تشکیل رادیکال های آزاد سبب ایجاد و پیشرفت سرطان می شود. با مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه ها و سبزی ها مانند آلفا –توکوفرول ،گلوتاتیون،بتاکاروتن و ...

ثبت سفارش