پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط)

مشخص نشده 1 MB 29345 140
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  تابستان

   1391

  چکیده

  با ظهور پدیده هایی نظیر تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی که روش­های کار آمد در زمینه افزایش معاملات و برقراری ارتباط با مشتریان هستند و همچنین استقبال روز افزون کاربران از آنها، توجه بسیاری از مشاغل را بخود جلب کرده تا جایی که در اکثر موارد علاوه بر وجود مکان های فیزیکی برای ارائه خدمات، مکان های مجازی نیز بوسیله سایت ها بمنظور افزایش برخورداری از آن بازارها و نیز سهولت ارتباط با مشتری ایجاد شدند که همین امر منجر به ایجاد فعالیت­هایی نظیر آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دیگر خدمات الکترونیکی شد. با توجه به سهولت، سرعت، دقت و امنیت این روش، کشورها به فکر استفاده هرچه بیشتر از این تکنولوژی جدید افتادند که همین امر منجر به ایجاد شهر الکترونیک گشت.

  در این تحقیق، ابتدا با جمع آوری منابع کتابخانه ای متغیّر های تعیین کننده استفاده از تکنولوژی های جدید، مشخص گردید. بر این اساس، علاوه بر متغیرهای مدل پذیرش تکنولوژی، حمایت سازمانی  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

  در مرحله بعد، برای بررسی تاثیر مولفه های مورد بررسی، پرسشنامه ای با 17 سؤال بسته(با استفاده از طیف 5 تایی لیکرت( جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات تخصصی پرسشنامه شامل تلفیقی از سوال های پرسشنامه های استاندارد مربوط به کاربرد واقعی، نگرش نسبت به استفاده، درک مفید بودن استفاده، درک سهولت استفاده و حمایت درک شده می باشد.

  بر اساس نتایج بدست آمده، همه متغیرهای مورد بررسی به جز حمایت سازمانی درک شده که دارای تفاوت معنی دار و کمتری نسبت به حد متوسط بودند با استقاده از آزمون میانگین یک جامعه دارای تفاوت معناداری با حد متوسط بوده واز آن بیشتر می باشد. میانگین متغیرهای مورد بررسی تفاوت معنی داری بین دو گروه زن و مرد نداشتند. تفاوت میانگین استفاده واقعی در رده های سنی مختلف معنی دار می باشد و تفاوت میانگین سایر عوامل در رده های سنی مختلف معنی دار نمی باشد. نتایج بدست آمده برای عوامل مورد بررسی نشان می دهند که تفاوت میانگین استفاده واقعی، نگرش به استفاده و سودمندی درک شده در رده های تحصیلی مختلف معنی دار می باشد و تفاوت میانگین سایر عوامل در رده های تحصیلی مختلف معنی دار نمی باشد. بررسی ها نشان داد که تفاوت میانگین همه عوامل به جز حمایت سازمانی درک شده در رده های درآمدی مختلف در سطح معنی داری 5 درصد معنی دار می باشند. سایر موارد نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار گرفتند. همه فرضیات تحقیق به جز فرضیه تاثیر مستقیم حمایت سازمانی درک شده بر استفاده واقعی، در سطح معنی داری 5 درصد مورد تایید قرار گرفت.

  واژه های کلیدی: مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری الکترونیکی، پست بانک

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسائل و ضرورتهای تازه­ای نیز به وجود آمده است. امروزه انسان مدرن کسی است که به اطلاعات دسترسی داشته باشد و دسترسی به اطلاعات نه یک ضرورت که یک قدرت محسوب می شود. در این میان شهرها بعنوان مراکز قدرت انسان و تمدن های بشری بیش از پیش اهمیت یافته­اند.

  شهر الکترونیک را سازمان های مجازی آن بوجود می آورند. در شرایطی می توان به یک شهر لقب مجازی را داد که ارتباط سازمانها با یکدیگر و شهروندان به صورت الکترونیکی برقرار شده باشد. امروزه دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای رسیدن به این هدف را فراهم کرده است.

  در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی، حجم فعالیت های الکترونیکی در شهرها افزایش یافته و بدلیل افزایش در سرعت، دقت و امنیت در انجام فعالیت ها، کشورها هرچه بیشتر تمایل به استفاده از این تکنولوژی پیدا کرده اند که نتیجه این فعالیت ها شکل­گیری شهرها و دولت الکترونیک شده است که بزرگترین هدف آن ارائه راحت تر خدمات شهری به شهروندان و کاستن از حجم تردد در سطح شهر و صرفه جویی در وقت و تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه است. این موضوع در شهرهای بزرگ به دلیل وجود ترافیک و آلودگی، بسیار حائز اهمیت می­باشد. از آنجا که در بیشتر خدمات شهری که به شهروندان ارائه می شود نیاز به تبادل پول می­باشد، حجم وسیعی از ترددهای شهری مربوط به این موضوع می گردد و برای هرچه کمتر کردن حضور فیزیکی افراد در سازمان ها و متمایل شدن به سمت تکنولوژی جدید در فعالیت های شهری، بانک های الکترونیک بوجود آمدند که انجام بخش عظیمی از فعالیت های شهر الکترونیک را برعهده گرفتند، چرا که در هر معامله­ای بانکها می­توانند نقش مبادله وجوه را به عهده داشته باشند.

  1-2- نقش بانک الکترونیکی در شهر الکترونیک

  ظهور پدیده هایی نظیر تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی که روش­های کار آمد در زمینه افزایش معاملات و برقراری ارتباط با مشتریان هستند و همچنین استقبال روز افزون کاربران از آنها، توجه بسیاری از مشاغل را بخود جلب کرده تا جایی که در اکثر موارد علاوه بر وجود مکان های فیزیکی برای ارائه خدمات، مکان های مجازی نیز بوسیله سایت ها بمنظور افزایش برخورداری از آن بازارها و نیز سهولت ارتباط با مشتری ایجاد شدند که همین امر منجر به ایجاد فعالیت­هایی نظیر آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دیگر خدمات الکترونیکی شد. با توجه به سهولت، سرعت، دقت و امنیت این روش، کشورها به فکر استفاده هرچه بیشتر از این تکنولوژی جدید افتادند که همین امر منجر به ایجاد شهر الکترونیک گشت. شهری که امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به تمام ادارات، مکانهای درون شهری، دستیابی به اطلاعات گوناگون مورد نیاز به طور شبانه روزی در تمام ایام هفته به شیوه­ای با ثبات، قابل اطمینان و محرمانه در آن امکان پذیر است. به عبارتی دیگر، شهر الکترونیک، شهری است که با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات بتواند خدمات مختلف شهری با دیگر بخشهای دولتی و حتی خصوصی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در 24 ساعت شبانه روز و 7 روزهفته با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار دهد. برخی از مهمترین فعالیت هایی که در شهر الکترونیک صورت می گیرند عبارتند از:

  فعالیتهای اداری: در ادارات مجازی شهر الکترونیک، مراجعه کنندگان با وارد کردن آدرس اینترنتی ادارات و اتصال به سایت آنها کلیه کارهای اداری شان را با روالی مشخص، سریع و کم نقص و بصورت شبانه روزی انجام می دهند و امضاها نیز به صورت دیجیتالی انجام می­شود. با این حال، سیستمها و ادارات فعلی هم به صورت موازی کارشان را ادامه می دهند تا افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند بتوانند با مراجعه حضوری کارهایشان را انجام دهند.

  فعالیتهای تجاری: انجام امور تجاری با اینترنت که خرید و فروش، تبلیغات و بازاریابی، ارتباط با مشتریان و صاحبان کالا و شرکت در حراجها را شامل می شود. چنین روشی، این فعالیتها را راحت تر، کم هزینه تر و با اطمینان بیشتری انجام می­دهد و به دنبال آن می توان شاهد کاهش قیمتها بود .

  فعالیتهای تفریحی: پارک الکترونیک، بازیهای رایانه­ای، بازدید از اماکن تاریخی مثل موزه و سایر مکان ها در شهر الکترونیک و نیز رزرو بلیط در این دسته قرار می گیرند.

  فعالیتهای علمی و کسب اطلاعات: با بهره برداری از موتورهای جستجوگر مثل گوگل، یاهو، آلتاویستا و...، دستیابی به اطلاعات در هر زمینه ای آسان خواهد شد . با این موتورها و نیز عضویت در کتابخانه های برخط ، می توان بسیاری از اطلاعات روز را براحتی دریافت کرد.

  فعالیتهای آموزشی: در شهر الکترونیک، دیگر مدارس و دانشگاهها را بصورت فیزیکی مشاهده نمی­کنیم بلکه تمام کارها از ثبت نام تا حضور در کلاس، ارتباط دانشجو و استاد، امتحانات و نتایج بصورت الکترونیکی می­باشند.

  فعالیتهای درمانی : برخورداری از آموزش کمکهای اولیه، ارائه خدمات پزشکی، سفارش دارو، حتی عمل جراحی از راه دور و به تازگی ملاقات بیماران از راه دور از این گونه امورهستند. از مزایای این شیوه صرفه جویی در وقت و هزینه، پیشگیری از بسیاری بیماریها به وسیله راهنماییهای پزشکی موجود در سایت می باشد.

  همانطور که مشاهده می شود بیشتر خدمات ارائه شده توسط شهرالکترونیک و پایه های اصلی آن که متشکل از تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می باشد چه بصورت مستقیم و چه با واسطه، یکی از عملیات پایه، پرداخت وجوه است و دراینجاست که پی به ضرورت بانکداری الکترونیک می بریم. اگر بانکداری الکترونیکی وجود نداشته باشد، بیشتر خدمات شهر الکترونیک جنبه اطلاع رسانی پیدا کرده و افراد برای تامین احتیاجات خود و بهره­مندی از خدمات شهری باز هم ملزم به مراجعه حضوری به سازمان­ها و مراکز شهری خواهند شد که در اینصورت شهر الکترونیک در برآورده کردن اهداف اصلی خود که ارائه آسان خدمات به شهروندان، کاهش حجم تردد افراد و در دسترس بودن شبانه روزی است دچار ضعف خواهد شد و عملا در این حالت شهر الکترونیک معنای خود را از دست خواهد داد.

  1-3- تعریف مساله پژوهشی

  سازمان ها در راستای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، هزینه های زیادی را متحمل می شوند به این امید که خدمات ارائه شده مورد قبول مشتریان قرار گیرد. با وجود سرمایه­گذاری­های فراوانی که در زمینه سیستم­های فن­آوری اطلاعات انجام می­شود، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از منافع این سرمایه­گذاری­ها در دست نیست. با این حال، شواهد نشان می­دهند که ناکامی در این سرمایه­گذاری­ها بیشتر از توفیق در آن­ها بوده است.سازمان ها نتوانسته­اند کارایی و اثر بخشی مورد انتظار خود را از سرمایه­گذاری در این امر به دست آورند. از این رو در کاربرد این فن آوری با معمای بهره وری روبرو هستند با این حال در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیده است شواهدی از بازده مثبت در سرمایه­گذاری­های انجام شده در حوزه سیستم­های فن­آوری اطلاعات مشاهده شده است(سانتوز و ساسمن[1]،2000). بدین ترتیب، این پرسش که آیا سرمایه­گذاری در فن­آوری اطلاعات دارای بازدهی است؟ که پیش از این  بود به پرسش جدیدی تبدیل شد: چرا و در چه هنگام، ممکن است سرمایه­گذاری در فن­آوری اطلاعات، بازدهی داشته باشد؟ چنین رویکردی نشان دهنده اقتضایی بودن موفقیت در کاربرد فن­آوری اطلاعات است(دهنین و ریچاردسن[2]، 2002). تا زمانی­که فن­آوری جدیدی که به سازمان واردمی­شود توسط کاربران مورد استفاده قرار نگیرد، سازمان­ها قادر نخواهند بود نرخ بازگشت سرمایه­گذاری­های خود را در این زمینه اندازه­گیری کنند. با افزایش روزافزون استفاده از فن­آوری های جدید، لزوم تحقیق در مورد عوامل تأثیرگذار بر استفاده از آن­ها، به امری حیاتی برای محققان و فعالان در این زمینه تبدیل شده است(یای و هانگ[3]، 2003).

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

  امروزه با افزایش تعداد کاربران اینترنتی ، پتانسیل تغییر در سیستم ها و کانال های تحویل و ارائه خدمات در صنعت خدمات مالی فراهم شده است. بسیاری از بانک ها شروع به راه اندازی تکنولوژی جدید در زمینه بانکداری آنلاین و الکترونیکی کرده اند. آنچه مشتریان را به بانکداری اینترنتی جذب می کند، به موقع در دسترس بودن، سهولت تعامل با آن، اجتناب از صف و عدم محدودیت ساعات کاری شعبه می باشد. با این وجود، بانکداری اینترنتی به بانک ها در حفظ مشتریان فعلی، افزایش رضایت مشتری، افزایش سهم بازار بانک،کاهش هزینه های عملیاتی و اجرایی و مهمتر از همه ارتقاء موقعیت رقابتی بانک کمک می کند) خلفان و دیگران،2006). در سال های اخیر توسعه تکنولوژی اطلاعات در بانکداری آنلاین و تحولات متعاقب آن در انجام فعالیت های کاری بانک ها و هدایت مشتریان در انجام فعالیت های بانکی تاثیر اساسی داشته است) اریکسون و دیگران، 2008). آنچه امروزه می تواند سازمان ها را در دستیابی به اهداف خود یاری رساند شناخت فرصت ها و تهدیدات محیطی ناشی از تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و ایجاد سازگاری و هماهنگی استراتژیک بین سطوح مختلف یک سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی می باشد. در کشور ایران شاهد حرکتی به سمت استفاده از تکنولوژی نوین هستیم و صنعت بانکداری کشور در راستای پاسخ به نیاز بازار و تغییرات  محیطی و همچنین بقای خود در آغاز فرآیند تبدیل سیستم سنتی خود به بانکداری الکترونیکی و آنلاین می باشد. در این راستا آنچه یک تکنولوژی را تبدیل به یک ابزار رقابتی برای سازمان ها می کند پذیرش آن توسط جامعه هدف می باشد. نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که درموفقیت بانکداری آنلاین تنها بانک ها و حمایت دولت ها تعیین کننده نیستند بلکه پذیرش مشتریان نیز تاثیری اساسی دارد. مطالعات نشان می دهد که حرکت بانک ها به سمت بانکداری آنلاین به دلایل مختلفی صورت می گیرد که دو عامل کلیدی عبارتند از:یکی صرفه جویی های هزینه ای که در مقایسه با انجام دادن سنتی خدمات بانکی عاید آن ها می شود و دیگری ارائه خدمات بیشتر به صورت سلف سرویسی که وقت و انرژی کمتری از شعبه های بانک می طلبد)پیکارینن ، 2004). در دهه های گذشته تلاش هایی فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته است و خدماتی از قبیل تلفن بانک، حسابهای جاری ماهواره ای،کارتهای هدیه، دستگاه های خودپرداز و سیستم های پایانه فروش از جمله این تلاش هاست)فاطمی اردکانی،1384). از طرفی براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک شبکه بانکی کشور در سال گذشته، پست بانک از نظر رشد صدور کارت های بانکی و نصب دستگاه های خودپرداز در میان بانک های دولتی و خصوصی رتبه اول را از آن خود کرده است.

  به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران؛ پست بانک در بخش خودپردازهای منصوبه 329 درصد و در بخش کارت های صادره 216 درصد رشد داشته و توانسته است با پیشی گرفتن از سایر بانک های خصوصی و دولتی رتبه اول را به خود اختصاص داده و در بخش پایانه های فروشگاهی(POS) نیز با 89 درصد رشد رتبه سوم را بدست آورده است. لذا مشتریان پست بانک برای جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند.

   در این بررسی نگرش و همچنین عوامل تاثیر گذار بر پذیرش پدیده ای به نام بانکداری آنلاین و خدمات الکترونیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور از مدل انگیزش و پذیرش تکنولوژی[4] دانیل سیژل  (2008) استفاده شده است.

  این مدل جدیدی است که برای اولین بار در سال 2008 مقاومت اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه ها را نسبت به یک نرم افزار مورد سنجش قرار داد. این مدل ترکیبی از مدل پذیرش تکنولوژی[5]  و مدل انگیزشی تعهد و تلاش است. مدل پذیرش تکنولوژی یکی از پر کابردترین مدل هایی است که در پذیرش سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد و مدل مذکور فرض می کند که درک کاربران از سهولت استفاده از تکنولوژی جدید و درک مفید بودن آن به صورت عمده ای بر نگرش کارکنان در استفاده از تکنولوژی جدید تاثیر دارد. درک مفید بودن به این بر می گردد که یک شخص تا چه حد اعتقاد دارد که  استفاده از یک سیستم، عملکرد شغلی وی را ارتقا و بهبود می بخشد. در حالیکه درک سهولت استفاده به این بر می گردد که یک شخص تا چه حد اعتقاد دارد که استفاده از یک سیستم جدید راحت است. این دو، نگرشی را در فرد به وجود می آوردکه باعث تمایل فرد به استفاده از تکنولوژی جدید می شود.

  این تئوری بر پایه تئوری علت عمل[6]بنا شده است. این یک تئوری روانشناسی است که بیان می کند  اقدامات افراد بر اساس تمایل وی به انجام آن  مشخص می شود. در این تئوری تمایل و نیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در رفتار محسوب می شود که از نگرش (نسبت به انجام رفتار) و هنجاری های ذهنی (فشار های اجتماعی در انجام رفتار) تاثیر می پذیرد. TAM ابزاری برای مطالعات تجربی است و توانایی آن در تشریح تمایل و نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی از تئوری علت عملو مدل رفتار برنامه ریزی شده  بهتر است.(خلفان و دیگران، 2006) مدل مورد استفاده در این پایان نامه(MAM)[7] شامل متغیرهای سودمندی درک شده، حمایت سازمانی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش نسبت به استفاده و کاربرد واقعی می باشد.

  1-5- اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)

  انتظار می رود که پس از این تحقیق بتوانیم  بر اساس نتایج بدست آمده از نگرش مشتریان پست بانک به استفاده از خدمات آنلاین و الکترونیک آگاه شده و دلایل استفاده و یا عدم استفاده از خدمات را بررسی کرده و آسیب شناسی کنیم. همچنین میزان درک مشتریان از میزان مفیدبودن و سهولت استفاده از خدمات آنلاین ، نگرش نسبت به استفاده و حمایت سازمانی از خدمات الکترونیک و آنلاین را اندازه گیری کرده و تحلیل کنیم. میزان تاثیر این عوامل بر استفاده واقعی از خدمات آنلاین تحلیل می شوند و جهت برنامه ریزی بر روی آنها در جهت مدنظر قرار دادن آنها در سیاست های بازاریابی بانک ارزیابی می گردد.

   

  1-6-سوالات  و  فرضیه های تحقیق(اصلی و فرعی)

  سوالات اصلی در این تحقیق عبارتند از:

  (1) عوامل تاثیر گذار بر نگرش مشتری در استفاده ار بانکداری آنلاین کدامند؟

  (2) روابط بین این عوامل چگونه است؟

  (3) شدت این روابط چگونه است؟

  فرضیه1) نگرش مشتریان نسبت به استفاده از بانکداری آنلاین، تاثیر مثبتی بر کاربرد آن دارد.

   

  فرضیه2) درک مشتریان نسبت به سهولت استفاده از بانکداری آنلاین، تاثیر مثبتی بر کاربرد آن دارد.

   

  فرضیه3) درک مشتریان نسبت به سودمندی استفاده از بانکداری آنلاین، تاثیر مثبتی بر کاربرد بانکداری آنلاین دارد.

  فرضیه4) حمایت سازمانی درک شده تاثیر مثبتی بر کاربرد بانکداری آنلاین دارد.

  فهرست منابع و مآخذ

  الف) فارسی

  باروتی اردستانی، نرگس (1385). "ارائه مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات برای کارکنان سیستم بانکی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء (س).

   

  باقری، محمد علی. حمیدی بهشتی، محمد تقی و علیدوستی، سیروس (1388). پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فن‌آوری. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. دوره‌ی 24. شماره‌ی 3. صص 34-5.

  حاجی کتابی، علی و نورمحمدی، ماندانا (1380). نقش فن‌اوری اطلاعات بعنوان ابزار، محور یا بستر توسعه در گسترش زمینه‌های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی. مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال. تهران: اتشارات جهاد دانشگاهی.

   

  دفت، ریچارد (1378). مبانی تئوری و طراحی سازمان. مترجمان: پارسائیان، علی و اعرابی، محمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  شیخ شعاعی، فاطمه و علومی، طاهره (1384).  "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران". کتابداری و اطلاع رسانی. جلد 10، شماره 3.

   

  صادقیان، مهدی. (1388). "تحلیل عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران شرکت­های کوچک و متوسط شهر اصفهان(مهر 87تا مهر 88)". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشگاه اصفهان

   

  صرافی‌زاده، اصغر. (1383). فن‌آوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها). تهران: انتشارات میر. چاپ اول.

   

  علی احمدی، علی‌رضا و شمس عراقی، شراگیم. (1382). فن‌آوری اطلاعات و کاربردهای آن. تهران: انتشارات تولید دانش. چاپ اول.

   

  محقر، علی و شیرمحمدی مهدی (1383). توسعه مدل پذیرش فن‌آوری (TAM) در وزارت کشور. دانش مدیریت. شماره 67. صص 131-113.

   

  مستبصری، محمد و نجایی، علیرضا (1380). فناوری اطلاعات استراتژی توسعه پایدار. مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  موحدی، مسعود. (1384). "شناسایی و بررسی عوامل فرهنگی موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در صنعت ایران (با تاکید بر صنایع کوچک و متوسط)"، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی.

   

  رحمانی، جهانبخش (1380)، نگرش تحصیلی دانش­آموزان و نقش والدین در شکل­گیری و تغییرآن: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شورای تحقیقات .

  ب) انگلیسی

  Aboelmaged, M. G. (2010). “Predicting e-procurement adoption in a developing country: An empirical integration of technology acceptance model and theory of planned behavioure”. Industrial Management & Data Systems. Vol. 110, No. 3. pp. 392-414.

   

  Ajzen I. (2002). “Perceived behavioral control, self-Efficacy, locus of control, and the theory of planned Behavior”. Journal of Applied Social Psychology. Vol. 32, No. 4, pp.665-683.

   

  Chen, C. D., Fan, Y. W., Fran, C. K., (2007). “Predicting electronic service adoption: an integration of the technology acceptance model and the theory of planned behavior”. Transportation Research. Vol. 15, pp. 300-311

   

  Childers, T., Carr, C., Peck, J. and Carson, S. (2001). “Hedonic and Utilitarian motivations for online retial shopping behavior”. Journal of Retailing. Vol. 77, No. 4, pp. 511-535.

   

  .

   

   

  Compeau, D. R. and Higgins, C. A. (1995). “Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test”, MIS Quarterly. Vol.19, No.2, pp. 189-211.

   

   

  Davis, G., Olson, M. (1985). “Management information systems, conceptual foundation, structure and development”, 2 nd, Mc Graw Hill.

   

  Davis, f., Bagozzi, R. and Warshaw, P. (1992). “Extrinsic an intrinsic motivation to use computers in the workplace”. Journal social psychology. Vol. 22, No. 14, pp. 1111-1132.

   

   

  Fifhbein,M. &Ajzen,I. (1975).”Belief.attitude,intesion and behavior: an introduction to theory and research.reading”. MA: Addison Wesley.

   

  Fusilier, M., Durlabhji, S., (2005). “An exploration of student internet use in India, the hechnology acceptance model and the theory of planned behavior”. Compus-Wide Information Systems. Vol. 22, No. 4, pp. 233-246.

   

  Gefen, D. and Straub, D. (2000). “The relative importance of perceived ease-of-use in IS adoption: a Study of e-commerce adoption”. Journal of MIS. Vol. 1, No. 8, pp. 1-28.

   

  Hong, W., Thong, J. Y. L., Wong, W-M. and Tam, K. Y. (2002). “Determinants of user acceptance of digital libraries: an empirical examination of individual differences and system characteristics”. Journal of MIS. Vol. 18, No. 3, pp. 97-124.

   

  Kwon, T., Zmud, R. (1987). “Unifying the fragmented models of information systems implementation”. Critical issues in information system research, pp. 252-257.

   

   

  Moor, G. and Benbasat, I. (1991), “Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation”, Information Systems Research, Vol. 2, No. 3, pp. 192-221.

   

  Ndubisi, N., (2006). “Factors of Online Learning Adoption: A Comparative Juxtaposition of the Theory of Planned Behavior and the Technology Acceptance Model”. International Journal on E-Learning. Vol. 5, No. 4, pp. 571-591.

   

   

  Pan, C. C., Sivo, S. & Brophy, J. (2003). Students’ attitude in a web-enhanced hybrid course: a structural equation modeling inquiry. Journal of Educational Media and Library Sciences. Vol. 41, No. 2, pp.181-194.

  Rogers, E.(1995). “Diffusion of Innovations”, Free Press,New York.

  Rose, G., Straub, D. (1998). Predicting General IT Use: Applying TAM to the Arabic world, Journal of global Information Management, Vol. 6, No. 33, pp. 39-46.

   

  Saade, R. G., Tan, W. & Kira, D. (2008). “Is Usage Predictable Using Belief-Attitude-Intention Paradigm?”. Issuse in Informing Science and Information Technology. Vol.5, pp. 591-599.

   

  Sheppard, B. H., Hartwick, J., Warshaw, P. R. (1988). “The Theory of Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past Research with recommend-dations for Modifications and Future Research”. Journal of consumer Research. Vol. 15, No. 3, pp. 325-343.

   

  Taylor, S. Todd, P. (1995). Assessing It usage: the role of prior experience, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 4, pp. 561-570.

   

   

  Thompson, R. L., Higgins, C. A., Howell, J. M. (1991). “Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization”. MIS Quarterly. Vol. 15, No. 1, pp.

  124-143.

   

   

  Vivek, S., Kamlesh, T. (1998). “Workforce, Information Technology and Global Unemployment. Industrial Management & Data Systems. Vol. 98, No. 5, pp. 226-231.

   

  Venkatesh, V. Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D.(2003) “ user acceptance of information technologhy: toward a unified view”. MIS Quarterly. Vol. 27, No. 3, pp.425-478 .

   

  Venkatesh, W., Davis, F. D. (2000). “Atheoretical extension of the technology Acceptance model: foure longitudinal field studies”, Management Scince, Vol. 46, No. 2, pp. 186-294.

   

  Yousafzai, S. Y., Foxall, G. R., Pallister, J. G. (2007). ”Technology acceptance: a meta-analysis of the TAM: Part 1”. Journal of Modelling Management. Vol. 2, No. 3, PP. 251-280.


موضوع پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), نمونه پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), جستجوی پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), فایل Word پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), دانلود پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), فایل PDF پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), مقاله در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), پروژه در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), پروژه درباره پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط)

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده امروزه بانکداری اینترنتی با استفاده از تکنولوژی وب و اینترنت، مشتریان را قادر می سازد تا فعالیّت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. تحقیقات انجام شده بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان،درک عقاید مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی را ارتقاء می بخشد و نشان می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده پایان نامه : باتوجه به رقابتی بودن صنعت بانکداری درعصر حاضر، بانک هابرای متمایز شدن از رقبا ، باید بتوانند رابطه بلند مدت وپایداری را با مشتریان خود داشته باشند .بدین منظور بانک ها باید انتظارات مشتریان وعوامل حفظ این رابطه بلند مدت را شناسایی ودر جهت تعامل پایدار بامشتریان از طریق جلب اعتمادشان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر ...

1 مقدمه امروزه مشتریان انتظارات زیادی از بانک ­ها برای ارائه خدمات متنوع دارند. آنها سطوح جدیدی از آسایش و انعطاف­پذیری همراه با قدرت و سهولت استفاده از محصولات و خدمات مدیرت مالی را خواستار هستند که بانکداری سنتی قادر به ارائه این خدمات در این سطح نمی­باشد(تن و تئو[1]،2000) . بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتی انتخاب­های زیادی را برای استفاده از خدمات بانک در اختیار ...

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی گرایش : بازاریابی مقدمه با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگرگونی کامل قرار داده است شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی کنونی چاره ای جز انتخاب این تحول ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد . توسعه یا عدم توسعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش:بازاریابی چکیده: امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین‌الملل چکیده با گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، جهان شاهد تحول عظیمی است که از آن تحت عنوان عصر اطلاعات یاد می‌شود. صنعت بانکداری نیز تحت تأثیر این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستمهای بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی چکیده محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات )فاوا( شناخته می شوند با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده : در دنیای کنونی بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشور هاست. به این ترتیب مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی در وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت به آزمون پنج فرضیه می ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده پیش تر و حتی تااواخر قرن بیستم میلادی، تأمین رضایت مشتری و وفاداری آنها بیشتر شعارگونه بود.امروزه، تلاش فراوانی جهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان صورت می گیرد.این امر نشان دهنده آن است که وفاداری به باور همگان مهمترین ...

ثبت سفارش