پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی

word 3 MB 32250 190
1383 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۸,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

   برق- قدرت

  آلودگی شهرهای بزرگ سالهاست که به یک مسئله حاد تبدیل شده است. تحقیقات کارشناسی نشان می دهد که علّت اصلی آلودگی شهرها، خودروهایی با موتور احتراق داخلی می باشند. خودروهای احتراقی معایب فراوانی دارند که از آن جمله می توان به مواردی چون وابستگی به یک نوع انرژی خاص (نفت)، تولیدگازهای گلخانه ای مانند ،تولید گازهای سمی مانند،و، تولید آلودگی صوتی، راندمان پائین سیستم و در نتیجه اتلاف انرژی اشاره نمود. با توجه به موارد فوق خودروهای برقی از دهه 1890مطرح شده و تا دهه 1930 پر طرفدار بوده اند. با پیشرفت خودروهای احتراقی، خودروهای برقی کم کم به فراموشی سپرده شدند تا اینکه در سال 1960 به بعد مجدداً با توجه به مشکلات خودروهای احتراقی، محققین به فکر چاره افتادند و تحقیقات مختلفی را در مورد خودروهای برقی آغاز نموده اند. خودروهای هایبرید برقی نوع تعمیم یافته خودروهای برقی خالص می باشند که معایب خودروهای برقی خالص تا حدودی در آنها برطرف گردیده است. در حقیقت این خودروها حد واسطی بین خودروهای متداول با موتور احتراقی و خودروهای برقی خالص می باشند.استفاده از موتور الکتریکی با راندمان بالا، امکان بازیابی انرژی و قابلیت جابجائی نقطه کار موتور احتراقی به نواحی با راندمان بهینه،کاهش آلودگی و افزایش راندمان کلی این خودروها را فراهم ساخته است.

  انواع خودرو های هایبرید

        به طور کلی یک خودروی هایبرید از یک سیستم ذخیره ساز انرژی، یک واحد تولید قدرت و یک سیستم انتقال تشکیل شده است. موتورهای احتراق داخلی جرقه زن، موتورهای تزریق مستقیم احتراقی، توربینهای گازی و پیل های سوختی می توانند به عنوان واحد تولید قدرت ایفای نقش کنند که با ترکیب مختلف آنها و استفاده از یک موتور الکتریکی می توان نیروی محرکه رانشی خودرو را فراهم نمود.

  برای واحد ذخیره انرژی می توان فلای ویل، خازن ها، باتریها را مد نظر داشت. اما در میان این انتخاب ها باتریها بیشترین کاربرد را دارند. سیستم انتقال متشکل از ادوات مکانیکی جعبه دنده، چرخ دنده ها، دیفرانسیل، کلاچ و... می باشد.

  با توجه به ساختار کنترلی و روش اتصال اجزاء به یکدیگر خودروهای هایبرید به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  1-خودروهای هایبرید سری

  2-  خودروهای هایبرید موازی

  3-خودروهای هایبرید ترکیبی(سری-موازی)

       در خودروهای سری موتور الکتریکی محرک اصلی رانشی است. در واقع مجموعه باتریها،موتور الکتریکی با توان نسبتاً بالا را تغذیه می کنند. در شرایطی که حالت شارژ باتری از کمترین مقدار مجاز کاهش پیدا کند در این موقع موتور احتراقی شروع بکار کرده و با چرخاندن ژنراتور باعث شارژ شدن باتری ها می شود.طبیعی است که این عمل باعث افزایش محدوده رانشی خودرو می گردد.

       در نوع موازی، خودرو علاوه بر محرکه رانشی الکتریکی (موتور الکتریکی) از موتور احتراقی نیز سود می برد. در این نوع، موتور الکتریکی در حالتی که خودرو در مد احتراقی تنها کار می کند در نقش یک ژنراتور باعث شارژ شدن باتریها خواهد شد. بسته به نوع استراتژی کنترلی ممکن است در ابتدای امر،موتور الکتریکی شروع بکار نموده ( در سرعتهای پائین ) و بعد از آن موتور احتراقی وارد سیستم خواهد شد.( در سرعتهای بالا) .

   خودروی هایبرید ترکیبی در واقع ترکیبی از دو سیستم سری-موازی است. مولفه های سیستم رانشی در خودروهای هایبرید ترکیبی عبارتند از:

  1-دو منبع تولید توان،یک موتور احتراقی یا پیل سوختی و... بهمراه یک موتور ترکشن جهت ایجاد نیروی محرکه و بازیابی انرژی.

  2-سیستم انتقال متغیر پیوسته،CVT[1]

  3- یک کلاچ الکترو مغناطیسی برای سیستم انتقال توان

  4-یک موتور الکتریکی کوچک برای تولید انرژی الکتریکی(شارژ)و استارت موتور احتراقی

  5- باتریها

        نحوه ارتباط اجزاء این سیستم در حالتهای مختلف حرکتی ،توسط واحد های کنترل کننده صورت می پذیرد. دو نکته ای که می بایست در مورد خودروهای برقی هایبرید مورد توجه قرار گیرد یکی مسئله بازیابی انرژی در روند کاهش سرعت و ترمز  توسط موتور الکتریکی می باشد که می تواند به نوعی باعث بهبود در مصرف انرژی شود . نکته دوم عدم آلایندگی بخاطر عدم مصرف سوخت در شرایط توقف می باشد.در این حالت ، که ناشی از مسئله ترافیک شهری می باشد خودرو در مد الکتریکی کار می کند و در نتیجه باعث کاهش آلودگی خواهد شد.

   

   

   

   

   

  استراتژی های کنترلی در خودروهای هایبرید برقی 

  تا کنون استراتژیهای کنترلی مختلفی برای مدیریت بهینه انرژی در خودرو های هایبرید برقی ارائه شده است. استراتژیهای کنترلی یا مدیریت انرژی برای خودرو های هایبرید برقی اساساً برای برآورده کردن چندین هدف همزمان بکار می روند. نخستین هدف معمولاً مینیمم کردن مصرف سوخت می باشد و همچنین تلاش برای کاهش آلودگی و برآورده کردن قابلیت رانشی خودرو از اهداف اصلی می باشد. بدون توجه به ساختار خودرو هایبرید برقی، هدف اصلی استراتژی کنترل، مدیریت لحظه ای انتقال توان بین منابع انرژی و دست یابی به اهداف کنترلی اصلی می باشد. یکی از مشخصه های مهم استراتژی کنترل ، این است که اهداف کنترلی اکثراً بصورت انتگرالی هستند (مصرف سوخت و آلودگی در هر مایل مسیر) یا بصورت شبه محلّی در زمان هستند (قابلیت رانشی در هر بازه زمانی). در حالیکه عملکرد های کنترلی بصورت محلّی در زمان هستند. علاوه بر این اهداف کنترلی اغلب تحت قید های انتگرالی ، نظیر نگداشتن حالت شارژ باتریها در محدوده مطلوب ، هستند. طبیعت کلّی همه اهداف و قیدها  نمی تواند منجر به تکنیکهای بهینه سازی کلّی گردد ، زیرا که آینده در یک شرایط حرکت واقعی نامشخص می باشد. برای این منظور بعضی از روشها وجود دارد که براساس نتایج حاصل از بهینه سازی کلّی  روی یک سیکل از پیش تعیین شده ، استراتژی کنترل را بنا می نهند. ولی این روشها بطور مستقیم منجر به پیاده سازی عملی نمی شوند، زیرا مسئله اصلی با معیار بهینه سازی کلّی این است که کلّ برنامه رانشی باید از پیش تعیین شده باشد و در این حالت استراتژی کنترل زمان واقعی به آسانی پیاده سازی نمی شود. برای این منظور در این پایان نامه، با توجه به پیچیدگی سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی  به بررسی یک استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید برقی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا مدلسازی دینامیکی زیر سیستم ها انجام گرفته ، سپس برای هر یک از زیر سیستم ها کنترل کننده محلّی مربوط به خودش طراحی می شود. پس از آن برای دستیابی به اهداف عملکردی، استراتژی سوئیچینگ بین زیر سیستمها برای رسیدن به استراتژی کنترل زمان واقعی طراحی می گردد. 

  محتوای فصلهای بعدی

  هدف اصلی این پایان نامه دست یابی به یک استراتژی کنترل زمان واقعی برای خودرو هایبرید برقی می باشد. برای این منظور ابتدا در فصل اوّل به شناسایی استراتژیهای کنترلی موجود پرداخته شده است. در فصل دوّم ، به علت اینکه در انجام این پایان نامه از روشهای هوشمند نیز استفاده شده است، استراتژی های کنترل هوشمند بررسی گردیده است. در فصل سوم ساختار کنترل سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی به عنوان یک سیستم هایبرید با تاکید بر مدلسازی دینامیکی زیر سیستمها، مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به طراحی استراتژی کنترل هوشمند سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید برقی پرداخته شده است و در فصل پنجم استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی برای خودرو هایبرید برقی و شبیه سازی آن توضیح داده شده است.

   

   

   

  Abstract

  Control strategies for hybrid electric vehicles are usually aimed at several simultaneous objectives. The primary one is usually the minimization of the vehicle fuel consumption, while also attempting to minimize engine emissions and maintaining or enhancing driveability. Regardless of the topology of the vehicle, the essence of the HEV control problem is the instantaneous management of the power flows from more devices to achieve the overall control objectives. One important characteristic of this generic problem is that the control objectives are mostly integral in nature (fuel consumption and emission per mile of travel), or semi-local in time like driveability, while the control actions are local in time. Furthermore, the control objectives are often subject to integral constraints, such as nominally maintaining the battery state-of-charge (SOC). The global nature of both objectives and constraints do not lend itself to traditional global optimization technique, because the main problem with global optimization index is whole of driving cycle should be predetermined and real time control strategy is not implemented simply.  A common method to control of the complex dynamic systems with many uncertainties is designing some different of local controllers each for a specific operating area or determined objects and then designing of a switching strategy through the subsystems to achieve the global objectives of the system. In this thesis, the hierarchical control structure has been investigated due to the complexity of hybrid electric vehicle powertrain.  From the view point of hierarchy, the switching strategy relates to upper hierarchy and plays the key role in systems operating. Then for each subsystems of hybrid electric vehicle, itself local controller has been designed and after that in order to achieve the operating objectives, switching strategy through subsystems for the real time control strategy has been designed.

  Keywords: Hybrid Electric Vehicles, Real Time Control Strategy, Hierarchical Structure, Hybrid System, Switching Strategy. 

 • فهرست:

  ( مقدمه  )

  انواع خودروهای هایبرید. 1

  استراتژی های کنترلی در خودروهای هایبرید برقی.. 4

  محتوای فصلهای بعدی.. 5

  (فصل اوّل) 6

  استراتژیهای کنترلی در خودرو های هایبرید برقی.. 6

  مقدمه. 7

  1-1) استراتژی های کنترلی بر پایه قوانین تجربی.. 8

  2-1) استراتژی کنترل مبتنی بر بهینه سازی استاتیکی.. 19

  1-2-1) تعریف مسئله. 21

  3-1) استراتژی کنترل مبتنی بر کنترل بهینه. 37

  1-3-1) فرمول بندی مسئله. 41

  2-3-1)بهینه سازی براساس برنامه ریزی پویا 46

  3-3-1) نتایج شبیه سازی.. 48

  4-3-1)شناسایی الگوی رانشی.. 55

  4-1) استراتژی کنترل مبتنی بر مدلسازی دینامیکی.. 62

  (فصل دوّم ) 72

  استراتژی های کنترل هوشمند. 72

  مقدمه. 73

  (فصل سوّم) 90

  ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن. 90

  مقدمه. 91

  1-3) سیستم های دینامیکی هایبرید. 91

  مثال(1-3) 94

  مثال(2-3) 95

  2-3) ساختار سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی.. 96

  3-3) مدلسازی دینامیکی سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی.. 102

  1-3-3)مدل دینامیکی موتور الکتریکی.. 102

  2-3-3)مدل دینامیکی موتور احتراقی.. 104

  3-3-3) مدلسازی دینامیکی باتری.. 105

  4-3-3) مدل سازی دینامیکی خودرو 105

  5-3-3)  محاسبه گشتاور درخواستی.. 106

  4-3)سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید سری  و معادلات حاکم بر مدهای عملکردی.. 107

  1-4-3) مد الکتریکی.. 107

  2-4-3) مد هایبرید. 108

  5-3) روابط دینامیکی مربوط به حالتهای عملکردی در خودرو هایبرید برقی موازی.. 108

  1-5-3) مد موتور الکتریکی.. 109

  2-5-3) مد هایبرید. 110

  3-5-3) مد ترمزی.. 110

  شکل(9-3) مدهای کنترلی در خودرو هایبرید برقی.. 111

  (فصل چهارم) 112

  طراحی و شبیه سازی استراتژی کنترل هوشمند سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید برقی.. 112

  مقدمه. 113

  1-4) طراحی استراتژی کنترل نظارتی هوشمند براساس منطق فازی برای خودرو هایبرید موازی.. 113

  2-4) طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید سری براساس مدلسازی دینامیکی زیر سیستمها 122

  3-4) نتایج شبیه سازی.. 128

  (فصل پنجم) 130

  دست یابی به استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی برای خودرو هایبرید برقی.. 130

  نتایج و شبیه سازی.. 130

  مقدمه. 131

  1-5)پیاده سازی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید موازی.. 134

  2-5)شرایط گذر بین مدهای کنترلی.. 136

  3-5) نتایج شبیه سازی.. 143

  نتیجه گیری.. 149

  نظرات و پیشنهادات.. 151

  مراجع. 152

  ضمائم. 158

                                                 

  منبع:

   

  مقالات  فارسی و انگلیسی تهیه شده :

   

  [1] S.M.T. Bathaee, S.R.Emami, A.Hajizadeh,” Dynamic Modeling and Intelligent

       Control of Hybrid Electric Vehicle”

  - پذیرفته شده در کنفرانس IASTED MIC2005 (Modelling,Identification and Control  ) در کشور اتریش   (به علت عدم حمایت مالی از سوی دانشگاه، ارائه نگردید. )

  - پذیرفته شده در کنفرانس

  The 9th World Multi-Confernce on Systematic, Cybernetics and Informatics  (WMCI2005) July10-13,2005 Orlando,Florida, USA

  پذیرفته شده در کنفرانس سیستم های هوشمند (CIS2004) دانشگاه کرمان

   

  [2] S.M.T. Bathaee, A.Hajizadeh, S.R.Emami, “A Fuzzy-based Supervisory Robust

        Control For Parallel Hybrid Electric Vehicles”

  - ارسال برای کنفرانس IASTED

  (Automation, Control and Application   ~ ACIT-ACA 2005~)

   

  [3] سید روح اله امامی میبدی،  امین حاجی زاده گستج ، سید محمد تقی بطحایی " آشنایی با گروه تحقیقاتی خودرو های هایبرید برقی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و مدلسازی و کنترل سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی" 

  - ارسال برای کنفرانس بین المللی مهندسی برق – دانشگاه زنجان

   

  [4] S.M.T. Bathaee, A.Hajizadeh, S.R.Emami, “Control Strategy for Parallel Hybrid      

        Electric Vehicles by Fuzzy Clustering and Neuro-Fuzzy Model”

  آماده سازی برای ارسال به کنفرانسها و مجلّات معتبر


موضوع پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, نمونه پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, جستجوی پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, فایل Word پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, دانلود پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, فایل PDF پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, مقاله در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, پروژه در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, پروژه درباره پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودرو های هایبرید برقی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق- قدرت آلودگی شهرهای بزرگ سالهاست که به یک مسئله حاد تبدیل شده است. تحقیقات کارشناسی نشان می دهد که علّت اصلی آلودگی شهرها، خودروهایی با موتور احتراق داخلی می باشند. خودروهای احتراقی معایب فراوانی دارند که از آن جمله می توان به مواردی چون وابستگی به یک نوع انرژی خاص (نفت)، تولیدگازهای گلخانه ای مانند ،تولید گازهای سمی مانند،و، تولید آلودگی صوتی، ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M.Sc) رشته مهندسی برق-قدرت چکیده در این پایان نامه طراحی کنترل کننده مقاوم در برشگرهای الکترونیک قدرت و مقایسه آن با روشهای کنترل خطی مورد بررسی قرار گرفته­است. هدف اصلی تحقیق و توسعه در این زمینه، همواره یافتن مناسب­ترین روش کنترل به منظور پیاده­سازی کنترل حلقه بسته بر روی توپولوژی­های مختلف برشگر های الکترونیک قدرت می­باشد. به عبارت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌‌ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده محدودیت منابع سوختی فسیلی و احتمال اتمام ذخایر انرژی فسیلی، گرمایش زمین، آلودگی‌های زیست محیطی، بی‌ثباتی قیمت و همچنین نیاز روز افزون مراکز صنعتی و شهری به انرژی، مجامع بین الملل را به فکر جایگزین‌های مناسب انداخته است. انرژی هسته‌ای، خورشیدی، زمین گرمایی، بادی و امواج اقیانوسی از این قبیل می‌باشند. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی چکیده بلبرینگ ها استفاده­ی زیادی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو و هواپیماسازی دارند. از اینرو بررسی بلبرینگ­ها حائز اهمیت می­باشد لذا در این پژوهش به بررسی ماتریس سختی بلبرینگ تماس زاویه­ای دوردیفه پرداخته شده است. در این پژوهش معادلات حاکم بر ماتریس سختی دو ردیفه توسعه داده شده است و علاوه بر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و ...

چکیده تغییر پارامترهای موجود در یک فرآیند صنعتی باعث آن می­گردد که فرآیند از نقطه کار مطلوب خود خارج گردد. این تغییر به­نوبه­ی خود کاهش کارایی کنترل­کننده­های حلقه بسته­ای را که برای نقطه کار مطلوب سیستم طراحی شده­اند را به­دنبال خواهد داشت. لذا نیاز است که ابتدا این تغییرات به­صورت یک عیب تشخیص و شناسایی شود و سپس با تغییر پارامترهای فرآیند یا ساختار کنترل­کننده برحسب نیاز نسبت ...

پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید چکیده امروزه سازمان ­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرآیند پیچیده است، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." (مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل) چکیده کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

ثبت سفارش