پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل

word 2 MB 32031 86
1385 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی  رشته دندانپزشکی

  چکیده

  مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های تغلیظ پلاکتی است که به دلیل عدم استفاده از آنتی کواگولانت ها و عوامل ژل کننده در تولید آن ها ، دارای غلظت بالاتری از فاکتورهای رشد نسبت به PRP است . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر PRF بر مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته انجام شد .

  روش کار: 36 بیمار کاندید جراحی دوطرفه مولر سوم نهفته مندیبل انتخاب شدند . برای هر بیمار به صورت تصادفی یکطرف به عنوان طرف مداخله انتخاب شد و سمت دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد . در طرف مداخله پس از شست و شوی حفره دندان PRF قرار داده شد . شاخص های پریودنتال شامل عمق پاکت ( دیستوباکال ، میددیستال و دیستولینگوال مولر دوم ) ، gingival index و periodontal index قبل و 12 هفته بعد از جراحی اندازه گیری شدند . در نهایت به منظور مقایسه شاخص های پریودنتال بین گروه مداخله و کنترل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .

  نتایج: هر سه شاخص پریودنتال اندازه گیری شده در این مطالعه قبل از عمل بین گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشتند . دو شاخص gingival index و periodontal index نیز بعد از عمل تفاوت قابل توجهی از لحاظ آماری نداشتند ولی عمق پاکت پس از عمل در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود .

  نتیجه‌گیری: .نتایج مطالعه ما نشان داد که استفاده از PRF می تواند یک روش مناسب برای پیشگیری از ایجاد پاکت و مشکلات پریودنتال دیستال مولر دوم پس از خارج کردن مولرهای مزیوانگولار نهفته مندیبل باشد .

  کلمات کلیدی: پاکت پریودنتال ، پلاکت غنی شده با فیبرین ، مولر سوم نهفته مندیبل

  (1-1) پیشگفتار

  مولرهای سوم آخرین دندان های رویش یافته در قوس دندانی اند بنابراین احتمال نهفتگی آن ها از همه دندان ها بیشتر است ( 1 ) فاکتورهای متعدد ژنتیکی و محیطی در این نهفتگی نقش دارند ( 2 ) نهفتگی مولر سوم باعث طیفی از عوارض مثل پری کورونیت ، تحلیل ریشه دندان مجاور ، تغییرات کیستیک و نئوپلاستیک و حتی اختلالات مفصل TMJ می شود ( 3و2 ) بنابراین خارج کردن مولر سوم یکی از رایج ترین جراحی های دهان است . خارج کردن مولر سوم مندیبل یکی از چالش برانگیزترین جراحی های دهان برای بسیاری از کلینیسین هاست و یکی از مهم ترین عوارض این جراحی افزایش ریسک گسترش نقص پریودنتال دیستالی مولر دوم پس از درآوردن مولرهای سوم است (4) گزارش های متعددی درباره شیوع ، بروز و ریسک فاکتورهای ایجاد پاکت پریودنتال دیستالی در مولر دوم تا کنون به چاپ رسیده است . سن ، شیب دندان های مولر سوم ، ناحیه تماس وسیع ، پلاک قابل مشاهده در دیستال مولر دوم و فولیکول گشادشده مولر سوم از جمله ی این ریسک فاکتورهاست که تاکنون در مطالعات به آن اشاره شده است ( 5و1 ) خارج کردن مولرهای سوم مزیوانگولار نهفته باعث ایجاد ضایعات پریودنتالی متعدد در دیستال ریشه مولر سوم می شود (8-6) این عوارض در سنین بالاتر و هم چنین زمانی که ضایعات پریودنتالی از قبل در دیستال مولر دوم وجود داشته شیوع بالاتری دارد ( 10و9 ) مزیوانگولار بودن دندان یکی از مخرب ترین موقعیت های مولر سوم نهفته مندیبل است چراکه باعث ایجاد نقص پریودنتالی و پاکت های پریودنتال در دیستال مولر دوم می شود (11) برای رفع این عارضه تا کنون روش های مختلفی پیشنهاد شده است . یکی از این روش ها استفاده از استخوان های دمینرالیزه در حفره دندان های جراحی شده است ( 12 ) اگرچه در برخی مطالعات این روش در کاهش مشکلات موثر بوده است اما به دلیل هزینه بالا به طور معمول در کلینیک قابل استفاده نیست . استفاده از پلاکت های تغلیظ شده مثل PRP یکی دیگر از این روش هاست . PRP سوسپانسیون پلاکت های تغلیظ شده اتولوگ در پلاسماست (15-13 ) پلاکت ها یک منبع غنی از فاکتورهای رشد مثل PDGF و TGFβ1,2 هستند . پلاکت ها را می توان با تفکیک آن ها با سانتریفیوژ تغلیظ کرد (17-15) زمانی که PRP با کلسیم کلراید و ترومبین مخلوط می شود سیتوکین های موجود در پلاکت های آن آزاد می شوند . ژل PRP هم چنین حاوی غلظت بالایی از فیبرینوژن است در نتیجه امکان لخته شدن خون و به دنبال آن رژنراسیون نقص های استخوانی را در همان مراحل اول فراهم می کند . ترمیم بافت نرم هم در نتیجه استفاده از PRP با افزایش محتوی کلاژنی ، آنژِیوژنز و مقاومت اولیه زخم تسریع می شود ( 13 ) فاکتورهای رشد موجود در PRP  فرایندهای سلولی کلیدی مثل کموتاکسی ، تمایز سلولی و متابولیسم را تنظیم می کنند . PRF نسل دوم تکنولوژی های تغلیظ پلاکت است که به دلیل عدم استفاده از آنتی کوآگولانت ها و عوامل ژل کننده در تولید آن ها دارای غلظت بیشتری از سیتوکین ها و فاکتورهای رشد نسبت به PRP است (18) PRP ترکیبی غیرقابل کنترل است و اثر آن کوتاه مدت می باشد چراکه میزان بالای ترومبین مورد استفاده در تهیه آن سبب تسریع پلی مریزاسیون این ماده می شود ( 19) از آن جایی که پلی مریزاسیون PRF حین سانتریفیوژ اتفاق می افتد آزاد شدن سیتوکین ها با سرعت کمتری رخ داده و به همین لحاظ قابل کنترل تر است و کارایی بیشتری دارد . بر خلاف تولید PRP که پروسه تولید آن زمان بر است PRF می تواند به راحتی قبل از عمل تهیه شود و برای تهیه آن تنها به نمونه خون بیمار و یک دستگاه سانتریفیوژ PC-02 نیاز است . مطالعه پیش رو با هدف بررسی تاثیر PRF بر مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته انجام شد .

   

  ABSTRACT:

  Background: Periodontal problem is one of the most prevalent complications after impacted third molar surgery that cuases increased pocket depth and attachment loss at distal root of the second molar adjacent to extracted third molar . Different methods such as application of demineralized bone or PRP suggested for this issue . PRF is the second generation of platelet concentrate containing more autologous growth factors than PRP . The aim of this study is to evaluate the effect of PRF on periodontal problems at distal root of the second molar after extraction of impacted mandibular third molar .

  Method: 36 volunteers for extraction of bilateral mesioangular mandibular third molar selected for this study . For each patient randomly one side considered as experimental side and after extraction of third molar the remained socket filled with PRF . All operations performed by one person . Periodontal indices include pocket depth ( at distobuccal , middistal and distolingual of second molar ) , gingival indix and periodontal index befor and 12 weeks after surgery were measured by one examiner .

  Results: Data analysis showed that all periodontal indices used in this study were not different before surgery . Gingival and periodontal index also were not different after operation between two groups but pocket depth in control sides was significantly more than experimental sides .

  Conclusion: Our results showed that application of PRF decreases periodontal problems at distal root of adjacent second molar after impacted mesioangular third molar surgery

  Keywords:

  PRF Pocketdepth thirdmolar

   

 • فهرست:

  (1) فصل اول: 3

  (1-1) پیشگفتار 4

  (1-2)کلیات..............................................................................................................................................7

  (1-2-1) تکنولوژی های فیبرینی .......................................................................................................7

  (1-2-2) ارتباط مولر سوم نهفته و سلامت پریودنتال مولر دوم مجاور .............................................22

  (1-3) مروری بر مطالعات انجام شده ............................................................................................................27

  (2) فصل دوم : مواد و روش کار ....................................................................................................................40

  (3) فصل سوم : یافته ها .................................................................................................................................51

  (4) فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................56

  (5) فصل پنجم : منابع .....................................................................................................................................67

  منبع:

  -Bean LR , King Dr . Pericoronitis : its nature and etiology . J Am Dent Assoc 1971 ; 83 : 1074

  2-Kay LW . Investigations into nature of pericoronitis . Br J Oral Surg 1966 ; 3 : 18

  3-White RP Jr , Offenbacher S , Havy RH . Inflammatory mediators and pericoronitis in patients with asymptomatic third molars . J Oral Maxilofac Surg 2008 ; 66:749

  4-White RP Jr , Phillips C , Hull DJ . Risk markers for progression of periodontal pathology in the third molar and non-third molar regions in young adults . J Oral Maxillofac Surg 2008 ; 66:749

  5- Offenbachers , Barros SP , Singer RE . Periodontal disease at the biofilm gingival interface . J periodontal 2007 ; 78:1911

  6-Ash M, Coctich E, Magwarad J: A study of periodontal hazards 3rd  molars. J. periodontal 1692; 33: 209

  7-szmgd L,  He ster  WR: Cevicular  depth of  second molar  in  impacted

  Third molar surgery  . J Oral  Surg  Anesth  Hosp  Dent Serv 1963 :21: 18S

  8-Grondahl  HG ,  lekholm  U  . Influence  of  mandibular  third molals on                     

  related  supporting  tissues . Int   J Oral Surg 1973; 2:137  

  9-kygelberg CF periodontal healing two and four gears after impacted lower third molar surgery, A Comparative  retrospective study. Int J Oral Mailletac Surg 1990; 19:347

  10-kugelberg CT , Ahlstrom V, Ericson S, etal: The influence of anatomical, pathophysiological and other factors on periodontal healing after impacted lower third molar surgery, A multiple regression analysis.  A multiple regression analysis. J Clin periodontal 1991; 18:37

  11- Oxford GE , Quintero G , Stuller CB . Treatment of 3rd molar-induced periodontal defects with guided tissue regeneration . J Clin Periodontol 1997 ; 24:464

  12- COM Argo PA, Lekovic v, Weinlaender M. Platelet rich plasma and bovine porous bine mineral combined with, nided tissue regeneration in the treatment of intra bong defects in humans. J periodontal Res. 2002: 37; 300   

  13-Pugrillon A, Eichler H,  Kern S, Kluter H. Autologous concentrated platelet- rich plasma (CPRP) for local application in bone regeneration, lnt J oral maxillofac surg 2002; 31(6);615-619

  14- Landry RG , Turnbull RS , Howley T . Effectiveness of benzyamyne HCl in the treatment of periodontal post-surgical patients . Res Clin Forum 1998 ; 10:105-110

  15- Masse JF , Landry RG , Rochette C . Effectiveness of soft laser treatment in periodontal surgery . Int Dent J 1993 ; 43(2):121-127

  16-choukroun J, Diss A, simon-pure A etal. Platelet- rich fibrin (PRF): a second- generation platelet concentrate part V: Histological Evaluation  of CPRP effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg oral Med Oral pathol oral Radiol Endod 2006; 101(3): 299-303

  17- Kim SG , Kim WK , Park JC , Kim HJ . A comparative study of osseointegration of Avana implants in demineralized freeze-dried bone alone or with platelete-rich-plasma . J Oral Maxillofac Surg 2002 ; 60(9):1018-1025

  18- Baja P , Nishant S , Agrawal E , Pradeep A . Treatment of intrabony defect with Platelet Rich Fibrin : A case report . Archives of oral science and research 2011 ; 11(2):90-94

  19- Ling H , Lin YE , Xiulian H . A comparative study of platelet-rich plasma and platelet rich fibrin . The effect of proliferation and differentiation of rat osteoblast in vivo . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endo . 2009 ; 168 : 707-713

  20- Matras H. Die wirkungen vershiedener fibrinpraparate auf kontinuitat- strennungen der rattenhaut. Osterr z stomatol 1970; 67: 338-59

  21-Gibble JW, Ness PM. Fibrin glue: the perfect operative sealant?Transfusion 1990; 30:741-7

  22-Mosesson MW, Siebenlist kr, meh DA. the structure and bio logical features of fibrinogen and fibrin Ann N Y Acad sci 2001; 936:11-30

  23-Clark RA. Fibrin and wound healing. Ann N Y Acad sci 2001; 936:355-67

  24-collen A, Koolwijk p, Kroon M, van Hinsbergh CW. Influence of fibrin structure in the formation and maintenance of capillary- like tubules by human micro vascular endothelial cells. Angoi genesis 1998; 2: 153-65. 

  25-van Hinsbergh VW, Collen A, koolwijk p. role of fibrin matrix in angiogenesis. Ann N Y Acad Sci 2001; 936:426-37.

  26-vinazzer H. Fibin sealing: physiologic and biochemical back ground. Facial plast surg 1985; 2:291-5

  27-Whitman DH, Berry RL, Green DM. platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with  application in oral in and maxillofa cial surgery. J oral Maxillofac Surg 1997; 55:1294-9

  28-Saltz R, Sierra D, Feldman D, Feldman D, Saltz MB, Dimick A, Vasconez LO. Experimental and clinical applications of fibrin glue plast Reconstr Surg 1991; 88:1005-15, discussion 1016-7.

  29-Hotz   G.  Alveolar ridge augmentation with  hydroxylapatite  using fibrin  sealant for fixation. Part I: An  experimental  study. Int  J Oral  Maxillofac  Surg 1991;20;204-7. 

  30- Hotz   G. Alveolar  ridge augmentation  with  hydroxylapatite  using fibrin  sealant for fixation.  Part II:  Clinical  application. Int  J Oral Maxillofac  Surg   1991;20:208-13.

  31-Bonucci E, Marini E,  Valdinucci F,  Fortunato  G. Osteogenic  re-sponse  to  hydroxyapatite- fibrin   implants  in  maxillofdcial  bone defects. Eur  J  Oral Sci 1997;105:557-61. 

  32-Matras H. Fibrin  sealant in maxillofdcial  surgery. Development and indications. A  review of the past 12 years. Facial plast  Surg 1985;2:297-313

  33- Matras H.  Fibrin seal:  of the state of the  art.  J Oral Maxillofdcial  suag 1685;43:605-11

  34-Soffer E, Ouhayoun  JP, Anagnostou F.  Fibrin  sealants anc  plate-let  preparations in bone and periodontal  healing. Oral surg  Oral Med Oral pathol Oral Radiol  Endod  2003;95:521-8.

  35-Tayapongsak   P, O; Brien  DA,  Monteiro   CB, Arceo –Diaz  LY.

  Autologous   fibrin adhesive in man dibular  reconstruction  with par ticulate  cancellous   bone and  marrow. J Oral Maxillofac surg 1994;52:161-5,discussion166.

  36-Giannobile   WV.  Periodontal  tissue  engineering by  growth factors. Bone 1996; 19(1 suppl):23s-37s.

  37-Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt PM, schimmele SR, Strauss JE, Georgeff KB. Platelet-rich plasma: Growth factor enhance ment for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral patho Oral Radiol Endod 1998; 85:638-46

  38-Dugillon A, Eichler H, Kern S, Kluter H. Autologous concentrated platelet rich plasm (cPRP) for local application in bone regeneration. Int J Oral Maxillofac Surg 2002; 31:615-9.

  39- Anitua E. The use of plasma rich growth factors (PRGF)in oral surgery. Pract proced Aesthet Dent 2001; 13:487-93

  40-weibrich G, kleis WK, Hafner G, Hitzler WE, Wagner W. Comparison of platelet, of platelet, leukocyte, and growth factor levels in point-of care platelet- enriched plasma, prepared using a modi fied Curasan Kit, with preparations received from a local blood bank. Clin Oral Implants Res 2003; 14:357-62 .

  41-Arpornmaklong p, Kochel M, Depprich R, kubler NR, Wurzler KK. Influence of platelet- rich plasma cells, An in vitro study. Int J Oral Maxillofac Surg 2004; 33:60-70

  42-Carter CA, Jolly DG, worden CE Sr, Hendren DG, kane CJ. Platelet – rich plasma gel promotes differentiation and regeneration during equine wound healing. Exp Mol pathol- 2003; 74:244-55.

  43-Yamada Y, Ueda M, Hibi H, Nagasaka T. Translational research for inject able tissue-engineered bone regeneration using mesenchymal stem cells and plasma: from basic research to clinical case study. Cell Transplant 2004-13:343-55.

  44-Yamada Y, Ueda M, Naiki T, Takahashi M, Hata K, Nagasaka T. Autogenously inject able bone for regeneration with mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma: tissue-engineered bone regeneration. Tissue Eng, 2004. 10(5-6)p. 955-64.

  45- Lay Wang H , Avila G . Platelet rich plasma : myth or reality ? . Eur J Dent 2007 ; 1(4) : 192-194

  46-  Bennett NT, Schultz GS. Growth factors and wound healing: biochemical properties of growth factors and their receptors. Am J Surg. 1993;165:728–737

  47-  Sanchez AR, Sheridan PJ, Kupp LI. Is platelet-rich plasma the perfect enhancement factor? A current review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003;18:93–103

  48- El-Sharkawy H, Kantarci A, Deady J, Hasturk H, Liu H, Alshahat M, et al. Platelet-rich plasma: growth factors and pro- and anti-inflammatory properties. J Periodontol. 2007;78:661–669.

  49-  Fernandez-Barbero JE, Galindo-Moreno P, Avila-Ortiz G, Caba O, Sanchez-Fernandez E, Wang HL. Flow cytometric and morphological characterization of platelet-rich plasma gel. Clin Oral Implants Res. 2006;17:687–693.]

  50-  Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 1999;14:529–535.

  51-  Weibrich G, Kleis WK, Kunz-Kostomanolakis M, Loos AH, Wagner W. Correlation of platelet concentration in platelet-rich plasma to the extraction method, age, sex, and platelet count of the donor. Int J Oral Maxillofac Implants. 2001;16:693–699.

  52-  Jakse N, Tangl S, Gilli R, Berghold A, Lorenzoni M, Eskici A, et al. Influence of PRP on autogenous sinus grafts. An experimental study on sheep. Clin Oral Implants Res. 2003;14:578–583.

  53-  Freymiller EG, Aghaloo TL. Platelet-rich plasma: ready or not? J Oral Maxillofac Surg. 2004;62:484–488.

  54-  Petrungaro PS. Using platelet-rich plasma to accelerate soft tissue maturation in esthetic periodontal surgery. Compend Contin Educ Dent. 2001;22:729–732. 734–736. passim; quiz 746.

  55-  Whitman DH, Berry RL, Green DM. Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg. 1997;55:1294–1299.

  56-  Carlson NE, Roach RB., Jr Platelet-rich plasma: clinical applications in dentistry. J Am Dent Assoc (1939) 2002;133:1383–1386.

  57-  Anitua E, Andia I, Ardanza B, Nurden P, Nurden AT. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. Thromb Haemost. 2004;91:4–15.

  58-  Lucarelli E, Donati D, Cenacchi A, Fornasari PM. Bone reconstruction of large defects using bone marrow derived autologous stem cells. Transfus Apher Sci. 2004;30:169–174.

  59-  Kassolis JD, Reynolds MA. Evaluation of the adjunctive benefits of platelet-rich plasma in subantral sinus augmentation. J Craniofac Surg. 2005;16:280–287.

  60-  Sammartino G, Tia M, Marenzi G, di Lauro AE, D’Agostino E, Claudio PP. Use of autologous platelet-rich plasma (PRP) in periodontal defect treatment after extraction of impacted mandibular third molars. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63:766–770.

  61-  Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele SR, Strauss JE, Georgeff KR. Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85:638–646.

  62-  Wiltfang J, Schlegel KA, Schultze-Mosgau S, Nkenke E, Zimmermann R, Kessler P. Sinus floor augmentation with beta-tricalciumphosphate (beta-TCP): does platelet-rich plasma promote its osseous integration and degradation? Clin Oral Implants Res. 2003;14:213–218.

  63-  Kassolis JD, Rosen PS, Reynolds MA. Alveolar ridge and sinus augmentation utilizing platelet-rich plasma in combination with freeze-dried bone allograft: case series. J Periodontol. 2000;71:1654–1661.

  64-  Butterfield KJ, Bennett J, Gronowicz G, Adams D. Effect of platelet-rich plasma with autogenous bone graft for maxillary sinus augmentation in a rabbit model. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63:370–376. 

  65-Sonnleitner D, Huemer p, Sullivan DY. A simplified technique for producing platelet-rich plasma and platelet concentrate for intraoral bone grafting techniques: a technical note Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15:879-82.

  66-Demiralp B, Keceli HG, Muhtarogulllar M, Serper serper A, Eratalay K. Treatment od periapical inflammatory lesion with the combina tion of platelet- rich plasma and tricalcium phosphate: a case report. J Endod 2004; 30: 796-800

  67- Yazawa M, Ogata H, Kimura A, Nakajima T, Mori T, Mori T, watanabe N. Basic studies on the bone formation ability by platelet rich plasma in rabbits. J Craniofac Surg 2004; 15:439-46.

  68- Froum SJ, Wallace SS, Tar now DP, Cho Sc. Effect of platelet rich plasma on bone growth and Osseo integration in human max illary sinus grafts: three bilateral case reports. Int J periodontics Restor Dent 2002; 22:45-53

  69 - Wiltfang  J, Kloss FR, Kessler P, Nkenke E, Schultze- Mosgau S, zimmermann R, Schlegel KA. Effects of platelet rich plasma 

  on bine healing in combination with autogenously bone and bone substitutes in critical size defects, An animal An animal experiment. Clin oral Implants Res 2004; 15:187-93.

  70- Aghaloo TL, Moy pk, Freymiller EG. Evaluation of platelet- rich plasma in  combination with anorganic bovine bone in the rabbit cranium: a pilot Int J Oral Maxillofac  Implants 2004; 19: 59-65.

  71- zechner  w. tangl s, Tepper G, Furst G, Bernhart T, Haas R, et al. Influence of platelet-rich plasma on osseous healing of dental implants: a histologic and  histomorphometric study in minipigs, Int J oral maillofac Im                                  plants 2003; 18:15-22.

  72- Choukroun J Adda F, schoeffler C, vervelle A. Une opportunite en paro- implantologie: le PRF. Implantodontie 2000; 42:55-62 French.  

  73- Simonpieri A, Choukroun J, Girard MO, Ouaknine T, Dohan D. Immediate post-extraction implantation: interest of the PRF. Implantodontie 2004; 13:177-89

  74- Adeyemo WL: Do pathologies  associated with  impacted lower  third  molars  justify  prophylactic removal ? A  critical review of  the literature. Oral   Surg Oral Med Oral  pathol 102:448, 2006

  75- Tulloch CJF,  Antczac- bouckoms AA,  Ung N: Evaluation of the  costs and relative  effectiveness of  alternative  strategies  for the removal  of mandibular   third molars.  Int J Technol  Assess Health  care 6: 505, 1990 

  76- Tanner ACR, Kent R Jr , van Dyke T,  et al: Clinical  and other  risk indicators  for early  periodontitis  in adults. J periodontol 76:573, 2005

  77- Thomson WM, Broadbent JM, Welch D, et al: Cigarette smok- ing and periodontal disease  among 32-year-olds: A prospective study of a representative  birth cohort. J Clin periodontol 34:828,2007

  78- Hugoson A, kugelberg    CF: The  prevalence of third molar in a Swedish  population , an epidemiological study. Commun Dent Health 5:121,1988 

  79- Blakey GH,  Jacks MT,  offenbacher S,  et  al: progression of periodontal disease in the second/third Molar region in pa-tients with asymptomatic  third molar . J Oral Maxillofac    Surg64:189, 2006 

  80- White  RP  Jr ,  Offenbacher S, Blakey GH,  et al: Chronic oral  in flammation  and  the progression of periodontal pathology in  the  third molar region. J Oral Maxillofae  Surg 64:880,2006

  81- Blakey GH. Hell D, Haug RH, et al: Changes in  third  molar and non- third molar  periodontal  pathology over time . J Oral max- illofac Surg 65:1577,2007

  82- White RP  jr, Phillips C, Hull DJ , et al: Risk markers for progress. Sion  of  periodontal  pathology in the third molar and  non- third molar  reions in young adults. J  Oral Maxillofac Surg 66:749,2008

  83- Elter JR,  Cuomo C, slade GD, et al: Relationship pf third molars to periodontal  health in   NHANES. III.J  Oral  Maxillofac  Surg 62:440,2004

  84- Raymond p, white J, Fisher L, Phillips C, Tucker M, Kevin L.

  Visible third molars as ris K indicator for in creased periodontal probing depth. Oral Maxill of a Surg 2011; 69:92-103

  85 – Oxford GE , Quintero G , Stuller CB , Gher ME . Treatment of 3rd molar-induced periodontal defects with guided tissue regeneration . J Clin Periodontol 1997 ; 24:464-9

  86- Penarocha Diago M , Galan Gil S . Vestibular bone window for the extraction of impacted lower third molars : four case reports . Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008 ; 13::E508-10

  87 – Dodson TTB . Is there a role for reconstructive techniques to prevent periodontal defects after third molar surgery ? . Oral Maxillofac Surg Clin North Am  2007 ; 19:99-104

  88- Karapataki S , Hugoson A , Kugelberg CF . Healing of following GTR treatment of bone defects distal to mandibular 2nd molars after surgical removal of impacted 3rd molars . J Clin Periodontol 2000 ; 27:325-32

  90- Dodson TB . Management of mandibular third molar extraction sites to prevent periodontal defects . J Oral Maxillofac Surg 2004 ; 62:1213-24

  91- Leung WK , Corbet EF , Kan KW , Lo EC , Liu JK . A regimen of systematic periodontal care after removal of impacted mandibular third molars manages periodontal pockets associated with the mandibular second molars . J Clin Periodontol 2005 ; 63:766-70

  92- Pons-Vicente O , Valmaseda-Castellon E , Berini-Aytes L , GayEscoda C . Effect on pocket depth and attachment level of manual versus ultrasonic scaling of lower second molars following lower third molar extraction : a randomized controlled trial . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009 ; 107:e11-9

  93- Rosa Al , Carneiro MG , Lavardor MA , Novaes AB Jr . Influence of flap design on periodontal healing of second molars after extraction of impacted mandibular third molars . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002 ; 93:404-7

  94- Kirtilogu T , Bulut E , Sumer M , Cengiz I . Comparison of 2 flap designs in the periodontal healing of second molars after fully impacted mandibular third molar extractions . J Oral Maxillofac Surg 2007 ; 65:2206-10

  95- Dodson TB. Reconstruction of  alveolar bone defects af ter extraction  of man dibular  thir d molars: a pilot study; Oral  surg oral Med Oral Raioll Endod 1996; 82(3): 241-7

  96-  Peng K, Tseng Y, shen C . Mandibular second molar periodontal status after third molar extraction J. periodontal 2001; 72(12): 1647-57

  97- Kan k , Liu J, Lo E. Residual period ontal defects distal to the man dibular second molar 6-36 Molar extraction .

  98- Dodson TB. Manage ment of mandibular third molar extract ion sites to prevent periodontal defects. Joral Maxillofac surg 2004; 62(10):1213-24

  99- krausz A, Machtei E, peled M. Effects of lower third molar extraction on attachment level and alveolar bone height of adjacent second molar, lnt Oral Maxillofac Surg   surg 2005; 34(7): 756-60

  100- Richardson D, Dodson TB. Risk of periodontal defects after third molar surgery: An exercise in  evidence- based clinical decision- making. Oral Surg  oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod 2005; 100(2):133-7

  101 - Nazaroglou I, staurianos C. Radiographic evaluation of bone regeneration of plasma rich in growth factors in a lower third molar socket: a case repose CASES Jou RNAL 2009; 21:9134

  102-Sammartion G, Tia M, Buccit . prevention of mandibular third molar  extraction- associated periodontal defects: a comparative study . J periodontal 2009; 80 (3) 389-96

  103 - sammartino G, Tiam, Gentile E. platelet-rich plasma and resor bable membrane for prevention of periodontal defects after deeply impacted lower third molar extraction, J Oral Maxillo fac Sorg 2009; 67(11):2369-73

  104- Aloy prosper A, Garcia- Mira B. Distal probing depth and attachment level of lower second molars fellowing surgical extraction of lower third molars: a literature review 2010; 15(5): e 755-9

  105 - Hassan S. He sham t , Adel S. Does Grafting of the third molar extraction sockets enhance periodontal measures in 30- to 35- year old patients- J oral Maxill of ac surg 2001; 227 77808  

  106 - Mentero J, Mazzaglia G. Effect of removing an impacted mandibvlar  third molar on the periodontal status of the man dobular second molar.J oral Maxillof as 2011; 22:2186 4969

  107- Ruga , Gallesio G , platelet- rich fibrin and piezoelectric surgery: a safe technique for the pre vention of periodontal complications in third molar surgery, J. craniofac Surg 2001; 22(5): 1951-5

  108- Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Dohan AJ, MouhgiJ,Goglg B. Platelet- rich fibrin (PRI): a se cond- generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. Oral surg oral pathol  oral  Radiol   Endod 2006; 101(3):37-44

  109 - Blakey G H, parker DW. Holl DJ, etal: the impact of removal of third molars on periodontal pathology. J Oral Maxillofac Surg 2099; 67-245

  110- Carolyn D, George H , Blakey H. second molar periodontal inflammatory disease after third molar removal in young advlts, J oral Maxillo fac Surg 2010; 68:3000-3006

    111- Dievs G, Blakey GH, Haverstad E. second molar periodontal in fla mmatory disease after third molar removal in goung advlts, J oral and maxillotac svrg, 2010; 68:3000-3006

  112- Frey miller EG, Aghaloo TL. Platelet Rich plasma: Realy or Not ? .  oral maxillaofac surg 2004; 62(4): 484-488

  113- Witnan DH; Berry RL, Green DM. p;atelet Gel; An autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and Maxillofacial surgery. J oral maxillofac surg 7997; ss(ll): 1294-1299

  114- Suayhom CL, Garreltjs, Dunn KL, et ah Growth factors regu-late expression of osteopath- associated genes . J periodontol   70:1345, 1999

  115- De Obarrio   JJ, Arauz- Dutari  JI, chamberlain TM, et al: The use of autologous growth factors in  periodontal surgical therapy: platelet gel biotechnology- Case reports. Int J periodont  Restor- ative Dent 20:486,2000

  116 -Varga J,  Rosen bloom J,  Jimenez SA: Transforming growth factor beta (TGF beta) causes a persistent increase in steady state amounts of type I and I I I collagen and fibronectin mrans in normal human dermal fibroblasts. Biochem j 247:597,1987

  117 -Terranova VP, Martin GR: Molecular factors   determining gingi- val  tissue interaction with tooth structure. J periodontal Res  17: 530, 1982 

  118 - Polson AM,  proye MP: Fibrin  linkage:  A  Precursor  for  new attachment.  J periodontol 54:141, 1983

  119 - Wikesjo UM, Nilveus   RE, Selvig   KA: Significance of early heal- ing  events  on  periodontal  repair: A review. J periodontol 63: 158, 1992 


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی خلاصه: مقدمه و هدف:ارزیابی اکلوژن در دوره دندانهای شیری از جهت شناخت و تصحیح مشکلات اکلوزالی در طی تکامل دندانها و داشتن اکلوژن طبیعی در بزرگسالی حائز اهمیت است. از آنجا که در کودکان معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت دارد در حالی که معاینه روابط کانین ها بسیار ساده تر است.در صورت به دست آوردن رابطه ای بین کانین ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مرکز تحقیقات مواد دندانی چکیده هدف : بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود. مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه کشیده شده انتخاب شده و به طور تصادفی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات MODبه ابعاد ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مقدمه حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می شود. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد. هدف هدف این مطالعه بررسی تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود. روش کار و مواد تعداد 60 عدد دندان پرمولر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان چکیده سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته بیماری های دهان چکیده : موکوزیت یا التهاب مخاط یکی از عوارض زودرس اشعه درمانی است که می تواند علیرغم درمانهای رایج باعث بروز زخم در مخاط دهان و گاهی عدم امکان خوردن غذا شود. لذا کاربرد ترکیباتی با بو و طعم مطلوب و قابل قبول و دارای حداقل اثرات جانبی بر بافت های دهان و دندان و با هزینه ای مناسب و قابل تولید از منابع طبیعی داخل کشور ...

ثبت سفارش