پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

word 1 MB 31983 125
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۰,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه:

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

  چکیده

  مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام گرفت.

   

  روش کار: این پژوهش یک مطالعه­کارآزمایی بالینی از نوع طرح متقاطع است. 57  نوزاد نارس  با سن 34 – 28 هفته حاملگی به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. پژوهشگر کلیه نوزادان حائز شرایط را، بعد از گرفتن رضایت آگاهانه کتبی از والدین سه بار تحت پروسیجر جایگذاری لوله بینی – معدی با سه روش روتین، قنداق کردن و ساکاروز خوراکی قرار خواهد داد وبسته به اینکه به صورت تصادفی در کدام یک از گروههای تعریف شده قرار بگیرد ترتیب سه روش متفاوت بود. در هر سه گروه درد نوزاد در فواصل زمانی دو دقیقه قبل، حین و پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی با استفاده از ابزار PIPP اندازه گیری شد.

   

  یافته ها:  نتایج نشان داد قنداق کردن و ساکارز خوراکی باعث کاهش پاسخ به درد نوزاد حین جایگذاری لوله بینی­ ­معدی می شود (001/.>p)، اما تفاوت این دو اقدام از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

   

  بحث:  از آنجاییکه یافته های این مطالعه نشان داد قنداق کردن و ساکارز خوراکی بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی موثر است، لذا توصیه می شود پرستاران آن را به عنوان مداخله ای موثر در کاهش درد نوزادان بکار ببرند

   1 عنوان پژوهش

  مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد  ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع

   

  2 - 1 زمینه پژوهش

  سالانه حدود 13 میلیون نوزاد پره­ترم در کل دنیا متولد می شود (1). با توجه به افزایش پیشرفت ها در دو دهه اخیر، بقاء نوزادان کم وزن و نوزادانی که زندگی شان وابسته به درمان های پزشکی و بستری طولانی مدت است، در حال افزایش می باشد (2) که موجب قرار گرفتن آنها در معرض پروسجرهای دردناک می­شود (3, 4)، به طوری که هر نوزاد در 14 روز اول بستری به طور متوسط 115 پروسیجر دردناک را تجربه می کند که 16 پروسیجر به ازای هر روز بستری در بیمارستان می باشد (5).

  درک درد در نوزادی که فاقد تجربه کافی و مهارت های کلامی است یک درک نامفهوم می باشد. نوزادان درد را به صورت تغییرات پیچیده رفتاری و فیزیولوژیکی درک می­کنند و آن را به صورت برانگیختگی و به هم ریختن تطابق با محیط و تغییر در شاخص های حیاتی نشان می دهند.گریه کردن و تغییرحالت­های صورت شایع­ترین نشانه های ظاهری درد می­باشند (6).

  درد تجربه­­ی پویایی است که اغلب مفید بوده ولی اثرات جانبی نیز دارد و در طولانی مدت می تواند تغییر در پاسخ به تجربه دردناک مشابه ایجاد کند. سابق اعتقاد بر این بود که نوزادان بخاطر میلینیزاسیون ناکافی اعصاب حسی و نارس بودن گیرنده های درد قادر به حس درد نیستند. تحقیقات نشان داده است که تقریبا از هفته 26 حاملگی، سیستم های فیزیولوژیک جنین به حدی رسیده اند که قادر به احساس درد می باشند، بنابراین حتی جنین نیز درد را حس می کند. شواهد اخیر نیز نشان داده است که شیرخواران ترم و نارس از بدو تولد به طور آناتومیکی و فیزیولوژیکی (عملکردی) قابلیت پاسخگویی به محرکهای دردناک را دارند شیرخواران از جمله نوزادان درد را مشابه و احتمالاً شدیدتر از کودکان بزرگتر و بزرگسالان تجربه می­کنند. آن­ها همچنین در معرض خطر عوارض جانبی رفتاری و تکاملی طولانی مدت درد قرار دارند اگرچه تاکنون توجه کافی برای تسکین درد در دوران اولیه زندگی نشده است (7).

  نوزادان درد را نسبت به شیرخواران، کودکان و بزرگسالان بیشتر درک می­کنند و این حساسیت بیش از حد در نوزادان نارس بیشتر دیده می شود. شواهد گوناگونی وجود دارد که نشان می­دهد قرار گرفتن در معرض دردهای تکراری و طولانی موجب تغییرات تکاملی و رفتاری می گردد (3, 5).

  مطالعات نشان داده است که حوادث دردناک و استرسهای متعدد در نوزادان نارس نه تنها باعث تغییرات حاد مانند اسیدوز، عدم هماهنگی تنفسی و پنوموتوراکس، کاهش اکسیژن، افزایش دی اکسید کربن و افزایش قند خون می­شود بلکه ممکن است باعث تغییرات ساختمانی و عملی دا ئم در نوزاد شود (8)، بنابراین پیشگیری یا درمان درد در نوزادان و خصوصاً نوزادان پره ترم به دلایل بالینی و اخلاقی ضروری است (5).

  جایگداری لوله بینی معدی یک پروسیجر دردناک در بزرگسالان و به صورت مشابه در نوزادان بوده و در نوزادان نارس درجاتی از درد و عدم راحتی را ایجاد می کند، به طور متوسط میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس بر اساس نمایه سنجش درد نوزادان نارس (PIPP) نمره 9 است (9, 10). این پروسیجر یکی از مکررترین کارهای انجام شده در بخش نوزادان بوده (10) و از بین بیست پروسیجر شایع دردناک، پنجمین رتبه را دارا می باشد (9, 11).

  کنر (2004) می نویسد: درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی بوده و ارزیابی آن بایستی همزمان با کنترل علایم حیاتی صورت بگیرد (12). در حال حاضر در تعبیه لوله بینی معدی نه تنها میزان درد ارزیابی نمی شود، بلکه هیچ اقدام تسکینی هم در این راستا انجام نمی شود. جهت کاهش درد در بخش مراقبت های ویژه از دو روش دارویی و غیر دارویی استفاده می شود. استفاده از مسکن ها جهت تسکین درد در نوزادان به دلیل تاثیر ناچیز و عوارض جانبی بالقوه مورد تردید می باشد بعلاوه در صورت استفاده از مسکن های دارویی به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی نوزادان و مخصوصا نوزادان نارس باید نهایت احتیاط رعایت شود. روش های غیر دارویی تسکین درد نه تنها قابل دسترس، ارزان و بدون نسخه می باشد بلکه نوزادان این روش ها را بهتر از سایر روش ها تحمل می کنند (1, 6).

  روش های غیر دارویی تلاش می کند تا با ارتقاء و سازمان دهی اقدامات در سه حیطه: 1.تحریکات حسی (تکان دادن، صحبت کردن با نوزاد، ماساژ، موزیک ملایم،ساکارز خوراکی، مکیدن غیر مغذی و مراقبت های خوشه ای)، 2.ارتقاء محیط (کاهش سطح نور، خاموش کردن الارم دستگاهها، محدود کردن زنگ تلفن ها، ارام بستن در انکوباتور ها، محدود کردن گذاشتن وسایل بر روی انکوباتور ها، پوشاندن انکوباتور و بحث های گروهی به دور از محدوده تخت نوزاد) و 3. مداخلات رفتاری (فراهم ساختن محیط اشیانه مانند، قنداق کردن، حالت فلکشن و قرار دادن نوزاد در حالت جنینی) از درد و گسیختگی رفتاری در نوزادان پیشگیری کند (12).

  ساکارز خوراکی یکی از روش های حسی  غیردارویی می باشد. تاثیر تسکینی ساکارز در حدود 10 دقیقه طول می­کشدکه اوج اثر آن در حدود 2 دقیقه پس از دادن ساکارز می باشد. ساکارز گیرنده های مزه شیرین زبانی را تحریک و موجب آزاد سازی اوپیوئید اندوژنوس می شود، همچنین از طریق گیرنده های اوپیوئیدی روی زبان تاثیر تسکینی خود را ایجاد می کند. در 45 مطالعه تأثیر و سالم بودن اثر ساکارز در کاهش درد نوزادان ثابت شده است (1, 13). نتایج مطالعه Cullough و همکاران (2008) در رابطه با تاثیر ساکاروز خوراکی بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی معدی نشان داد میزان گریه نوزاد در گروهی که ساکاروز دریافت کرده بودند در مقایسه با آب استریل کاهش یافته بود (10).

  یکی دیگر از روش های غیر دارویی قنداق کردن است که جزء مداخلات رفتاری در نوزادان می باشد. مطالعات محدودی تاثیر قنداق کردن به عنوان یک مداخله رفتاری را بر میزان درد  مورد بررسی قرار داده اند. در مطالعه­ی Campos و همکاران (1998) قنداق کردن درد نوزاد را پس از خونگیری کاهش داده بود (14). مطالعاتO'Sullivan  و همکاران (2010)،Huang  و همکاران (2004) و Fearon و همکاران (1997) نشان داد که بازگشت ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون شریانی به مقادیر اولیه پس از پروسیجر دردناک در نوزادانی که قنداق شده بودند، در مدت زمان کوتاهتری صورت گرفته است 

  با توجه به مباحث ذکر شده و بیان این مهم که هم روش های حسی و هم روش های رفتاری موجب کاهش درد در نوزادان می­شود اما مطالعات کمی به مقایسه اثر بخشی روش­های رفتاری و حسی پرداخته اند، نتایج مطالعه Liaw و همکاران (2011) در این رابطه نشان داد که  محرک رفتاری در مقایسه با محرک حسی علاوه بر تسکین درد موجب ثبات بیشتردر علایم فیزیولوژیک و رفتاری می شود (1).

  با توجه به انجام مطالعات مختلف در ایران تنها 32 درصد از پرستاران شاغل در مورد فیزیولوژی، علایم و نشانه های درد آگاه بوده و فقط 7/7 درصد در مورد سنجش درد در کودکان شناخت داشتند (18). بنابراین انجام چنین مطالعاتی نه تنها موجب توجه کادر پرستاری به موضوع درد در نوزادان نارس می­شود بلکه باعث شناخت و آزمون روش های تجربی، آسان و در دسترس در کنترل درد رویه های دردناک در نوزادان می شود. هم چنین با توجه به اینکه تعبیه لوله بینی معدی در نوزاد نارس جهت درمان های متفاوت یک امر ضروری است، و بر اساس منابع موجود این رویه در نوزادان یک تجربه دردناک است. و بر اساس تجارب بالینی پژوهشگر در حال حاضر هیچ گونه اقدامی جهت تسکین درد نوزادان به هنگام جایگذاری آن صورت نمی­گیرد. هم چنین مطالعات انجام شده در این زمینه هم بسیار محدود بوده و اطلاعات ناکافی در مورد میزان اثر بخشی روش های حسی و رفتاری بر تسکین درد نوزادان وجود دارد؛ لذا انجام این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد  ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس ضروری دانسته شد. امید است با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق از مشکلاتی مانند دردهای مزمن و ایجاد آستانه دردی پایین در نوزادان و مشکلاتی مانند نقص در تعامل با والدین پیشگیری شود و باعث کاهش اثرات بد ناشی از درد های تسکین نیافته بر روی رشد جسمی و تکاملی نوزاد شود.

   

  3 – 1 هدف کلی پژوهش

  مقایسه تاثیر دو روش روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد  ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی درنوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع

  4 – 1 اهداف اختصاصی پژوهش

  < >تعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در روش قنداق کردن در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابیتعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در روش ساکاروز خوراکی در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابیتعیین میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس در روش روتین در زمانهای مختلف ارزیابیمقایسه میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در روشهای فوق در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی 

  5 – 1 فرضیات پژوهش

  میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در روش قنداق کردن در نوزادان نارس در زمانهای مختلف ارزیابی متفاوت است.

   

  Abstract:

  Introduction:

  premature infants undergo painful procedures during care and treatment. Nurses should to reduce short and long-term effects of pain caused by diagnostic and therapeutic procedures. The aim of this study was to comparing the effectiveness of oral sucrose and swaddling, on pain of nasogastric tube placement is premature neonates.

   

  Method:

  This study is a cross-over clinical trial. 57 premature infants with gestation aged 28-34 weeks were recruited by convenience sampling and randomly divided into three groups.. All babies have qualified researcher after obtaining written informed consent from the parents of three nasal tube placement procedures - gastric by routine methods, swaddling and oral sucrose And depending on which of the groups were randomly assigned to be defined by the above three methods will be different. In three groups the pain was measured by using the PIPP in two-minute intervals before, during and five minutes after nasogastric tube insertion.

   

  Results:

  The results showed that Swaddling and oral sucrose reduces the pain response during nasogastric tube insertion (p<0.001), but the difference is not statistically significant.

   

  Conclusion:

  whereas the findings indicated Swaddling and oral sucrose reducing pain caused by nasogastric tube insertion, so it is recommended that nurses can be used  them as an effective interventions in reducing neonatal pain.

 • فهرست:

  فصل اول:

  1 – 1 عنوان پژوهش ................................................................................................................................................................................................. 1

  2 – 1 زمینه پژوهش  ................................................................................................................................................................................................ 1

  3 – 1 هدف کلی ........................................................................................................................................................................................................... 5

  4 – 1 اهداف اختصاصی ........................................................................................................................................................................................... 5

  5 – 1 فرضیات پژوهش ............................................................................................................................................................................................ 5

  6 – 1 پیش فرض­های پژوهش ........................................................................................................................................................................... 6

  7 – 1 اهداف کاربردی پژوهش ........................................................................................................................................................................... 6

  8 – 1 تعریف واژهای اختصاصی ........................................................................................................................................................................ 7

  فصل دوم:

  پیشینه­های نظری پژوهش ................................................................................................................................................................................... 10

  A) چارچوب پنداشتی .............................................................................................................................................................................................. 10

  1 – 2 درد ....................................................................................................................................................................................................................... 10

  1 – 1 -2 نوزاد نارس و درد ............................................................................................................................................................................... 12

  2 – 1 -2 فیزیولوژی درد ..................................................................................................................................................................................... 13

  3 – 1 -2 ارزیابی درد ............................................................................................................................................................................................. 15

  4 – 1 -2 نشانه­های درد ........................................................................................................................................................................................17

  5 – 1 -2 عوارض درد ........................................................................................................................................................................................... 20

  6 – 1 -2 ابزارهای سنجش درد ...................................................................................................................................................................... 21

  2 – 2 پروسیجر دردناک .........................................................................................................................................................................................23

  1 – 2 -2 جایگذاری لوله بینی معدی ...................................................................................................................................................... 24

  3 – 2 روش­های تسکین درد ............................................................................................................................................................................. 24

  1 – 3 – 2 روش­های دارویی تسکین درد ................................................................................................................................................ 25

  1 – 3 – 2 روش­های تسکین درد غیر دارویی ...................................................................................................................................... 27

  الف) روش­های حسی ............................................................................................................................................................................................... 29

  الف - 1) ساکارز ...........................................................................................................................................................................................................31

  ب) روش­های محیطی ............................................................................................................................................................................................ 33

  ج) روش­های رفتاری ................................................................................................................................................................................................ 34

  ج – 1) قنداق کردن ................................................................................................................................................................................................ 35

  B) مروری بر مطالعات انجام شده .................................................................................................................................................................. 39

  فصل سوم:

  1 – 3 روش ­پژوهش................................................................................................................................................................................................. 45

  2 – 3 نوع ­پژوهش..................................................................................................................................................................................................... 45

  3 – 3 جامعه  ­پژوهش.............................................................................................................................................................................................. 46

  4 – 3 محیط ­پژوهش............................................................................................................................................................................................... 46

  5 – 3 نمونه  ­پژوهش............................................................................................................................................................................................... 46

  6 – 3 حجم نمونه....................................................................................................................................................................................................... 47

  7 – 3 روش نمونه­گیری.......................................................................................................................................................................................... 47

  8 – 3 معیارهای ورود به مطالعه....................................................................................................................................................................... 48

  9 – 3 معیارهای خروج از مطالعه...................................................................................................................................................................... 49

  10 – 3 ابزارها و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................................................................................... 49

  11 – 3 اعتبار علمی ................................................................................................................................................................................................ 52

  12 – 3 اعتماد علمی ............................................................................................................................................................................................... 52

  13 – 3 روش انجام پژوهش .............................................................................................................................................................................. 53

  14 – 3 روش تجزیه وتحلیل آماری ............................................................................................................................................................. 55

  15 – 3 فلوچارت کار آزمایی بالینی ................................................................................................................................................................ 56

  16 – 3 ملاحظات اخلاقی .....................................................................................................................................................................................57

  فصل چهارم:

  1 – 4 یافته­های پژوهش .................................................................................................................................. 58

  فصل پنجم:

  1 – 5 تفسیر یافته ها................................................................................................................................................................................................ 83

  2 – 5 نتیجه گیری نهایی...................................................................................................................................................................................... 87

  3 – 5 کاربرد یافته­های  ­پژوهش...................................................................................................................................................................... 88

  4 – 5 حیطه بالینی و  ­پژوهش........................................................................................................................................................................... 88

  5 – 5 حیطه مدیریت پرستاری........................................................................................................................................................................... 88

  6 – 5 پیشنهادات......................................................................................................................................................................................................... 89

  7 – 5 محدودیت ها................................................................................................................................................................................................... 90

  فهرست منابع ............................................................. ................................................................................................................................................ 91

   

  منبع:

  References

   

  1.         Liaw JJ, Zeng WP, Yang L, Yuh YS, Yin T, MH. Y. Nonnutritive sucking and oral sucrose relieve neonatal pain during intramuscular injection of hepatitis vaccine. J Pain Symptom Manage. 2011;42(6):918-30.

  2.         Grunau RE, Holsti L, JW. P. Long-term consequences of pain in human neonates. Semin Fetal Neonatal Med. 2006;11(6):268-75.

  3.         Elserafy FA, Alsaedi SA, Louwrens J, Bin Sadiq B, Mersal AY. Oral sucrose and a pacifier for pain relief during simple procedures in preterm infants: a randomized controlled trial. Ann Saudi Med. 2009;29(3):184-8.

  4.         Yamada J, Stinson J, Lamba J, Dickson A, McGrath PJ, B. S. A review of systematic reviews on pain interventions in hospitalized infants Pain Res Manag. 2008;13(5):413-20.

  5.         Carbajal R, Rousset A, Danan C, Coquery S, Nolent P, Ducrocq S, et al. Epidemiology and Treatment of Painful Procedures in Neonates in Intensive Care Units. JAMA. 2008;300(1):60-70.

  6.         Mathai S, Natrajan N, Rajalakshmi NR. A comparative study of nonpharmacological methods to reduce pain in neonates. Indian Pediatr. 2006;43(12):1070-5.

  7.         jebraili M, Gent Dost M, Ahmadian S, Rasouli SH. Infant physiological responses to pain before, during and after blood sampling[persian]. Nursing & Midwifery Journal. 2011(22):19-25.

  8.         Rabiee Z. 30% glucose effect on pain in preterm infants less than 34 weeks during blood sampling[persian]. Jornal Of Isfahan Medical School. 2008;80:101-6.

  9.         Kristoffersen L, Skogvoll E, M. H. Pain reduction on insertion of a feeding tube in preterm infants: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2011;127(6):1449-54.

  10.       McCullough S, Halton T, Mowbray D, I. MP. Lingual sucrose reduces the pain response to nasogastric tube insertion: a randomised clinical trial Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2007;93:100-3.

  11.       Cignacco E, P.H. Hamers J, Stoffel L, A. van Lingen R, Gessler P, McDougall J, et al. the efficacy of non-pharmacological interventions in the management of procedural pain in preterm and term neonates: A systematic literature review. European Journal of Pain. 2007;11:139-52.

  12.       Kenner C, J. WL. Neonatal Nursing Handbook. 1, editor2003.

  13.       O'Sullivan A, O'Connor M, Brosnahan D, McCreery K, EM. D. Sweeten, soother and swaddle for retinopathy of prematurity screening: a randomised placebo controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2010;95(6):419-22.

  14.       RG. C. Soothing pain-elicited distress in infants with swaddling and pacifiers. Child Dev. 1989;60(4):781-92.

  15.       Huang C M, Tung W S, Kuo L L, J. CY. Comparison of pain responses of premature infants to the heelstick between containment and swaddling. Nursing Research. 2004;12(1):31-9.

  16.       Fearon I, Kisilevsky BS, Hains SM, Muir DW, J. T. Swaddling  after  heel  lance:  age-specific  effects  on  behavioral recovery   in preterm   infants. J Dev Behav PediatR. 1997 18(4):222-32.

  17.       van Sleuwen BE, Engelberts AC, Boere-Boonekamp MM, Kuis M, Schulpen TW, MP. LH. Swaddling: a systematic review. Pediatrics. 2007;120(4):e1097-106. Epub 2007/10/03. doi: 10.1542/peds.2006-2083. PubMed PMID: 17908730.

  18.       Asadi Noghabi F, Soudagar S, Nazari O. Knowledge, attitude and performance of nurses regarding pain assessment and measurement, Bandar Abbas, Iran Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2012(5).

  19.       Verklan MT, m. W. Core curriculum for neonatal intensive care nursing. 4, editor2010. 334-50 p.

  20.       Ballantyne M, Stevens B, McAllister M, Dionne K, A. J. Validation of the Premature Infant Pain Profile in the Clinical Setting. Clin J Pain. 1999;15(4):297-303.

  21.       MacDonald MG, J. R. Atlas of procedure in neonatololgy. 4, editor2007.

  22.       Pnjvyny S. Pain in children and its management [Persian]. 1, editor. sanandaj: parto bayan; 2009.

  23.       Nsyvn Pour SH. pain. 1, editor. tehran: tabib; 2004.

  24.       Nelson. Nelson Newborn. Tehran: Ghazi Jahan; 2011.

  25.       Evans J.S. Physiology of acute painin preterm infants. Nemborn and infants nursing reviews. 2001;1(5):75-84.

  26.       Khodam H, Ziaee T, SA. H. Effectiveness of skin to skin contact between mother and healthy newborn in reducing pain due to intramuscular injection(Persian). J Gorgan Uni Med Sci. 2002;4(1):11-8.

  27.       Frank LS. Pain in the nonverbal patient: advocating for the critically ill neonate. pediateric Nursing. 1989;15(1):68-90.

  28.       S. A. Acute care of at-risk newborns(ACRON). 1, editor. Tehran: eideh pardazan fan & honar; 2011. 1-15 p.

  29.       Als H. Developmental interventions in the neonatal intensive care unit 1, editor. New York University of Oxford 1999.

  30.       Johnston C.C, Stevens B. Experience in a neonatl inteasive care unit effects pain response Pediater. 1996;98(5):925-30.

  31.       Badr LK, Abdallah B, Hawari M, Sidani S, Kassar M, Nakad P, et al. Determinants of premature infant pain responses to heel sticks. Pediatr Nurs. 2010;36(3):129-36.

  32.       Rihani T, Mohebbi T, Boskabadi H, Gholami H, Ghavami Qnbrabady V. The Effect of Facilitated Tucking During Venipuncture on Pain and Physiological Parameters in Preterm Infants[Persian]. ebcj. 2012;2(2):47-56.

  33.       Duhn L, Medves J. A systematic integrative review of infant pain assessment tool. advances in neonatal care. 2004;4(3):126-40.

  34.       Krechel S, Bildner J. CRIES: A new neonatal postoperative pain measurement score initial testing of validity and reliability. Paediatric Anaesthesia. 1995;5(1):53-61.

  35.       lawrence J, Alcock D, McGrath p. The development of a tool to assess neonatal pain. Neonatal Network. 1993;12(6):59-66.

  36.       Hummal P, Puchalski M, Creech S.D, Weiss M.G. Clinical reliability and validity of the N-PASS: Neonatal pain, agitation, sedation scale with prolonged pain. JOurnal of perinatology. 2008;28(1):55-60.

  37.       Lau C, Smith EO, RJ. S. Coordination of suck-swallow and swallow respiration in preterm infants. Acta Paediatr. 2003;92(6):721-7.

  38.       Kuo YW, Yen M, Fetzer S, JD. L. Reducing the pain of nasogastric tube intubation with nebulized and atomized lidocaine: a systematic review and meta-analysis. J Pain Symptom Manage. 2010;40(4):613-20.

  39.       Morrison RS, Ahronheim JC, Morrison GR, Darling E, Baskin SA, Morris J, et al. Pain and discomfort associated with common hospital procedures and experiences. J Pain Symptom Manage. 1998;15(2):91-101.

  40.       Whitfield MF, Grunau RE. Behavior, pain perception, and the extremely low-birth weight survivor. Clin Perinatol. 2000;27(2):363-79.

  41.       Thomas E. Neofax 2010. 23, editor: PDR Network; 2010.

  42.       Sadathosseini A, Negarande R, Mehran A, Movahedi Z. Effect of Familiar Olfactory Stimulus on Responses to Blood Sampling Pain in Neonates [persian]. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science. 2011;59(1).

  43.       Karimi R, Shabani F DNN, Zareii KH, Khalili GHR, M. C. Effect of Music Therapy on Physiological Pain Responses of Blood Sampling in Premature Infants(persian). Hayat. 2012;53(2).

  44.       van Sleuwen B E, L'Hoir M P, Engelberts A C, Busschers W B, Westers P, Blom M A, et al. Comparison of behavior modification with and without swaddling as interventions for excessive crying. pediater. 2006;149(6):512-7.

  45.       Rihani T, Mohebbi T, Boskabadi H, Gholami H, Ghavami Qnbrabady V. The Effect of Facilitated Tucking During Venipuncture on Pain and Physiological Parameters in Preterm Infants. ebcj. 2012;2(2):47-56.

  46.       Masataka N. On the function of swaddling as traditional infant care practiced by native South Americans [in Japanese]. Shinrigaku Kenkyu. . Shinrigaku Kenkyu. 1996(67):285-91.

  47.       Chisholm JS. Swaddling, cradleboards and the development of children. Early Hum Dev. 1978(2):255-75.

  48.       Barry  H, Paxson   LM. Infancy   and  early  childhood:   crosscultural codes. Ethnology. 1971;10:466-508.

  49.       Kremli MK, Alshahid AH, Khoshhal KI, Zanzam MM. The pattern of developmental dysplasia of the hip. Saudi Med J. 2003;24:1118–20

  50.       Li Y, Liu J, Liu F, Guo G, Anme T, Ushijima H. child-rearing behaviors and correlates in rural minority areas of Yunnan, China. J Dev Behav Pediatr. 2000;21:114-22.

  51.       Lipton EL, Steinschneider A, Richmond B. Swaddling, a child care practice: historical, cultural and experimental observations. Pediatrics. 1965(35):521-67.

  52.       Manaseki S. Mongolia: a health system in transition

  BMJ. 1993;307:1609-11.

  53.       Short  MA. A comparison of temperature in VLBW infants swaddled versus unswaddled in a double-wall incubator in in nonindustrialized societies. Pediatrics. 1998;17:25-31.

  54.       Meek J, A. H. Cochrane review: Non-nutritive sucking, kangaroo care and swaddling/facilitated tucking are observed to reduce procedural pain in infants and young children. Evid Based Nurs. 2012;15(3):84-5.

  55.       Sohrabi M.B, Aghayan S.M, Zolfaghari P, Delmoradi F, Amerian F, GHasemian aghmashhad M. Studying Signs of Pain in Neonates. Knowledge & Health Journal. 2012(3).

  56.       Ohgi S, Akiyama T, Arisawa K, K. S. Randomised controlled trial of swaddling versus massage in the management of excessive crying in infants with cerebral injuries. Arch Dis Child. 2004;89(3):212-6.

  57.       Emamghorashi F, Heidari T, Sayadi Z. Knowledge, Attitude and practice of mothers about neonatal swaddling in Jahrom [persain]. Journal of Jahrom Uiversity of Medical Sciences. 2008(6):66-74.

  58.       Golestan M , Sdrbafqy M, Akhavan Karbassi S, Islami Z, Fallah R, Hashemi A.S, et al. Effects of glucose, 50% in pain reduction induced by hepatitis B vaccine in term infants randomized clinical trial[persian]. Iranian Journal of Pediatrics. 2008;16(4):441-6.

  59.       Rezaei A. Basic research and in medical research. Tehran: Boshra; 2006. 36 p.

  60.       Ghojazadeh M, Abedini K. Introduction to Research Methods in Medical Sciences[persian]. 1, editor. Tabriz Research Department in Tabriz University of Medical Sciences

  2009. 64-5 p.

  61.       Abdsydy J, Ali Akbari A. Research hn medical sciences and health Tehran: salemi; 2005. 103 p.

  62.       Revised consort statement for reporting randomized trial: explanation and elaboration. Annals of internal medicine. 2001;134(8):663-94.

  63.       Available from:http://www.cochrane.org/glossary/s.95.fleiss j. Glossary of terms in the cochrane collaboration v, update may 2005.[Accessed 2011 apr 15] New york: the design and analysis of clhnhcal experiments 1999.

  64.       Viera AJ, JM. G. Understanding interobserver agreement: the kappa statistic. Fam Med. 2005;37(5):360-3.

  65.       Harrison D, Yamada J, Stevens B. Strategies for the prevention and management of neonatal and infant pain. Curr Pain Headache Rep. 2010;14(2):113-23.


موضوع پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, نمونه پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, جستجوی پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, فایل Word پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, فایل PDF پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی معدی در نوزادان نارس - کارآزمپایان¬نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان زمینه و هدف ایران جز مناطق با شیوع بالای زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل می دهند. در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از این نوزادان ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار وی را می کشد. باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی ...

عنوان پژوهش: دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخش های نوزادان تبریز، سال1392 زمینه پژوهش: عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می‌شود. بررسی انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد هر فردی که مواد غذایی را تهیه و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه جهت اخذ مدر کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان چکیده: مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال ...

پايان نامه رشته روانشناسي سال 1387 چکيده يکي از مواردي که همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب مي کند تاثير تغذيه صحيح و درست بر انواع کارکردهاي رواني مي باشد.در تحقيق حا

رشته زيست گياهي 1387 چکيده         درفصل اول مقدمه اي جهت آشنايي با اهداف اين تحقيق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگي بيان گرديده است. درفصل دوم، آلودگي هوا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري(M.A ) پاييز 1392   چکيده امروزه سالمندان قشر بزرگي از جمعيت هر جامعه اي را تشکيل مي دهند، به دليل کنترل رشد جمعيت و اف

ثبت سفارش