پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

word 288 KB 32774 205
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۰,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1 مقدمه

  با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی  خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند[1] . یکی از بزرگترین چالش های شرکتها برای ادامه فعالیتشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که شرکتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می کند[2]. تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شرکتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد در نتیجه یک شرکت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.[3]

  با بوجود آمدن نوآوریهای مالی عمده ای که در دهه 1980 شکل گرفت شرکتها به روشهای نوینی از تامین مالی روی آوردند که نیازهای مالی خود را نه از طریق روشهای متداول و رایج بلکه از طریق روشهای تازه ودر مواری ابتکاری برآورده کردند که این مسئله منجر به پیدایش بحث های نوین در چگونگی ثبت وارائه این نوع از تامین مالی توسط شرکتها در گزارشهای مالی و در نشریات تخصصی حرفه حسابداری شد[4]. در این پژوهش تلاش می شود ماهیت و روشهای تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین به اختصار دلائل استفاده توسط شرکتها و در نهایت بررسی امکان تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی در شرکتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

   

  1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع

  موضوع روشهای تامین مالی [5]برای شرکتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگیز بوده‌ است. مساله مورد بحث در این پژوهش شناخت یکی از روشهای تامین مالی تحت عنوان"تامین مالی خارج از ترازنامه" (OBSF) [6] و بررسی چگونگی تشخیص آن توسط حسابرسان مستقل می باشد.

  توضیح اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه قدری مشکل است، این مشکل ابتدا در هنگام نگارش درباره این موضوع بوجود می آید. بطور طبیعی فرض و قاعده براین است اقلامی که قطعیت دارند به ترازنامه تعلق دارند و اقلامی که قطعی نیستند از این قاعده مستثنی می شوند. اثر عملی معاملات خارج از ترازنامه این است که این گونه معاملات بصورت نمایش کامل از فعالیت اصلی در حسابها نشان داده نمی شوند که این امر ناشی از یکی از دو دلیل زیر است:

  · یا امکان دارد اقلام بوجود آمده از معامله به طور خالص در حسابها آورده شوند مانند خارج کردن وامهای دریافتی در برابر دارائی‌هایی که برای تامین مالی تضمین گذاشته شده‌اند.

   · یا ممکن است اقلام حاصل از معاملات بصورت کامل از حسابها خارج شوند به این صورت که این اقلام را بر اساس مبنایی به عنوان تعهدات آتی ارائه می کند ونه بصورت دارایی‌ها و بدهیهای فعلی مانند( تعهدات اجاره های عملیاتی، تعهدات پرداخت یا دریافت نشده قراردادها یا قراردادهای کالاهای امانی و بدهیهای احتمالی غیر عملیاتی).

  نتیجه هر دو حالت این است که ترازنامه به کمتر ارائه کردن (کم نمائی) داراییها و بدهیها ازآنچه که واقعاً هستند اشاره می کند. و نسبتهای مالی بهتری ارائه می شود، مانند نسبتهای اهرمی و بازده سرمایه بکار گرفته شده.

  علاوه بر این معمولا گروه دیگری از حسابها(حسابهای سود و زیانی) بدلائل زیر تحت تاثیر قرار می‌گیرد:

    ·اول اینکه داراییها ازترازنامه به قصد فروش‌به همراه یک اثر سود متحمل خارج می شوند.

  · دوم اینکه فعالیت خارج از ترازنامه زمانبندی یا افشای اقلام درآمدی وابسته را متاثر می کند، خصوصاً حضور یا عدم حضور اقلام در ترازنامه معمولاً یا بهای تامین مالی درگیر درمعامله را متاثر می‌کند یا درون سایر اقلام درآمدها و هزینه ها قرار می گیرد.

  اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه(OBSF)ظاهراً روی ترازنامه تمرکز دارد اما با توجه به توضیحات بالا چنین معاملاتی روی سایر صورتهای مالی نیز تاثیر می گذارد. برای مثال، هنگامی که دارایی فروخته می شود یکی از آثار این عملیات این است که دارایی فروخته شده از ترازنامه حذف می‌گرددو اثر دیگر این است که فروش در صورتحساب سود و زیان ثبت شده و سود و زیان حاصل از فروش اندازه گیری می شود. بنابراین، ارتباطی بین قاعده تشخیص و عدم تشخیص اقلام در ترازنامه و قاعده شناخت درآمد وجود دارد. معاملاتی از این دست در زمره معاملاتی قرار می گیرد که شکلشان با محتوای اقتصادیشان در مغایرت است، واکنش حسابداری شناسایی کردن اقلامی است که دارای محتوای حقیقی و واقعی است و معاملات را به شکل واضح نمایش می دهد.

  معاملات خارج از ترازنامه معاملاتی هستند که هدفشان این است که به شرکتها اجازه دهند که از بازتاب جنبه های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین، این اصطلاح دارای مفهوم منفی است. عقیده براین است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی افراط می کنند جلوگیری به عمل آید. از این منظر می بایست استانداردهایی وضع شود که اجازه ندهند حسابها توسط اثر معاملاتی که انگیزه  اصلی شان حسابسازی است گمراه کننده شوند.

  با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهایی که از روشهای متنوع تأمین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) استفاده می کنند ممکن است برای استفاده کنندگان گمراه کننده باشد و نیز با توجه به اینکه شرکتهایی که از این نوع تأمین مالی استفاده می کنند معمولا و نه لزوماً دچار بحرانهای مالی و کمبود نقدینگی هستند که همین موضوع اثرات با اهمیتی در تداوم فعالیت شرکتها دارند، لزوم قضاوت حسابرسان مستقل از طریق چگونگی شناخت و تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی و تعیین چگونگی استخراج اطلاعات مربوط و نحوه رسیدگی را ایجاب می کند.

  1-3 اهداف پژوهش

  در سالهای 2001 و 2002 رسوایی های بسیار زیادی در زمینه حسابداری شرکتها، حاکی از ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی، شیوه های حسابرسی و گزارش‌های مالی بود که مجلس سنای آمریکا از طریق تصویب لایحه ساربینز اکسلی[7]  در سال 2002 به این ضعف پاسخ داد که مهمترین جزء قانون اسناد بهادار از دهه 1930 در بورس اوراق بهادار نیویورک محسوب می شود. بخش (C) 401 قانون مذکور مقرر می دارد که کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)[8] مطالعه ای را در پاسخ به 2 سوال زیر آغاز نماید.

  وسعت شیوه های خارج از ترازنامه (OBS) شامل امکان بکارگیری شرکتها با اهداف خاص (SPE) [9]

  و اینکه آیا صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها به طور شفاف ترتیبات خارج از ترازنامه را منعکس می کند.؟

  به منظور پاسخ دادن به این سوالات کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) مطالعه در مورد شیوه های نسبتاً گسترده در رابطه با حیطه و مفهوم واژه خارج از ترازنامه را آغاز کرد و مجموع متنوعی از شیوه های تجاری را مورد بررسی قرار داد که به عنوان مفاهیم ضمنی خارج از ترازنامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

  در این پژوهش سعی بر آن است که شیوه های مورد استفاده تأمین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها، قوانین حسابداری موجود در ارتباط با این موضوع، چگونگی ثبت و انعکاس در گزارش‌های مالی شرکتها و دلائل استفاده شرکتها از این نوع تأمین مالی و در نهایت چگونگی برخورد حسابرسان مستقل در جهت تشخیص و شناخت استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

  1-4 اهمیت پژوهش

  امروزه تامین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که در متون و کتب و نشریات تجاری و حسابداری دنیا به آن پرداخته می شود. این جذابیت بخاطر شناخت چگونگی فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز جهت ادامه فعالیت شرکتهای می باشد. تامین مالی خارج از ترازنامه همان طور که از نام آن پیداست به معاملاتی اشاره دارد که اثری از آنها در صورتهای مالی نبوده و این گونه معاملات برای سرمایه گذاران کاملا شفاف و نمایان نیست. با توجه به تئوری بازارهای کارا که شالوده آن وجود اطلاعات کافی و شفاف در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات توسط شرکتها می باشد، معاملاتی از قبیل تامین مالی خارج از ترازنامه موجب تغییر در ساختار سرمایه شرکت از طریق تغییر در نسبتهای کلیدی و به تبع آن عدم امکان مقایسه عملکرد شرکتها می شود. با عنایت به اینکه استفاده از این نوع تامین مالی به دلیل عدم ثبت و انعکاس بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی ممکن است باعث ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تعهدات و به تبع آن به وجود  آمدن ابهام اساسی در ادامه فعالیت واحد تجاری شود و نهایت منجر به توقف فعالیت‌های واحد تجاری شود به عنوان یک موضوع خاص می باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، چرا که اولین نیاز سرمایه گذاران و اعتباران دهندگان اطلاعات شفاف، مربوط و قابل اتکاء می‌باشد که شرکتها معمولا بدلیل تضاد منافع میان سرمایه گذاران و مدیران تحت عنوان تئوری نمایندگی[10] ممکن است اطلاعات مربوط  و قابل اعتمادی را منتشر نکنند که این باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه و در نتیجه خروج از این بازار می‌شود، که البته سرمایه گذاران برای حل این مشکل متوسل به حسابرسی مستقل می شوند و متحمل هزینه های نمایندگی[11] که تلاشی از سوی سرمایه گذاران برای کنترل مدیران است، می شوند با توجه به دلایل ذکر شده در بالا مورد بررسی و مداقه قرار گرفتن روشهای معاملات خارج از ترازنامه، چگونگی ثبت و افشاء در صورتهای مالی توسط شرکتها و چگونگی برخورد حسابرسان مستقل با این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................

  مقدمه.......................................................................................................................

  فصل اول: کلیات پژوهش..........................................................................................

  1-1 مقدمه:..................................................................................................................

  1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع............................................................................

  1-3 اهداف پژوهش:........................................................................................................

  1-4 اهمیت پژوهش:.......................................................................................................

  1-5 نوع طرح پژوهش:....................................................................................................

  1-6 متغیرهای پژوهش:..................................................................................................

  1-7 فرضیه های پژوهش:................................................................................................

  1-8 قلمرو پژوهش:........................................................................................................

         1-1-8 قلمرو موضوعی............................................................................................

         2-1-8 قلمرو مکانی ..............................................................................................

         3-1-8 قلمرو  زمانی ...............................................................................................

  1-9 محدودیتهای پژوهش ..............................................................................................

  1- 10 روش پژوهش........................................................................................................

  1-11 روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................................

  1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات ......................................................................................

  1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات....................................................................................

  1-14 ساختار پژوهش.....................................................................................................

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش..............................................................

  1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون......................................

  2-1 مقدمه:..................................................................................................................

  2-2 گفتار اول: تاریخچه................................................................................................

  2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز.........

  2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42).......................................................................

  2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)......................................................................

  2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)..........

  2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات.............................

  2-3 گفتار دوم: مبانی نظری...........................................................................................

  2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات..............................................................................

  2-3-2 شناخت..............................................................................................................

  2-3-3 عدم شناخت.......................................................................................................

  2-3-4 تهاتر..................................................................................................................

  2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم...............................................................................

  2-3-6 معاملات مرتبط...................................................................................................

  2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی........................................................................

  2-4-1 ترازنامه..............................................................................................................

  2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر................................................................................

  2-4-3 یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام           

  2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای.........

     مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه.............................................................................

  2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟.................................................................................

  2-5-2 تاریخچه انرون.....................................................................................................

  2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون................................................................

  2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی.........................................

  2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص.......................................................................

  2-2-1 مقدمه ..............................................................................................................

  2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص............................................................................

  2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه...................................................................

  2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی.......................................................................

  2-2-1 مقدمه...............................................................................................................

  2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه  .....................................

  2-2-3 اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است......................

  2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی ..............................................................................

  3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه...............................

  1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی..............................................

  2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی.....................................................................

  2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق.................................................................

  2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه........................

  2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها...........................................

  3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل       

  2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل            

  نمی شود ......................................................................................................................

  2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود......................................................

  2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها..........................................

  2-2-5 تلفیق.................................................................................................................

  2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت..............................................................................

  1-2-3 ارزیابی معامله....................................................................................................

  2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................

  3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت..............................

  2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار......................................................................

  1-2-4 ارزیابی معامله....................................................................................................

  2-2-4 اجاره های سرمایه ای...........................................................................................

  3-2-4 اجاره های عملیاتی..............................................................................................

  4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار......................

  5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها.........................................................

  2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید...................................................................

  1-2-5 ارزیابی معامله....................................................................................................

  2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................

  3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید........................

  4-2-5 شیوه حسابداری.................................................................................................

  2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی.................................................................................

  1-2-6 ارزیابی معامله....................................................................................................

  2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................

  3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا..........................................................

  4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری ...............................................

               5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟..........................

               6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟..................................................................

  7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی.......................................

  2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم........................

  1-2-7 ارزیابی معاملات..................................................................................................

  2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140....................................................................

               3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی...............

               2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی .........................................................

  1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل........................................................................................

  2-2-8- طبقه بندی نسبتها ...........................................................................................

  3-2-8- فرض تداوم فعالیت .............................................................................................

  2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش .............................................................................

               1-2-10: نتیجه گیری.....................................................................................................

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی).......................................................

  1-3 مقدمه..................................................................................................................

  2-3 اهداف پژوهش........................................................................................................

  3-3 روش جمع آوری داده ها............................................................................................

  4-3 قلمرو پژوهش........................................................................................................

  5-3 جامعه آماری.........................................................................................................

  6-3 نحوه گردآوری اطلاعات............................................................................................

  7-3 نمونه گیری.............................................................................................................

  8-3 فرضیه های پژوهش................................................................................................

  9-3 متغیرهای پژوهش..................................................................................................

  10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش........................................................................

  11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش...............................................................................

  12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها...................................................................................

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.........................................................

  1-4 مقدمه..................................................................................................................

  2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80..................................................................................

  3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81..................................................................................

  4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82..................................................................................

  5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83..................................................................................

  6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84..................................................................................

  7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85..................................................................................

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................

  1-5 مقدمه..................................................................................................................

  2-5 خلاصه ای از کل پژوهش..........................................................................................

  3-5 خلاصه یافته های پژوهش........................................................................................

  4-5 نتیجه گیری...........................................................................................................

  5-5 پیشنهادات............................................................................................................

  1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش ..............................................................

  2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.........................................................................

  6-5 محدودیت های پژوهش............................................................................................

  7-5 فهرست منابع ......................................................................................................

  فصل ششم :پیوستها............................................................................................

  1

  منبع:

  استانداردهای حسابداری ایران- نشریه 160- سازمان حسابرسی.سال 1386

  اکبری – فضل ا... – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی – نشریه 129- سازمان حسابرسی.سال1383

  استانداردهای حسابرسی – نشریه 124- سازمان حسابرسی.سال 1379

  ثقفی- علی- فرضیه بازار موثر (کارا) اوراق بهادار و تاثیر آن در حسابداری.تابستان 1372

  جواهری-اسماعیل- قانون ساربینز اکسلی - زمستان 1385- مجله حسابرس- شماره 35

  حساس یگانه –یحیی- 1384- فلسفه حسابرسی- انتشارات علمی و فرهنگی

  حساس یگانه- یحیی- نادری نوعینی-محمد مهدی - درسهایی از فروپاشی انرون در زمینه حاکمیت شرکتها- مجله حسابدار- شماره 192-193- اسفند و فروردین 86 و 87

  دستگیر-محسن- سلیمانیان- غلامرضا- تامین برون ترازنامه ای، رویکرد مقایسه ای اردیبهشت 1386- مجله حسابدار- شماره 182.

  Off Balance Sheet finance (Ron Paterson)- First published in the United Kingdom by THE MACMILLAN PRESS LTD- January 1993

  Off Balance Sheet Financing – What Value does it bring to the frim? – MASTER Thesis – Michael Leigh and Lena Olveren- January 2001

  Report and Recommendations Pursuant to Section 401 (C) of the Sarbanes – Oxley Act of 2002 on Arrangements with off- Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers.

  (Submitted to the president of the united states, the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the United States Senate and the committee on Financial Services of the United States House of Representatives.) June 2004

  What happened to Enron? Anuj Thakur, Samir Kalra, Rahul Karkun. March 2004

   Financial Engineering with Special purpose Entities.

  Bala G. Dharan, Ph. D. CPA- J. Howard Creekmore professor of Accounting- Jesse H. Jones Graduate School of  Management Rice university, Houston – June 2002

  Disclosure in MD& A about off- Balance Sheet Arrangements and Aggregate contractual obligation under section 401 (C) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002- Wilson sonsini Goodrich & Rosati – February 2003.

  The Sarbanes – Oxley Act of 2002.

   Holme Roberts & Owen LLP (HRO) Alert- March 2005


موضوع پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, نمونه پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, جستجوی پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, فایل Word پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, دانلود پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, فایل PDF پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, مقاله در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, پروژه در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, پروژه درباره پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

پایان نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد حسابداری (M. A.) کلیات تحقیق چکیده: در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی و ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حسابداری چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری چکیده هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت ها است. در این پژوهش اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت با معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود ...

ثبت سفارش