پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران)

word 1 MB 29329 106
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قدیم:۲۴,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته: MBA

  (زمستان 1390)

  چکیده :

                امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است.

           در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که باید آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. از جمله این موضوعات "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش" است.

           در راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه  کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور ج.ا. ایران ارائه داده است.

  کلید واژه: دانش، مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت، سازمان تحقیقاتی

  فصل اول

  مقدمه و کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

  آنچه که در این فصل به آن می پردازیم، بیان کلیاتی از تحقیق صورت گرفته می باشد. با ذکر موضوع تحقیق، مسئله تعریف و بیان می گردد و با اشاره مختصر به ضرورت و اهمیت تحقیق به بیان اهداف اصلی ما از پرداختن به چنین موضوعی می پردازیم.

  در ادامه با توجه به هدف گذاری ما در این تحقیق، سوالات، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق و نیز روش تحقیق ذکر می گردد. همچنین برای اینکه خوانندگان عزیز و ما برداشت یکسانی از موضوعات مطرح شده داشته باشیم، به تعریف واژگان کلیدی در این فصل پرداختیم. البته در فصل بعدی به صورت کاملتر و دقیق تر به تشریح این مفاهیم به همراه مفاهیم دیگر می پردازیم.

  در پایان این فصل به بیان بعضی از مشکلات و محدودیت هایی که در خلال انجام کار بویژه انجام کارهای میدانی با آن ها روبرو شدیم، می پردازیم. 

   

  2-1 موضوع تحقیق

  موضوع تحقیق عبارت است از: " بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی (موردکاوی در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی )" 

  3-1 تعریف و بیان مسئله

  عصر حاضر، عصر تغییرات است. سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط متغیر و آشوبناک کنونی به چالش ها پاسخ داده و تهدیدات را تبدیل به فرصت نمایند، از یکسو نیازمند خلاقیت و نوآوری هستند و از سوی دیگر برای تحقق خلاقیت و نوآوری، دانش و سرمایه های فکری منبع اصلی و کلیدی بشمار می روند. این امر موجب شده است تا حرکت جامعه بشری به سمت "جامعه دانش محور" سرعت بگیرد تا حدی که تمام ابعاد توسعه بشر امروز با صفت "دانش محور" مزین شود.

  امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. پیتر دراکر به عنوان پدر علم مدیریت، با تایید این موضوع، دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی می نماید.

  در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که باید آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. از جمله این موضوعات "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش" است.

  این مقاله با استفاده از ادبیات "مدیریت دانش"، و "سازمان های تحقیقاتی" و نیز به پشتوانه فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در طی سال های اخیر، تلاش دارد تا با شناخت مشخصه های اصلی سازمان های تحقیقاتی و معرفی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در این گونه سازمان ها، آن ها را در شناخت و تحلیل موضوعات فوق و نیز توسعه مدیریت دانش در عرصه های مختلف سازمانی کمک نماید.

  4-1  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  در سالهای اخیر مدیریت دانش سازمانی به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است. برای مواجه با یک اقتصاد دانشی و شرکت در رقابت های مبتنی بر دانش، هر سازمان باید قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند.

  دستیابی به دانش نهان افراد دارای موانعی است نظیر:

  ناشناخته بودن عناصر و حیطه های دانش ضمنی افراد

  ناآشنایی با موانع فرهنگی، فنی و سازمانی دستیابی به دانش سازمانی بر پایه تولید، کسب، غنی سازی و بازیابی دانش

  شناخت  ناکافی فنون و روشهای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار سازمانی

  شناخت ناکافی با نحوه چیدمان دانش ضمنی در پیشبرد و  ارتقای کیفیت فعالیت های سازمانی

          همچنین اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند(داونپورت[1]،1998)، احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و نیز نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت است.

          از بخش های آسیب رسان به دانش سازمانی صنایع، ریزش(به دلیل بازنشستگی، ترک سازمان، ازکارافتادگی، فوت و جابجایی) نیروهای خبره آن است.

          برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش برای طراحی و پیاده سازی موفق مدیریت دانش و سیستم های آن ضروری است.

          اشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این تحقیق را بوجود آورد.

  5-1 اهداف تحقیق

  این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:

  شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

   اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

  تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

   

  6-1 سوالات تحقیق

  بطور کلی مهم ترین سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد:

   عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی کدامند؟

  کدام یک از عوامل نقش مهمتری در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

   

  7-1 تعرف واژگان کلیدی

          دانش: از دیدگاه ماراکاس[2] (1999) "دانش" معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، "اطلاعات" یا "داده" تلقی می شود.

          مدیریت دانش: گاندی[3](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.

          تحقیق و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4]، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظور ابداع کاربردهای جدید، مورد بهره برداری قرار بگیرد.

  8-1 روش تحقیق

           روش انجام این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده است و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، تحقیق به پایان رسیده است.

  9-1 قلمرو تحقیق

          قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی و سازمانی تحقیق به شرح زیر می باشد:

  قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه مدیریت دانش قرار دارد.

  قلمرو زمانی: این تحقیق در خلال سال های 1389 تا 1390 انجام پذیرفته است.

  قلمرو مکانی-سازمانی: این تحقیق در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی مستقر در تهران انجام شده است.

   

  10-1  محدودیت های تحقیق

        در این تحقیق با بعضی از محدودیت ها مواجه شده ایم که به شرح زیر می باشد:

  میزان شناخت کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور از مدیریت دانش

  آشنایی کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور با فلسفه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی

  دشواری دستیابی به مدیران ارشد سازمان تحقیقات

  الزام رعایت ملاحظات امنیتی-حفاظتی در فرآیند مصاحبه ها، توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها

   

  فصل دوم

  ادبیات تحقیق

  بخش اول

  سازمان های تحقیقاتی

  1-1-2 مقدمه

  برای اینکه بتوان یک سیستم مدیریت دانش مناسب برای سازمان تحقیقات طراحی، پیاده سازی و اجرا نمود، قبل از هر کاری می بایست سازمان های تحقیقاتی را بشناسیم و با شناخت کافی از سازمان، کارکنان و دیگر ارکان آن به این امر بپردازیم. با توجه به این مهم در این بخش به تعاریف گوناگون سازمان های تحقیقاتی، وجوه تمایز این گونه سازمان ها با دیگر سازمان ها و چالش های کاری آن ها پرداخته شده که به شرح آتی می باشد. 

  2-1-2  ماهیت تحقیق و سازمان تحقیقاتی

  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[5]، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظور ابداع کاربردهای جدید، مورد بهره برداری قرار بگیرد(شاهمیرزایی، 1389).

  تحقیق در اصطلاح، به علم و فن یا حرفه ای اطلاق می شود که در اثر آن مجهولاتی در حوزه های علمی، اقتصادی یا اجتماعی روشن و نمایان می شود. تحقیق را می توان مجموعه فعالیت ها دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها به واقعیت پی برده و روش های تحقیق ابزارهای دستیابی به این واقعیات اند(عرب مازار و همکاران، 1388).

  فعالیت های تحقیق و توسعه سه نوع تحقیق شامل تحقیقات پایه(بنیادی)[6]، تحقیقات کاربردی[7] و تحقیقات توسعه ای را پوشش می دهند.

  تحقیقات پایه عبارت است از تحقیقات ابتدایی که برای کسب دانش علمی جدید انجام می گیرد. این نوع تحقیقات، یافته های علمی را در قالب قوانین کلی و با استفاده از طرحها و نظریه های تبیینی پایه ریزی می کنند. نتایج تحقیقات پایه ای به طور کلی دارای ارزش مبادلاتی نیست و معمولاً در نشریات علمی چاپ می شود یا به نهادها و دانشگاه های متقاضی این نتایج، ارسال می شود.

  تحقیقات کاربردی به منظور تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافته های تحقیقات پایه و یا به منظور تعیین روش های جدید یا راه های به دست آوردن برخی هدفهای خاص از پیش تعیین شده و به منظور حل مشکلات معین به اجرا در می آید.

  تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت است از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته. سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید(عرب مازار و همکاران،1388).

  سازمان هایی که با عنوان سازمان های تحقیقاتی نامیده می شوند ساختار، ماموریت و وظایف یکسانی ندارند; اما در مقابل، ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر سازمان ها جدا می کند. این ویژگی ها باعث تمایز آن ها از بنگاه های تجاری، دانشگاه ها و شرکت های مشاوره می شوند. این وجه تمایز در وهله اول در تعریف این سازمان ها و سپس در گستره فعالیت آن ها به چشم می خورد(ضیایی، 1387).

  در یک تقسیم بندی کلی می توان کلیه سازمان هایی را که فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهند به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول دانشگاه ها، دسته دوم بخش های تحقیق و توسعه[8] بنگاه های تجاری و دسته سوم سایر سازمان ها. نام مناسب برای دسته سوم از نظر انجمن سازمان های تحقیق و فناوری مستقل اروپا[9]، سازمان های تحقیق و فناوری است. از نظر این انجمن، سازمان های تحقیق و فناوری عبارتند از: سازمان هایی که فعالیت غالب آن ها ارائه خدمات تحقیقاتی، توسعه فناوری و نوآوری به شرکت ها، سازمان های دولتی و سایر مشتریان است.

  لیتنر[10](2005)، این سازمان ها را به عنوان سازمان هایی که کسب و کار اصلی تحقیق و توسعه با هدف افزایش و بهبود عملکرد و نوآورانه مشتریان خود تعریف کرده است(ضیایی، 1387).

  چنانکه مشخص است، چنین تعاریفی طیف وسیعی از سازمان ها را شامل می شود، اما در عین حال می توان وجه تمایز این سازمان ها با دانشگاه ها را در این دانست که فعالیت غالب دانشگاه ها و موسسات مشابه، فعالیت آموزسی است. همچنین فعالیت غالب در شرکت ها، تولید و فروش کالا و خدمات می باشد، در صورتی که فعالیت غالب در این سازمان ها، تحقیق و توسعه و خدمات وابسته به آن است. از سوی دیگر، تفاوت این سازمان ها با شرکت های مشاوره فنی این است که سازمان های تحقیقاتی به طور همزمان هم سودآوری و هم ارائه یک کالای عمومی را دنبال می کنند، اما شرکت های مشاوره تنها به دنبال سودآوری هستند. به هر حال، گاهی سازمان های تحقیقاتی به صورت رقیب شرکت های مشاوره فنی درمی آیند(ضیایی، 1387).

   

  Abstract:

  The present era is the era of changes. This has caused the human community movement to be speeded up toward a knowledge based society to the extent that all aspects of toady development have gained the property of knowledge based.

  Nowadays, the knowledge is the main source of power and gaining power depends on production of knowledge and science and managing them. Peter Dracker who is known as the father of management science confirms this point and he believes that knowledge is the base of competition in infra industrial society.

  In this regard, knowledge based organizations such as research organizations need to apply knowledge management instruments in this agitated environment for creating innovations. In order to achieve this goal, these organizations are faced with huge amounts of knowledge management issues which shall be considered and researched. One of these issues is identification of key factors of knowledge management success.

  In line with addressing this necessity, the present research aims to present a pattern suitable for key factors of knowledge management success through investigating theoretical and practical principles of knowledge management and studying the key factors of effective success in knowledge based organizations in one of defense research organizations of Iran

  .

  Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge management pattern, key factors of success, research organization

  منابع و مراجع

  ]1[:عرب مازار, عباس. جمشیدی, محمد تقی. صالحیان عمران, ابوالفضل. " آسیب شناسی تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی". مجله تدبیر. شماره207. 1388.

  ]2[: بندریان، رضا."توانا سازهای تجاری سازی در سازمان های تحقیقاتی". سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. 1384.

  ]3[: شاهمیرزایی، وحید. " مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه". مجله تدبیر. شماره 159. 1384.

  ]4[: ضیایی، مظاهر. "دانش، نوآوری و توسعه دانایی محور". انتشارات پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. 1387.

  ]5[: سرحدی، مهیار. محمدرضایی بیگدلی، حسن."مدیریت سازمان های تحقیقاتی; مدیریت بر مدیریت ناپذیرها". انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. 1380.

  ]6[: فتحیان، محمد. بیگ، لیلا. قوامی فر، عاطفه " نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه". مجله مدیرساز. شماره17. 1383.

  ]7[: حسنوی،رضا. اخوان،پیمان. سنجقی،ابراهیم." عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش". انتشارات آتی نگر. 1390.

  ]8[:  اخوان، پیمان. باقری، روح اله." مدیریت دانش از ایده تا عمل". انتشارات آتی نگر. 1389.

  ]9[:  اکبرپور شیرازی، محسن. کاظمی صفت. "مطالعه تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش". اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1386.

  ]10[: کشاورزی، علی حسین. "موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش در سازمان ها". اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1386.

  ]11[: دری، بهروز. طالب نژاد، احمد. "بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" . فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 49. 1387.

  ]12[: جلالی، محمد جواد. افرازه، فاطمه. نظافتی، نوید. " طراحی و بکارگیری نرم افزار سیستم جامع مدیریت دانش(مطالعه موردی وزارت راه و ترابری ج.ا. ایران)" . پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. 1386.

  ]13[:عبدالکربمی، مهوش. " مدیریت دانش، فن آوری و خلاقیت و نقش های آن ها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندها". چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت. 1382.

  ]14[: خدیور، آمنه. الهی، شعبان. " مدیریت استراتژیک دانش از نظریه تا اجرا" . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. 1387.

  ]15[:مقدم، علی امین. ستوده ریاضی، مریم. " ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات". پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. 1384.

  ]16[: شفیعا، محمد علی. متولیان، سید علیرضا. رهنمافرد، سید محسن. " ارئه مدلی کاربردی در برنامه ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی". اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1386.

  ]17[: زعفریان، رضا. اسماعیل زاده، مونا. شاهی، نساء. ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط. مجله توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم. 1387.

  ]18[:  طاهری، پریسا. تقوی فرد، محمد تقی. "بررسی چالش های سیستم مدیریت دانش در وزارت تعاون". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]19[:  امین طهماسبی، حمزه. رحیمیان، مونا. توکلی مقدم، رضا. " استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در پروژه ها". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]20[:  یحیی آبادی، مرتضی. نجمی، علی. صمدی، عباس. علیمحمدی، عباس. "شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار در پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه مدل رگرسیونی". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]21[: هاشم پور، لیلا. غائبی، امیر. "بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]22[: رزمی، زهرا. عباسی، راحله. "طبقه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]23[: حسنوی، رضا. غضنفری، محمد جواد. عبادی، محمدباقر. "چالش ها و موانع مستند سازی دانش ضمنی کارکنان و ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از آن ها: مطالعه موردی در یکی از سازمان های صنعتی کشور". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]24[:   "بررسی تاثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در جهت کسب مزیت رقابتی". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]25[: عباسی فسارانی، ملیحه. "مقایسه شرکت های فناوری اطلاعات در زمینه آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش از بعد اندازه سازمان". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]26[: آذر، عادل. هادی زاده، میلاد. احسانی، علی. "سنجش عوامل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی(مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]27[: خدیور، آمنه. قاضی زاده هاشمی، ساره. شاهرکنی، حبیب اله. "تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو". سومین کنفرانس مدیریت دانش. 1389.

  ]28[: اخوان، پیمان. نجمی، علی. نظری، سحر. "شناسایی فاکتورهای دانشی کلیدی در حرکت زنجیره های تامین شرکت های خودروسازی ایران بسوی مدیریت دانش". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]29[: موسی خانی، محمد. عباسی، مریم. "آمادگی سازمانی جهت پذیرش فرآیندهای مدیریت دانش: مدل مفهومی". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]30[: علی ئی، مریم. اشرفی، بزرگمهر. "ارائه مدلی برای تسهیم دانش بر اساس فرآیند سلسله مراتبی: مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1389.

  ]31[:ارباب شیرانی، بهروز. "فرآیند و الزامات خلق دانش در سازمان های ایرانی". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1388.

  ]32[: بامداد صوفی، جهانیار."عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در وزارت تعاون". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1388.

  ]33[: جعفری فارسانی، جواد. "توسعه قابلیت های سازمانی و استراتژی های مدیریت دانش". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1388.

  ]34[: فرهی، رضا. نهاوندی، بیژن. کزازی، علیرضا. "تعیین و اولویت گذاری مشخصه های ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش سازمانی در مراکز تحقیقاتی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1388.

  ]35[: ارباب شیرانی، بهروز. سورانی، جمشید. "بررسی چالش های پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش". دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. 1388.

   

  [36] Ajmal,M., Helo, P., and Tauno, K.L. (2010), Critical Factors For Knowledge Management in Project Business, Journal of  Knowledge Management, Vol. 14, No. 1, Pp. 156-168.

  [37] Akhavan, P., Hosnavi, R. and Sanjaghi, M. (2009), Identification of Knowledge Management Critical Success Factors in Iranian Academic Research Centers, Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 2, No. 4, Pp. 276-288.

  [38] Bartlett, M.S. (1950), Test of Significance in Factor Analysis, British Journal of Psychology, Vol. 3, Pp. 77-85.

   [39] Bhatt, G.D. (2001), Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques and people, journal of knowledge management, Vol. 5, No. 1, Pp. 68-75.

   [40] Bixler, C. (2002), Knowledge Management: A Practical Solution for Emerging Global Sequrity Requirements, KM World, Vol. 11, No. 5, Pp. 18-27.

  [41] Bourdreau, A. and Couillard, G. (1999), Systems Integration and Knowledge Management, Information Systems Management, Vol. 16, No. 4, Pp. 24-32.

  [42] Buckman, R. (1999), Collaborative Knowledge, Human Resource Planning, Vol. 22, No. 1, Pp. 22-23.

  [43] Chourides, P., Longbottom, D. and Murphy, W. (2003), Excellence in Knowledge Management: An Empirical Study to Identify Critical  Factors and Performance Measures, Measuring Business excellence, Vol. 7, No. 2, Pp. 29-45.

  [44] Cohen, S. and Backer, N. (1999), Making and Mining Intellectual Capital: Method or Madness, Training & Development, Vol. 53, No. 9, Pp. 46-50.

  [45] Davenport, T. and Klahr, P. (1998), Managing Customer Support  Knowledge, California Management Review, Vol. 40, No. 3, Pp. 195-208.

  [46] Davenport, T. H., De Long, D. W. and Beers, M. C. (1998), Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, Pp. 43-54.

  [47] Davenport, T. and  Probst, G. (2002), Knowledge Management Case Book  Best Practices, 2nd Ed., Wiley, New York.

  [48] Davis, T. (1996), Managing Knowledge-Work Support Functions, Journal of General Management, Vol. 22, No. 1, Pp. 68-86.

  [49] Day, J. and Wendler, J. (1998), Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies, the Mckinsey Quarterly, No. 1, Pp.19-25.

  [50] Thompson, B. (2004), Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications,Washington, DC, US: American Psychological Association, Pp. 27-48.

  [51] Drew, S. (1997),From Knowledge to Action: The Impact of  Benchmarking on Organisational Performance, Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, Pp. 427-441.

  [52] Egbu, C. (2004), Managing Knowledge and Intellectual Capital for Improved Organisational Innovations in the Construction Industry: An Examination of  Critical Success Factors, Construction and Architectural Management, Vol. 11, No. 5, Pp. 301-315.

  [53] Gandhi, S. (2004), Knowledge Management and Reference Services, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 30, No. 5, Pp. 368-381. 

  [54] Greco, J. (1999), Knowledge is Power, Journal of Business Strategy, Vol.20, No. 2, Pp. 18-22.

  [55] Greengard, S. (1998), Will Your Culture Support KM, Workforce, Vol. 77, No. 10, Pp. 93-94.

  [56] Hickins, M. (1999), Xerox Shares its Knowledge, Management Review, Vol. 88, No. 8, Pp. 40-45.

  [57] Holcomb, L. and Keegan, B. (2002), Strategic Plan for Knowledge Management, NASA Knowledge Management Team, Washington, DC.

  [58] Holcomb, L. and Keegan, B. (2002), Strategic Plan for Knowledge Management, NASA Publication.

   [59] Hsieh, C., Yang, H. and Lin, B. (2002), Roles of  Knowledge Management in Online Procurement Systems, Industrial Management & Data systems, Vol. 102, No. 7, Pp. 365-370. Ka, Vol. 23, No. 3, pp. 187-200.

  [60] Kaiser, H.F. (1958), The Varimax Criterion for Analytic in Factor Analysis, Psychometr

  [61]: Karabag,A.(2010), Critical barrier and success factors for implementing knowledge management in organization, CEMS Doctoral Seminar.

  [62] King, W. (1996), IS and The Learning Organisation, Information Systems Management, Vol. 13, Pp. 78-80.

  [63] Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1960), Small-Sample Techniques, The NEA Research Bulletin, Vol. 38, P. 99.

  [64] Lee, S.M. and Hong, S. (2002), An Enterprise-Wide Knowledge Management system Infrastructure, Industrial management & Data Systems, Vol. 102, No. 1/2, Pp. 17-25.

  [65] Leibowits, J. (1999), Key Ingredients to the Success of an Organisation`s Knowledge Management Strategy, Knowledge and Process Management, Vol. 6, No. 1, Pp. 37-40.

  [66]: Luis, C. (2010), Influence of Critical Success Factors of Knowledge Management on the Innovation Performance of Colombian Organizations.

  [67] Marakas, G.M. (1999), Decision Support Systems in the Twenty-first Century, prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

  [68] Mertins, K., Heisig, P. and  Jens, V. (2003), Knowledge Management, Concepts and Best Practices, Springer.

  [69] Moffet, S., Mc Adam, R. and Parkinson, S. (2003), An Empirical Analysis of Knowledge Management Applications, Journal of Knowledge management, Vol. 23, No. 3, Pp 6-26.

  [70] Numprasertchai, S. and Igel, B. (2005), Managing Knowledge Through Collaboration: Multiple Case Studies of Managing Research in University Laboratories in Thailand, Technovation, Vol. 25, Pp. 1173-1182.

  [71] O`Dell, C. and  Grayson, J. (1998), If Only We Knew What We Know: Identification and Transfer of  Internal  Best  Practice, California Management Review, Vol. 40, No. 3, Pp. 154-165.

  [72] Paiva, E.L., Roth, A.V. and Fensterseifer, J.E. (2002), Focusing Information in Manufacturing: A Knowledge Management Perspective, Industrial Management & Data Systems, Vol. 102, No. 9, Pp. 381-389.

  [73] Polani, M. (1996), The tacit dimension, Doubleday, New York.

  [74] Ryan, S.D. and Prybutok, V.R. (2001), Factors Affecting Knowledge Management Technologies: A Discriminative Approach, Journal of Computer Information systems, Vol. 41, No. 3, Pp 31-37.

  [75] Savary, M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review, Vol. 41, No. 2, Pp. 95-107.

  [76] Skyrme, D. and Amidon, D. (1997), The Knowledge Agenda, Journal of  Knowledge Management, Vol. 1, No. 1, Pp. 27-37.

  [77] Tat, L.W. and Stewart, H. (2007), Knowledge Management in The Malaysian Aerospace Industry, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 1, Pp. 143-151. 

  [78] Tynan, S. (1999), Best Behaviors, Management Review, Vol. 88, No. 10, Pp. 8-61.

  [79]Wong, K. Y. (2005), Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 3, Pp. 261-279.

  [80] Wang, S. (2002), knowledge Maps for Managing Web-Based Business, Industrial Management & Data Systems, Vol. 102, No. 7, Pp. 357-364.

  [81] Wild, R. H., Griggs, K. A. and Downing, T.(2002), A Framework for E-Learning as a Tool for Knowledge Management, Industrial Management & Data Systema, Vol. 102, No. 7, Pp. 371-380.

   

 • فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  1

  1-1 مقدمه....................................................................................................................................................................................

  2

  2-1 موضوع تحقیق.....................................................................................................................................................................

  2

  3-1 تعریف و بیان مسئله...............................................................................................................................................................

  2

  4-1  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق..............................................................................................................................................

  3

  5-1 اهداف تحقیق........................................................................................................................................................................

  5

  6-1 سوالات تحقیق......................................................................................................................................................................

  5

  7-1 تعرف واژگان کلیدی...........................................................................................................................................................

  5

  8-1 روش تحقیق..........................................................................................................................................................................

  6

  9-1 قلمرو تحقیق..........................................................................................................................................................................

  6

  10-1  محدودیت های تحقیق........................................................................................................................................................

  6

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  8

  بخش اول: سازمان های تحقیقاتی

  9

  1-1-2 مقدمه...............................................................................................................................................................................

  10

  2-1-2  ماهیت تحقیق و سازمان تحقیقاتی .....................................................................................................................................

  10

  3-1-2 ضرورت و اهمیت تحقیقات...............................................................................................................................................

  12

  4-1-2 وجه تمایز سازمانهای تحقیقاتی با سایر سازمانها...................................................................................................................

  14

  5-1-2 چالش های پیش روی سازمانهای تحقیقاتی.........................................................................................................................

  17

  بخش دوم: مدیریت دانش

  19

  1-2-2 مقدمه..............................................................................................................................................................................

  20

  2-2-2 دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن..............................................................................................................................

  20

  3-2-2 مدیریت دانش....................................................................................................................................................................

  23

  4-2-2 مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی............................................................................................................................

  25

  5-2-2 عوامل کلیدی اجرای موفق مدیریت دانش..........................................................................................................................

  26

  فصل سوم: روش تحقیق

  31

  1-3 مقدمه.....................................................................................................................................................................................

  32

  2-3 جامعه و نمونه آماری..............................................................................................................................................................

  32

  1-2-3 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه اول .................................................................................................................................

  33

  2-2-3 ویژگیهای خبرگان گروه دوم ............................................................................................................................................

  33

  3-3 روش جمع آوری اطلاعات ...................................................................................................................................................

  34

  4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات (داده ها).......................................................................................................................................

  34

  5-3 مراحل جمع آوری اطلاعات..................................................................................................................................................

  34

  6-3 مراحل تحلیل داده ها..............................................................................................................................................................

  35

  1-6-3 روایی و پایایی پرسشنامه.....................................................................................................................................................

  35

  2-6-3 کفایت نمونه گیری...........................................................................................................................................................

  37

  3-6-3  تحلیل عاملی....................................................................................................................................................................

  39

  4-6-3 آزمون فریدمن..................................................................................................................................................................

  39

  فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

  42

  1-4 مقدمه.....................................................................................................................................................................................

  43

  2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک.......................................................................................................................................

  43

  3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2...........................................................................................................................................

  43

  1-3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم.................................................................................................................................

  44

  4-4 تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از پرسشنامه شماره2..................................................................................................................

  45

  1-4-4 تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان(پایایی).................................................................................................................................

  47

  2-4-4 کفایت نمونه گیری............................................................................................................................................................

  47

  3-4-4 تحلیل عاملی.....................................................................................................................................................................

  48

  4-4-4 آزمون فریدمن..................................................................................................................................................................

  57

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  61

  1-5 نتیجه گیری ...........................................................................................................................................................................

  62

  2-5 پیشنهادات..............................................................................................................................................................................

  64

  منابع و مراجع................................................................................................................................................................................

  71

  پیوست ها......................................................................................................................................................................................

  79

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی(مطالعه موردی یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران)

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه: در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش[1]، 2011: 437). ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ) گرایش مدیریت استراتژیک ( چکیده خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش تحول اداری چکیده امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و رابطه آن با شاخص های سازمان یاد گیرنده بود. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این بود که آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و میزان انطباق با شاخص های سازمان یاد گیرنده رابطه ای وجود دارد؟ این پژوهش تحقیقی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی چکیده در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 280 نفر می باشند که روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای می باشد.برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی-مورگان استفاده ...

ثبت سفارش