پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

مشخص نشده 1 MB 29290 141
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قدیم:۱۸,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

  بهمن 1390

  چکیده:

  از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است. فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع  بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر، باانتخاب سازمانهای فرمانداری و جنگلداری به عنوان مطالعه موردی انجام شده است. در این پژوهش سعی شده تامدلهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات و عملکرد شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک از مدلها مناسب ترین مدل به عنوان مدل مفهومی پژوهش انتخاب شد.پژوهش 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری در این پژوهش 300 نفر بود که در مجموع 100 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و جمع آوری شد و همین تعداد درتجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. بررسیهای آماری بااستفاده از روش مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS  انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه ها تمامی تایید شدند.

  فصل اول:کلیات و طرح تحقیق

  مقدمه:

  بررسی تاریخچه فناوری اطلاعات نشان می دهد که تاریخ استفاده از فناوری اطلاعات به دوران هایی بر می گردد که انسان برای تبادل دائم اخبار و اطلاعات از وسایلی مانند آتش، دود یا پرچم استفاده می کرد. اما آنچه که امروزه از این مفهوم مورد نظر است، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای تبادل اطلاعات است.

  الوین تافلر، روند ظهور فناوری اطلاعات در حیات بشری را به نحو جالبی مطرح می کند. وی معتقد است که اگر پنجاه هزار سال گذشته حیات بشر را به 800 دوره، هر دوره 62 سال تقسیم کنیم، 650 دوره را انسان در غارها گذرانده است و طی 70 دوره توانسته است فقط به نحو موثری با دیگران ارتباط داشته باشد و طی شش دوره آخر شاهد یک کلمه چاپ شده بوده و در دو دوره اخیر توانسته است زمان را اندازه گیری کند و در آخرین دوره از کامپیوتر استفاده کرده است و شاهد فناوری اطلاعات بوده است (Kanter, 1987).

  سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. ولی در مفهوم خاص منظور کامپیوترهای رقمی است که در دهه 1940 پا به عرصه وجود گذاشته اند. اولین کامپیوتر رقمی، کامپیوتری بود که تحت عنوان Mark 1 توسط گروهی از مهندسان شرکت IBM در سال 1944 ساخته شد و سپس در سال 1947 کامپیوتری به نام FNIAC  و در سال 1951 نخستین کامپیوتر تجاری به نام Univae 1   به مرکز آمار آمریکا تحویل داده شد.

  پیشرفت فناوری کامپیوتر، افزایش سرعت پردازش و ارزان شدن و کوچک شدن کامپیوتر از لحاظ حجم همگی باعث شد که سازمان ها به سوی استفاده از کامپیوتر گرایش یافته و در دهه 1970 میزان شش صد هزار کامپیوتر به دو میلیون در سال 1981  رسید به طوریکه سال 1982 سال فناوری اطلاعات اعلام شد.

  امروزه تقریبا هر سازمانی که نسبتا پیشرفته باشد، حتما از سیستم های کامپیوتری برای انجام وظایف خود استفاده می کند؛ از این رو، در این زمان فناوری اطلاعات و مدیریت و نقشی که در عملکرد فردی و سازمانی بازی می کنند از اهمیت زیادی برخوردار شده است و چه بسا مبالغ گزافی توسط سازمان ها به این امر اختصاص می یابد.

  1-1 بیان مساله:

  از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است.لکن تحقیقات اندکی در زمینه  میزان رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی انجام شده است. و پاسخ قطعی این سوال که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر دارد یا خیر، بدون جواب مانده است.

  صاحبنظران در تعریف سیستم اطلاعات می گویند: یک سیستم اطلاعات، اطلاعات را از محیط سازمان و عملیات داخلی آن جمع آوری نموده، ذخیره ساز ی و توزیع می نماید تا از عملکردهای سازمانی و تصمیم سازی، ارتباطات، هماهنگی، کنترل، تحلیل و تصویرسازی پشتیبانی کند. سیستم های اطلاعاتی بخشی از یک سلسله فعالیتهای ارزش افزا برای جذب، تبدیل و انتشار اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیری مدیریت، بالا بردن سطح عملکرد سازمانی می باشد.

  سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا می باشد . معمولاً نیروهای لازم برای اجرا و نگهداری سیستم عبارتند از : مدیر مرکز کامپیوتر ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس ها ، اپراتورها ، کارکنان مسئول اطلاعات ورودی / خروجی ، کنترل کیفیت ، تهیه اطلاعات ، و دیگر کارکنان پشتیبانی . برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن افزایش عملکرد فردی و سازمانی است.

  فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع  بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.

  سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز از این مساله مستثنا نیستند زیرا مدیران وجود فناوری اطلاعات در این سازمانها را بعنوان یک ضرورت یافتند و سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام داده اند. حال سوال اینجاست که  بودجه و منابع صرف شده در این بخش به چه میزان در عملکرد سازمانهای دولتی موثر بوده است ؟ آیا سرمایه گذاری انجام شده از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار بوده است؟ آیا کاربران از این تکنولوژی رضایت دارند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق است؟استفاده از IT چه تاثیری بر عملکرد کارکنان سازمان دارد؟

  محقق در پی این است که جوابی برای این سوالها در سازمانهای دولتی شهر نوشهر بیابد و ارتباط بین فناوری اطلاعات  و عملکرد فردی و سازمانی را در این سازمانها توصیف کرده و مشکلات و نارساییهای آن را تبیین کند و راه حلی در جهت رفع این مشکلات بیابد.

  2-1 ضرورت تحقیق:

  امروزه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی با توجه به سرمایه گذاری و کاربرد بیشتر آن درسازمان های دولتی اهمیت بیشتری می یابد. اگرچه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی در تئوریهای اداره امور دولتی ومدیریت دولتی در ابتدای راه خود قرار دارد اما یک سری مطالعات با عنوان ادبیات مدیریت اطلاعات دولتی با تمرکز بر سرمایه گذاری بر روی سیستم های اطلاعات در سازمانهای دولتی از سال 1980 شروع شد. بامرور این مطالعات میتوان دریافت که بیشتر مطالعات توصیفی هستند.( Bozeman & Bretschneider, 1986; Stevens & McGowan, 1985) این تحقیق به بخشی از این ادبیات از لحاظ نظری کمک می کند.

  از سوی دیگر، این تحقیق به بخش کاربردی مدیریت دولتی نیز کمک می کند. مدیران دولتی همواره در عصر اطلاعات به چالش کشیده می شوند. مهمترین و اساسی ترین چالش آنها این است که چگونه موفقیت سیستم اطلاعات را ارزیابی کنند، چگونه تخصیص منابع دولتی به این سیستم ها را توجیه کنند وآیا مطمئن باشند که موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در ارتباط با چالشهای عصر اطلاعات و به خصوص در دستیابی به پاسخ این سوال که آیا موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد، کمک می کند.

  با توجه به آزمون نشدن این تحقیق در سازمانهای دولتی شهر نوشهر، انجام این تحقیق می تواند به مدیران سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز کمک کند تا در مورد فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد فردی و سازمانی آگاهی بیشتری داشته باشند و در تصمیم گیری های کلان سازمان در مورد استفاده و سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، تصمیم های بهتری را اتخاذ کنند.

  3-1 اهداف تحقیق:

  هدف اصلی:

  1. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان

  2. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی

  هدف فرعی:

  تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد مصرف کنندگان نهایی

  تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد سازمان

  تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی

  تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد سازمان

  تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد مصرف کننده نهایی

  تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد سازمان

  4-1 فرضیات تحقیق:

  فرضیات اصلی:

  1.فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  2. فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  فرضیات فرعی:

  1 کیفیت سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  2. کیفیت سیستم در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  3. کیفیت اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  4. کیفیت اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  5. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  6. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  7. کاربرد سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  8. کاربرد سیستم در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.

  5-1 چارچوب مفهومی تحقیق:

  تنوع مدلها و رویکردهای سنجش فناوری اطلاعات مورد استفاده محققان بسیار زیاد است، بحث در مورد برتر ی یک مدل بر سایر مدل ها همچنان ادامه دارد، مدل های اولیه سنجش اثربخشی  سازمانی، بر هدف استوار بوده اند. به گونه ای که هر چه ستاده سازمان به هدف بیشتر نزدیک باشد گفته می شود سازمان اثربخش تر است و از آنجا که تشریح هدف های سازمانی اساسا دشوار است، مدل های مبتنی  بر هدف رضایت بخش تلقی نشدند. این امر سبب شد ه مدل های سیستمی پیشنهاد شود، مدل های مبتنی بر سیستم بر نتایج خاصی تمرکز نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع  سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرآیندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)

  رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی  و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد.(رابینز، 1383)

  با توجه به همه توضیحات ارایه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.

  6-1 مدل تحلیل تحقیق:

  مک لین و دی لون (1992) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، 2003)

  7-1 اصطلاحات و واژگان کلیدی:

  کیفیت سیستم: کیفیت سیستم بدین مساله توجه دارد که آیا در سیستم اشکالی وجود دارد یا نه، کیفیت سیستم، سازگاری با کاربر واسط، استفاده آسان، سرعت پاسخگویی در سیستم های تعاملی، مستند سازی و گاهی اوقات، کیفیت و مراقبت از رمزهای برنامه است. (  (Seddon and kiew, 1994

  کیفیت اطلاعات: به جا بودن، صحت، ارتباط و به فرمت اطلاعاتی که در یک فناوری اطلاعات ایجاد می شود مرتبط است . ( (Seddon and kiew, 1994

  کاربرد سیستم: منظور استفاده حقیقی از سیستم اطلاعات است. کاربرد سیستم میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شغلهای کاربران و تعداد دفعاتی که از بسته های فناوری اطلاعات در شغلشان استفاده می کنند، است . (Huff, Igbaria, Pavir, 1989)

  رضایت کاربران: رضایت متقابل بین کاربران و سیستم اطلاعات را بررسی میکند.رضایت کاربران شایستگی سیستم،اثربخشیسیستم، کارایی سیستم و رضایت عمومی از سیستم را در بردارد.          (Yip, 1992)

  تاثیر فردی : تاثیر مستقیم اطلاعات بر عملکرد کارکنانش را بررسی میکند. تاثیر فردی با بهره وری وظیفه ،خلاقیت دروظیفه،رضایت مشتری و کنترل مدیریت اندازه گیری میشود.Torkzadeand doll, 1998) )

  تاثیر سازمانی: اثر سیستم اطلاعات بر تمام عملکرد سازمانی را بررسی می کند. تاثیر سازمانی با کاهش هزینه های مدیریت دولتی، بهبود تصویر سازمانی، افزایش عملکرد داخلی و رضایت مشتری اندازه گیری می شود. (Sabherwal, 1999)

  8-1 روش جمع آوری اطلاعات:

  برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.

  9-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری:

  جامعه آماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران سازمانهای جنگلداری و فرمانداری شهر نوشهر انتخاب شده است و روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است.

  10-1 روش تجزیه و تحلیل:

  در این تحقیق به دو روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده های به دست آمده از محل پرسشنامه پرداخته می شود. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه هایی نظیر فراوانی به تحلیل ویژگی های جامعه پرداخته شد. و در سطح استنباطی برای تعیین نرمال بودن از نمودارهای هیستوگرام و کیو-کیو (Q-Q) استفاده شده است. و چون تمامی متغیرها نرمال بودند برای تعیین همبستگی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  11-1 قلمرو تحقیق:

  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق سازمانهای دولتی شهرهای نوشهر است. مطالعه موردی جنگلداری و فرمانداری نوشهر

  قلمرو زمانی: تحقیق از اسفند سال 89 شروع و تا پایا ن آذر 90 پایان می یابد.

  قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر پس از بررسی پیشینه نظری در مورد فن آوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی، محدود به متغیرهای یاد شده خواهد بود.

  Abstract:

  Information Technology and its effect on organizations is one of the issues that attract lots of attention in recent decades.

  IT can be like a two side (two way) sword. It is source of more advantages, but it has created some new chance to infract or draw off the benefits from people.

  By realizing this issue, organization should be able to identify the advantages and utilize them to increase the organization's performance and identify the danger of it and abstain to prevent reduction of performance.

  The purpose of this research is to peruse the relationship between IT and personal and organizational performance of state organization in Noshahr by selecting Gubernatorial and Forest Service as acase study.

  In this research is tried to indentify the models about IT and performance and then evaluate the weakness & strength points of each model to choose the most suitable model as conceptual model.

  The research include of two main hypotheses and 8 subsidiary hypotheses. Statistical society was 300 people in this research and 100 questionnaires have been distributed to sample and collected and these numbers of questionnaires are being criterion of analysis.

  Statistical survey has been done by using suitable statistical method and SPSS software. The results indicate that all of the hypotheses have been approved.

   The researcher has concluded that high quality of system and information, and more satisfactoriness of user and system consumption increase the personal and organizational performance of state organization.

  منابع

   

  آبتین، عبدالعزیز،(1381) ، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتباطات بین سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ شده دانشگاه شهید بهشتی.

  آقایی، عسل (1388) ، فناوری اطلاعات و نقش آن بر عملکرد سازمان، مجله مدیریت و توسعه، شماره 40، ص .67

  حافظ نیا، محمد رضا 1382)) ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت)، تهران.

  خاکی، غلامرضا (1384)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت، چاپ دوم.

  زاهدی، شمس السادات، (1382)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، چاپ سوم، تهران، انتشارات علامه طباطبایی.

  صرافی زاده، اصغر و علی پناهی، علی (1380)، سیتم های اطلاعاتی مدیریت، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، انتشارات میر، تهران.

  عادل آذرو مومنی، محمد(1381)، " آمار و کاربرد آن در مدیریت"، نسخه ششم، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

  علی احمدی، علیرضا و شراکیم شمس عراقی (1384)، فناوری اطلاعات و کاربرد های آن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

  فرشید، محمدنژاد، فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد منابع انسانی، مجله تدبیر، شماره 94 ، ص 41.

  زاهدی، شمس السادات، (1382)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، چاپ سوم، تهران، انتشارات علامه طباطبایی.

   

   

  منابع لاتین

  Becker, R.E., Huselid, M.A. & Ulrich, D., (2001). The HR scorecard: linking people, strategy, and performance. Boston, MA: Harvard Business School Press.

  Bennon, Paul and Davis. (2009) “The language of informatics, the  nature of information system”.

  Bozeman, B. & Bretschneider, S. (1986). Public management information system: Theory and prescription. Public Administration Review, 46, 475-487.

  Bretschneider, S. (1990). Management information systems in public and private organizations: An empirical test. Public Administration Review, 50, 44-53.

  Child, J. (1988). Information Technology and Organization, In K. Urabe, J. child & T.Kagano (Eds), Innovation & Management: International Comparisons, Berlin: Walter de gruyler.

  Cron, W.L. & Sobol, M. (1983) The relationship between computerization and performance: A strategy for maximizing the economic benefits of computerization. Information & Management, 3, 171-181.

  Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13, 319-340.

  Delone, W.H. & McLean, E.R. (1992). Information system success: The quest for the dependent variable. Information system research, 3, 60-90.

  Doll, W.J. & Torkzadeh, G. (1998) Developing a multidimensional measure of system use in organizational context. Information & management .33.171-185.

  Garrity, E.J. & Sanders, G.L. (1998). Dimensions of information system success. In E.J. Garrity & G.L. Sanders , Information success measurement. Hershey, Pa: Idea Group Pub1.

  Glorfeld, K. (1994). Information technology: Measures of success and impact. Unpublished doctoral dissertation. University of Arkansas, Little Rock, AR.

  Hamilton, S. & Chervaney, N.L. Evaluating information system effectiveness: Part I, Comparing evaluation approaches. MIS Quarterly, 5, 55-69.

  Igbaria, M. Pavri,F. N. ,& Huff,S.L. (1989) Microcomputer application: An Vancouver look at usage. Information and management, 16 , 187-196.

  Johnston, H. R. & Vitale, M. R. (1988). Creating competitive advantage with inter-organizational information systems. MIS Quarterly, 12, 153-165.

  Kim. E. & Lee. J. (1999). Critical issues in the network era. Information Resources Management Journal, 4, 14-23.

  Millman, Z. & Hartwick, J. (1987). The impact of automated office systems on middle managers and their work. MIS Quarterly, 11, 479-490.

  Palvia, P. C. & Palvia, S. C. (1999). An examination of the IT satisfaction of small-business users. Information and Management, 35, 127-137.

  Rencher, A. V. (1998). Multivariate statistical inference and application. New York, NY: John Wiley & Sons.

  Rosenberg, D. (2007). Rethinking gender. Newsweek may 21, 2007: 50-57.

  Rocheleau, R. (1999).The political dimensions of information systems in public administration. In G. David Garson, Information technology and computer applications in public administration: Issues and trends. Hershey, PA: Idea Group Publ.

  Sabherwal, R. (1989). The relationship between information system planning sophistication and information system success: An empirical assessment. Decision sciences. 30, 137-167.

  Seddon, P.B. & Kiew, M.Y. (1994) A partial test and development of the Delone and Mc Lean model of IS success. Proceeding of the International Conference on information system, Vancouver, BC, Canada (ICIS 94), 99-110.

  Stevens, J. M. & McGowan, R. P. (1985). Information systems and public management, New York, NY: prager.

  Strassmann, Paul A.(2006). Five steps to improve your information productivity, Baseline Magazine.

  Woodroof, J. B. & Kasper, G. M. (1998). A conceptual development of process and outcome user satisfaction. Information Resources Management Journal, 11(1), 37-42.

  Yuthas, K. & Young, S.T. (1998). Material matters: Assessing the effectiveness of materials management IS. Information & Management, 33(3), 115-124.

  Zeffane R,M. (1999). Structure control in high and low user. User Organization In Australia Information and Management, 23, 30-45.

  Zmud Robert W. (1987). An empirical in investigation of the dimensionality of the concept of information, Dexision Science, 9(2), 187-195.

  Zuboff, S. (1987); “Technologies that inform ate: implications for human resource management in computerized industrial work place.

   

 • فصل اول: کلیات و طرح تحقیق. 1

  مقدمه: 2

  1-1 بیانمساله: 3

  2-1 ضرورتتحقیق: 4

  3-1 اهداف تحقیق: 5

  4-1 فرضیاتتحقیق: 5

  5-1 چارچوبمفهومیتحقیق: 6

  6-1 مدل تحلیل تحقیق: 7

  7-1 اصطلاحاتوواژگانکلیدی: 7

  8-1 روشجمعآوریاطلاعات: 8

  9-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری: 8

  10-1 روشتجزیهوتحلیل: 8

  11-1 قلمروتحقیق: 9

  1-2 بخشاول: فناوریاطلاعات. 11

  1-1-2 اطلاعات: 12

  2-1-2 فرق داده و اطلاعات: 12

  3-1-2 سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات: 13

  4-1-2 رابطه فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی: 14

  5-1-2 نقش اطلاعات در سازمان: 16

  6-1-2 نظریه های تاثیر نظام اطلاعاتی بر سازمان: 16

  7-1-2 رویکردهای سازمان به فناوری اطلاعات: 18

  8-1-2 چارچوبهایی برای استفاده از اطلاعات: 19

  9-1-2 مدل سیاسی فناوری اطلاعات: 24

  10-1-2 فناوری اطلاعات و سطوح سازمان: 26

  11-1-2 فناوری اطلاعات و توانمند سازی کارکنان: 26

  12-1-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان. 28

  13-1-2 فناوری اطلاعات و ارگونومیک: 29

  14-1-2 کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان: 30

  15-1-2 ماهیت سازمان های دولتی: 33

  16-1-2 کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی: 33

  17-1-2 تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی: 35

  18-1-2 تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد فردی: 37

  2-2 بخشدوم :عملکرد 38

  1-2-2 مفهوم عملکرد: 39

  2-2-2 عملکرد فردی: 40

  3-2-2 متغیرهای موثر بر عملکرد فردی: 41

  4-2-2 عملکرد سازمانی: 44

  5-2-2 ویژگی های سازمانهای با عملکرد برتر 45

  الف )چشم انداز و ماموریت سازمان: 45

  ب)هدف های بلند پروازانه: 45

  ج)تفکر استراتژیک: 45

  3-2 بخشسوم: رابطهفناوریاطلاعاتوعملکرد 51

  1-3-2 فناوری اطلاعات و نیروی انسانی: 52

  2-3-2 فناوری اطلاعات و ترکیب نیروی کار: 52

  3-3-2 تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی: 53

  4-2 بخشچهارم: پیشینهومدلمفهومیتحقیق. 60

  1-4-2 تحقیقات دووت و همکارانش.. 61

  2-4-2 تحقیقات هنیتز و همکارانش: 61

  3-4-2 دیگر تحقیقات: 62

  4-4-2 مدل مفهومی تحقیق: 64

  5-4-2 مقایسه مدل های ارزیابی موفقیت فناوری اطلاعات مک لین و دلون  با مدل سدون و کیوو تری و استدینگ.. 66

  6-4-2 مدل ارزیابی فناوری اطلاعات دلون و مک لین. 67

  5-2 بخشپنجم: 72

  معرفیجامعآماری. 72

  1-5-2 آشنایی با سازمان جنگلداری: 73

  2-5-2 آشنایی با فرمانداری: 83

  فصلسوم:روشتحقیق. 85

  1-3 جامعهآماری: 86

  2-3 نمونهآماری: 86

  3-3 حجمنمونه: 87

  4-3 ابزارسنجش: 87

  5-3 مقیاساندازهگیریتحقیق: 87

  6-3 رواییوپایاییپرسشنامه: 90

  7-3 آزمونآماری: 92

  فصلچهارم:تجزیهوتحلیلدادهها 92

  1-4 تحلیلدادهها: 93

  1-1-4 تحلیل جمعیت شناختی: 93

  ب) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات: 94

  ج) فراوانی پاسخگویان به متوسط استفاده از سیستم. 95

  د) فراوانی متوسط میزان دفعات استفاده از کامپیوتر 96

  2-4 وضعیتنرمالیته 97

  1-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص اطلاعات: 98

  2-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص کیفیت: 99

  3-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص استفاده: 100

  4-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص رضایت: 101

  5-2-4آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد  فردی: 102

  6-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد سازمانی. 104

  3-4آزمونفرضیات: 105

  1-3-4 فرضیات اصلی. 105

  2-3-4 فرضیات فرعی. 105

  فصل پنجم:نتیجه گیری. 110

  مقدمه: 111

  1-5 خلاصهفرآیندتحقیق: 111

  2-5 نتیجهگیری: 112

  3-5 پیشنهاد ها: 115

  1-3-5 پیشنهاد برای سازمان مورد مطالعه 115

  2-3-5 پیشنهاد برای سایر محققین. 117

  خلاصهفصل: 117

  منابع. 118

  پیوست   123


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , پروژه درباره پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی , رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت دولتی گرایش: تحول چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول) چکیده: فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد. فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. تحقیقات نشان داده­اند که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول چکیده: در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین بکارگیری ICT با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

ثبت سفارش