پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

word 2 MB 32041 78
1392 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

  (گرایش مراقبت های ویژه)

  چکیده

  مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز، تعداد اندکی از آنها به غربالگری و شناسایی سریع بیماران مبتلا به سوء­تغذیه و عوامل مرتبط با آن پرداخته­اند.

  هدف: هدف از مطالعه­ی حاضر، تعیین وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن می­باشد.

  مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی، 312 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی به روش سرشماری انتخاب و با استفاده از ابزاری دو بخشی شامل پرسشنامه مرتبط با وضعیت تغذیه ای و مقیاس جامع ذهنی با امتیاز دیالیز- سوء تغذیه (SGA-DMS) بررسی شدند. داده ها از طریق مصاحبه با بیماران، معاینه و مرور پرونده پزشکی آنان گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( مدل­های تعمیمی یافته خطی) با در نظر گرفتن سطح معنی­داری (P<0/05) در نسخه 16، SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: نتایج این مطالعه نشان میدهد که وضعیت تغذیه­ای اکثریت (1/65%) واحدهای مورد پژوهش بر اساس ارزیابی جامع ذهنی بصورت ابتلا به سوءتغذیه خفیف تا متوسط بوده است. همچنین بررسی عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار آماری بین نمره ابزار SGA با سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، تعداد افراد خانواده و اشتغال بوده است (P=0/000) .

  بحث و نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و غربالگری جهت شناسایی سریع بیماران مبتلا به سوءتغذیه و اقدام مناسب از طریق کنترل عوامل مرتبط برجسته تر می شود.

  کلید واژه­ها: دیالیز کلیوی، وضعیت تغذیه­، ارزیابی تغذیه.

   

         بیان مسئله

    ابتلاء به بیماری یکی از مهمترین موانع سلامتی است که با تغییر عملکردهای حیاتی بدن منجر به فاصله گرفتن فرد از وضعیت سلامتی می گردد(1). در بین بیماریها، بیماریهای مزمن که به دلیل گسترش روشهای درمانی و کاهش میرایی بیماریها دارای شیوعی فزاینده در جهان هستند، با فرآیندی طولانی ضرورتاً بیماران را نیازمند مراقبت، سرپرستی و باز توانی می سازند(2). بیماریهای مزمن بزرگترین مشکل سیستم مراقبت بهداشتی است و در هر گروه سنّی، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می دهند(3). امروزه بیماریهای مزمن علّت عمده ی مسائل بهداشتی در کشورهای توسعه یافته می باشند(4).

    بیماری مزمن کلیوی (CKD)[1] نیز در میان بیماریهای مزمن، از جمله مشکلات عمده ای است که بیشتر دستگاههای بدن را تحت تأثیر اورمی ناشی از بیماری قرار می دهد(5). شیوع فزاینده ی این بیماری گواهی بر اهمیّت آن در سلامت و بهداشت جامعه است. چنانکه طبق آمارها این بیماری، 8/16درصد از جمعیّت با سن 20 سال و بالاتر در ایالت    متّحده­ی آمریکا را مبتلا ساخته است(6) و پیش بینی می شود که شاهد افزایش 44 درصدی شیوع این بیماری در تمامی گروه های سنی تا سال 2015 در سطح جهان خواهیم بود(7). طبق گزارشهای موجود، شیوع این بیماری در سال 1390 در ایران 400 هزار نفر بوده است(8). استان گیلان نیز با تعداد فزاینده ای از بیماران کلیوی روبرو است. به طوریکه در سال 1391 آمار آن 3000 نفر اعلام شده است(9).

    پیشرفتهای اخیر در علم پزشکی و امکان پیوند کلیه دریچه امیدی را بر روی این بیماران گشوده است.  تجربیات به دست آمده در این زمان کوتاه روز به روز بر دانش و آگاهی ما در مورد مشکلات این گروه از بیماران و عوامل مؤثر بر مرگ ومیر آنها افزوده است. اما تمامی این بیماران قادر به دریافت پیوند نمی باشند(5). بنابراین بسیاری به دلیل شرایط منع استفاده از پیوند کلیه، الزام به انتظار برای پیوند و به دلیل ردّ پیوند انجام شده نیازمند استفاده از دیالیز برای نجات زندگیشان می باشند(6). بدین علّت امروزه حدود 90 درصد مبتلایان به این بیماری تحت درمان با همودیالیز قرار دارند(10).

    استان گیلان نیز با روند رو به افزایش بیماران تحت همودیالیز مواجه می باشد. به گونه ای که طبق آمار گردآوری شده توسط پژوهشگر، تعداد بیماران تحت همودیالیز استان گیلان از 502 بیمار در سال 1385 به 807 بیمار ( با افزایش 60 درصدی ) در سال 1390 و 924 نفر در سال 1391 رسیده است.

   

     همودیالیز برای اولین بار در اوایل سال 1945 جهت بیماران مرحله نهایی بیماری کلیوی (ESRD)[2] با توجه به نقش مهم آن در افزایش طول عمر این بیماران مورد استفاده قرار گرفت(30). امروزه نیز معمولا همودیالیز به صورت 3 جلسه در هفته و به مدت 3-4 ساعت در هر جلسه انجام می گیرد(26).

    توجّه به این نکته ضروری است که همودیالیز قادر به درمان بیماری و جبران تمامی عملکردهای متابولیکی یا اندوکرینی کلیه نمی باشد و فقط می تواند بروز و شدّت برخی از علائم بیماری را بکاهد و از مرگ مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی پیشگیری کند. از این رو بیمار تحت درمان با دیالیز، بدلیل عدم امکان دفع تمامی فرآورده های سمی و تداوم اختلال در اعمال داخلی کلیه ، مشکلات خاصی را به طور دائمی تجربه می کنند. این بیماران علاوه بر عوارض نارسایی کلیه، عوارض خاص مرتبط با دیالیز را نیز تجربه خواهند کرد که به انواع حاد  (مانند افت فشارخون ، کرامپهای عضلانی، سندرم عدم تعادل ، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیّتی و ...) و مزمن (همانند پوکی استخوان، هپاتیت ویروسیB وC، ایدز، سپسیس و ...) بروز می کنند. علاوه بر آن اکثر بیماران به دلیل نیاز به همودیالیز طولانی مدّت به دفعات معمول 3 بار در هفته غالباً دچار مشکلاتی از جمله وضعیّت تغذیه نامطلوب و کیفیّت پایین زندگی خواهند شد. سوء تغذیه پروتئین- انرژی  در بین بیماران همودیالیزی شایع می باشد و از مهمترین فاکتورهای بیماری قلبی- عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می گردد (11).

     براین اساس ارزیابی تغذیه ای از بیماران جهت شناسایی نیازهای تغذیه ای بافت های مختلف بدن و تامین آنها ضرورت  دارد. البته در شرایطی که بیمار قادر به بلع یا از سطح هوشیاری مناسبی برخوردار نیست (مانند بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند) یا به دلیل حالت تهوع یا بی اشتهایی، تمایلی به صرف غذا ندارند(مانند بیماران سرطانی)، مداخلات تغذیه ای بصورت روده ای یا وریدی انجام می گیرد. در بیماران تحت همودیالیز نیز تغذیه تاثیر عمده ای بر روند درمان و سرنوشت آنها دارد و برای این بیماران ایجاد شرایط مناسب تغذیه ای، پیشگیری از سوء تغذیه و یا اصلاح آن جزء اهداف اصلی تغذیه ای می باشد. در واقع ارزیابی تغذیه ای جهت بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء سلامتی و کاهش مشکلات و عوارض بیماریها، کاهش زمان بستری شدن در بیمارستان و کاهش هزینه های درمان بسیار موثر است(5، 11 و 13).

      سوء تغذیه یک اختلال تغذیه ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل در دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. سوء تغذیه یک سندرم داخلی است که به حمایت تغذیه ای خوراکی و وریدی نیاز دارد. کمبود ویتامین ها در این حالت اصولاً از طریق اخذ تاریخچه و معاینه فیزیکی بیماران قابل تشخیص است. علایم و نشانه های بالینی سوء تغذیه با آلبومین سرمی کمتر از g/dl 3 و سطح ترانسفرین زیرmg/dl 200 مشخص می گردد. در اغلب بیماران مبتلا نه تنها دریافت کالری کمتر از نیازهای تغذیه ای بوده بلکه با حالت هایپرکاتابولیسم نیز همراه می باشد. زیرا در زمینه تروما، تب، سپتی سمی و ترمیم زخم نیاز کالریک روزانه افزایش می یابد. برای حفظ نیاز پایه روزانه حدود 200-150 کیلوکالری انرژی لازم است. افزایش دمای بدن به اندازه یک درجه سانتی گراد حدود 15درصد، شکستگی های متعدد حدود 25درصد، سوختگی و تومورهای بزرگ  نیاز به انرژی پایه را حدود 100درصد افزایش می دهند. پس از اعمال جراحی نیز شکستن پروتئین ها و کاهش سنتز پروتئینی رخ می دهد. بنابراین در سوء تغذیه اختلال در ترکیب بدن به شرط آنکه ورود مواد تغذیه ای به بدن کمتر از حد مورد نیاز باشد، دیده می شود. در نتیجه عملکرد ارگانهای بدن کاهش و اختلال شیمیایی در تستهای خونی و کاهش توده بدنی رخ می دهد(12).

     در سوء تغذیه ناشی از روزه داری ساده یا مصرف کم غذا، از دست رفتن چربی ها و پروتئین ها رخ می دهد. بعلاوه در بیماران بدحال با حالت هایپر کاتابولیسم مثل سپتی سمی، شکستن پروتئین ها تشدید شده تا فراهم کننده انرژی از طریق شکسته شدن بیش از حد پروتئین ها و گلوکونئوژنزیس گردد. پس ذخایر متنوعی از پروتئین های بدن منجمله پروتئین های عضلات و احشاء افت می کند تا سوخت لازم برای بدن تأمین و سوبسترای متابولیسمی را ایجاد کند. بنابراین حین بررسی سوء تغذیه، معاینه بالینی بیمار، فاکتورهای آنتروپومتریک، بیوشیمیایی، و پارامترهای ایمونولوژیکی مهم هستند و انعکاسی از تغییرات ترکیب بدن می باشند. سوء تغذیه سبب پایین آمدن کیفیت زندگی، افزایش هزینه های بیمارستانی بدنبال افزایش مدت اقامت در بیمارستان به دلیل افزایش عفونت، تاخیر در التیام زخم ها، افزایش رشد باکتریهای دستگاه گوارش، از دست دادن غیر طبیعی مواد مغذی از طریق مدفوع، کاهش توده عضلات تنفسی و افزایش مرگ و میر می شود (13).

   

  Introduction: Malnutrition is a nutritional abnormality due to decrease or imbalance in intake of energy, protein, vitamin and minerals. Among patients with highly prevalent protein –energy malnutrition is end stage hemodialysis patients. Although extensive research has examined malnutrition prevalence in patients with chronic renal failure but little research was conducted on screening and early detection in patients with malnutrition and related factors.

  Objective: The aim of present study was to determine nutrition status in hemodialysis patients and its related factors.

  Methods: In this cross-selectional study, we assessed 312 patients with chronic renal failure who went through hemodialysis and referred to Razi Educational –therapeutic hospital. Data were collected using data collection forms related to nutritional assessment, subjective global assessment scale by dialysis malnutrition score (SGA-DMS) through interview with patients and review of medical records. Data were analyzed with descriptive (Frequency, Mean and Standard deviation) and deductive statistic methods (Generalized linear Models) at significance level        of <0.05 using SPSS v.16 software.

  Result: According to the findings of this study, the nutritioinal status of majority of samples (65.1%) based on subjective global assessment scale had mild to moderate malnutrition. Also assessing related factors to nutritional status of hemodialysys patients revealed a significant relationship between SGA-DMS and age, education ,marital status,  number of people in household and employment (p=0.000).

  Conclusion: In attention to study findings, it is more obvious that more attention be paid to nutritional status of hemodialysis patients and it's necessary to screen and promptly detect patients with malnutrition.

  Keywords: Renal dialysis, nutritional status, Nutrition assessment.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات

  1-1 بیان مسئله............................................................................................................................................................... 2

  2-1 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) .......................................................................................................... 7

  3-1 سوالات پژوهش..................................................................................................................................................... 7

  4-1 تعاریف نظری واژه­ها............................................................................................................................................. 8

  5-1 تعاریف عملی واژه­ها............................................................................................................................................. 9

  6-1 محدودیت­های پژوهش......................................................................................................................................... 9

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  1-2 چهارچوب پژوهش............................................................................................................................................... 11

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................................................. 29 

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3 نوع پژوهش.......................................................................................................................................................... 40

  2-3 جامعه پژوهش...................................................................................................................................................... 40

  3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه­گیری....................................................................................................................... 40

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش....................................................................................................................  40

  5-3 محیط پژوهش.....................................................................................................................................................  40

  6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................................  41

  7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ..........................................................................................................................43  

  8-3 روش تجزیه و تحلیل داده­ها ................................................................................................................................. 44

  9-3 ملاحظات اخلاقی................................................................................................................................................... 44

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  یافته­های پژوهش............................................................................................................................................................ 46

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

  1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.................................................................................................................................. 57

  2-5 نتیجه­گیری نهایی.................................................................................................................................................... 68

  3-5 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی............................................................................................. 70

  منابع و مآخذ

  - فهرست منابع فارسی و انگلیسی................................................................................................................................. 73

  - پیوست­ها

  - چکیده انگلیسی

   

   

   

   

  منبع:

   

  Hunt R. Introduction to Community-based Nursing .4th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

  Shareef AA., Qaisiya A., Yahya S., Quality of life for patient undergoing hemodialysis in North of West Bank. Thesis for degree of masters in nursing, 2011.

  3. Nasiri M. Comparative study of hemodialysis patients and nurses perception referring to Razi Educational Center, Thesis for the master degree of nursing, Gilan University of Medical Sciences, Shahid Beheshti College of Nursing and Midwifery, 2002(Text in persian).

  4. Smeltzer SC., Bare BG. Brunner & Suddarths Text book of Medical – Surgical Nursing. 11 th Edition . Philadelphia: Lippincott, 2008.

  5. Longo D., Fauci A., Kasper D., Hauser S., Jameson J., Loscalz J. Harrison's principles of Internal medicine. Vol 1, 18th ed. New York: Mc Graw hill companies, 2012.

  6. Smeltzer SC., Barc BG., Hinkle j., Cheever KH., Brunner & Suddarths. Text book of Medical-surgical Nursing.4th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

  7. Lessan-Pezeshki M., Rostami Z., Contributing factors in health- assessment of ESRD patients related quality of life: A single center study. International Journal of Nephrology and Urology, 2009, 1(2); 129-136.

  8. Abbaszadeh A.,  Javanbakhtian Ghahfarokhi R. The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients, Journal of Shahid Sadooghi Yazd University of Medical Sciences,2011;18(4) :461-468(Text in persian).

  9. There are 3000 patient with kidney disease in Guilan. Available at: www.isna.ir/fa/news.accepted: 1391/3/9.

  10. Sajadi A., Farmahini Farahani B., Esmaeilpoor Zanjani S., Durmanesh B., Zare M.Effective factors on fatigue in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis, Journal of Intensive Care Nursing, 2011;3(1) :33-38(Text in persian).

   

  11. Hemodialysis patients in Guilan, an annual increase of 10 percent. Available at:  www.farsnews.com/news text.accepted: 1391/5/14.

   

  12. Janardhan V.,Soundararajan P.,Vanitharani N.,Kannan G.,Thennarasu P.,Chacko RA., etal,   Prediction of malnutrition using modified subjective global assessment-dialysis malnutrition score in patients on hemodialysis. Indian j pharm sci, 2011; 73(1); 38-45.

   

   13. Tsai Ac., Chang MZ., Long – from but not short-from mini-nutritional assessment is appropriate for gradin nutritional risk of patients on hemodialysis A cross-sectional study, international journal of nursing studies,2011; 48:1429-1435.

  14. Kubrak C., jensen l .,Malnutrition in acute care patients : A narrative review, International Jounrnal of Nursing studies, 2007; 44, 1036-1054.

   

  15. Kim H.,Choi-Kwon S.,Changes in nutritional status in ICU patients recieving enteral tube feeding : A prospective descriptive study. Intensive and Critical care Nursing 2011;27;194-201.

   

  16. Tayyem RF., Maryyan MT., Assessing the prevalence of malnutrition in chronic kidney disease patients in jordan, journal of renal nutrition, 2008;18(2) ;202-209.

   

  17. Ashabi A., Nozari B., Tabibi H., Mahdavi-Mazdeh M., Hedayati M., Houshiar Rad A. Prevalence of protein-energy malnutrition and its various types in hemodialysis patients in Tehran, 2008. Iran J Nutr Sci Food Technol, 2010;5(1):17-28(Text in persian).

   

  18. Hosseinpour-Niazi S., Naderi Z., Hosseinpour-Niazi N., Delshad M., Mirmiran P., Azizi F. Prevalence of malnutrition in hospitalized patients in taleghani hospital in Tehran. Journal of gorgan university of medical sciences, 2012, 13(4); 97-106 (Text in persian).

   

  19. Mirmiran P., Hossein pour Niazi S., Hamayeli Mehraboni H., Kavyan F., Azizi F. Validity and reliability of a nutrition screening tool in patients admitted to hospital. Nutrition Sciences & Food Technology, 2009;4(1) :39-47(Text in persian).

   

  20. Pasticci F., Fantuzzi AL., Pegoraro M., Mccann M., Bedogni G. Nutritional management of stages chronic kideny disease, jurnal of renal care, 2012;10-16.

  21. Alshatwi AA., Alshmary A., AL-Khalifa A. Nutritional assessment of hemodialysis patients. Journal of Medical Science. 2007;7(2):294-298.

   

  22. Saunders M., dorland's medical directionary for health consumers, 2007.

  23. Tazakkori Z., Zare M., Nomadi Vosughi M. Nutrition & Dudek nutrition therapy, Jamee negar-pub, 2008(Text in persian).

   24. Bourne GH., International nutrition in health and disease, London : Kar Ger Co., 1987.  

  25. Bolander V., Sovenson and Luckmean’ Basic nursing A psychosocial approach, Philadelphia : W.B. Saunders company . 1994.

  26. Black JM., Hawks JH., Medical surgical Nursing clinical management for positive out comes. 8th ed. USA: Sanders, animprint of Elsevier inc, 2010.

  27. Osborn KS., Wraa CE., Waston AB., Medical-surgical nurgical : prepration for practice. USA: pearson edition , inc., publishing as pearson , 2010.

  28. Jacobs CN., Opolinksky D., The little black book of nephrology and hypertention. Canada: Jones and Bartlett, 2009.

  29. lemone P., Burake K., Baul doff G., Medical surgical nursing critical thinking in patient   care. 5th ed. America pearson, 2011.

  30. Nikravan Monfared M., Shiri H. Intensive care in ICU, Tehran, Noordanesh-pub, 1384(Text in persian).

  31. Theofilou P. Depression and Anxiety in patients with Chronic Renal Failure: The Effect of Sociodemographic Characteristics. International Journal of Nephrology, 2011; 70-83.

  32. Kumar P., Clark M., Clark M., Kumar & Clark clinical medicine. 5th ed. Edinburgh: W.B. Saunders, 2004.

  33. Ghaderi P., Nikiyan M., Salehi Y., Tajeddini M. The study of physican attitude concerning organ donation and the level of information about laws & sanctions and the procedure in brain death. Journal of Forensic Medicine, 2008; 14(2): 112-116(Text in persian).

  34. Al-Garni RS., Assessment of Health related quality of life among end stage renal diseases Patients undergoing Hemodialysis. Master Thesis. Department of Medical-Surgical Nursing at the college of Nursing, King Saud University,2006.

  35. Sadeghieh Ahari S., bashardoost B., Amini F., Mohammadi M.A., Siahpoosh H., Arab R. Quality of life in hemodialysis patients at Ardebil university of medical sciences (Arums) and factor affecting it. Research Journal of Biological Sciences, 2007, 2(5); 529-533.

  36. Chu PL., Chiuc YL., Linb JW., Chenb SI., Wud KD., Effects of low-and High-Flux Dialyzer on Oxidative Stress and  Insulin Resistance. Blood Purif , 2008; 26; 213-220.

  37. Lonnemann G., Koch KM., b2-Microglobulin Amyloidosis: Effects of Ultrapure Dialysate and Type of Dialyzer  Membrane. J Am Soc Nephrol, 2002; 13; S72-S77.

  38. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis2000; 35 (6 Suppl 2): S1-140.

   

  39. Alharbi KH., Assessment of nutritional status of patients on hemodialysis : a single center study from jeddah, saudi arabia, Florida international university,2010;1-66.

  40. Enia G., Sicuso C., Alati G., Zoccali C. Subjective global assessment of nutrition in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1993;8:1094–8.

   

  41. Sahin H.,Ynanc N.,Katrancy D.,Aslan NO., Is there a correlation between subjective global assessment and food intake, biochemieal parameters in nutritional assessment of hemodialysis patiernts?, pak J med sci. 2009, 25(2); 201-206.

  42. Steiber  Al.,Kalantar-zadeh K.,Sacker D.,Mccarthy M.,Sehgal A.,Mccann l., Subjective global assessment in chronic kidney disease A Review journal of renal nutrition, 2004; 14(4);191-200.

  43. Kalantar –zadeh K.,Kleiner M.,Dunne E.,Lee GH.,Luft FC., A modified quantitive subjective global assessment of nutrition for dialysis patients, Nephrology Dialysis transplantation, 1999; 14(7);1732-1738.

  44. Steiber A., Leon JB.,Secker D.,Mccarthy M.,Mccann L.,Serra M.,etal,Multicenter study of the validity and reliability of subjective global assessment in the hemodialysis population,Journal of  renal nutrition,2007;17(5);336-342.

  45. Hirsch S.,Obaldia N.,Petermann M.,Rojo P.,Barrientos C.,Iturriage H.,etal, Subjective global assessment of nutritional status : further validation. Nutrition, 1991; 7(1);7-35.

  46. Tayyem RF., Mrayyan MT., Heath DD., Bawadi HA. Assessment of nutritional status among ESRD patients in Jordanian hospitals. J Ren Nutr 2008; 18: 281-87.

  47. Green SM.,Watson R.,Nutritional screening and assessment tools for use by nurses literature review, Journal of advanced Nursing.2005; 50(1);69-83.

  48. Tayyem RF.,Maryyan  MT., Malnutrition , anthropometric and biochemical abnormalities in end-stage renal disease patients, saudi med J, 2007; 28(10);1575-1581.

  49. Qureshi AR.,Alvestrand A.,Danielsson A.,Divino-Filho JC.,Gutierrez A.,Lindholm B.,etal, Factors predicting  malnutrition in hemodialysis : a cross-sectional study.division of renal medicine stockholm, sweden,2006;43(8);23-28.

  50. Campbell KL.,Ash S.,Bauer J.,Peter S., A critieal review of nutrition of nutrition assessment tools to measure malnutrition in chronic kidney disease nutrition and dietetics, 2007; 64(1); 23-30.

  51. Makhija S., Baker J., The subjective global assessment : A Review of its use in clinical  practice, Nutrition in clinical practice, 2008; 23(4);405-409.

  52. Detsky AS.,Mclaughlin JR.,Baker JP.,Johnston N.,Whittaker S.,Mendelson RA.,etal., What is subjective global assessment of nutritional status. Journal of parenteral and enteral nurtition, 1987; 11(1);8-13.

  53. Tapiawala S., Vora H., Patel Z., Badve S., Shah B. Subjective global assessment of nutritional status of patients with chronic renal insufficiency and end stage renal disease on dialysis. J Assoc Physician India 2006; 54: 923-26.

  54. Cooper  BA.,Bartlett LH.,Aslani A.,Allen BJ.,Ibels LS.,Pollock CA.,Validity of subjective global assessment us a nutritional marker in end-stage renal disease. Royal north shore hospital, university of sydeney, 2002;18-22

  55. Asgarani F.,Mahdavi-Mazdeh M.,Lessan-Pezeshki M.,Makhdoomi Kh.,Nafar M.,Correlation between modified subjective global assessment with anthropometric measurements and laboratoary parameteres,Acta medica irnica,2004;42(5);331-337 (Text in persian).

  56. Tabibi H.,Ashabi A.,Nozari B.,Mahdavi-Mazdeh M.,Hedayati M.,Abdollahi M,Comparison of various methods for determination of protein-energy malnutrition with subjective global assessment in hemodialysis patients. Journal of  Dept of clinical Nutrition & Dietetics Shahid Beheshti University of Medical Sciences,2010;4:13-22 (Text in persian).

  57. Polit DF., Beck CT., Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. 8th edition. Philadelphia : Lippincott, 2008;106.

  58. McWhirter JP., Pennington CR. Incidence and recognition of malnutrition in hospital. BMJ. 1994 Apr;308(6934):945-8.

  59. Barreto Penié J; Cuban Group for the Study of Hospital manutrition. State of malnutrition in Cuban hospitals. Nutrition.2005 Apr;21(4):487-97.

  60. Waitzberg DL., Caiaffa WT., Correia MI. Hospital malnutrition:the Brazilian national survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition. 2001 Jul Aug;17(7-8):573-80.

  61. Dinmohammadi MR., Purmemary MH. [Nutrition markers in under-hemodialysis patients in Zanjan Shahid Beheshti Hospital]. J Zanjan Univ Med Sci. 2002;10(2): 41-5(Text in Persian).

  62. Hosseini S., Amirkalali B., Nayebi N., Heshmat R., Larijani B. Nutrition status of patients during hospitalization, Tehran, Iran. Nutr Clin Pract. 2006 Oct;21(5):518-21.

   

   

  63. Azad N., Murphy J., Amos SS., Toppan J. Nutrition survey in an elderly population following admission to a tertiary care hospital.CMAJ. 1999 Sep;161(5):511-5.

   

  64.  Morais AAC., Silva MAT., Faintuch J., Vidigal EJ., Costa RA., Lyrio DC., et al. Correlation of Nutritional status and food intake in hemodialysis  patients. Clinics 2005; 60: 185- 192.

   

  65.  Barry LC., Allore HG., Guo Z., Bruce ML., Gill TM. Higher burden of depression among older women: the effect of onset, persistence, and mortality over time. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 172-78.

  66. Mehrotra R., Kopple JD. Causes of protein-energy malnutrition in chronic renal failure. In: Kopple JD, Massry SG editors. Kopple and Massry's nutritional management of renal disease. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; 168-82.

  67. Kopple JD. McCollum award, 1996: protein-energy malnutrition in maintenance dialysis patients. Am J Clin Nutr 1997; 65: 1544-57.

  68. Kalantar-Zadeh K., Kopple JD. Malnutrition as a risk factor of morbidity and mortality in patients undergoing maintenance dialysis. In: Kopple JD, Massry SG editors. Kopple and Massry's nutritional management of renal disease. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; 183-198.

  69. Kalantar-Zadeh K., Kopple JD. Nutritional management of patients undergoing maintenance hemodialysis. In: Kopple JD, Massry SG editors. Kopple and Massry's nutritional management of renal disease. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; 432-57.

  70. Pasdar Khoshknab Y., Keshavarz SA. Nutritional status of hemodialysis patients. Improvement Journal 1996; 1: 20-26 (Text in Persian).

  71. Bossola M., Giungi S., Luciani G., Tazza L. Appetite in chronic hemodialysis patients: a longitudinal study. J Ren Nutr 2009; 19:372-379.

  72. Cuppari L., Draibe SA., Ancao MS., Sigulem D., Sustovich DR., Ajzen H., et al. Nutritional assessment of chronic renal patients in hemodialysis programs. A multicenter study. AMB Rev Assoc Med Bras 1989; 35: 9-14.

  73. Kalantar-Zadeh K., Kopple JD., Deepak S., Block D., Block G. Food intake characteristics of hemodialysis patients as obtained by food frequency questionnaire. J Ren Nutr 2002; 12: 17-31.

  74. Locatelli F., Fouque D., Heimburger O., Drueke TB., Cannata-Andia JB., Horl WH. , et al. Nutritional status in dialysis patients: a European consensus. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 563-572.

  75. Lee S., Molassiotis A. Dietary and fluid compliance in Chinese hemodialysis patients. International Journal of Nursing Studies, 2002;39:695-704.

   

  76. Stenvinkel P., Yeun JY. Role of inflammation in malnutrition and atherosclerosis in chronic renal failure. In: Kopple JD, Massry SG editors. Kopple and Massry's nutritional management of renal disease. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; 199-212.

  77. Rysz J., Banach M., Cialkowska-Rysz A., Stolarek R., Barylski M., Drozdz J., et al. Blood serum levels of IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α and IL-1β in patients on maintenance hemodialysis. Cell Mol Immunol 2006; 3: 151-54.

   

  78. Kaysen GA. The microinflammatory state in uremia: causes and potential consequences. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 1549-1557.

   

  79. Spigal B., brennan MR., Melmed G., Robbins S., Esrailian E., Biomarkers and  Health-related quality of life in End-Stage Renal Disease: A Systematic Review. Clin J Am Soc Nephrol, 2008; 3; 1759-1768.

  80. Perlman RL., Finkelestein FO., Liu L., Roys E., Roys E., Kiser M., et al. Quality of life in Chronic Kidney Disease (CKD): A Cross-Sectional Analysis the Renal Research Institute-CKD Study. American Journal of Kidney Diseases, 2005, 45 (4); 658-666.

  81. Lee S-YN., Euro cognitive function and quality of life in relation to hematocrit levels in chronic Hemodialysis patients.Journal of Psychosomatic Research, 2004; 57; 5-10.

  82. Wan Mau L., Chiu HC., Chang PY., Hwang SC., Hwang SJ., Health related quality of life in Taiwanese dialysis patients: effects of dialysis modality. Kaohsiung J Med Sci, 2008; 24(9); 453-460.

  83. Feldblum I., German L., Castel H., Harman-Boehm I., Bilenko N., Eisinger M., et al. Characteristics of undernourished older medical patients and the identification of predictors for undernutrition status. Nutr J. 2007 Nov;6:37.

   

  84. Hanlon P., Lawder R., Elders A., Clark D., Walsh D., Whyte B., et al. An analysis of the link between behavioural, biological and social risk factors and subsequent hospital admission in Scotland. J, Public Health (Oxf). 2007 Dec;29(4):405-12.

   

  85. Pirlich M., Schütz T., Kemps M., Luhman N., Minko N., Lübke HJ., et al. Social risk factors for hospital malnutrition. Nutrition. 2005 Mar;21(3):295-300.

   

  86. Faintuch J., Morais AAC., Silva MAT., Vidigal EJ., Costa RA., Lyrio DC., et al. Nutritional profile & inflammatory status of haemodialysis patients. Renal Failure, 2006;28:295-301.

   

  87. Basaleem HO., Alwan SM., Shmed AA., Al-Sakkaf KA. Assessment of the nutritional status of end-stage renal disease patients on maintenance hemodialysis. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation 2004; 15(4):455-462.

   

  88. Desbrow B., Bauer J., Blum C., Kandasamy A., McDonald A., Montgomery K. Assessment of nutritional status in hemodialysis patients using patient-generated subjective global assessment. Journal of Renal Nutrition. 2005; 15(2):211-216.

   

  89. Stojanovic M., Stojanovic D., Stefanovic V. The Impact of Malnutrition on Mortality in Patients on Maintenance Hemodialysis in Serbia. Artificial Organs. 2008;32(5):398-405.

   

  90.Charlson ME., Pompei P.,Ales KL., Mackenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies : Development and Validation, 1987;40(5);373-383.

  91.Ghaffari F., Fotokian Z., Karimi M., Keihanian SH., Karimi H. The relationship between anemia related fatigue and quality of life in canceric patients. JQUMS,2009;13(1);35-41.

  92.Ramsey SD., Andersen MR., Etzioni R., Moinpour C., Peacock S., Potosky A., et al.       Quality of life in survivors of colorectal carcinoma.Cancer,2000;88(6);1294-303.

  93. Afshar R., Sanavi S., Izadi-Khah A. Assessment of nutritional status in patients undergoing maintenance hemodialysis: a single-center study from Iran. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2007;18(3):397-404(Text in Persian).

   

  94. Tilor CR., lillis C., lemone P., lynn P., fundamentals of nursing the art and sience of nursing care. 7th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

  95. Segall L., Mardare NG.,Sorin Ungureanu S., Busuioc1 M., Nistor I., Enache1 R., Simona M., Covic A. Nutritional status evaluation and survival in haemodialysis patients in one centre from Romania. Nephrology Dialysis Transplantation. 2009;24:2536–2540.

   

  96. Marcen R., Teruel JL., de la Cal MA., Gamez C. The impact of malnutrition in morbidity and mortality in stable hemodialysis patients. Spanish Cooperative Study of Nutrition in Hemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1997;12:2324-2331

  97. Chazot Ch and JeanG., The advantages and challenges of increasing the duration and frequency of maintenance dialysis sessions. Nature clinical practice NEPHROLOG, 2009; 5(1); 165-173.

  98. Silveira CB., Olaia Ribeiro Pantoja IK., Marques Silva AR., De Azevedo RN., Desa NB., et al. quality of life Hemodialysis patients in a Brazilian public Hospital in Belem-para. J Bras, Nefro. 2010; 32(1); 37-42.

  99. Anees M., Hameed F., Mumtaz A., Ibrahim M., Saeed Khan MN., Dialysis related factors affecting quality of life in patient on hemodialysis. Iranian journal of kidney diseas, 2011; 5 (9); 9-14.

  100. AL-Jumaihh A., Al-Onazi K., Binsalih F., Al-Sayyari A., A Study of Quality of Life and its Determinants among Hemodialysis Patiens Using the KDQL-SF Instrument in One Center in Saudi Arabia. Arab Journal of Nephrology and Transplantation, 2011; 4(3); 125-30.

  101. Seica A., Segall L., Verzan C., Vaduva N., Madincea M., Rusoiu S., Factors affecting the quality of  life of haemodialysis patients from Rmania: a multicentric study. Nephrol Dial Transplate; 2009; 24; 626-629.

  102. Lopes AA., Jennifer L., Gresham B., David a., Goodkin., Fukuhara S., et al. factors associated with health-related quality of life among Hemodialysis Patients in the DOPPS. Qual life Res, 2007; 16; 545-557.

  103. Tel H., Determining Quality of life and Sleep in Hemodialysis patients. Dialysis & Transplantation, 2009; 1-5.

  104. Hseih RL., Lee WC., Huang HY., Change CH., Quality of life and its correlates in ambulatory hemodialysis patients. J nephrol, 2007; 20; 731-738.

  105. Chiang CH-K., Chiang C-K., Peng Y-S., Chiang S-S., Peng C-S., He Y-H., et al. Health-Related Quality of Life in Hemodialysis patients in Tiwan: A multicenter study. plod purify, 2004; 22 ; 490-498.

  106. Pakpor AH., Yekaninejad MS., Molsted S., Harrison AP., Hashemi F., Saffari M. Translation, cultural adaptation assessment and both validity and reliability testing of the kidney Disease Quality of Life-short Form version 1.3 for use with Iranian patients. Nephrology, 2011; (16); 106-112.

  107. Germin-Petrovic D., Mesaros-Devcic H., Lesac A., M., Soldatic M., Vezmar D., et al. Health-related quality of life in the patients on maintenance hemodialysis : the analysis of demographic and clinical factors. Coll Antropol, 2011; 35 (3); 687-93.

  108. Sathvik BS., Parthasarathi G., Narahari MG., Gurudev KC., An assessment of the quality of life in hemodialysis patients using the WHOQOL-BREF  questionnair. Indian J ephrol 2008 October; 18(4); 141-149.

  109. Moist LM., Bragg-Gresham JL., Pisoni RL., Saran R., Akiba T., Jacobson RH., et al. Travel time to dialysis as a predictor of Health related quality of life, adherence , and mortality: The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) . Am J Kidney Dis, 2008; 51; 641-650.

  110. Yang SH., Kuo PW., Wang JD., Lin MI., Syi Su., et al. Quality of life and its determinants of hemodialysis patient in tiwan measured with WHO QOL BREEF (TW). A merican journal of kidney diseas, 2005;46 (4), 653-641.

  111. Fukuhara S., Lopes AA., Bragg-Gresham JL., Kurokawa K,. Mapes DL,. Akizawa T., et al. Health-related quality of life among dialysis patients on three continents: The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Kidney Int 2003; 64: 1903–10.

  112. Ginieri-Coccossis M., Theofilou P., Synodinou C., Tomaras V., Soldatos C., Quality of life, mental health and believes in hemodialysis and peritoneal dialysis patients : Investigating differences in early and later years of current treatment . BMC Nephrology, 2008; 9-14.

  113. Gurreebun F., Hartley GH., Brown AL., Ward MC., Goodship THJ. Nutritional screening in patients on hemodialysis: is subjective global assessment an appropriate tool?, Journal of Renal Nutrition,2007;17(2):114-117.


موضوع پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , نمونه پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , جستجوی پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , فایل PDF پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , پروژه در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392 , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همو دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه چکیده مقدمه و هدف : همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان ...

چکیده مقدمه: در بیماری نارسایی انتهایی کلیه لازم است خانواده اقدامات حمایتی را برای بیمار دیالیزی­اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام ­دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل­ می­کنند. هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی چکیده برررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ، بر تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاری خون پرفشاری‌خون، نقش قابل توجهی را در ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی و مرگ و میر این نوع بیماری‌ها در جهان ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که پرفشاری‌خون ارتباط پیچیده‌ای با ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: بیماران نارسایی مرحله نهایی کلیه، درد ناشی از کانولاسیون های مکرر فیستول را به عنوان شدیدترین استرس حاصل از روند درمان و بزرگ ترین دغدغه زندگی خود می دانند. پرستاران به عنوان یکی از اهداف اساسی اقدامات خود، وظیفه تسکین این درد را بر عهده دارند. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی ...

چکیده مقدمه: تغذیه­ی روده­ای یک روش ارجح و ایمن در بیماران بستری در بخش­های ویژه به شمار می­آید که علیرغم مزایای فراوان آن دارای عوارضی از جمله آسپیراسیون تنفسی می­باشد. پنومونی ناشی از آسپیراسیون مسئول ایجاد 15 تا 20 درصد عفونت بیمارستانی و افزا یش 39 درصدی هزینه­ها می­باشد و همچنین یکی از ده علل مرگ در ایالات متحده تلقی می­گردد که با انتخاب بهترین روش تغذیه می­توان از این ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکر های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 ...

پایان نامه: جهت دریافت دکترا چکیده مقدمه:یکی از عوارض نادر انفارکتوس میوکارد که طی هفته‌ها و ماهها بعد از آن اتفاق می‌افتد آنوریسم بطن چپ است که به صورت قطعه ای نازک و گسسته دیواره بطن چپ که هم در طول سیستول و هم در طول دیاستول برآمده است و پایه عریضی دارد تعریف می‌شود . اکثر آنوریسم‌های بطن چپ در دیواره قدامی و اپکس و در تعداد کمی در دیواره خلفی قاعده ای قلب رخ می‌دهد. هدف از ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری(رشته مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه:زخم فشاری، یک آسیب بافتی است که به واسطه فشار ایجاد می شود و می تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگیر کند. زخم فشاری، یک فرایند دردناک، ناتوان کننده می باشد و سلامتی فرد را با افزایش مرگ ومیر و ناخوشی برحسب افزایش طول مدت بستری، افزایش میزان عفونت و افزایش نیاز برای روش های جراحی به ...

ثبت سفارش