پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ

word 8 MB 32095 78
1393 دکترا علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده:

  مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های استخوانی اثبات شده است. بنابراین استفاده از وسایل اولتراسونیک یک روش موثر در تسریع روند درمان ضایعات و شکستگی های استخوانی تلقی می شود.

  مواد و روش ها: این مطالعه به صورت پایلوت روی 2سگ انجام  شد. جهت ایجاد پریودنتایتیس از o ring  های ارتودنسی به مدت 4 هفته در سرویکال دندان های مولر در سمت راست و چپ مندیبل استفاده شد. عمل دبریدمان و Root planing  در سمت راست مندیبل (گروه شاهد) به وسیله قلم های دستی و در سمت چپ مندیبل (گروه هدف) به وسیله قلم پیزو (mectron-20  ) انجام گرفت. پس از اتمام عمل دبریدمان در سمت چپ قلم پیزو به مدت 10 دقیقه به منظور تحریک فعالیت سلول های استخوانی روی استخوان ناحیه کشیده شد. پس از گذشت 14 روز در نمونه 1 نمونه گیری از استخوان سمت راست و چپ مندیبل به عمل آمد. نمونه گیری در نمونه 2 پس از گذشت 21 روز صورت گرفت.

  یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که به لحاظ آماری امواج اولتراسوند نتوانسته است تأثیری مثبت یا منفی بر روند ترمیم استخوان، از جمله تعداد استئوبلاست ها و استئوکلاست ها، واسکولاریتی، تشکیل الیاف کلاژن، ارتشاح سلولهای آماسی، تشکیل کال استخوانی، وجود شواهد رمادلینگ استخوانی و وجود غضروف بالغ بگذارد. (p>0.05)

  نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه به نظر می رسد به منظور حصول نتایج دقیق تر و مطمئن تر در مورد ارجحیت هر یک از این روش ها، طراحی و انجام مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر ضروری می باشد.

  کلمات کلیدی: امواج اولتراسونیک، جراحی پریودنتال، سلول استخوانی.

   

  فصل اول:

   

   

   

  مروری بر متون و مقالات

   

   

  مقدمه:

  در جریان بیماری های پریودنتال یکی از ساختمان هایی که ممکن است دچار آسیب شود استخوان حمایت کننده دندان یا استخوان آلوئولار است. بنابراین یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های پریودنتال همراه با تحلیل استخوانی در استخوان فکین است این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد و بقای دندان را به آن بازگرداند. محققین علم پزشکی تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک را بر تحریک فعالیت سلول های استخوانی به اثبات رسانده اند. بنابراین امروزه استفاده از وسایل اولتراسونیک یک روش موثر در تسریع روند درمان ضایعات و شکستگی های استخوانی تلقی می شود. مسلم است که در صورت تاثیر مشابه امواج اولتراسونیک بر ساختار استخوانی فکین واستخوان آلوئولار می توان از این امواج جهت تحریک سلول های استخوان ساز در درمان بیماری های پریودنتال طی جراحی ها استفاده کرد و این در حالی است که استفاده از وسایل اولتراسوند در روند درمان بیماری های پریودنتال محدود به SRP و حذف بافت گرانولیشن التهابی طی جراحی ها می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طیسلول های استخوانی مندیبلبر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ می باشد.

   

   

  کلیات:

  انساج پریودونتال دارای 4 جزء اصلی لیگامان پریودونتال، لثه، سمان و استخوان آلوئول هستند که ساپورت لازم برای حفظ دندان ها در فانکشن را فراهم می آورد.(1) این اجزا به صورت یک واحد تکاملی و عملکردی هستند که هر کدام از آن ها، از جمله استخوان آلوئول، در جریان بیماری های پریودنتال ممکن است دچار آسیب شود. استخوان آلوئولار نقش استخوان حمایت کننده دندان را دارد که در روند بیماری های پریودونتال با ازدیاد فعالیت استئوکلاست ها دچار تحلیل میگردد و پروگنوز درمان را تحت تاثیر قرار میدهد.

  درمان پاکت از طریق جراحی:

  درمان جراحی پاکت میتواند به منظور اطمینان از برداشتن کلیه عوامل تحریکی از سطح دندان و یا حذف یا کاهش عمق پاکت پریودونتال انجام گیرد.

  کارآیی درمان پریودونتال به حذف کامل جرم، پلاک و سمنتوم آلوده از سطوح دندان وابسته است. وجود تضاریس در سطح ریشه اغلب جراحی را مشکل تر می سازد. با عمیق تر شدن پاکت، سطحی که باید جرم گیری شود افزایش یافته، زبری سطح ریشه بیشتر به نظر رسیده و دستیابی ضعیف میشود. تمام این مشکلات میتواند با بریدن یا جابجا کردن دیواره بافت نرم پاکت کاهش یابد چون به این طریق مشاهده و دسترسی به سطوح ریشه افزایش می یابد. با استفاده از روش فلپ و تکنیک ژنژیوکتومی میتوان به این نتایج دست یافت. از طرفی حذف پاکت به معنای کاهش عمق پاکت های پریودونتال تا حد سالکوکس فیزیولوژیک است که بیمار توانایی تمیز کردن آن را دارد. با انتخاب صحیح بیمار هم تکنیک های کاهشی و هم تکنیک های افزایشی در کسب این هدف موثر واقع میشود. وجود پاکت نواحی ای را ایجاد میکند که تمیز نگاه داشتن آن برای بیمار غیرممکن بوده و خود باعث افزایش عمق پاکت میشود.(1)

   

  نتایج جراحی پاکت:

  پاکت پریودونتال ممکن است در مرحله فعال یا غیر فعال باشد. در پاکت فعال بعد از درمان تغییرات آماسی در دیواره پاکت کاهش یافته و موجب غیرفعال شدن پاکت و کاهش عمق آن میشود. گاهی پاکتهای غیرفعال ممکن است با LJE التیام پیدا کنند. هرچند این شرایط اغلب ممکن است ناپایدار بوده و احتمال عود و تشکیل پاکت اولیه همیشه وجود دارد.

  موارد تجویز جراحی پریودونتال:

  یافته های زیر میتواند از موارد تجویز جراحی پریودونتال باشد:(1)

  نواحی دارای کانتور استخوانی ناهماهنگ، کوریدورهای عمیق و ضایعات دیگر

  پاکت های روی دندان ها به گونه ای باشد که برداشت کامل عوامل تحریکی از روی ریشه از نظر کلینیکی غیرممکن به نظر برسد. این حالت معمولا در نواحی مولر ها و پرمولر ها روی میدهد.

  در موارد درگیری فورکیشن درجه II و III جهت حذف کامل عوامل موضعی، و نیز در صورت نیاز به قطع ریشه

  پاکتهای داخل استخوانی در ناحیه دیستال مولرهای انتهایی که غالبا با مشکلات موکوژنژیوال پیچیدگی پیدا میکنند.

  التهاب های پایدار در نواحی دارای پاکت متوسط تا عمیق

  در نواحی با پاکت های کم عمق یا سالکوس نرمال، وجود آماس پایدار ممکن است در ارتباط با وجود مشکلات موکوژنژیوال باشد که نیاز به جراحی جهت برطرف نمودن آن دارند.

   

   

  روش های درمان پاکت:

  روش های درمان پاکت را میتوان تحت سه عنوان اصلی طبقه بندی نمود:(1)

  تکنیک های new attachment: که نتایج ایده آل دارد زیرا با ایجاد چسبندگی مجدد لثه به دندان در ناحیه ای کرونالی تر از عمق پاکتی که قبلا وجود داشت، پاکت حذف می شود. این روش ها معمولا با تشکیل استخوان و بازسازی PDL و سمنتوم همراه است.

  برداشتن دیواره پاکت: معمول ترین روش است. دیواره پاکت، بافت نرم ودر مواردی که پاکت داخل استخوانی وجود دارد استخوان را نیز شامل میشود. این دیواره را میتوان به روش های زیر برداشت:

  Shrinkage یا retraction: به این ترتیب که با انجام جرم گیری و تسطیح سطح ریشه فرآیند آماسی برطرف شده و بنابراین لثه انقباض یافته و عمق پاکت کاهش می یابد.

  Surgical removal: با تکنیک ژنژیوکتومی یا از طریق فلپ undisplaced صورت میگیرد.

  Apical displacement: توسط فلپ جابجا شونده به طرف اپیکال انجام میشود.

  برداشتن دیواره دندانی پاکت: که به صورت کشیدن دندان یا قطع قسمتی از دندان انجام میگیرد.

   

  درمان انواع پاکت ها:

  درمان پاکت های لثه ای

  دو عامل باید در نظر گرفته شود: 1) ویژگی دیواره پاکت، 2) امکان دسترسی به آن. دیواره پاکت میتواند ادماتوز و یا فیبروتیک باشد. بافت ادماتوز بعد از حذف عامل موضعی انقباض یافته و بدین وسیله باعث کاهش یا حذف کامل عمق پاکت میگردد. بنابریان در این موارد SRP روش انتخابی است. پاکتهای فیبروتیک به SRP پاسخ نمیدهند و نیاز به جراحی دارند. ژنژیوکتومی روش مناسبی برای این پاکت ها میباشد ولی در موارد ازدیاد حجم قابل توجه ممکن است زخم وسیع بر جای گذارد که همراه با درد و طولانی شدن زمان ترمیم خواهد بود.

  درمان پریودونتیت خفیف:

  در پریودونتیت خفیف یا اولیه، میزان مختصری تحلیل استخوان روی داده است و پاکت ها کم عمق یا متوسط می باشند. در این موارد روش های محتاطانه و بهداشت دهانی مناسب برای کنترل بیماری کفایت میکند. پریودونتیت اولیه ای که در نواحی درمان شده عود کرده است نیاز به آنالیز کامل عوامل ایجاد کننده عود و گاهی انجام جراحی جهت تصحیح آنها دارد.

  درمان پریودونتیت متوسط تا شدید در ناحیه قدامی:

  دندان های قدامی از نظر زیبایی بسیار حائز اهمیت هستند، بنابراین تکنیک هایی که حداقل میزان عریانی ریشه ای قابل مشاهده ایجاد کنند، در اولویت قرار میگیرند. طرح نهایی ممکن است تعادلی بین سلامت و زیبایی باشد و هم سلامت و هم زیبایی را نمیتوان درحد ایده آل انتظار داشت. دندان های قدامی از لحاظ انجام کار محافظه کارانه دارای مزیت هایی هستند: 1) همه آنها تک ریشه هستند و به آسانی قابل دسترسی می باشند. 2) همکاری و دقت بیمار در کنترل پلاک به آسانی میسر می باشد. بنابراین در دندان های قدامی SRP تکنیک انتخابی است. هرچند گاهی جراحی برای دسترسی به ریشه ها ضرورت پیدا میکند. در این موارد Papilla preservation flap اولین انتخاب است، زیرا تحلیل لثه کم و احتمال تشکیل بافت نرم اینترپروگزیمال در آن کمتر است.در مواردی که دندان ها خیلی به هم نزدیک باشند نیز از فلپ برش سالکولار استفاده میشود که نتایج زیبایی بهتری به دنبال دارد.

  زمانی که زیبایی در درجه اول اهمیت نباشد، فلپ modified Widman را میتوان انتخاب نمود. در این روش برش internal bevel در حد 1-2 میلی متر از مارژین لثه داده شده و فلپ نازک نمی شود. در این روش تحلیل لثه به صورت جزئی امکان پذیر است.

  درمان پریودونتیت متوسط تا شدید در ناحیه خلفی:

  در درمان پرمولرها و مولرها معمولا مشکلات زیبایی خاصی مطرح نمیباشد ، بلکه اغلب دسترسی مد نظر است. ضایعات استخوانی در این نواحی شایع تر از ناحیه قدامی بوده و ویژگی های مورفولوژیک ریشه، خصوصا در ارتباط با فورکیشن ها، ممکن است مشکلات غیر قابل حلی را برای استفاده از ابزارها در محیط بسته ایجاد کنند، بنابراین در این نواحی جراحی غالبا تجویز میشود.

  هدف از جراحی در این ناحیه افزایش دسترسی و یا کاهش قابل توجه عمق پاکت در مواقعی که نیاز به جراحی استخوان می باشد، است.

  در بسیاری از موارد پریودونتیت متوسط تا شدید، ضایعه استخوانی ایجاد شده نیاز به درجاتی از تغییر شکل استخوان یا روش های رژنراتیو دارند، زمانی که امکان بازسازی ضایعات استخوانی وجود دارد، PPF تکنیک انتخابی است، زیرا ناحیه اینترپروگزیمال را که اغلب ضایعات در آن قرار دارند، بهتر حفاظت میکند. انتخاب دوم و سوم به ترتیب فلپ سالکولار و MWF می باشند که تا حد ممکن باعث حفظ پاپیلا میشوند. وقتی ضایعه استخوانی با عدم امکان بازسازی استخوانی وجود دارند، مانند کریتر های بین دندانی، تکنیک انتخابی فلپ با شکل دهی استخوان است.

   

   

  Abstract:

   

  Introduction: One of the main goals of periodontal treatments is preserving the alveolar bone to provide tooth vitality. The stimulation of osteoblast cell activity and prevent osteoclastic activity of bone cells during the course of treatment, can be reassembled bone structure. The positive effect of ultrasonic waves to stimulate bone cell activity has been demonstrated. The use of ultrasound is an effective way to accelerate the healing of bone defects and fractures.

  Method: This pilot study was performed on two dogs. To development of periodontitis orthodontic O ring were used for 4 weeks in the left and right cervical mandibular molars. Debridement and root planning was done on the right side of the mandible (control group) with pen in hand and in the left mandible (experimental group) with piezoelectric (mectron-20mW/cm2). After debridement of the left side, the piezoelectric pen was used for 10 minutes in order to stimulate the activity of bone cells on the bone was laid. After 14 days in the first dog, right and left mandibular bone sampling from animals was done. Another dog after 21 day was sampled.

  Result: The results showed that ultrasound could not significantly positive or negative effect on bone healing, including the number of osteoblasts and osteoclasts, vascularity, composed of collagen fibers, inflammatory cell infiltration, Remodeling , formation of callus and mature cartilage (p> 0.05).

  Conclusion: According to the findings, it seems to make the results more accurate and reliable than the priority of each of these methods, the design and conduct studies with larger sample size is necessary.

  Key words: Ultrasound, Periodontal Surgery, Bone Cell.

 • فهرست:

  چکیده فارسی.....................................................................................................................................1

  فصل اول: مروری بر متون و مقالات.................................................................................................2

  فصل دوم: روش کار و مواد................................................................................................................22

  فصل سوم: یافته ها.............................................................................................................................39

  فصل چهارم: بحث..............................................................................................................................52

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................................58

  منابع........................................................................................................................................................61

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................................66

   

  منبع:

   

            Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 11 ed. St. Louis: Elsevier health sciences; 2011.

             Bains VK, Mohan R, Bains R. Application of ultrasound in periodontics: Part I. Journal of Indian Society of Periodontology. 2008 ;12(2):29-33

  3.Wood RW, Loomis AL. XXXVIII. The physical and biological effects of high-frequency sound-waves of great intensity. Philosophical Magazine Series 7. 1927;4(22):417-36.

  4.Zinner DD. Recent ultrasonic dental studies, including periodontia, without the use of an abrasive. J Dent Res. 1955;34(748):9.

  5.Kratochil B, Mornstein V, Forytkova L. Sonochemical effects of descaler-produced ultrasound in vitro. Scripta Medica (BRNO). 2002;75(1):21-30.

  6.Bains VK, Mohan R, Bains R. Application of ultrasound in periodontics: Part II. Journal of Indian Society of Periodontology. 2008;12(3):55

  .   Spranger H. Ultra-sonic diagnosis of marginal periodontal diseases. Int Dent J. 1971 Dec 4;21(4):442-55

  8.Palou ME, McQuade MJ, Rossmann JA. The Use of Ultrasound for the Determination of Periodontal Bone Morphology . Journal of periodontology. 1987;58(4):262-5.

  9.Eger T, Müller HP, Heinecke A. Ultrasonic determination of gingival thickness. Journal of clinical periodontology. 1996;23(9):839-45.

  10.Vaezy S, Zderic V. Hemorrhage control using high intensity focused ultrasound. International Journal of Hyperthermia. 2007;23(2):203-11.

  11.Zderic V, Keshavarzi A, Noble ML, Paun M, Sharar SR, Crum LA, et al. Hemorrhage control in arteries using high-intensity focused ultrasound: A survival study. Ultrasonics. 2006;44(1):46-53.

  12.Young S, Dyson M. The effect of therapeutic ultrasound on angiogenesis. Ultrasound in medicine & biology. 1990;16(3):261-9.

  13.El-Bialy T, Hassan A, Albaghdadi T, Fouad HA, Maimani AR. Growth modification of the mandible with ultrasound in baboons: a preliminary report. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2006;130(4):435. e7-14.

  14.Tanzer M, Harvey E, Kay A, Morton P, Bobyn J. Effect of noninvasive low intensity ultrasoundon bone growth into porous‐coated implants. Journal of orthopaedic research. 1996;14(6):901-6.

  15.El-Bialy T, El-Shamy I, Graber TM. Repair of orthodontically induced root resorption by ultrasound in humans. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2004;126(2):186-93.

  16.Abramovich A. Effect of ultrasound on the tibia of the young rat. Journal of dental research. 1970;49(5):1182.

  17.El-Bialy TH, Royston TJ, Magin RL, Evans CA, Zaki AE-M, Frizzell LA. The effect of pulsed ultrasound on mandibular distraction. Annals of biomedical engineering. 2002;30(10):1251-61.

  18.Brice SL. Clinical evaluation of the use of low-intensity ultrasound in the treatment of recurrent aphthous stomatitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 1997;83(1):14-20.

  19.El-Bialy TH, Zaki AE-M, Evans CA. Effect of ultrasound on rabbit mandibular incisor formation and eruption after mandibular osteodistraction. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2003;124(4):427-34.

  20.Schortinghuis J, Stegenga B, Raghoebar G, de Bont L. Ultrasound stimulation of maxillofacial bone healing. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine. 2003;14(1):63-74.

  21.Schortinghuis J, Ruben JL, Raghoebar GM, Stegenga B, De Bont L. Does ultrasound stimulate osteoconduction? A placebo-controlled single-blind study using collagen membranes in the rat mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005;20(2):181-6.

  22.Griffin XL, Smith N, Parsons N, Costa ML. Ultrasound and shockwave therapy for acute fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2.

  23.Shiraishi R, Masaki C, Toshinaga A, Okinaga T, Nishihara T, Yamanaka N, et al. The effects of low-intensity pulsed ultrasound exposure on gingival cells. Journal of periodontology. 2011;82(10):1498-503.

  24.Saini V, Yadav S, McCormick S. Low-intensity pulsed ultrasound modulates shear stress induced PGHS-2 expression and PGE2 synthesis in MLO-Y4 osteocyte-like cells. Annals of biomedical engineering. 2011;39(1):378-93.

  25.Li L, Yang Z, Zhang H, Chen W, Chen M, Zhu Z. Low-intensity pulsed ultrasound regulates proliferation and differentiation of osteoblasts through osteocytes. Biochemical and biophysical research communications. 2012;418(2):296-300.

  26.Inubushi T, Tanaka E, Rego E, Kitagawa M, Kawazoe A, Ohta A, et al. Effects of ultrasound on the proliferation and differentiation of cementoblast lineage cells. Journal of periodontology. 2008;79(10):1984-90.

  27.Ikai H, Tamura T, Watanabe T, Itou M, Sugaya A, Iwabuchi S, et al. Low‐intensity pulsed ultrasound accelerates periodontal wound healing after flap surgery. Journal of periodontal research. 2008;43(2):212-6.

  28.Leskinen JJ, Karjalainen HM, Olkku A, Hynynen K, Mahonen A, Lammi MJ. Genome-wide microarray analysisof MG-63 osteoblastic cells exposed to ultrasound. Biorheology. 2008;45(3):345-54.

  29.Takayama T, Suzuki N, Ikeda K, Shimada T, Suzuki A, Maeno M, et al. Low-intensity pulsed ultrasound stimulates osteogenic differentiation in ROS 17/2.8 cells. Life sciences. 2007;80(10):965-71.

  30.Claes L, Willie B. The enhancement of bone regeneration by ultrasound. Progress in biophysics and molecular biology. 2007;93(1):384-98.

  31.Korstjens C, Nolte P, Burger E, Albers G, Semeins C, Aartman I, et al. Stimulation of bone cell differentiation by low‐intensity ultrasound—a histomorphometric in vitro study. Journal of orthopaedic research. 2004;22(3):495-500.

  32.Azuma Y, Ito M, Harada Y, Takagi H, Ohta T, Jingushi S. Low‐Intensity Pulsed Ultrasound Accelerates Rat Femoral Fracture Healing by Acting on the Various Cellular Reactions in the Fracture Callus. Journal of bone and mineral research. 2001;16(4):671-80.

  33.Sun JS, Hong RC, Chang WHS, Chen LT, Lin FH, Liu HC. In vitro effects of low‐intensity ultrasound stimulation on the bone cells. Journal of biomedical materials research. 2001;57(3):449-56.

  34.Harle J, Salih V, Mayia F, Knowles JC, Olsen I. Effects of ultrasound on the growth and function of bone and periodontal ligament cells in vitro . Ultrasoundin medicine & biology. 2001;27(4):579-86.

  35.West BR, Nichter LS, Halpern DE, Nimni ME, Cheung DT, Zhou Z-Y. Ultrasound debridement of trabeculated bone: effective and atraumatic. Plastic and reconstructive surgery. 1994;93(3):561-6.

  36.           Sarmiento A, Gersten LM, Sobol PA, Shankwiler JA, Vangsness CT. Tibial shaft fractures treated with functional braces. Experience with 780 fractures. J Bone Joint Surg Br. 1989;71(4):602-609.

             Funk JR, Rudd RW, Kerrigan JR, Crandall JR. The line of action in the tibia

  during axial compression of the leg. J Biomech 2007;40(10):2277-2282.

             Helfet DL, Haas NP, Schatzker J, Matter P, Moser R, Hanson B. AO philosophy and principles of fracture managementits evolution and evaluation. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(6):1156-1160.

              Heckman JD, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Kilcoyne RF. Acceleration of tibial fracture-healing by non-invasive, low-intensity pulsed ultrasound. J Bone

  Joint Surg Am 1994;76(1):26-34.

              Kristiansen TK, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Roe LR. Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specific, low-intensity ultrasound. J Bone Joint Surg Am 1997;79(7):961-973.

              Evans CH, Rosier RN. Molecular biology in orthopaedics: the advent of

  molecular orthopaedics. J Bone Joint Surg Am 2005;87(11):2550-2564.

              Rubin CT, Lanyon LE. Regulation of bone formation by applied dynamic loads. J Bone Joint Surg Am 1984;66(3):397-402.

              Bacabac RG, Smit TH, Van Loon JJWA, Zandieh Doulabi B, Helder MN, Klein-Nulend J. Bone cell responses to high-frequency vibration stress: does the nucleus oscillate within the cytoplasm? FASEB J 2006;20(7):858-864.

              Rubin C, Turner AS, Bain S, Mallinckrodt C, McLeod K. Anabolism. Low mechanical signals strengthen long bones. Nature 2001;412:603-604.

              Rubin C, Turner AS, Mallinckrodt C, Jerome C, McLeod K, Bain S. Mechanical strain, induced noninvasively in the high-frequency domain, is anabolic to cancellous bone, but not cortical bone. Bone 2002;30(3):445-452.

              Naruse K, Mikuni-Takagaki Y, Azuma Y, Ito M, Oota T, Kameyama K, Itoman M. Anabolic response of mouse bone-marrowderived stromal cell clone ST2 cells to low-intensity pulsed ultrasound. Biochem Biophys Res Commun 2000;268(1):216-220.

              Nolte PA, Klein-Nulend J, Albers GH, Marti RK, Semeins CM, Goei SW, Burger EH. Low-intensity ultrasound stimulates endochondral ossification in vitro. J Orthop Res 2001;19(2):301-307.

              Naruse K, Miyauchi A, Itoman M, Mikuni- Takagaki Y. Distinct anabolic response of osteoblast to low-intensity pulsed ultrasound. J Bone Miner Res 2003;18(2):360-369.

              Rubin C, Bolander M, Ryaby JP, Hadjiargyrou M. The use of low-intensity ultrasound to accelerate the healing of fractures. J Bone Joint Surg Am 2001;83-A(2):259-270.

              Otto F, Thornell AP, Crompton T, Denzel A, Gilmour KC, Rosewell IR, Stamp GW, Beddington RS, Mundlos S, Olsen BR, Selby PB, Owen MJ. Cbfa1, a candidate gene for cleidocranial dysplasia syndrome, is essential for osteoblast differentiation and bone development. Cell 1997;89(5):765-771.

              Ducy P, Zhang R, Geoffroy V, Ridall AL, Karsenty G. Osf2/Cbfa1: a transcriptional activator of osteoblast differentiation. Cell 1997;89(5):747-754.

              Ziros PG, Gil AP, Georgakopoulos T, Habeos I, Kletsas D, Basdra EK, Papavassiliou AG. The bone-specific transcriptional regulator Cbfa1 is a target of mechanical signals in osteoblastic cells. J Biol Chem 2002;277(26):23934-23941.

              Sant’Anna EF, Leven RM, Virdi AS, Sumner DR. Effect of low intensity pulsed ultrasound and BMP-2 on rat bone marrow stromal cell gene expression. J Orthop Res 2005;23(3):646-652.

              Bolander ME. Regulation of fracture repair by growth factors. Proc Soc Exp Biol Med 1992; 200(2):165-170.

   


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگ

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان چکیده سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی چکیده سابقه و هدف تومور های غدد بزاقی از شیوع نسبتاً اندکی برخوردار بوده و حدود 3% تا 10% نئوپلاسم‌های ناحیه سر و گردن را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبود تحقیقات اپیدمیولوژیک درباره این تومورها در دانشکده دندانپزشکی مشهد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکده ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: ویروس HTLV_1 ازرتروویروس های انسانی است که در بعضی از بیماران، عامل لوسمی سلول های لنفوسیت T و میلوپاتی وابسته به HTLV-1 و بعضی از بیماری های التهابی دیگر می باشد. با توجه به اندمیک بودن خراسان نسبت به ویروس HTLV-1 و وجود مطالعات اندک درباره ارتباط این ویروس با بیماری های پریودنتال هدف از این مطالعه بررسی وضعیت شاخص های ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی چکیده فارسی مقدمه : بازسازی انساج از دست رفته پریودونشیوم هدف نهایی از درمان ایده آل پریودنتال است . تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون انساج پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است . استفاده از لیزر کم توان یکی از روش های پیشنهادی برای تسریع تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای فرآیند ترمیم بوده است . حدود 50 سال است که از لیزر کم ...

پايان نامه مقطع دکتري رشته دامپزشکي سال 1385 چکيده پيشينه و سابقه : استروئيدهاي جنسي براي رشد اسکلتي و کسب سلامت استخواني در طول بلوغ لازم و ضروري هستند و کمبود استروژن در پوکي استخوان

ثبت سفارش