پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش

word 605 KB 32288 67
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده فارسی

  مقدمه: در صنعت مواد غذایی تمایل افزاینده ای برای توسعه روش های اقتصادی به منظور تهیه محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای و حسی بالا وجود دارد.خشک کردن یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده برای نگه داری میوه ها و سبزی هاست. مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان می باشند که دارای فساد پذیری بالایی هستند و با توجه به این نکته که در تمام فصول سال نیز در دسترس نمی باشند بنابراین مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه روش های خشک کردن سنتی، خورشیدی و آون این محصول می باشد.

  روش کار: پس از مشخص نمودن یکی ازباغات لیمو درجهرم، تعداد 1000 عددمیوه لیموی کاملاٌ هم وزن وهم اندازه وهم شکل ویکنواخت ازنظررنگ میوه وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند. درخشک کن به روش آون دردماهای 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد، تعداد 50 پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد 10 عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) و درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد 5 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه و در روش خشک کن به روش سنتی، تعداد 3 پاکت و درهرپاکت تعداد 10 عدد میوه قرارداده شد. بعد از اتمام پژوهش برای تیمار، درصدچروکیدگی میوه، درصد رشدکپک، درصد رشد مخمر، درصد میزان رشد میکروب اشرشیاکلای، شدت افت رطوبت میوه، ظرفیت جذب آب محصول طی زمان خشک کردن و شاخص رنگ میوه سنجیده شد.

  نتایج: نتایج نشان می دهد که در روش خشک کردن با آون، در دمای بالا شدت افت رطوبت بیشتر و مدت زمان خشک شدن کم می شود همچنین میزان چروکیدگی در دمای بالا بر حسب مدت زمان بیشتر ولی بر حسب میزان رطوبت، دمای هوا بر میزان چروکیدگی بی تاثیر است. در هر سه روش خشک شدن میزان جذب آب نیز با افزایش دما کاهش می یابد. رنگ لیمو نیز در دمای 50 درجه سانتی گراد از بالاترین شفافیت و رنگ زرد برخوردار است. در روش خورشیدی مدت زمان خشک شدن 45-17 درصد کوتاهتر از روش سنتی است.میزان رنگ میوه نیز در روش خورشیدی شفافیت بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.در ارزیابی میکروبی مشخص شد که نمونه های آون و خورشیدی نسبت به نمونه های سنتی مطابق با استاندارد لیمو دارای میکروب (مخمر، کپک و اکلای) می باشند.

  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که استفاده از روش آون بهترین روش و بعد از ان استفاده از خشک کن خورشیدی و سپس سنتی به منظور خشک کردن لیمو می باشد. اما از طرفی استفاده از آون به دلیل مصرف برق و انرژی احتمالاً مقرون به صرفه نمی باشد که نیاز به بررسی های دقیق تری دارد اما از نظر کیفیت محصول مقرون به صرفه می باشد.

   

  کلید واژه: خشک کردن، آون، خورشیدی، سنتی، لیمو، جهرم.

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  1- 1- مقدمه

  در صنعت مواد غذایی تمایل افزاینده ای برای توسعه روش های اقتصادی به منظور تهیه محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای و حسی بالا وجود دارد.خشک کردن یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده برای نگه داری میوه ها و سبزی هاست. طی خشک کردن، برای رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی که پایداری میکروبی محصول را تضمین و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل برساند، درصد آب ماده غذایی تا حد معینی کاهش می یابد (صیاد، 1384).

  مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از خانواده Rutaceae و زیر خانواده Auratiodea بوده که شامل 150 جنس و تقریباً 2000 گونه می باشد (Campelo and et al, 2011). این محصول در صنایع غذایی، داروسازی، عطر سازی و آرایشی کاربردهای فراوانی دارد. در طب سنتی نیز موارد استفاده زیادی دارند (Owhe-Ureghe and et al, 2010). به عنوان مثال برای درمان دردهای معده و سرفه کاربرد دارند (Oyagade and et al, 1999). علاوه بر این لیموترش خاصیت ضد باکتریایی (باکتری های گرم مثبت و گرم منفی) نیز دارد (Aibinu and et al, 2007). با توجه به اهمیت کشت و نگهداری محصولات این درخت ارزشمند و با توجه به فصلی بودن این میوه و امکان در دسترس نبودن به میوه تازه، در تمام فصول سال، نیاز اساسی نسبت به خشک کردن به روش های مختلف این محصول به چشم می خورد که مهمترین هدف پژوهش حاضر است.

  1- 2- فرآیند خشک کردن

  خشک کردن، فرایند کاهش رطوبت از طریق انتقال هم زمان حرارت و جرم است. انتقال حرارت از هوای اطراف به ماده غذایی موجب کاهش فشار بخار آب در سطح و تبخیر رطوبت سطحی می شود. در اثر این فرایند، گرادیان فشار بخار آب در ماده غذایی به وجود می آید که نیروی رانشی لازم برای خارج کردن آب از ماده غذایی را تأمین می کند (Fellows, 1990).

  1- 2- 1- اهمیت خشک کردن

  یکی از قدیمی ترین تکنیک های انجام شده توسط بشر و همچنین یکی از مهمترین فرایندهای نگه داری که اثر فوق العادی ای بر روی کیفیت محصولات می گذارد خشک کردن است. هدف از خشک کردن مواد غذایی، حداقل کردن نیازهای انبارداری و بسته بندی و کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد (ملکی و دخانی، 1374؛ فرجی، 1371). همچنین مقایسه روش های مختلف خشک کردن با خشک کن خورشیدی بویژه از جنبه تاثیر آن ها بر کیفیت محصول خشک شده نهایی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت انتخاب مناسب ترین روش خشک کردن در اختیار دست اندرکاران تولید محصولات خشک شده از جمله تولید کنندگان لیمو خشک قرار دهد و در واقع این هدفی است که این پژوهش در پی آن است.

  1-3- انواع خشک کردن

  از میان انواع مختلف منابع انرژی تجدید پذیر، انرزی خورشیدی از مهمترین آن هاست. استفاده از این نوع انرژی زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که توجه بیشتری به بحران پایان یافتن منابع انرژی تجدید ناپذیر و مسأله آلودگی محیط زیست وجود داشته باشد (زارع و همکاران، 1384). در کشور ایران بیشتر روشهای خشک کردن آفتابی سنتی، خشک کن های خورشیدی، آون و غیره استفاده می شود.

  1- 3- 1- خشک کردن (به روش سنتی)

  اکثر میوه ها مانند بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی به علت دارا بودن رطوبت و فعالیت آبی بالا فساد پذیرند و بعد از برداست باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مصرف رسیده و یا در شرایط مطلوبی نگهداری شوند. از آن جایی که بازار مصرف تازه خوری در واحد زمان از قابلیت جذب محدودی برخوردار است، می بایست به نحوی فرآبند گردند که از فساد آن ها جلوگیری و زمان ماندگاری آن ها افزایش یابد (لکی و دخانی، 1374؛ فرجی، 1371). یکی از قدیمی ترین تکنیک های انجام شده توسط بشر و همچنین یکی از مهمترین فرایندهای نگه داری که اثر فوق العاده ای بر روی کیفیت محصولات می گذارد خشک کردن به روش سنتی است (صالحی زاده و همکاران، 1390).

  افزایش پایداری فرآورده نهایی در کنار دست یابی به ویژگی های کیفی مورد انتظار بازارهای مصرف از مهمترین اهداف فرآبند خشک کردن بشمار می آیند (صالحی زاده و همکاران، 1390).

  1- 3- 1- 1- مشکلات روش خشک کردن سنتی

  مشکلات روش خشک کردن سنتی شامل افت کمی، رشد میکروارگانیسمها و ایجاد فساد، حمله حشرات، پرندگان و جوندگان، بارش ناگهانی باران، شرایط جوی نامطلوب و ... است که موجب افت کمی و یفی در محصول می شود. در بسیاری از مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه، خرید خشک کن های صنعتی برای کشاورزان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و کشاورزان خرده به ندرت از این تجهیزات استفاده می کنند (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، 1385). لذا استفاده از انرژی خورشیدی به صورت کنترل شده بسیار جذاب خواهد بود.

  فرآیند خشک کردن باعث تغییراتی در بافت، عطر و طعم، ارزش تغذیه ای و رنگ محصول می شود که بررسی میزان این تغییرات و سعی در کاهش آثار فرایند از نکات قابل توجه در خشک کردن محصولات غذایی است. از بین مواد مذکور، محصولات خشک عمدتاً توسط سه ویژگی درصد چروکیدگی، رنگ و جذب آب ارزیابی می شوند (صالحی زاده و همکاران، 1390). یکی از مهمترین تغییرات فیزیکی که طی فرایند خشک کردن مواد غذایی ایجاد می شود، کاهش حجم آن است. از دست دادن آب و گرم شدن باعث ایجاد تنش در ساختار سلولی مواد غذایی می گردد که نتیجه این حالت، تغییر شکل و کاهش ابعاد آن است. تغییر شکل و کاهش حجم در اکثر موارد یک ویژگی منفی در نظر مصرف کننده است (Mayor and et al, 2004).

  مواد غذایی خشک شده اغلب قبل از مصرف در معرض جذب آب قرار می گیرند. سرعت و میزان جذب آب ممکن است به عنوان شاخصی از کیفیت مواد غذایی خشک استفاده شود. مواد غذایی که تحت شرایط بهینه خشک می شوند، صدمه کمتری محتمل شده و سریع تر و کامل تر جذب آب می کنند (Lee and et al, 2006). خشک کردن، خصوصیات سطحی ماده غذایی را تغییر می دهد. در نتیجه قابلیت انعکاس نور و رنگ تغییر می کند. گرما و اکسیداسیون طی خشک کردن باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در رنگدانه های کلروفیل وکاروتنوئیدها می شود. معمولاً زمان های طولانی تر و درجه حرارت های بالاتر خشک کردن، اتلاف بیشتر رنگدانه ها را به همراه دارد (Fellows and et al, 1990). 

  1- 3- 2- خشک کن خورشیدی

  با توجه به در دسترس بودن انرژی لایزال خورشیدی در کشور ما که در فصل برداشت اغلب محصولات کشاورزی با شدت مناسبی وجود دارد و متمرکز نبودن بیشتر مناطق کشاورزی و روستایی و همچنین اقتصادی نبودن استقرار صنایع در این گونه مناطق، استفاده از خشک کن های خورشیدی مناسب از لحاظ قیمت، کاربرد و انعطاف پذیری برای محصولات مختلف، باعث افزایش کمی و کیفی محصولات خشک می شود (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، 1385). 

  به طور عمومی خشک کن های خورشیدی بر اساس نحوه جریان هوا به دو دسته فعال با همرفت اجباری و دیگری غیر فعال با همرفت طبیعی تقسیم می شوند.

  1- 3- 3- خشک کن خورشیدی فعال و غیر فعال

  در خشک کن های فعال جریان هوا با استفاده از مکنده یا دمنده برقرار می شود و اغلب این خشک کن ها علاوه بر انرژی خورشیدی از انرژی کمکی دیگری مانند سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی بهره می گیرند، ولی در خشک کن های غیر فعال، جریان هوا در اثر اختلاف چگالی هوای سرد و گرم در داخل خسک کن ایجاد می شود (Ekechukwu and Norton, 1999). خورشیدی فعال و غیر فعال نیز هر کدام به سه دسته مستقیم، غیر مستقیم و تلفیقی تقسیم می شوند. در انواع مستقیم، محصول در محفظه خشک کن در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد که در برخی از محصولات نور مستقیم خورشید نوعی رنگ رسیدگی مطلوب ایجاد می کند. در انواع غیر مستقیم، دیوارهای محفظه خشک کن مات بوده و از کلکتور (جمع کننده) مجزا استفاده می شود. در این نوع خشک کن ها، عمل جذب انرژی خورشید توسط کلکتور انجام گرفته و هوای گرم شده در کلکتور به سمت محفظه خشک کن حرکت کرده و محصول در محفظه خشک می شود. نوع تلفیقی خشک کن ها ترکیبی از مستقیم و غیر مستقیم است یعنی هم هوای گرم شده در کلکتور از سرتاسر بستر محصول در محظه عبور می کند و هم خود بستر در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد (Ekechukwu and Norton, 1999).

 • فهرست:

  چکیده فارسی 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- فرآیند خشک کردن. 3

  1-2- 1- اهمیت خشک کردن. 4

  1-3-  انواع خشک کردن. 4

  1-3- 1- خشک کردن (به روش سنتی) 4

  1-3- 1- 1- مشکلات روش خشک کردن سنتی. 5

  1-3- 2- خشک کن خورشیدی. 6

  1-3- 3- خشک کن خورشیدی فعال و غیر فعال. 7

  1-3- 4- خشک کردن به روش ماکروویو. 7

  1-4- معرفی لیمو. 8

  1-4- 1- طبقه بندی گیاه لیمو. 9

  1-4- 2- اهمیت  لیمو. 9

  1-4- 3- مواد مؤثر موجود در لیمو. 10

  1-4- 4- آب لیمو به عنوان فراورده مهم لیمو. 11

  1-4- 5- مصارف دارویی لیمو. 12

  1-4- 6- تاریخچه لیمو. 14

  1-4- 7- میزان تولید داخلی و خارجی لیمو. 14

  1-5- اهداف پژوهش.. 15

  1-5- 1- هدف کاربردی. 15

  1-5- 2- اهداف علمی. 16

  فصل دوم: مبانی نظری و سوابق پیشین

  فصل سوم: مواد و روش کار

  3-1- انواع روش های خشک کردن در پژوهش.. 22

  3-1- 1- ساخت دستگاه خشک کن خورشیدی. 22

  3-1- 2- خشک کردن در خشک کن خورشیدی. 23

  3-1- 3- خشک کردن در آون آزمایشگاهی. 24

  3-1- 4- خشک کردن در معرض نور مستقیم خورشید (روش سنتی) 25

  3-2- روش تهیه نمونه لیمو. 25

  3-3- روش اجرای پژوهش و گروه بندی تیمارها 26

  3-3- 1- مشخصات طرح آماری. 26

  3-3– 1 - 1– نام طرح. 26

  3-3– 1 - 2–تیمارها 26

  3-3– 1 - 3– تکرار تیمار 26

  3-4- آزمون های میکروبی. 28

  3-4- 1- شناسایی کپک و مخمر 28

  3-4- 2- شناسایی اشرشیاکلای (Ecoli) 28

  3-5- متغیرهای پژوهش.. 29

  3-5- 1- متغییرهای مستقل. 29

  3-5- 2- متغییرهای وابسته. 29

  3-6- تیمارهای قابل اندازه گیری در پژوهش حاضر 29

  3-6- 1- روش اندازه گیری کاهش رطوبت طی زمان خشک کردن. 29

  3-6- 2- اندازه گیری ظرفیت جذب آب محصول  طی زمان خشک کردن. 30

  3-6- 3- اندازه گیری چروکیدگی محصول طی زمان خشک کردن. 31

  3-6- 7- اندازه گیری شاخص های رنگ محصول نهایی. 31

  3-7- روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 32

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در روش های مختلف خشک کردن (تابعی از زمان) 34

  4-2- نتایج مربوط به شدت افت رطوبت در خشک کن آون (تابعی از رطوبت مطلق) 36

  4-3- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی. 37

  4-4- نتایج مربوط به تغییرات درصد چروکیدگی لیمو در آون (تابع زمان) 39

  4-5- نتایج مربوط به تغییرات درصد چروکیدگی لیمو در آون (تابع رطوبت) 41

  4-6- نتایج مربوط به تغییرات جذب آب در روش خشک کردن با آون (تابع رطوبت) 43

  4-7- نتایج مربوط به تغییرات رنگ لیمو در سه روش خشک کردن. 44

  4-8- نتایج آزمایش های میکروبی. 47

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری

  5-1- بحث.. 49

  5 2- تفسیر نتایج مربوط به شدت افت رطوبت در روش های مختلف خشک کردن. 50

  53 تفسیر نتایج مربوط به چروکیدگی در سه روش خشک کردن. 52

  5 4 تفسیر نتایج مربوط به تغییرات قابلیت جذب آب در سه روش خشک کردن. 52

  5 5 تفسیر نتایج مربوط به تغییرات رنگ لیمو در سه روش خشک کردن. 53

  5 6- تفسیر ننتایج مربوط به تغییرات میکروبی در سه روش خشک کردن. 55

  5 7 نتیجه‎گیری. 57

  پیشنهادها 58

  فهرست منابع فارسی. 59

  فهرست منابع غیر فارسی. 62

  چکیده انگلیسی 67

   

   

  منبع:

   

  اکبری ع، شاهدی م، همدمی ن و همکاران. سینتیک افت رطوبت و مقایسه ورقه های گوجه فرنگی در مرحله خشک شدن با سه روش: خشک کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک. علوم و فنون کشاورزی، 1388؛ 13 (47): 445-460.

  ایورشه ا. کتاب ۱۰۰ گیاه ۱۰۰۰ استفاده، ترجمه مرضیه آزاد، چاپ اول، ۱۳۶۹، انتشارات ناهید، ص ۲۴۷- 249.

  بی نام. آمارنامه کشاورزی ایران. اداره کل امار و اطلاعات کشاورزی، تهران: 1379؛ نشریه شماره 01/79.

  تسلیمی ا، مظلومی م ت، جمشیدی ا. مقایسه اثرات فرآیندهای خشک کردن خورشیدی و خلاء با روش سنتی بر ویژگی های زعفران. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 1385؛ 3 (3): 9-17.

  رادنیا ح. 1375، پایه های درختان میوه (ترجمه). چاپ اول، نشر آموزش کشاورزی. ص 637.

  زارع د ع، قاسم خانی و ح. تأثیر دبی جرمی هوای ورودی و زمان تخلیه محصول بر روند کاهش رطوبت شلتوک در یک خشک کن نیمه پیوسته خورشیدی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 1384؛ 9 (1): 251- 264.

  زیرجانی ل، توکلی پور ح. تأثیر پیش فرآیندهای مختلف در فرآیند خشک کردن موز توسط مایکروویو. مجله علوم و فناوری غذایی، 1389؛ 2 (1): 55- 67.

  سهیلی مهدیزاده ا، کیهانی ع. طراحی خشک کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی های برگی و ارزیابی عملکرد جمع کننده انرژی خورشیدی. تحقیقات مهندسی کشاورزی، 1385؛ 7 (27): 147- 163.

  صالحی زاده پ، بصیری ع ر، میزانی م. بررسی اثرات دما در فرآیند خشک کردن به روش جابه جایی بر روی ویژگی های کیفی برگه زردآلو. علوم غذایی و تغذیه، 1390؛ 8(3): 88-98.

  صیاد م. اثر دما و سرعت هوای خشک کن روی سنتیک خشک کردن ورقه های سیب به صورت لایه نازک. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی، 1384؛ دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

  عاطفی م. 1381. بررسی اثر خشک کردن انجمادی بر فاکتورهای کیفی زعفران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، ص 19- 63.

  فرجی هارمی ر. اصول نگهداری مواد غذایی. انتشارات دانشگاه شیراز. 1371.

  محتشمی س، بابالار م، ابراهیم زاده موسوی س م و همکاران. بررسی اثر شرایط کشت و روش های مختلف خشک کردن، بر مدت زمان خشک شدن، میزان اسانس، خصوصیات رنگ و بار میکروبی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica). مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 43 (2): 243- 254.

  محمد پور ا، میرزایی م ع، غفاری م م. عملکرد خشک کن خورشیدی در خشک کردن لیمو. مجله مهندسی مکانیک، 1392؛ 14 (43): 1-10.

  مصباحی غ ر، زمردیان ع، داداش زاده م، فرحناکی ع. بررسی مقایسه ای تولید کشمش به وسیله خشک کن خورشیدی و سایر روش های خشک کردن. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1385؛ 2 (2) نیمه دوم: 61-74.

  ملکی م، دخانی ش. صنایع غذایی. جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شیراز. 1374.

  موحد نژاد م ه، خوش تقاضا م ه، عباسی س. تاثیر تیمارهای مختلف آب گیری بر برخی ویژگی های کیفی آب لیموترش جهرمی فراوری نشده. مجله مهندسی بیوسیتم ایران، 1390؛ 42 (1): 87-93.

  موسویان م ت ح، محمدپور و. بررسی پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن مواد غذایی با امواج ماکروویو. پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی، 1385؛ دانشگاه اصفهان.

  همتی کاخکی ع. 1370. بررسی تاثیر روش های مختلف خشکانیدن در کیفیت زعفران. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان، ص 5-39.

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Abene, A., V. Dubois and M. L. Ray. 2004. Study of a solar air flat plate collector: use of obstacles and application for the drying of grape. J. Food Eng. 65: 15-22.

  Ahmad, J. & Langrish, T. A. G. (2012). Optimisation of total phenolic acids extraction from mandarin peels using microwave energy: The importance of the Maillard reaction. Journal of Food Engineering, 109, 162-174.

  Aibinu, I., Adenipekun, T., Adelowotan, T., Ogunsanya, T. and Odugbemi, T. (2007) Evaluation of the antimicrobial properties of different parts of Citrus aurantifolia (lime fruit) as used locally. African Journal of Biotechnology 4(2): 185-195.

  Al-Muhtaseb, A. H., W. A. M. McMinn and T. R. A. Magee. 2004. Shrinkage, density and porosity variations during the convective drying of potato starch gel. Proceedings of the 14th International Drying symposium, Sao Paulo, Brazil, PP. 1604-1611.

  Bala, M., M. Mondol, B. Biswas, B. Chovdury and S. Janjal. 2003. Solar drying of pineapple using solar tunnel dryer. Renewable Energy, 28: 183-190.

  Burdurlu H.S., Koca N., and Karadeniz F. 2005. Degradation of vitamin C in citrus juice concentrates duringand bitter orange, Phytochemistry Vol 62, Issue 8, PP 1283-1289.

  Campelo, L. M. L., De Almeida, A. A. C., De Freitas, R. L. M., Cerqueira, G. S., De Sousa, G. F., Saldanha, G. B., Feitosa, C. M. & De Freitas, R. M. (2011). Antioxidant and Antinociceptive Effects of Citrus limon Essential Oil in Mice. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, 1-8.

  Chen, H., C. E. Hernandez and T. Huang. 2005. A study of drying effect on lemon slices a closed-type solar dryer. Solar Energy, 78: 97-103.

  Chua, K.J. Mujumdar, A.S. Hawlader, M.N.A. Chua, S.K. and HO, J.C.2002. Batch drying of banana pieces-effect stepwise change in drying air temperature on drying kinetics and product color, Food Research International (34)721-731.

  Doymaz, I. 2004. Effect of pretreatments using potassium metabisulphide and alkaline ethyl oleate onjuice using direct titration. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,Vol 28, Issue 5, PP 849-855.

  Ekechukwu, O. V. and B. Norton. 1999. Review of solar-energy drying systems II: an overview of solar drying technology. Energy Conver and Manag. 40: 615-655.

  Espina, L., Somolinos, M., Loran, S., Conchello, P., Garcia, D. & Pagan, R. (2011). Chemical composition of commercial Citrus fruit essential oils and evaluation of their antimicrobial activity acting alone or in combined processes. Food Control, 22, 896- 902.

  Fellows, P. 1990. Food Processing Technology. Principles and Practice, Ellis Horwood, New York.

  Fotoohi Ghazvini R. Citrus breeding in iran. Gilan university publisher, 1998.

  Gallali, Y. M., Y. S. Abujnah and F. K. Bahnani. 2000. Preservation of fruit and vegetable using solar dryer. Renewable Energy, 19: 203-212.

  Gonzalez-Molina, E., Dominguez-Perles, R., Moreno, D. A. & Garcia-Viguera, C. (2010). Natural bioactive compounds of Citruslimon for food and health. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51: 327-345.

  Goula, A. M., K. G. Adamopoulos, P. C. Chatzitakis and V. A. Nikas. 2006. Prediction of lycopene degradation during a drying process of tomato pulp. J. Food Eng. 74: 37-46.Lewicki, P. P. 1998. Some remarks on rehydration of dried foods. J. Food Eng. 36: 81-87.

  Karathanos, V. T. and V. G. Belessiotis. 1997. Sun and artificial air drying Kinetics of some agriculture products. J. Food Engineering, 31: 35-46.

  Karim, M. A. and M. N. A. Hawlader. 2005. Drying characteristics of banana: theoretical modelling and experimental validation. J. Food Eng. 70: 35-45.

  Kekelidze, N. A., Lomidze, E. P. & Yanikashvili, H. I. (1989). Analysis of terpen variation in leaves and fruits of citrus unshiu Marc. during otogenessis. Journal of flavor fragrance, 4, 37-41.

  Kinoshita, K., Sakai, H. & Hirao, Y. (1989). Crystalline terpineol form oil of citrus umshiu. Journal of Hoshi Yakka Daigaky Kiyo, 8, 11-13.

  Kohurger, J. A. and E. H. Marth. 1984. Yeasts and molds. In: Compendium of Methods for Microbiological Examination of Foods, 2nd edition, pp: 197-202.

  Kostaropoulos, A. E. and G. D. Saravacos. 1995. Microwave pre-treatment for sun dried raisins. J. Food Engineering, 60: 344-347.

  Krokida, M., C. Kiranoudis and Z. Maroulis. 1999. Viscoelastic behavior of dehydrate products during dehydration. J. Food Engineering, 40: 269-277.

  Lee, K. T., M. Farid and S. K. Nguang. 2006. The mathematical modelling of the rehydration characteristics of fruit. J. Food Eng. 72(1): 16-23.

  Maskan, M. 2000. Microwave air and microwave finish drying of banana, Journal of Food  ngineering (44)71-78.

  Mayor, L. and A. M. Sereno. 2004. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. J. Food Eng. 61: 373–386.

  Moufida S., & Marzouk B. 2003. Biochemical characterization of blood orange, sweet orange, lemon, bergamot

  Owhe-Ureghe, U. B., Ehwarieme, D. A. and Eboh, D. O. (2010) Antibacterial activity of garlic and lime on isolates of extracted carious teeth. African Journal of Biotechnology 9(21): 3163-3166.

  Oyagade, J. O., Awotoye, O. O., Adewunmi, J. T. and Thorpe, H. T. (1999) Antimicrobial Activity of some Nigerian medicinal plants. I. Screening for Antibacterial Activity. Bioscience Research Communications 11(3): 193-197.

  Pala, M., Y. B. Saygi and H. Sadikoglu. 1993. A stady on the drying of sultana grape by different

  Pangavhane, D. R and P. N. Sawhney. 2002. Review of research and development work on solar dryer for grape drying. Energy Conversion and Management, 43: 45-61.

  Paton JC, Paton AW (1 July 1998). "Pathogenesis and diagnosis of Shiga toxin-producing Escherichia coli infections". Clin. Microbiol. Rev. 11 (3): 450–79.

  Raina, B.L., Agarwal, S.G., Bhatia, A.K & Gaur. G.S.(1996). Changes in pigments and volatiles of saffron (Crocus Sativus L.) during processing and storage. J. Sci. Food Agric. 71: 27-32.

  Rangahau, M.K. (2003).20: 8:20 Growing saffron- the world’s most expen sive spiee. Crop and Food Research. New Zealand nistitute for crop and Food Research Ltd. Acrown Reasearch Inistite.

  Robards K., & Antolovich M. 1995. Methods for assesing the authencity of orange juice. Analyst, 120: 1-28.

  Roy, B. C., Hoshino, M., Ueno, H., Sasaki, M. & Goto, M. (2007). Supercritical Carbon Dioxide Extraction of the Volatiles from the Peel of Japanese Citrus Fruits. Journal of Essential Oil Research, 19, 78-84.

  Sacilik, K. and A. K. Elicin. 2005. The thin layer drying characteristics of organic apple slices. J. Food Eng. 12: 101-115.

  Shaw, P. E. (1989). Review of quantitative analyses of citrus essential oils. Journal of Agriculture Food Chemistry, 27, 246-257.

  Sjoholm, I. and V. Gekas. 1995. Apple shrinkage upon drying. J. Food Eng. 25: 123-130.

  Suntornsuk L., Gritsanapun W., Nilkamhank S., & Paochom A. 2002. Quantitation of vitamin C content in herbalstorage, Journal of Food Engineering,Vol 74, Issue 2, PP 211-216.

  Supranto, S. K., W. Daud, M. Othman and B. Yatin. 1999. Design of an experimental solar assisted dryer for palm oil fronds. Renewable Energy, 16: 643-646.

  Talla, A., J. R. Puiggali, W. Jomaa and Y. Jannot. 2004. Shrinkage and density evolution during drying of tropical fruits : application to banana. J. Food Eng. 64: 103-109.

  Webber, H. J. (1967). History and development of the Citrus industry. In: Reuther, W., Batchelor, L. D. and Webber, H. J. (eds). The Citrus Industry, 2nd edn. University of California Press, California, p. 4-5.

  Zanoni, B., C. Peri, R. Nani and V. Lavelli. 1999. Oxidative heat damage of tomato halves as affected by drying. Food Res. Intl. 31(5):395-401.


موضوع پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, نمونه پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, جستجوی پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, فایل Word پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, دانلود پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, فایل PDF پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, پروژه درباره پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش : مهندسی شیمی چکیده کمتر از دو قرن است که تهیه و توزیع غذا به صورت تجاری وبه تدریج به صورت نوین امروز در آمده است تا جائیکه هر نوع فرآورده یا محصول در هر فصلی قابل خرید گشته است ولی از آنجا که غذا ماده ای فاسد شدنی است روش های متفاوتی برای نگهداری طولانی مدت از مواد غذایی بوجود آمده است. بر اساس اطلاعات و آمار داده شده در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

چکیده امروزه به علت مقاومت میکروارگانیسم­ها در برابر آنتی بیوتیک­ها، استفاده از گیاهان دارویی جهت دستیابی به ترکیبات جدید غلبه بر آنها، امری مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی و آبی لیموترش در برابر باکتری ها و کپک بود. در این تحقیق ابتدا عصاره پوست لیمو به دو روش آبی و متانولی استخراج گردید. سپس غلظت­های 25/6، 5/12، 25 و 50% از عصاره­های ...

فصل اول : طرح ديدگاه و اهداف پروژه   مقدمه : ميزان انرژي خورشيدي دريافتي در ايران به طور متوسط حدود 18 مگا جول بر متر مربع در روز، يا حدود 1016 مگا جول در سال در سطح کشور تخمين زده م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات هویج به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط ان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات کیوی به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط آن ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی­از بیماری­های قرن حاضر که متاسفانه، جوانان خصوصاً دختران و زنان جوان به آن مبتلا می­شوند بیماری (MS)‌ می­باشد که هنوز از نظر پزشکان متخصص دنیا علت آن مشخص نیست و متاسفانه نظریات گوناگونی را عنوان می­کنند که پایه و اساس علمی درستی ندارد. این بیماری را اتوایمیون یا ...

چکیده امروزه برنج غذای اصلی بیش از نصف جمعیت جهان داده و در پنج قاره و بیش از چهل کشور برنج زراعت می‌شود. برنج از جمله وعده‌های اصلی غذایی مردم ایران می‌باشد که تا سال 1340 ایران سالیانه کم و بیش برنج صادر می‌کرد و از آن به بعد در نتیجه بهبود وضع اقتصادی مردم و ازدیاد سریع جمعیت با وجود اقدامات بزرگ دولت در تهیه مقادیر زیاد برنج کشور، نتواست جواب‌گو باشد و کشور واردکننده برنج ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی چکیده در این پایان‌نامه، در زمینه فناوری خلأ، اهمیت، کاربرد و نقش این فناوری در صنعت و پیشبرد تحقیقات علمی، اصطلاحات فنی مرتبط با این فناوری، انواع پمپ‌های خلأ، کاربردها، مزیت و معایب هر یک از پمپ‌های خلأ، اهمیت مطالعه پمپ توربومولکولی محوری و کارهای انجام شده در این زمینه، مطالبی ارائه شده است. تمرکز عمده بر روش‌های شبیه‌سازی جریان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده فارسی سابقه وهدف: برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات متعددی از جمله اولئوروپین، است که عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود. همچنین عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی می‌باشد. به منظور استخراج ترکیبات فنولی برگ‌های زیتون ابتدا بایستی خشک شوند. خشک کردنطبیعیوخشککردنباجریان هوایگرمازمهمترین روش ...

ثبت سفارش