پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای

word 1 MB 32119 103
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد درشته برق گرایش سیستمهای قدرت

  چکیده :

        در این پروژه پایان نامه، رهیافت تحلیلی جدیدی برای برنامه­ریزی تولید انرژی الکتریکی و تعیین مقدار و مکان نگهداری ذخیره چرخان متناظر با سطح ریسک نقاط بار مشترکین بوسیله آنالیز سود/هزینه در برنامه بهینه سازی ورود و خروج اشتراکی واحدهای نیروگاهی که علاوه بر واحدهای حرارتی در بخش تولید واحدهای برق آبی تلمبه- ذخیره­ای و مزارع بادی نیز حضور دارند، پیشنهاد می شود. پیش­بینی سناریوهای سرعت- توان باد برای مزارع بادی و خروج های اجباری مرتبه اول واحدهای تولیدی را بعنوان عدم قطعیت­های شرایط بهره برداری شبکه بمنظور ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال ( سطح  HLII) در نظر می­گیریم. فرض بر این است که ذخیره چرخان در هر دوره برنامه ریزی بهره برداری مطابق شرایط بازار اشتراکی با تسویه همزمان انرژی و رزرو توسط ظرفیت بدون بار سنکرون واحدهای تولیدی حرارتی شبکه فرآهم می شود. هزینه انرژی تامین نشده مورد انتظار نقاط بار مشترکین (EENScost) بعنوان شاخص احتمالی ارزیابی ریسک سیستم قدرت برای فرآهم آوردن تعادل میان منافع بدست آمده از خریداری ذخیره چرخان در مقابل هزینه خریداری آن در هر دوره 1 ساعته برنامه­ریزی بهره برداری شبکه مطابق بازار اشتراکی با تسویه همزمان انتخاب شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه 5 باسه نمونه تست می شود و در نهایت٬ کارایی و تاثیر عملکرد الگوریتم پیشنهادی توسط انجام مطالعات شبیه سازی و آنالیز حساسیت با تغییر بعضی پارامترهای مهم قابلیت اطمینان نظیر ارزش بار از دست رفته مشترکین در باسهای مختلف شبکه٬ نرخ خرابی واحدهای تولیدی، سناریوهای سرعت- توان پیش­بینی باد برای مزارع بادی و غیره ... مطابق شرایط بازار اشتراکی روز آینده اثبات می شود.   

  مقدمه

          در سالهای اخیر، بواسطه افزایش نگرانی­ها در رابطه با گرمایش کره زمین و فراخوان کربن زدایی منابع تولید انرژی الکتریکی، علاقه تجاری به حضور و توسعه ظرفیت نیروگاه­های برق آبی تلمبه ذخیره­ای در شبکه افزایش یافته است. برای ذخیره انرژی، آب توسط پمپ­ها از مخزن پایین به بالا پمپ می­شود و برای استفاده از آن، واحد مانند یک نیروگاه آبی انرژی را از طریق توربین­های آبی به مخزن پایین می فرستد. این واحدهای تلمبه ذخیره­ای می توانند به صورت مجزا در بازار فروش انرژی یا رزرو شرکت کنند یا توسط یک شرکت که دارای نیروگاه های بادی یا متعارف و یا هر دو هستند به صورت یکپارچه عمل کنند. با حضور واحدهای آبی تلمبه ذخیره­ای در شبکه، برنامه بهینه­سازی Unit Commitment  متناظر با شرایط بازار اشتراکی انرژی تغییراتی را در تابع هدف و محدودیت­های فنی به خود می­بیند که باید به لحاظ فنی شرایط جدید مدلسازی شود. برای حل این مسئله تحت شرایط جدید می­توان از روش­های تحلیلی و ابتکاری استفاده کرد. مطالعاتی که در این حوزه با روش تحلیلی انجام شده بیشتر عدم قطعیت پیش­بینی سرعت- توان باد را در نظر گرفته­اند این در حالی است که برای برنامه­ریزی تولید و مقدار ذخیره چرخان تحت شرایط بازار اشتراکی لحاظ نمودن قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال، حوادث احتمالی معتبر نظیر خروج اجباری واحدهای تولیدی از شبکه انتقال (هزینه ناشی از قطع بار بواسطه تغییر پخش بار شبکه به هنگام شرایط اضطراری) به عنوان عدم قطعیت می­تواند ما را به مدلسازی دقیق­تر و حل بهینه مسئله فوق الذکر نزدیکتر سازد در نتیجه از صرف هزینه­های اضافی بمنظور تخصیص ذخیره چرخان بیش از حد نیاز یا دیسپچینگ غیر اقتصادی بار بر روی واحدهای تولیدی ممانعت به عمل آورد و بدین ترتیب سود ماکزیمم از تسویه بازار اشتراکی را به شرکای آن برسد. در سیستمهای قدرت سنتی و سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته امروزی برای صرفه جویی در سوخت مصرفی توسط نیروگاه­های حرارتی برنامه­ای تحت عنوان unit commitment جهت برنامه­ریزی ورود و خروج اشتراکی واحدهای نیروگاهی به منظور تامین بار به نحوی که بدون تجاوز از قیود سیستمی و فیزیکی شبکه، هزینه تولید انرژی کمینه یا ماکزیمم­سازی سود شرکای بازار، اجرا می­گردید. این برنامه­ریزی در سیستمهای امروزی بر اساس اطلاعاتی نظیر پیشنهاد فروش که از طرف صاحبان واحدهای نیروگاهی تقدیم می­گردد و پیشنهاد مصرف که از طرف صاحبان بار دریافت می­گردند تحت شرایط نرمال برای سیستم قدرت انجام می­شود. با توجه به اینکه دو هدف حفظ قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مدریت ریسک) و منافع اقتصادی حاصل از مبادلات توان اکتیو در بازاربرق با یکدیگر در رقابت هستند به گونه ای که افزایش میزان مبادلات به منظور افزایش سود شرکای بازار، منجر به تجاوز از معیارهای قابلیت اطمینان شده و امنیت سیستم را به مخاطره می اندازد و در مقابل افزایش حاشیه های قابلیت اطمینان سیستم بمنظور کاهش هزینه های احتمالی قطع انرژی (نقض مبادلات) ناشی از وقوع رخدادهای تصادفی نظیر، خروج اجباری واحدهای نیروگاهی بزرگ و یا خطوط انتقال و غیره.. محدودیت در مبادلات توان و فضای رقابتی بازار و همچنین افزایش هزینه های بهره برداری را بدنبال خواهد داشت. بهره بردار مستقل سیستم ISO، بعنوان مسئول حفظ قابلیت اطمینان سیستم و مدیر بازار برق، تصفیه بازار انرژی (قبول با رد مبادلات) و همچنین خرید خدمات جانبی (ذخیره بهره برداری) هر دوره برنامه ریزی بهره برداری روزانه را باید به نحوی انجام دهد که، مجموع هزینه های کل سیستم، شامل هزینه بهره برداری و هزینه های قابلیت اطمینان کمینه شود و در نتیجه رفاه اجتماعی بیشینه شود. بنابراین، هدف ما در این پروژه پایان­نامه، ارائه الگوریتم تحلیلی جدید با توجه به معیار قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال (سطح HLII) برای حل مسئله UC با حضور واحدهای بادی و تلمبه ذخیره­ای علاوه بر واحدهای حرارتی می­باشد. برای دستیابی به این هدف، فرمولاسیون جدیدی برای شاخص ریسک نقاط بار مشترکین (load point) از طریق ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال با توجه به عدم قطعیت­های موجود شامل تغییرپذیری سرعت باد و خروج اجباری واحدهای تولیدی حرارتی و آبی تلمبه ذخیره­ای (PSH) ارایه می­گردد. تابع هدف، بیشینه­سازی تفاضل درآمد کل شامل تولید انرژی بر روی انواع نیروگاه­های حاضر در بازار اشتراکی روز آینده از هزینه­های کل شامل مجموع هزینه سوخت نیروگاه­های حرارتی و هزینه ثابت بهره برداری واحدهای تلمبه ذخیره­ای و هزینه و همچنین نگهداری ذخیره چرخان ریسک نقاط بار مشترکین با در نظر گرفتن کلیه قیود بهره‏برداری، می­باشد. بدین ترتیب که با حل این مسئله نحوه ورود و خروج واحدهای حرارتی، بادی و آبی تلمبه ذخیره­ای بعلاوه توزیع اقتصادی بار بر روی آنها، مقدار و مکان ذخیره چرخان و همچنین هزینه ریسک بهینه نقاط بار در برنامه­ریزی ­بهره­برداری سیستم تحت شرایط بازار اشتراکی تعیین می­شود.

  مطالعات انجام شده در زمینه برنامه­ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی با حضور واحدهای برق آبی و مزارع بادی

         نیروگاه برق آبی تلمبه ذخیره­ای برای ذخیره انرژی الکتریکی در شبکه با مقیاس کوچک به منظور صرفه اقتصادی از سال 1890 توسعه یافته است. از سال 2000 ، علاقه به توسعه امکانات PHS مجددا در سراسر دنیا احیا شد و در سال 2009 صدها نیروگاه تلمبه ذخیره­ای با ظرفیت 127 گیگا وات در کل دنیا در حال بهره­برداری هستند. در حال حاضر، کشور ژاپن بالاترین ظرفیت PHS را در کل دنیا دارا می­باشد. توسعه دهندگان به طور فعالانه پروژه­های جدید PHS در سرتاسر دنیا را تعقیب می­کنند. ظرفیت مازاد PHS 76 گیگا واتی جهان در سال 2014 انتظار می­رود. کشور چین پیشتازانه ترین برنامه­ریزی­ها را در این حوزه دارا می­باشد. دولت چین 247 مکان مستعد PHS با ظرفیت کل 310 گیگا وات شناسایی کرده است و انتظار می­رود که تا سال 2020 ظرفیت نصب شده PHS تا 50 گیگا وات افزایش دهد. از آنجایی که کشور ژاپن هم اکنون بالاترین حجم نصب PHS را در دنیا دارد، کمپانی­های برقی ژاپن بطور پیوسته در حال افزایش و توسعه طرح­های PHS هستند. به دنبال توجه ویژه این کشورها در توسعه ظرفیت نیروگاه­های تلمبه ذخیره­ای، بنابراین تحقیقات گسترده­ای در زمینه برنامه­ریزی تولید و نحوه در مدار قرار گرفتن این واحدها در کنار واحدهای حرارتی متعارف (واحدهای بار پایه) و مزارع بادی در غالب حل مسئله UC مطابق شرایط برپایی بازارهای برق بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تا کنون اجرا شده است که در فصل سوم به برخی از تحقیقات انجام شده در این حوزه به طور اجمالی اشاره شده است، عناوین آن مطابق زیر می­باشد :

  مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه تلمبه ذخیره­ای [1].

  بهره­برداری یکپارچه نیروگاه بادی و  تلمبه ذخیرهای برای شرکت در بازار برق [2].

  برنامه­ریزی بهره­برداری بهینه از منابع تولید بادی - تلمبه ذخیره­ای در سیستم قدرت تجدید ساختار شده با استفاده از مدل سازی فازی [3].

  برنامه­ریزی و هماهنگی نیروگاه­های تلمبه- ذخیرهای و بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پیش بینی بار و توان باد [4].

 • فهرست:

  چکیده .............................................................................................................................................................1

  فصل اول : کلیات

  مقدمه ..................................................................................................................................................3 

  پیشینه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی در حضور واحدهای آبی و بادی  .5   

  اهداف پروژه ......................................................................................................................................8

  فصل دوم : مفهوم ریسک و قابلیت اطمینان در سیستم قدرت

  2-1- مقدمه ..................................................................................................................................................11

  2-2- قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت .......................................................................................................11

  2-3- مدیریت ریسک ..................................................................................................................................12

  2-4- عملکرد قابل قبول سیستم قدرت .......................................................................................................16

  2-5- بازه­های زمانی برنامه­ریزی سیستم قدرت ...........................................................................................18

  2-6- محدودیت های بهره برداری سیستم قدرت ........................................................................................22

  2-7- مفهوم ذخیره چرخان ..........................................................................................................................23

  2-8- معیارهای ارزیابی ذخیره چرخان ........................................................................................................25

  2-8-1- معیارهای قطعی ارزیابی ذخیره چرخان .........................................................................................26

  2-8-2- معیارهای احتمالاتی ارزیابی ذخیره چرخان ...................................................................................27   

  2-9- مدل ساده دو حالته قابلیت اطمینان واحدهای تولیدی حرارتی ..........................................................28

  2-10- سطوح سلسله مراتبی در ارزیابی قابلیت اطمینان ............................................................................31

  2-10-1- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تولید ( سطح  HLI ) ............................................................ 31

  2-10-1-1- شاخص احتمال از دست رفتن بار (LOLP ، LOLE) .......................................................32

  2-10-1-2- شاخص از دست رفتن انرژی ( EENS،LOEE ) ...............................................................34

  2-10-1-3- شاخص فراوانی و تداوم (LOLF ،LOLD ) ......................................................................35

  2-10-2- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال ( سطح HLII ) .....................................36

  2-10-2-1- شاخص­های ارزیابی قابلیت اطمینان نقاط بار مشترکین ......................................................37

  2-10-2-2- شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان کل سیستم ................................................................38

  2-11- نتیجه­گیری ...................................................................................................................................39

                          فصل سوم : نیروگاه­های برق آبی تلمبه ذخیره­ای و مزارع بادی

  3-1- مقدمه ............................................................................................................................................41

  3-2- بهره­بردار مستقل سیستم و انواع بازارهای برق .............................................................................42

  3-2-1- برنامه­ریزی بهره­برداری سیستم قدرت .....................................................................................44

  3-2-2- خرید خدمات جانبی بمنظور حفظ قابلیت اطمینان .................................................................46

  3-3- شبکه انتقال و قابلیت انتقال توان الکتریکی ..................................................................................47

  3-4- نیروگاه­های برق آبی تلمبه- ذخیره­ای PSHPPs...........................................................................50

  3-4-1- ظرفیت نصب ...........................................................................................................................57

  3-4-2- ارتفاع پمپاژ هد و آبدهی .........................................................................................................57

  3-4-3- حجم مفید و مرده ....................................................................................................................58

  3-4-4- ارتفاع سدها- تراز حداقل و حداکثر بهره­برداری .....................................................................58

  3-4-5- خطوط انتقال انرژی .................................................................................................................59 

  3-4-6- تعداد ساعات عملکرد و زمان پاسخ نیروگاه ............................................................................59

  3-4-7- پمپ و توربین .........................................................................................................................59

  3-4-8- عملکرد فنی نیروگاه برق آبی تلمبه- ذخیره­ای ........................................................................60

  3-5- مزارع بادی .................................................................................................................................61

  3-6- پیشینه مطالعات انجام شده در زمینه برنامه­ریزی اشتراک واحدهای نیروگاهی UC در حضور نیروگاه­های برق آبی تلمبه- ذخیره­ای و مزارع بادی .............................................................................63

  3-6-1- بهره­برداری یکپارچه نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره­ای برای شرکت در بازار برق .......................63

  3-6-2- برنامه­ریزی بهره برداری بهینه از منابع تولید بادی و تلمبه ذخیره­ای درسیستم قدرت تجدید ساختار شده با استفاده از مدل سازی فازی .........................................................................................................65

  3-6-3- برنامه­ریزی و هماهنگی نیروگاه­های تلمبه-ذخیره­ای و بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پیشبینی بار و توان باد .............................................................................................................................67

  3-6-4- برنامه­ریزی بهره­برداری بهینه نیروگاه­های برق آبی تلمبه ذخیره­ای در سیستم قدرت با نفوذ زیاد تولید فتوولتاییک توسط الگوریتم ژنتیک ................................................................................................69

  3-6-5- برنامه­ریزی ظرفیت تلمبه ذخیره­ای برای یکپارچه سازی با قدرت باد ....................................71

  3-6-6- برنامه­ریزی اشتراک واحدهای نیروگاهی با حضور نیروگاه­های بادی و آبی تلمبه ذخیره­ای ...74

  3-6-7- رهیافت برنامه­ریزی پیچیده- صحیح خطی MILP برای بهره­برداری کوتاه مدت نیروگاه آبی و برنامه­ریزی اشتراکی ورود و خروج واحد وابسته به هد مخزن ..............................................................78

  3-7- نتیجه­گیری ...................................................................................................................................80

                

   

   

                                 فصل چهارم:  فرمولاسیون برنامه­ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحدهای نیروگاهی با حضور

   انواع واحدهای حرارتی، برق آبی تلمبه ذخیره­ای و مزارع بادی

  4-1- مقدمه ...........................................................................................................................................82                                      

                  4-2- بازار اشتراکی برق با تسویه همزمان انرژی و خدمات جانبی..........................................................83

                  4-3- الگوریتم تحلیلی پیشنهادی بمنظور برنامه­ریزی هماهنگ واحدهای حرارتی، برق آبی تلمبه ذخیره­ای و

                   مزارع بادی مبتنی بر ریسک تحت شرایط بازار اشتراکی توان ................................................................ 84

                  4-3-1- مرحله اول (جواب اولیه از حل مدل معمولی): اجرای روتین UC با حضور واحدهای حرارتی،

                   نیروگاه­های تلمبه ذخیره­ای و مزارع بادی..............................................................................................87

                  4-3-1-1- نیروگاه­های برق آبی تلمبه- ذخیره­ای در بازار اشتراکی روز آینده......................................88

                  4-3-1-2- مزارع بادی در بازار اشتراکی روز آینده...............................................................................90

                  4-3-1-3- نیروگاه­های حرارتی (بار پایه) در بازار اشتراکی روز آینده..................................................92

                  4-3-2- مرحله دوم (جواب نهایی از حل مدل RBUC پیشنهادی): اجرای توزیع اقتصادی بار ED

                    مبتنی بر ریسک  توسط آنالیز سود/هزینه در تابع هدف با حضور واحدهای حرارتی،

                    نیروگاه­های تلمبه ذخیره ای و مزارع بادی...........................................................................................96

                  4 -3-2-1- مدلسازی قید توازن توان اکتیو در شینه­ها (شرایط نرمال) .................................................97

                  4-3-2-2- مدلسازی قید توازن توان در شینه­ها (خروج اجباری واحدهای حرارنی) ..........................98

                  4-3 -2-3- مدلسازی قید توازن توان اکتیو در شینه­ها (سناریوهای کمبود تولید مزارع بادی) .............99

                  4 -4- فرمولاسیون شاخص ریسک نقاط بار مشترکین  .....................................101

   

   

   

                                                    فصل پنجم:مطالعات شبیه­سازی و آنالیز حساسیت

                  5-1- مقدمه............................................................................................................................................104

                  5-1-1- مدلسازی بخش تولید ................................................................104

                  5-1-2- مدلسازی شبکه انتقال  ......................................................107

                  5-1-3- مدلسازی تقاضای بار  ............................................................................108

                  5-2- مطالعه حالت پایه .........................................................................................................................109

                  5-3- بررسی تاثیر تغییر در ارزش بار از دست رفته مشترکین VOLL در باسبار مختلف شبکه بر روی

                  نحوه تسویه بازار اشتراکی روز آینده......................................................................................................114

                  5-4- بررسی تاثیر تغییر در نرخ خرابی واحدهای حرارتی ORR بر روی نحوه تسویه بازار اشتراکی روز آینده...119

                5-5- بررسی تاثیر تغییر پروفیل بارهای متصل به باسبارهای 3، 4 و 5 شبکه بر روی نحوه تسویه

                 بازار اشتراکی روز آینده.......................................................................................................................124

                6-5- نتیجه­گیری..................................................................................................................................130

   

                  مراجع.....................................................................................................................132

   

  منبع:

   

  Billinton, R. and Allan, R.N.,“Reliability Evaluation of Power Systems” 1st Edition, Plenum Press, New York, 1984.

  Billinton, R. and Allan, R.N,“Reliability Evaluation of Power Systems” 2nd Edition Plenum Press, New York, 1996.

  Reliability Concepts,“North American Electric Reliability Corporation ” Version 1.0.2 − Format repairs, December 19, 2007.

  Allen J Wood and Bruce F Wollenberg,“Power Generation, Operation and Control,” 2nd edition, Wiley Interscience, 1996.

  Y. Rebours and D. Kirschen, "A Survey of Definitions and Specifications of Reserve Services", Release 1, the University of Manchester, the 19th of September 2005.

  Rebours, Y .and Kirschen, D.S. (2005b) What is spinning reserve?, 2005 UMIST, Manchester.

  F. Aminifar, M. Fotuhi-Firuzabad and M. Shahidehpour,“Unit Commitment With Probabilistic Spinning Reserve and Interruptible Load Considerations ,” IEEE Transactions on Power Systems, VOL. 24, NO. 1, February 2009.

  M. A.Ortega-Vazquez, D. S., Kirschen,“ Optimizing the spinning reserve requirements using a cost/benefit analysis ,” IEEE Trans.Power Syst.,vol. 22, no. 1, pp. 24-33,Feb.2007.

  M.A. Ortega-Vazquez and D.S. Kirschen, “Optimising the spinning Reserve requirements considering failures to synchronise, ” IET Generation, Tran. & Dist., vol. 2, no. 5, pp. 655-665,  2008.

  Roy Billinton, Adarsh V. Jain,“The Effect of Rapid Start and Hot Reserve Units In Spining Reserve Studies , ” IEEE Trans. Power Syst , February1971.

  G. K. Toh, H. B. Gooi, “Cost/Benefit and Reliability Studies on Rapid-Start Units for Energy/Reserve Contributions, ” , January 2009.

  Lovleen Gupta, Mr. Nitin Narang,“Composite System Reliability Evaluation, ”  June 2009.

  References - Used Paper for CHAPTER 3 (In Text)

   

  IESO: ‘The independent electricity system operator of Ontario electrical     system’, 2004, [online]

  CAISO: ‘The California ISO’, in ‘Spinning reserve requirements’, 2005, [online] 

  NYISO: ‘The New York independent system operator’, 2007, [online]

  Auction of Bilateral Contracts for Regulated Supply, 2008, [Online Available]: http://www.subastascesur.omel.es.

  L. Maurer and L. Barroso, Electricity Auctions: An Overview of Efficient Practices (World Bank Studies), World Bank Publications, 2011.

  R. H. Kwon and D. Frances, “Optimization-based bidding in day-ahead electricity auction markets: A review of models for power producers,” in Handbook of Networks in Power Systems I, ser. Energy Systems, A. Sorokin, S. Rebennack, P. M. Pardalos, N. A. Iliadis, and M. V. F. Pereira, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2012, pp. 41–59.

  T. K. Boomsma,N. Juul, and S.-E. Fleten, “Bidding in sequential electricity markets,” ser. Stochastic Programming E-print Series, 2013, unpublished.

  W. Jianxue, W. Xifan, S. Yonghua, and Zhangxian, "Study on reserve problem in power market," in Proc. 2002 IEEE Conference, pp. 2418-2422.

  Ching-Tzong Su, Chi-Min Lin, and Yung-Fu Wang, “Economic Dispatch and Spinning Reserve Scheduling for Generation Transmission Systems,” IEEE May 12-15, 2004.

  Ou, Y., & Singh, C. (2002). Assessment of Available Transfer Capability and Margins. IEEE Transaction on Power Systems , 17 (2), 463–468.

  Shaaban, M., Ni, Y., & Wu, F. (2000). Transfer Capability Computations in Deregulated Power Systems. International Conference on System Sciences, (pp. 1-5). Hawaii.

  Ingram E., Pumped storage development activity snapshots, Hydro Review, December 2009, 12-25.

  ] Yang C-J, Jackson R. Opportunities and barriers to pumped-hydro energy storage in the United States. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2011;15(1):839-844.

  Deane JP, Gallachόir BP, McKeogh EJ. Techno-economic review of existing and new pumped hydro energy storage plant. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010;14(4):1293–1302.

  M. Zugno, J. Morales, P. Pinson, and H. Madsen, “Pool strategy of a price-maker wind power producer,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 3, pp. 3440–3450, 2013.

  Ryota Aihara, Akihiko Yokoyama, Fumitoshi Nomiyama, and Narifumi Kosugi, “Optimal Operation Scheduling of Pumped Storage Hydro Power Plant in Power System with a Large Penetration of Photovoltaic Generation Using Genetic Algorithm,” 2011 IEEE Trondheim PowerTech Conference.

  Ning Zhang, Chongqing Kang, Daniel S. Kirschen, Qing Xia, Senior Member, Weimin Xi, Junhui Huang, and Qian Zhang, “Planning Pumped Storage Capacity for Wind Power Integration,” IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY, October 2012.

  Ruiwei Jiang, Jianhui Wang, and Yongpei Guan, “Robust Unit Commitment with Wind Power and Pumped Storage Hydro ,” IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 27, NO. 2, MAY 2012.

  Alberto Borghetti, Claudia D’Ambrosio, Andrea Lodi, and Silvano Martello , “An MILP Approach for Short-Term Hydro Scheduling and Unit Commitment with Head-Dependent Reservoir,” IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 23, NO. 3, AUGUST 2008.

   

  محمدرضا حسین خواه، مجید ذوقی رودسری و اعظم رحیمی، مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه تلمبه ذخیره ای

  علی کریمی ورکانی حسن منصف، "بهره­برداری یکپارچه نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره­ای برای شرکت در بازار برق" ، بیست و چهارمین دوره کنفرانس بین المللی برق، تهران- ایران- PSC 2009

  فرید احمدی، محمدرضا مختاری و حسن سیاهکلی، "برنامه ریزی بهره برداری بهینه از منابع تولید بادی-تلمبه ذخیر های در سیستم قدرت تجدید ساختار شده با استفاده از مدل سازی فازی" ، بیست و پنجمین دوره کنفرانس بین المللی برق، تهران- ایران- PSC 2010

   

  سایت‌های اطلاع رسانی

   

  1.www.siencedirect.com

   

  2.www.IEEE.com

  3.www.NERC.com

   


موضوع پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, نمونه پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, جستجوی پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, فایل Word پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, دانلود پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, فایل PDF پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, تحقیق در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, مقاله در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, پروژه در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, پروپوزال در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, تز دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, پروژه درباره پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای, رساله دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی مبتنی بر ریسک اشتراک واحد های نیروگاهی در حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش سیستم های قدرت چکیده : در این پروژه پایان نامه، رهیافت تحلیلی جدیدی برای برنامه­ریزی تولید انرژی الکتریکی و تعیین مقدار و مکان نگهداری ذخیره چرخان متناظر با سطح ریسک نقاط بار مشترکین بوسیله آنالیز سود/هزینه در برنامه بهینه سازی ورود و خروج اشتراکی واحدهای نیروگاهی که علاوه بر واحدهای حرارتی در بخش تولید واحدهای برق آبی ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم ­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: برق قدرت چکیده: در این پایان نامه چهارچوب جدیدی برای برنامه ریزی تدوین استراتژی مشارکت نیروگاههای مجازی در بازارهای انرژی و ذخیره ارائه می شود. طبق تعریف، نیروگاه مجازی مجموعه ای از واحدهای تولید مقیاس کوچک به همراه بار و شبکه تحت پوشش که توسط یک نهاد معین اداره می شود می باشد. تکنولوژیهای تولید پراکنده که در این پایان نامه مورد توجه می باشند، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده امروزه جلوگیری از ضررهای ناشی از خاموشی ها و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداری از شبکه توزیع تجدید آرایش بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکین دارد. زمانیکه در شبکه توزیع به دلیل خطا یا برنامه‌ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بی برق شود، تمام یا قسمتی از این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت چکیده: انرژی فوتوولتاییک یکی از انرژی های پاک و کارامد است که به سرعت در حال گسترش می باشد. با افزایش درصد نفوذ این نیروگاه ها در شبکه برق مسائلی پیش می آید که ممکن است منجر به بروز خطا و اشکالاتی در سیستم توزیع گردد. یکی از اشکالاتی که ممکن است پیش بیاید مسئله افزایش ولتاژ در نقطه اتصال و همچنین اثر گذر ابر می باشد. در این پایان نامه یک سیستم ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

ثبت سفارش