پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز

word 61 MB 32349 167
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۶,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته :مهندسی مکانیک

   

  چکیده :

                 امروزه بدلیل افزایش جمعیت در کلان شهر ها، شاید ساختن ساختمانهای بلند مرتبه و برجهای مسکونی اندکی اجتناب ناپذیر به نظر برسد. امّا در مکان یابی ساختن این نوع ساختمانها و ترتیب قرار گیری آنها در کنار هم بایستی یکسری از الزامات زیست محیطی را رعایت نمود.  در این پایان نامه  سعی شده است که الگوهای مختلف بلند مرتبه سازی و چیدمان آنها در سطح شهری مانند تبریز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا با وزش کوچکترین باد ممکنه، روند ترک آلاینده های ناشی از دود اتومبیلها و صنایع از سطح شهر تسهیل شود. امید است  با رعایت  اصولی ساده   ولی  اساسی  و حیاتی بتوان  هوای پاکی را به  نسل های آینده  به یادگار  بگذاریم   به امید آن روز .

   

  کلمات کلیدی :

             باد ، سرعت باد های غالب ، تلاطم، اختلاط، خطوط جریان  هوا، فاصله بین  ساختمان ها، چیدمان  ساختمانها

   

  1مقدمه

          امروزه  به دلیل رشد بی رویه  جمعیت  و نیاز به سکونت، ایجاب کرده است که ساختمانهای بلند هر روز همانند قارچ از گوشه و کنار شهر سر به فلک زنند قبلا" در یک محله 8 متری شاید به زور 20 خانوار وجود داشت،امّا  اکنون در همان محله با توجه به مجوز های شهرداری و نظام مهندسی حداقل 80 خانوار سکونت دارند و این فرآیند در تمام کلان شهر ها بچشم می خورد.  حال این مسئله  باعث می شود که تولید آلایندگی ها در شهرها  افزایش یابد. چراکه  افزایش جمعیت  باعث افزایش خودروهای تک سرنشین  و مسایلی دراین باب می شود.  در سالهای قبل  آب و هوا  در منطقه آذر بایجان، دل نشین و خنک بود، ولی افزایش آلودگی ها  به مرور زمان  باعث تغییراتی در اقیلم  منطقه شده است  و اکنون افزایش  دما باعث شده است  که دیگر آب و هوا ی سابق  وجود نداشته باشد. بارشهای برف و باران کاهش یافته و حتّی  وزش بادها نیز کاسته شده است.   امّا حجم آلایندگی ها هرروز نسبت به روز قبل  بیشتر می شود.  ساختمان سازیها، فضای سبز موجود در شهر را کاسته و بی آبی درختان موجود در شهر را خشکانده  است.

    تمام آلاینده های هوا که از منابع نقطه ای و سطحی منتشر می شوند توسط شرایط  جوی  و توپوگرافی  انتقال، پراکنده یا متمرکز می شوند. سیکل انتقال آلاینده ها توسط هوا با انتشار آلاینده ها آغاز  و به دنبال آن انتقال و پخش آنها  در سرتاسر اتمسفر صورت می گیرد. این سیکل وقتی تکمیل می شود که آلاینده ها به فضا رها شوندوباز ازطریق باران بر سطوح گیاهان،  حیوانات،  خاک،  آب و دیگر اشیاء ترسیب یابند. در بعضی موارد این آلاینده ها ممکن است توسط باد  دوباره وارد اتمسفر شوند. در مناطقی مانند کلان شهر ها که شرایط توپوگرافی و جوی سبب تراکم و تجمع آلاینده ها می شوند، آلاینده ها  ممکن است تخریب  ساختمانها را تسریع و اثرات مضری بر سلامت  عموم و هم چنین گیاهان  منطقه داشته باشند.

  در طی زمانی که آلاینده ها توسط جریان هوا منتقل می شوند، ممکن است دستخوش تغییرات فیزیکی  یا شیمیایی شوند. اسماگ فتو شیمیایی که سبب تحریک چشم می شود، در اثر برهم کنش اکسید های نیتروژن هیدرو کربنها  و انرژی خورشیدی در اتمسفر تشکیل می شود. نتایج چنین تغییر شکلهایی همواره مضر نبوده بلکه بعضی اوقات مفید می باشند. بعضی از نمکهای معدنی که برای زندگی گیاه ضروری اندنمونه ای

  از چنین حالتی است.

  در مناطق شهری بزرگ آلاینده ها ی منتشره، حاصل از منابع متعدد، متمرکز و نیز منابع سطحی بر فراز تمام منطقه جغرافیایی پراکنده می شوند. هر محل معینی در منطقه شهری آلاینده ها را از منابع مختلف در مقادیر متنوعی دریافت می نماید. لذا میزان انتقال یا انتشار آلاینده ها در هر منطقه بستگی به سرعت بادهای غالب و  وجود ساختمانهای بلند  دارد. درصورتی که غلظت یک آلاینده در یک ناحیه از حد مجاز تجاوز نکند، سهم هر کدام از منابع مجزا و منابع سطحی می بایست تعیین شود .

  در این پایان نامه سعی شده است که با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه  شهرستان تبریز  جهت کاسته شدن از تمر کز  آلاینده ها  در فضای  شهر  به بررسی چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی  هوا  در سطح شهر پرداخته  شود.  سئوالی که در این پایان نامه  مطرح می باشد  این است که  آیا می توان  با  چیدمان  منظم و مشخص در ساختمانها و برجها  به وزش باد اجازه داد، آلودگی را از بالای شهر تبریز دورکند؟ فرضیات مسئله چیست؟ در این پایان نامه  تلاش شده است که نحوه چیدمان ساختمانهای بلند و برجها  طوری در کنار هم قرار گیرند که باد یا نسیمی که در شهر می وزد بتواند در سطح شهر  پیمایش بیشتری داشته باشد و با این پیمایش بتواند میزان انتقال، انتشار و پراکندگی آلودگی  بهینه ای داشته باشد. برای این منظور ابتدا بافت کهنه و بافت جدید شهر  بررسی می شود  و سپس الگوهای مناسب را پیدا و  آنها  شبیه سازی می شوند  تا  نتیجه مناسب بدست آید امّا پیش از آن، یک نگاه اجمالی به فرآیند تولید باد و عوامل موثر در حرکت آن بررسی می شود، چرا که فرآینده اصلی در این تحقیق جریان  باد و آرایش ساختمان ها   می باشد.  ]1[

  اشعه خورشیدی   1-2

         در مرز فوقانی اتمسفر زمین، میزان  اشعه عمودی خورشید که ثابت خورشیدی نامیده می شود، 16/8  می باشد . حداکثر شدت بیشینه در طول موج های بین µm 4/0 و µm 8/0اتفاق می افتد که اساس  قسمت مرئی طیف الکترو مغناطیسی است.

  تقریبا" 42درصد این انرژی توسط اتمسفر فوقانی جذب می شودیا از طریق ابرها به فضا بازتابش می شود یابوسیله اتمسفر به سمت بالا  پراکنده می شود یاتوسط سطح زمین باز تابش می گردد یانهایتا"بوسیله بخار آب وابرها جذب می شود . تقریبا" 47درصداشعه خورشید توسط سطوح آبی و خشکی زمین جذب می شود.  زمین بعنوان یک جسم در درجه حرارت تقریبا" 17 درجه سانتی گراد پرتو با طول موج بلند را ساطع

   می کند که حداکثر شدت آن بینµm4  وµm12(نزدیک  ناحیه  مادون قرمز)قرار دارد.مقدار زیادی از این اشعه  توسط  بخار آب و دی اکسید کربن  در اتسمفر  نزدیک سطح زمین جذب می شود. از آنجایی که بخار آب و دی اکسید کربن بخشی از اشعه خورشیدی  را جذب می کند، اشعه های با طول موج بلند ساطح شده  از سطح زمین را جذب می نمایند.  لذا اثر کلی  باعث گرمایش اتمسفر می شود که به آن اثر گل خانه می گویند.

  از سوی دیگر یکی از نتایج صنعتی شدن  جهان  افزایش چشمگیر انتشار ذرات  منتشره می باشد. مواد معلق  در اتمسفر مانع عبور  اشعه خورشیدی  بطرف سطح زمین می شود. این اثر برعکس اثر غلظت های افزایش یافته دی اکسید کربن  و بخار آب در اتمسفر است. این  بدان معناست که  این اثر باعث کاهش  متوسط  درجه حرات اتمسفری می شود . در صورتیکه آلاینده های منتشره توسط انسان بطور اساسی کنترل نشوند،پیش بینی اینکه  کدامیک از این دو عامل در دهه های آینده درجه حرارت های اتمسفری را تحت الشعاع قرار می دهد مشکل است. ]1[

  1-3 گردش باد

           خورشید، زمین و اتمسفرزمین یک سیستم دینامیکی عظیمی را تشکیل می دهند. اختلاف درجه حرارت هوا منجر به گرادیانهای افقی فشار می شود که این امر به نوبه خود سبب حرکت افقی درجو زمین می گردد. بنابراین  اختلاف درجه  حرارت  بین اتمسفر قطبین و استوا و همچنین اتمسفر موجود بر فراز  قاره ها و بالای اقیانوسها  باعث  حرکت هوا  در مقیاس بزرگی می شود. اگر زمین در حال چرخیدن نبود هوا تمایل داشت بطور مستقیم  از نواحی پر فشار به نواحی کم فشار جریان یابد. پارامتر  دیگری از باد که در هوا شناسی مد نظراست ،گرادیان باد است که در ارتباط با منحنی های هم فشار می باشد.  در مسیر های منحنی گونه حرکت باد در اتمسفر زمین ودر حدود نواحی پرفشاروکم فشار،سرعت باد ثابت نبوده وهمواره دارای یک شتاب مرکز گرابنام ac برای باد مشهوداست. چنین مسیرهای قوس داری  بخصوص در حدود نواحی پرفشاروکم فشار مشاهده می شوند. در نیم کره شمالی حرکت هوادر جهت خلاف عقربه های ساعت در مرکز کم فشار را سیلکون و حرکت در جهت عقربه های ساعت در حوالی مرکز پرفشار را آنتی سیلکون می نامند. شکل1-1بردار ac  شتاب مرکز گرا به سمت داخل رادر یک انحنا به شعاع  rنشان می دهد. در لبه های برجسته پر فشار و فرورفتگی کم فشار در اتمسفر (جایی که خمیدگی چشمگیری در مسیر بسته هوایی رخ داده است )، سرعت باد گرادیان تقریب بهتری نسبت به سرعت باد ژئوستروفیک برای وضعیت باد واقعی می باشد.

  Review:

                  Due to the increasing population of the metropolis، perhaps a little high buildings and residential towers seem inevitable. But the positioning of this type of construction and the arrangement of them together in a series of environmental requirements must be met. It is hoped that with the simple but essential principles to clean air to let the hope that day will be remembered by future generations.

   

  Keywords:

              Wind، wind speed، turbulence، mixing، flow lines، the distance between the buildings، the layout of buildings

 • فهرست:

  فهرست مطالب.........................................................................................................صفحه

  فصل اوّل

  کلیات .........................................................................................................................1

  هواشناسی  ...................................................................................................................1

  1-1مقدمه  ...................................................................................................................2

  1-2اشعه خورشیدی  ....................................................................................................4

  1-3گردش باد  ............................................................................................................5

  1-4پروفیل باد سرعت  .................................................................................................8

  1-5حداکثر ارتفاع اختلاط ...........................................................................................9

  1-6تلاطم ....................................................................................................................10

  1-7مشخصه های معمول ستون های دود،دودکش ........................................................12

  1-8انواع بادها  از لحاظ نیرو ........................................................................................17

  فصل دوّم  

  پیشینه  پژوهش ............................................................................................................18

  ساختمانهای بلند و تاثیر آن بر محیط زیست ..................................................................18

  2-1 مقدمه  .................................................................................................................19

  فهرست مطالب.............................................................................................................صفحه

  2-2تابش آفتاب  ............................................................................................................20

  2-2-1 بهینه سازی ارتفاع ساختمانهای با توجه  به عوامل اقلیمی تابش  ............................22

  2-3جریان باد .................................................................................................................24

  2-4دیدگاه منفی به ساختمانهای بلند  ..............................................................................29

  2-5دیدگاه نرم افزاری به ساختمانهای بلند  .....................................................................31

  2-6 جمع بندی و نتیجه گیری   ......................................................................................37

  فصل سوّم

  روش شناسایی ...............................................................................................................38

  بررسی چیدمانها و جانمای ساختمانها  در مناطق مختلف شهر ..........................................38

  3-1 مقدمه   ...................................................................................................................39

  3-2 بدست آوردن شرایط مرزی  ...................................................................................39

  3-3شناسایی  ..................................................................................................................42

  3-4 نحوه اجرای شبیه سازی  با نرم افزار فلوئنت  ............................................................45

  3-4-1 انتخاب شیوه  محاسباتی و فرمول بندی حل  ........................................................46

  3-5 نتیجه گیری  ............................................................................................................61

  3-6 ارزیابی قسمتی از سهند   ..........................................................................................62

  فهرست مطالب.............................................................................................................صفحه

  3-7نتیجه گیری ارزیابی قسمتی از سهند     .......................................................................69

  3-8 ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی  ......................................................................70

  3-9 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی ....................................................73

  3-10 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید باکری .................................................77

  3-11نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید رجایی ..................................................81

  3-12 تاثیر گذاری مناطق بریکدیگر  .................................................................................81

  3-13 نتیجه گیری از تاثیر گذاری مناطق بر یکدیگر  .........................................................85

  فصل چهارم

  تجزیه تحلیل داده ها .........................................................................................................87

  پیداکردن الگوهای مناسب برای چیدمان  ساختمانها و برجها  .............................................87

  4-1 مقدمه  ......................................................................................................................88

  4-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر   .................................................89

  4-2-1 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D) .........89

  4-2-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر از نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D)  ......................................................................................................................95

   فهرست مطالب.............................................................................................................صفحه 4-2-3 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D) ..............................99

  4-3  نتیجه  گیری آرایش  ساختمانها  با فاصله .  1w........................................................105

  4-4 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 2w از یکدیگر  ..................................................106

  4-4-1 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 2w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D)  ..................................106

  4-4-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 2w از  نما ی جانبی (به حالت دو بعدی،2D)   .............................111

  4-4-3 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 2w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D)  ...........117

  4-5  نتیجه  گیری آرایش  ساختمانها  با فاصله   2w..........................................................121

  4-6 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 3w از یکدیگر.....................................................122

  4-6-1 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D) ..........122

  4-6-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 3w از  نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D) ......................127

  4-6-3 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 3w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D)  ...........132

  4-7  نتیجه  گیری آرایش  ساختمانها  با فاصله  3w............................................................137

  4-8  تغییر و بررسی چیدمان  و آرایش  ساختمانها  .............................................................138

  4-8 -1 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید1w-1  (به حالت دو بعدی،2D) ................................140

  فهرست مطالب.............................................................................................................صفحه

  4-8 -2 بررسی چیدمان  ساختمانها  با آرایش جدید1w-1(به حالت سه بعدی ، 3D)     ...............................144

  4-8 -3 نتیجه بررسی چیدمان  ساختمانها با آرایش جدید1w-1  ............................................148

  4-8 -4 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید   2w-1   (به حالت دو بعدی،2D) ...........................149

  4-8 -5 بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1  (به حالت سه بعدی،3 D) ...................................154

  4-8 -6 نتیجه بررسی چیدمان ساختمانها با آرایش جدید 2w-1  (به حالت سه بعدی،3D) ........................................159

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................................................................160

  اثبات بهترین آرایش و چیدمان برای ساختمانها و برجها.................................................................................................160

  5-1 مقدمه....................................................................................................................................................................161

  5-2 گرافهای حاصل از آرایش 1w (در حالت دو بعدی2D,).....................................................................................162

  5-3 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 1wو2w..............................................................................................................176

  5-4 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 2wو.3w.............................................................................................................186

  5-5 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 1wو 1w-1.........................................................................................................192

  5-6 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 2wو 1w-1.........................................................................................................192

  5-7 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 1w-1 و 2w-1  .................................................................................................198

  فهرست مطالب.............................................................................................................صفحه

  5-8 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 2wو 2w-1  .......................................................................................198

  5-9 نتیجه گیری  از مقایسه چیدمان 3wو 2w-1 .......................................................................................................199

  5-10کارهای که در آینده قرار است انجام شود ..........................................................................................................202

  منابع............................................................................................................................................................................

  منبع:

   

  -کتاب

  1.کنت وارگ،سیل وارنر،واین دیویس(1927).آلودگی هوا.ترجمه دکتر کاظم ندافی(1339)تهران:نص1390

  U.S.Weather Bureau،Meteorological Survey of the Oak Ridage Area. Report®-99.Oak Ridge،Tennessee;AEC1953

  F.Pasquill،"The Estimation of the Dispersion  of Windblowne Materials،"Meteorol.Mag.،90،(1963):33-49

  D.B. Turner. Workbook of Atmospheric Dispersion  Estimeates.PB-191 482.Washington،D.C.:HEW،revised 1970 .2nd Edtion:D. B. Turner،Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates، Boca Raton، Florida; CRC Press،Inc.،1994.

  O.G.Sutton.Micrometeorology:A Study of Physical Proceses in the Lowest Layers of the Earth's Atmosphere.New York:McGraw-Hill،1953.

  User's Guide For the lsc3 Dispersion Models،Vol.II، EPA-454/B-95-003b،U.S.EPAOAQPS،Research Triangle Park، North Carolina،September 1995. Also available on the TTNWeb SCRAM system.

  G.C. Holzworth.Mixing Heights، Wind Speeds، and Potential for Urban Air Pollution Throughout the Contiguous United States،AP-101،U.S.EPA،Research Triangle Park،North Carolina،1972.

  G.C.Holzworth.Monthly Weather Rev.92(1964):235.

  H. G.Houghton. "On the Annual Heat Balance of the Norhern Hemisphere."J.of Meteorology 2(1957):7.

   

  -سایت

  2.سایت شناسایی بادهای محلی http://bad-iran.blogfa.com/page/1

  3.پژوهشکده شهرسازی و معماری سپیدار   http://seppidar.ir

  4.دبی در مهhttp://majazi.net/11483-dubai-photographed-414-m-up.html

  5.سرو تنهاhttp://sarvetanha.blogfa.com/

  آیرودینامیک"Laboratory of Building- and Environmental Aerodynamics"    http://www.ifh.uni-karlsruhe.de/science/aerodyn/numerics.htm

  هواشناسی سینوپتیک و جو بالایی شهرستان تبریز40706

  -نرم افزار

  8.نرم افزار گوگل ارث Google earth

  نرم افزار  فلوئنت FLUENT

  10.ملک زاده ،ساسان .سوهان کار،احد.(2012)،گرما و سیالیّت جریان ،الزیور(الزیور 34(2012)15-27)

  International Journal of Heat and Fluid Flow 34 (2012) 15–27 ELSEVIER

  11. کتاب فلوئنتکاربردی.محمد گلشاهی فر (پروژه 6"بررسی جریانهای گردابه ای در پشت ساختمانها"ص26)

  -نرم افزار

  12. نرم افزارتک پلاتTecplot 360

  Microsoft Office Excel 2007


موضوع پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, نمونه پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, جستجوی پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, فایل Word پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, دانلود پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, فایل PDF پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, پروژه در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, پروژه درباره پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی چیدمان ساختمان ها و برج ها جهت جلوگیری از تمرکز آلودگی هوا در هوای کلان شهر تبریز

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته معماري – گرايش مهندسي معماري بهار 1394   حوزه ايمني شهري ، مراکز آموزش آتش نشاني از موثرترين مکان هايي هستند که در سه بخش آموزش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فنی مهندسی در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید چکیده رشد و گسترش شهرها و توسعه زندگی شهرنشینی نیازمند زیرساخت های به روز و قابل توسعه است. سیستم‌های حمل و نقل از جمله زیرساخت های اساسی در شهرها محسوب می شوند که از این میان ایجاد و توسعه شبکه های مترو بدلیل ظرفیت بالای حمل مسافر، سرعت جابجایی بالا، انطباق با استاندارهای زیست محیطی و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی­از بیماری­های قرن حاضر که متاسفانه، جوانان خصوصاً دختران و زنان جوان به آن مبتلا می­شوند بیماری (MS)‌ می­باشد که هنوز از نظر پزشکان متخصص دنیا علت آن مشخص نیست و متاسفانه نظریات گوناگونی را عنوان می­کنند که پایه و اساس علمی درستی ندارد. این بیماری را اتوایمیون یا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت اطلاعات از خصوصیات خوراک و حل معادلات موازنه جرم و انرژی استفاده شده است. داده های مشابه سازی و داده های عملیاتی واحد کت کراکر آبادان با هم مقایسه شده اند. همچنین با تغییر بعضی متغیرهای مهم عملیاتی واحد ، تاثیر آنها روی وزن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در این تحقیق، توربین بادی با محور عمودی مدل ساوونیوس مدلسازی شده است. توربین بادی در حجم کنترل سیالاتی که همان تونل باد در شرایط واقعی می باشد، مدلسازی شده و تحت وزش باد با سرعتهای متفاوت بررسی شده است. همچنین از لحاظ نسبت هم پوشانی نیز در سه حالت مختلف تحت بررسی قرار گرفته تا بهترین حالت توربین ...

ثبت سفارش