پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 32775 173
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله سهام ، نسبت جریان سهام، نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی)، نسبت نقدشوندگی سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان متغیر وابسته و از قیمت سهم، اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش 7 سال و از سال 1382 تا 1388 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه­ای است. برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون های تک متغیره و چند متغیره نشان می دهد بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و  تعداد روزهای معاملاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد.

   

  . مقدمه

  مدیران ارشد شرکت ها که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با در اختیار داشتن اطلاعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوش بین اند و سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در صورتی که تصویر واحد تجاری مطلوب به نظر برسد، انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش می یابد. اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، در چنین شرایطی به منظور متعادل کردن خوشبینی مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می گیرد. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداری می گیرد و به رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. از این رو می توان از محافظه کاری به عنوان ساز و کاری نام برد که اگر به درستی به کار رود، منجر به حل بسیاری از مسائل شرکت ها شود، بنابراین به نظر می رسد که شرکت ها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی  که انتظار می رود در انجام فعالیتهای اقتصادی، سعی در کاهش هزینه و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشوند. به عبارت دیگر شرکت ها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می- کنند.توجه به عواقب اقتصادی گاهی اوقات موجب می شود که صورت های مالی، دیگر با هدف ارائه صادقانه نتایج فعالیت های شرکت تهیه نشوند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عموماً خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد. تمامی روش های مورد استفاده در جهت ارائه سود کمتر از واقع که در چارچوب استانداردهای حسابداری قرار می گیرند منجر به نوعی عدم تقارن اطلاعاتی در شناسایی سودها و زیان ها می- شود ( ابراهیمی کردلر، 1388، 4). عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد.

  ویمین (2005)[1] معتقد است نقدشوندگی، توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین می- باشد. به این معنی که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. او با استفاده از شاخص ها و معیارهای مختلف به بررسی رابطه بین عنصر شفافیت در گزارش اطلاعات و نقدشوندگی بازار پرداخت. نتایج نشان می دهد، شرکت ها با سازوکارهای افشای بهتر و شکاف قیمتی کمتر، از کیفیت بالاتر سهام برخوردارند. در بازار سرمایه ایران تاکنون ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار نگرفته است.

  در این پژوهش نیز به ­دلیل احساس نیاز برای غنی­تر ساختن ادبیات حسابداری در این زمینه و به خصوص در بازار سرمایه ایران، و با توجه به اهمیت نقدشوندگی سهام، به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شده است.

   

   

  1-2. بیان مسأله

  با توجه به اهمیت روز افزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد. نقدشوندگی میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است) گلستن و همکاران[2]، 1985، 73-71). در این پژوهش به بررسی آثار محافظه کاری بر نقدشوندگی سهام پرداخته ایم اما اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟ یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موچود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیرهای معاملاتی شود با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد.

  نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به نقش نقدشوندگی، شناخت عوامل موثر برآن مهم است) رحمانی و همکاران، 1389،40 ). مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه طولانی دارد. واتز[3] (2003)، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همۀ زیان ها را پیش بینی کنید». باسو[4] (1997)، این ضرب المثل را به صورت « گرایش حسابداری به الزام درجۀ بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تایید پذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است.

  بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند( اسیلی و اَهارا[5]، 2004، 1554). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنۀ تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد )چنگ[6] و همکاران، 2009، 152). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست(1384)، ضمن اشاره به سابقۀ مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند. اما قضیۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجۀ وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانۀ بد، عرضۀ سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانۀ خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازار ساز ها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد. بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه های نمایندگی و کاهش قیمت سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز[7]

   

   
   

   اذعان می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران مدیران این انگیزه را ایجاد می کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است نتیجه تحقیقاتی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند( یحیی زاده و همکاران، 1387، 113). در این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام پرداخته می- شود، در واقع پاسخی برای این سؤال بیابیم که چه رابطه ای بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ چرا که توجه اکثر سرمایه گذاران و سهامداران  به نقد شوندگی سهام شرکت ها است. تا کنون در ایران تحقیقاتی در مورد رابطه محافظه- کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام انجام نشده است،  در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از معیار معاملاتی و معیار اطلاعاتی مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود.

  1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایند، در حسابداری محافظه کاری یکی از ویژگی هایی  برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه رسوایی های مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلدکام، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است( کردستانی، امیر بیگی، 1387، 91). همچنین در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم: اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابدری پرداخته اند، اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می دهد. این اثر در شاخص های نقدشوندگی نمایان می گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا، ناکارایی اطلاعاتی را کمتر کرده، از این طریق بر بهبود شرایط بازار و نقدشوندگی بیشتر سهام شرکت ها اثرگذار باشد. لذا نقدشوندگی بیشتر سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار، به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید به کار گرفته شود( چانگ و همکاران، 2009، 155). مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده، 1387، 115). لذا شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نقدشوندگی سهام در کمک به مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. که این خود بر اهمیت موضوع پژوهش تاکید دارد.

  Abstract: The present study examines the relationship between conservatism in financial reporting and stock liquidity in companies listed at Tehran Stock Exchange. The independent variable of the study is conservatism in financial reporting, and the stock liquidity indexes constructing dependent variables include: the number of trading days, trading frequency, trading volume, trading value, free float ratio, stock turnover, free float turnover, trading waiting-time, equity flow ratio, non-liquidity ratio (price effect), liquidity ratio, absolute gap in proposed purchase/sale prices, and relative gap in proposed purchase/sale prices. Control variables are share price, size, book value to market value, and returns fluctuations. The study uses the library method for data collection and extends from 2004 to 2010. Single and multivariate regression models are used to test the hypotheses. Results indicate a negative and significant relationship between the number of trading days and financial Reporting Conservatism of companies listed at Tehran stock exchange.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات پژوهش............................................................................................................. 1

  1-1. مقدمه........................................................................................................................................ 2

  1-2. بیان مسأله .............................................................................................................................. 4

  1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش............................................................................................ 6

  1-4. اهداف پژوهش........................................................................................................................... 7

      1-4-1. اهداف آرمانی ................................................................................................................. 8

      1-4-2. اهداف علمی ................................................................................................................. 8

      1-4-3. اهداف ویژه و کاربردی................................................................................................... 9

  1-5. سؤال‌های پژوهش.................................................................................................................. 10

  1-6. فرضیه‌های پژوهش............................................................................................................... 10

  1-7. تعریف واژه های تخصصی پژوهش................................................................................. 11

  1-8. ساختار پژوهش...................................................................................................................... 15

  ت

   

  عنوان                                                                                             صفحه

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش................................................................... 17

  2-1. مقدمه...................................................................................................................................... 18

  2-1-1. مبانی نظری....................................................................................................................... 19

  2-2. محافظه­کاری........................................................................................................................ 19

  2-2-1. محافظه­کاری شرطی و غیرشرطی ................................................................. 21

  2-2-2. دلایل محافظه­کاری ............................................................................................... 23

  2-2-3. تبیین­های محافظه­کاری ....................................................................................... 25

  2-2-3-1. تبیین قراردادی.............................................................................................. 26

  2-2-3-1-1. قراردادهای استقراض....................................................................... 28

  2-2-3-1-2. قراردادهای مزایای جبران خدمات................................................. .31

  2-2-3-2. تبیین دعاوی حقوقی.................................................................................. 32

  2-2-3-3. تبیین مالیات بر درآمد................................................................................ 33

  2-2-3-4. تبیین قانونی................................................................................................. 35

  ث

  2-2-4. ویژگی مشترک تبیین اقتصادی ......................................................................... 37

  عنوان                                                                                              صفحه

  2-2-5. انتقاد از محافظه­کاری ......................................................................................... 38

  2-2-5-1. نااعتمادی...................................................................................................... 38

  2-2-5-2. پنهان­کاری..................................................................................................... 38

  2-2-5-3. نفی اصول حسابداری............................................................................... 39

  2-2-5-4. سوءگیری....................................................................................................... 39

  2-2-5-5. امر ذهنی........................................................................................................ 39

  2-2-6. دفاع از محافظه­کاری ............................................................................................ 40

  2-2-7. معیار­های محافظه­کاری ...................................................................................... 41

  2-2-7-1. معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (AT)........................................... 42

  2-2-7-1-1. مزایای مدل AT ................................................................................. 49

  2-2-7-1-2. معایب مدل AT ............................................................................... 50

  2-2-7-2. معیار عدم تقارن در رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد................... 51

  2-2-7-3. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بالعکس (MTB)....... 53

  ج

  2-2-7-3-1. مزایای و معایب (MTB) ............................................................... 56

               عنوان                                                                               صفحه

  2-2-7-4. معیار اقلام تعهدی منفی (NA).......................................................... 57

  2-2-7-4-1. مزایا و معایب مدل (NA) ............................................................ 59

  2-2-7-5. معیار اندوخته­های پنهانی (HR)........................................................... 59

  2-2-7-5-1. معایب مدل (HR) ........................................................................... 61

  2-3. نقدشوندگی سهام ........................................................................................................... 61

  2-3-1. تعداد روزهای معاملاتی سهام............................................................................ 63

  2-3-2. تعداد دفعات معامله سهام............................................................................... 63

  2-3-3. حجم معاملات سهام............................................................................................ 64

  2-3-4. ارزش معاملات سهام............................................................................................. 64

  2-3-5. درصد سهام شناور آزاد سهام............................................................................ 64

  2-3-6. گردش سهام............................................................................................................. 65

  2-3-7. گردش سهام شناور................................................................................................ 65

  2-3-8. زمان مورد انتظار معامله سهام........................................................................ 65

  چ

  2-3-9. نسبت جریان سهام ............................................................................................... 65

       عنوان                                                                                       صفحه

  2-3-10. نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی ) ......................................... 65

  2-3-11. نسبت نقد شوندگی سهام ............................................................................ 66

  2-3-12. شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام....................... 66

  2-3-13. شکاف نسبی پیشنهادی خرید و فروش سهام ......................................... 67

       2-4. متغیرهای کنترلی ................................................................................................................ 69

        2-4-1. قیمت سهم ..................................................................................................................... 69

       2-4-2. اندازه شرکت...................................................................................................................... 69

      2-4-3. ارزش دفتری به ارزش بازار ................................................................................................ 70

     2-4-4. نوسان بازده ........................................................................................................................... 70

  2-5. رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام...................... 70

  2-6. پیشینه پژوهش­های انجام شده........................................................................................ 72

  2-7. خلاصه فصل.......................................................................................................................... 79

  فصل سوم: روش پژوهش............................................................................................................... .80

  3-1. مقدمه...................................................................................................................................... 81

  ح

  3-2. جامعه و نمونه آماری........................................................................................................... 81.

         عنوان                                                                                       صفحه

  3-3. روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده­ها...................................................................... 82

  3-4. روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه‌ها............................................................... .83

      3  -4-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده................................................... 84

       3-4-2. ضریب همبستگی.................................................................................................... 85

       3-4-3. آزمون معنی دار بودن r............................................................................................. 86

        3-4-4. آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون......................................................... 87

            3-4-4-1. آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون.................................................. 87

            3-4-4-2. آزمون معنی دار بودن ضرایب...................................................................... 88

      3-4-5. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده...................... 88

  3-5. بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق........................................................ 89

  3-6. آزمون رگرسیون خطی......................................................................................................... 90

  3-7. قلمرو پژوهش......................................................................................................................... 90

  3-7-1. قلمرو موضوعی........................................................................................................ 90

  خ

  3-7-2. قلمرو مکانی............................................................................................................. 90

  3-7-3. قلمرو زمانی............................................................................................................... 90

     3-8. فرضیه های پژوهش.................................................................................................................. 91

     3-9. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش................................................................................... 92

     3-10. خلاصه فصل........................................................................................................................... 97

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش...................................................................... 98

  4-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 99

  4-2. یافته های توصیفی................................................................................................................... 100..            

       4-2-1. آمار توصیفی متغیرها.................................................................................................. 100

       4-2-2. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مشخص نمودن نرمال بودن متغیرها...... 101

  4-3. یافته های استنباطی............................................................................................................... 102

       4-3-1. همبستگی بین متغیرها.............................................................................................. 102

        4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده........................ 103

  4-4. رگرسیون چندگانه به روش Enter.................................................................................... 104

  د

  4-5. خلاصه نتایج آزمون های رگرسیون...................................................................................... 140

  4-6.  خلاصه فصل.............................................................................................................................. 140

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش­........................................................ 142

  5-1. مقدمه........................................................................................................................................... 143

  5-2. تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها........................................................................... 143

       5-2-1. تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.............................................................. 143

       5-2-2. تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تا سیزدهم....................................... 143

  5-3. خلاصه نتایج............................................................................................................................... 144

  5-4. نتیجه گیری کلی....................................................................................................................... 144

  5-5. پیشنهادات پژوهش................................................................................................................... 145

  5-5-1. پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش........................................................................... 145

         5-5-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی...................................................................... 146

  5-6. محدودیت های انجام پژوهش................................................................................................... 146

      5-6-1. محدودیت های مربوط به انجام تحقیق....................................................................... 146

  ذ

      5-6-2. محدودیت های مربوط به تعمیم یافته ها............................................................. 147

  5-7. خلاصه فصل............................................................................................................................... 148

  منابع و مآخذ..................................................................................................................................... 149

  الف. منابع فارسی..................................................................................................................... 149

  ب. منابع انگلیسی.................................................................................................................... 153

  پیوست.................................................................................................................................................. 156

  چکیده انگلیسی............................................................................................................................ 161

   

  منبع:

  لف. منابع فارسی

   ابراهیمی کردلر، علی و شهریاری، علیرضا (1388). «بررسی رابطه بین هزینه­های سیاسی و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، پاییز، ص 16-3.

  احمدپور،احمد و امیر رسائیان (1385).«نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره53.

  اسلامی بیدگلی، غلامرضا و علیرضا سارنج (1387). « انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی دربورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش53، صص3-16.

  اسلامی بیدگلی، غلامرضا و طهماسب مظاهری (1388). «بررسی نظریه­های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز، صص 21-4.

  اکبری، فضل ا... (1385). « تجزیه و تحلیل صورتهای مالی». مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی- سازمان حسابرسی، نشریه 129، چاپ دهم.

  آذر، عادل و منصور مؤمنی. (1381). « آمار و کاربرد آن در مدیریت تهران ». جلد دوم، چاپ ششم، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان (1389). « پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام» . فصلنامه بررسی- های حسابداری و حسابرسی، ش 60، صص 22-3.

  بادآور نهندی، یونس و آمنه ملکی نژاد (1389). « بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارش- های مالی در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره3، صص 99-115.

  بقائی، علی و مجید زارع استحریجی (1386). « عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق

  بنی­مهد، بهمن و تهمینه باغبانی(1388). «اثر محافظه­کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان­دهی شرکت ها». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص 70-53.

  بنی­مهد، بهمن (1385). «تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  پی­نوو، ریموند (1387). «مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

  جبارزاده، سعید (1389). «تبیین رابطه اخلاقیات و فرهنگ با محافظه­کاری و مدیریت سود در نظام حسابداری ایران». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  حساس یگانه، یحیی. « سرمایه گذاران نهادی». ماهنامه حسابدار 1384،ص 164.

  خشنود، سمیرا (1381). « بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

   دلاور، علی (1371). « روش پژوهش در روان­شناسی و علوم تربیتی». تهران، دانشگاه پیام نور.

  دوانی، علامحسین و محمدرضا معینی (1386).« مقررات افشاء عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن». موسسه حسابرسی دایارایان.

  رحمانی، علی و مسعود غلامزاده لداری (1388) « مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه­کاری در گزارش­گری مالی». تحقیقات حسابداری، شماره چهارم، زمستان، صص 129-112.

  رسائیان، امیر و وحید حسینی (1387). « رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 53، صص67-82.

  رضازاده، جواد و ­ عبداله آزاد (1387). « رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارش­گری مالی». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 54، زمستان، صص 80-63.

  رهنمای رودپشتی، فریدون و هاشم نیکومرام و شادی شاهوردیانی (1385). « مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)»، چاپ اول.

  رحمانی، علی وسید علی حسینی و نرگس رضاپور(1389).« رابطۀ مالکیت نهادی و نقدشوندگی در ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش61 ،صص 54-39.

   ساعی، علی (1377). « آمار در علوم اجتماعی». چاپ دوم، تهران، مؤسسه نشر جهاد.

   ساعی، علی (1381). « تحلیل آماری در علوم اجتماعی با نرم افزار Spss for windows». چاپ سوم، تهران، انتشارات کیان مهر.

   سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (1384). « روش‌های پژوهش در علوم رفتاری». چاپ یازدهم. تهران، انتشارات آگاه.

   شورورزی، محمدرضا و عابدین برزگر خاندوزی (1388). « نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه­کاری». فصلنامه حسابدار، شماره 210.

  صلواتی، شاپور و امیر رسائیان (1386). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران». دو ماهنامه نامه مفید، نامه اقتصادی، ش63، صص143 -163.

  فرتوک زاده، حمیدرضا و ساره محبعلی و مریم دولو(1389). « بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قرادادهای آتی در بورس کالای ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،ش 59، صص 78-63.

  فخاری، حسین و نرگس ملامحمدی (1389).« بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

  قائمی، محمدحسین و محمدرضا وطن پرست (1384). « بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوازدهم، ش 41، صص 103-85.

  کردستانی، غلامرضا و حبیب امیربیگی لنگرودی (1387). « محافظه­کاری در گزارش­گری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه­کاری». فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 106-89..

  کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی (1389). « تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه­کاری بر ارزش شرکت». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 59، صص 96-79.

  کردستانی، غلامرضا و ضیاءالدین مجدی (1386). « بررسی رابطه بین ویژگی­های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 48، تابستان، صص 104-85..

  مجتهدزاده، ویدا (1380). « محافظه کاری». مجله حسابدار، شماره 145، ص24.

  مدرس، احمد و فرهاد عبداله­زاده (1387). « مدیریت مالی». جلد دوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم.

  مرادزاده فرد، مهدی و نرگس رضاپور و حجت اله فرزانی(1389). « بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش- های حسابداری مالی، ش3، صص 116-101.

  مشهدی کریمی، مهدی (1387). «بررسی ارتباط بین عدم تقارن در گزارش به­موقع سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، به­عنوان دو معیار محافظه­کاری». پایان­نامه کارشناسی­ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  ملکی­نژاد، آمنه. (1388). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

  مهرانی، ساسان و مهدی محمدآبادی (1388). « روش­های اندازه­گیری محافظه­کاری»، ماهنامه حسابدار، سال بیست و سوم، شماره 206، صص 63-58.

  نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی (1388). « تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران»، فراسوی مدیریت سال دوم شماره8..

  نیکومرام، هاشم و بهمن بنی­مهد (1387). « تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». مجله مدیریت، شماره 77، صص 16-1.

  وستون، بریگام یوستون (1386). « مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه و تألیف حسین عبده تبریزی و فرهاد حقیقی، تهران، نشر آگاه، چاپ دوم.

  وکیلی فرد، حمیدرضا و بهمن بنی مهد (1388). « نقدی بر استانداردهای حسابداری». دانش و پژوهش حسابداری، سال پنجم، شماره 17، تهران، صص 6-1.

  یحیی زاده فر، محمود و جواد خرمدین (1387). « نقش نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 53، صص 101-118.

   

   

  ب. منابع انگلیسی

  Ahmed, A., S, Scott Duellman (2008) ." Evidence on the Role of Accounting conservatism in Monitoring Managers' Investment. " AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section. www.ssrn.com.

  Amihud, Y., H,  Mendelson. and L. H. Pedersen (2005). "Liquidity and asset prices" , Foundations and Trends in Finance 1(4); pp 269-364.

  Agarwal, P(2008). " Institutional Ownership and Stock Liquidity ".

  Brown, S. and Hillegest, S. A (2006), " How Disclosure Quality Affects the Long-run Level of Information Asymmetry" . Working Paper.Georgia State University, Atlanta.

  Basu, S (1997). "The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings.", Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1, 3-37.

  Belkaoui, A.,& Kahl,A(1978)."corporate financial disclosure in canada". Research Monograph No1,Canadian Certified General Accountants Association , Vancouuver.

  Chen, W.P, Chung, H, Lee, C and Liao, W-L (2007). " Corporate Governancc and Equity Liquidity: analysis of S&P Transparency and Disclosure ranking".

  Chung, K ., Elder , J ., Kim, J (2008)."Corporate Governance and Liquidity " journal of Financial and Quantitative Analysis.

  Chung, H., Sheu, H., and Wang, J (2009)." Do firms' earnings management practices affect their equity liquidity?", Finance Research Letters 6, pp.152-158.

  Cueto Diego, C (2009). "Market Liquidity and ownership Structure with weak protection for minority shareholders.", evidence from Brazil and Chile.

  Diamond Douglas, W(1984). " Financial Intermediation and Delegated Monitoring", The Review of Economic Studies 1984;51(3):393-414

  Dennis, PJ., J Weston (2001). "Who's informed? An analysis of stock ownership and informed trading".

  Easley, D., and M.O'Hara (2003). "Microstructure and asset pricing in G.M. Constantinides, M.Harris , R.M. Stulz (ed)", Handbook of the Economics of Finance , edition1, vilume 1, chapter17, pp1021-1051.

  Easley, D., and M. O'Hara ( 2004). "Information and the Cost of Capital", Journal of finance 59, pp 1553-1583.

  Givoly, D., Hayn, C (2000). " The changing time-sries properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?". Journal of Accounting and Economics , 29 (3) , pp 287-320.

  Givoly, dan., Carla Hayn & Ashok Natarajan (2007)." measures reporting conservatism". The Accounting Review, vol. 82, pp  65-106.

  Glsten, L.R., and P.D Milgrom (1985), "Bid ask and Transaction Prices in a Spccialist Market with Heterogeneously informed traders". Journal of Financial Economics,14, pp 71-100.

  Mendelson, H., TI Tunca(2004). " Strategic trading, Liquidity, and information acquisition". Review of Financial Studies.

  Lafond, R ., Lang, M ., Skaife, H (2007). " Earnings Smoothing, Governance and Liquidity". Internatioal Evidence .

  Lafond, R., & Wats, R. L. (2006). " The Information Role of Conservative Financial Statements". http://www.ssrn.com.

  Lafond, R., and R, Watts (2008). " The Information Role of Cosevatism". The Accounting Review (forthcoming).

  Pae, J., Thornton, D., & Welker (2005). " The Link between Accounting Conservatism and the Price to Market Ratio". Contemporary Accounting Research, Vol. 22, 693-717.

  Pae, Jinhan (2007). " unexpected accruals and conditional accounting conservatism, Journal of Business Finance and Accounting". vol. 34, pp. 681-704.

  Pandy, I.M (1981). "Capital Structure and Cost of Capital". Vikas, New Dehli.

  Rubin A (2007). " Ownership level , ownership concentration and liquidity" Journal of financial Markets, 10(3), pp 219-248.

  Ryan, S  (2006). " Identifying conditional conservatism". European Accounting Review 15 (4), pp. 511-525.

  Watts , R . L  (2003) ." Conservatism in accounting , Part A : Explanations and implications".  Accounting Hori Ions , pp   207 – 220

  Watts . R . L., and Roychowdhury , S   (2007 ) ." asymmetric timeliness  Of earnings market – to – book and conservatism in financial reporting". Journal of Accounting  and Economics , 44 , pp 2- 31.

  Wallace, R.S., O.,& Naser, K (1995)." Firm-specific determinants of the comperhensivencss of mandatory disclosures in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong". Journal of Accounting and Public Policy, 14, pp 311-368.

   

  Wang, Richard Zhe., Ciaran Ó hÓgartaigh & Tony van Zijl (2008)." Measures of accounting conservatism: A construct validity perspective". Working paper, Victoria University of Wellington and University College Dublin, .

  Weimin Lio, (2005). " A Liquidity-augmented Capital asset Pricing model". journal of financial Economics, Vol.1, pp 1-41.

  Wolk, H.I ., Francis, J.R, Tearny(1989). " M.G Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach". PWS-KENT Publishing Company 1989.

  Wuchun Chi., chenchin wang (2010)." Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders". The International journal of Accounting 45 , pp 465-489.

  Venkatesh, P.C. and R.Chang,(1986)." information asymmetry and the dealcr's bid ask spread: a case study earnings anddividend announcements". The Journal of Finance , NO.41(5), pp 10


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

ثبت سفارش