پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

مشخص نشده 439 KB 28967 66
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بهمن 85

  بخش اول

  آب وخواص آن

   

  1-1- موجودیت آب

  بعد  از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن  تشکیل  شده است که این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی که اکسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می کند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشکلات زیادی در صنایع می شود.

  در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینکه آب چیست؟ از کجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف کرد؟  چگونه باید با مشکلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به کجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید کرد؟

  آب  ماده ای حیاتی است که حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشکیل می دهد و بعد از اکسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور کلی می توان گفت که منابع موجود آب دو نوع است :

  1- آبهای زیرزمینی

  2- آبهای سطحی

  بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت می باشد.

  1-2-1-  آبهای سطحی

  1- آبهای جوی

  آب باران در پاره ای  نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی که پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی که دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.

  2- آب رودخانه ها

  رودخانه ها و نهرها  بوسیله  چشمه ها  و آبهای  جاری تغذیه می شوندآبدهی آنها  معمولا زیاد  ودر فصول مختلف دارای درجه حرارت متفاوت می باشند.

  3- آب دریاچه ها و مخازن

  آب  دریاچه ها  می تواند  برای  مصارف  شرب  مورد استفاده  قرا رگیرد دریاچه های مصنوعی یا مخازن آب برای مصارف شهرهای بزرگ ویا تنظیم آب مصرفی نیز بکار می روند.

  4- آب دریاها

  عظمت دریاها بشر را از گذشته دور به فکر استفاده از این منابع به منظور مصارف صنعتی وشرب کشانده است  ولی  می دانیم که این عمل  به  سادگی انجام پذیر نیست. آب دریاها 98 % کل آب آزاد موجود در سطح زمین است.

  1-2-2-  آبهای زیرزمینی

  چشمه های رگه های آبهای زیرزمینی می توانند آب خالص طبیعی را با ترکیبی  مناسب برای شرب در اختیار انسان  قرار دهند  ترکیب این آبها به صورت مختلف چون  چشمه جریان آبهای زیرزمینی سفره آبهای آبرفتی و منابع عمیق می باشند.       آلودگیها بسیار متنوعند واز منابع مختلف و به راههای گوناگون وارد آب می شوند.

  علت آلودگی هر چه  باشد  آب  را هنگامی آلوده  می نامیم  که میزان مواد خارجی موجود  در آن به اندازه ای باشد که استفاده از آن سبب بروز اثرات زیان آور به راههای  مختلف  گردد.

  خواص آب به دو دسته فیزیکی وشیمیایی تقسیم می گردد:

  1-3- خواص آبهای آشامیدنی

  1- خواص فیزیکی آب

  2- خواص شیمیایی آب

  1-3-1- خواص فیزیکی آب

  خوش طعم وخوش بو بودن آب دلیل برخوبی آن نمی باشد.چنانچه آبی ممکن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهی قابل نوشیدن نباشد به طورکلی چهار حس انسان در مورد خواص فیزیکی آب قضاوت می کنند:

  1- حس بینایی (برای تشخیص رنگ وکدری )

  2- حس چشایی ( برای تشخیص مزه )

  3- حس بویایی ( برای تشخیص بو )

  4- حس لامسه ( برای تشخیص حرارت آب )

   

   

  1-3-2- خواص شیمیایی آب

  خواص شمیایی آب  با آزمایشهایی که روی  آن انجام می گیرد مشخص می گردد. مهمترین  خواص شیمیایی آب عبارتند از:

  1- خاصیت اسیدی و بازی

  2- قدرت اسیدی

  3- قدرت قلیایی

  4- کربناتها

  5- بی کربناتها

  6- هیروکسیدها مثل سود و آهک

  1-5- سختی آب

  سختی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارد مانند بیکربنات کربنات کلرید سیلیکات ونیترات که بصورت محلول در آب وجود دارند.

  سختی  کل  شامل سختی موقت  یا سختی کربناتی  به اضافه سختی دائم یا سختی غیر کربناتی است. سختی آب در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود وجرم داخل ظرف را تشکیل می دهد.

  بخش دوم

   

  آب در صنایع غذایی

   

   

  2-1- مصرف آب در صنایع غذایی

  استفاده از آب در تمام صنایع وبه ویژه صنعت غذایی امری رایج بوده وبدون حضور این ماده حیاتی انجام فعالیتهای صنعتی غیر ممکن خواهد بود.مثالهای ارائه شده در زیر نمونه هایی ازاهمیت آب درعملیات کارخانه های صنعتی است.

  1- تولید کاغذ منسوجات و همچنین مواد غذایی

  2- انتقال مواد اولیه (چغندر شستشوی خاکستر و رسوبات زائد کوره های بلند ذوب آهن)

  3- آبکشی وشستشو در صنایع (لبنیات نوشابه سازی داروسازی وآبکاری)

  4- سرد کردن محصولات (صنایع آبکاری)

  5- تهویه مطبوع ودهها مصرف دیگر

  مقدارمصرف آب با توجه به فرآیند تولید وسطح فن آوریهای مورداستفاده درهرواحد صنعتی متفاوت می باشد.

  موارد اصلی استفاده های آب در صنعت را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد

  - تولید انرژی از طریق تهیه بخار

  - انتقال حرارت

  - انتقال وجا به جا کردن مواد خام یا محصولات زائد

  - فعالیتهای مکانیکی

  - تولید محصول

  2-2-1- آلوذگیهای ناشی از مصرف آب در فرایندهای صنعتی

  از آنجا که آب حلال خوبی در طی تماس با مواد آنها را در خود حل کرده و همچنین قادر است مواد معلق ریز ونامحلول را نیز با خود نماید به همین دلیل درآب مصرف شده هرفرآیند صنعتی تغییراتی حاصل می شود که ممکن است فیزیکی شیمیایی ویا بیولوژیکی باشد . نمونه های زیر مواردی از این تغییرات می باشند :

  الف- افزایش دما

  ب- انحلال گازها گردوغبار یا محصولات شیمیایی ویا بلعکس حذف گازها

  ج- سوسپانسیون شدن انواع ذرات

  د- انحلال ترکیبات آلی و معدنی مختلف

  ه- ورود روغن گریس ومواذ نرم کننذه مورد استفاده در صنعت

  1-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب

  طی قرن گذشته رشد عظیمی درمصرف آب فرآیندهای صنعتی روی داده است. بر اساس بررسیهای

  انجام شده علت اصلی افزایش مصرف آب صنعتی آب تا سال 1349 افزایش تولید بود بعدازسال 49 این روند شروع به تنزل نموده وحتی دربرخی موارد مصرف آب کاهش یافت  دلایل کاهش مصرف می تواند به صورت زیر خلاصه شود:

  1- محدودیت منابع آب وافزایش میزان آلودگی در اثر ورود فاضلابهای صنعتی

  2- افزایش هزینه تولید آب از جمله هزینه پمپاژ وتصفیه به دلیل آلودگی بالاتر

  3- افزایش هزینه تصفیه فاضلاب تولید شده در صنایع به دلیل فشارهای سازمانهای دولتی

  4- تغییر و به کار گیری فن آوریهای نوین و پیشرفته تولیدی در صنعت

  در زمینه کاهش مصرف آب در صنعت باید به این مساله توجه داشت که مصرف ویژه آب در واحد تولید برای هرصنعت به طورچشمگیری از یک کشور به کشور دیگر واز یک ناحیه به ناحیه دیگردر در همان کشور متفاوت است . به عنوان مثال میزان مصرف آب به ازای هر تن محصول تولید شده روغن نباتی درکارخانه ای واقع در تهران وکارخانه ای دیگردر یکی ازاستانهای کشورمتفاوت است این تفاوتها  به انتخاب فناوری نوع  آب وهوا در دسترس بودن آب  و بسیاری ازعوامل دیگربستگی دارد .

  منابع :

  مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه ترکیان

  مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

  مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست

  برکه های تثبیت فاضلاب  از سری کتابهای سازمان جهانی بهداشت

  تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست

  6- تصفیه فاضلابهای صنعتی

 •  

   

  بخش اول : آب و خواص آن

  1-1- موجودیت آب........................ ........................................................................................1                                                                                                                                                                  

  1-2- منابع آب.........................................................................................................................1                   

  1-2-1- آبهای سطحی............................................................................................................2                  

  1-2-2- آبهای زیر زمینی......................................................................................................2                   

  1-3- خواص آبهای آشامیدنی..............................................................................................2                   

                    1-3-1- خواص فیزیکی آب...................................................................................................2

  1-3-2- خواص شیمیایی آب................................................................................................3                   

  1-4- سختی آب.......................................................................................................................3                   

  بخش دوم: آب در صنایع غذایی...............................................................................................................4

                        2-1- مصرف آب در صنایع غذایی ....................................................................................4 

                    2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ..................................4

   2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ...................................................................5                

    2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ....................................................................6               

     2-4-  مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ........................................................................6              

      2-4-1-  استفاده مجدد آب ...................................................................................................6             

                   2-4-2- بازچرخش یا ریسایکلینگ .....................................................................................6

  2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ..........................................................................7                

      2-5-1- آب خنک سازی ..........................................................................................................8            

      2-5-1-1- انواع سیستم های خنک سازی .........................................................................8              

  بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ..........................................................................................10

   3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی .......................................................................10                

                     3-1-1- صنایع تولید قند وشکر ...................................................................................11

                     3-1-2- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ............................................................... .......12 

                     3-1-3- صنایع نوشابه سازی .....................................................................................12

                     3-1-4 صنایع لبنیاتی ....................................................................................................12

                     3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ..............................................................................13

                     3-1-6- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت .........................................................14

                     3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی .................................................................15

                     3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده .................................15

                     3-2-1-1- مواد معلق ....................................................................................................16

                     3-2-1-2- املاح معدنی محلول ....................................................................................16

                     3-2-1-3- مواد آلی محلول ...........................................................................................16

                     3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ............................................................................................16

                     3-2-1-5- مواد تولید کننده کف .................................................................................17

                     3-2-1-6- رنگ ...............................................................................................................17

                     3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی .....................................................................................17

                     3-2-1-8- میکروارگانیسم ها .....................................................................................17

                     3-2-1-9- مواد شناور .................................................................................................18

                     3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ......................................................18 

                     3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری .........................................18

                     3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری .........19

                     3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی .........................................................20

                     3-3-3- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ..................................................................20

                    3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده... 20

  3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ...................................................................................21                       

  بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ................................................................22

                       4-1- تصفیه فیزیکی ..................................................................................................23

                       4-1-1- آشغالگیری ...................................................................................................23

                       4-1-2- دانه گیری ......................................................................................................23

                       4-1-4- شناورسازی .................................................................................................24

                       4-1-5- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ...............................................24

  4-2- تصفیه شیمیایی ...............................................................................................26                     

  .....................................................................................................26. ph4-2-1- تنظیم                     

                       4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ....................................................................26

                       4-2-3- گند زدایی .....................................................................................................26

                       4-2-4- انعقاد و لخته سازی ..................................................................................27

                       4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم .......................................................27

                       4-3- تصفیه بیولوژیکی .........................................................................................27

                       4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  .......................................................28

  .......................................................................................................28BOD                     4-3-1-1-

  ........................................................................................................28COD4-3-1-2-                

  ..........................................................................................................29TSS4-3-1-3-                

  .......................................................................................................29TDS4-3-1-4-                      

  4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه................................................29                     

  4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیکی...........................................................................29                     

  4-3-2-2- زمان ماند میکروبی...............................................................................29                     

  ...................................................................................................30MLSS4-3-2-3-                      

  ........................................................................................................30F\M4-3-2-4-                      

  4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب.............................................................................30                     

  4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی.........................................................................31                     

  4-3-3-2- کاربرد فاضلاب در زمین.........................................................................32                  

  4-3-3-3- برکه های تثبیت......................................................................................33                  

  4-3-3-3-1- برکه های بی هوازی..........................................................................34                  

  4-3-3-3-2- برکه های اختیاری.............................................................................35                  

  4-3-3-3-3- برکه های هوازی................................................................................35                  

  4-3-3-3-4- برکه های تکمیلی...............................................................................35                  

  4-3-3-3-5- برکه های هوادهی.............................................................................35                  

  4-3-3-4- صافی چکنده...........................................................................................36                  

  4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان.................................................37                  

  4-3-3-6- سیستم لجن فعال...................................................................................37                  

  4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی............................39                  

  4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب.....................................39                  

  4-3-5-1- سپتیک تانک...........................................................................................42                  

  4-3-5-2- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا.......................................44                   

  4-3-5-3- صافی بی هوازی...................................................................................44                  

  بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی.............................................46

    5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی...................46                  

   5-2- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47                

    5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام.......................................................................47               

    5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها....................................................................... 48               

  5-2-2-1- بالکینگ.................................................................................................. 48                 

  ...................................................................................49    5-2-3- اکسیژن محلول                   

  5-2-4- زمان ماند....................................................................................................50                 

    .............................................................................................................51ph5-2-5-                  

  5-2-6- سمیت..........................................................................................................51                 

  5-2-7- دما................................................................................................................52                 

  5-2-8- اختلاط.........................................................................................................53                                  

  5-2-9- میزان جریان ورودی..............................................................................54                  

  5-3- پایستن فرآیند...............................................................................................54                  

   5-3-1- شاخصهای بصری...................................................................................54                 

  5-4- شاخصهای آزمایشی ....................................................................................58                 

  5-5- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها..............................................59                   

   5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات............................................................59                

  ..........................................................................................60 BOD 5-5-2- حذف کم                

  5-5-2-1- حذف بارهای آلی .................................................................................61                 

  5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده..........................................................................62                

  5-5-2-3- دماهای پایین..........................................................................................62                

  افزایش زمان ماند هیدرولیکی.................................................................................63                

  .......................................................................................................63MLVSS افزایش                

  ......................................................................................63  نامناسب PH 5-5-2-4-                 

  5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی.............................................................................64                

  ..................................................................................64  ناکافیMLVSS5-5-2-6-                 

  منابع........................................................................................................................... 66               

   


موضوع پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, نمونه پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, جستجوی پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, فایل Word پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, دانلود پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, فایل PDF پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, تحقیق در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, مقاله در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, پروژه در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, پروپوزال در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, تز دکترا در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, پروژه درباره پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست چکیده در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت چکیده: استفاده از منابع توان پالسی در فرآیندهای مختلف پلاسما با توجه به ارتباط برقرار شده بین آنها رو به افزایش است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این مورد، طراحی منابع توان پالسی با هدف کاهش تلفات و افزایش راندمان، می تواند تاثیرات مهمی درکاربردهای پلاسما داشته باشد. اساس فناوری سیستم توان پالسی بر پایه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت چکیده: استفاده از منابع توان پالسی در فرآیندهای مختلف پلاسما با توجه به ارتباط برقرار شده بین آنها رو به افزایش است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این مورد، طراحی منابع توان پالسی با هدف کاهش تلفات و افزایش راندمان، می تواند تاثیرات مهمی درکاربردهای پلاسما داشته باشد. اساس فناوری سیستم توان پالسی بر پایه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) چکیده روش جذب سطحی از روشهای موثر در حذف فلزات و از جمله فلز نیکل می باشد. در این تحقیق از شلتوک برنج اصلاح شده بازی به عنوان ماده جاذب استفاده شده است. از آنجا که این جاذب ماده ای طبیعی با سطح تماس بالا می باشد، علاوه بر توانایی بالا در جذب فلز، ارزان قیمت و در دسترس است و عملیات جذب را مقرون به صرفه می نماید. ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده آنزیم لیپاز کربوکسیلیک استر هیدرولازی است که بر روی‌تری آسیل گلیسیرول جهت آزاد سازی اسیدهای چرب،گلیسریدها و گلیسیرول عمل می‌کند. کشف توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده‌ای را در زمینه کارایی‌های این آنزیم آغاز کرد. در این مطالعه با آگاهی از توانایی تولید آنزیم لیپاز متصل به غشا سلولی توسط گونه قارچی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: طراحی فرآیند چکیده در حال حاضر غشاها جایگاه ویژه ای در صنایع جداسازی مختلف پیدا کرده اند و کاربردهای وسیعی در زمینه های گوناگون جداسازی اعم از محلول های مایع و گازهای مختلف دارا می­باشند. تکنولوژی غشا یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در صنعت امروز است که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی و دارویی گسترده است. بیشتر غشاهایی که ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک چکیده زدایش آلاینده ­های آلی پرخطر از آب­های زیرزمینی و پساب، یکی از مهم­ترین موضوعات ضروری در تحقیقات زیست­محیطی است. فنل­ها و ترکیبات فنلی به عنوان آلاینده­های پرخطر شناسایی شده­اند. تکنولوژی­ها و فرآیندهای متعددی برای تصفیه پساب­های صنعتی توسعه یافته است. به دلیل هزینه سرمایه­گذاری نسبتاً بالا و ...

ثبت سفارش