پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (

word 4 MB 32520 141
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  گرایش: آبخیز داری

  چکیده

  سرمایه­گذاری در اقدامات حفاظت آب و خاک نیازمند بررسی دقیق و طراحی بر مبنای تجربیات ثبت شده و ارزیابی اثرات و منافع حاصل از اقدامات است. برای مقایسه اقدامات حفاظت آب و خاک در نقاط مختلف لازم است یک روش استاندارد مورد تأیید همه­ی متخصصان در زمینه­ی آبخیزداری قرار گیرد. این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد روش استاندارد برنامه­ی جهانی بررسی روش­ها و فن­آوری­های حفاظت آب و خاک WOCAT)) در ارزیابی فناوری­های انجام شده در عرصه­ی حوزه­ی آبخیز لپویی در استان فارس را ارائه نماید. با بازدید میدانی از حوضه­ی مورد مطالعه و شناسایی فن­آوری­های موجود، نسبت به تهیه­ی گزارش برای هر فن­آوری اقدام گردید. مراجعه به کارشناسان آبخیزداری اداره­ی منابع طبیعی استان و شهرستان، مصاحبه با مردم منطقه، برداشت نمونه­های لازم خاک، تهیه­ی گزارشات مالی و در پایان با بازدید میدانی، اقدام به تکمیل پرسشنامه­ی اصلیWOCAT  شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که ایجاد تعاونی آبخیزداری و اجرای فن­آوری­های حفاظت آب و خاک نظیر کشت درختان مثمر بادام به جای مراتع فقیر بر روی تپه­های با شیب 16 تا 30 درصد، سبب کنترل انواع فرسایش (سطحی و شیاری) در حوزه­ی آبخیز لپویی شده است. یکی از نشانه­های موفقیت این پروژه، کاهش قابل ملاحظه­ی رواناب سطحی و دیگری کاهش میزان فرسایش خاک از 64/3 به 4/2 تن در هکتار در سال که معادل کاهش مقدار 2/1 تن در هکتار در سال می باشد. با اجرای فن­آوری نهال­کاری بادام، عرصه­ای به وسعت 170 هکتار از اراضی مرتعی فقیر به باغ­های بادام تبدیل گردیده است. طرح فوق باعث گردید که مهمترین فرسایش در حوضه (فرسایش آبی) کنترل گردد و پوشش گیاهی به میزان 50 درصد افزایش یابد. نسبت سود به هزینه، پس از اجرای این فن­آوری­ معادل (4/1) و نسبت درآمد حاصل از فن­آوری جدید «کشت درختان مثمر» به فن­آوری قبلی «مراتع فقیر» معادل 5/26 برابراست. در اقدام بندخاکی باعث گردید که فرسایش خاک از 6/3 تن در هکتار در سال به 3/3 تن در هکتار در سال کاهش یابد. با اجرای این اقدام، تعداد 20حلقه چاه برای مصارف کشاورزی احداث گردید که سطح زیر کشتی معادل 100 هکتار به اراضی کشاورزی منطقه اضافه گردید و بند خاکی باعث جلوگیری از سیلاب گردید. جهت اجرا این طرح 900 میلیون ریال هزینه گردیده است که درآمدی معادل 1 میلیارد ریال در سال ایجاد گردید. سود حاصل از اجرای  طرح فوق 1/1 برابر می­باشد. با اجرای طرح مدیریت، پوشش گیاهی افزایش یافته، رواناب کاهش یافته، فرسایش خاک از 6/3 تن در هکتار در سال به 1/3 تن در هکتار در سال کاهش یافته است. سود اجرای طرح مدیریت معادل 1/1 برابر نسبت به قبل می­باشد. با اجرای طرح کپه­کاری، فرسایش خاک از 6/3 به 25/3 تن در هکتار در سال کاهش یافته است. سود حاصل از اجرای طرح کپه­کاری 08/1 برابر است. از آثار دیگر این پروژه­ها، معکوس شدن روند مهاجرت و برگشت بسیاری از جوانان بومی با نرخ 10 درصد بوده است. اقدامات انجام شده در منطقه آثار موفقی داشته است و با توجه به پرسشنامه­ی تکمیلی WOCAT نهال­ کاری بادام در نزد ساکنان منطقه از اهمیت و جایگاه خاصی نسبت به دیگر اقدام­ها برخوردار است.

  واژه­های کلیدی: حوزه ­ی آبخیز لپویی، WOCAT، ارزیابی، فن­آوری­های حفاظت آب و خاک.

   

  فصل اول

  کلیات

  1-1- مقدمه

  از آن جا که یک آبخیز، سیستمی طبیعی است که عوامل بیرونی غیر طبیعی (انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) نیز در آن تأثیر می­گذارند، نحوه­ی برخورد و مدیریت این سیستم برای دستیابی به اهداف مورد نظر بسیار پیچیده و حساس است. از این رو تنظیم برنامه­ها و طرح­های دقیق بدون در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و انسانی با موفقیت چندانی روبرو نخواهد شد.

  امروزه، حفاظت آب و خاک اهمیت جهانی دارد. کوفی عنان دبیر اسبق سازمان ملل متحد بیان می­دارد که 3/1 زمین­های جهان تخریب یافته­اند (رحیمی، 1389؛ به نقل از یونسدی[1]2005). در سطح بین­المللی، 92 درصد از خاک، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کشاورزی تخریب یافته است؛ 28 درصد توسط آزمایش­های کشاورزی، 35 درصد توسط چرای مفرط، و 29 درصد توسط قطع درختان جنگلی برای توسعه­ی اراضی کشاورزی جدید (رحیمی، 1389؛ به نقل از سیمونوس[2]1996).

  فن­آوری­های حفاظت آب و خاک به راه­های مختلف به طور مؤثر با تخریب زمین مبارزه می­کند اما بیشتر زمین­های کشاورزی هنوز به­طور مؤثر مورد حفاظت قرار نگرفته­اند و حفاظت آب و خاک نیاز به گسترش بیشتری دارد. منافع پتانسیل اکوسیستم فرای کاهش فرسایش خاک و از دست دادن آب است. اینها شامل عملکرد هیدرولوژیکی آبخیز تضمین جریان پایه، کاهش سیلاب، و تصفیه­سازی منابع آب، و نیز ترسیب کربن و نگهداری از تنوع زیستی بر روی زمین و زیر­زمین می­باشند (لینیگر[3] و همکاران، 2008).

  با افزایش سریع جمعیت جهان، میزان بهره­برداری انسان از زمین و طبیعت افزایش یافته و در نتیجه باعث تخریب هر چه بیشتر و سریع­تر زمین و طبیعت گردیده ­است که این یکی از معضلات بسیار مهم قرن بیست و یکم خصوصا در کشورهای جهان سوم و همچنین ایران می­باشد. به منظور تلاش برای پیشگیری از این روند، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی مربوطه، اصول و روش­های مدیریت آبخیزداری را از دهه­ی 1960 تاکنون به­ کار ­گرفته­اند (لینیگر و همکاران، 2008).

  سرمایه‌گذاری در اقدامات حفاظت آب و خاک، نیازمند بررسی دقیق و طراحی بر مبنای تجربیات ثبت شده و ارزیابی اثرات و منافع حاصل از اقدامات است. تلاش­های دسته­جمعی و منابع کافی برای کسب دانش و آموختن از موفقیت­های حفاظت آب و خاک امری لازم و ضروری است؛ لذا این سرمایه‌گذاری­ها ارزش بودجه­ی مصرف شده را بر مبنای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی معین می­سازد. هر روزه در جهان کاربران اراضی و متخصصان حفاظت آب و خاک تحقیقات و آزمایش­های بسیاری در رابطه با مدیریت خاک، بهبود حاصلخیزی زمین و حفاظت منابع انجام می­دهند و به دانسته­های زیادی دست پیدا می­کنند که بسیاری از آن­ها دارای ارزش بالایی است اما متأسفانه به دلیل نداشتن یک روش استاندارد و یکنواخت ارزیابی نمی­توان نتایج حاصل پروژه­های مختلف را در نقاط مختلف با شرایط اکولوژیک متفاوت مقایسه نمود و بنابراین نتایج حاصل از اجرای این پروژه­ها در سطح محلی باقی­مانده و امکان استفاده از آن میسر نبوده در حالی­که ممکن است این پروژه­ی حفاظت آب و خاک یکی از انواع موفق حفاظت آب و خاک باشد.

  با توجه به کمبود موجود در سطح بین­المللی برنامه­ی WOCAT در سال 1992 توسط انجمن جهانی حفاظت آب و خاک پیشنهاد و مصوب شد. برنامه­ی­ بررسی جهانی راه­کارها و فن­آوری­های حفاظت[4] یا WOCAT، یک شبکه­ی جهانی از همکاری مؤسساتی است که از سال 1992 برای جمع­آوری و استاندارد­سازی اطلاعات با­ جمع­آوری نمودن، تشریح و ساختن داده­های قابل ­استفاده از نمونه­های موفق فن­آوری­ها و راه­کارهای حفاظت آب و خاک جهان می‌باشد. این روش کار متناسب با نیازهای فردی متخصصان و مؤسسات مختلف در مقیاس­های گوناگون از محلی تا ملی، منطقه­ای و قاره­ای، و به منظور کسب و کامل نمودن تجربیات با ­ارزش متخصصان حفاظت آب و خاک طراحی شده ­است. این روش­ کار برای متخصصان و دانشمندان حفاظت آب و خاک این امکان را به­ وجود می­آورد که دانسته­های حاصل از پروژه­های خود را با یکدیگر تقسیم نموده و دانش خود را افزایش و از آن­ها در تحقیقات خود استفاده و در شکل­گیری بهترین تصمیمات در سطح مزرعه و در سطوح بالاتر یکدیگر را یاری کنند (رحیمی، 1389).

  WOCAT مناسب­ترین روش دستیابی به یک سیستم مدیریت اطلاعات به خوبی آزمایش شده (IMS[5]) شامل یک استاندارد برای جمع­آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل آزمایش­های حفاظت آب و خاک، و به ­طور هم­زمان، یک چهارچوب برای ارزیابی، پایش و مبادله­ی اقدامات حفاظت آب و خاک را به وجود آورده است (رحیمی، 1389).

   

  1-2- تعاریف و اصطلاحات

  1-2-2- آبخیزداری

  آبخیزداری عبارت است از مدیریت و بهره­برداری هماهنگ، یکپارچه و قانونمند از منابع طبیعی، کشاورزی، انسانی و اقتصادی یک آبخیز به گونه­ای که منابع آب و خاک کاملاً حفظ گردیده و دچار تبعات منفی نگردد (ضیائی، 1380).

  آبخیز عبارت است از مساحتی از سطح زمین که اطراف آن را ارتفاعات در برگرفته و رواناب حاصل از نزولات جوی بر روی این سطح در پست­ترین نقطه متمرکز شده و از آن خارج می­گردد (ضیائی، 1380).

   

  1-2-3- اقدامات[6]

  عناصر یا اجزای فن­آوری­های[7] حفاظت آب و خاک هستند (لینیگر، 2008).

   

  1-2-4- ارزیابی

  ارزیابی فعالیتی است بعد از اجرا (رحیمی، 1389؛ به نقل از ایمبودن[8]، 1987). ارزیابی نتیجه بررسی و جمع­آوری داده­ها درباره­ی پژوهش خاص، برنامه یا یک سازمان می­باشد (رحیمی، 1389؛ به نقل از اسنیدر[9] 1981).

   

  1-2-5- فن­آوری[10]

  شامل یک یا چند اقدام[11] برای جلوگیری یا کاهش تخریب اراضی به منظور افزایش تولید و درآمد و افزایش امید به زندگی در سکنه­ی آبخیزها صورت می­گیرد. به­ عنوان مثال سکوبندی[12] یک فن­آوری است و شامل چند نوع اقدام[13] می­باشد که عبارتند از اقدامات سازه­ای[14]، اقدامات گیاهی[15] نظیر کشت گیاهان مختلف زراعی، باغی، و یا مرتعی بر روی سکو و اقدامات کشاورزی[16] نظیر شخم زدن روی خطوط تراز است. این فن­آوری بر حسب اقلیم (خشک، نیمه­خشک، نیمه­مرطوب، مرطوب)، نوع کاربری اراضی (زراعت سالانه، زراعت دائمی، چراگاه، جنگل، معدن، و ...)، نوع تخریب (فرسایش آبی، فرسایش بادی، تخریب شیمیایی، تخریب فیزیکی، تخریب پوشش گیاهی، سازه­ای، مدیریت) و نوع دخالت (پیشگیری، کاهش، احیا) صورت می­پذیرد (لینیگر، 2008).

  1-2-6- فن­آوری­های حفاظت آب و خاک[17]

  عبارت است از یک یا چند اقدام حفاظتی برای جلوگیری و کاهش فرسایش و افزایش تولیدات در زمین که این اقدامات در 4 دسته، به شرح زیر طبقه­بندی می­شود (لینیگر، 2008).

   

  الف: اقدامات زراعی[18]     

  اقدامات زراعی، به عنوان مثال، کشاورزی حفاظتی، کود/کمپوست، کشت روی خطوط تراز،      مالچ­پاشی، مخلوطی از انواع کشت زراعی و ... ، را شامل می­شود.

  - این اقدامات معمولاً مربوط به محصولات یک ساله هستند.

  - در یک دوره­ی رشد و یا در یک فصل تکرار می­شوند.

  - طول عمر کوتاهی دارند و دائمی نیستند.

  - به صورت موضعی اجرا نمی­شوند.

  - منجر به تغییر در نیمرخ شیب نمی­شوند.

  - به طور معمول مستقل از شیب هستند.

   

  ب: اقدامات پوشش گیاهی[19]

  اقدامات پوشش گیاهی، مانند کشت گیاهان بر روی خطوط تراز، و بادشکن، می­باشد.

  - بادشکن، درختکاری، ایجاد حصار، کشاورزی و... .

  - معمولاً به کشت گراس­های پایا، بوته­ها و درخت­ها گفته می­شود.

  - معمولاً طول عمر پایدار و طولانی مدتی دارند.

  - اغلب منجر به تغییر در نیمرخ شیب می­شوند.

  - اغلب در مساحت­های بین خطوط تراز و در یک ردیف، و یا مخالف باد کاشته می­شوند.

  ج: اقدامات سازه­ای[20]

  اقدامات سازه­ای، مانند ایجاد تراس، بانکت، و پشته­های خاکی، می­باشد.

  - منجر به تغییر در نیمرخ شیب می­شوند.

  - عمردائمی و یا طولانی مدتی دارند.

  - در ابتدا برای کنترل رواناب، سرعت باد و فرسایش به کار برده می­شوند.

  - در ابتدای کار نیاز به نهاده­های زیادی نظیر نیروی کار، پول، و ... هستند.

  - معمولاً بر روی خطوط تراز و یا عمود بر جهت باد تعبیه می­گردند.

  - فاصله­ی بین آن­ها بر اساس تندی شیب اجرا می­شود.

  - این سازه­ها از چوب، سنگ، بتون و سیمان یا فلز تهیه می­شود.

  Abstract:

  Investing in soil and water construction actions need to scrutiny and design based on sign up experiments, evaluation of effects and results of the interests. For compare and comparison of soil and water construction actions in different points we need a standard method that it approved by all experts in watershed background. This study wants to provide some results of using standard methods of worlds program and evaluation of methods and soil and water construction technology (WOCAT) in evaluation of completed technology in the arena of watershed Lapooyee in Fars province. By visit the field from areas of study and identification of available technology than report for each technology done. By return to experts watersheds of department of natural resources  of province and city, interview with people on area, withdrawal of required samples, providing financial reports and finally by visit the field cause to completion of the main questionnaire (WOCAT). The results of this study shows that establishing watershed cooperative and running soil and water construction technology like planting fruit trees of almond instead of poor pastures  on hills by slope 16 to 30 percent cause to controlling kind of erosion (ribbed and surface) in watershed of Lapooyee. One of successfully signs of this project is significant decreasing of surface easy water and the other one is measure of soil erosion from 3/64 to 2/4 tone in hectare in year that is equivalent by decreasing of 1/2 tone in hectare annually. By running technology of curry plant, an area to the extent 170 hectare changed frompoor meadow land to Almont garden. The upon plan cause to controlling the most important erosion in circle of water erosion and increasing vegetation 50percent. The rate of benefit to cost after running this technology equivalents to 1/4 and the rate of income that produce from this new technology `` planting fruit trees`` to previous technology ``poor pastures`` is about 26/5. So soil section cause to decreasing soil erosion from 3/6 to 3/3 tones in hectare annually. By running this plan about 20 wells construct for agriculture uses that surface of plant equals to 100 hectare that add to agriculture land and soil section cause to stopping flood. For performance of this plan it costs about 900 million Rails that it contributed to an income about 1 milliard annually. Benefit of performance upon plan is equal to 1/1. By running management, the vegetation increase, easy water decrease and soil erosion decrease from 3/6 tone in hectare to 3/1 tone in hectare annually. The benefit of management plan is about 1/1 equal to past. So by plan of heaps of word, soil erosion decreases from 3/6 to 3/25 in hectare annually. The benefit of running heaps of word is about 1/08. The other effects of these projects are inversions of the type of immigration and backing indigenous youth by rate of 10%. So the done actions in area have successfully effects and by pay attention to questionnaire of curry plant of Almont we can understand that, this act has special status for the people of this area than the other actions.

  Keywords: watershed Lapooyee, evaluation, soil and water construction technology

 • فهرست:

  چکیده­ی فارسی................................................................................................................................................ 1

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 4

  1-2- تعاریف و اصطلاحات6

  1-2-2- آبخیزداری......................................................................................................................................... 6

  1-2-3- اقدامات............................................................................................................................................... 7

  1-2-4- ارزیابی................................................................................................................................................ 7

  1-2-5- فن­آوری.............................................................................................................................................. 7

  1-2-6- فن­آوری­های حفاظت آب و خاک .............................................................................................. 8

  1-2-7- راه­کارهای حفاظت آب و خاک .................................................................................................. 10

  1-2-8- مدیریت پایدار زمین....................................................................................................................... 10

  1-2-9- حفاظت آب و خاک........................................................................................................................ 11

  1-2-10- تخریب زمین................................................................................................................................. 11

  1-2-11- تخریب فیزیکی............................................................................................................................. 12

  1-2-12- مرحله­ی پیشگیری....................................................................................................................... 12

  1-2-13- مرحله­ی کاهش............................................................................................................................ 12

  1-2-14- مرحله­ی احیاء............................................................................................................................... 13

  1-2-15- کاربری اراضی................................................................................................................................ 13

  1-2-16- کاربران اراضی................................................................................................................................ 13

  1-12-17- طول دوره­ی رشد ..................................................................................................................... 14

  1-2-18- گروه­های فن­آوری حفاظت آب و خاک.................................................................................. 14

  1-2-18-1- کشاورزی حفاظتی.................................................................................................................. 14

  1-2-18-2- کود/ کمپوست (اصولاً اقدامات زراعی)............................................................................. 14

  1-2-18-3- نوارها/ پوشش گیاهی (اصولاً اقدامات گیاهی)............................................................... 14

  1-2-18-4- تلفیق جنگل با زراعت........................................................................................................... 15

  1-2-18-5- جمع­آوری آب (سازه با گیاهی).......................................................................................... 15

  1-2-18-6- کنترل خندق (ترکیبات سازه­ای با گیاهی)..................................................................... 15

  1-2-18-7- تراس/سکوها (سازه­ای، اما اغلب ترکیب شده با گیاهی و یا زراعی)........................ 15

  1-2-18-8- مدیریت مراتع (اقدامات مدیریتی با ترکیب اقدامات گیاهی و زراعی).................... 16

  1-2-18-9- دیگر فن­آوری­ها....................................................................................................................... 16

  1-3- ضرورت انجام تحقیق........................................................................................................................... 16

  1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 18

  1-5- سؤالات تحقیق...................................................................................................................................... 19

  1-6- فرضیات تحقیق..................................................................................................................................... 19

  فصل دوم: پیشینه­ی تحقیق

  2-1- تعریف برنامه­ی جهانی راه­کار­ها و فن­­آوری­های حفاظت آب و خاک (WOCAT).............. 21

  2-1-1- پرسشنامه­ی WOCAT.................................................................................................................. 21

  2-2- مطالعات داخلی22

  2-3- تحقیقات و مطالعات خارجی............................................................................................................. 25

  فصل سوم: مواد و روش­ها

  3-1- معرفی منطقه­ی مورد مطالعه............................................................................................................ 29

  2-3- روش تحقیق.......................................................................................................................................... 30

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- فعالیت­های آبخیزداری صورت گرفته در محدوده­ی حوزه­ی آبخیز لپویی .......................... 36

  4-2- کاربری اراضی قبل از حفاظت.......................................................................................................... 38

  4-3- کاربری اراضی بعد از حفاظت .......................................................................................................... 39

  4-4- نوع تخریب............................................................................................................................................. 40

  4-5- مراحل مداخله....................................................................................................................................... 41

  4-6- محیط طبیعی........................................................................................................................................ 42

  4-6-1- نوع اقلیم............................................................................................................................................ 42

  4-6-2- شیب................................................................................................................................................... 43

  4-6-3- مواد آلی خاک.................................................................................................................................. 44

  4-7- محیط انسانی (وضعیت معیشت)..................................................................................................... 45

  4-7-1- جهات تولید...................................................................................................................................... 45

  4-7-2- تولیدات.............................................................................................................................................. 46

  4-8- تأثیرات اکولوژیکی بهبود عملکرد سیستم آب و زمین............................................................. 48

  4-8-1- کاهش تلفات خاک......................................................................................................................... 50

  4-8-2- بهبود پوشش خاک......................................................................................................................... 52

  4-8-3- افزایش حاصلخیزی خاک............................................................................................................. 53

  4-9- تجزیه و تحلیل...................................................................................................................................... 65

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1- کاربری اراضی قبل از حفاظت.......................................................................................................... 67

  5-2- کاربری اراضی بعد از حفاظت .......................................................................................................... 68

  5-3- نوع تخریب............................................................................................................................................. 69

  5-4- مراحل مداخله....................................................................................................................................... 70

  5-5- محیط طبیعی........................................................................................................................................ 72

  5-5-1- نوع اقلیم............................................................................................................................................ 72

  5-5-2- شیب................................................................................................................................................... 74

  5-5-3- مواد آلی خاک.................................................................................................................................. 75

  5-6- محیط انسانی (وضعیت معیشت)..................................................................................................... 77

  5-6-1- جهات تولید....................................................................................................................................... 77

  5-6-2 تولیدات................................................................................................................................................. 78

  5-6-2-1- تولید علوفه.................................................................................................................................. 78

  5-7- تأثیرات اکولوژیکی................................................................................................................................ 80

  5-7-1- بهبود عملکرد سیستم آب و زمین............................................................................................ 80

  5-7-2- کاهش تلفات خاک......................................................................................................................... 82

  5-7-3- بهبود پوشش خاک......................................................................................................................... 84

  5-7-4- افزایش حاصلخیزی خاک............................................................................................................. 85

  5-8- نتیجه­گیری............................................................................................................................................. 87

  5-9- پیشنهادها............................................................................................................................................... 94

  منابع

  منابع فارسی....................................................................................................................................................... 96

  منابع انگلیسی.................................................................................................................................................... 97

  پیوست­ها............................................................................................................................................................. 99

  چکیده­ی انگلیسی............................................................................................................................................ 126

   

  منبع:

   

  دهقان، ع.، 1363، فرسایش خاک در ایران و لزوم جلوگیری از آن، مجله­ی زیتون، شماره­ی 41، ص 41-36.

  رحیمی، م.، 1389، بررسی کاربرد برنامه­ی WOCAT در ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک در استان فارس، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ص202.

  سلیمان­پور، س. م.، شعربافی، آ. و ذوالفقاری. م.، 1392، ارزیابی و مقایسه­ی فعالیت­های بیولوژیک و سازه­ای با استفاده از برنامه­ی WOCAT (مطالعه­ی موردی: روستای شیب­جدول واقع در جنوب غرب شیراز)، مجموعه مقالات نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، یزد.

  سیاهی اتابکی، ف.، 1382، ارزیابی اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه­ی آبخیز سد درودزن استان فارس با استفاده از برنامه­ی WOCAT، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه شیراز، ص93.

  شعربافی، آ. و سلیمان­پور، س. م.، 1391، ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک توسط برنامه­ی WOCAT در حوزه آبخیز آینه­قری روستای شیب جدول استان فارس، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، خرم­آباد.

  صوفی، م.، 1383، فرآیند ایجاد خندق و نرخ رشد آن در لامرد و علامرودشت. گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، پژوهشکده­ی حفاظت خاک و آبخیزداری، شماره­ی ثبت 702/83، ص99.

  ضیائی، ح.، 1380، اصول مهندسی آبخیزداری، انتشارات آستان قدس رضوی، ص 542.

  فراشی، ا. و غفاری، گ.، 1388، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­های آبخیزداری (مطالعه­ی موردی: حوزه­های آبخیز شمال و جنوب زنجان)، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، مدیریت طبیعی بلایای طبیعی، ص6.

  مهدوی، ح. و گلپایگانی، ف.، 1388، ارزیابی اقتصادی اجتماعی آبخوان چنداب، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، مدیریت پایدار بلایای طبیعی، ص13.


موضوع پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, نمونه پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, جستجوی پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, فایل Word پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, دانلود پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, فایل PDF پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس) (

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی چکیده این تحقیق به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری در حوزه لسبو در شهرستان رودسر و همچنین بررسی دیدگاه ها و نظرات روستاییان از فعالیت های آبخیزداری نسبت به اثرگذاری عملیات مذکور انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه و اطلاعات موجود در اداره منابع طبیعی شهرستان ...

چکیده: جنگلداری اجتماعی تلاش همگانی در جهت شکل گیری جریانی از تولیدات جنگلی همراه با حفاظت و احیاء منابع جنگلی در دراز مدت برای منفعت رسانی به کل جامعه می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه (شهرستان دره شهر) می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی و از بین تحقیقات توصیفی از نوع علی- رابطه ای می باشد. جامعه آماری ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ چکیده در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده درحالحاضرتکنولوژیبهآندرجهازتکاملنرسیدهاستکهازبروزسیلاب هایزیانبار جلوگیریو یادرعواملوعناصرجوی تغییریایجادنماید.بنابراینهرگونهراهحلاصولیوچارهسازرا بایددررویزمینوخصوصاًدرعرصهحوضههایآبخیزجستجو کرد. دراینارتباطاولیناقدامی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری چکیده در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ...

ثبت سفارش