پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه

word 800 KB 32745 266
1391 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۸۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کار شناسی ارشد رشته معارف نهج البلاغه

   

  چکیده

  آنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف  (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها...) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد. بدین منظور  این پژوهش با روشتحلیلی توصیفی، بانگاهی به بیانات  ورفتارهای عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می باشد.در پیغنی- سازی فرهنگو انتقال ارزشها وهنجارها، به نقش دین وارکان آن  اشاره دارد. لذا به ذکر پیامدهای ویرانگر هنجار گریزی وعوامل مؤثر در ایجاد آن می پردازد. بر این اساس باز شدن راه گناه، بی محتوا شدن دین، کاهش انسجام اجتماعی وتحریف فرهنگ از جمله آثارهنجارگریزی است.همچنین انواع محرومیتها (اعم از جسمی وروحی، عدم سلامت خرد وبصیرت ) وفشارهای ناشی از محیطهای آلوده(رفتارهای تضاد آمیز، ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسان ها...)به عنوان مهمترین عوامل زمینه ساز ناهنجاری ها معرفی شده است که این مسأله سبب می شود افراد حساسیت خود را نسبت به رعایت هنجارها از دست بدهند ویا با کراهت آنها را انجام دهند ونهایتا خود را از قید هنجارها رها کنند وهنجارگریز گردند. لذا می بایست در مقابل ناهنجاریها برخورد نمود. در این راستا موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده از دو شیوه و رفتار سازگارانه وقاطعانه می باشد. نتیجه آنکه برای مصون ماندن جامعه از آسیب و پایبندی ومرزبانی از هنجارها،بایدانگیزهی عمل به هنجارها را تقویت نمود  ونیز با نظارت های مؤثر در ابعاد مختلف در جهت تداوم بخشیدن به هنجارها تلاش کرد.

  کلید واژه ها: هنجار، سنت، هنجارگریزی، فرهنگ، جامعه

   

  مقدمه

  اسلام به عنوان آخرین و کامل‏ترین دین الهی، بهترین سنتها و آداب ورسوم را در جهت رشد و تعالی انسان  ارائه کرده است .پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه معصومین علیهم‏السلام نیز به عنوان شاخصهای عملی در اجرای دستورات شریعت ، توانسته اند  راه و رسم زندگی سعادتمندی را فراروی مسلمانان قرار دهند. آنها سنتهای حسنه و گرانبهایی را پی ریزی کردند که هر یک به نوبه ی خود، صفابخش کانون زندگی مسلمانان می باشد.

   اما در عصر حاضر، راه و رسم زندگی کردن روز به روز در حال تحول ودگرگونی است. به طوری که پیوسته عواملی به صورت آشکار وپنهان  سبب گشته  ارزشها مهجور گردد و سنّتهای راستین  به وادی فراموشی سپرده شود. و انسانها در سردرگمی بین معروفها ومنکرها، هنجارها وناهنجاریها غوطه ور گردند. لذا ممکن است  از عمل باز مانند وزمینه ی هنجارگریزی  فراهم شود واینک خلأهای ناشی از عمل نکردن به این سنّتها و پایبند نبودن به هنجار های دینی در زندگی اجتماعی مسلمانان به صورت جدّی مشهود است وهمچون یک کلاف سر در گم به پای مردم ومسئولین پیچیده است و بر آنها حکومت می کند.

  حال باید انسانها بتوانند در جریان زندگی خلاف فطرت الهی حرکت نکنند واز هنجارهای دینی گریزان نگردند.لذا می بایست بدون تغییر در ارزشهای فطری، خود را با سنتها وهنجارهای جدید هماهنگ سازند تا ضمن برآورده شدن نظام اجتماعی سالم وحکیمانه، سعادت خویش را نیز محقق نمایند.

  لذا این رساله بر محور نهج البلاغه وسخنان امیرالمؤمنین علیه السلام با استفاده از منابع کتابخانه ای با عنوان « هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه » نگاشته شده است. و مشتمل بر مقدمه و پنج فصل ونتیجه گیری است. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم لغوی و اصطلاحی هنجار و فرهنگ و جامعه از دیدگاه اهل لغت و صاحب نظران ونیز نهج البلاغه می پردازد. در فصل دوم سعی شده به ارتباط میان هنجار و فرهنگ وجامعه بپردازد ونقش هنجارهارا در چگونگی تشکیل یک جامعه با فرهنگ غنی دینی  متذکر شود.  واز طرفی با ذکرپیامدهای ناشی از هنجارگریزیها، ملاکهای لازم برای مطلوب و نامطلوب بودن هنجارهای جدید را بیان نموده  است.

   در فصل سوم نیز به واکاوی علتها وریشه هایی که موجب به وجود آمدن این جریان شده پرداخته است.  اساسی ترین عوامل فردی واجتماعی که سلامت انسان و جامعه را به خطر انداخته و موجب تضعیف وناپایبندی انسان به هنجارها  گشته مورد بحث قرار می گیرد. از جمله ی این امور می توان به انگیزه های روانی واحساس محرومیتها، جهل نسبت به دین و دنیا و عدم شناخت کافی از آن ها ونیز فشار و قدرت عوامل محیطی، اجتماعات آلوده و روشهای حکومتی ناسالم (فشار هنجاری) اشاره نمود. لذا استخراج این ریشه ها و عوامل در توسعه و تعمیق هنجارها  نقش چشمگیری دارد.

  در فصل چهارم نیزبه نحوه ی برخورد با ناهنجاریها، با توجه به سیره ی امیرالمؤمنین علیه السلام می پردازد. لذا با توجه به شرایط، دو روش سازگاری و قاطعیت را به عنوان  دو روشی برای درونی کردن هنجارها و حذف هنجارهای نامطلوب وغلط مورد بحث قرار می دهد. به عبارتی به  احیا ارزشها وسنتهای فراموش شده به وسیله ی این دو روش می پردازد.

  چنانکه ملاحظه خواهید کرد در فصل پنجم  به ارائه ی راهکارهای عملی از سیره ی امیرالمؤمنین علیه السلام در جهت حفظ ورعایت هنجارها پرداخته است. در این راستا  برای پایبندی وتعهد بیشتر نسبت به هنجارها، دومعیار اساسی یکی ایجاد انگیزه  ودیگری نظارت های اثر گذار را به عنوان دو راهکار عملی وکلی در دو گستره ی فردی واجتماعی در نظر گرفته شده است. بدین طریق  جامعه  به یک تفکر منسجم وسیستم سازمان یافته ی نظارتی دعوت می گردد وفرهنگ اصیل دینی شکل می گیرد.

   در آخر نتیجه گیری و جمع بندی از این بحث صورت گرفته است.

   شایان ذکر است که مسلماً در این پایان نامه هیچ گاه ادعا نمی شود که عوامل هنجارگریزی و راهکار های قطعی برای مبارزه با این معضل اجتماعی به طور کامل ارائه گردیده است. لیکن علی رغم اشکالات و نقایص موجود، امید آن می رود که فتح بابی هرچند کوچک برای این امر مهم باشد.  

   

   

  Abstract

   

  What keeps the culture of a society and cause human grow up and have a harmony is wise to adhere to the values ​​and traditions determined by religion. But since the divine norms may change due to various factors (carnal appetites, various times and places, type of government and different cultures) as if lead to expand Deviations. So we need to strengthen the norms in order to institutionalize Islamic culture in the society. Therefore this research is provided as descriptive-analytical method embarked the behavior of Imam Ali in Nahj al-balagha. This thesis emphasizes to enrichment the culture and transmits values ​​and norms and the role of religion and its element refers. Therefore it deals with the devastating effects of normal Ruinous factors. So The items such as normalizing the sin, Weakening the religion, Reducing social cohesion, Distortion of Culture are the Results of Abnormality. Also Types of suspension (Physical and mental, no wisdom health and insight) and Stress resulting from vicious environments are introduced as important factors of abnormality. It causes people to lose their sensitivity to respect the regarding norms or perform them unwillingly and replace their behavior to Abnormality. In this regard, the position of Imam Ali, using the two practices are coping, both mild and firm behavior. Consequently, to remain safe from harm and to adhere to the norms of society, it must be motivated to do reinforce norms.

  Keywords: norm, custom (tradition), abnormality, culture, society.

 • فهرست:

  :کلیات

  1-1.تبیین موضوع تحقیق و اهمیت آن..............................................................................................................4

  1-2.بیان سؤالات اصلی و فرعی تحقیق.............................................................................................................6

  1-2-1.سؤالات اصلی......................................................................................................................................6

  1-2-2.سؤالات فرعی......................................................................................................................................6

  1-3.فرضیات...................................................................................................................................................6

  1-4.پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق..............................................................................................................7

  1- 5 .روش تحقیق...........................................................................................................................................7

  1-6. محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................8

  1-7 . واژه ها و اصطلاحات مهم و کاربردی.......................................................................................................8

    1-7-1.هنجار.................................................................................................................................................8

  1-7-2.تعریف جامعه.......................................................................................................................................9

  1-7-3.فرهنگ..............................................................................................................................................10

  1-7-4.هنجارهای اجتماعی...........................................................................................................................12

  1-7-5.هنجارهای دینی..................................................................................................................................13

  1-7-6.مفهوم هنجار از دیدگاه نهج البلاغه.....................................................................................................13

  1-7-6-1.سنت.............................................................................................................................................13

  1-7-6-2.آداب............................................................................................................................................16

  1-7-6-3.عرف.............................................................................................................................................16

  1-7-6-4.خیر...............................................................................................................................................17

  1-7-7. نابهنجاری، کجرو و کجروی.............................................................................................................17

  1-7-8.مفهوم هنجارگریزی از دیدگاه قرآن وامیرالمؤمنین علیه السلام...........................................................19

  فصل دوم:رابطه ی جامعه، فرهنگ وهنجارها

  2-1.ضرورت زندگی اجتماعی.......................................................................................................................22

  2-2.فرهنگ زیر بنای جامعه...........................................................................................................................25

  2-3.تأثیر عوامل فرهنگی بر دگرگونی اجتماعی.............................................................................................27

  2-4.دین عامل تغییرات فرهنگی اجتماعی.......................................................................................................28

  2-5.ارتباط هنجار با فرهنگ...........................................................................................................................29

  2-6.غنی سازی فرهنگ وجامعه....................................................................................................................31

  2-6-1.تشکیل حکومت دینی........................................................................................................................31

  2-6-1-1. اعتقادات.......................................................................................................................................33

  2-6-1-2.رفتار به عدالت...............................................................................................................................34

  2-6-1-2-1.درک زمان و نیازهای متغیر انسان..............................................................................................35

  2-6-1-2-2. شناخت انسان..........................................................................................................................36

  2-6-1-2-3 .اجرای عدالت زمینه ساز ارتباط انسان با خدا..............................................................................38

  2-6-1-3. ایجادامنیت ...................................................................................................................................38

  2-6-1-3-1.رابطه ی امنیت و عدالت اجتماعی..............................................................................................40

  2-6-2.معیار و سنجش هنجارها.....................................................................................................................41

  2-6-3.شناخت منشأ هنجارها........................................................................................................................41

  2-6-3-1. رابطه بین ارزشها و هنجارها...........................................................................................................42

  2-6-3-2.جایگاه ارزشها...............................................................................................................................42

  الف)ارزشهای فطری......................................................................................................................................43

  ب) ارزشهای غیرفطری و اجتماعی.................................................................................................................44

  2-6-4.شیوه های شناخت هنجارهای مطلوب اجتماعی و ارزیابی آنها.............................................................44

  2-6-4-1.عقل سلیم......................................................................................................................................45

  2-6-4-1-1.به حکم عقل، ترجیح حکم الهی بر حکم جاهلیت......................................................................45

  ٢-6-4-2.تجربه و عبرت پذیری....................................................................................................................46

  2-6-4-3.الگوهای صحیح دینی....................................................................................................................46

  2-6-4 -4.مطابق با فطرتِ حیات بخش..........................................................................................................48

  2-6-5.معیار گزینش برای متصدیان فرهنگ وهنجار آفرینان..........................................................................53

  2-6-6.پیامد و آثار هنجارگریزی..................................................................................................................55

  2-6-6-1.باز شدن راه گناه و فساد در جامعه...................................................................................................56

  2-6-2-2.بی محتوا شدن دین و رشد و تربیت ناکارآمد..................................................................................58

  2-6-2-3.سلب اعتماد عمومی.......................................................................................................................59

  2-6-2-4.کاهش انسجام اجتماعی و گسیخته شدن قواعد و رسوم اجتماعی...................................................60

  2-6-2-5.پدید آمدن فتنه..............................................................................................................................61

  2-6-2-6.تحریف و تخریب فرهنگ.............................................................................................................63

  2-6-2-7.عذاب الهی وهلاکت جامعه...........................................................................................................64

  نتیجه..............................................................................................................................................................65

  فصل سوم:ریشه ها وعوامل هنجارگریزی

  3-1.محرومیت از سلامت جسم وجان............................................................................................................67

  3-1-1.تفاوتهای فردی وتأثیر متقابل جسم وروح...........................................................................................68

  3-1-1-1. تفاوتهای جسمانی وارتباط آن باوراثت..........................................................................................69

  3-1-1-2.بیماریهای جسمی و روحی............................................................................................................71

  3-1-1-2-1.غذاهای  غیرطیب......................................................................................................................72

  3-1-1-2-2. برآورده نشدن نیازهای روانی  واختلالات شخصیتی..................................................................73

  الف) نبود احترام و توجه کافی........................................................................................................................74

  ب) تمسخر گرفتن افراد.................................................................................................................................74

  ج) نسبتهای ناروا دادن....................................................................................................................................75

  د)عدم توجه به  تفاوتهای زیستی و روانی زن ومرد...........................................................................................76

  3-1-1-3.به ظهور رسیدن استعداد های منفی.................................................................................................77

  3-1-1-3-1.رذائل اخلاقی و خصلت های ناپسند..........................................................................................78

  الف) هواپرستی..............................................................................................................................................78

  ب) عجب و خودپسندی.................................................................................................................................79

  ج) لجاجت.....................................................................................................................................................80

  د)حسد..........................................................................................................................................................81

  ه)دروغگویی..................................................................................................................................................82

  و) خشم و غضب............................................................................................................................................82

  ز)حرص و طمع.............................................................................................................................................82

  3-2.محرومیت از سلامت خرد وبصیرت........................................................................................................83

  3-2-1.عدم تفکرصحیح...............................................................................................................................84

  3-2-2.  شتابزدگی........................................................................................................................................85

  3-2-3. اکتفا به شنیده ها................................................................................................................................85

  3-2-4.معیار قرار دادن خویش......................................................................................................................86

  3-2-5.عادت به خرافه گرایی و عقاید بی اساس.............................................................................................87

  3-2-6.شک وگمان......................................................................................................................................87

  3-2-7.حب وبغض.......................................................................................................................................88

  3-2-8 . دلیل تراشی و نپذیرفتن واقعیات........................................................................................................88

  3-2-9.عدم شناخت کافی از دین...................................................................................................................89

  3-2-9-1.رابطه میان عقل ودین.....................................................................................................................89

  3-2-9-2.اختلاف وبرداشتهای ناصحیح از دین..............................................................................................90

  3-2-9-2-1.نبود معرفت توحیدی................................................................................................................91

  3-2-9-2-2.گمراهی و لغزش خواص.........................................................................................................93

  3-2-9-2-3. برداشت اشتباه عموم مردم ازمتدینین.........................................................................................94

  3-2-10.عدم شناخت کافی از دنیا.................................................................................................................95

  3-2-10-1.دنیا صحنه ی تضاد.......................................................................................................................97

  3-2-10-2 تشابه امور دنیوی.........................................................................................................................97

  3-2-10-3 .دنیا میدان امتحان و آزمایش........................................................................................................98

  3-2-10-4.دنیا میدان گول زدن و گول خوردن..............................................................................................99

  3-3 . اجتماع آلوده و بی بهره از مناسبات حکیمانه...........................................................................................99

  3-3-1.رفتارهای تضاد آمیز در جامعه..........................................................................................................101

  3-3-1-1.تضاد خواسته های  مردم ورهبری.................................................................................................102

  3-3-1-2.تضاد در رفتارها در قالب های مختلف نفاق...................................................................................103

  3-3-2. بی تفاوتی.......................................................................................................................................104

  3-3-2-1.عوامل بی تفاوتی.........................................................................................................................105

  الف) بی برنامگی و اندازه نداشتن..................................................................................................................105

  ب) یأس و ناامیدی از اصلاح........................................................................................................................105

  ج)عادت پذیری و خو گرفتن به رفتارها........................................................................................................106

  .................................................................................................................................................107 د ) بی دینی

  ه ) بی حیایی و بی شرمی...............................................................................................................................108

  و)سستی و مسامحه در امر به معروف ونهی از منکر.......................................................................................108

  ز)ذلت پذیری..............................................................................................................................................109

  ح) نبود نظام پاداش وجزا و تساوی نیکوکار و بدکار .....................................................................................109

  3-3-3.روش حکومتداری...........................................................................................................................110

  3-3-3-1. دلایل ناپایداری حکومت ها .......................................................................................................111

  3-3-3-1-1.عدم مشروعیت.......................................................................................................................111

  3-3-3-1-2.عدم مقبولیت..........................................................................................................................112

  3-3-3-1-3. ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسانها............................................................................113

  الف) قوانین ناعادلانه....................................................................................................................................114

  ب) نبود جایگاه اجتماعی مناسب برای انسانهای باکفایت..............................................................................115

  ج) گسترش فقر و اختلاف طبقاتی...............................................................................................................116

  3-4 . فشار و جبر حوادث وپیروی اکثریت از شیوه ی رفتارهای اجتماعی......................................................120

  3-4-1.تأثیرات رسانه بر رفتارهای اجتماعی.................................................................................................121

  3-4-2. بهره گیری رهبر جامعه از روشهای زورمدارانه و اجبار......................................................................121

  3-4-2-1. زور واجبار روشی برای کسب قدرت.........................................................................................122

  3-4-3.همشکلی با اکثریت برای کسب رضایت عموم جامعه ......................................................................126

  3-4-3-1.انتخاب نادرست الگوها...............................................................................................................127

  3-4-3-2.عدم رعایت حد و مرزها..............................................................................................................128

  3-4-3-2-1.ترویج فر هنگ قوم گرایی وشخصیت پرستی.........................................................................129

  3-5 .تغییرات ناگهانی..................................................................................................................................130

  3-5-1.تغییر رژیم و حکومت ها..................................................................................................................131

  3-5-2. نوآوری ها......................................................................................................................................131

  3-5-3. مهاجرت ها وتقابل فرهنگ و اعتقادات مختلف................................................................................132

  نتیجه...........................................................................................................................................................135

  فصل چهارم:سیره امام علی علیه السلام در برخورد با ناهنجاری ها

  4-1.سازگاری.............................................................................................................................................137

  4-1-1.جایگاه سازگاری ومدارا..................................................................................................................138

  4-1-1-1.مدارا جلوه ای از رحمت الهی......................................................................................................138

  4-1-1-2. رفق و مدارا و افزایش ایمان.........................................................................................................138

  4-1-1-3. مدارا و مأموریت انبیاء.................................................................................................................139

  4-1-2. سازگاری و هماهنگی با تغییرات زمان.............................................................................................139

  4-1-2-1. عدم اعتماد مطلق به روزگار و زمان.............................................................................................140

  4-1-2-2. داشتن بصیرت و بینش صحیح نسبت به دنیا.................................................................................140

  4-1-2-3. عدم مخالفت با دستورات دین....................................................................................................143

  4-1-2-4. سازگاری وهماهنگی با توانایی های افراد....................................................................................144

  4-1-2-5. سازگاری و هماهنگی با فرهنگ جامعه......................................................................................145

  4-1-3 .آثار مثبت هنجارپذیری وسازگاری در جامعه..................................................................................146

  4-1-3-1. سامان دهی امور.........................................................................................................................146

  4-1-3-2. ایجاد روحیه ی عدالت پذیری و حفاظت از آنها..........................................................................146

  4-1-3-3. محبوبیت و دور ساختن اسباب دشمنی                     

  4-1-3-4. تقویت ارتباطات فردی اجتماعی                          

  4-1-3-4-1. رأفت و عطوفت....................................................................................................................149

  4-1-3-4-2. تحمل و بردباری...................................................................................................................150

  4-1-3-4-3. تغافل وگذشت.....................................................................................................................151

  4-1-3-4-4. حسن ظن به دیگران..............................................................................................................153

  4-1-3-4-5. همدلى و خیرخواهى............................................................................................................154

  4-1-3-4-6. فروتنى و احترام به دیگران....................................................................................................155

  4-2. واکنش و برخورد قاطعانه....................................................................................................................156

  4-2-1. پیکار همه جانبه با اهریمن جهل و بیسوادی......................................................................................157

  4-2-1-1. وجود عالمان و پیوندمیان علم و عمل.........................................................................................158

  4-2-1-2. شناخت ناهنجاریها..................................................................................................................159

  4-2-1-3. توجه به نوع علم و دانش............................................................................................................160

  4-2-2. تغییر وشکستن سنت ها واندیشه های غلط......................................................................................160

  4-2-2-1. مقابله با فرهنگ رابطه محوری...................................................................................................160

  4-2-2-2. مقابله با فرهنگ  نیرنگ ورزی...................................................................................................161

  4-2-2-3. مبارزه با سنت عیب جویی و نسبت ناروا دادن...............................................................................162

  4-2-2-4. مقابله با سنت تکریم پادشاهان....................................................................................................162

  4-2-2-5 .مقابله با سنت پذیرش هدیه، در میان کارگزاران..........................................................................163

  4-2-2-6. مبارزه با رهبانیت و تحریف زهد.................................................................................................163

  4-2-2-7. مبارزه با تحریف قضا وقدر.........................................................................................................164

  4-2-3 .ریشه کن ساختن گناهان................................................................................................................165

  4-2-3-1. استقامت و پایداری در برابر امیال نفسانی....................................................................................165

  4-2-3-1-1. دگرگونی عادات و خوی های ناپسند.....................................................................................166

  4-2-3-1-2.تعصب در صفات شایسته........................................................................................................167

  4-2-3-1-3. مداومت به عمل صالح...........................................................................................................168

  4-2-3-2. تأثیر گذاری در شرایط مختلف جامعه........................................................................................168

  4-2-4. قاطعیت در اجرای عدالت................................................................................................................172

  4-2-4-1. اجرای عدالت بدون درنظرگرفتن مصلحت.................................................................................172

  4-2-4-2. اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن منفعت طلبی ها......................................................................173

  4-2-4-3. موضع گیری سرسختانه در برابر تضاد طبقاتی و بی عدالتی ها......................................................175

  4-2-4-4. حساسیت نسبت به بیت المال.....................................................................................................175

  4-2-4-5. مخالفت با خونخواران و مفسدان دولت......................................................................................176

  4-2-4-6 .کیفر کارگزاران خیانت پیشه.....................................................................................................177

  4-2-4-7. قاطعیت دراجرای حدود و احکام الهی........................................................................................177

  نتیجه............................................................................................................................................................179

  فصل پنجم: راهکارها و نتایج

  5-1. ایجاد فضای رغبت و انگیزه..................................................................................................................181

  5-1-1. بهره برداری صحیح از اراده.............................................................................................................182

  5-1-2. ایمان وانگیزه ی الهی داشتن............................................................................................................184

  5-1-2-1. راه های تقویت انگیزه های الهی.................................................................................................185

  الف)محبت وعشق به خداوند.......................................................................................................................185

  ب)احساس حضورخداوند..........................................................................................................................185

  ج)اعتقاد به منجی بشریت.............................................................................................................................186

   د)اشتیاق به بهشت وترس از آخرت.............................................................................................................186

  5-1-3. پاداش وکیفرها ی دنیوی در برانگیختن انگیزه ها..............................................................................187

  5-1-3-1. عوامل اثر گذار در پاداش ها و کیفر ها........................................................................................189

  5-1-4.  قرارگرفتن در مسیر رقابت های سالم همراه با تقوا...........................................................................192

  5-1-5. ارائه الگوهای عملی وجهت گیری مطابق آنها.................................................................................193

  5-1-5-1. رعایت حد وحدود در الگو پذیری.............................................................................................194

  5-1-5-2. مسئولیت خطیر الگوها...............................................................................................................194

  5-1-5-2-1. ساده زیستی الگوها زمینه ی عمل به هنجارها..........................................................................194

  5-1-5-2-2. هماهنگی گفتار وکردار در الگوها.........................................................................................195

  5-2. نظارت در ابعاد مختلف زندگی............................................................................................................196

  5-2-1. بازرسی، نظارت و کنترل اجتماعی اثرگذار......................................................................................197

  5-2-1-1. مقبولیت نظام کنترل و نظارت.....................................................................................................197

  5-2-1-2. رعایت حداعتدال و میانه روی در نظارت....................................................................................198

  5-2-1-3. نظارت مسئولین جامعه بر رفتارهای مردم....................................................................................198

  5-2-1-4. نظارت همگانی و عمومی مردم بر مسئولین.................................................................................199

  5-2-2. نظارت وآموزشهای همگانی از سوی نهادهای مختلف اجتماعی......................................................201

  نتیجه گیری.................................................................................................................................................205

  پیشنهادات....................................................................................................................................................212

  فهرست منابع................................................................................................................................................213

   

   

  منبع:

  « قرآن کریم» ترجمه مهدی الهی قمشه ای 1384 – ناشر الهادی – قم.

  «نهج البلاغه»ترجمه محمد دشتی،انتشارات سرور،چاپ اول 1386.

   ابوالحسن محمدبن الحسین الکیدری«دیوان المنسوب الی الامام علی(ع)»ترجمه ابوالقاسم امامی، انتشارات اسوه، تهران.

  ابراهیمی، حبیب اله «راه زندگی» انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، چاپ اول، 1387

  ابوترابی، علی«نقد ملاک های بهنجاری در روانشناسی»انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی، چاپ اول، 1386.

  اتکینسون ، Atkinson و همکاران، 1983« روانشناسی و تبلیغات» دکتر محمد کاویانی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 1387.

  احمدی، دکتر حبیب« جامعه شناسی انحرافات»چاپ اول بهار 1384 – مرکز چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- تهران.

  اشرفی اصفهانی، عطاالله،  «اخلاق از منظر شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی » ترجمه و تألیف مجتبی عزیزی ، قم ، مشهد ، 1385.

  اگبرن، ویلیام و نیمکوف، مایر «زمینه جامعه‌شناسی»اقتباس امیرحسین آریان‌پور، تهران، گستره، 1380.

  آذربایجانی، مسعود ، محمدرضا سالاری فر، اکبرعباسی ، محمد کاویانی ، سید مهدی موسوی اصل« روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی»ناشر: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه وسازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،چاپ سوم، بهار 1387.

  آزاد ارمکی، تقی و بهار، مهری « بررسی مسائل اجتماعی » تهران، جهاد، 1377.

  آیت اللهی، حبیب الله« کنگره هنر انقلاب اسلامی » انتشارات عروج، تهران، 1380.

  بابا زاده، علی اکبر« شیوه های درمانی مفاسد اجتماعی» انتشارات دانش و ادب قم، چاپ اول 1381.

  باقری خسرو « نگاهی دوباره به تربیت اسلامی »انتشارات مدرسه چاپ هشتم 1382.

  برزگر کلیشمی، ولی الله « جامعه از دیدگاه نهج البلاغه »تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی ، 1372.

  بنیاد نهج البلاغه «یادنامه کنگره هزاره نهج البلاغه» بهمن 1360.

  بیرو، آلن «فرهنگ علوم اجتماعی»باقر ساروخانی، تهران، کیهان، 1375، چاپ چهارم.

  پورسینا، زهرا« تاثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آراء اگوستین قدیس »  قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، 1385.

  تستری، محمدتقی « قضا امیرالمومنین علی بن ابیطالب »  چاپ یازدهم، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات ، بیروت، 1992 م.

  ثقفى، رضا «مفاهیم فرهنگ در ادبیات فارسى»مجله فرهنگ و زندگى، شماره 1،سال 1348.

  جعفری، محمدتقی« زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام » انتشارات موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ پنجم، تابستان 1386.

  جعفری ، محمد تقی «ترجمه و تفسیر نهج البلاغه» جلد 21 دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1374.

  جعفری ،محمد تقی« فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو» ناشر:موسسه تدوین ونشر آثارعلامه جعفری- تهران-1379.

  جعفری، محمدتقی ،«ترجمه و تفسیر نهج البلاغه»ترجمه ی سید هادی خسروشاهی،ج1،نشرخرم با همکاری مرکزبررسی های اسلامی قم، بی تا

  جعفری، محمد تقی« حکمت اصول سیاسی اسلام » دفتر نشرفرهنگ اسلامی،چاپ سوم،1379

  جمالی، نصرت الله « عوامل سقوط حکومت ها در قران و نهج البلاغه»  نهاوندی، قم چاپ اول، 1378.

  جوادی آملی، عبدالله «شناخت شناسی در قرآن»، شناخت شناسی در قرآن ، قم ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، 1370.

  جوادی آملی، عبدالله« شریعت در آینه معرفت»انتشارات رجاء، 1372.

  جوادی آملی، عبدالله«کرامت در قرآن »مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران.

  جودت، علی اشرف تقی؛ «نقش عادت درتربیت اسلامی» تهران، امیرکبیر 1378.

  حاجی ده آبادی، محمدعلی« مدیریت فرهنگی» انتشارات هاجر، قم، 1383.

  حامد مقدم، احمد« پژوهشی در نظام حمایتی اسلام » بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، مشهد، 1368.

  حسن زالی، صادق« امام حسین (ع) این گونه بود»ترجمه الخصائص الحسینیه، شیخ جعفر شوشتری، قم، انتشارات آل علی (ع) ، 1388.

  حسینی، دکتر سیدابوالقاسم، « اصول بهداشت روانی»انتشارات آستان قدس، چاپ پنجم، 1385.

  حکیمی ، محمدرضا ، محمد و علی « الحیاه» ج 6 ، ترجمه احمد آرام ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1380.

  حکیمی،  محمدرضا« جامعه سازی قرآنی » انتشارات دلیل ، چاپ هفتم ، پاییز 1383.

  حویزی، عبدالعلی « تفسیر نورالثقلین » ج 1، تصحیح و تعلیق ، سیدهاشم رسولی محلاتی ، چاپ علمیه، تهران، 1376.

  خادم الذاکرین، اکبر « اخلاق اسلامی در نهج البلاغه»  ج 3 ،مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)،قم،زمستان،1371.

  خلیل الجر«فرهنگ لاروس»ج 2، ترجمه سیدحمید طبیبیان، چاپ ششم، امیرکبیر، تهران، 1375 ش.

  خوانساری، جمال الدین محمد« شرح غررالحکم و دررالکلم»ج 1، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1360 ش.

  دادبه، اصغر  « مقاله ی بدعت، دایره المعارف تشیع»ج3 زیرنظر احمد صدر حاج سیدجوادی، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، نشر سعید محبی،  چاپ اول، 1379.

  دستغیب، عبدالحسین « قلب سلیم»ج 1 ، تنظیم و تصحیح محمدهاشم دستغیب ، قم ، دارالکتاب، 1368.

  دشتی ،محمد وکاظم محمدی«المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه» نشر امام علی(ع)چاپ دوم آبان 1369.

  دشتی، محمد « امام علی علیه السلام و هنر»  قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام، 1379.

  دلشاد تهرانی ،  مصطفی « رهزنان دین » انتشارات دریا، چاپ سوم، 1382.

  « ارباب امانت» انتشارات دریا، چاپ دوازدهم، 1386.

  « ماه مهر پرورتربیت در نهج البلاغه »انتشارات دریا ، چاپ سوم ، 1385

  «حکومت حکمت» انتشارات دریا1387.

  « طایر فرخ پی کمالات انسانی در نهج البلاغه»انتشارات دریا، چاپ دوم، 1381.

  « رهزنان دین» انتشارات دریا، چاپ سوم، 1382.

  الراغب الاصفهانی« المفردات فی الفاظ القران»تحقیق ندیم، مرعشی، دارالکتب العربی، 1392 ق.

  رسولی محلاتی، سید هاشم« غرر الحکم و درر الکلم آمدی»دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، 1378.

  رشاد ، علی اکبر« دانشنامه امام علی علیه السلام»ج 5و6 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، چاپ سوم ، تهران ،سال 1385.

  رفیع پور، فرامرز «وسایل ارتباط جمعی وتغییر ارزش های اجتماعی» تهران، کتاب فردا،1378.

  «توسعه وتضاد»شرکت سهامی انتشار،چاپ هفتم1387.

  « آناتومی جامعه »ناشرشرکت سهامی انتشار، چاپخانه پردیس، تهران، چاپ ششم،1337.

  « آنومی یا آشفتگی اجتماعی»تهران، سروش، 1378.

  روشه ، گی« تغییرات اجتماعی» ترجمه منصور وثوقی ، نشر نی ، تهران 1366.

  رهبر، محمد تقی «سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)»تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1363.

  زمانی نجف آبادی، مصطفی« نهج البلاغه از دیدگاه قران» 4 جلد، ناشر ، قم انتشارات پیام اسلام ، چاپ اول ، 1360.

  سادات، محمدعلی « اخلاق اسلامی»   ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ ششم، اسفند ماه 1368.

  ساروخانی، باقر«در آمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی»تهران، کیهان، چاپ سوم 1380.

  ستوده، هدایت‌الله « مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی » تهران، آوای نور، چاپ دوم، 1373.

  سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 3/10/69

  سلیمی، علی «جستجوی درون مایه های یک نظریه اجتماعی بر اساس آموزه های قرآنی» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم (ویژه نامه علوم اجتماعی3)، ش 56-57، بهار وتابستان 1386.

  سلیمی، علی و داوری، محمد « جامعه‌شناسی کجروی » قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380.

  سیدمصطفی طباطبایی «فرهنگ نوین»  انتشارات اسلامیه،1354.

  سیف‌اللهی، سیف‌الله«مبانی جامعه‌شناسی» گناباد، مرندیز، 1374.

  شاملو، سعید « بهداشت روانی» انتشارات رشد، چاپ نهم تهران، 1369.

  شکراللهی، مرتضی« آسیب شناسی حکومت دینی»کانون اندیشه جوان، چاپ سوم، 1385.

  شکوهی، علی«عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث»انتشارات بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1388.

  شمس الدین، استاد محمدمهدی «حرکت تاریخ از دیدگاه امام علی علیه السلام » ترجمه دکتر محمدرضا،ناشر پژوهشگاه ، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول ، بهار 1380.

  شهابی محمود « ادوار فقه » ج 1، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران بی تا.

  شیخ الاسلام، سیدحسین«هدایه العلم و غررالحکم»  ج1و 2، انتشارات انصاریان، قم، چاپ اول ، 1374.

  شیخ صدوق« خصال»ج 1، ترجمه ، آیت ا... کمره ای، ج 1 و 2 ، ناشر، تهران. کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم.

  شیخاوندی، داور «جامعه‌شناسی انحرافات ، آسیب‌شناسی جامعوی» گناباد، مرندیز،چاپ سوم، 1373.

  صدرالسادات، سید جلال« عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه» تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی، 1380.

  صفایی حائری،علی«مسئولیت وسازندگی»ج1، انتشارات لیله القدر،چاپ هفتم پاییز 1389.

  طاهر زاده، اصغر« فرزندم این چنین بود»در شرح نامه 31، ج1،انتشارات لب المیزان،چاپ اول،1383.

  «زن، خانواده، بحران»گروه فرهنگی المیزان،چاپ اول، 1387.

  طاهری، ابوالقاسم «برگی از دفتر انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه» ناشر:ورجاوند، چاپ اول،1381

  طباطبایی ، سیدمحمدحسین « المیزان »ج 1، ترجمه، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، 1374.

  طباطبایی، سیدمحمدحسین «سنن النبی»ترجمه حامد رحمت کاشانی، تهران، پیام عدالت، 1385.

  عبدوس ، محمد تقی  و اشتهاردی ، محمد مهدی « بیست و پنج اصل از اصول اخلاقی امامان» انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ، چاپ ششم ، 1375.

  علیخانی، علی اکبر«توسعه سیاسی» شرکت چاپ ونشر بین الملل، چاپ سوم، 1384

  عمید زنجانی ، عباس علی  «مبانی اندیشه سیاسی در اسلام»پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1374 .

  فاضل لنکرانی، شیخ محمد « آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام» تقریر و تنظیم حسین کریمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ سوم، 1370.

  فرجاد، محمدحسین«آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات» بدر، چاپ ششم، 1374.

  فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، مقاله اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی، شماره 42، سال سیزدهم، تابستان، 1388.

  فلسفی ،محمد تقی «گفتار فلسفی (جوان)»  دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم 1379.

  « شرح دعای مکارم الاخلاق »  ج 2،  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا.

  « گفتار فلسفی (اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی) »  تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم 1379.

  قائمی،علی «وانهادگی انسان در عصر صنعت» انتشارات شفق ،قم1356

  قربانی، زین العابدین« تاریخی و فرهنگ و تمدن اسلامی» ناشر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا.

  قربانی، نیما «مهندسی رفتار ارتباطی»  تهران، انتشارات سینه سرخ،1380.

  قریش سید علی اکبر « قاموس قرآن» ج 5، دارالکتب الاسلامیه » ، چاپ ششم، 1371.

  قزوینی، عبدالکریم بن محمدیحیی « بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرمومنان علیه السلام » به کوشش: رسول جعفریان، انتشارات کتابخانه عمومی آیت ا... مرعشی نجفی، قم، 1371.

  کافی، مجید «مبانی جامعه شناسی» انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی،چاپ اول ،زمستان 1385.

  کاویانی، محمد« روانشناسی و تبلیغات »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، بهار 1387.

  کرمی، خدا بخش  «مؤلفه های سلامتی و توسعه»انتشارات تیمور زاده، چاپ اول، 1386.

  کلینی، محمدبن یعقوب« الفروع من الکافی»انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم،  1367.

  کما لی ،علی« مقدمه ای بر جامعه شناسی نا برابری های اجتماعی»قم،  چاپ اول ، پاییز ، 1379.

  کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی «شرح نهج البلاغه» ج 5، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1362.

  کمالی، علی اکبر« بررسی مفهوم جامعه پذیری» نشرسازمان تلیغات اسلامی،چاپ اول، بهار74.

  کوهی، محمدرضا « آسیب شناسی شخصیت زن » انتشارات پارسیان ، چاپ اول ، 1383.

  کوئن ، بروس « درآمدی بر جامعه شناسی » ترجمه محسن ثلاثی  ،فرهنگ معاصر،تهران،چاپ چهارم،1370.

  کی نیا ، مهدی « مبانی جرم شناسی»  ج 2، چاپ چهارم ، دانشگاه تهران ، 1374.

  گسن ، رمون « جرم شناسی نظری »ترجمه مهدی کی نیا ، ترجمه مهدی کی نیا ، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران ، 1374ش.

  گیدنز، آنتونی« جامعه شناسی»ترجمه منوچهر صبوری،نشر نی،تهران،1378.

  لابر، رابرت اچ« دیدگاههای درباره ی دگرگونی اجتماعی» ترجمه کاووس سیدامامی، نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1372.

  محدثی، جواد «اخلاق معاشرت» قم، دفتر تبلیغات اسلامی بوستان کتاب، 1382.

  محسنی، منوچهر « جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی »تهران ، طهوری ، 1386.

  محقق داماد « تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن» مجله تحقیقاتی، شماره 18 .

  محمدبن یعقوب کلینی«الکافی»دارالکتب الاسلامیه،تهران،1362.

  محمدی ری شهری« رمز تداوم انقلاب در نهج البلاغه » سازمان چاپ و نشر قم ، انتشارات اسلامی ، بی تا.

  محمدی ری شهری، محمد« میزان الحکمه» ج11 ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، 1386

  مصباح یزدی ، محمدتقی « انسان شناسی در قرآن »تنظیم وتدوین محمود فتحعلی ، قم ، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 1388.

  مصباح یزدی محمدتقی «جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن»چاپ دوم، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران،1364 ش.

  مصباح،محمد تقی « آیین پرواز » قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385.

  مصطفوی، حسن « التحقیق فی کلمات القران » ج 9 ، وزارت ارشاد، 1416ق.

  مطهری ، مرتضی« سیری در سیره ائمه اطهار علیه السلام »  قم ، انتشارات صدرا ، چاپ 21، 1380.

  مطهری ، مرتضی «جهان بینی اسلامی»انتشارات صدرا، قم،بی تا.

  مطهری ، مرتضی«علل گرایش به مادیگری»انتشارات صدرا، چاپ هشتم، انتشارات صدرا، 1357.

  مطهری ،مرتضی« یادداشتهای شهیدمطهری» ج 2،  چاپ اول، انتشارات صدرا، 1378 ش.

  مطهری، مرتضی « فطرت»چاپ اول، انجمن اسلامی دانشجویان مدرسه عالی ساختمان، 1361ش.

  مطهری، مرتضی «سیری در نهج البلاغه» انتشارات عین الهی، چاپ دوم،1385،.

  مطهری، مرتضی« مجموعه آثار » قم ، انتشارات صدرا، 1371.

  مطهری، مرتضی«اسلام و مقتضیات زمان»چاپ دوم، نشر صدرا، 1365.

  مطهری، مرتضی« ده گفتار»انتشارات صدرا، قم، 1367.

  مطهری، مرتضی« سیره ی نبوی» جامعه مدرسین قم.بی تا.

  مطهری، مرتضی« فلسفه اخلاق»تهران، صدرا، .1367.

  مطهری، مرتضی«جامعه و تاریخ» تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1372.

  مطهری، مرتضی«جاذبه ودافعه امام علی(ع)» انتشارات صدرا، 1375.

  مطهری،مرتضی«انسان وسرنوشت»دفتر انتشارات اسلامی،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بی تا.

  مطهری،مرتضی«بیست گفتار»انتشارات صدرا،قم،1358ش.

  معادیخواه عبدالمجید«فرهنگ آفتاب » ج4، نشر ذره ، تهران ، 1372.

  معلمی ، حسن« رابطه هست ها و باید ها »کانون اندیشه جوان، چاپ سوم 1385.

  معین، محمد «فرهنگ فارسی معین» ج 1 ، (ت 1350 ش)، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، 1360 ش.

  مکارم شیرازی، ناصر «اخلاق در قرآن» قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)1381.

  مکارم شیرازی ،ناصر« پیام امام»انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ سوم1384.

  موسوی خمینی « صحیفه ی نور» ج 15 ، تهران :سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،١٣٦١.

  موسوی خمینی روح الله « شرح حدیث جنود (عقل و جهل) »  تهران ، موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی ، چاپ اول، 1377.

  موسوی خمینی« آداب الصلوه»موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1372ش.

  موسوی لاری ، سید مجتبی«رسالت اخلاق در تکامل انسان»بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1386.

  مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت «فتنه وفتنه گران» ناشر قدر ولایت، چاپ سوم، 1388

  مهدوی، محمدحسن« سیره و روش حضرت علی علیه السلام در برخورد با مخالفان خود»حکومت اسلامی، ش 16، تابستان 1379.

  نراقی، ملااحمد« معراج السعاده» تهران :انتشارات رشیدی، چاپ اول، 1362.

  نراقی، ملامهدی« علم اخلاق اسلامی ،گزیده جامع السعادات» ترجمه دکتر سیدجلال الدین مجتبوی، ناشر انتشارات حکمت چاپ اول، زمستان 1367.

  نشریه راهبرد فرهنگ « مقاله هنر مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی»سال سوم، شماره 10 و 11 ، تابستان و پاییز 1382.

  نصری، عبدالله « مبانی انسان شناسی در قرآن »   مهران ، انتشارات فیض کاشانی ، 1372.

   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها «سیره ی آفتاب» ، تنظیم ، دفتر نشر معارف ، چاپ دهم، بهار 87..

  وثوقی، منصور« مبانی جامعه شناسی»انتشارات خردمند ،چاپ یازدهم 1376.

  هاشمی، سید مجتبی «تربیت و شخصیت» ج 1، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، پاییز 1371.

  هیأت تحریریه بنیاد نهج البلاغه «مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی علیه اسلام » مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه، 1373.

  هیئت تحریریه بنیاد نهج البلاغه «اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه»بی تا .

  یزدی، نادر« مقاله مبانی نیاز به اخلاق حرفه ای» فصلنامه  پیام بیمه، شماره 12، 1390

  فهرست منابع عربی

  .قرآن

  .نهج البلاغه

  ابن ابی الحدید « شرح نهج البلاغه» تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، افست از چاپ قاهره ، قم

  ابن خلدون  « مقدمه تاریخ ابن خلدون» ج 1، تصحیح ابوعبدالله السعید المندوه ، بیروت/1414ق.

  ابن منظور ، محمد بن مکرم « لسان العرب » ، ج1 ، بیروت ،دار احباء ، التراث العربی ، 1408ق.

  ابن میثم بحرانی«شرح نهج البلاغه»ج 3، ترجمه قربانعلی محمدی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده، چاپ اول ، بنیاد پژوهش های اسلامی  آستان قدس رضوی ، مشهد، 1375.

  ابواسحاق ابراهیم بن محمدالکوفی المعروف بابن هلال ثقفی ابن هلال ثقفی«الغارات»تحقیق السید عبدالزهراءالحسینی، دارالکتاب الاسلامی ، قم ،1411ق.

  ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی ،الصدوق «الامالی» موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1400 ق.

  ابوجعفر محمدبن علی بن شهرآشوب«مناقب آل ابی طالب»(ت588 ق)، ج 2 دار الاضواء بیروت، 1405 ق.

  حر عاملی «وسائل الشیعه » ج 11، قم ، انتشارات انصاریان ، 1373.

  حرانی، حسن ابن شعبه« تحف العقول»انتشارات اسلامیه، تهران، 1362.

  خویی، میرزا حبیب اله«منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه»ج 15, 21کتابفروشی اسلامیه، تهران/1397 ق.

  شیخ طوسی«الامالی»چاپ اول، دارالثقافه، قم/ 1414ق.

  شیخ مفید « الارشاد » ج 1 ، تحقیق و نشر موسسه آل البیت لاحیا التراث ، قم ، 1413 ق.

  الطباطبایی،  السید محمد«المیزان فی تفسیرالقرآن»دارالکتب الاسلامی، قم ، 1393 ق.

  عبدالحسین بن احمد الامینی«الغدیر»الطبعه الرابعه،دارالکتب الاسلامیه، تهران،1363ش

  قمی، شیخ عباس « سفینه البحار»ج 1، دارالاسوه، چاپ دوم، 1416 ق.

  قمی، شیخ عباس« مفاتیح الجنان»ترجمه مصباح زاده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372.

  کلینی، محمد بن یعقوب « اصول کافی» دار الکتب الاسلامیه ، 1365.

  مجلسی، محمدباقر« بحارالانوار»بیروت، داراحیا التراث العربی، سوم 1403 ق.

  محدث نوری ، حسین« مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل» ج 12، حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی ، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، لإحیاء التراث ، قم ، 1408 .

  محمدی ری شهری، محمد « موسوعه الامام علی بن ابیطالب فی الکتاب و السنه و التاریخ»ج 4، قم ، دارالحدیث الطبعه الاولی ، 1421 ق.

  محمدبن الحسن الحر العاملی ، «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»ج 11، چاپ اول، وسسه ال البیت الجهاد الثراث، بیروت، 1413 ق.

  محمدبن عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری « الامامه و السیاسه »تحقیق السید علی شیری الطبعه الاولی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1413 ق.

  محمدبن محمد ابونصر فارابی«تحصیل السعاده و التنبیه علی سبیه السعاده»علی اکبر جابری مقدم. قم: دارالمهدی، 1384.

  المحمودی، محمد باقر«نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه»الطبعه الاولی موسسه الاعلمی للمطبوعات، موسسه التضامن الفکری، بیروت، 1385-1397 ق.

  مغنیه محمد جواد « فی ظلال نهج البلاغه الطبعه الاولی » ج 1 ، دارالعلم للملابین، بیروت، 1972 م.

  نجفی، محمدحسن«جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»ج4 محمد حسن نجفی، تحقیق محمود قوچانی، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1398ق.

  ورام ابن ابی فارس «تنبیه الخواطر»(مجموعه ورام)، ناشر مکتبه فقیه، قم.


موضوع پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, نمونه پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, جستجوی پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, فایل Word پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, دانلود پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, فایل PDF پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, تحقیق در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, مقاله در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, پروژه در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, پروپوزال در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, تز دکترا در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, پروژه درباره پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه, رساله دکترا در مورد پایان نامه هنجار گریزی در رخداد های فرهنگی و اجتماعی از منظر نهج البلاغه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی چکیده هدف این پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها ، هنجارها ، اداب و رسوم ، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب،) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A گرایش:ادبیات و زبان فارسی چکیده فرهنگ وادبیات عامه میراث ماندگارگذشتگان ماست که امروز نسل جوان ونوجوان کشور بایستی در ابعاد گوناگون آن را شناسایی وحفظ کنند. فرهنگ وادبیات عامه ایران به دلیل نقش آفرینی ادب دوستان وفارسی زبانان شیرین ودلپسند است اینجانب به پیشنهاد استاد فرزانه ام جناب دکترهوشمنداسفندیارپور براین شدم تا آثار فرهنگی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، ایران بویژه خراسان در نابسامانی و تشویش اوضاع سیاسی، جنگ‌های داخلی، تعدد روزافزون فرقه های مذهبی و نزاع بر سر حقانیت هر یک، به سر برده است. آشفتگی‌های سیاسی و مذهبی منجر به رواج ناامنی، فقر و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می‌تواند بر رفتار و عملکرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده: امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان­ها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد می­کنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

ثبت سفارش