پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان

مشخص نشده 1 MB 29327 151
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۹,۶۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.

  گرایش بازرگانی

  1390 زمستان

  چکیده :

  سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند.                           
  این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید  و امکان اجتناب  از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده  و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه  و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش  توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه  بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی  موارد ذیل می باشد  که  دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت  و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -مقدمه:

  تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

  امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی است. اصول اساسی تأمین اجتماعی  را  می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. روایت شده است که ایشان پیر مرد مسیحی ای را  دید که از مردم گدایی می کرد. آن حضرت از احوال او سؤال کرد، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی است که چندی است از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

   از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در  بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

  فخر رازی ،یکی  ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می شود،رحم کنید پیش خود گفتم این است معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: "سوگند به عصر که انسان در خسارت است " آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی است که آب می شود (همان ماخذ،96).

  بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها  بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از

  آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

  ‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است در مفهوم کلی، تأمین اجتماعی، حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، از کارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غیره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای این حمایت نوعی قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه است. در این میان، ایجاد یکپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنیت جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله نقش‌های  اجتماعی نظام تأمین اجتماعی هستند. به موازات، ایجاد زمینه‌های رقابت ‌پذیری در بخش اقتصاد و ارتقای کارآمدی نظام توزیع و با توزیع جامعه در زمره وظایف اقتصادی نظام‌های تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند‌( همان ماخذ،9)

   

   

   

   

  2-1- بیان مسئله

  سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
  می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی  می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های  تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

  طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

  این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و.....) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

  3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

  طی چند سال اخیرشاهد تغییرات زیربنائی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که تمامانشات گرفته ازبرنامه سوم وچهارم پنج ساله دولت درجهت رشد و توسعه اقتصادی است.قسمتی از این برنامه تاکید به تغییر مالکیت صنایع و شرکت های دولتی دارد.دولت نیزبرنامه جامع ای را در ارتباط با انتقال مالکیت ،از بخش دولتی به خصوص تدوین نموده که براساس این برنامه ها به تدریج و با ایجاد  زمینه های لازم مالکیت و سهام اکثریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد.بالتبع نکته ای حائز اهمیت است تعمق بیشتری در این رابطه می طلبد آثار جانبی این حرکت و پیامدهای ناشی از تغییرات مالکیت و نیروی انسانی شاغل در این بخش ها خواهد بود زیرا عملا دولت خود بطور مستقیم عهده دار امور رفاهی پرسنل مذبور نخواهد بود ،بلکه قشرعظیم کارکنانی که تا دیروز کارفرمای آنها دولت بود با این اقدام تحت پوشش کارفرمایان بخش خصوصی قرار خواهند بود.و به خیل مشمولان قانون سازمان تامین اجتماعی افزوده خواهد بود . (داودآبادی فراهانی؛1376، 15)

  نکته مهم قابل ذکر حجم و گستردگی این اقدام می باشد و این در حالی است که به علل مختلف  از جمله اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه که شاغل در بخش خصوصی قریب به 75 درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را در برداشته و درآمد حاصل ازحق بیمه سهم عظیمی در تامین مالی سازمان دارد(95 درصد) باعث شده که فاصله هزینه های سازمان با درآمدهایشان روز به روز نزدیکتر شود و با افزایش فزاینده دریافت کنندگان از مزایای سازمان تامین اجتماعی ،اگر روند کنونی ادامه یابد با وضعیت ضعیفی که سازمان در سرمایه گذاری ذخائر خود داشته ،شاید سازمان چند سال بعد قادر به ایفای تمام تعهدات خود در سطح مطلوب و حتی کنونی نبوده و باتوجه به اینکه استفاده کنندگان ازمزایای سازمان تامین اجتماعی را عمدتا قشر کارگر تشکیل می دهد که ازجمله اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه به حساب می آید می توان چنین استنباط کرد که عدم پرداخت حق بیمه کارگران ازطرف کارفرمایان از یک طرف نوعی اجحاف به این قشرآسیب پذیر جامعه می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی ازنظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده پایه گذاری شده و باتوجه به نرخ حق بیمه متوسط یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری محسوب می شود(یزدانی،نیکوپور،فلاح زیارانی؛1385، 24)

  این مطالعه برای اولین بار در سطح سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان انجام می گیرد و رویکرد آن شناخت عوامل موثر در عدم پرداخت حق بیمه از جانب کافرمایان می باشد تا با مشخص شدن این عوامل راه کارهای مناسب برای برطرف کردن این مساله در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان فراهم گردد.

  Abstract:

  Social Security trustee organization providing insurance coverage of workers who are subject to special rules and so has the diversity and heterogeneity are many, varied wage dispersion  In both public and private sector, employment in a single workshop To very large companies and ultimately rules Nahnahngy That any attempt to develop a social stratum of the insured are protected.

  This heterogeneity is a difficult and rather impossible to implement a comprehensive monitoring And avoid paying the premium has doubled And the need for accurate identification and assessment of current capacity to pay premiums and modify them causes Talk worker and the employer share of the premium reduction, especially in recent months has raised a serious manner.Alpha

  This study aimed to investigate the causes of non-payment of premium By employers is the social security organization in Zanjan province.

   Research methods in this study is descriptive and inferential The goal is to use the methods - descriptive - survey For data analysis descriptive statistics and inferential statistics were used Research tools for data collection with a questionnaire was formulated hypotheses raised Reliability and validity of the analysis and the sample was distributed.

  The results show that the reasons for employers to avoid paying social security premiums to the following organizations are The high premium rates that is of higher importance And then the next inspection of workshops, high labor cost of personnel, to help the government and lack of knowledge of employers pay the premiums, Unwillingness of workers to deposit insurance is important Finally, according to research results to reduce this phenomenon Recommended proposals to the Social Security Organization.منابع

  منابع فارسی

  1-آذر،عادل؛مومنی،منصور(1380)"آماروکاربردآن درمدیریت"جلد دوم؛انتشارات سمت؛تهران

  2-آراسته خو؛محمد(1374) "تامین اجتماعی درایرن وجهان"ناشردانشگاه پیام نور

  3-ابراهیم نژاد ،روح اله (1381)"طراحی الگوی مناسب محک زنی رقابتی"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه

  4-اعتضادپور،ناهید؛رجبی راد،فهیمه(1375)"تامین اجتماعی درایرن"؛چاپ دوم؛تهران؛موسسه پژوهشی تامین اجتماعی

  5- بیابانگرد، اسماعیل؛(1384) روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، چاپ اول

  6-داودآبادی فراهانی، محمد(1376)"بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه واقعی کارگران بخش خصوصی توسط کارفرمایانشان"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

  7- حافظ نیا،محمدرضا(1386)"مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی"؛تهران:انتشارات سمت

  -8ساندرز،پیتر(1387)"رشداقتصادی وتامین اجتماعی جنبه هایی ازتجربه اخیردرآسیا،فصلنامه تامین اجتماعی" ،شماره سوم

  9-سازمان تامین اجتماعی اداره کل امورپرسنلی سیرتحولات تامین اجتماعی درجهان:تهران؛(1369)

  10- سازمان تامین اجتماعی(1386)" مجموعه قوانین سازمان تامین اجتماعی"چاپ اول انتشارات جنگل،جاودانه

  11- سازمان تامین اجتماعی(1373)" سازمان گزارش کارشناس سازمان بین المللی کاردرایران تجزیه وتحلیل وبررسی تامین اجتماعی پیش بینی وپیشنهادات ترجمه امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی" :تهران

  -12.....سازمان تامین اجتماعی (1389)" ماهنامه اقتصادایران"سال دوازدهم، شماره 32-33، بهار و تابستان

  -13..... سازمان  تامین اجتماعی استان زنجان، (1390) واحدآماراستان زنجان

  -14سرمد،زهره؛بازرگان،عباس؛حجازی،الهه(1381)"روشهای تحقیق درعلوم رفتاری"؛تهران:انتشارات آگاه

  -15سپهرجوان،علی(1385)"شناسایی چالش ها وراهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک"پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت فن آوری اطلاعات؛دانشگاه علامه

  -16شکری،علی(1375)"ارزیابی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی درایران"چاپ دوم تهران:موسسه پژوهشی تامین اجتماعی

  17-شیبانی،احمدعلی(1353)"کلیات علم بیمه"تهران:چاپ زیباجلددوم

  18- صندوق تامین اجتماعی (1390) ماهنامه سال هفدهم شماره739شهریورومهر1390

  -19طالب،مهدی(1368)"تامین اجتماعی درایران" ؛ناشربنیاد فرهنگی رضوی؛انتشارات آستان قدس رضوی

  -20عمرانی،حیدرقلی (1350)"مقدمه ای بربیمه های اجتماعی ازدید توسعه اقتصادی واجتماعی" :تهران چاپ سکه

  -21قشقایی،محمدحسین(1390)"مجموعه قوانین سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد سازمان تامین اجتماعی"تهران چاپ پنجم

  -22غدیری،زهرا؛عقیقی،محمد(1384-1385)"آگاهی ورضایت بیمه شدگان :کاربردی فناوری اطلاعات درنظام تامین اجتماعی "؛فصصلنامه علمی –پژوهشی رفاه تامین اجتماعی ،سال نهم،شماره 32

  -23لواسانی،سیدمحمد(1387)"شناسایی موانع پیاده سازیبیمه های الکترونیکی درصنعت بیمه وارائه راهکارهای آن براساس مدل بلوغ الکترونیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد قزوین

  24-محمدصالحی(1384)"حقوق زیان دیدگان" تهران:انتشارات سمت

  -25مهدوی ایزدی،میترا(1388)"مقاله ارزیابی اقتصادی ومقایسه تطبیقی بیمه شدگان اجباری،اختیاری وحرف ومشاغل آزاد"

  26-موسوی سجاد،سیده حمیده؛راغفر،حسین(1389)"اطلاعات نابرابروکارآیی دربازاربیمه تصادفات اتومبیل ایران"؛فصلنامه صنعت بیمه سال 25،شماره2 تابستان 1389

  -27مومنی،منصور(1386)"آماروکاربردآن درمدیریت"جلددوم؛انتشارات سمت؛تهران

  -28میرزایی،حبیب؛میرزاخانی،آتوسا(1379)"ضرورت واهمیت نظارت برتوانگری مالی شرکتهای بیمه درشرایط آزادسازی"

  29-نیکوپور،حسام؛ریاضی،محسن(1388)" مقاله سازمان تامین اجتماعی ورشدوتوسعه اقتصادی" پژوهشی رفاه تامین اجتماعی ،سال نهم،شماره45

  -30هانت،ای،ک،(1358)"تکامل نهادهاوایدئولوژی های اقتصادی" ترجمه سهراب بهداد؛شرکتهای سهامی؛کتابهای حبیبی؛تهران

  31-وزارت اقتصاد ودارائی سیاستهای حمایتی ازقشرهای آسیب پذیر(1371)تهران  چاپ دوم

  32-یزدانی،فرشید؛نیکوپور،حسام؛فلاح زیارانی،علی(1385)" سازمان تامین اجتماعی مسائل وچالش ها درحوزه سرمایه گذاری " مقاله تخصصی تامین اجتماعی

  -33پناهی،بهرام (1376)"اصول مبانی نظام تامین اجتماعی " تهران :موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

  34- کاویانی،کورش (1389) مقاله ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی موضوع عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی -پژوهشی رفاه تامین اجتماعی ،سال نهم،شماره55

  -35کریمی،آیت(1382)"کلیات بیمه"پژوهشکده بیمه مرکزی؛تهران،چاپ دوم

   

  منابع لاتین

  -1 Alan L. Gustman, Thomas L. Steinmeier؛ Projecting behavioral responses to the next generation of retirement policies Volume: Research in Labor Economics, Volume: 28,  (2008)

  -2  Douglas Sikorski ؛ The Global Financial Crisis(2011) Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Volume: 93, (2011)

  -3Early Retirement؛ Kristian Bolin, Matias Eklof, Daniel Hallberg, Soren Hojgard, Bjorn Lindgren؛Volume: (2008)

  4- FangLee Cooke(2011) Labour market regulations and informal employment in China: To what extent are workers protected؛Journal of Chinese Human Resource Management؛Volume: (2011)

  -5 Goul Andersen؛ From the Edge of the Abyss to Bonanza – and Beyond. Danish Economy and Economic Policies؛Volume:  (2011)

  -6Harris,R.I.D.(1995),Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling London:Prentic Hall.

  -7Johamsen,D.(1998). Statistical Analysis of Cointegration rectors, Journal of

  Economic Dynamics and Control, Vol.12,PP.231-254

  8- Jorgen Goul Andersen(1980)- (2011) From the Edge of the Abyss to Bonanza – and Beyond. Danish Economy and Economic Policies (1980)–(2011)

  9- Kristian Bolin, Matias Eklöf, Daniel Hallberg, Soren Hojgard, Bjorn Lindgren

  Early RetirementContributions to Economic Analysis, Volume:  (2008)

  -10Lawrence H. Thompson(2004),"Social security and economic growth"ISSA,

  Social security documentation, No.28

  -11Maureen Morrin, Susan Broniarczyk, J. Jeffrey Inman(2011)Fund assortments, gender, and retirement plan participationInternational Journal of Bank Marketing Volume: (2011)

  12- Mercy Akosua Akortsu, Patience Aseweh Abor(2011)Financing public healthcare institutions in Ghana؛Journal of Health Organization and Management Volume: (2011)

 • چکیده ...........................................................................................................................1

  فصل اول کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه .................................................................................................................... 3

  2-1- بیان مسئله ..............................................................................................................5

  3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................6

  4-1- هدف اصلی تحقیق ...................................................................................................7

  1-4-1-اهداف فرعی تحقیق................................................................................................7

  5-1- سوالات تحقیق ........................................................................................................8

  6-1-فرضیات تحقیق.........................................................................................................8

  7-1-روش تحقیق ............................................................................................................9

  7-1-1-روش گردآوری اطلاعات ........................................................................................9

   فصل دوم ادبیات تحقیق

  1-1-2-مقدمه................................................................................................................12

  2-1-2-تاریخچه ...........................................................................................................13

  3-1-2-تاریخچه بیمه درایران...........................................................................................13

  1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران........................................................15

  4-1-2-تعریف واژه بیمه..................................................................................................18

  5-1-2-عناصر تشکیل دهنده بیمه.......................................................................................18

  6-1-2-انواع بیمه..........................................................................................................19

  7-1-2-بیمه مسئولیت......................................................................................................20

  8-1-2-بیمه تجاری........................................................................................................20

  بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

  2-2-1 مقدمه................................................................................................................21

  2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی.........................................................................................21

  3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی...........................................................................................22

  4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ..............................................23

  5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان .............................................................................23

  6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک................................................................................26

  7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی .................................................................................26

  8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان.........................................................................28

  بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

  1-3-2-تعریف تامین اجتماعی ..........................................................................................30

  2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه    ...............................................................................30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران.............................................................................31

  4-3-2-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان ........................................................34

  5-3-2-فعالیت ..............................................................................................................35

  6-3-2-وظایف..............................................................................................................36

  7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران.................................................................................36

   8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ................................................................43

   9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور...................................................45

  10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی .............................................................................46

  11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران........................................................48

  12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه................................................................................................................50

  13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان............................................................................59

  14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران...............................63

  15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها................67

  16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین...........................................................70

  17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین...........................................................................71

  18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته.................................................................................71

  19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان........................................73

  20-3-2-مزایای کوتاه مدت..............................................................................................74

  21-3-2-مزایای بلند مدت................................................................................................74

  22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار...................................................................................78

  23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران...........................................79

  24-3--2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی..............................................................84

  25-3--2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان...............................................................................84

  26-3--2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی........................75

  27-3--2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت..................................................86

  28-3--2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی..............................................................86

  بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق

  1-4-2-پیشینه تحقیق داخلی.............................................................................................. 89

  2-4-2-پیشینه تحقیق خارجی ............................................................................................90

  فصل سوم روش تحقیق

  1-3-مقدمه ..................................................................................................................93

  2-3-متغیرهای تحقیق .....................................................................................................93

  3-3-روش تحقیق ..........................................................................................................94

  4-3-روش های گردآوری داده های تحقیق............................................................................94

  5-3-جامعه آماری..........................................................................................................95

  6-3-نمونه آماری...........................................................................................................95

  7-3-تعیین حجم نمونه......................................................................................................96

  8-3-روش نمونه گیری....................................................................................................96

  9-3-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) .............................................................................97

  فصل چهارم تحلیل آماری

  1-4-مقدمه.................................................................................................................104

  2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات...................................................................................104

  2-2-4-آماراستنباطی....................................................................................................105

  3-4-تحلیل توصیفی......................................................................................................105

  4-4-تحلیل استنباطی.....................................................................................................118

  فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

  1-5-نتیجه گیری..........................................................................................................129

  2-5- یافته های اطلاعات جمعیت شناختی...........................................................................130

   -5-3 یافته های پژوهش ازفرضیه ها................................................................................130

  4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق.........................................................................................132

  5-5-محدودیت های تحقیق..............................................................................................133

   6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده..............................................................................133

  منابع ........................................................................................................................135

  پیوست ها ..................................................................................................................138

  چکیده لاتین ...............................................................................................................142


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, پروژه درباره پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش:بیمه چکیده بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : تحول چکیده: بررسی وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق حاضر ...

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی چکیده با توجه به توسعه فضای رقابتی میان چالش جلب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری بیشتر، تداعی می‌کند شرکت ها و سازمان ها با توسل به استراتژی های جدید بازاریابی در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان شان باشند. یکی از راهبردهای نیل به این هدف، راهبرد بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری است. موضوع کیفیت زندگی کاری و ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.) " گرایش بیمه" چکیده: این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران – دانا-آسیا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه ...

گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) چکیده امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، سازمان ...

ثبت سفارش