پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم

word 2 MB 32475 63
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و کمترین آن مربوط به نمونه‌ی پیازچه (mg ١٦) بود. در همه‌ی نمونه‌ها، در اثر پختن و انبارسازی، محتوای اسید آسکوربیک نمونه‌ها کاهش معناداری داشت (p<0.05). بیشترین و کمترین مقدار نیترات، به ترتیب مربوط به نمونه‌های کلم قرمز (ppm ١٩) و کلم بروکلی (ppm ٤/٢) بود. در کل، در همه‌ی تیمارها، تا روز ٦ انبارسازی محتوای نیترات افزایش یافته و سپس تا روز آخر، کاهش معناداری در مقدار آن مشاهده گردید (p<0.05). کمترین و بیشترین مقدار نیتریت نیز به ترتیب در نمونه‌های کلم بروکلی (ppm ١٢/٠) و کلم قرمز (ppm ٢٠/٠) مشاهده شد. در همه‌ی نمونه‌ها، به جز کلم بروکلی و کلم قرمز، در اثر پخت محتوای نیتریت افزایش معناداری مشاهده گردید (p<0.05).

  کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ سبزیجات؛ کلم؛ نگهداری؛ نیترات؛ نیتریت

  با توجه به رشد روز افزون جمعیت در ایران، تقاضا برای مواد غذایی روز به روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل در بسیاری از نقاط برای تولید بیشتر در واحد سطح استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و آلی بسیار رایج شده است. در برخی مناطق مقدار کودهای مصرفی برای هر گیاه حدود 5 تا 8 برابر نیاز واقعی گیاه است(ملکوتی، 1375)

  استفاده بی رویه از مواد شیمیایی می‌تواند از نظر اقتصادی و زیست محیطی مشکلات فراوانی ایجاد کندازت پر مصرف‌ترین عنصر مورد نیاز گیاه می‌باشد که در کشاورزی از آن به مقدار زیاد استفاده می‌شود. استفاده بی رویه از کودهای ازته ممکن است باعث آلودگی آب‌های زیر زمینی و جذب زیاد نیترات بوسیله گیاه شود. مصرف این آب‌ها و گیاهان باعث ورود مقادیر زیاد نیترات به بدن شده و مسبب بروز بیماری‌های متعددی در انسان شود. یکی از بیماری‌ها مت‌هموگلوبین[1] است که بیشتر در کودکان شایع است. (graun et al، 1981).

  نیترات یک ماده شیمیایی به فرمول NO3- است. نیترات اکسیده‌ترین شکل نیتروژن است که در سیستم‌های طبیعی یافت می‌شود.

  نیتروژن یک یون با بار منفی (آنیون) است که با یون‌های ‌بار مثبت (کاتیون) ترکیب می‌شود و به صورت نمک‌های نیترات پتاسیم یا نیترات سدیم در می‌آید. نیترات یکی از محلول‌ترین آنیون‌هایی است که شناخته شده است. نیترات به صورت نیترات سدیم و نیترات پتاسیم به عنوان کودکشاورزی به کارمی‌رود. (James Hsu, Jayashree Arcot , N. Alice Lee, 2009).

  پیامد مصرف زیاد ازت رشد بیش از حد گیاه و رنگ سبز تیره برگ‌ها است. مقدار زیاد نیتروژن خاک در صورت کم بودن سایر عناصر، دوره رشد گیاه را طولانی‌تر کرده و رسیدن محصول را به تاخیر می‌اندازد. غلظت نیتروژن در گیاه و اندام‌های مختلف آن متفاوت ولی میانگین آن در ماده خشک گیاه حدود2 درصد است.

  همچنین غلظت نیتروژن در گیاه بستگی به عوامل مختلف از جمله نیتروژن موجود در خاک، نوع گیاه، اندام گیاه و مرحله رشد گیاه دارد(ملکوتی، 1375).

  نیترات، یک ترکیب مهم در محیط شیمیایی بشراست که ممکن است به طور طبیعی در غذا وجود داشته و یا به عنوان یک افزودنی، برای اهداف مختلف تکنولوژیکی به کار برده شود (سازمان جهانی سلامت، ١٩٨۵).

  نیترات برای انسان سمی نیست اما وقتی در بدن بوسیله باکتری‌ها به نیتریت تبدیل و جذب شود باعث بروز بیماری مت‌هموگلوبین و در نتیجه کمبود اکسیژن در بدن می‌شود. در این ارتباط شیرخواران در معرض خطر بیشتری قرار دارند زیر بالا بودنpH شیره معده آنها محیطی مناسب برای رشد باکتری‌های تبدیل کننده نیترات به نیتریت فراهم می‌کند (moramoto، 1999).

  همچنین نیترات ممکن است با آمین‌های آلی ثانویه ترکیب شده و نیتروزآمین را تشکیل دهد که در مطالعات بروی حیوانات سرطان‌زایی آن به اثبات رسیده است. بعضی مطالعات خطر ناهنجاری‌های مادر زادی در کودکانی را که غلظت نیترات آب آشامیدنی مصرفی مادرانشان در دوران بارداری بیش از 5 میلی گرم در لیتر بوده نشان می‌دهد dorsch et al)، 1984).

  سبزیجات سرشار از ویتامین، موادمعدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضدسرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی می‌گردد؛ لذا اطمینان از سلامتی این ماده غذایی ارزشمند در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد(Alexander، 2008؛ اردکانی و همکاران2005)

  با توجه به خواص بسیار زیاد سبزیجات و احتیاج به مصرف زیاد، بر آن شدیم تا با اندازه‌گیری تاثیر فرآیند‌های مختلف بر میزان نیتریت و نیترات و اسید آسکوربیک کمک کوچکی به افزایش سطح دانش جامعه کرده باشیم.

  فرضیه‌ها

  ١- زمان ماندگاری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات پهن برگ اثر دارد.

  ۲- پختن سبزیجات پهن برگ بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات آنها تاثیر دارد.

  3- میزان نمک‌های نیترات و نیتریت سبزی‌های مختلف در حد مجاز است.

   

  اهداف تحقیق

  ١- بررسی اثر زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات پهن برگ

  ۲- بررسی تاثیر پختن بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات پهن برگ

  3- بررسی اثر نوع سبزی بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات

  Abstract

  In this study, the effect of condition (cooking) and storage time (9 days) on amount of ascorbic acid, nitrate and nitrite in 5 vegetable samples (broccoli, red cabbage, white cabbage, scallion and mushroom) was evaluated and results were analyzed with spss 16.0 software. Results of statistical analysis show that during samples, the highest amount of ascorbic acid was for mushroom sample (25 mg) and lowest amount was for scallion sample (16 mg). Cooking and storage was significantly decreased the amount of ascorbic acid in all samples (p<0.05). The highest and lowest amount of nitrate was for red cabbage (19 ppm) and broccoli (2.4 ppm), respectively. In general, in all samples, the amount of nitrate was increased during 6 days of storage and then decreased (p<0.05). The lowest and highest amount of nitrite also was shown in broccoli (0.12 ppm) and red cabbage (0.20 ppm), respectively. In all samples, except of broccoli and red cabbage, cooking of vegetables was significantly increased the amount of nitrite (p<0.05).

   

  Keywords: Ascorbic acid; cabbage; nitrate; nitrite; storage; vegetable

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  فرضیه‌ها 4

  اهداف تحقیق.. 4

  فصل دوم: بررسی منابع.. 5

  2-1 چرخه نیتروژن در تشکیل نیترات.. 6

  22 نیترات (NO3) 7

  23 نیترات–نیتروژن (NO3-N) 7

  24 شیمی تشکیل مت‌هموگلوبین در خون. 9

  25 نقش نیترات در گیاه. 10

  26 خطرات نیترات برای سلامتی انسان. 12

  27 نیترات در آب آشامیدنی.. 13

  28 عوامل موثر در مقدار نیترات گیاهان. 13

  29 نیترات در آب آشامیدنی و تاثیرآن بر سلامت انسان. 15

  210 نیترات و سازمان جهانی بهداشت... 15

  211 مزایای نیترات و نیتریت... 16

  212 استاندارد‌های مرتبط با نیترات و نیتریت در ایران. 17

  213 اسید آسکوربیک.... 17

  2131 ساختمان شیمیایی.. 18

  2132 نقش اسید آسکوربیک.... 18

  2133 منابع ویتامین.. 19

  2134 میزان نیاز بدن. 19

  214 مروری بر سبزیجات پژوهش حاضر. 20

  2141 کلم.. 20

  2142 کلم بروکلی.. 20

  2143 کلم و گواتر. 22

  2144 کلم و نیترات.. 22

  2145 قارچ.. 22

  2146 پیازچه.. 23

  215 نگاهی بر پژوهش‌های صورت گرفته.. 24

  فصل سوم: مواد و روش‌ها 28

  3-1 مواد شیمیایی.. 29

  3-2 تجهیزات مورد استفاده. 29

  3-3 آماده سازی نمونه‌ها 29

  34 روش اندازه‌گیری میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک.... 30

  3-41 اندازه‌گیری میزان نیترات.. 30

  342 آماده سازیِ پودر مخلوط... 30

  343 تهیه‌ی محلول‌های استاندارد نیترات پتاسیم.. 30

  344 روش کار 30

  345 اندازه‌گیری میزان نیتریت... 31

  346 آماده سازی پودر مخلوط... 31

  347 تهیه محلول‌های استاندارد نیتریت سدیم.. 31

  348 روش کار 31

  349 اندازه‌گیری اسیدآسکوربیک.... 32

  فصل چهارم: نتایج و بحث... 33

  4-1 نیتریت... 34

  411 میزان نیتریت... 34

  412 تاثیر فرآیند پختن... 37

  413 تاثیر  زمان به روی محتوای نیتریت... 38

  4-2 نیترات.. 39

  421 میزان نیترات در سبزیجات مورد آزمایش.... 39

  422 تاثیر فرآیند پختن... 43

  423 تاثیر گذشت زمان بروی محتوای نیترات.. 44

  43 اسید آسکوربیک.... 45

  431 میزان اسید آسکوربیک.... 45

  432 تاثیر پختن بروی محتوای اسید آسکوربیک.... 48

  433 تاثیر زمان. 49

  51 نتیجه گیری کلی.. 51

  52 پیشنهادات.. 52

  منابع.. 53

  چکیده انگلیسی.. 61

   

  منبع:

   

  بی نام. ١٣٨٤. آمار نامه کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات.

  پارساپور، م.م. و لامع، ح. ١٣٨٣. امکان تولید چیپس سیب زمینی با روش خشک کردن. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. ١، ٢٢-١٥.

  پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران. http://www.irteb.com/herbal/plantbank-Radish.htm

  پورمقیم، م.، خوش طینت، خ.، صادقیمکی، ا.، کمیلی فنود، ر.، گلستان، ب. و پیرعلی،م. ١٣٨٩. تعیین میزان نیترات در کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی عرضه شده در میدان تره بار تهران به روش HPLC. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال پنجم، شماره ١.

  حاجی شریفی، ا. ١۳٨۴. اسرار گیاهان داروئی. چاپ سوم.

  دزفولی، ا. و عبدالهی، ه. ١٣٨٩. طرح پایش نیترات. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مدیریت زراعت شهرستان شیراز.

  رضایی، ع. و سلطانی، ا. ١٣٧٥. زراعت سیب زمینی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  سازمان جهادکشاورزی همدان.۱۳۸۰. آمارنامه سازمان جهادکشاورزی استان همدان. اداره طرح و برنامه ریزی.

  سالاردینی،ع. و مجتهدی،م. ١٣٦٧. اصول تغذیه گیاه.جلد دوم. ترجمه مرکز نشردانشگاهی، شماره ٣٦٨. تهران. ایران.

  سالنامه آماری استان لرستان. ١٣٩٠. صفحه ی ١٦.

  صادقی،ا.، هاشمیان، ا.ح.، محمدی، م.، بهلولی اسکویی، س.، مسکینی، ح.، محمدی، ر. و الماسی، ع. ١٣٩٢. بررسی تأثیر فرایند پخت و انجماد بر میزان نیترات و نیتریت سبزیجات پرمصرف. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم، شماره ٣، صفحات ٢١٥-٢٠٩.

  محمدی, ع. و فائزنیا، ف. ١٣٨٠. اثر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد دو رقم سیب‌زمینی، گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود).

  ملکوتی،م.ج. ١٣٧٨. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران.  نشر آموزش، معاونت آموزش وتجهیز نیروی انسانی، سازمان تات و وزارت کشاورزی کرج، ایران.

  یزدان دوست همدانی، م. ١٣٨٢. مطالعه تاثیرمصرف نیتروژن برعملکرد، اجزائ عملکرد وتجمع نیترات درارقام سیب زمینی.مجله علوم کشاورزی ایران، ٣٤: ٩٨٥-٩٧٧.

  منابع انگلیسی

  Abo Bakr, T.M., El-Iraqui, S.M. and Huissen, M.H. 1986. Nitrate and nitrite contents of some fresh and processed Egyptian vegetables. Food Chemistry, 19: 265-275.

  Agency for Toxic Substances and Diseases Registry. 2001 Case studies in environmental medicine: Nitrate/nitrite toxicity, US Department of Health and Human Services, Atlanta.

  Alexander, J. 2008. Nitrate in vegetables: Scientific opinion of the panel on contaminants in food chain. EFSA Journal, 689: 1-79.

  Andrews, M. 1986. The partitioning of nitrate assimilation between root and shoot of higher plants: mini review. Plant Cell Environment, 9: 511- 519.

  Anjana, A., Umar, S., Iqbal, M., Abrol, Y.P. 2006. Are nitrate concentrations in leafy vegetables within safe limits? Proceedings of the Workshop on Nitrogen in Environment, Industry and Agriculture, New Delhi, India, pp. 81–84.

  Arcot, J, Lee, A. 2008. Nitrate and nitrite quantification from cured meat and vegetables and their estimated dietary intake in Australians. Food Chemistry, 115: 334-9.

  Ardakani, S., Shayesteh, K., Afiooni, M., Mahboobi, N.A. 2005. Nitrate concentration in some of vegetable products Esfahan. Environmental Science, 37: 69-76. [Persian].

  Ascorbic acid and dehydroascorbic acid analyses in biological samples. Analytical

  Aurand, L. W., Woods, A. E., and Wells, M. R. 1987. Food Composition and Analysis. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

  Avinesh Chetty, A., Surendra Prasad, S. 2009. Flow injection analysis of nitrate-N determination in root vegetables: Study of the effects of cooking. Food Chemistry, 116: 561-566.

  Aylin, A. 2007. Survey of nitrate and nitrite levels of fresh vegetables in Turkey. Journal of Food Technology, 5:177- 9.

  Badawi, A.F., Gehen, H., Mohamed, E.H., Mostafa, H.M. 1998. Salivary nitrate, nitrite and nitrate reductase activity in relation to risk of oral cancer in Egypt. Dis. Markers, 14, 91–97.

  Belitz, H.-D., and Grosch, W. 1987. Food Chemistry. Springer Verlag, Berlin.

  Benjamin, N., O’Driscoll, F., Dougall, H., Duncan, C., Smith, L., Golden, M., McKenzie, H. 1994. Stomach NO synthesis. Nature, 368: 502.

  Biochemistry, 204:1-14.

  Bjorne, H., Petersson, J., Phillipson, M., Weitzberg, E., Holm, L., Lundberg, J.O. 2004. Nitrate in saliva increases gastric mucosal blood flow and mucus thickness, Journal of Clinical Investigation, 113: 106–114.

  Blom-Zandstra, M., Lampe, J.E.M. 1983. The effect of chloride and sulphate salts on the nitrate content in lettuce plants. Journal of Plant Nutrition, 6: 611–628.

  Borojerdnia, M., Ansari, Alemzade, N., Sedighie Dehkordi, F. 2007. Effect of cultivars, harvesting time and level of nitrogen fertilizer on nitrate and nitrite content, yield in Romaine lettuce. Asian Journal of Plant Science, 6: 550-3.

  Brown, J.R. 1996. Soil fertilization and nitrate accumulation in vegetables. Agron Journal, 58:209- 12.

  Campbell, W. H. 1999. Nitrate reductase structure, function and regulation: Bridging the Gap between Biochemistry and Physiology. Annual Review Plant Physiology Plant Molecular Biology 50: 277–303.

  Chadjaa H., Vezina L.-P., Dorais M., Gosselin A. 2001. Effects of lighting on the growth, quality and primary nitrogen assimilation of greenhouse lettuce (Lactuca sativa L.), Acta Hortic, 559: 325–331.

  Chen B.-M., Wang Z.-H., Li S.-X., Wang G.-X., Song H.-X., Wang X.- N. 2004. Effects of nitrate supply on plant growth, nitrate accumulation, metabolic nitrate concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables. Plant Science, 167: 635–643.

  Chung, J.C., Chou, S.S. and Hwang, D.F. 2004. Changes in nitrate and nitrite content of four vegetables during storage at refrigerated and ambient temperatures. Food Additives Contaminationn, 21: 317–322.

  Cosgrove, A. R., E. A. Oelke, G. D. Doll, D. W. Davis, D. J. Undersander and E. S. Oplinger. 1991. Jerusalem artichoke, Extention Report, University of Wisconsin, Madison.W1.

  Custic M., Poljak M., Coga L., Cosic T., Toth N., Pecina M. 2003. The influence of organic and mineral fertilization on nutrient status, nitrate accumulation, and yield of head chicory, Plant Soil Environment, 49: 218–222.

  Czarniecka-Skubina E. and B. Golaszewska. 2001. Wplyw procesu kulinarnego na jakosc wybranych warzyw. Zywn. Technological Jak., 2: 103-116.

  Dejon, C.W., Stekbaut, W. 1995. Nitrate in food commodities vegetable origin and the total diet in Belgium, University of Ghent, FLTBW.

  Dejonckheere, W., Steurbaut, W., Drieghe, S., Verstraeten, R. and Braeckman, H. 1994. Nitrate in food commodities of vegetable origin and the total diet in Belgium 1992-1993. Microbiologie-Aliments-Nutrition, 12: 359-370.

  Dich J., Jivinen R., Knekt P., Pentill P.L. 1996. Dietary intakes of nitrate, nitrite and NDMA in the Finish Mobile Clinic Health Examination Survey. Food Additives Contamination, 13: 541–552.

  Duke. J.A., and Foster. S. A. 1990. Field Guide to Medicinal Plants. Eastern and Central N. America. Houghton Mifflin Co.

  Duncan C., Dougall H., Johnston P., Green S., Brogan R., Leifert C., Smith L., Golden M., Benjamin N. 1995. Chemical generation of nitric oxide in the mouth from the enterosalivary circulation of dietary nitrate. Nat. Med. 1, 546–551.

  Dykhuizen R., Frazer R., Duncan C., Smith C.C., Golden M., Benjamin N., Leifert C. 1996. Antimicrobial effect of acidified nitrite on gut pathogens: importance of dietary nitrate in host defence. Antimicrobial Agents Chemistry, 40: 1422–1425.

  EC (European Commission), Commission Regulation (EC) No. 1822/ 2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No. 466/2001 as regards nitrate in certain vegetables. Official Journal of European Union, L293, 11–13.

  Elia A., Conversa G., Gonnella M. 2000. Dosi di azoto, produzione e accumulo di nitrati di lattuga allevata in idrocoltura, Atti V Giornate Scientifiche SOI, Sirmione, 229–230.

  Ensminger, M. E. and C. G. Olentine. 1980. Animal Feeds and Nutrition. The Ensminger Pub. Co., California, USA.

  Ezeagu, I. E. 1996. Nitrate and nitrite contents in ogi and the changes occurring during storage. Food Chemistry, 56: 77–79.

  Ezeagu, I.E. and Fafunso, M.A. 1995. Effect of wilting and processing on the nitrate and nitrite contents of some Nigerian leaf vegetables. Nutrition and Health, 10: 269-275.

  Fageria, N. K., V. C. Baligar and C. A. Jones. 1997. Growth and Mineral Nutrition of Field crops. 2nd ed., Marcel Dekker, NY.

  FAO. 2007. FAO statistical databases. Available online at http://www. Fao.org

  Fewtrell L. 2004. Drinking-water nitrate, methemoglobinemia, and global burden of disease: a discussion. Environmental Health Perspex, 112, 1371–1374.

  Gilbert, Z. and Hadfi eld, J. 1996. Down to Earth Fruit & Vegetable Gardening in South Africa. 2nd Impression. Struik Publishers (Pty) Ltd. Cape Town.

  Giovannoni G., Heales S.J.R., Silver N.C., O’Riorden J., Miller R.F., Land J.M., Clark J.B., Thompson E.J. 1997. Raised serum nitrate and nitrite levels in patients with multiple sclerosis. Journal of Neural Science, 145: 77–81.

  Golaszewska B. and Zalewski S. 2001. Optimisation of potato quality in culinary process. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 10/51,59-64.

  Grzebelus D., Baranski R. 2001. Identification of accessions showing low nitrate accumulation in a germplasm collection of garden beet, Acta Hortic, 563: 253–255.

  Harada H., Yoshimura Y., Sunaga Y., Hatanaka T., Sugita S. 2003. Breeding of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) for a low nitrate concentration by seedling test. Euphytica, 129: 201–209.

  Hartmann, H.T., Kofranek, A.M., Rubatzky, V.E. and Flocker, W.J. 1988. Plant Science: Growth, Development and Utilisation of Cultivated Plants. 2nd Edition. Regents / Prentice Hall. New Jersey.

  Hill M.J. 1999. Nitrate toxicity: myth or reality. Britain Journal of Nutrition, 81: 343–344.

  Hindrichsen, I. H. Wettstein, A. Machmüller, K. Knudsen, J. Madsen and M. Kreuzer. 2006. Digestive and metabolic utilisation of dairy cows supplemented with concentrates characterised by different carbohydrates. Animal Feed Science and Technolgy, 126(1-2): 43-61.

  Hord NG, Tang Y, Bryan NS. 2009. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. American Journal of Clinical Nutrition, 90:1-10.

  Hunter WJ, Fahring CJ, Olsen SR, Porter LK. 1982. Location of Nitrate Reduction in Different Soybean Cultivars. Crop Science, 22: 944-8.

  Iijima K., Fyfe V., McColl K.E.L. 2003. Studies of nitric oxide generation from salivary nitrite in human gastric juice. Scandia Journal of Gastroenterology, 38: 246–252.

  Inal A., Tarakcioglu C. 2001. Effects of nitrogen forms on growth, nitrate accumulation, membrane permeability, and nitrogen use efficiency of hydroponically grown bunch onion under boron deficiency and toxicity. Journal of Plant Nutrition, 24: 1521-1534.

  Izmailov S.F. 2004. Saturation and utilization of nitrate pools in pea and sugar beet leaves. Russian Journal of Plant Physiology, 51: 189-193.

  Jakszyn, P., Ibáñez, R., Pera, G., Agudo, A., García-Closas, R., Amiano, P. and González, C.A. 2004. Food content of potential carcinogens. Nitrates, nitrites, nitrosamines, heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons. EPIC-Spain. Catalan Institute of Oncolgy. Barcelona.

  Jaworska G. 2005. Nitrates, nitrites, and oxalates in products of spinach and New Zealand spinach Effect of technological measures and storage time on the level of nitrates, nitrites, and oxalates in frozen and canned products of spinach and New Zealand spinach. Food Chemistry, 93: 395–401.

  Knekt P., Jarvinen R., Dich J., Hakulinen T. 1999. Risk of colorectal and other gastro-intestinal cancers after exposure to nitrate, nitrite and N-nitroso compounds: A follow-up study. International Journal of Cancer, 80: 852–856.

  Knobeloch L., Salna B., Hogan A., Postle J., Anderson H. 2000. Blue babies and nitrate-contaminated well water Environment and Health Perspex, 108: 675–678.

  Korus A, Lisiewska Z, Słupski J, Gębczyński P. 2011. Retention of oxalates in frozen products of three brassica species depending on the methods of freezing and preparation for consumption Retention des oxalates dans les produits surgelés à base de plusieurs espéces de brassica selon les méthodes de congélation et de préparation avant la consummation. International Journal of Refrigeration, 34: 1527–34.

  Leszczyńska T, Filipiak-Florkiewicz A, Cieślik E, Sikora E, Pisulewski P.M. 2009. Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. Journal of Food Composition Analysis, 22: 315–21.

  Leszizynska.T. 1996. Nitrates and Nitrites in Vegetables from Conventional and Ecological Plantations. Bromatologia I Chemia Toksykologiczna Journal, 29(3):289-293.

  Lorenz OA. 1978. Potentioal nitrate levels in edible plant parts. In: Nielsen DR, editor. Nitrogen in Environment. 2 nd ed. vol 2 New York: Academic Press. 210-20.

  Luo J., Lion Z., Yan X. 1993. Urea transformation and the adaptability of three leafy vegetables to urea as a source of nitrogen in hydroponic culture. Journal of Plant Nutrition, 16: 797–812.

  Ly, J., M. Macias, V. Figueroa, and J. L. Piloto. 1994. A note on the pattern of feed intake in pigs fed on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Journal of Animal and Feed Science, 3(3): 201-205.

  MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK). 1998a. Nitrate in Vegetables Food Surveillance Information Sheet 158.

  MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK). 1998b. 1997 total diet study – nitrate and nitrite. Food Surveillance Information Sheet 163.

  Marin, J., Zee, J.A., Levallois, P., Desrosiers, T., Ayotte, P., Poirier, G. and Pratte, L. 1998. Consumption of potatoes and their contribution to dietary nitrate and nitrite intakes. Science des Aliments, 18: 163-173.

  Markowska, A., A.Kotkowska, W.Furmanek, I.Gackowska, B.Siwek, E.Strzalowska, and A.Blonska. 1995. Estimation of Contents of Nitrates and Nitrites in Vegetables from the Province of Lodz. Roeznike Panstwowego Zaklado Higieny, 46(4):341-348.

  Maynard, D.N., Barker A.V. 1979. Regulation of nitrate accumulation in vegetables.  Acta  Horticultural, 93:153-62.

  McCall D., Willumsen J. 1999. Effects of nitrogen availability and supplementary light on the nitrate content of soil grown lettuce. Journal of Hortical Science Biotechtion, 74: 458-463.

  McColl, K.E.L. 2005. When saliva meets acid: chemical warfare at the oesophagogastric junction. Gut, 54, 1–3.

  McKnight, G.M., Duncan, C.W., Leifert, C., Golden, M.H. 1999. Dietary nitrate in man: friend and foe? Britain Journal of Nutrition, 81: 349–358.

  Mensinga, T.T., Speijers, G.J.A., Meulenbelt, J. 2003. Health implications of exposure to environmental nitrogenous compounds. Toxicology Reveres, 22: 41–51.

  Michaud D.S., Mysliwiec P.A., Aldoori W., Willett W.C., Giovannucci E. 2004. Peptic Ulcer Disease and the Risk of Bladder Cancer in a Prospective Study of Male Health Professionals. Cancer Epidemic Biomer, 13: 250–254.

  Monti, A., M. T. Amaducci and G. Venturi. 2005. Growth response and leaf gas exchange and fructans accumulation of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as affected by different water regimes. European Journal Agronomy, 23: 136-145.

  Moriya A., Grant J., Mowat C., Williams C., Carswell A., Preston T., Anderson S., Iijima K., McColl K.E.L. 2002. In vitro studies indicate that acid catalysed generation of N-nitrosocompounds from dietary nitrate will be maximal at the gastro-oesophageal junction and cardia. Scand Journal of Gastroenterology, 37: 253–261.

  Mosavi Fazl, H., and Faezniya, F. 2001. The effect of water and nitrogen levels on the yield and quality of potato. The 11th National Congress about Irrigation and Drianage of Iran. 273-295.

  Mozolewski, W. and Smoczynski, S. 2004. Effect of culinary processes on the content of nitrates and nitrites in potatoes. Pakistan Journal of Nutrition, 3: 357-361.

  National Research Council. 1978. Nitrates: An Environmental Assessment. National Academy of Science, Washington, D.C.

  National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Academy Press., Washington DC.

  Nazaryuk, V.M., Klenova, M.I., Kalimullina, F.R. 2002. Ecoagrochemical approaches to the problem of nitrate pollution in agroecosystems. Russian Journal of Ecology, 33: 392–397.

  Paolini, R., M. Principi, S. Del Puglia and C. Rocchi. 1998. The effect of harvest time and mechanical weed control on the yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Italian Journal of Argonomy, 2(2): 91-99.

  Parviainen, M.T., Nyyssonen, K. 1992. Ascorbic acid. In: Leenheer, A.P.D., Lambert, W.E., Nelis, H. (Eds.), Modern Chromatographic Analysis of Vitamins. Marcel Dekker, New York.

  Pate, J.S. 1973, Uptake, assimilation and transport of nitrogen compounds by plants. Soil Biology and Biochemistry, 5: 109-119.

  Pavlou, GC, Ehaliotis, C. 2007. Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia Horticulturae, 111: 319-25.

  Phillips, W. E. J. 1968. Changes in the nitrate and nitrite contents of fresh and processed spinach during storage. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 16: 88–91.

  Prasad, S., Avinesh Chetty, A. 2008. Nitrate-N determination in leafy vegetables: Study of the effects of cooking and freezing. Food Chemistry, 106: 772–80.

  Preiss, U., Koniger, M. and Arnold, R. 2002. Effect of fermentation on components of vegetable. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 98: 400-405.

  Rahmani, H.R. 2006. Investigation of nitrate pollution in the soil, water and plants in some agricultural fields in Baraan (Esfehan Prevalence). Environmental Science, 11: 23-34.[Persian].

  Rakhimov, D.A., A.O. Arifkhodzhaev, A.O. Mezhlumyan, L.G. Yuldashev, O.M. Rozikova, U.A. Aikhodzhaeva and M. M. Vakil. 2003. Carbohydrates and proteins from Helianthus tuberosus. Chemistry and Nutrition Composition, 39(3): 312-313.

  Raupp, J. 1996. Fertilization effects on product quality and examination of parameters and methods for quality assessment, in: Raupp J. (Ed.), Quality of plant products grown with manure fertilization. Darmstadt, pp. 44–48.

  Reinink K., Groenwold R., Bootsma A. 1987. Genotypical differences in nitrate content in Lactuca sativa L. and related species and correlation with dry matter content. Euphytica, 36, 11-18.

  Roberts, S., Weaver, W.H., and Phelps, J.P. 1982. Effect of time of fertilization on nitrogen and yield of Russet Burbunk potatoes under center pivot irrigation. Potato Journal, 59: 77-86.

  Rodrigues, M. A., L. Sousa, J. E. Cabanas and M. Arrobas. 2007. Tuber yield and leaf mineral composition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) grown under different cropping practices. Spanish Journal of Agriculure Research, 5(4): 545-553.

  Rowe, R. C. 1996. Diseases of Radishes in the U.S.A. North Central Regional Extension Publication No. 126. Wooster, OH. 4 pp.

  Russell, L. F. 2000. Chapter 10, ‘Quantitative determination of water-soluble vitamins’, In Food Analysis by HPLC, 2nd ed. Ed L. M. L. Nollet. Marcel Dekker, New York.

  Rytel, E., Gołubowska, G., Lisinska, G., Peksa, A. and Aniołowski, K. 2005. Changes in glycoalkaloid and nitrate contents in potatoes during French fries processing. Journal of Science Food Agriculure, 85, 879–882.

  Sánchez-Echaniz, J. and Benito-Fernández, J. 2001. Methaemoglobinemia and consumption of vegetables in infants. Pediatrics, 107: 1024-1028.

  Santamaria P., Elia A., Gonnella M., Parente A., Serio F. 2001. Ways of reducing rocket salad nitrate content. Acta Hortic, 548: 529-537.

  Santamaria P., Elia A., Parente A., Serio F. 1998a. Nitrate and ammonium nutrition in chicory and rocket salad plants. Journal of Plant Nutrition, 21: 1779–1789.

  Santamaria P., Elia A., Parente A., Serio F. 1998b. Fertilization strategies for lowering nitrate content in leafy vegetables: Chicory and rocket. Journal of Plant Nutrition, 21: 1791-1803.

  Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E. 1999. A survey of nitrate and oxalate content in retail fresh vegetables. Science of Food and Agriculture, 79: 1882-1888.

  Santamaria, P. 2006. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Journal of Science and Food Agriculture, 86: 10-17.

  SCF (Scientific Committee on Food). 1995. Opinion on nitrate and nitrite, expressed on 22 September 1995 (Annex 4 to Document III/ 5611/95), European Commission (Eds.), Brussels, p. 34.

  Schuster, B.E. and Lee, K. 1987. Nitrate and nitrite methods of analysis and levels in raw carrots, processed carrots and in selected vegetables and grain products. Journal of Food Science, 52: 1632-1636.

  Sebranek G, Bacus N. 2007. Cured meat products without direct addition of nitrate or nitrite. Meat Science, 77(1): 136-47.

  Seiler, G. J. 1984. Protein and mineral concentrations of selected wild sunflower species. Agronomy Journal, 76: 289-294.

  Seiler, G. J. 1988. Nitrogen and mineral content of selected wild and cultivated genotypes of Jerusalem artichoke. Agronomy Journal, 80: 681-687.

  Seiler, G. J. 1993. Forage and tuber yields and digestibility of selected wild and cultivated genotypes of Jerusalem artichoke. Agronomy Journal, 85: 29-33.

  Shimada Y, Sanae Ko. 2004. Nitrate in Vegetables. Chugokugakuen, 3:7-10.

  Sobala, G. M., Schorah, C. J., Sanderson, M., Dixon, M. F., Tompkins, D. S., Godwin, P., and Axon, A. T. 1989. Ascorbic acid in the human stomach. Gastroenterology, 97:357-363.

  Speijers, G.J.A. 1996. Nitrate, in: World Health Organization (Eds.), Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants in food. Food Additive Series, 35, Geneva, pp. 325–360.

  Stauffer, M. D., B. B. Chubey and D. G. Dorrel. 1975. Jarusalem artichoke. Formulating the potential of a new crop. Canadian Agriculture, 20: 34-35.

  Susin J, Kmecl V, Gregoric A. 2006. A survey of nitrite content of fruit and vegetables grown in Slovenia during 1996-2002. Food Additives & Contamination, 23(4):385-90.

  Szaleczky E., Pronai L., Nakazawa H., Tulassay Z. 2000. Evidence of in vivo peroxynitrite formation in patients with colorectal carcinoma, higher plasma nitrate/nitrite levels, and lower protection against oxygen free radicals. Journal of Clinical Gastroenterology, 30: 47-51.


موضوع پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, نمونه پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, جستجوی پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, فایل Word پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, دانلود پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد» M. Sc» چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب ...

مهندسی علوم صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در طیف وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند سرخ کردن و آب پزی بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است.در این تحقیق 6 نمونه سبزی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" گرایش: صنایع غذایی 1.1 مقدمه همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی ...

گروه: تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی چکیده گل رز(Rosa hybrida) یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست. شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی چکیده تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی موجود در بازار بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس مایونز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری‌ها نشان داد که هسته سنجد حدود 9% روغن دارد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته سنجد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد هر فردی که مواد غذایی را تهیه و ...

رساله دکتری در رشته‌ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس نانو ذرات فلزی نقره به دلیل کاربرد آنها به عنوان کاتالیست، عامل ضد میکروبی و استفاده در بیوسنسورها مورد توجه می باشد. استفاده کاربردی از نانو ذرات نقره وابستگی زیادی به توزیع اندازه و ساختار این ذرات دارد. برای سنتز نانو ذرات نقره روش های متعددی مانند کاهش شیمیایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان­ ها می­باشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده­ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان­های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان­های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل ...

ثبت سفارش