پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان

word 934 KB 31965 95
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

   

  زمینه و هدف

  ایران جز مناطق با شیوع بالای زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل می دهند. در کنار      هزینه های اولیه بستری ومراقبت از این نوزادان ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار وی را                 می کشد. باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته ویک روش غیر تهاجمی بوده که دارای خواص شفا دهنده است و با کاهش طول بستری در بیمارستان باعث کاهش عوارض، هزینه ها ، سرمایه ، وقت و استفاده بهینه از تخت های بخش های ویژه می شود پژوهش گر تصمیم گرفت، تا با انجام این پژوهش کمک کند در آینده ای نزدیک ماساژ به عنوان یک مراقبت روزانه برای نوزادان بستری در بیمارستان مرسوم شود.

  روش کار

  نمونه مورد مطالعه، 60 نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج ) که  سن حاملگی بین 28-37  هفته دارا می باشد که براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند. سپس با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله(30 نفر ) و کنترل (30 نفر ) تقسیم شدند. مداخله ماساژ با تکنیک فیلد به طور روزانه درنوبت عصر طی 3 دوره  پانزده دقیقه ای و در 3نوبت متوالی به مدت 5 روز انجام گرفت.

  نتایج

  میانگین سن بارداری برای نوزادان گروه مداخله وکنترل به ترتیب78/1± 8/32 و80/1± 1/32 هفته بود. میانگین وزن نوزادان مورد مطالعه به ترتیب در گروه مداخله وکنترل 1480 و 1421 گرم بود. نتیجه آزمون آماری تی مستقل حاکی از آن است که تفاوت بین تعداد روزهای بستری در دو گروه قویاً معنی‌دار است(001/0p < ). نتیجه آزمون آماری کای دو حاکی از این است که بروز آپنه در گروه مداخله به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل است(001/0p < ). براساس نتیجه آزمون آماری تی مستقل ماساژ بر وزن‌گیری نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌ ویژه نوزادان تأثیرگذار نیست(248/0p = ). شانس بروز عدم تحمل تغذیه در گروه کنترل تقریباً 9 برابر گروه مداخله بوده و نتیجه آزمون آماری کای‌دو حاکی از این است که این تفاوت بین دوگروه معنی‌دار می‌باشد(001/0p < ).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش در رابطه با تأثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری نشان داد که ماساژ روش موثری جهت کاهش بروز عارضه در نوزاد نارس است.

  کلیدواژه ها : نوزاد نارس، ماساژ

  بیان مسأله:

       طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2009 میلادی، تعداد 3438 نوزاد (7/5درصد ) نارس متولد شدند و میانگین روزهای بستری نوزادان نارس (کمتر از 32 هفته حاملگی )  35 روز بوده است(58 ). در امریکا تقریبا 12 درصد نوزادان کم وزن، و 8 درصد نوزادان متولد شده نارس هستند. طول مدت بستری این نوزادان به طور متوسط 3 هفته طول کشیده وبه ازای هر روز بستری 1000 تا 2500 دلار هزینه در بر داشته است(1 ). سن نوزاد یک عامل تعیین کننده مهم برای شانس بقاء و رشد و تکامل طبیعی وی می باشد (2 ). طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت[1] ، نوزادانی که زودتر از 37 هفته از آخرین روز قاعدگی به دنیا می‌آیند، نارس در نظر گرفته می‌شوند. درصد رو به رشدی از موارد مرگ کودکان زیر 5 سال در دوره نوزادی روی می‌دهد. حدود38درصد از موارد مرگ در این گروه سنی در عرض یک ماه اول زندگی رخ می‌دهد، و 28 درصد از این موارد به تولد نوزادان نارس نسبت داده می‌شود. از دو دهه گذشته تعداد نوزادان با وزن کم هنگام تولد[2]، عمدتا به خاطر افزایش تعداد زایمان‌های قبل از موعد افزایش یافته است (3 ) و میزان مرگ و میر و بیماری زایی دوره نوزادی نیز عمدتاً تحت تأثیر سن حاملگی و به میزان کمتری تحت تأثیر وزن هنگام تولد می باشد (2 ). شیوع جهانی تولد پیش از موعد 6/9درصد و تقریباً 9/12 میلیون نوزاد در سال است که بیشتر این تولدها در آفریقا و آسیا رخ داده است(58 ).

  در کشورهای توسعه یافته تولد نوزادان کم وزن نسبت به کشورهای جهان سوم کمتر است اما بیشتر این نوزادان  نارس هستند، اما در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که تولد نوزادان کم وزن بالاست علت عمده وزن کم هنگام تولد، محدودیت رشد جنینی[3] است (2 ).

  ایران نیز جز مناطق با شیوع بالا ی زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل          می دهند(4 ). با توجه به هزینه های بالای مراقبت های این نوزادان (5 ) و مشکلات فراوان عصبی و فیزیولوژیک آن ها (6 ) ، مراقبت های پس از تولد این نوزادان از چند دهه گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته، به اشکال مختلف سعی در ارتقای محیط زندگی نوزادان نارس و یا تسریع در روند تکامل این نوزادان شده است(7 ). یکی از مشکلات مهم نوزادان نارس ویکی از دلایل عمده بستری آنها در بخش مراقبت ویژه نوزادان[4] وزن کم آنها ومشکلات تنفسی وتغذیه ای در آنهاست ودر بسیاری از موارد منجر به طولانی شدن مدت زمان بستری وافزایش هزینه ها ومشکلات ناشی از بستری طولانی مدت می گردد.

  نوزاد نارس در بدو تولد مشکلات فراوانی دارد. به طور مثال:

  تغذیه نوزاد نارس به دلیل عدم تکامل سیستم گوارش، به آهستگی شروع و ادامه خواهد یافت.

  مشکلاتی از قبیل عدم بلوغ ریه به خصوص در نوزادانی که قبل از هفته 32 بارداری به دنیا بیایند(1 ).

  در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از نوزاد ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار نوزاد را می کشد از جمله این موارد می توان به بهره هوشی[5] پائین تر نسبت به همسالان ، نیاز به بستری مجدد ، تاخیر تکاملی و مشکلات رفتاری اشاره کرد(9 ). پیشرفت در علم پزشکی ومراقبت های پرستاری منجر به بقای نوزادان نارس وکوچک شده است. ولیکن در 43 درصد از این نوزادان تاخیر تکاملی در طی سال اول زندگی اتفاق می افتد و بیش تر  نگرانیها متوجه این تاخیر تکاملی است(10 ).

  به طور کلی مشکلات نوزاد نارس را می توان به دو گروه تقسیم کرد: مشکلات و عوارض کوتاه مدت ) هیپوترمی، هیپوگلیسمی، سندرم دیسترس تنفسی، زردی، عفونت[6]، خونریزی مغزی[7] (ومشکلات و عوارض بلند مدت (مشکلات بینایی و شنوایی، بستری شدن مکرر در دوران کودکی و مشکلات رفتاری و تکاملی )(8 ).

  بخشی از تکامل طبیعی نوزاد به تعامل عاطفی بین او و مادر بستگی دارد که آنها را از طریق روانی و فیزیولوژیکی به یکدیگر ارتباط می دهد. بالبی[8] دلبستگی را برای رشد سالم بسیار با اهمیت دانسته و عقیده دارد که دلبستگی یک پیوند هیجانی بین کودک و کسی که از او مراقبت می کند می باشد. لمس نوزاد و تماس پوست به پوست پس از تولد سبب می شود که الگوی دلبستگی بسیار قوی حاصل شده و این امر سبب افزایش مراقبت مادر از طفل می گردد لذا بلافاصله پس از تولد به نام دوره احساس نام گذاری شده است و توصیه شده که تماس بین والد و نوزاد در طی این زمان اتفاق بیافتد. نوزاد در این زمان آرام و هوشیار است و قادر است به والدین واکنش نشان دهد(11 ).

  لمس اولین سیستم حسی است که تکامل می یابد و ارتباط اولیه بین شیر خوار و مراقبت کنندگان را به وجود می آورد لمس وسیله قوی برای تبادل عاطفی بین والدین و شیرخوار است. لمس از تحریکات حسی مفید برای نوزادان نارس  می باشد. لمس یا تکلم   بی صدا یا ارتباط غیر کلامی یک احساس فیزیواوژیک است که در نتیجه دریافت گیرنده های حس لامسه در پوست و تجزیه و تحلیل آن در مغز به وجود می آید(54 ).

  دوشکل مرسوم تماس پوستی و لمس در نوزادان مراقبت مادرانه آغوشی و ماساژ می باشد. ماساژ در نوزاد باعث ایجاد احساس امنیت، افزایش رشد جسمی و وزن ، بهبود گردش خون ، عملکرد بهینه سیستم عصبی و کاهش اختلالات خواب و همچنین کاهش اختلالات رفتاری می شود. نتایج پژوهشی با عنوان تاثیر لمس بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی که توسط نیره باغچقی (1385 ) انجام شده است نشان داد که افزایش معنی دار اشباع اکسیژن خون شریانی در نتیجه مداخله ای نظیر ماساژ نوزاد ایجاد می شود(13 ). لازم به ذکر است که نتایج پژوهش هایی که به بررسی تاثیر ماساژ برسایرپارامترهای فیزیولوژیک نوزادان نارس پرداخته است نیزتائید کننده اثرات مثبت ماساژ درمانی در نوزادان             می باشد(55 ).

  Abstract

  Background and Purpose

   Iran is one of areas with high prevalence of preterm labor and preterm births comprise slightly to 10%. Besides the initial cost of inpatient care of these babies, other negative consequences of seeking admission to the NICU waiting him. We know massage is a simple and curable way without adverse effect for this the researcher decided to do it to help in the near future Baby Massage get as a routine care in hospital.

  Methods

  Studied group are 60 infants whose gestational age between 28-37 weeks in the neonatal intensive care unit has been selected based on inclusion and exclusion criteria. Then randomly assigned to two test (n = 30 ) and controls (n = 30 ) groups. Massage with Field technique did  on a daily basis during the intervention period and 3 periods of fifteen minutes 3 times in a row (during the hours of 12:45, 14:45 and 16:45 hours ) for 5 days were done. Researcher rubs hand with a few drops of olive oil to reduce friction between the Researcher hand and baby body.

  Results

  The mean gestational age for all infants, 32/5 weeks. The average stay duration in the control group was nearly twice intervention group. Independent t-test results indicated that the differences between the two groups is highly significant. (p <0/001 ). Risk of apnea in the control group was 8 times higher than the intervention group. Chi-square test results indicate that the differences between the two groups is significant. (p <0/001 ). Weight gain in the intervention group is more than the control group, but the results of the independent t-test indicate massage on weight gain of premature infants hospitalized in the neonatal intensive care unit is not affected(p =0/595 ). Chance of feeding intolerance in the control group was 6 times higher than the intervention group Chi-square test results indicate that the differences between the two groups is significant (p <0/001 ).

  Discussion and conclusions

  Result of this research indicates that massage is an effective way to reduse complications in preterm newborns.

  Key words: massage, preterm neonat

 • فهرست:

                                                                                                                                     صفحه

  فصل اول/ معرفی پژوهش

  بیان مسأله. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 2

  اهداف پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. 8

  فرضیه پژوهش. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 9

  تعریف واژه­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 9

  پیش فرض ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  فصل دوم/ دانستنی­هایی پیرامون پژوهش

  چارچوب پنداشتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

  مروری بر مطالعات. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  فصل سوم/ طرح پژوهش

  طرح پژوهش. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  جامعه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .42

  نمونه پژوهش.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  مشخصات واحد پژوهش. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  محیط پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  روش نمونه­گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  متغیرها و نحوه کنترل آنها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  ابزار گردآوری داده­ها و مشخصات آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  روش گردآوری داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 46

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  محدودیت­های پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  ملاحظات اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  فصل چهارم/ یافته­های پژوهش

  توصیف واحدهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 52

  یافته­های  اصلی پژوهش. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  یافته­های جانبی. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  فصل پنجم/ بحث و بررسی یافته­های پژوهش

  بحث و بررسی یافته­های پژوهش. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  نتیجه گیری نهایی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  کاربرد نتایج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

   پیشنهادها برای پژوهش­های آینده. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 90

   

  منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 91

   

  منبع:

   

  National Center for Health Statistics (2000 ). Final Natality Data prepared by March of Dimes Perinatal Data Center, 2002.

  Ghazi Jahani B. In Translation: Williams Obstetrics. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap L, Wenstrom KD. 2nd ed. Tehran: Golban; 2005:748.

  Kulkarnu A, Kaushik Js,Gupta P, Sharma H, Grawal R. Massage And Touch Therapy In Neonates. Indian Pediatrics 2010;47:771-775.

  Naseri M. Care of very low birth weight neonates. Scientific Society of Fertility & Infertility Scientists 2005;12:32-6.

  Field T, Diego M, Hernandez–Reif  M. Massage therapy research. Development Review 2007; 27:75-89.

  John NI, Dieter JN, Field T, Hernandez-reif M, Eugene K, Emory. Stable preterm infant gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. J Pediatr Psychol 2003; 28(6 ): 403-11.

  Sankaranarayanan K, Mondkar JA, Chauhan MM, Mascarenhas BM, Mainkar AR, Salvi RY. Oil massage in neonates: An open randomized controlled study of coconut versus mineral oil. Indian Pediatr 2005; 42(9 ):877-84.

  Field T, Hernandez-Reif M And Fredman J. Stimulation Programs For Preterm Infants. The society for research in child development2004;18:1-19.

  Nachman, S. , Navaie-Waliser, M. , & Qureshi, M. (1997 ). Rehospitalization with respiratory syncytial virus after neonatal intensive care unit discharge: a 3-year follow-up. Pediatrics, 100, 6/e8.

  Whit – Traut R, Goldman M. Premature Infant Massage: is it Safe. Pediatric Nursing 1998; 14(4 ): 285 – 9. Psychology,28, 403-411.

  http://www. simplypsychology. org/bowlby. html

  Field, T. , Schanberg, S. M, Scafidi, F. , Bauer, C. R. , Vega-Lahr, N. , Garcia, R. , Nystrom, J. , & Kuhn, C. M. (1986 ). Tactile/kinesthetic stimulation effects on preterm neonates. Pediatrics, 77, 654-658.

  Baghcheghi, N. (1385 ). Effect of touch on neonates Spo2 with RDS. Arak 17, 33-37.

  Osborn DA, Henderson-Smart DJ. (2002 ). Kinesthetic stimulation versus methylxanthine for apnea in preterm infants. Cochrane Library, 2, 217-220.

  Kadivar M, Heidarzadeh M, Kangaroo Method Care. Mother milk 1387,35(9 ),20-22

  Modercin-Talbott MA, Harisson LL, Groer MW, Yanger MS. The Biobehavioral Effects      of Gentle HumanTouch on Preterm Infants. Nurs Sci Q. 2003; 16(1 ): 60 – 67

  Boxwell G. Neonatal Intensive Care Nursing, First Ed. London and Newyork. Routledge. 2000; Pp: 189-201

  Arora J, Kumar A, Ramji S. Effect of oil massage on growth and neurobehavior in very low birth weight preterm neonates: Indian Pediatr 2005; 42(11 ):1092-100.           

  Field T. Preterm infant massage therapy studies: an American approach. Semin Neonatal 2002; 7(6 ):487-94.

  Acolet D, Modi N, Giannakoulopoulos X, Bond C, Weg W, Clow A, et al. Changes in plasma cortisol and catecholamine concentrations in response to massage in preterm infants. Arch Dis Child 1993; 68:29-31.

  Kelmanson IA, Adulas EI, Massage therapy and sleep behaviour in infants born with low birth weight. Complementary Therapies in Clinical Practice 2006,12(3 ):200–205

  Safdarian F, Hosseini AR. [Effect of skin application of sun-flower oil on serum triglyceride and cholesterol in premature newborns]. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2009; 13(2 ): 89-94.

  Mendes E W, R S Procianoy. Massage therapy reduces hospital stay and occurrence of late-onset sepsis in very preterm neonates. official journal of the California Perinatal Association 2008. 28(12 ). 815-820

  Hernandez-Reif  M, Field T, Diego M. preterm infants show reduced stress behaviors and activity after 5 days of massage therapy. Infant behavior development2007;30:557-561.

  Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M, Deeds O, Ascencio A, Begert G. Preterm infant massage elicits consistent increases in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Paediatr.  2007. 96(11 ):1588-91

  Lahat S, Mimouni FB, Ashbel G, Dollberg S. Energy expenditure in growing preterm infants receiving massage therapy. 2007. J Am Coll Nutr. 26(4 ):356-9

  Firoozi M. Massage kudak. 1th ed. Sokhangostar co 1383.

  Noruzi A, Mohamad poor M, Fallah R. Nozadane Nelson1th ed. Andishe Rafi co. 1388.

  Mosbys. Medical Nursing Allied Health Dictionary. 6th ed,st. Louis; Mosby co 1998.

  http://www. medterms. com/script/main/art. asp?articlekey=33263

  Marlow DR, Redding BA. Text  book of pediatric nursing. Vol 1, 6th ed. Philadelphia: WB Sounders; 1988, PP. 292-93

  Johnston  c and et al. kangaroo care is effective in diminishing pain response in preterm neonates. Arch pediatr adolesc med2003;157:1084-1088.

  Khodam H, Ziyayi T, Hoseini S. Effect of skin to skin contact between mother and newborn on reduse pain. Gorgan journal 1381. 4(9 ):12-18

  Egan LA, Cuevas MP, Lucio JR. Epidemiological profile of premature labor. Ginecol ostet mex2008;76(9 ) 542-8.

  Anand KJS, Ennis M. Early experience of pain has lasting effects. March 12, 2011. .

  Axelin A. Parents as Pain killers in the Pain ManageMent of PreterM infants. Early Human Development (2006 ) 82, 241—247. 2010.

  Granovsky S, Reichman B, Lerner-Geva L, Boyko V, Hammerman C, Samueloff A, et al. Mortality and morbidity in preterm small-for-gestational-age infants: a population-based study. Am J Obstet Gynecol 2011;205- 211.

  Heidelise a. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP ): New frontier for neonatal and prinatal medicine. jorunal of Neonatal- Perinatal Medicine 2   (2009 )135-147. 2009

  AbstractBook. First Neonatal and Pediactrics Intensive Care Congress. Mashhad University of Medical Science 2010.

  Kirsti A, Dyer MD. Information & Support for Parents of Babies in the NICU: Published by The Violet Heart™ Press. VioletHeart. org. P. O. Box 1302 Columbia, CA 95310;  citedhttp://creativecommons. org /licenses/by-nc-nd/3. 0/.

  Petrin Rj, Dias T, McCormick Mc. Increased risk of adverse neurological develompment for late preterm infants. . J pediater 154(2 ):169. 2009

   John P. cloherty, and Ann R. stark – Raven. RDS ; Manual of neonatal care ; 6 th edition, ; chapter 24; P 324-330

  Verklan M VM. Core Curriculum For Neonatal Intensive Care Nursing. Philadelphia: Sanders Elsevier Co; 2010

  Kliegman R, Nelson WE. Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed : Publishing Services Manager: Joan Sinclair.

  Taylor C LC, Priscila L. Fundamentals of nursing Translated by ahmad larijani F. 4th ed. Tehran: Boshra; 2003. [Text in Persian[.

  Basiri M, Ghahramani M, Badiei L, effects of massage with Field technique on preterm neonates. J sabzevar. 1385. 13(2 ). 140-144

  Hosseinzadeh Kh, Azima S. The Effect of Massage on the Process of Physical Growth of Low-weigth Neonates at Obstetric Wards,J Isfahan. 2011. 29(165 )

  Narenji F, Rosbahany N. The effects of massage therapy on weight gain and sleep behaviors in infants. Koomesh J. 2008. 9(4 ). 279-283.

  Badiee Z, Samsamshariat Sh, pourmorshed P. Massage Therapy by Mother or Nurse: effect on weight gain of premature infants. Jornal Of Isfahan Medical School. 2011. 29(144 ). 804-812

  Javadifar N, Faal SH. , Tadayon M. , Dehdashtian M. , Latify SM. The effect of massage with coconut oil on weight gain in preterm neonate. Ahvaz J. 2009. 8(61 ). 247-254

  Golchin M, Rafati P, Taheri P, Nahavandinejad S. Effect of deep massage on increasing body weight in low birth weight infants. KAUMS Journal ( FEYZ ). 2010; 14 (1 ) :46-50

    Saeidi R,  Tafazoli M ,  Gholami,Robatsangi M. Kangaroo mother care for infantile colic:a randomized clinical trial. TUMJ 2010; 67(12 ):870-875

   Basiri M, The Effect of Touch on Weight Gain of Preterm Infants,Master of science thesis,Mashhad medical university,2004

  Basirimoghadam M, Ghahramani M, Badiee L, THE Physiologic Effects of Field Massage Tecnique On Preterm Infants 2, 2006; 13 (3 ) :140-144

  Martin R, Fanaroff A, Walsh M. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant, 2-Volume Set. 8th ed. Mosby ; 2005

  Mostafa Gharebagh M, Sadeghi K, Zarghami N, Mostafidi H. Serum Vascular  Endothelial Growth Factor-1 (VEGF-1 ), Leptin And Insulin  Like Growth Factor Measurement In Retinopathy Of Prematurity. Uremia Medical Journal. 2012; 23 (2 ) :183-190

  Axelin A. Parents as Pain killers in the Pain ManageMent of PreterM infants. Early Human Development (2006 ) 82, 241—247. 2010.

  Diego M, Field T, Hernandez-Reif M. Vagal activity, gastric motility, and weight gain in massaged preterm neonates. The Journal of Pediatrics. 2005;147:50–55

  Vickers A. Ohlsson A, Lacy J, Horsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. John Wiley & Sons, Ltd. 2009. 241-247

  Gonzalez AP, Vasquez-Mendoza G, García-Vela A. Weight gain in preterm infants following parent-administered Vimala massage: a randomized controlled trial. Am J Perinatol 2009. 26(4 ) :247-52.

   Massaro A N, Hammad T A, Jazzo B, Aly H. Massage with kinesthetic stimulation improves weight gain in preterm infants. Journal of Perinatology (2009 ) 29, 352–357.

  Whitley JA, Rich BL. A double-blind randomized controlled pilot trial examining the safety and efficacy of therapeutic touch in premature infants. Adv Neonatal Care.  2008;8(6 ):315-33.

  Xiuliang H, Huaying Z, Xiaoxing Z. Clinical observation on infantile touching to prevent and treat low birth weight newborns with apnea. Journal Of Nurses Training. 2006. 279-83.

  Harrison  L. L ,Williams A K ,Berbaum M L ,Stem J T ,Leeper J. Physiologic and Behavioral Effects of Gentle Human Touch on Preterm Infant. R esearch in Nursing & Health 2000;23 :435-46.

  Jack PH,Ph. D. Supervisor. Effects of Implementing Early Nursing Interventions on Jaundice in Premature Infants. Thesis. 2012.

  Zhiying L. The effect of oral cavity massage on It’s functional development among premature infant. Journal Of Nurses Training. 2000. 34-37

  Diego, M. , Field, T. , Hernandez-Reif, M. , Deeds, O. , Ascencio, A. & Begert, G. . Preterm infant massage elicits consistent increases in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Acta Pediatrica, 2008. 96, 1588-1591.

  Huhtala, V. , Lehtonen, L. , Heinonen, R. , & Korvenranta, H. . Infant massage compared with crib vibrator in the treatment of colicky infants. Pediatrics, 2000. 105, E84.

  Chen, J. , Sadakata, M. , Ishida, M. , Sekizuka, N. , Sayama, M. Baby massage ameliorates neonatal jaundice in full-term newborn infants. Tohoku J Exp Med.  2011;223(2 ):97-102

  Lin’an W, Qun H, Li L. Caresses Touches Function to Jaundice Index and Behavior Nerve Growth of Newborns with Hyperbilirubinemia. Journal of Nursing Science. 2006,11.

   Charpak N,  Ruiz-Peláez J, Figueroa C,  Charpak Y. A Randomized, Controlled Trial of Kangaroo Mother Care: Results of Follow-Up at 1 Year of Corrected Age. Pediatrics.  2001;108(5 ):1072-9

  Zhang X,Zhang Q,Liyan zh. The curative effect of massage on neonatal hypoxic-ischemic encephalopathyas evaluated by neonatal behavioral neurological assessment. Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005-08.

  Noritsugu H, Shohei O, Norihisa W, Kek Khee L, Yuji H, Kanji F.  Effect of therapeutic touch on brain activation of preterm infants in response to sensory punctate stimulus: a near-infrared spectroscopy-based study. Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition archdischild-2011-301469

  Chun yang L, Jiping L, Xiaojun L. Effects of touch on growth and mentality development in normal infants. National Medical Journal of China. 2001-23.


موضوع پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, نمونه پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, جستجوی پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, فایل Word پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, دانلود پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, فایل PDF پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, پروژه درباره پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

پایان­نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام ...

فصل اول عنوان طرح: تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر می زان دلبستگی پدر با نوزاد – یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی بیان مسئله تحقیقات درباره جنین و نوزاد حیوانات نشان داده است که تجارب حسی غیرعادی (اعم از تحریک بیش از حد یا محرومیت بیش از حد) می­توانند بر تکامل مغز تأثیر بگذارد. حساسیت لمسی از هفته 7 جنینی و از ناحیه دهان شروع می­شود و در هفته 15 به سایر قسمتهای صورت، کف دست و پا، ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه: جهت دریافت دکترا چکیده مقدمه: بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود. اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله ...

پایان نامه جهت دریافت دکترای حرفه ای چکیده مقدمه و هدف: از عوامل بروز خطر در دوران بارداری سن مادر است. امروزه تعداد زیادی از خانم ها در سن بالای 35 سال باردار میشوند. همچنین در خانم های بالای 35 سال احتمال بروز عوارض بارداری از قبیل دکولمان جفت، دیابت، ماکروزومی و فشار خون بالا و عوارض جنینی از قبیل زایمان زودرس، اختلال رشد داخل رحمی و وزن کم هنگام تولد افزایش می یابد. این ...

عنوان پژوهش: دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخش های نوزادان تبریز، سال1392 زمینه پژوهش: عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می‌شود. بررسی انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان چکیده عنوان: بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­ گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392 مقدمه: رگ ­گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است و به دلیل ماهیت تهاجمی ، این پروسیجر با عوارض فراوان و شایعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر ...

رشته زيست گياهي 1387 چکيده         درفصل اول مقدمه اي جهت آشنايي با اهداف اين تحقيق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگي بيان گرديده است. درفصل دوم، آلودگي هوا

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

ثبت سفارش