پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

word 8 MB 32602 120
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

  مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

  چکیده

  در قرن اخیر با افزایش روز افزون تقاضا برای انرژی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، نقش انرژی های تجدید پذیر در پیشرفت و توسعه کشور ها بر کسی پوشیده نیست. در این میان انرژی بادی سهم ویژه ای را به خود اختصاص داده است و در بین سایر انواع انرژی های تجدید پذیر بیشترین نرخ رشد را دارا است. توربین های بادی محور افقی نقش اساسی در تولید انرژی و توان بادی را دارند و تحقیقات و منابع مالی بسیاری برای پیشبرد طراحی و بهینه سازی آنها انجام گرفته است. در تحقیق اخیر یک ایرفویل (سطح مقطع پره ی توربین بادی) به روش ترکیبی برای کار در شرایط رینولدز پایین طراحی شده است و با سه روش مختلف مورد مطالعه و تحلیل آیرودینامیکی قرار گرفته است. این کار با مقدمه ای مختصر در مورد توربین های بادی شروع شده و به طور مفصل به پیشینه و سوابق کاری پژوهشگران و موسساتی که در زمینه ایرفویل ها تحقیقاتی داشته اند ادامه یافته است. سپس برای طراحی از ترکیب سطح بالایی NACA 63-1015 و سطح زیرین Wortmann FX63-168 که هردو از خانواده ی ایرفویل های مورد استفاده در توربین های بادی هستند استفاده شده است. پس از آن با استفاده از روش عددی پنل بر پایه توزیع خطی گردابه، روش دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) و آزمایش تجربی در تونل باد ایرفویل ترکیبی تحت مطالعه قرار گرفته است. برای روش پنل از کد کامپیوتری در زبان FORTRAN استفاده شده است و روش CFD با استفاده از مدل اغتشاش اسپالارت-آلماراس به وسیله نرم افزار FLUENT6.3.26 انجام گرفته است. آزمایش تجربی نیز در تونل باد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده با ایرفویل های طراحی شده ی پیشین برای  شرایط رینولدز پایین در مراجع معتبر و چند ایرفویل مرسوم برای استفاده در توربین های بادی که به علت در دسترس نبودن اطلاعات دقیق به صورت CFD شبیه سازی شده اند مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ایرفویل ترکیبی اخیر به دلیل ضریب برآ بسیار زیاد قابلیت بسیار بالایی برای فراهم کردن گشتاور شروع به کار مناسب برای توربین های رینولدز پایین را داراست. همچنین با توجه به نسبت برآ به پسای مناسب عملکرد بسیار مناسبی در پیش بینی های ضریب عملکرد نشان داده است. علاوه بر تحلیل کلی ایرفویل توربین بادی به بررسی قابلیت روش های مختلف برای پیش بینی بار های آیرودینامیکی ایرفویل توربین های بادی پرداخته شده است و نقش تغییر عدد رینولدز در کاهش یا افزایش ضرایب بارهای آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس روش پنل تنها در زوایای حمله ی پایین قادر به پیش بینی ضریب برآ با درصدی خطا است و عملا در محاسبه ی ضریب پسا دست بسته است. این روش همچنین قابلیت بررسی تاثیر عدد رینولدز را ندارد. بر اساس مطالعات CFD مدل اسپالارت-آلماراس توانایی بالایی در شبیه سازی جریان ایرفویل توربین های بادی دارد و تنها در زوایای حمله ی بسیار بالا اندکی با خطا مواجه خواهد شد. بر اساس آزمایش های تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی با افزایش عدد رینولدز ضریب برآ افزایش و ضریب پسا کاهش خواهد یافت در نتیجه ضریب عملکرد توربین بادی با افزایش عدد رینولدز، بیشتر خواهد شد.

  واژه های کلیدی: انرژی های تجدید پذیر، ایرفویل توربین های بادی، آیرودینامیک تجربی، آیرودینامیک عددی، آزمایش تونل باد، ضریب عملکرد، دینامیک سیالات محاسباتی،  تاثیر عدد رینولدز.

  مقدمه

   

  بحران جهانی انرژی و نقش انرژی باد

  با افزایش روز افزون جمعیت جهان و کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، انرژی به مسئله ای مهم تر از قبل تبدیل شده است. مهم بودن نقش انرژی از آنجا پیدا است که در تمامی شئون زندگی انسان از خانواده تا اقتصاد و سیاست به عنوان واژه ای پرکاربرد خود نمایی می کند.

  در ابتدای دهه هفتاد میلادی، با شروع بحران جهانی بهای نفت که به دلیل عدم توازن بین کشف، استخراج و تقاضای بازار بوجود آمده بود، نگاه ها را به سوی منابع جایگزین انرژی سوق داد. امریکا، دانمارک و آلمان از اولین کشور هایی بودند که برای مطالعه انرژی باد سرمایه گزاری کردند [1]. بر پایه داده های آماری انجمن جهانی انرژی باد، این تکنولوژی در سال 2009 در حدود 50 میلیارد یورو سود دهی داشته و بیش از 550000 نفر را در سراسر جهان به کار گماشته است [2]. شکل 1-1 ظرفیت کلی انرژی بادی نصب شده در جهان در سال های مختلف را نمایش می دهد. همان گونه که از این نمودار مشخص است در دهه پیشین میلادی رشد میزان استفاده از انرژی باد با شیب بسیار زیاد در حال افزایش است.

  امروزه با روشن شدن استفاده های بهینه تر از نفت، گاز و ذغال سنگ به خصوص در کشور های توسعه یافته و با نظر به افزایش حجم گازهای گل خانه ایی درون جو و مسئله گرمایش جهانی ، همچنین به دلیل کاهش آلودگی های زیست محیطی (شیمیایی و حرارتی) استفاده از انرژی های تجدید پذیر به دغدغه ایی برای کشور ها تبدیل شده است. جالب است که در سال های اخیر انرژی بادی بیشترین سهم پیشرفت را در میان سایر منابع انرژی های تجدید پذیر به خود اختصاص داده است [3]. در ایران نیز با توجه به افزایش جمعیت شهری و پیامد آن افزایش تقاضای انرژی استفاده از انرژی های تجدید پذیر به عنوان مولفه ای از توسعه پایدار نقشی حیاتی ایفا می کند [4]. توسعه پایدار به معنی توسعه به گونه ای است که علاوه بر پیشرفت نسل حاضر و برآورده سازی نیاز های فعلی جامعه( دیدگاه اجتماعی) و انسان(دیدگاه فردی)، توانایی و منابع نسل آینده را محدود نسازد [5]. بر این اساس مزایای استفاده از انرژی باد را به صورت خلاصه زیر می توان بیان کرد [6]:

  بدون صرف هیچ گونه هزینه ایی در دسترس است.

  هیچ گونه آلودگی زیست محیطی شیمیایی یا حرارتی ایجاد نمی کند.

  هزینه نگهداری توربین های بادی در سال های اخیر به تعادل بسیار خوبی نسبت به دیگر تجهیزات نیروگاهی رسیده است.

  قابلیت استفاده در مناطق دور از شبکه اصلی را داراست.

  ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که دارد منطقه ای مناسب برای استفاده از انرژی باد است. معلوم شده است که ایران هم در زمستان و هم در تابستان در معرض وزش بادهایی است که در زمستان از اقیانوس اطلس و از شمال شرقی یعنی، آسیای مرکزی و در تابستان از شمال غربی یعنی حدود ایسلند و اسکاندیناوی و نیز از جنوب یعنی اقیانوس هند می وزند [7]. شکل 1-2 و شکل 1-3 به ترتیب نشان دهنده میانگین سالانه انرژی و سرعت باد در ارتفاع 20 متری و 40 متری سطح زمین در مناطق مختلف ایران است [8].

  شکل 1-2 انرژی باد در مناطق مختلف ایران در ارتفاع 20 متری از سطح زمین [8]

  شکل 1-3 سرعت باد درمناطق مختلف ایران در ارتفاع 40 متری از سطح زمین [8]

  1-2- توربین های بادی و انواع آن

  توربین های بادی تجهیزاتی هستند که انرژی جنبشی جریان باد را جذب و آن را به انرژی دورانی محور روتور و پس از آن به توان الکتریکی تبدیل می کنند [9]. این توربین ها دو گروه عمده را در بر میگیرند: توربین های بادی محور عمودی[1] و توربین های بادی محور افقی[2]. توربین های بادی محور عمودی اولین توربین های بادی ساخت دست بشر هستند ولی در حال حاضر توربین های محور افقی از نظر اقتصادی و توان تولیدی، سهم بسیار بیشتری از آنها در تولید توان بادی دارند. به همین دلیل بیشتر تحقیقات در سال های اخیر معطوف به توربین های بادی محور افقی بوده است. توربین های بادی محور عمودی معمولا در مکان ها و شرایطی به کار گرفته می شوند که توربین های بادی محور افقی قادر به کار در آن مناطق یا شرایط نیستند. برای مثال در شرایط باد های بسیار شدید و با اغتشاش[3] بالا بهتر است از توربین های محور عمودی استفاده شود [10]. به طور کلی مزایا و معایب توربین های بادی محور عمودی و محور افقی را به صورت زیر می توان مقایسه کرد [11]:

  توربین های بادی محور عمودی نیاز ندارند که به سمت باد موضعی قرار بگیرند در حالی که توربین های بادی محور افقی حتما باید در راستای جریان باد محلی قرار بگیرند.

  توربین های محور عمودی نسبت به توربین های محور افقی آلودگی صوتی کمتری دارند زیرا معمولا با سرعت دورانی کمتری کار می کنند.

  هزینه ساخت توربین های بادی محور عمودی به دلیل سادگی هندسه شان بسیار کمتر از توربین های بادی محور افقی با پره های بزرگ، پیچیده و با تغییرات زیاد در سه بعد است.

  ایمنی و شرایط کار برای توربین های محور عمودی بیشتر از توربین های محور افقی است.

  ضریب عملکرد برای توربین های محور افقی از ضریب عملکرد برای توربین های محور عمودی بسیار بیشتر است.

  بیشتر انواع توربین های بادی محور عمودی به دلیل گشتاور شروع به کار پایین نیاز به راه اندازی اولیه دارند.

  1-2-1- توربین های بادی محور عمودی

  با توجه به اینکه تولید توان در مزارع بادی بیشتر به عهده توربین های محور افقی است، اکثر تحقیقات در سال های اخیر معطوف به توربین های بادی محور عمودی با اندازه کوچک شده است [10]. این نوع توربین ها از نظر پیکر بندی بسیار متنوع هستند. در زیر به طور مختصر به معرفی انواع معروف آنها به طور اجمالی می پردازیم:

  پیکر بندی داریوس[4]: این نوع پیکر بندی برای اولین بار در سال 1931 طراحی شده است. این پیکر بندی از بیشترین ضریب عملکرد در بین انواع توربین های محور عمودی برخوردار است اما همچنان دارای نقص گشتاور شروع به کار بسیار پایین است. این نوع از توربین ها خود دارای زیر شاخه های بسیاری هستند که برای اصلاح نقص ها طراحی و بهینه سازی شده اند. شکل 1-4 نمونه ای از این توربین ها را نشان می دهد.

    (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  پیکربندی ساوونیوس[5]: همان طور که شکل 1-5 نشان می دهد، این توربین ها از دو یا چند استوانه تو خالی که بهک محور چسبیده اند تشکیل شده اند. گشتاور ایجاد شده در این نوع حاصل نیروی پسا[6] وارد شده به نیم استوانه ای قرار گرفته در جهت وزش باد است. این توربین ها گشتاور شروع به کار مناسبی دارند و نیازی به تحریک اولیه ندارند. در عوض ضریب عملکردی حدود 20% کمتر از نوع داریوس دارند. از این توربین ها بیشتر در جهت بادسنجی و یا ترکیب آن ها با نوع داریوس برای شروع به کار خودکار استفاده می شود [10]، [11].

    (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  1-2-2- توربین های بادی محور افقی

  توربین های بادی محور افقی نوع اقتصادی توربین های بادی هستند. اکثر مزارع بادی جهان از این توربین ها استفاده می کنند و بیشتر تحقیقات انجام گرفته تا به امروز در مورد این نوع توربین ها است. بر پایه توان خروجی، توربین های بادی محور افقی به سه دسته تقسیم بندی می شوند: توربین های بادی بزرگ( توان خروجی 1مگاوات و بیشتر از آن)، توربین های بادی متوسط( توان خروجی بین 40 کیلو وات تا 1 مگاوات) و توربین های کوچک( توان خروجی کمتر از 40 کیلو وات) [12]. شکل 1-6 روند پیشرفت توان خروجی

    (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  فهرست مطالب..........................................................................................................................................آ

  فهرست شکل ها........................................................................................................................................د

  فهرست جدول ها.....................................................................................................................................ح

  چکیده.....................................................................................................................................................ط

  واژه های کلیدی......................................................................................................................................ی

  فصل اول: مقدمه............................................................................................................1

  1-1- بحران جهانی انرژی و انرژی باد.......................................................................................................1

  1-2- توربین های بادی و انواع آن.............................................................................................................4

  1-2-1- توربین های بادی محور عمودی...................................................................................................5

  1-2-2- توربین های بادی محور افقی........................................................................................................6

  1-3- ایرودینامیک روتور توربین های بادی...............................................................................................9

  1-3-1- ضریب عملکرد توربین های بادی..............................................................................................12

  1-3-2- ایرفویل توربین های بادی..........................................................................................................16

  1-4- بررسی اجمالی تحقیق اخیر............................................................................................................20

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین.............................................................................22

  2-1- طراحی از پایه................................................................................................................................23

  2-2- بهینه سازی ایرفویل ها....................................................................................................................24

  2-3- روش های تحلیل( طراحی مستقیم).................................................................................................26

  2-3-1- روش مستقیم پنل.......................................................................................................................26

  2-3-2- روش لزج-غیرلزج....................................................................................................................28

  2-3-3- روش های دینامیک سیالات محاسباتی.......................................................................................28

  2-4- مدل اغتشاش اسپالارت-آلماراس..................................................................................................30

  2-5- آزمایش های تجربی .....................................................................................................................31

  2-6- موسسات و مراکز طراحی ایرفویل توربین های بادی.......................................................................32

  فصل سوم: روش طراحی و تعریف مسئله.......................................................................34

  فصل چهارم: تحلیل ایرودینامیکی ایرفویل....................................................................38

  4-1- روش عددی پنل............................................................................................................................38

  4-1-1- شرط کوتا.................................................................................................................................41

  4-1-2- ضریب تاثیر...............................................................................................................................42

  4-1-3- جواب عمومی معادله ی لاپلاس بر پایه اتحاد گرین...................................................................44

  4-1-4- الگوریتم و مراحل حل یک مسئله به روش پنل...........................................................................46

  4-1-5- پیکربندی و حل مسئله...............................................................................................................46

  4-1-6- نتایج حاصل از روش پنل...........................................................................................................51

  4-2- دینامیک سیالات محاسباتی CFD..................................................................................................57

  4-2-1- مقدمه ای در مورد دینامیک سیالات محاسباتی...........................................................................57

  4-2-2- الگوریتم حل یک مسئله CFD..................................................................................................57

  4-2-3- شبکه بندی و حل مسئله.............................................................................................................58

  4-2-4- مدل سازی اغتشاش..................................................................................................................63

  4-2-5- استقلال شبکه............................................................................................................................65

  4-2-6- نتایج حل CFD.........................................................................................................................66

  4-3- بررسی تجربی و آزمایش تونل باد..................................................................................................78

  4-3-1- مقدمات کار..............................................................................................................................78

  4-3-2- نتایج حاصل از آزمایش تونل باد................................................................................................87

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری، مقایسه و پیشنهادات......................................................90

  5-1- مقایسه نتایج حاصل از روش های مختلف تحلیل ایرودینامیکی.......................................................91

  5-2- مقایسه نتایج با ایرفویل های پیشین..................................................................................................95

  5-2-1- مقایسه با نتایج تجربی پیشین.......................................................................................................95

  5-2-2- مقایسه با نتایج عددی ایرفویل های پیشین...................................................................................99

  5-3- مقایسه ضریب عملکرد محاسبه شده از روش CFD و نتیجه آزمایش تونل باد................................101

  5-4- تاثیر تعداد پره های توربین بر ضریب عملکرد...............................................................................102

  5-5- جمع بندی و نتیجه گیری.............................................................................................................103

  پیوست ها..................................................................................................................107

  پیوست (الف): جداول مربوط به نتایج....................................................................................................107

  پیوست (ب): کد کامپیوتری روش عددی پنل بر پایه توزیع خطی گردابه...............................................

  منبع:

   

   

  فهرست منابع

   

  [1] Jain, P, “Wind Energy Engineering”, McGraw Hill, New York, 2011.

   

  [2] World Wind Energy Association. World Wind Energy Report 2009, World Wind Energy Association, Bonn, Germany, March, 2010.

   

  [3] Babadi Soultanzadeh,M, Mehmandoust Isfahani,B, Toghrai Semiromi,D, “Numerical Simulation of Flow Field around Darrieus Vertical axis wind turbine to Estimate Rotational wakes Size”, Journal of middle east Applied Science and Technologies,vol.3, Issue 9, 2014, pp. 394-400.

   

  [4] Hosseini, S, “A review on greenenergy potentialsin Iran”, Renewableand Sustainable Energy Reviews, vol.27, 2013, pp.533–545.

   

  [5] Pirzaman, F, “Energy and Sustainability”, First national conference on new and clean energies, Hamedan, Iran, 2013.

   

  [6] Kousalari, A, “Energy management with respect to sustainable energies”, First national conference on new and clean energies, Hamedan, Iran, 2013.

   

  [7] Babadi Soultanzadeh, M, Haratian, M, “Fundamental of wind turbine design”, Islamic Azad University of Khomeini shahr, Iran, 2011.

   

  [8] www.suna.org.ir/fa/aboutorganization/ationoffice/windenergyoffice/windatlasmap

   

  [9] Li, C, “ 2.5D Large eddy simulation of vertical axis wind turbine in consideration of high angle of attack”, Renewable energy, vol.51, 2013, pp.317-330.

   

  [10] Buttha, M, “Vertical axis wind turbine- A review of various configurations and design techniques”, Renewable and sustainable energy reviews, vol.16, 2012, pp.1926– 1939.

   

  [11] Howell, R, “Wind tunnel and numerical study of a small vertical axis wind turbine”, Renewable energy, vol.35, 2010, pp.412–422.

   

  [12] Lanzafame, R, “Design and performance of a double-pitch wind turbine with non-twisted blades”, Renewable energy, vol.34, 2009, pp.1413–1420.

   

  [13] Abbasi, T, “Wind energy: Increasing deployment, rising environmental concerns”, Renewable and sustainable energy reviews, vol.31, 2014, pp.270–288.

   

  [14] Burton, T, “Wind Energy Handbook”, JOHN WILEY & SONS, LTD, New York, 2001.

   

  [15] Ackermann, T, “Wind power in power systems”, JOHN WILEY & SONS, LTD, Stockholm, Sweden, 2005.

   

  [16] Henriques, J. C. C, “Design of new urban wind turbine airfoil using pressure-load inverse method”, Renewable energy, vol.34, 2009, pp.2728–2734.

   

  [17] Singh, R, “Design of a low Reynolds number airfoil for small horizontal axis wind turbines”, Renewable energy, vol.42, 2012, pp.66-76.

   

  [18] Katz, J, “Low Speed Aerodynamics”, McGraw-Hill, New York 1991.

   

  [19] Moran, J, “An introduction to theoterical and computational aerodynamics”,  JOHN WILEY & SONS, LTD, New york, 1998.

   

  [20] Buttha, M, “Vertical axis wind turbine- A review of various configurations and design techniques”, Renewable and sustainable energy reviews, vol.16, 2012, pp.1926– 1939.

   

  [21] http://docs.desktop.aero/appliedaero/airfoils2/airfoildesign.html

   

  [22] Kamoun, B, “The inverse design of wind turbine blade sections by the singularities method”, Renewable Energy, vol.31, 2006, pp.2091–2107.

   

  [23] Sun, H, “Wind turbine airfoil design using response surface method”, Journal of Mechanical Science and Technology, vol.25 (5), 2011, pp.1335-1340.

   

  [24] Chen, J, “Improvement of airfoil design using smooth curvature technique”, Renewable Energy, vol.51, 2013, pp.426-435.

   

  [25] Quagliarella, D, “Viscous single and multicomponent airfoil design with genetic alghorithm”, Finite Elements in Analysis and Design, vol.37, 2001, pp.365-380.

   

  [26] Shahrokhi, A, “Airfoil shape parameterization for optimum Navier–Stokes design with genetic algorithm”, Aerospace Science and Technology, vol.11, 2007, pp.443–450.

   

  [27] Srinath, D, N, “Optimal aerodynamic design of airfoils in unsteady viscous flows”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol.199, 2010, pp.1976–1991.

   

  [28] Jahangirian, A, “Aerodynamic shape optimization using efficient evolutionary algorithms and unstructured CFD solver”, Computers & Fluids, vol.46, 2011, pp.270–276.

   

  [29] Kwon, H, “Enhancement of wind turbine aerodynamic performance by a numerical optimization technique”, Journal of Mechanical Science and Technology, vol.26 (2), 2012, pp.455-462.

   

  [30] Huque, Z, “Optimization ofWind Turbine Airfoil Using Nondominated Sorting Genetic Algorithm and Pareto Optimal Front”, International Journal of Chemical Engineering, Vol.2012, Article ID 193021, 9 pages.

   

  [31] Gocmen, T, “Airfoil optimization for noise emission problem and aerodynamic performance criterion on small scale wind turbines”, Energy, vol.46, 2012, pp.62-71.

   

  [32] Ribeiro, A, F, P, “An airfoil optimization technique for wind turbines”, Applied Mathematical Modelling, vol.36, 2012, pp.4898–4907.

   

  [33] Mukesh, R, “Airfoil shape optimization using non-traditional optimization technique and its validation”, Journal of King Saud University – Engineering Sciences, 2013, Article in Press.

   

  [34] Hwang, W, S, “A boundary node method for airfoils based on the Dirichlet Condition”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, vol.190, 2000, pp.1679-1688.

   

  [35] Kamoun, B, “A wind turbine blade profile analysis code based on the singularities method”, Renewable Energy, vol.30, 2005, pp.339–352.

   

  [36] Wang, L, B, “A potential flow 2-D vortex panel model: Applications to vertical axis straight blade tidal turbine”, Energy Conversion and Management, vol.48, 2007, pp.454–461.

   

  [37] Stewart, A, L, “Panel methods for airfoils in turbulent flow”, Journal of Soundand Vibration, vol.329, 2010, pp.3709–3720.

   

  [38] Adrian, C, “The study of the potential flow past a submerged hydrofoil by the complex boundary elemen tmethod”, Engineering Analysis with Boundary Elements, vol.39, 2014, pp.23–35.

   

  [39] Bermudez, L, “Viscous–inviscid method for the simulation of turbulent unsteady wind turbine airfoil flow”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol.90, 2002, pp.643–661.

   

  [40] Hamdani, H, “Aerodynamic forces and flow structures of an airfoil in some unsteady motions at small Reynolds number”, Acta Mechanica, vol.145, 2000, pp.173-187.

   

  [41] Jao, J, “Numerical simulation of aerodynamic performance for two dimensional wind turbine airfoils”, Procedia Engineering, vol.31, 2012, pp.80 – 86.

   

  [42] Sayed, M, “Aerodynamic analysis of different wind-turbine-blade profiles using finite-volume method”, Energy Conversion and Management, vol.64, 2012, pp.541–550.

   

  [43] Gao, L, “Numerical Simulation of Turbulent Flow past Airfoils on OpenFOAM”, Procedia Engineering, vol.31, 2012, pp.756 – 761.

   

  [44] Juanmian, L, “Numerical study of separation on the trailing edge of a symmetrical airfoil at a low Reynolds number”, Chinese Journal of Aeronautics, vol.26 (4), 2013, pp.918–925.

   

  [45] Ravi, H, C, “Numerical Investigation of Flow Trasision for NACA-4412 Airfoil Using Computational Fluid Dynamics”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 2 (7), 2013, pp.2778-2785.

   

  [46] Pellegrino, A, “Vortex shedding from a windturbine blade section at high angles of attack”, J. WindEng.Ind.Aerodyn, vol.121, 2013, pp.131–137.

   

  [47] Spalart, P, R, “A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows”, AIAA-92-0439, USA, 1992.

   

  [48] Liu, Y, “Modification of Spalart–Allmaras model with consideration of turbulence energy backscatter using velocity helicity”, Physics Letters A, vol.375, 2011, pp.2377–2381.

   

  [49] Allmaras, S, R, “Modications and Clarications for the Implementation of the Spalart-Allmaras Turbulence Model”, Seventh International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD7), Big Island, Hawaii, 2012.

   

  [50] Crivellini, A, “A Spalart–Allmaras turbulence model implementation in a discontinuous Galerkin solver for incompressible flows”, Journal of Computational Physics, vol.241, 2013 pp.388–415.

   

   

  [51] Crivellini, A, “Spalart–Allmaras model apparent transition and RANS simulations of laminar separation bubbles on airfoils”, International Journal of Heat and Fluid Flow, vol.47, 2014, pp.70–83.

   

  [52] Devinant, Ph, “Experimental study of wind-turbine airfoil aerodynamics in high turbulence”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol.90, 2002, pp.689–707.

   

  [53] Jun, Z, “A High-speed Nature Laminar Flow Airfoil and Its Experimental Study in Wind Tunnel with Nonintrusive Measurement Technique”, Chinese Journal of Aeronautics, vol.22, 2009, pp.225-229.

   

  [54] Selig, M, “Wind Tunnel Testing Airfoils at Low Reynolds Numbers”, 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting, USA, 2011.

   

  [55] Velazquez, L, “Experimental Measurments of the Aerodynamics Characteristic of Two-Dimensional Airfoil for an Unnamed Aerial Vehicle”, EPJ Web of Conferences, 2012.

   

  [56] Bertagnolio, F, “Wind Turbine Airfoil Catalouge”, Riso National Laboratory, Roskilde, Denmark, 2001.

   

  [57] Rooji, R, “Design of Airfoils for Wind Turbine Blades”, Delft University of Technology, The Netherlands, 2004.

   

  [58] TangIer, J, L, “NREL Airfoil Families for HAWTs”, National Renewable Energy Laboratory, USA, 1995.

   

  [59] Drela. Mark, MIT university, http://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/

   

  [60] ABBOTT, H, I, “Theory of the wing sections”, Dover Publication, New York, 1959.

   

  [61] http://library.propdesigner.co.uk/html/wortmann_aerofoils.html

   

  [62] Pope, K, “Energy and exergy efficiency comparison of horizontal and vertical axis wind turbines”, Renewable Energy, vol.35, 2010, pp.2102-2113.


موضوع پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), نمونه پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), جستجوی پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), فایل Word پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), دانلود پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), فایل PDF پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), تحقیق در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), مقاله در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), پروژه در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), پروژه درباره پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد), رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی چکیده در این پایان نامه تحلیلی تجربی به همراه شبیه سازی عددی جهت بررسی عملکرد توربین بادی محورقائم ساونیوس به انجام شده است. جهت انجام آزمایشات توربین ساخته شده در تونل باد مادون صوت تحت آزمایش قرار گرفت. به منظور بررسی دقت آرمایشات هر آزمایش در هر سرعت باد سه مرتبه تکرار شد که نتایج انطباق خوبی با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در این تحقیق، توربین بادی با محور عمودی مدل ساوونیوس مدلسازی شده است. توربین بادی در حجم کنترل سیالاتی که همان تونل باد در شرایط واقعی می باشد، مدلسازی شده و تحت وزش باد با سرعتهای متفاوت بررسی شده است. همچنین از لحاظ نسبت هم پوشانی نیز در سه حالت مختلف تحت بررسی قرار گرفته تا بهترین حالت توربین ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریز شبکه ها که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی یکی از راه های کاهش مصرف انرژی برای وسایل زیر آبی، کاهش درگ وارده بر این وسایل است. دماغه اجسام زیر آبی یکی از مهم­ترین قسمت­های این اجسام در برخورد با شاره­ها است. با بهینه سازی این قسمت می­توان درگ را از طریق کنترل بر لایه مرزی سیال، با کاهش آشفتگی جریان و حتی جلوگیری از تشکیل جریان توربولانسی در لایه مرزی، کاهش داد. در این ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی چکیده : جهت دهی بردار پیشران سیالی به عنوان یک تکنولوژی مهم برای عملکرد بالا وسایل نقلیه هوایی پدیدار شده است. این تکنولوژی می تواند قدرت مانور هواپیما را با تغییر جریان نازل و انحراف آن از جهت محوری خود بهبود بخشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جریان مکشی ثانویه در جریان اصلی خروجی از یک موتور جت کوچک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته برق- قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی چکیده در این پایان‌نامه با استفاده از مدل مشروح ژنراتور القایی با تغذیه دو سو، رفتار نیروگاه بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبدل‌های الکترونیک قدرت نیروگاه و سیستم‌ های کنترلی آن و رفتار نیروگاه شامل قسمت‌های الکتریکی و آئرودینامیکی شبیه‌سازیمی‌شود. تغییرات سرعت باد و شرایط بهره برداری مورد مطالعه قرار ...

ثبت سفارش