پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386

word 1 MB 31984 56
1387 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مددکاری اجتماعی

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  چکیده :

   

        توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

     دانشجویان در مواجهه با عوامل فشارزا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل فشارزای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 1387   1386 انجام گرفت. تعداد 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی (82 نفرپسر و 118 نفردختر) با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های مشخصات فردی ، عوامل فشارزای روانی – اجتماعی و  سلامت عمومی ((GHQ28 جمع‌آوری گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی ناپارامتری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بین عوامل فشارزای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان همبستگی معنی‌دار بدست آمد. از نظر سلامت عمومی و همچنین از نظر عوامل فشارزای روانی اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان با مدت زمانهای مختلف اقامت در خوابگاه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید  و از نظر رتبه‌بندی عوامل فشارزای به ترتیب عوامل شخصی اجتماعی، شرایط تحصیلی بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت عمومی دانشجویان  داشتند.

   

  کلید واژه‌ها : عوامل فشارزا، سلامت عمومی، دانشجو

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

    مقدمه

     سلامت، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن برای شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی است. تقریباً همه افراد در جوامع مختلف به شیوه‌های گوناگونی به دنبال رسیدن به آرامش و رفاه نسبی در جنبه‌های مختلف زندگی هستند. اما با گسترش روز افزون صنعت و تکنولوژی و به تبع آن افزایش مسئولیتهای افراد، نابهنجاریها، اختلالات روانی و بیماریهای جسمی نیز رو به افزایش است. در ارتباط با سلامت عمومی معمولاً احساس فشار و تنیدگی نقطه شروع ناراحتی روانی است و تداوم آن موجب اختلال در کنشهای روانی، اجتماعی و بدنی فرد می‌گردد. در شرایط عادی و معمولی برخی از استرس ها، نگرانیها و ضربه‌های روحی و روانی را می‌توان نادیده گرفت، اما گاهی شدت و پایداری این عوامل فشارزا به حدی است که حتی فرد را از انجام کارهای روزمره باز می‌دارد. استرس یکی از موضوعاتی است که علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی همیشه با بشر همراه بوده و هیچگاه انسان نتوانسته که بطور کامل خود را از آن دور کند. انسان امروزی با دو جنبه متضاد استرس روبرو است؛ از یک سو جزء ضروری از زندگی است که با تحریکات آنی، فرد را برای زندگی، حرکت و پیشرفت آماده می‌نماید و از سوی دیگر، استرس ریشه بسیاری از مشکلات روانی، پزشکی و اجتماعی است. انتشار بیش از یکصد مقاله و کتاب در زمینه بررسی، کنترل و مدیریت استرس و اختصاص بیش از سه درصد بودجه ملی کشورها برای مقابله با اثرات استرس و کنترل آن نشان‌دهنده اهمیت استرس می‌باشد ( بنجامین[1] ، مترجم دادستان ،1377).

     اهمیت استرس نه فقط به خاطر خسارت اقتصادی آن است بلکه به خاطر اثرات منفی آن بر سلامت جسم و روان افراد می‌باشد. امروزه مشخص شده است که استرس با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارتباط داشته و یا در ایجاد، تحول وگسترش آن نقش دارد. محققان نشان داده‌اند در صورتی که استرس فرد افزایش یابد می‌تواند منجر به علایم قلبی عروقی، مشکلات معده‌ای روده‌ای، بی‌خوابی، سردرد، کمردرد ، خستگی و فراموشی، خشکی دهان و تعریق بیش از حد کف دست شود( دالبند ، فرهادی ، 1385).

      در سالهای اخیر توجه بیشتری به این امر شده و پژوهشهای بسیاری در مورد رابطه استرس با زندگی اقشار مختلف بویژه سلامت عمومی آنان انجام شده است.

   

     بیان مسئله

     ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب        می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد.            قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

         از یک سو لازمه پیشرفت تحصیلی مناسب و موفقیت‌آمیز، برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی است ولی از سوی دیگر دوره زندگی دانشجویی به واسطه حضور عوامل متعددی دوره فشارزا است و دانشجویان تغییرات زیادی را در زندگی دانشجویی بویژه زندگی خوابگاهی خود تجربه می‌کنند. یکی از کارکردهای مهم این دوره زندگی افراد، دستیابی به استقلال و خود مختاری است که به شکل توانایی تصمیم گیری مستقل و انجام تکالیف زندگی بدون اتکاء به دیگران پدیدار می‌شود. بسیاری از آنها برای اولین بار با مسائل مالی و نحوه اداره زندگی و تنظیم فعالیتهای اجتماعی خود روبه رو می‌شوند. تغییر روابط با خانواده و دوستان، عادت خوردن، خوابیدن و تنهایی نیز بر برخی دانشجویان اثر معکوس می‌گذارد. به نظر می‌رسد که منابع استرس‌زای این دوره نیز منحصر به فرد باشد. آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود به دانشگاه، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته تحصیلی، الزامات محیط آموزشی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی و مشکلاتی نظیر آنها از جمله شرایطی هستند که می‌توانند مشکلات و ناراحتیهای روانی را بوجود آورد . وجود این گونه مشکلات مانع اصلی ظهور تواناییها و استعدادهای بالقوه دانشجویان و شکوفایی اندیشه‌های خلاق آنهاست.  

        توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس‌زا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب های جسمانی، کمبود انرژی مزمن، کاهش انگیزه، سردرد، مشکلات گوارشی و مشکلات خواب است(وین کلمن[2]، 1994 ). تحصیلات دانشگاهی، بویژه در رشته‌های علوم پزشکی بدلیل ماهیت و حجم دروس و کارورزی و بعضاً مشکلات مالی برای برخی دانشجویان ارتباط معکوسی را با بهداشت روان نشان داده است (برامنس[3]، 1991). دانشجویانی که در دانشگاه غیر از شهر زندگی خود پذیرفته می‌شوند، بدلیل عدم سکونت در کنار خانواده و عدم حمایت فردی از طرف آنان، نسبت به دانشجویان بومی دچار مشکلات بیشتری بوده و سازگاری کمتری در مواجهه با عوامل فشارزای محیطی از خود نشان می‌دهند ( تازیکی، 1382). موضوعات فوق ما را بر آن داشته تا در این تحقیق  به بررسی عوامل فشارزای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران  بپردازیم.

   

    اهمیت و ضرورت پژوهش

       استرس ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار داده ، ولی در عین حال قوی‌ترین افراد هم از گزند آن در امان نیستند. استرس ابعاد مختلف شناختی، روانی، اجتماعی، رفتاری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات و چگونگی پردازش داده‌ها گرفته تا انگیزه و نگرشها را متأثر ساخته و با مکانیزمهای خاص خود توان پیش روی و بروز قابلیتها و استعدادها را تحلیل برده و بدین سان مانع رشد و پیشرفت فرد           می‌گردد.   

       از دانشجویان به منزله قشر پیشتاز در توسعه انتظار می‌رود با گذاراندن مقاطع تحصیلی و تأمین هدفهای آموزشی بتوانند در عرصه توسعه ملی نقش آفرینی کنند. دانشجویان باید با تقاضاهای روز افزون جهانی که باید در آن بر مسائلی مثل شغل، شیوه زندگی، دوستان، خانواده، مذهب و سیاستها تصمیم بگیرند، کنار بیایند و انتظارات خانواده، معلمان، دوستان و سایر گروهها را برآورده سازند، بنابراین پیوندهای عاطفی مهمی را  با محیط یا افراد غیر از خانواده برقرار می‌کنند و نظام های ارزشی خاص خود را ایجاد می‌کنند                     ( پیلار[4] ، 1998 ).

     سلامت جسمانی و روانی فرد در دوران زندگی دانشجویی مقدم بر ایفای نقش آتی آنان است. بدیهی است هر گونه ضایعه و نارسایی جسمانی و روانشناختی و در نتیجه کاهش توانایی این قشر حرکت ساز، به گونهای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می‌انجامد. اصولاً چرخش آسیاب رشد و توسعه هر کشوری در پرتو تنویر فکری، آزاد اندیشی و سلامت روانی اجتماعی افراد آن مرزو بوم است و در این میان دانشجویان و رهروان علم، دانش، هنر و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. حال چنانچه علل و عوامل مخربی عملکرد و سلامت آنان را متأثر سازد، اثر و نفوذ چنین تخریبی را باید در پس‌ماندگی و درخود‌‌ماندگی کل جامعه جستجو کرد. عوامل بسیاری در فضای زندگی دانشجویان می‌تواند موجب ایجاد استرس گردد و استرس در کنار سایر مسائل فردی، اجتماعی وآموزشی مانع تحقق اهداف بهداشت روانی دانشجویان می‌گردد. به نظر می‌رسد نتایج این پژوهش بتواند تصویر روشنی از شرایط زیست روانی اجتماعی دانشجویان مقیم خوابگا‌هها ارائه دهد و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در اولویت بخشیدن به نیازهای بهداشتی و حمایتی قشر دانشجو، یاری رساند.

   

   

  Abstract

         Considering student’s health as an educated group and competent potentiality in society is of great importance. Entering to university is a delicate juncture in the life of competent and active youth in any country and predominantly accompanied by many changes in their social and humane relationships. Furthermore it should be referred to new expectations and roles which formed in the students as they enter the university. Confronting these conditions the students usually feel stress and worry and as a result their performance and returns is affected.

         Students show range of physical and psychological reactions when they face stressors. This study was carried out to investigate mental and social stressors and general health on the students of medical science and health and therapeutic services university who were inhabitants of some its dormitories in 1386-1387. 200 students of the dorms (82 males and 118 females) were chosen by class random method. Data has been gathered by personal specification questionnaire, mental and social stressors and general health (GHQ28). Data was analyzed in the light of descriptive statistics methods and inferential nonparametric statistics methods by means of SPSS software. In this study there was no meaningful difference among the male and female, married and single students and students of different educational levels and students with different accommodation courses in dormitories in terms of either general health or mental and social stressors. Besides, among mental and social stressors and general health a meaningful correlation was resulted and among the stressors, social – personal factors and educational conditions had the highest effect on general health respectively in terms of ranking stressors.

   

  Keyword: stressor, general health, student

 • فهرست:

  فصل اول(کلیات تحقیق )

  مقدمه ..................................................................................................................................................1

  بیان مسئله ............................................................................................................................................2 اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش......................................................................................................................3

  اهداف پژوهش .....................................................................................................................................4

  هدف کلی  ....................................................................................................................................4 هداف فرعی ..................................................................................................................................4 هدف کاربردی ...............................................................................................................................4

  سؤالات پژوهش  ...................................................................................................................................5

  تعاریف واژه هاو مفاهیم .........................................................................................................................5

  فصل دوم  (ادبیات و پیشینه تحقیق )

  مفهوم سلامت عمومی ............................................................................................................................7

  تعاریف سلامت عمومی ..........................................................................................................................8

   دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی....................................................................................................9

  دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ............................................................................................................9

  دیدگاه  فرانکل ............................................................................................................................10

  دیدگاه آلپورت.............................................................................................................................11

  دیدگاه آدلر..................................................................................................................................11

  دیدگاه الیس.................................................................................................................................11

  دیدگاه  فرام ................................................................................................................................12

  دیدگاه کارل هورنای....................................................................................................................12

  دیدگاه  فروید ..............................................................................................................................13

  دیدگاه مازلو ................................................................................................................................13

  دیدگاه گلاسر .............................................................................................................................13

  مفهوم استرس  ...................................................................................................................................14

  تعریف استرس ....................................................................................................................................15

  دیدگاه های مربوط به  استرس ..............................................................................................................15

  دیدگاه زیست شناختی ...................................................................................................................16

  دیدگاه روانی اجتماعی..................................................................................................................18

  استرس و شخصیت.................................................................................................................................19

  استرس و بیماریهای جسمی.....................................................................................................................20

  استرس و سیستم ایمنی بدن ....................................................................................................................22

  استرس و فرایندهای فکری ....................................................................................................................23

  عوامل فشارزای دانشجویی ....................................................................................................................24

  تغییر در سبک زندگی.....................................................................................................................24

  ازدحام وشلوغی..............................................................................................................................25

  امتحانات.........................................................................................................................................26

  نمرات ...........................................................................................................................................27

  فشردگی دوره های تحصیلی...........................................................................................................28

  رقابت  ...........................................................................................................................................28

  کمروئی..........................................................................................................................................29

  مشکلات مالی، حمایت والدین .......................................................................................................30

  یافتن دوست جدید..........................................................................................................................30

  سنجش فشارزاهای روانی اجتماعی........................................................................................................31

  پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................32

  پژوهشهای انجام شده در خارج کشور.............................................................................................32

  پژوهشهای انجام شده در داخل کشور.............................................................................................35

  فصل سوم ( روش شناسی تحقیق )

  نوع مطالعه............................................................................................................................................38

  جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری..................................................................................................38

  ابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................................................38

  پرسشنامه مشخصات فردی ..............................................................................................................38

  پرسشنامه سلامت عمومی.................................................................................................................38

  پرسشنامه عوامل فشارزای روانی - اجتماعی.....................................................................................40

  روش اجرا  و  جمع آوری داده‌ها ..........................................................................................................40

  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...................................................................................................................41

  ملاحظات اخلاقی..................................................................................................................................41

  فصل چهارم (توصیف و تحلیل داده‌ها )

  توصیف داده‌ها.....................................................................................................................................42

  تحلیل داده‌ها.......................................................................................................................................44

  فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری، پیشنهادات)

  بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................................................54

  پیشنهادات ............................................................................................................................................56

  محدودیت‌های تحقیق...........................................................................................................................57

  منابع

  منابع فارسی .........................................................................................................................................58

  منابع لاتین ...........................................................................................................................................62

  پیوست‌ها

  پرسشنامه مشخصات فردی ......................................................................................................................65

  پرسشنامه عوامل فشارزای روانی - اجتماعی..............................................................................................65

  پرسشنامه سلامت عمومی.........................................................................................................................68

   

   

   

  منبع:

   

   

  الف) فارسی :

  آزاد، حسین (1375). آسیب‌شناسی روانی، جلد دوم. تهران؛ انتشارات بعثت.

  اباذری، فرخ. عرب، منصور. عباس‌زاده، عباس. رشیدی‌نژاد، معصومه (1381).  بررسی منابع استرس‌زا در دانشکده‌های پرستاری شهرهای رشت، مشهد، زاهدان و شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد. سال دهم، ضمیمه شماره سوم، ص 91.

  ابولقاسمی، عباس (1382). بررسی رابطه ساده و چند‌گانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با نگرشهای مذهبی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال یازدهم، شماره های 1و2، 18-1.

  اتکینسون، ریتال. اتکینسون، ریچارد. هیلگارد، ارنست. زمینه روانشناسی. ترجمه محمد نقی براهنی (1380). جلد اول، تهران؛ انتشارات رشد.

  احمدی، جمشید(1374). میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره 4: 13 – 6.

  اسفندیاری، غلامرضا(1378). عوامل استرس‌زا و رابطه آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1378. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال پنجم، شماره هیجدهم، زمستان79.

  امینی، مرضیه. یوسفی، فریده (1380). بررسی منابع استرس و نحوه واکنش به این منابع در دانشجویان دانشگاههای دولتی شیراز، آزاد شیراز و آزاد مرودشت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ؛ شماره 32 (ویژه نامه علوم اجتماعی)؛ صفحات 54-8 .

  بنجامین، استوراجین. تنیدگی یا استرس، بیماری جدید قرن. ترجمه پریرخ دادستان(1377). انتشارات رشد؛ صفحات70-60 و120.

  بخشی‌پور رودسری، عباس. پیروی، حمید. عابدیان، احمد(1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال هفتم، پائیز و زمستان 1384.

   پولادی ری‌شهری، اله‌کرم (1374). بررسی عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با عملکرد تحصیلی آنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  دانشگاه شهید چمران اهواز.

   تازیکی، صادق‌علی. بشارت، سیما. ربیعی، محمدرضا (1384). توزیع فراوانی علایم اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر اساس پرسشنامه SCL-90-R. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم،  شماره1 . صفحات 74-72.

   تقوی‌لاریجانی، ترانه. رمضانی بدر، فرهاد. خاتونی، علیرضا. منجمد، زهرا (1386). مقایسه عوامل استرس‌زا در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره13، شماره2: 70-61.

   تقوی، سید محمد رضا(1380). بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ  ). مجله روانشناسی، شماره 20، صفحه 89 – 381.

   جنابی، کتایون (1380). بررسی تعاملات درون خانواده در سلامت روان دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 79-78، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم.

   دالبند، محسن. فرهادی‌نسب، عبدالله (1385). بررسی استرس‌زای محیط آموزشی دانشجویان دندانپزشکی همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی همدان. دوره سیزدهم، شماره 4، 5.

   دژکام، الیاس (1382). بررسی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روان آنان در سال 1382. پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی.

   ربر، آرتورس. (1985)؛  فرهنگ روانشناسی . چاپ اول، انتشارات رشد، تهران، زمستان1368.

   زارع، نجف و همکاران(1386). رابطه وضعیت تحصیلی با سلامت عمومی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1384. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، بهار وتابستان 1386.

   سامانی، س(1381). بررسی مدل علی همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری . رساله دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

   شاملو، سعید(1378). مکتبها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت. انتشارات چهره.

   شریفی، رضا(1380). پیش‌بینی میزان سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی مبتنی بر استرس‌ها و شیوه‌های مقابله ای آنان. فصلنامه طب و تزکیه، شماره 53، تابستان1383 صفحه 98 -89.

   شفیع‌آبادی، عبدا... (1376). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران؛ انتشارات رشد.

   شفیع‌آبادی، عبدا... . ناصری، غلامرضا (1376). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی. تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی.

   شکری، امید . و همکاران (1385). عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی و واکنش‌ها نسبت به این عوامل در دانشجویان دختر و پسر. تازه های علوم شناختی،سال8، شماره  ،  48-40 .

   شولتز، دوان. روانشناسی کمال الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل(1380). تهران؛  نشر نو.

   شیخ الاسلامی، راضیه. لطیفیان، مرتضی(1381). بررسی ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. تازه‌های علوم شناختی ،سال چهارم، شماره 1.

  صبوری، مقدم (1372). رابطه بین منبع کنترل با عملکرد فرد تحت استرس. پایان نامه ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

   فتحی‌آشتیانی، علی. دادستان، پریرخ. اژه‌ای، جواد. منصور، محمود(1383). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیز‌هوش و عادی. ویژگیهای شخصیتی تیز‌هوشان در پژوهش روانشناختی ایران. تهران؛ سمپاد. صفحات 85-111.

   فراهانی، محمد تقی (1379). روانشناسی شخصیت: نظریه تحقیق،کاربرد. تهران؛ انتشارات دانشگاه تربیت معلم .

   گلدبرگ و هیلر(1979). پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ28) . ابولفضل کرمی.  مرکز نشر روانسنجی .

   لو، هنریولو، پی‌یر. استرس دائمی. ترجمه عباس قریب (1371) . انتشارات درخشان،  چاپ اول.

   متقی‌پور، یاسمن. مهاجر، مرتضی.کاتوزیان، بهروز(1365). رتبه بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهشتی. سال چهاردهم شماره 1و2.

   مصباح، نسرین. عابدیان، احمد (1382). بررسی میزان استرس با ناامیدی در دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران. فصلنامه اصول بهداشت روانی.

   مکارمی،آذر (1374). رویدادهای استرس‌زا در دانشجویان. چکیده مقالات سومین سمپوزیوم  سراسری استرس. انستیتو روانپزشکی تهران .

   منشی طوسی، محمد نقی (1378). مشاوره بهداشت روانی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

   میلانی‌فر، بهروز (1374). بهداشت روانی. تهران؛ انتشارات قومس.

   نجات، حمید. ایروانی، محمود (1379). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی. فصلنامه اصول بهداشت روانی 3 ، 163-160.

   نصری، صادق (1380). بررسی رابطه چند‌گانه استرسورها، نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان مراکز تربیت معلم تهران. شورای تحقیقات آموزش و پرورش تهران.

   نوابی‌نژاد،  شکوه (1379). روانشناختی سالمندان و روشهای ارتقای سلامت روانی آنان. مجموعه مقالات سالمندی. تهران؛ گروه بانوان نیکوکار صفحه 10- 1 .

    هومن، عباس (1377). پژوهش در زمینه سطوح و انواع استرس و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان  دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. موسسه تحقیقات دانشگاه تربیت معلم.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ب ) لاتین:

   

   Ang, R. P., & Huan, V. (2006). Academic Expectations Stress Inventory: Development, factor analysis, reliability, and validity. Educational and Psychological Measurment, 66 (3). 522-539.

   

   Archer, J. Lasmin, A. (1985). An invstigation of personal and academic stressor on college Compuses. Journal of College student personnel, 26, 210-214.

   

   Bramness JG, Fixed TC, Vaglum P.) 1991(.Effect of medical school stress on the mental health of medical student in early and late clinical curriculum. Acta Psychiatr Scand; 84 (4): 340-5.

   

   Botiller, R. j. (2002). Mental health: From economical and social point of view. Journal of Personality. 2: 118-240.

   

   Carveth, J. A., & Gees, T. & Moss, N. (1996). Survival strategies for nurse midwifery students. Journal of nurse Midwifery, 41, 50-54.

   

   Cassidy, Tony. (1999). Cognition, Health and stress. Routledge;P 145-170.

   

   Cohen, S. Williiamson, G. M. (1991). Stressand infectious in discase in humans. Psychological bulletin, 109, 5-24.

   

   Corsini, R. J. (1973). Current psychotrepies relating to responsibility (Peacock Publishers. I. nc). Journal of Social Psychology. 821, 47, 56.

   

   Dobson, C. B. (1982). Stress. Lancaster: MTPP.

   

   Greenberg, J. S. (1990). Astudy of stressors in the college student population. Journal of health education, 12, 8-12.

   

   Heppner, P. P., & Anderson, W. P. (1985). The relationship between problem solving self appraisal and psychological adjustment. Cognitive therapy and research, 9, 415-427.

   

   Kobasa, S. C. (2001). Stressfull life events, personality and health. Journal of personality and Social Psychology. 42, 321, 76.

   

   Lazurus. (1972). Can encouraging responsibility taking will help healthiness. Dissertation Abstracts International, 44, 879.

   

   Malathi, A. Parulkar, V. G. (1992). Evaluation of anxiety status in medical students prior to examination. Iindia-J-Physiol-Pharmacol, 36, 121-122.

   

   Misra, R., & Castillo, L. (2004). Academic stress among college students: Comparison of American and International students. International Journal of Stress Management, 11, 132-148.

   

   Misra, R., Mckean, M. West, S. Russo, T. (2000). Academic stress of college students. Comparison of student and faculty, College student journal: 34, 236-245.

   

   Nagata, et. Al & Takemeto. (1993). Difference of the 28-item general health questionnaire scores between Japanese high school and university students. Jpn-J-Psychiatrry Neurol, 47, 573-583.

   

  Nelson, J. B. (2002). Predicting the symptoms of depression in adolescence. Journal of Personality. Vol41.432-756.

   

   Omigbodum OO, Onibokun AC, Yusuf BO, Odukogbe AA, Omigbodum AO. )2004(  .Streessors and counseling needs of undergraduate nursing student in Ibadan, Nigeria. J Nurs Educ. 43 (9): 412-5.

   

   Paterson, T. & Arnetz, D. (2001). Factor analysis and Prdictors of student stressors. Psychotrapy Psychosomatic. Vol. 70 (3), pp. 39-49.

   

   Pillar, V. (1998). Human behavior in the social environment: The developing person in holistic context. Pacific Grove: CA. 242.

   

   Raphael & estephen. J. (2002). Undrestanding the essential pattern of mental health in male and female. Journal of adolescence (7(x)) 71, 62.

   

   Rhodes, J. E., & smith, B. J. (2000). Combat stress. Dpartment of the, Navy, Headquartes United States Marine Crop, Washington. D. C. 20380-1775; p.4-16.

   

   Salzano, R. (2003). Taming stress. Scientific American. 289: 88-9.

   

  Shukla, N., Verma, N. S., Tandon, S. N., & Khanna, D. N. (1994). Examination stress in medical student a study. Indiana-J-Med-Sci, 47, 264-266.

   

   Seligman, R. (2000). Descriptive analysis of mental health. Journal of Mental Health & Counseling.12-36-p-5.

   

  Spruill, D. A., & Fong, M. L. (2000). Defending the domain of mental health counseling. Journal of Mental Health & Counselling.12, 789.

   

   Viebe, D. T, & Mccallum, D. M. (2001). Health practices and hardiness as mediators in stress and illness. Journal of Health Psychology.32:122-246.

   

   Westerman, C. H., Grandy, T. C. Ocanto, R. A., & Ersking, C. G. (1993). Perceired sources of stress in the dental school environment. J-Dent-Educ, 57, 225-231.

   

   Winkelman, M. (1994).  Culture shock and adaptation. Journal of Counseling and development; 73, 121-126.

   

   Wholgemuth, E., & Betz, N. E. (1991). Gender as moderator of the relationship of stress and social support to physical health in College Student. Journal of counseling Psychology, 38, 367-374.


موضوع پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , نمونه پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , جستجوی پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , فایل Word پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , دانلود پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386 , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل فشار زای روانی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 87 – 1386

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می‌باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی‌فرد را به خطر می‌اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد "MA" گرایش: روانشناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد 324 نفر از دانش­آموزان این مدارس در ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی مقدمه: بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان که قشر جوان و فعال جامعه بوده و دارای جایگاه خاص در جامعه می‌باشند از اهمیت بسیاری برخوردار است و از آنجا که ورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده‌ای در زندگی فرد می‌شود مقطع بسیار حساسی به شمار می‌رود. در پژوهش حاضر وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی 90-1389 در ...

ثبت سفارش