پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna)

word 40 MB 32105 74
1394 دکترا علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

  خلاصه فارسی

  در این تحقیق اثرات 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره گیاه خولنجان بر سیستم تولید مثلی و سیستم آدرنال ( هورمون کورتیزول ) در ماهی مولی بالغ نر بررسی شد. بدین منظور ، پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها ، 100 قطعه ماهی نر بالغ مولی با میانگین  وزنی  3 ±1گرم در آکواریوم رها شد . آداپته کردن ماهی به مدت 48 ساعت انجام شد . سپس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مثل دما ، pH، سختی آب و فشار اکسیژن محاسبه شد .  آزمایش در 10 گروه انجام شد . ( 2 گروه کنترل و 8 گروه تیمار) هر گروه شامل 10 قطعه ماهی نر و بالغ بود . دوزهای مختلف عصاره خولنجان و 17- آلفا متیل تستوسترون به مقدار 02/0 میلی لیتر در هر نوبت تزریق شد و ماهیان تیمار خولنجان ، عصاره گیاه با دوزهای 10، 20 ، 30 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم و ماهیان تیمار 17- آلفا متیل تستوسترون با دوزهای 1 ، 5، 10و 20 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند . تزریق بصورت داخل عضله ای در عضله  زیرباله پشتی ، بصورت 1 روز در میان و به مدت 20 روز انجام شد . سپس ماهی ها کشته شدند . بافت بیضه آن ها جدا و در فرمالین 10 درصد فیکس شد . آزمایشات بیومتری ماهی ها شامل اندازه گیری طول و وزن انجام شد . سپس مقایسه هیستولوژیکی بیضه تیمارها با گروه های کنترل انجام شد . نتایج نشان داد که شاخص گنادو سوماتیک در دو دوز 30 و 50 میلی گرم از گیاه خولنجان افزایش یافت .

  بررسی نتایج حاکی از آن است که عصاره گیاه خولنجان در کلیه تیمارها مانند 17- آلفا متیل تستوسترون باعث افزایش بلوغ اسپرم و بلوغ نهایی ماهی شد .

  واژه های کلیدی : خولنجان ، 17- آلفا متیل تستوسترون ، بیضه ، ماهی مولی

  ضرورت و اهمیت موضوع :

  تستوسترون هورمونی است که در چند سال گذشته به عنوان دارو جهت درمان هایپوگنادیسم در مردان استفاده می شود . از جمله خواص آب می توان به عدم تأثیر آن بر کبد و بیشتر ارگان های داخلی اشاره کرد ولی با توجه به اثر آن بر پروستات ، در بعضی موارد باعث هایپرپلازی پروستات و افزایش فشار بر مجاری ادراری و در نتیجه کاهش حجم ادرار می شود (1) .

  گیاه خولنجان با نام علمی Alpinia officinarum از خانواده Zingiberaceae یا زنجبیل می باشد . از جمله خواص گیاهان این خانواده می توان به اثر افزایش دهنده فعالیت در سیستم تولید مثلی جنس نر اشاره کرد . (2)

  این گیاه حاوی فلاونویید هایی است که این فلاونویید ها دارای اثرات متفاوت ازجمله اثرات آنتی اکسیدانی واثرافزایش دهندگی باروری می باشد . (3)

  تولید مثل در ماهی ها به وسیله فرآیندهای درون زا کنترل می گردد (4) دو استراتژی برای القای تولید مثل در ماهی وجود دارد . اولین استراتژی ایجاد محیط مشابه با آنچه در طبیعت برای تولید مثل لازم است ، فراهم شود . دومین استراتژی تزریق هورمون بوسیله هورمون های طبیعی تولید مثلی یا هورمون های آنالوگ سنتتیک می باشد (5) .

  با توجه به اینکه تا کنون اثر گیاه خولنجان بر دستگاه تولید مثل ماهیان مورد بررسی قرار نگرفته است لذا در تحقیق حاضر تأثیر 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره ریزوم گیاه خولنجان در بافت بیضه ماهی مولی بالغ نر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .

   

  1-2 بیان مسئله

  تستوسترون از جمله هورمون های جنسی است که علاوه بر تأثیر بر سیستم تولید مثلی باعث افزایش توده ی استخوانی و ماهیچه ای و افزایش حساسیت به انسولین می شود . همچنین در مردانی که سطح تستوسترون خونشان پایین است ، در اثر مصرف تستوسترون ، بهبود حالات روحی مشاهده می شود .

  بسیاری از مردان مسن علائم افزایش سطح انرژی ، فعالیت جنسی و بهبود خلق را در اثر درمان جایگزین با تستوسترون نشان می دهند .

  کارن هربست ، اندوکراینولوژیست ، پیش بینی کرده که 1 نفر از 10 نفر مرد پاسخ خوبی به تستوسترون درمانی نشان می دهند ولی بطور کلی پاسخ افراد به تستوسترون متفاوت است .

  از جمله عوارض جانبی تستوسترون می توان به افزایش خوش خیم سایز پروستات ، آپنه تنفسی هنگام خواب ، تشکیل لخته های خونی و نارسایی قلبی اشاره کرد ( 6) در مطالعه ای که توسط Ratnasooria و همکارانش در سال 2005 صورت گرفت مشخص شد که عصاره ی گیاه calcarata Alpinia که هم خانواده ی گیاه خولنجان می باشد ، باعث افزایش رفتارهای جنسی و افزایش باروری در رت های نر می باشد . این گیاه همچنین باعث افزایش سطح تستوسترون در خون موش های مورد آزمایش شد . (2)

  ماهی مولی با نام علمی Poecilia latipinna متعلق به رده ی ماهیان زنده زا می باشد . طول این ماهی 5 تا 10 سانتی متر و دمای مناسب برای نگه داری آن 22 تا 26 درجه سانتیگراد می باشد (7)

  بافت بیضه این ماهی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .

  1-3 اهداف تحقیق

  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثرات عصاره خولنجان و 17- آلفا متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر بالغ می باشد .

  از دیگر اهداف طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  1- بررسی تأثیر خولنجان بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

  2- بررسی تأثیر خولنجان بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی

  3- بررسی تأثیر خولنجان بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

  4- بررسی تأثیر 17- آلفا – متیل تستوسترون بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

  5- بررسی تأثیر17- آلفا– متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم درماهی مولی

  6- بررسی تأثیر 17 – آلفا – متیل تستوسترون بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

   

   

  1 فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان

  ماهیان همچون سایر موجودات زنده جهت تأمین بقاء و گسترش نسل بایستی با محیط زیست خود سازش نمایند (8) عادت تولید مثل به منزله حیاتی ترین سازگاری ماهی با محیط زیست جهت تأمین بقای گونه مربوطه است . الگوهای رفتاری هر یک از گونه های ماهیان در تولید مثل بستگی به سن یا زمان رسیدن به بلوغ جنسی ، فصل تولید مثل ، مکان های تولید مثل و شکل انجام تولید مثل دارد ( 9) . سیستم تولید مثل ماهی مجموعه ای از ارگان هاست که تحت هدایت و فرمان سیستم عصبی و هورمونی به چرخه خود ادامه می دهد . از مهمترین فاکتورهای داخلی و یا فیزیولوژیک که بر تولید مثل ماهی مؤثر است می توان به فاکتورهای اندوکراینی و محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد اشاره کرد ( 19) هورمون های اساسی که در پدیده تولید مثل ماهیان داخل دارند عبارتند از :

  1- هورمون آزاد کننده ی گنادو تروپین ( GnRH)

  2- هورمون های گنادوتروپین که یکی  هورمون  بلوغ تخم هاست که معادل FsH در انسان  است و دیگری هورمون زرده ساز می باشد که معادل LH در انسان است .

  3- فاکتور مهار کننده گنادوتروپین ( GnIH)

  این هورمون در ناحیه ی قدامی – جانبی منطقه ی P.A ( Preoptic area ) تولید می شود .

  4- ملاتونین

  نحوه ی عمل آن در ماهی ها بخوبی شناخته نشده است . این هورمون در دوز های بالا اثر آنتی

   

  Abstract

  In this study comparision between effect of 17 a-methyl testosterone and galangal extract on male pocillia latipinna reproductive system and adrenal hotmone (cortisol) were investigated. For this purpose after dechlorinated the water of aquariums, 100 mature fishes with mean weight 3±1 gr were released in aquarums. Adaptation of fishes for 48 hours were done. Then physico chemical factors such as water tempreture, pH, water hardness and (DO) were determined. The experiments were performed in 10 groups (2 control and 8 treated groups), each group consisted of 10 pieces of fihes that were male and mature. Different doses of galangal extract and 17a- methyl testosterone (low dose, medium dose, high dose) were injected 0.02 ml every time. Main fish treatments receavied 4 doses of galangal extract With 10 , 20 , 30 and 50 mg/ kg and 17 a-methyl testosterone with 1,5,10,20 mg/kg . Injection were intra muscular under dorsal fin of fishes, Injections were done in every other day for 20 days. Then fish Speciments were Killed. Their testes were removed and fixed in 10% formalin. Biometry of length and weight of fishes were measured. Then xxs.dcl, d.histological structures of testes were compared with control treatments. Results showed the gonadosomatic index was increased in 30 and 50  doses analaysis of Results showed the application of galangal extract similar to 17-a-methyl testosterone can induce final maturation in molly fish in 4 doses.

  Key words: Galangal, 17-a methyl testosterone, testes, poecillia latipinna

 • فهرست:

  خلاصه فارسی.. 1

  فصل اول  : کلیات

  1-1 ضرورت و اهمیت موضوع : 3

  1- 2بیان مسئله.. 4

  1-3 اهداف تحقیق.. 5

  فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

  2-1 فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان. 7

  2-2 محور هیپوتالاموس – هیپوفیز - گناد. 8

  2-3- هیپوتالاموس.... 8

  2-3-1 – هورمون های هیپوتالاموسی.. 9

  2-4- غده هیپوفیز (Pitiutary gland) 9

  2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH ) 10

  2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II. 11

  2-5- دستگاه تولید مثل.. 12

  2-5-1 مورفولوژی بیضه.. 14

  2-5-2- هیستولوژی بیضه.. 15

  2-6 اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز. 15

  6-2- 1- سایر اجزای سلولی.. 18

  2-7- چرخه های فصلی بیضه.. 18

  2-8 معرفی گیاه خولنجان (Alpinia officinarum Hance) 21

  2-9. آندروژن ها 22

  2-10 .چگونگی تلقیح هورمون به بدن ماهی.. 22

  آب مناسب برای مصرف در آکواریوم. 23

  2-11. ماهی های آکواریومی زنده زا 24

  2-12. معرفی ماهی مولی.. 26

  خصوصیات فیزیکو شیمیایی: 26

  2-13 . طرزتشخیص جنسیت مولی.. 27

  2-14-استفاده از ماهی مولی به عنوان مدل در مطالعات بیولوژیک و توکسیکولوژیک.... 28

  فصل سوم : مواد و روشها

  3-1 دستگاه و ابزارهای مورد نیاز 32

  3-2 مواد مورد نیاز 32

  3-3 روش کار 34

  3-3-1 آماده سازی ماهیان و آکواریوم ها 34

  3-3-2 تیمار بندی.. 35

  3-3-3 چگونگی آماده سازی دارو. 35

  3-3-4 چگونگی عصاره گیری از ریزوم گیاه خولنجان. 36

  3-4-1 بیهوش کردن ماهی.. 36

  3-4-2 مراحل تزریق.. 37

  3-4-3 تشریح ماهی.. 37

  3-5 مراحل تهیه مقاطع بافتی.. 39

  3-6- اندازه گیری سطوح استروئیدی.. 43

  2-7- تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) 44

  3-8 بررسی های آماری.. 44

  فصل چهارم : نتایج( شامل نتایج نمودارها و جداول آماری )

  4-1 – بررسی وزن و طول ماهیان. 46

  4-2 نتایج شاخص گنادوسوماتیک GSI. 52

  4-3 نتایج سطوح استروئیدی.. 54

  4-3-1.. نتایج سطح تستوسترون. 54

  4-3-2 نتایج سطح کورتیزول.. 56

  4-4. نتایج بررسی طول گناد. 59

  4-5- نتایج بافت شناسی بیضه ماهی.. 61

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری           

  5-1 . بحث و نتیجه گیری.. 69

  5-1-2 بررسی شاخص GSI. 70

  5-1-3. بررسی نتایج سنجش هورمونی.. 70

  5-1-4. بررسی نتایج بافت شناسی بیضه.. 72

  5-2. نتیجه گیری نهایی.. 73

  پیشنهادت.. 74

  خلاصه انگلیسی..................................................................................................................................79

  منابع.. 76

   

  منبع:

   

  1- Louis J. G. Gooren. A ten year safety study of the oral androgen testosterone undecanote, journal of andrology. 1994.15.3.12-215

  2- Ratnasooria. W.D and Jayakody. J.R.A.C. Effects of Aqueos extract of alpinia calcarata rhizomes on reproductive competence of male rats .Acta biologica hungarica. 2006. 57.23-35

  3- زرگری ؛ علی . گیاهان دارویی . تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ هفتم . جلد 4 ص 610- 609

  4-ابراهیم زاده ، سید مرتضی. نحوه رشد و تکامل در ماهیان استخوانی عالی ، سمنیار دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس 1382 .ص . 40-1

  5- Andreson, D., Boetius, A, Julmann, L.H, Soidler, P. Effect of estradiol –enriched on macroscopic gonaldal sen in European eels. J. Fish boil. 1996. P.484-4920

  6-Nazario, brunilda, Testosterone replacement therapy, Men's health, (2012).12-16

  7- عمادی ، حسین . آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی آب شیرین . تهران : علی آبزیان 1388. ص 57-63

  8- بهمن ، م. کاربرد ویژگی های زیستی ماهیان در آبزی پروری از نظر فیزیولوژی تولید مثل ارائه شده در هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران . دانشگاه رازی کرمانشاه . 1378 . ص 2-1.

  9- آذرتاکامی ، قباد . اصول تکثیر و پرورش ماهی . تهران : معاونت و آبزیان ، سازمان تکثیر و توسعه ابزیان ، انتشارات وزارت کشاورزی . 1363 . ص 800-56 .

  10-Frankel J.S. Interitance of trunk coloration in the three- spot gourami, Trichogaster chopterus (Dallas). J. Fish. Bio. 1992. 41: 4 663-6650

  11- قناعت پرست رشتی ، احمد .تکثیر ماهی سیم با استفاده از هورمون. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات گروه علوم زیستی ، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 83-1382 . ص 34-31 .

  12- امامی میبدی، محمد علی. آناتومی. تهران: انتشارات نور دانش ؛ چاپ ششم . 1382. ص 160.

  13- حائری روحانی ، سید علی . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز . تهران : انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم . 1382 . ص 1370-134 .

  14-Russo, J., Ha, Y.F., Russo. I.H. Estrogen and breast cancer in humans. Metzler, M. eds. Endocrine disrupter of environment, (2000)1-26.

  15- نوری موگهی ، سید محمد حسین وهمکاران. فیزیولوژی ماهیان .تهران : انتشارات دانشگاه تهران . 1390 . ص 52-51

  16- نوری موگهی ، سید محمد حسین و همکاران. فیزیولوژی ماهیان .تهران: انتشارات دانشگاه تهران . 1390 . ص 56-55

  17- Bruni JF, Van Vugt D , Marshall S, Meites J. Effect of naloxane , morphine and methionin enkephalin on serum prolactin , Luteinizing hormone , follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone and gowth hormone , life sci. 1977.21(3):461-46

  18- نوری موگهی ، سید محمد حسین و همکاران. فیزیولوژی ماهیان .تهران: انتشارات دانشگاه تهران . 1390 . ص 93-91

  19- نوری موگهی ، سید محمد حسین و همکاران. فیزیولوژی ماهیان .تهران: انتشارات دانشگاه تهران . 1390 . ص 100

  20- Kumar agrwal, Naresh. Fish reproduction. A PH Publishing Corporation. New Delhi. 2008.3.17-33

   

  21- Seki K, Nagata I. Effects of a dopamine antagonist (metoclopramide) on the release of LH, FSH, TSH and PRL in normal women throughout the menstrual cycle.Acta Endocrinol (Copenh). 1990; 122(2):211-216.

  22- عمادی،حسین.آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی آب شیرین. تهران.علمی آبزیان ؛  1388.ص57-63.

  23- عمادی،حسین.آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی آب شیرین. تهران.علمی آبزیان؛1388.ص190-197.

  24-Klontz, GW. Fish as research models in Animal Models for Biomedical Research w .Washington, DC. National Academy Press: 1971: P.34.

  25-Ghiasvand Z, Matinfar A, Jamili Sh. Survey on photoperiodic and sexual ratio effects on reproduction of poecilia latipinna. Pajouhesh&Sazandegi.1387:81:16-24.

  26- Degani, G. The effect of diet, population density and temporture on the growth of larvae and juveniles of Trichogaster erichopterus (Bloch and Schneider 1801) J. Aqua Trop 6: 1991. 135-141

  27. Degani C. Male control of reproduction in female asynchronous multi – spawinng Trichoguster tricopterus. 11 Bamidgeh 44(4)1992.132.

  28-Atmaca M, Kumru S, Tezean E. Fluoxetine versus Sesamun indicum oil in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Hum psychopharmacol. 2003; 18(3):191-195

  29- Castro A , Necerra M, Manso MJ, Tello J, Sherwood NM , Anadox R. Distribution of growth hormone central nervous system of the adult zebra fish  (Danio rerio).2009. ; 20:513(6):385-533.

  30- Curry D. In gametes. The spermatozoon. (Yovich, J.L., Grud zinskas, J.G., Eds)(1995).45-69.

  31- Dailiah Rooopha, P. Natural product antioxidants for oxidantive stress induced by xenobiotics in the reproductive physiology of wistar rats. Thesis of Ph.D. 2011. Chapter 5.P.20-43

  32- Walaa M. Salah. El din Azab.M.E Hindi.A.D. Shaheen. A.A.some physiological studies on indused monosex Nile tilapia using 17- a methyl testosterone. The global journal of fisheries and aqua. 2012. 5.p.209-224

  33- Little, D Edwards, D. Impact of nutrition and season on pond culture performance of monosex and minex – sex Nile Tilapia. Aquaclature. 2004.232: 279-292

  34. Riley, L.G. Hirano, T Grau, E.G. Estradiol 17. Beta and dihydro testosterone differentially regulate vitellogenin and insulin like growth factor –I Production in primary hepatocytes of Tilapia oreochromis mossamibicus. Comp. biochem. Physiol. C, toxicol. Pharmaco. 2004. 138(2): 177-186.

  35-Lone, K.D. and Matty. A. J.: The effect of feeding methyltestostrone on growth and body comparision of common crap (Cyprinus carpio): Gen. Comp. Endocrina (1980) 40; 704-424.

  36- Higgs, D.A; Donaldson , E. M; Dye H.M. Mc bride, J.R. Influence of bovine growth hormone and L-thyroxine on growth , muscle composition and histological structure of the gonads, thyroid, pancreas and Pituitary of coho salmon( Oncrhychus kisutch ) Res. Board can  (1976) .22:1585- 1603

  37- Abdelhamid , A.M; Khalili, F,F El barbarg, M. I. Effect of using graded levels of gibberellic acid in diets differing in the crude protein levels on performance and chemical composition of Nile tilapia fingerlings . Egypt. J. quat. Biol & Fish. 1998. 2(A): 221-233

  38- EL- Saidy. D. M.S.D. Growth performance and feed utilization of Mono sex (male or female) and normal mixed sex Nile tilapia, Oreechromis niloticus (L.) culturaed in tanks. Minufiya J. Agric. Res. 2005. 30(3): 877-889

  39-Nemat Allah, B.R. Positive and negative sites of monosex tilapia culture. Mansoura univ, J. of agric sci. (special Issue). 2002. pp: 133-136.

  40- Abdelhamid, A.M; A. I. Mehrim, M. F.O.Salem H.A.Eyosuf. All male mono sex Nile Tilapia (Oreochromis niloticus), pros and cons. Egypt)Basic AppI.Physioil. 2009.8(1):4-1-57.

  41-Madoka sotoh, shuichi LTO, Etsuko kasuga ken- ichi yayoa. Effects of exposure to plant derived odorants on behavior on the concentration of stress – related hormones in steers isolated under a novel invironment. Animal science invironment. 2012. 84.2.159-164

  42- L glenri, Andrea. Raine, Adrian. Robert A. Schug, Yu GAO. And Douglas A. Granger. Increase tetosterone to cortisol in psychopathy. J. Abmnorm psychol. 2011 120(2):389-399.

  43- Kayek, Brownlee. Anexaw. Moore Anthong C. Hackeney. Relationship between Circulating cortisol and tetesostrone in fluence of physical exercise. Journal of sport science and medicine. 2005.4.7.83.

  44- Bambino, TH Hsueh AJ. Direct inhibitorg effect of glucocorticoids upon testicular Lutenizing hormone receptor and steroidogenesis in vivo and in vitro. Endocrinology (1981). 108.2142-2148.

  45- Cumming D.C. Quigey, M.E Yen. S.C. Acte suppression of circulating testosterone levels by cortisol in men. Journal of clinical andocrinology and metabolism. 1983. 57.671-673

  46- Mura. T, Yamuchi. K. Takahashi. H, H, Nagahama. Y.Hormonal induction of all stages of spermatogenesis in vitro in the mal Japnese eel (Anguilla japonica). Proc. Natl. Acal. USA. 1991. Vol 88: 5774-5778.

  47- El- Halawany, lt. M. Effect of treatment with 17- a methyl testosterone on growth performance. Feed and nutrient 515 rr utilization of Nile tilapia Oreochromis niloticus: M.V. sc. Thesis (animal production) fac. Of ogric. Alex. University. (2002)

  48- Mehrim. A. I, Abdelhamid, A.M. Abdou- shousha. A, Salem, M.F.I an El- sharawy M.A.N.M. Nutritious attempts to detoxify aflatoxic deits of tilapia fish. Z- Clinical, hisochemical and histological paramters. Journal of the Arabian aquaculture society .2006.1:69-90


موضوع پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , نمونه پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , جستجوی پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , فایل Word پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , فایل PDF پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , پروژه درباره پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna) , رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان (Alpinia officinarum ) با 17- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر ( Poecilia latipinna)

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان هورمون رشد (GH) مهم‌ترین هورمون کنترل کننده رشد سلول‌های سوماتیک و موثر در سنتز پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌ها می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چند شکلی‌های ژن GH-1‌در ماهی کپور معمولی و GH-2 در ماهی سفید با استفاده از تکنیک PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات مرتبط به رشد (فاکتور وضعیت، طول و وزن بدن) بوده است. تعداد 150 ...

پایان نامه جهت دریافت درجه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چکیده : هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف ده روزه زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی شهر لنگرود بود. بدین منظور 30 دانش آموز دختر دبیرستانی (میانگین سنی 15 تا 18 سال، قد 05/0±55/1متر، وزن 83/5±9/53 کیلوگرم و شاخص توده بدن 21/1±2/22 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلب به عنوان نمونه انتخاب و به طور ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 چکيده اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و کوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول که به تعريف ساخت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

چکیده این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C روی شاخص­های رشد و پارامترهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Cichlosoma sp) انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین E و 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان 6/3 ±15 گرم بود. ماهیان هر دو هفته ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1384 -1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبيعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته تکنولوژي نساجي سال 1387 چکيده : مطالب ارائه شده در اين پروژه به اساس سيستم تاري و پودي  و آشنايي با ماشين هاي بافندگي راپيري سولزر پرداخته است. در اب

ثبت سفارش