پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای

word 1 MB 32447 72
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"

  گرایش: صنایع غذایی

  1.1 مقدمه

  همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی و عروقی می‌گردد؛ لذا اطمینان از سلامتی این ماده غذایی ارزشمند در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد (الکساندر، ٢٠٠٨[1]؛ اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه، موجبات جذب فراوان نیترات توسط گیاه را فراهم نموده و در این بین، سبزیجات مهم ترین منبع مواجهه محسوب شده که در جذب بیش از ٨٠ درصد نیترات دریافتی سهیم می‌باشد (توروپ کریسنسن[2]، ٢٠٠١).

  نیترات تجمع یافته در سبزیجات طی یک سری واکنشهای شیمیایی در دستگاه گوارش انسان به نیتریت و نیتروز اسید تبدیل شده و در ترکیب با آمینهای نوع اول و دوم، موجبات تشکیل نیتروزآمین که مسبب ایجاد انواع سرطانها (معده، روده، مثانه، دهان)، ناقص الخلقه زایی، بیماری مت هموگلوبینما[3] در کودکان می‌باشد را فراهم می‌آورد (هورد و همکاران[4]، ٢٠٠٩؛ وارزینیاک و سزپانسکا[5]، ٢٠٠٨؛ توروپ کریسنسن، ٢٠٠١).

  در انسان نیترات به سرعت از معده و ابتدای روده کوچک جذب شده و حداقل ٢٥ درصد آن به بزاق منتقل می‌شود. طوری که غلظت آن در بزاق ١٠ برابر پلاسما است. در افراد بزرگسال ٥ الی ٧ درصد از کل نیترات وارد شده به بدن به نیتریت تبدیل می‌شود در افراد خردسال و افرادی که به بیماریهای معده مبتلا هستند به دلیل pH پایین تر معده، میزان تبدیل به نیتریت بالاتر است. در افراد بزرگسال آنزیم مت هموگلوبین ردوکتاز تولید می‌شود که این ترکیب را به اکسی هموگلوبین تبدیل می‌کند (الکساندر، ٢٠٠٨).

  شایان ذکر است که جذب نیترات در سبزیجات مختلف، متفاوت می‌باشد. میزان جذب نیترات توسط گیاه به عوامل گوناگونی از جمله مصرف کودهای ازته به مقدار و دفعات متعدد جهت حاصلخیزی خاک، شرایط رشد، شرایط آب و هوایی، فصل، دما، شدت نور، نحوه کشت (سنتی و گلخانهای)، زمان برداشت، تنش رطوبتی، گونه خاک، شرایط نگه داری محصول و pH، گیاهی، سن گیاه انبارداری پس از برداشت محصول متفاوت می‌باشد (بروجردنیا و همکاران، ٢٠٠٧؛ پاولو و اهالیوتیس[6]، ٢٠٠٧؛ رحمانی، ٢٠٠٦؛ دیک و همکاران[7]، ١٩٩٦؛ هانتر و همکاران[8]، ١٩٨٢).

  یافته‌های لورنز[9] و براون[10] گویای این مطلب است که تجمع نیترات بسته به نوع سبزیجات و اندام مورد مصرف آن‌ها متفاوت است (لورنز، ١٩٧٨؛ براون، ١٩٦٦). استانداردهای مختلفی در رابطه با حداکثر مجاز نیتریت و نیترات در سبزیجات وجود دارد. در سال ١٩٩٧ برای محدود کردن موانع تجاری در اتحادیه اروپا آیین‌نامه کمیسیون اروپایی (EC) به‌شماره ٩٧/١٩٤ بیشترین سطح نیترات را در بعضی از سبزیجات تنظیم کرد. حدود مجاز بر اساس فصل‌های سال متغیر بوده که بیشترین سطح مجاز نیترات در سبزیجات، فصل زمستان است (کمیسیون کشورهای اروپایی[11]، ١٩٩٧ و ١٩٩٩). در ایران حد مجاز نیترات در سبزیجات مختلف ارائه نشده، اما به طور میانگین حداکثر میزان نیتراتی که روزانه وارد بدن می‌گردد بایستی کمتر از ٦٥/٣ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باشد (کمیته‌ی کشورهای اروپایی، ١٩٩٩). با این وجود یک فرد ٧٠ کیلوگرمی نباید بیشتر از ٢٥٥ میلی‌گرم نیترات مصرف نماید. بنابراین باید غلظت نیترات را مخصوصاً برای افرادی که در رژیم غذایی آن‌ها سبزیجات زیاد مصرف می‌شود به حداقل مقدار ممکن کاهش داد (سانتاماریا و همکاران[12]، ١٩٩٩؛ ماینارد و بارکر[13]، ١٩٧٩).

  تاکنون مطالعات بسیاری در رابطه با وجود نیترات در سبزیجات مختلف صورت گرفته و به نتایج متفاوتی انجامیده است (آرکوت و لی[14]، ٢٠٠٨؛ ولزن و همکاران[15]، ٢٠٠٨؛ آیلین[16]، ٢٠٠٧؛ سبرانک و باکاس[17]، ٢٠٠٧؛ وارزینیاک و کویاتکاسکی[18]، ١٩٩٩). پختن و انجماد از جمله روش‌های نگهداری سبزیجات به شمار آمده که موجب تغییراتی در ترکیب شیمیایی و محتوی نیتریت و نیترات محصول می‌شود (کوروس و همکاران[19]، ٢٠١١؛ پراساد و آوینش چتی[20]، ٢٠٠٨؛ جاورسکا[21]، ٢٠٠٥؛ شیمادا و سانائه[22]، ٢٠٠٤).

  در پژوهش حاضر، محتوی نیترات، نتیریت و اسید آسکوربیک موجود در ٥ نمونه سبزی (هویج، پیاز، سیب زمینی، ترب، سیر) اندازه گیری شد و اثر زمان نگهداری در یخچال و شرایط نگهداری (خام یا بخارپز) بر میزان این نمک‌ها ارزیابی گردید.

   

   

   

  2.1 اهداف پژوهش

  ١- بررسی تاثیر نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات غده ای

  ٢- بررسی تاثیر بخارپز کردن بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات غده‌ای

   

  3.1 فرضیه‌ها

  ١- افزایش مدت زمان نگهداری سبزیجات غده ای، باعث افزایش محتوای نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در آنها می‌شود.

  ۲- بخارپز کردن سبزیجات غده‌ای باعث تغییر محتوای نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات موجود در آنها م

   

  Abstract

  In this study, the contents of nitrate, nitrite and ascorbic acid were determined in five vegetable samples (onion, garlic, potato, radish and carrot) that in two forms of cooked and raw were kept in refrigeration for 9 days. Vegetable samples were prepared from Semnan in April. In the ziro time, the lowest and the highest amount of ascorbic acid were for garlic and potato, respectively. During the storage, the amount of ascorbic acid was decreased in all of samples. Cooking also decreased the amount of ascorbic acid in vegetables. Nitrate and nitrite in vegetables (except of garlic and potato) in cooked samples significantly (p<0.05) were less than raw samples. The amount of nitrate and nitrite were decreased significantly during storage. Comparision of data average show that the highest amount of nitrate was for radish sample (72 ppm) and the lowest amount was for garlic sample (0.60 ppm). The highest amounts of nitrite also were for radish (0.41 ppm) and onion samples (0.40 ppm) and the lowest amount was for potato sample (0.12 ppm).

   

  Keywords: Ascorbic acid; Cooking; Nitrate; Nitrite; Storage time

 • فهرست:

  چکیده. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1.1 مقدمه.. 3

  2.1 اهداف پژوهش.... 6

  3.1 فرضیه‌ها 6

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. 7

  ٢.١. حضور نیترات در محیط زیست... 8

  ٢.٢. سبزیجات بعنوان منبع نیترات.. 9

  ٢.٣. نقش نیترات در گیاه. 13

  ٢.٤. عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان. 14

  ٢.٤.١. عوامل تغذیه ای.. 14

  ٢.٤.٢. عوامل زیست محیطی.. 15

  ٢.٤.٣. عوامل فیزیکی.. 16

  ٢.٤.٣.١. تغییر پذیری ژنوتیپ... 16

  ٢.٤.٣.٢. پراکندگی نیترات در گیاه. 16

  ٢.٥. راهکارهای موثر در جهت کاهش تجمع نیترات در اندامهای مصرفی گیاهان. 17

  ٢.٦. اثر انبارسازی و فرایند کردن مواد غذایی بر محتوای نیتریت... 19

  ٢.٦.١. انبارسازی.. 19

  ٢.٦.١.١. درجه حرارت معمولی.. 19

  ٢.٦.١.٢. درجه حرارت سرد. 20

  ٢.٦.١.٣. انجماد. 20

  ٢.٦.٢. فرایند کردن. 20

  ٢.٦.٢.١. شستشو دادن. 20

  ٢.٦.٢.٢. پوست کندن. 21

  ٢.٦.٢.٣. پختن... 21

  ٢.٦.٢.٤. دیگر روش‌های فرایند کردن مواد غذایی.. 22

  ٢.٧. اثرات نیترات بر سلامتی انسان. 23

  ٢.٧.١. اثرات نامطلوب.. 23

  ٢.٧.٢. مزایای نیترات و نیتریت... 25

  ٢.٨. اسید آسکوربیک.... 26

  ٢.٩. سبزی‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر. 28

  1.9.2 سیب زمینی.. 28

  ٢.٩.٢. هویج... 30

  3.9.2 پیاز 32

  ٢.٩.٤. سیر. 32

  5.9.2 ترب.. 34

  ٢.١٠. پژوهش‌های پیشین.. 34

  فصل سوم: مواد و روش ها 37

  ٣.١. مواد شیمیایی.. 38

  ٣.٢. مواد گیاهی مورد استفاده. 38

  ٣.٣. اندازه گیری محتوای نیترات.. 38

  ٣.٣.١. آماده سازیِ پودر مخلوط... 38

  ٣.٣.٢. تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم.. 38

  ٣.٣.٣. روش کار 39

  ٣.٤. اندازه گیری محتوای نیتریت... 39

  ٣.٤.١. آماده سازی پودر مخلوط... 39

  ٣.٤.٢. تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم.. 39

  ٣.٤.٣. روش کار 40

  ٣.٥. اندازه گیری آسکوربیک اسید.. 40

  ٣.٥.١. روش کار 40

  ٣.٥.٢. تهیه محلول‌های استاندارد اسید آسکوربیک.... 41

  فصل چهارم: نتایج و بحث... 42

  ٤.١. میزان اسید آسکوربیک.... 43

  ٤.١.١. هویج... 43

  ٤.١.٢. پیاز 44

  ٤.١.٣. تربچه.. 46

  ٤.١.٤. سیب زمینی.. 47

  ٤.١.٥. سیر. 48

  ٤.١.٦. مقایسه میزان اسید آسکوربیک در سبزی‌های مورد بررسی.. 49

  ٤.٢. نتایج ارزیابی محتوای نیترات.. 51

  ٤.٢.١. هویج... 51

  ٤.٢.٢. پیاز 52

  ٤.٢.٣. سیب زمینی.. 53

  ٤.٢.٤. تربچه.. 55

  ٤.٢.٥. سیر. 56

  6.2.4 مقایسه میزان اسید نیترات در سبزی‌های مورد بررسی.. 57

  ٤.٣. نتایج ارزیابی محتوای نیتریت... 59

  ٤.٣.١. هویج... 59

  ٤.٣.٢. پیاز 60

  ٤.٣.٣. تربچه.. 61

  ٤.٣.٤. سیر. 62

  ٤.٣.٥. سیب زمینی.. 63

  6.3.4 مقایسه میزان نیتریت در سبزی‌های مورد بررسی.. 64

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 65

  ٥.١. نتیجه گیری کلی.. 66

  ٥.٢. پیشنهادات.. 67

  منابع.. 68

  چکیده انگلیسی.. 77

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

  بی نام. ١٣٨٤. آمار نامه کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات. صفحه ٥٧.

  پارساپور، م.م. و لامع، ح. ١٣٨٣. امکان تولید چیپس سیب زمینی با روش خشک کردن. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. ١، ٢٢-١٥.

  پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران. http://www.irteb.com/herbal/plantbank-Radish.htm

  پورمقیم، م.، خوش طینت، خ.، صادقیمکی، ا.، کمیلی فنود، ر.، گلستان، ب. و پیرعلی،م. ١٣٨٩. تعیین میزان نیترات در کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی عرضه شده در میدان تره بار تهران به روش HPLC. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال پنجم، شماره ١، صفحات ٧٠-٦٣.

  حاجی شریفی، ا. ١۳٨۴. اسرار گیاهان داروئی. چاپ سوم. صفحه ٧٠٨.

  دزفولی، ا. و عبدالهی، ه. ١٣٨٩. طرح پایش نیترات. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مدیریت زراعت شهرستان شیراز.

  رضایی، ع. و سلطانی، ا. ١٣٧٥. زراعت سیب زمینی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه ١٧٩.

  سازمان جهادکشاورزی همدان.۱۳۸۰. آمارنامه سازمان جهادکشاورزی استان همدان. اداره طرح و برنامه ریزی.

  سالاردینی،ع. و مجتهدی،م. ١٣٦٧. اصول تغذیه گیاه.جلد دوم. ترجمه مرکز نشردانشگاهی، شماره ٣٦٨. تهران. ایران.

  سالنامه آماری استان لرستان. ١٣٩٠. صفحه‌ی ١٦.

  صادقی،ا.، هاشمیان، ا.ح.، محمدی، م.، بهلولی اسکویی، س.، مسکینی، ح.، محمدی، ر. و الماسی، ع. ١٣٩٢. بررسی تأثیر فرایند پخت و انجماد بر میزان نیترات و نیتریت سبزیجات پرمصرف. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم، شماره ٣، صفحات ٢١٥-٢٠٩.

  محمدی, ع. و فائزنیا، ف. ١٣٨٠. اثر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد دو رقم سیب‌زمینی، گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود).

  ملکوتی،م.ج. ١٣٧٨. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش، معاونت آموزش وتجهیز نیروی انسانی، سازمان تات و وزارت کشاورزی کرج، ایران.

  یزدان دوست همدانی، م. ١٣٨٢. مطالعه تاثیرمصرف نیتروژن برعملکرد، اجزائ عملکرد وتجمع نیترات درارقام سیب زمینی.مجله علوم کشاورزی ایران، ٣٤: ٩٨٥-٩٧٧.

   

   

  منابع انگلیسی

  Abo Bakr, T.M., El-Iraqui, S.M. and Huissen, M.H. 1986. Nitrate and nitrite contents of some fresh and processed Egyptian vegetables. Food Chemistry, 19: 265-275.

  Agency for Toxic Substances and Diseases Registry. 2001 Case studies in environmental medicine: Nitrate/nitrite toxicity, US Department of Health and Human Services, Atlanta.

  Alexander, J. 2008. Nitrate in vegetables: Scientific opinion of the panel on contaminants in food chain. EFSA Journal, 689: 1-79.

  Andrews, M. 1986. The partitioning of nitrate assimilation between root and shoot of higher plants: mini review. Plant Cell Environment, 9: 511- 519.

  Anjana, A., Umar, S., Iqbal, M., Abrol, Y.P. 2006. Are nitrate concentrations in leafy vegetables within safe limits? Proceedings of the Workshop on Nitrogen in Environment, Industry and Agriculture, New Delhi, India, pp. 81–84.

  Arcot, J, Lee, A. 2008. Nitrate and nitrite quantification from cured meat and vegetables and their estimated dietary intake in Australians. Food Chemistry, 115: 334-9.

  Ardakani, S., Shayesteh, K., Afiooni, M., Mahboobi, N.A. 2005. Nitrate concentration in some of vegetable products Esfahan. Environmental Science, 37: 69-76. [Persian].

  Aurand, L. W., Woods, A. E., and Wells, M. R. 1987. Food Composition and Analysis. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

  Avinesh Chetty, A., Surendra Prasad, S. 2009. Flow injection analysis of nitrate-N determination in root vegetables: Study of the effects of cooking. Food Chemistry, 116: 561-566.

  Aylin, A. 2007. Survey of nitrate and nitrite levels of fresh vegetables in Turkey. Journal of Food Technology, 5:177- 9.

  Badawi, A.F., Gehen, H., Mohamed, E.H., Mostafa, H.M. 1998. Salivary nitrate, nitrite and nitrate reductase activity in relation to risk of oral cancer in Egypt. Dis. Markers, 14, 91–97.

  Belitz, H.-D., and Grosch, W. 1987. Food Chemistry. Springer Verlag, Berlin.

  Benjamin, N., O’Driscoll, F., Dougall, H., Duncan, C., Smith, L., Golden, M., McKenzie, H. 1994. Stomach NO synthesis. Nature, 368: 502.

  Bjorne, H., Petersson, J., Phillipson, M., Weitzberg, E., Holm, L., Lundberg, J.O. 2004. Nitrate in saliva increases gastric mucosal blood flow and mucus thickness, Journal of Clinical Investigation, 113: 106–114.

  Blom-Zandstra, M., Lampe, J.E.M. 1983. The effect of chloride and sulphate salts on the nitrate content in lettuce plants. Journal of Plant Nutrition, 6: 611–628.

  Borojerdnia, M., Ansari, Alemzade, N., Sedighie Dehkordi, F. 2007. Effect of cultivars, harvesting time and level of nitrogen fertilizer on nitrate and nitrite content, yield in Romaine lettuce. Asian Journal of Plant Science, 6: 550-3.

  Brown, J.R. 1996. Soil fertilization and nitrate accumulation in vegetables. Agron Journal, 58:209- 12.

  Campbell, W. H. 1999. Nitrate reductase structure, function and regulation: Bridging the Gap between Biochemistry and Physiology. Annual Review Plant Physiology Plant Molecular Biology 50: 277–303.

  Chadjaa H., Vezina L.-P., Dorais M., Gosselin A. 2001. Effects of lighting on the growth, quality and primary nitrogen assimilation of greenhouse lettuce (Lactuca sativa L.), Acta Hortic, 559: 325–331.

  Chen B.-M., Wang Z.-H., Li S.-X., Wang G.-X., Song H.-X., Wang X.- N. 2004. Effects of nitrate supply on plant growth, nitrate accumulation, metabolic nitrate concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables. Plant Science, 167: 635–643.

  Chung, J.C., Chou, S.S. and Hwang, D.F. 2004. Changes in nitrate and nitrite content of four vegetables during storage at refrigerated and ambient temperatures. Food Additives Contaminationn, 21: 317–322.

  Cosgrove, A. R., E. A. Oelke, G. D. Doll, D. W. Davis, D. J. Undersander and E. S. Oplinger. 1991. Jerusalem artichoke, Extention Report, University of Wisconsin, Madison.W1.

  Custic M., Poljak M., Coga L., Cosic T., Toth N., Pecina M. 2003. The influence of organic and mineral fertilization on nutrient status, nitrate accumulation, and yield of head chicory, Plant Soil Environment, 49: 218–222.

  Czarniecka-Skubina E. and B. Golaszewska. 2001. Wplyw procesu kulinarnego na jakosc wybranych warzyw. Zywn. Technological Jak., 2: 103-116.

  Dejonckheere, W., Steurbaut, W., Drieghe, S., Verstraeten, R. and Braeckman, H. 1994. Nitrate in food commodities of vegetable origin and the total diet in Belgium 1992-1993. Microbiologie-Aliments-Nutrition, 12: 359-370.

  Dejon, C.W., Stekbaut, W. 1995. Nitrate in food commodities vegetable origin and the total diet in Belgium, University of Ghent, FLTBW.

  Dich J., Jivinen R., Knekt P., Pentill P.L. 1996. Dietary intakes of nitrate, nitrite and NDMA in the Finish Mobile Clinic Health Examination Survey. Food Additives Contamination, 13: 541–552.

  Duke. J.A., and Foster. S. A. 1990. Field Guide to Medicinal Plants. Eastern and Central N. America. Houghton Mifflin Co.

  Duncan C., Dougall H., Johnston P., Green S., Brogan R., Leifert C., Smith L., Golden M., Benjamin N. 1995. Chemical generation of nitric oxide in the mouth from the enterosalivary circulation of dietary nitrate. Nat. Med. 1, 546–551.

  Dykhuizen R., Frazer R., Duncan C., Smith C.C., Golden M., Benjamin N., Leifert C. 1996. Antimicrobial effect of acidified nitrite on gut pathogens: importance of dietary nitrate in host defence. Antimicrobial Agents Chemistry, 40: 1422–1425.

  The Commission of the European communities, Commission regulation (EC) No &64/1999 of 26 April1999, amending Regulation (EC) No 197/97 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official J Europ commun, 1999; 108/116:16-8.

  EC (European Commission), Commission Regulation (EC) No. 1822/ 2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No. 466/2001 as regards nitrate in certain vegetables. Official Journal of European Union, L293, 11–13.

  Elia A., Conversa G., Gonnella M. 2000. Dosi di azoto, produzione e accumulo di nitrati di lattuga allevata in idrocoltura, Atti V Giornate Scientifiche SOI, Sirmione, 229–230.

  Ensminger, M. E. and C. G. Olentine. 1980. Animal Feeds and Nutrition. The Ensminger Pub. Co., California, USA.

  Ezeagu, I. E. 1996. Nitrate and nitrite contents in ogi and the changes occurring during storage. Food Chemistry, 56: 77–79.

  Ezeagu, I.E. and Fafunso, M.A. 1995. Effect of wilting and processing on the nitrate and nitrite contents of some Nigerian leaf vegetables. Nutrition and Health, 10: 269-275.

  Fageria, N. K., V. C. Baligar and C. A. Jones. 1997. Growth and Mineral Nutrition of Field crops. 2nd ed., Marcel Dekker, NY.

  FAO. 2007. FAO statistical databases. Available online at http://www. Fao.org

  Fewtrell L. 2004. Drinking-water nitrate, methemoglobinemia, and global burden of disease: a discussion. Environmental Health Perspex, 112, 1371–1374.

  Gilbert, Z. and Hadfi eld, J. 1996. Down to Earth Fruit & Vegetable Gardening in South Africa. 2nd Impression. Struik Publishers (Pty) Ltd. Cape Town.

  Giovannoni G., Heales S.J.R., Silver N.C., O’Riorden J., Miller R.F., Land J.M., Clark J.B., Thompson E.J. 1997. Raised serum nitrate and nitrite levels in patients with multiple sclerosis. Journal of Neural Science, 145: 77–81.

  Golaszewska B. and Zalewski S. 2001. Optimisation of potato quality in culinary process. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 10/51,59-64.

  Grzebelus D., Baranski R. 2001. Identification of accessions showing low nitrate accumulation in a germplasm collection of garden beet, Acta Hortic, 563: 253–255.

  Harada H., Yoshimura Y., Sunaga Y., Hatanaka T., Sugita S. 2003. Breeding of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) for a low nitrate concentration by seedling test. Euphytica, 129: 201–209.

  Hartmann, H.T., Kofranek, A.M., Rubatzky, V.E. and Flocker, W.J. 1988. Plant Science: Growth, Development and Utilisation of Cultivated Plants. 2nd Edition. Regents / Prentice Hall. New Jersey.

  Hill M.J. 1999. Nitrate toxicity: myth or reality. Britain Journal of Nutrition, 81: 343–344.

  Hindrichsen, I. H. Wettstein, A. Machmüller, K. Knudsen, J. Madsen and M. Kreuzer. 2006. Digestive and metabolic utilisation of dairy cows supplemented with concentrates characterised by different carbohydrates. Animal Feed Science and Technolgy, 126(1-2): 43-61.

  Hord NG, Tang Y, Bryan NS. 2009. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. American Journal of Clinical Nutrition, 90:1-10.

  Hunter WJ, Fahring CJ, Olsen SR, Porter LK. 1982. Location of Nitrate Reduction in Different Soybean Cultivars. Crop Science, 22: 944-8.

  Iijima K., Fyfe V., McColl K.E.L. 2003. Studies of nitric oxide generation from salivary nitrite in human gastric juice. Scandia Journal of Gastroenterology, 38: 246–252.

  Inal A., Tarakcioglu C. 2001. Effects of nitrogen forms on growth, nitrate accumulation, membrane permeability, and nitrogen use efficiency of hydroponically grown bunch onion under boron deficiency and toxicity. Journal of Plant Nutrition, 24: 1521-1534.

  Izmailov S.F. 2004. Saturation and utilization of nitrate pools in pea and sugar beet leaves. Russian Journal of Plant Physiology, 51: 189-193.

  Jakszyn, P., Ibáñez, R., Pera, G., Agudo, A., García-Closas, R., Amiano, P. and González, C.A. 2004. Food content of potential carcinogens. Nitrates, nitrites, nitrosamines, heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons. EPIC-Spain. Catalan Institute of Oncolgy. Barcelona.

  Jaworska G. 2005. Nitrates, nitrites, and oxalates in products of spinach and New Zealand spinach Effect of technological measures and storage time on the level of nitrates, nitrites, and oxalates in frozen and canned products of spinach and New Zealand spinach. Food Chemistry, 93: 395–401.

  Knekt P., Jarvinen R., Dich J., Hakulinen T. 1999. Risk of colorectal and other gastro-intestinal cancers after exposure to nitrate, nitrite and N-nitroso compounds: A follow-up study. International Journal of Cancer, 80: 852–856.

  Knobeloch L., Salna B., Hogan A., Postle J., Anderson H. 2000. Blue babies and nitrate-contaminated well water Environment and Health Perspex, 108: 675–678.

  Korus A, Lisiewska Z, Słupski J, Gębczyński P. 2011. Retention of oxalates in frozen products of three brassica species depending on the methods of freezing and preparation for consumption Retention des oxalates dans les produits surgelés à base de plusieurs espéces de brassica selon les méthodes de congélation et de préparation avant la consummation. International Journal of Refrigeration, 34: 1527–34.

  Leszizynska.T. 1996. Nitrates and Nitrites in Vegetables from Conventional and Ecological Plantations. Bromatologia I Chemia Toksykologiczna Journal, 29(3):289-293.

  Leszczyńska T, Filipiak-Florkiewicz A, Cieślik E, Sikora E, Pisulewski P.M. 2009. Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. Journal of Food Composition Analysis, 22: 315–21.

  Lorenz OA. 1978. Potentioal nitrate levels in edible plant parts. In: Nielsen DR, editor. Nitrogen in Environment. 2 nd ed. vol 2 New York: Academic Press. 210-20.

  Luo J., Lion Z., Yan X. 1993. Urea transformation and the adaptability of three leafy vegetables to urea as a source of nitrogen in hydroponic culture. Journal of Plant Nutrition, 16: 797–812.

  Ly, J., M. Macias, V. Figueroa, and J. L. Piloto. 1994. A note on the pattern of feed intake in pigs fed on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Journal of Animal and Feed Science, 3(3): 201-205.

  MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK). 1998a. Nitrate in Vegetables Food Surveillance Information Sheet 158.

  MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK). 1998b. 1997 total diet study – nitrate and nitrite. Food Surveillance Information Sheet 163.

  Marin, J., Zee, J.A., Levallois, P., Desrosiers, T., Ayotte, P., Poirier, G. and Pratte, L. 1998. Consumption of potatoes and their contribution to dietary nitrate and nitrite intakes. Science des Aliments, 18: 163-173.

  Markowska, A., A.Kotkowska, W.Furmanek, I.Gackowska, B.Siwek, E.Strzalowska, and A.Blonska. 1995. Estimation of Contents of Nitrates and Nitrites in Vegetables from the Province of Lodz. Roeznike Panstwowego Zaklado Higieny, 46(4):341-348.

  Maynard, D.N., Barker A.V. 1979. Regulation of nitrate accumulation in vegetables. Acta Horticultural, 93:153-62.

  McCall D., Willumsen J. 1999. Effects of nitrogen availability and supplementary light on the nitrate content of soil grown lettuce. Journal of Hortical Science Biotechtion, 74: 458-463.

  McColl, K.E.L. 2005. When saliva meets acid: chemical warfare at the oesophagogastric junction. Gut, 54, 1–3.

  McKnight, G.M., Duncan, C.W., Leifert, C., Golden, M.H. 1999. Dietary nitrate in man: friend and foe? Britain Journal of Nutrition, 81: 349–358.

  Mensinga, T.T., Speijers, G.J.A., Meulenbelt, J. 2003. Health implications of exposure to environmental nitrogenous compounds. Toxicology Reveres, 22: 41–51.

  Michaud D.S., Mysliwiec P.A., Aldoori W., Willett W.C., Giovannucci E. 2004. Peptic Ulcer Disease and the Risk of Bladder Cancer in a Prospective Study of Male Health Professionals. Cancer Epidemic Biomer, 13: 250–254.

  Monti, A., M. T. Amaducci and G. Venturi. 2005. Growth response and leaf gas exchange and fructans accumulation of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as affected by different water regimes. European Journal Agronomy, 23: 136-145.

  Moriya A., Grant J., Mowat C., Williams C., Carswell A., Preston T., Anderson S., Iijima K., McColl K.E.L. 2002. In vitro studies indicate that acid catalysed generation of N-nitrosocompounds from dietary nitrate will be maximal at the gastro-oesophageal junction and cardia. Scand Journal of Gastroenterology, 37: 253–261.

  Mosavi Fazl, H., and Faezniya, F. 2001. The effect of water and nitrogen levels on the yield and quality of potato. The 11th National Congress about Irrigation and Drianage of Iran. 273-295.

  Mozolewski, W. and Smoczynski, S. 2004. Effect of culinary processes on the content of nitrates and nitrites in potatoes. Pakistan Journal of Nutrition, 3: 357-361.

  National Research Council. 1978. Nitrates: An Environmental Assessment. National Academy of Science, Washington, D.C.

  National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Academy Press., Washington DC.

  Nazaryuk, V.M., Klenova, M.I., Kalimullina, F.R. 2002. Ecoagrochemical approaches to the problem of nitrate pollution in agroecosystems. Russian Journal of Ecology, 33: 392–397.

  Paolini, R., M. Principi, S. Del Puglia and C. Rocchi. 1998. The effect of harvest time and mechanical weed control on the yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Italian Journal of Argonomy, 2(2): 91-99.

  Parviainen, M.T., Nyyssonen, K. 1992. Ascorbic acid. In: Leenheer, A.P.D., Lambert, W.E., Nelis, H. (Eds.), Modern Chromatographic Analysis of Vitamins. Marcel Dekker, New York.

  Pate, J.S. 1973, Uptake, assimilation and transport of nitrogen compounds by plants. Soil Biology and Biochemistry, 5: 109-119.

  Pavlou, GC, Ehaliotis, C. 2007. Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia Horticulturae, 111: 319-25.

  Phillips, W. E. J. 1968. Changes in the nitrate and nitrite contents of fresh and processed spinach during storage. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 16: 88–91.

  Prasad, S., Avinesh Chetty, A. 2008. Nitrate-N determination in leafy vegetables: Study of the effects of cooking and freezing. Food Chemistry, 106: 772–80.

  Preiss, U., Koniger, M. and Arnold, R. 2002. Effect of fermentation on components of vegetable. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 98: 400-405.

  Rahmani, H.R. 2006. Investigation of nitrate pollution in the soil, water and plants in some agricultural fields in Baraan (Esfehan Prevalence). Environmental Science, 11: 23-34. [Persian].

  Rakhimov, D.A., A.O. Arifkhodzhaev, A.O. Mezhlumyan, L.G. Yuldashev, O.M. Rozikova, U.A. Aikhodzhaeva and M. M. Vakil. 2003. Carbohydrates and proteins from Helianthus tuberosus. Chemistry and Nutrition Composition, 39(3): 312-313.

  Raupp, J. 1996. Fertilization effects on product quality and examination of parameters and methods for quality assessment, in: Raupp J. (Ed.), Quality of plant products grown with manure fertilization. Darmstadt, pp. 44–48.

  Reinink K., Groenwold R., Bootsma A. 1987. Genotypical differences in nitrate content in Lactuca sativa L. and related species and correlation with dry matter content. Euphytica, 36, 11-18.

  Roberts, S., Weaver, W.H., and Phelps, J.P. 1982. Effect of time of fertilization on nitrogen and yield of Russet Burbunk potatoes under center pivot irrigation. Potato Journal, 59: 77-86.

  Rodrigues, M. A., L. Sousa, J. E. Cabanas and M. Arrobas. 2007. Tuber yield and leaf mineral composition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) grown under different cropping practices. Spanish Journal of Agriculure Research, 5(4): 545-553.

  Rowe, R. C. 1996. Diseases of Radishes in the U.S.A. North Central Regional Extension Publication No. 126. Wooster, OH. 4 pp.

  Russell, L. F. 2000. Chapter 10, ‘Quantitative determination of water-soluble vitamins’, In Food Analysis by HPLC, 2nd ed. Ed L. M. L. Nollet. Marcel Dekker, New York.

  Rytel, E., Gołubowska, G., Lisinska, G., Peksa, A. and Aniołowski, K. 2005. Changes in

  glycoalkaloid and nitrate contents in potatoes during French fries processing. Journal of Science Food Agriculure, 85, 879–882.

  Sánchez-Echaniz, J. and Benito-Fernández, J. 2001. Methaemoglobinemia and consumption of vegetables in infants. Pediatrics, 107: 1024-1028.

  Santamaria P., Elia A., Parente A., Serio F. 1998a. Nitrate and ammonium nutrition in chicory and rocket salad plants. Journal of Plant Nutrition, 21: 1779–1789.

  Santamaria P., Elia A., Parente A., Serio F. 1998b. Fertilization strategies for lowering nitrate content in leafy vegetables: Chicory and rocket. Journal of Plant Nutrition, 21: 1791-1803.

  Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E. 1999. A survey of nitrate and oxalate content in retail fresh vegetables. Science of Food and Agriculture, 79: 1882-1888.

  Santamaria P., Elia A., Gonnella M., Parente A., Serio F. 2001. Ways of reducing rocket salad nitrate content. Acta Hortic, 548: 529-537.

  Santamaria, P. 2006. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Journal of Science and Food Agriculture, 86: 10-17.

  SCF (Scientific Committee on Food). 1995. Opinion on nitrate and nitrite, expressed on 22 September 1995 (Annex 4 to Document III/ 5611/95), European Commission (Eds.), Brussels, p. 34.

  Sebranek G, Bacus N. 2007. Cured meat products without direct addition of nitrate or nitrite. Meat Science, 77(1): 136-47.

  Seiler, G. J. 1984. Protein and mineral concentrations of selected wild sunflower species. Agronomy Journal, 76: 289-294.

  Seiler, G. J. 1988. Nitrogen and mineral content of selected wild and cultivated genotypes of Jerusalem artichoke. Agronomy Journal, 80: 681-687.

  Seiler, G. J. 1993. Forage and tuber yields and digestibility of selected wild and cultivated genotypes of Jerusalem artichoke. Agronomy Journal, 85: 29-33.

  Schuster, B.E. and Lee, K. 1987. Nitrate and nitrite methods of analysis and levels in raw carrots, processed carrots and in selected vegetables and grain products. Journal of Food Science, 52: 1632-1636.

  Shimada Y, Sanae Ko. 2004. Nitrate in Vegetables. Chugokugakuen, 3:7-10.

  Sobala, G. M., Schorah, C. J., Sanderson, M., Dixon, M. F., Tompkins, D. S., Godwin, P., and Axon, A. T. 1989. Ascorbic acid in the human stomach. Gastroenterology, 97:357-363.

  Speijers, G.J.A. 1996. Nitrate, in: World Health Organization (Eds.), Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants in food. Food Additive Series, 35, Geneva, pp. 325–360.

  Stauffer, M. D., B. B. Chubey and D. G. Dorrel. 1975. Jarusalem artichoke. Formulating the potential of a new crop. Canadian Agriculture, 20: 34-35.

  Susin J, Kmecl V, Gregoric A. 2006. A survey of nitrite content of fruit and vegetables grown in Slovenia during 1996-2002. Food Additives & Contamination, 23(4):385-90.

  Szaleczky E., Pronai L., Nakazawa H., Tulassay Z. 2000. Evidence of in vivo peroxynitrite formation in patients with colorectal carcinoma, higher plasma nitrate/nitrite levels, and lower protection against oxygen free radicals. Journal of Clinical Gastroenterology, 30: 47-51.

  The Commission of the European Communities. Tanuary 1997, setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European Communities, 31:48-50.

  The Commission of the European communities. 1999. '' Commission regulation (EC) No &64/1999 of 26 April1999, amending Regulation (EC) No 197/97 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European communities. no.L. 108/116:16-18.

  Thorup Krisensen K. 2001. Root growth and Soil nitrogen depletion by onion, lettuce, early cabbage and carrot. Acta Hort, 563: 201-6.

  Tohgi, H., Abe, T., Yamazaki, K., Murata, T., Isobe, C., Ishizaki, E. 1998. The cerebrospinal fluid oxidized NO metabolites, nitrite and nitrate, in Alzheimer’s disease and vascular dementia of Binswanger type and multiple small infarct type. Journal of Neural Transmission, 105: 1283–1291.

  Turkdogan M.K., Testereci H., Akman N., Kahraman T., Kara K., Tuncer I., Uygan I. 2003. Dietary nitrate and nitrite levels in an endemic upper gastrointestinal (esophageal and gastric) cancer region of Turkey. Turk Journal of Gastroenterology, 14: 50–53.

  Varoquax, P., Varoquax, F. and Tichit, L. 1986. Technical note: loss of nitrate from carrots during blanching. Journal of Food Technology, 21: 401.

  Velzen, G., Adrienne, J., Ege, A. 2008. The oral bioavailability of nitrate from nitrate-rich vegetables in humans. Toxicology Letter, 181: 177-81.

  Vieira, I.S., Vasconselos, E.P., Monteiro, A.A. 1998. Nitrate accumulation, yield and leaf quality of turnip greens in response to nitrogen fertilisation. Nutrition Cyclic Agroecosys, 51: 249-258.

  Walker, R. 1990. Nitrates and N-nitroso compounds: A review of the occurrence in food and diet and the toxicological implications. Food Additives and Contamination, 7: 717–768.

  Wallace, W. 1986. Distribution of nitrate assimilation between the root and shoot of legumes and a comparison with wheat. Physiology Planetarium, 66: 630 – 636.

  Washko, P. W., Welch, R. W., Dhariwal, K., R., Wang, Y., and Levine, M. 1992.

  Ascorbic acid and dehydroascorbic acid analyses in biological samples. Analytical

  Biochemistry, 204:1-14.

  Wawrzyniak, A., Kwiatkowski, S. 1999. Evaluation of nitrate, nitrite and total protein content in selected vegetables cultivated conventionally and ecologically. Rocz Panstw Zakl Hig, 33:99-172.

   

  Wawrzyniak, A., Szczepańska, M. 2008. Assessment of nitrates and nitrites contents in preschool food rations. Rocz Panstw Zakl Hig, 59: 273-81.

  Westerman, D.T., and Kleinkopf, G.E. 1985. Nitrogen requirements of potatoes. Agronomy Journal, 77: 616-621.

  Wilson, J.X. 2002. The physiological role of dehydroascorbic acid. FEBS Letters,

  527:5-9.

  Xu, J., Xu, X., Verstraete, W. 2001. The bactericidial effect and chemical reactions of acidified nitrite under conditions simulating the stomach. Journal of Application and Microbiology, 90: 523–529.

  Ysart, G., Miller, P., Barrett, G., Farrington, D., Lawrance, P., Harrison, N. 1999. Dietary exposures to nitrate in the UK. Food Additives and Contamination, 16: 521–532.

  Zhou, Z. Y., Wang, M. J., Wang, J. S. 2000. Nitrate and nitrite contamination in vegetables in China. Food Reveres International, 16: 61–76.


موضوع پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, نمونه پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, جستجوی پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, فایل Word پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, دانلود پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ ای

مهندسی علوم صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در طیف وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند سرخ کردن و آب پزی بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است.در این تحقیق 6 نمونه سبزی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد» M. Sc» چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب ...

چکیده در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات هویج به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط ان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی چکیده آب گیری اسمزی فرایندخارج سازی آب براساس قرارگرفتن موادغذایی درمحلول هیپرتونیک است دراین پژوهش ترکیب فرایند آب گیری اسمزی برای قطعات کیوی به ضخامت 5/0سانتیمتردردمای60درجه سانتیگرادودرفواصل زمانی120دقیقه(6بازه زمانی20دقیقه)و180دقیقه(6بازه زمانی30دقیقه)ودرغلظت های مختلف ساکارزوگلوکزومخلوط آن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

ثبت سفارش