پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390.

word 3 MB 32051 120
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیان مساله

      امروزه اخلاق کانون و مرکز بسیاری از تحولات در دنیای کنونی است. بشریت پس از طی دوره های مختلف می رود تا رویکردی عقلانی و اخلاقی در تامین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را کانون و مرکز تحولات دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که در ارائه خدمات به انسانها پیشتاز هستند. حرفه پرستاری از جمله علومی است که در گذشته ، حال و آینده دارای جنبه های اخلاقی فراوان و مثال زدنی است. اخلاق پرستاری شاخه ای از اخلاق پزشکی است که تحت تاثیر پیشرفتهای این رشته قرار گرفته است. تحولات دنیای کنونی در برگیرنده ویژگی هایی است که نیاز به رویکرد اخلاق در حرفه های مرتبط با پزشکی را ضرورتی انکار ناپذیر کرده است([i]).

       ماهیت خدمات سلامت که با موضوع ارزشمند حفظ زندگی و ارتقاء کیفیت آن و حذف یا تقلیل بیماری و ناتوانی سر و کار دارد به طور عام و رشته پرستاری بطور خاص با این گرایش و ایده در مدیریت خدمات سازگار است. به بیان دیگر می توان گفت سنگ بنا و اصل اصیل در انجام مراقبتهای پرستاری شایسته جامعه امروز و دنیای آینده تربیت پرستارانی است که واجد اخلاق حرفه ای باشند([ii])

      با وجود همه تاکیداتی که بر لزوم اولویت اخلاق بر هر پدیده دیگری شده، آنچه در حال حاضر در عمل مشاهده می شود، تردید در مورد صلاحیتهای حرفه ای پرستاری و دیگر رشته های مرتبط با امر سلامت است([iii]). با وجود سیستم رو به رشد و پویای پرستاری، وجود پرستارانی با صلاحیت حرفه ای نیاز است که بتوانند مراقبتهایی مطلوب و اخلاقی ارائه دهند. این امر می طلبد که پرستاران علاوه بر دارا بودن توان مهارت عملکردی مناسب از توان بالایی در استدلال اخلاقی و ارتباط موثر با بیمار برخوردار باشند([iv]).

      بعضی نویسندگان به چهارچوبی تحت عنوان اخلاق مراقبت اشاره می کنند که بر اساس آن برنامه های آموزشی به سمت توسعه مراقبت اخلاق محور و با رویکردی مبتنی بر صلاحیت هدایت می شود که در این برنامه ها نقش خصوصیات و ویژگی های انسان مدارانه برجسته شده است([v]،[vi]).در این میان جزء اصلی خدمات پرستاری، ارائه مراقبت به مددجویان نیازمند بوده که لازمه آن وجود عنصر اخلاق بعنوان جزئی لاینفک در کلیه ابعاد ارائه این خدمات است، مراقبت اخلاقی نیازی جهانی است، زیرا جزئی مهم در ارائه مراقبت پرستاری است، التزام به مراقبت اخلاقی[1] بعنوان هسته مرکزی ارزش های پرستاری تعریف شده و نشان دهنده درجه نگرانی برای بیمار و میزان احترام به شخصیت بیمار در حین مراقبت پرستاری از او تعریف شده و پایه ای برای پرستاران و دانش جویان پرستاری است تا مراقبت بیمار محور خود را در تمام جنبه های مراقبت پرستاری گسترش دهند([vii]). اهمیت التزام به مراقبت اخلاقی به حدی است که گاهی بر جنبه های فنی کار پرستاری برتری می یابد. این نکته فقط یک برداشت و احساس نیست که ناشی از طبع انسان و گرایش او به حسن خلق باشد، بلکه موضوعی منطقی است، زیرا توجه به اخلاقیات در مراقبت به دنبال خود الزام به یادگیری مداوم و انجام کارهای خوب را خواهد داشت([viii]).

      جهت نیل به این هدف، نیازمند افزایش توانایی پرستاران در موضوعات اخلاقی هستیم، این توانایی برای پرستاران ضروری است. سالهاست که کدهای اخلاقی (رازداری، احترام به حقوق بیمار،صداقت و...)در جهان تدوین شده اند و این امر نشان دهنده ی اهمیت اخلاق به عنوان یکی از عناصر اصلی پرستاری است([ix]) ارزش گذاشتن به مراقبت اخلاقی در حرفه پرستاری، پرستاران را به بالاترین سطح استانداردها رسانده و نگرش و فلسفه او را به سمت تعهد اخلاقی و عملکرد دقیق جهت حمایت از بیماران سوق می دهد، اما آنچه بعنوان چالشی اساسی در راه رسیدن به التزام به مراقبت اخلاقی وجود دارد، وجود پدیده ای به نام عدم صداقت علمی[2] است. و بنا به تعریف هر شکلی از عدم صداقت است که در ارتباط با فعالیتهای رسمی دانشگاهی روی می دهد.عدم صداقت علمی در قالب کپی برداری، جعل، تخریب و... به چالشی طویل المدت در مراکز آموزش عالی و برای مدرسین تبدیل گشته و وجود آن در مطالعات بسیاری به اثبات رسیده است ([x]).عدم صداقت علمی از دوران قبل از دانشجویی تا دوران دانشجویی، بویژه در مدارس پرستاری به پدیده ای رو به رشد تبدیل شده است.عدم صداقت علمی موضوعی حاد برای مراکز علمی معاصر شده است، آنچنان که موضوع بیش از 100 پژوهش در 30 سال گذشته بوده است.([xi]).

      بر اساس گفته مک لافرتی[3] هر حرفه دارای هدفی مقدس می باشد و صداقت بعنوان جزئی ضروری برای آن حرفه جهت بقا و پیشرفت می باشد در نتیجه موضوع عدم صداقت علمی مسئله ای حیاتی برای حرفه ها می باشد زیرا منعکس کننده رشد نگرانی در مورد مشکلات اخلاقی در دنیای کاری می باشد، در میان تمامی حرفه های دنیا، پرستاری یکی از باصداقت ترین حرفه هاست. در یک سرشماری که در کشور امریکا در سال 2003 صورت گرفت پرستاری در بین 23 حرفه دارای بالاترین استانداردهای اخلاقی و صداقت کاری بود، در چنین سطح بالایی از انتظارات اخلاقی چنین به نظر می رسد که عدم صداقت علمی در برنامه های پرستاری وجود ندارد و این در حالی است که دانشجویان پرستاری مرتکب رفتارهای عدم صداقت علمی می شوند بدون آنکه آنرا عدم صداقت بدانند([xii]).

      عدم صداقت علمی در محیط های علمی و بالینی  در حرفه های مرتبط با سلامت نظیر پرستاری بسیار نگران کننده است زیرا این حرفه ها بر زندگی اشخاص دیگر تاثیر گذار هستند([xiii]). آنچه مربیان پرستاری را نگران می کند آنست که دانشجویان پرستاری هم در کلاس درس و هم در محیطهای بالینی دچار عدم صداقت علمی می شوند(6) و این به دلیل آنست که رفتارهای اخلاقی اشخاص در محیط کار با رفتارهای اخلاقی آنها بعنوان دانشجو همبستگی دارد (7 ). از آنجایی که پایه ارتباط بین پرستار و بیمار بر صداقت و درستی استوار است، مسئله عدم صداقت علمی چالشی بزرگ است زیرا پرستاران در ارتباط مستقیم با بیماران هستند(6). عدم صداقت علمی در کلاس درس اثرات بالقوه جدی بر بیماران دارد زیرا اگر دانشجویان در کلاس درس مرتکب عدم صداقت علمی شوند، مهارتها و دانش های مورد نیاز جهت انجام مراقبت ایمن در محیط های بالینی را فرا نخواهند گرفت.از لحاظ علمی چنانچه پرستاری وارد حیطه کاری بدون دانش کافی شود خطاهای بحرانی می تواند بوجود آید، علیرغم این حقیقت که حرفه پرستاری از سطح بالایی از صداقت برخوردار است درصد قابل توجهی از دانشجویان پرستاری رفتارهای عدم صداقت علمی را از خود بروز می دهند.

      باورس [4](1964) در پژوهش خود نشان داد که 26% دانشجویان در سر جلسه آزمون مرتکب عدم صداقت علمی می شوند مک کب و تروینو[5] (2002) مجدداً در سال 1993 این پژوهش را بر روی دانشجویان انجام دادند و مشاهده نمودند که اینبار52% دانشجویان مرتکب عدم صداقت علمی شده اند، با توجه به مشابهت نمونه ها می توان افزایش میزان عدم صداقت علمی در دانشجویان را استدلال نمود(7). از سوی دیگر پایه و اساس یک ساختار و سیستم ارزشیابی موثر بر احترام و صداقت دوطرفه است. دانشجویان و مربیان باید با یکدیگر با احترام و صداقت برخورد نمایند، که این صداقت پایه ای را برای آموزش، یادگیری و ارزشیابی تشکیل می دهد. بروز رفتارهای عدم صداقت علمی نظیر کپی کردن ، دروغ گویی و... می تواند اعتماد مربیان نسبت به دانشجویان را تخریب نماید([xiv]).عدم صداقت علمی دانشجویان پرستاری    می تواند بطور جدی استانداردهای حرفه ای کار پرستاری را کاهش داده، به انسجام جامعه علمی پرستاران خدشه وارد کرده و کیفیت سیستم سلامت را تضعیف کند. مربیان باید نسبت به اشکال گوناگون رفتارهای عدم صداقت علمی دانشجویان پرستاری آگاهی داشته باشند. (4). پاترسون و دیگران[6] (2003) نشان دادند که عقاید اساتید و دانشجویان درباره پدیده کپی برداری بعنوان جزئی از عدم صداقت علمی با هم متفاوت است. در حالیکه اساتید این پدیده را ناشی از شکست اخلاقی دانشجو می دانند، دانشجویان به آن بعنوان یک خصوصیت مراکز علمی می نگرند. همچنین دانشجویان کپی برداری را اقدامی بر حسب موقعیت می دانند و نه ناشی از عدم صداقت(5).اکثر دانشجویان از اثرات عدم صداقت علمی در محیط بالینی بر روی بیماران آگاهی دارند اما از اثرات عدم صداقت علمی در کلاس درس و انتقال آن به محیطهای بالینی آگاهی ندارند([xv]) . برخی از مراکز آموزشی از کدهای اخلاق[7] پرستاری)مراقبت از بیماران، رازداری،صداقت در رفتار، حفظ ارزشهای پرستاری و...) برای مبارزه با پدیده عدم صداقت علمی دانشجویان استفاده می کنند (8) کدهای اخلاقی، ارزشهای اخلاقی در محیطهای علمی و بالینی هستند که جزئی از برنامه آموزشی پرستاران بوده و نشان برجسته حرفه پرستاری می باشند ([xvi])گلد[8] و همکاران در پژوهش خود 4 نگرانی اصلی پرستاران در زمینه مراقبت اخلاقی از بیماران را عدم رازداری پرستاران، عدم رعایت عدالت در مراقبت از بیماران، عدم حفظ ارزشهای اخلاقی در مراقبت، عدم توانایی پرستاران در تشخیص معضلات اخلاقی مراقبت و نحوه صحیح مواجهه صحیح با آنها بیان کرده اند([xvii]).میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران طبق گزارش نصیریانی در سطح رضایت بخشی نیست، وی اظهار می کند برای رعایت حقوق بیمار و تشخیص مشکلات اخلاقی و حقوقی، پرستاران باید آگاهی کافی نسبت به اصول اخلاقی و حقوقی مراقبت داشته باشند([xviii]).

      آموزش کدهای اخلاقی به پرستاران امری حیاتی در برنامه آموزشی پرستاری بوده و عنصری تعیین کننده برای التزام به مراقبت اخلاقی در محیطهای بالینی محسوب می شود ([xix]) مک کرینک[9] در پژوهش خود مشخص نمود که نگرش دانشجویان نسبت به کدهای اخلاقی، قویترین پیش گویی کننده برای تعهد و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی از سوی دانشجویان رشته پرستاری می باشد([xx]) کدهای اخلاقی بصورت تدریجی حس اجتماعی شدن را در دانشجویان ایجاد کرده و باعث می شود تا نسبت به رفتارهای خود در قبال همکلاسی ها احساس مسئولیت نمایند(8).

      متاسفانه دانشجویانی که دچار عدم صداقت علمی می شوند با مکانیسمی تحت عنوان رفتار خنثی کننده[10] (انکار،دلیل تراشی،مقصر دانستن دیگران و...) خود را از زیر بار فشار روانی ناشی از ارتکاب رفتار عدم صداقت علمی آزاد می کنند، هاینس[11] و دیگران به ارتباط این تئوری با عدم صداقت علمی در دانشکده ها پی بردند و ارتباط معناداری میان گزارش ارتکاب عدم صداقت علمی توسط دانشجویان و رفتارهای خنثی کننده یافتند([xxi])،بر طبق گفته روبرتز[12](1997) دانشجویان پرستاری اغلب رفتارهای غیر اخلاقی خود را با انکار خطاها، کافی ندانستن زمان، بیان اینکه درخواستهای غیر منصفانه آموزشی باعث عدم صداقت علمی می شود ، انداختن تقصیر به گردن مربیان و... خنثی می کنند(12).رفتارهای خنثی کننده ای که دانشجویان برای انجام عدم صداقت علمی بکار می برند( احساس فشار درونی جهت گرفتن نمره خوب، ناعادلانه دانستن سیستم آموزشی، سختی امتحان، احساس اینکه دیگران مرتکب عدم صداقت علمی می شوند بدون اینکه لو رفته و یا مجازات شوند)  نیز جزء مشکلات موجود در محیط های آموزشی می باشد([xxii]).در پژوهش های دیگر بر روی دانشجویان پرستاری، آشکار شده که رفتارهای خنثی کننده پیش گویی کننده بروز عدم صداقت علمی می باشد (4). همانگونه که آرویدسون[13](2004) دریافت ،استفاده از مکانیسم های خنثی سازی و یا دلیل تراشی، قویاً با بروز رفتارهای عدم صداقت علمی در ارتباط است به نحوی که مکانیسم خنثی سازی به دانشجویانی که در رفتارهای عدم صداقت علمی شرکت می کنند اجازه می دهد وجدان درونی خود را تضعیف کرده و تصویر بیرونی از صداقت و درستی را که از آنها در حرفه پرستاری انتظار می رود، حفظ کنند([xxiii])

 • فهرست:

   

  فصل اول: کلیات

  1-1زمینه پژوهش1

  1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)7

  1-3 سوالات پژوهش7

  1-4 تعاریف واژه ها8

  1-5 پیش فرض های پژوهش9

  1-6 محدودیت های پژوهش10

   فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  2-1 چهارچوب پژوهش11

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده 25

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 نوع پژوهش47

  3-2 جامعه پژوهش47

  3-3 نمونه های پژوهش47

  3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 47

  3-5 مشخصات واحدهای مورد پژوهش 47

  3-6 محیط پژوهش48

  3-7 ابزار گردآوری داده ها 48

  3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات 50

  3-9 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها50

  3-10 ملاحظات اخلاقی52

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1 یافته های پژوهش53

  4-2 جداول54

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش93

  5-2 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی102

  فهرست منابع 106

  پیوستها

  پرسشنامه

  چکیده انگلیسی

   

   

  منبع:

  [1] .Horton, K., Taschudin V., Forget A. the value of nursing. A literature reviwe.nurs ethics. 2007;14(6):716-740.

  [1] .Mallaber, C., Turner P. competency versus hours: an examination of a current dilemma in nurse education. Nurse educ today.2006;26(2):110-114.

  [1] .Hart, PA.,Oslon DK.,Fredrikson L.,Mcgovern P.Competencies most valued by employers implications for master prepared occupational health nurses.AAOHN J.2006;54(7):327-335.

  [1] .Bjork, IT.what constitutes a nursing practical skill?.West J nurs res.1999;21(1):51-70.

  [1] .Benner, MP. Value pluralism, moral competence, and nursing education. United states, Delewar: University of delevar.1985.

  [1] .Cooper, MC. Principle-oriented ethics and the ethics of care: a creative tension. ANS Adv nurs sci.1991;14(2):22-31.

  [1] . Cook, P. R., & Cullen, J. A. Caring as an imperative for nursing education. Nursing Education Perspectives.(2003); 24(4): 192-197.

   

  [1] . همایی، رحیمی م. بررسی نظرات بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی همدان در مورد تهاجم به قلمرو شخصی آنها در سال 1382. خلاصه مقالات همایش سراسری کیفیت زندگی تهران 1386،دوره4 (شماره54)،ص: 25-21.

   

  [1] . عباس زاده، ع.، عابدی، ح.، غفرانی پور، ف.، شریف، ف. طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران. طب و تزکیه 1381، شماره47،ص: 67-59.

   

  [1] . McCrink, A. Nursing attitude towards academic misconduct, the code of ethics for nurses and their commitment to the ethic of caring. A dissertation submitted for the degree of Doctor of Education. Dowling college; 2008.

   

  [1] .Wideman, M. Caring, Sharing, Coping and Control: Academic Dishonesty and the nursing student. A thesis submitted for the degree of Doctor of philosophy.University of Toronto. Department of curriculum. Teaching and Learning Ontario Institute for studies in education; 2009.

   

  [1] .Arhin Ottie, A., Jones, K. A multidiscipline exploration of college sntudens’ perceptions of academic dishonesty: Are nursing students different from other college students?. Nurse education today. 2009; 29:710-714.

   

  [1] . Langone M., Faculty perception of academic and clinical dishonesty in traditional honor code and non honor code nursing programs. A dissertation for the degree of doctor of philosophy in health sciences, college of health sciences of touro university international,2006.

   

  [1] . Gaberson, K., Academic dishonesty among nuring students. Nursing Forum. 1997; 32(3): 14-2

  [1] . Baxter, PE ., Boblin, SL. The moral development of baccalaureate nursing student: Understanding unethical behavior in classroom and clinical settings. Journal of nursing education. 2007; 46(1): 20-27.

   

  [1] . Davidhizar, R. Honesty: The best policy in nursing practice. Today's OR Nurse. (1992); 14(1): 30-34.

   

  [1] .Gold, C., Chambers, J., Devorak EM. Ethical dilemmas in the lived experience of nursing practice. Nurse ethics. 1995;2(2):131-142.

  [1] . نصیریانی، خ.، فرنیا، ف.، نصیریانی، ف. بررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد. مجله علمی پزشکی قانون، 1386، دوره13(شماره1)،ص:37-33.

  [1] . Dierckx, D., Casterle, B., et al. Nursing students' responses to ethical dilemmas in nursing practice. NursingEthics. (1997); 4(1): 12-28.

   

  [1] .McCrink, A .Academic Misconduct in Nursing Students: Behaviors, Attitudes, Rationalizations, and Cultural Identity. Journal of Nursing Education. 2010;49(11):653-659.

   

  [1] .Haines, VJ.,et al. College cheating: Immaturity, lack of commitment and the neutralizing attitude. Research in HigherEducation. (1986);  25(4): 342-354.

   

  [1] .McCabe, D., Academic dishonesty in nursing school: An empirical investigation. Journal of nursing education. 2009; 48(11): 614-623.

   

  [1] . Arvidson, C. J. The anatomy of academic dishonesty: Cognitive development, self-concept, neutralization techniques and attitudes towards cheating. Dissertation Abstracts International. (2004);65: 08A. (UMI No. 3144972).

   

  [1] . Wolf, Z. R., Hoerst, B. Professional commitment in RN-BSN and Basic BSN Students. Nurse Educator, 2007, 32(2), 61-65.

  [1] .عابدی، ح .، حیدری، ع.، صلصالی م. تجارب دانش آموختگان پرستاری از آمادگی حرفهای در جریان گذر به نقش بالینی خود. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،1383، دوره 4(شماره12)،ص:78-69.

  [1] .Dierckx de casterle, B., Grypdonck, M., Cannaerts, N. Steeman E. Emprical ethics in action: Lesson from two emprical studies in nursing ethics. Med health care philos.2004;7(1):31-39.

  [1] . عباس زاده، ع.، عابدی، ح .، غفرانی پور، ف. طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران. طب و تزکیه،1381،شماره47،ص: 67-59.

  [1] . برهانی، ف.، عباس زاده، ع. تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران. چکیده مقالات اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.25-23 اردیبهشت1386،ص: 31 .

  [1] . برهانی، ف.، الحانی، ف.، محمدی، ع.، عباس زاده ع. تبیین معنی صلاحیت اخلاقی پرستاران در مراقبت از بیمار. چکیده مقالات دهمین اجلاس آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیایی-اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق. دانشگاه علوم پزشکی تهران، 9-6 اردیبهشت1388،ص:28 .

  [1] . Conner, M., Sparks,  P.  Ambivalence and  attitudes.  European Review of Social Psychology. (2002);   12:70-73.

  [1] . Sheppard, B.H., Hartwick, J., Warshaw, P.R. The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research. Journal of Consumer Research. 1988;15: 325–343.

  [1] . Ajzen, I. The theory of planned behavior. Org. Behav. Hum. Decis. Process. (1991); 50: 179–211.

   

  [1] . مرتاض، س.، گرشاسبی ا. مروری بر مبانی اخلاق و اخلاق پزشکی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی، سال هجدهم، شماره90، دیماه1389،ص: 11-1.

  [1] . مصباح، م. بنیادی ترین اندیشه ها: گزیده ای از مبانی اندیشه اسلامی.قم:انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سال 1390،چاپ اول.

  [1] .بیک زاد، ج.، صادقی م.، کاظمی قلعه. اخلاق حرفه ای ضرورت اجتناب ناپذیر سازمانهای امروزی. مجله عصر مدیریت، سال چهارم، شماره 17و16، مهر 1389،ص:63-58.

  [1] .قاسمی، ه . اخلاق حرفه ای ضرورت یا انتخاب. مجله توسعه، بهار 1390، ص:91-87.

  [1] . دهقان منشادی، ص . شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای. مجله کارآفرین، شماره 86، مرداد و شهریور 1390، ص:62-60.

  [1] .برهانی، ف.، الحانی، ف.، محمدی ع.، عباس زاده ع . درک دانشجویان پرستاری از موانع کسب اخلاق حرفه ای: یک تحقیق کیفی، گام های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره هشتم، شماره اول، 1390، ص:80-67.

  [1] . American Nurses Association. Nursing: Scope and standards of practice. Silver Spring, MD: Nursingbooks.org.(2004).

   

  [1] . Cook, P. R., Cullen, J. A. Caring as an imperative for nursing education. Nursing Education Perspectives.(2003);24(4): 192-197.

   

  [1] . Murdock, TB., Beauchamp, AS, Hinton, A. Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating?. European Journal of Psychology of Education. (2008); 23(4):477-492.

  [1] . Murdock, TB., Anderman, EM. Motivational perspectives on student cheating: toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist (2006); 41(3): 129-145.

  [1] . Rettinger, DA., Kramer, Y. Situational and personal causes of student cheating. Research in Higher Education.(2009); 50: 293-313.

  [1] . Rettinger, DA., Jordan AE. The Relations among Religion, Motivation, and college cheating: A Natural Experiment. Ethics & Behavior. (2005); 15(2): 107-129

  [1] . خامسان، ا.، امیری، م. بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1، 1390، ص:61-53.

  [1] . Richard, A., Rene, L., Metzger, G., Scofield, B., Marisa, A., Wade, H., Lillian, E., Reyes, and Gary, H. . "Examining the Decision Process of Students' Cheating Behavior: An Empirical Study". Journal of Business Ethics . (2004); 50(1): 399.

  [1] . Kenneth, J. Smith, JA. Davy, and Debbie, E. "An Examination of Cheating and its Antecedents Among Marketing and Management Majors". Journal of Business Ethics. (March 2004); 50(1): 66.

   

   

  [1]. Bernard, E., Whitley, Jr.  Academic Dishonesty: An Educator's Guide.  Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.2002; 5.

   

  [1] . McCabe, D. "The Influence of Situational Ethics on Cheating Among College Students". Sociological Inquiry. (August 1992); 62(3): 368.

   

  [1] . Arhin, A., Jones, K., A multidiscipline exploration of college sntudens’ perceptions of academic dishonesty: Are nursing students different from other college students?. Nurse education today. 2009; 29: 710-714.

   

  [1] . Barefoot, C. "The Evolution of Honor: Enduring Principle, Changing Times". The University of Virginia Magazine (Charlottesville, VA: University of Virginia Alumni Assn.). Spiring 2008; 97 (1): 22–27. 

  [1] . Rakovski, C., Levy, E. ACADEMIC DISHONESTY: PERCEPTIONS OF BUSINESS STUDENTS. College Student Journal .ProQuest Psychology Journals Jun 2007; 41(2): 466-481.

   

  [1] . Vandehey, M., Diekhoff, G., LaBeff, E .College Cheating: A Twenty-Year Follow-Up and the Addition of an Honor Code. Journal of College Student Development. ProQuest Psychology Journals. Jul/Aug 2007; 48( 4): 468-480.

   

  [1] . Sajid Nazir, M ., Shakeel Aslam, M. Academic dishonesty and perceptions of Pakistani students. InternationalJournal of Educational Management., 2010; 24 ( 7): 655-668

   

  [1] . McCabe, D., Feghali, T. Academic Dishonesty in the Middle East: Individual and Contextual Factors. Res High Educ. (2008); 49:451–46.

  [1] . Austin, Z., Collins, D., Remillard, A., Kelcher, S.,Chui, S. Influence of Attitudes Toward Curriculum on Dishonest Academic Behavior. American Journal of Pharmaceutical Education. 2006; 70 (3):1-10.

  [1] . Rabi, S., Patton, L., Fjortoft, N., Zgarrick, D. Characteristics, Prevalence, Attitudes, and Perceptions of Academic Dishonesty Among Pharmacy Students. American Journal of Pharmaceutical Education. 2006; 70 (4):1-9.

  [1] . نخعی، ن.، سید حسینی، و. بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن. گام های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال اول، شماره دوم،1384، ص: 63-57.

   

  [1] . Hariharan, S., Jonnalagadda, R ., Walrond, E &Moseley, H .Knowledge, attitudes and practice of healthcare ethics and law among doctors and nurses in Barbados. JOURNAL OF BMC Medical Ethics. 2006 ;7(7):1-9.

   

  [1] . Walton, C., AN INVESTIGATION OF ACADEMIC DISHONESTYAMONG UNDERGRADUATES AT KANSAS STATE UNIVERSITY. AN ABSTRACT OF A DISSERTATION submitted in partial fulfillment of the requirements for the degreeDOCTOR OF PHILOSOPHY. Department of Special Education. Counseling and Student Affairs,College ofEducation . KANSAS STATE UNIVERSITY . Manhattan, Kansas. . 2010; 58-62.

  [1] . Arnold, R., Martin, B., Jinks, M & Bigby, L . Is there a Relationship between Honor Codes and Academic Dishonesty? . Journal of College and Character. February 2007; 8(2): 1-20.

   

  [1] .  McCabe, D.,Trevino, L.,Butterfield, K. Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. Jornal of  Ethics and Behavior.(2001); 11 (3):219 – 232


موضوع پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., نمونه پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., جستجوی پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., فایل Word پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., فایل PDF پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., مقاله در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., پروژه در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., پروژه درباره پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390., رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی ،رفتار های خنثی کننده ،کد های اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390.

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی جراحی) چکیده زمینه و هدف: جو اخلاقی محیط کاری بیمارستان، علاوه بر تاثیر بر کیفیت مراقبت­های ارائه شده توسط پرسنل، در رضایت شغلی آن­ها نیز موثر است. از طرفی جو حاکم بر محیط­های بالینی، از عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود نیز گزارش شده است. به­ دلیل عدم وجود مطالعه­ای در مورد تاثیر جو ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند. هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پایان­نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري(M.A ) پاييز 1392   چکيده امروزه سالمندان قشر بزرگي از جمعيت هر جامعه اي را تشکيل مي دهند، به دليل کنترل رشد جمعيت و اف

ثبت سفارش