پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار

مشخص نشده 31 MB 29513 196
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۹,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته معماری – گرایش مهندسی معماری

  بهار 1394

   

  حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی ، وبکارگیری ماشین آلات وبهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد.

  تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان 41 نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان 31 نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید.

  در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی ، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی ، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف این پروژه  شناخت و بررسی میزان شاخص‌های آسایش حرارتی و برنامه ریزی ، توسعه پایدارطراحی اقلیمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.

  واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار ، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی

   

   

   

   

   

  فصل اول : کلیات طرح

   با وقوع انقلاب صنعتی وظهور کارخانجات وروشهای تولید صنعتی وانبوه سازی به جای روشهای سنتی ، معضلات بسیاری در فراروی انسان مدرن قرار گرفت. همچنین شکل گیری رویکرد مدرن به زندگی وچرخش دیدگاه انسان به استفاده ازتکنولوژی که باعث افزایش گازهای گلخانه ای محبوس در جو زمین شده است، حیات برروی سطح این کره خاکی را به مخاطره انداخت و از طرف دیگری مسئله ایمنی و امنیت در زندگی انسان مدرن نقش قابل توجهی یافته و وسایل وتجهیزات مورد نیاز او گره خورده با ایمنی شده است.

  داشتن ساختمان های ایمن با رعایت جوانب ایمنی در کنار مسائل زیست محیطی یکی از دغدغه های مهم سازمان ها وارگان های مسئول بوده است. کمااینکه ایجاد ایمنی با حضور گروه های امدادی ووضع قوانین همراه بوده ولی این امدادگران ومهندسین ایمنی خود را بدون آزمون وخطا وآزمایش تجهیزات نمی توانند همواره همگام با تکنولوژی به روزشده نگاه دارند ونیاز به مکانی جهت آموزش ، تمرین وآزمایش تجهیزات ایمنی باشند. از سوی دیگر بعد از بحران انرژی در سال 1973 که در اثر تحریم نفتی رخ داد ، توجه جهانیان به استفاده از انرژی های غیر فسیلی تجدید پذیر چون آب وباد ، انرژی خورشید ، انرژی زمین گرمایی ، زیست توده و... وطراحی ساختمان های اقلیمی افزایش یافت وتوجه به ایجاد شناخت کاملتری از انرژی های تجدید پذیر وروش های سرمایش وگرمایش ایستا ، بدون وابستگی به انرژی های فسیلی در ایجاد آسایش فیزیکی افراد موثرند یکی از اهداف جوامع پایدار گردید.

  باشکل گیری نگرش های جدید به معماری ، محیط زیست وایمنی که با هدف ارتقای کیفیت زندگی ، به کمک راهکارهای پایدار وسبز وکاهش وابستگی به انرژی های فسیلی وبه حداقل رساندن مصرف انرژی ،شناخت روشهای ایمنی واستانداردهای مورد نیاز سرمایشی وگرمایشی ایستا که در طول تاریخ جهت ایجاد شرایط آسایش بشر بکار می رفته ، بصورت دقیق تر وجامع تری مورد توجه قرار گرفته است.

  برهمین اساس هدف این تحقیق  شناخت ویژگی های اقلیمی و تلاش برای دستیابی به مرکز آموزش ایمنی ونجات برای امدادگران جهت تمرین های ویژه وتخصصی ومهندسین جهت آزمایش تجهیزات آسایشی با رویکرد معماری پایدار  با نگاهی ماندگار به منابع ، تلاش در کاهش وابستگی بشر به انرژی های فسیلی و به مسائل مربوط به انرژی های تجدید پذیری چون باد، آب ، خورشید و... همچنین به شناخت سامانه های سرمایشی وگرمایشی ایستای با هر اقلیم می باشد.

   

  1-1 بیان مسئله

  طراحی مرکز آموزش آتش نشانی (امداد ونجات) جهت افسران آتش نشان ، آتش نشان داوطلب ، گروه های هلال احمر وفراگیران شرکتها وکارخانجات با رویکرد معماری پایدار (طراحی ساختمانها با حفاظت از محیط زیست ودوستدار طبیعت) زمینه حضور دیگر کشورها را امکان پذیر می نماید.

   این مرکز دارای ورودی مستقل برای افراد با المان مرکز آموزش قسمت مراجعین بصورت تخصصی وپیشرفته دو زمین تمرین عملیاتی با مکان بازید افراد از لحاظ ایمنی ورود به سایت با تجهیزات کامل عملیاتی( Full PPE)[1] وساختمانهای شبیه سازی شده بصورت مسکونی اداری وتجاری میباشد.طراحی خوابگاه برای فراگیران وفضای استراحت وسالن غذا خوری وساختمان اداری بصورتی که استادان بتوانند اشراف کامل به محیط عملیات داشته باشند. ویک ایستگاه آتش نشانی که وظیفه امداد رسانی در شرایط خاص را دارد.

  اصل طراحی مرکز آموزش برای بازگشت به چرخه زندگی (Life Cycle Design) دومین اصل از معماری پایدار است و بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد.از سوی دیگر به‌واسطه این اصل، یکی از وظایف طراح، جلوگیری از آلودگی محیط است.(با توجه به مواد اطفایی مورد استفاده در ساختمانها این مورد حائز اهمیت میباشد)این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مراحل به ترتیب عبارتند از:

  مرحله پیش از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت.

  تخریب محیط زیست ازطریق افزایش مصرف انرژی در جهان ، نابودی جنگل ها ومراتع وانقراض گونه های جانوری در حالی اتفاق می افتد که بحث کنونی بسیاری از مجامع وآژانس های بین المللی وملی در سراسر دنیا با هدف بهره برداری اقتصادی بصورت شتابزده صورت پذیرفته وتوسعه صنعتی شکل گرفته بگونه ای که انسان وطبیعت هردو به نوعی قربانی حرکت شتابزده ی رشد صنعتی شدند. از اوایل نیمه دوم قرن بیستم پیدایش وگسترش اندیشه های زیست محیطی وبویژه پس از بحران انرژی در سال 1973 مسئله انرژی های پایدار وبی زیان بطور جدی در دستور کار اکثر کشور های جهان خصوصا کشورهای صنعتی قرار گرفت. از سوی دیگر ، بی توجهی وعدم پیشرفت داخلی در امر پژوهش واستفاده از انرژی های پایدار ، بطور عمده ناشی از وفور منابع غنی انرژی های فسیلی در داخل کشور وبهای بسیار نازل آن که از قیمت واقعی وتعادل طبیعی آن بسیار پایین تر است که باعث می گردد در مصرف ان اسراف شده سرمایه ملی نسل های آینده به تاراج رود ومحیط زیست در معرض خطر قرار گیرد. اگرچه بهای نازل انرژی های فسیلی ، استفاده از آنها را سود آورتر از انرژی های بی زیان می سازد، با این حال این امر به هیچ وجه به معنای اقتصادی نبودن استفاده از انرژی های بی زیان در دراز مدت خصوصا از دیدگاه اقتصادی کلان نیست.

  مصرف انرژی در بناها وبخصوص ساختمان های مسکونی تنها به گرمایش وسرمایش ختم نمی گردد. بلکه تمامی مراحل طراحی ، ساخت وساز وبهره برداری از ساختمان را شامل می شود.

  1-2 اهداف تحقیق 

  1. آشنایی وآموزش پرسنل عملیات آتش نشانی ، هلال احمر وگروه های امدادی با انواع ساختمان ونحوه دسترس به این اماکن

  2. ملموس ساختن توسعه پایدار در طراحی ساختمان ها خصوصا کلاس های آموزشی ومحیط های آموزشی وتفریحی

  3. در نهایت آشنایی مهندسان در طراحی ساختمان ها با کاربری مختلف ونحوه گسترش آتش سوزی در ساختمان های شبیه سازی شده و استفاده مناسب از مواد ومصالح خصوصا انرژی های تجدیدپذیر وپایدار در طراحی ساختمان ومعرفی اصول معماری پایدار وبررسی راهکارهای ومباحث نوین معماری پایدار وهمچنین معماری هوشمند برای طراحان ساختمان وکارگزاران صنعت ساخت وساز

  راه حل توسعه پایدار ، توجه دادن سیاستگذاران به گونه ای از برنامه ریزی توسعه است که از نظر استفاده از منابع طبیعی ، نیروی انسانی ، منابع مالی وسایر منابع بهینه ، تداوم توسعه را تضمین نماید. بطوریکه حقوق انسان های آینده نیز حفظ گردد. معماری می تواند در پایداری محیط واجتماع  سهم داشته باشد چراکه تمامی اعمال روزمره آدمی کار وتفریح ، استراحت و... در فضاهایی شکل می گیرد که  توسط معماران طراحی می شود که بالطبع گرمایش وسرمایش این فضاها وابسته به انرژی می باشد ودراین راستا وظیفه مهمی بر عهده معماران می باشد.

   

   

   

  1-3 فرضیه ها وسوالات پژوهش

  الف) سوالات پژوهشی

  با توجه به جریاناتی که ذکر آن رفت ، این سوال مطرح می باشدآیا میتوان مرکزی طراحی نمود بعنوان یک مرکز آموزش ایمنی ونجات بین المللی توسعه ای را دنبال کرد که شامل تفکر زیست محیطی باشد وبتوان برخی از آمال وآرزوهای بشر امروز را در رابطه ای عادلانه وخردمندانه با طبیعت تحقق بخشید؟

  همچنین سوالاتی از این قبیل:

  روش های ملموس ساختن توسعه پایدار برای عموم چه می باشد؟

  روش های شفاف سازی این الگوها (اصول معماری پایدار ) برای عموم چگونه می باشد؟

  آیا مرکز آموزش میتواند علاوه برجنبه آموزش و عملیات مکانی برای فراغت مراجعین دوره هابا اصول والگوها وراهکارهای معماری پایدار باشد؟

  طراحی خوابگاه ولند اسکیپی که مناسب برای پذیرای از مهمانان خارجی وداخلی  وهمچنین علاوه بر طراحی معماری منحصر بفرد این نوع مرکز ساختمانها بتوانند اهداف معماری پایدار را اجرا بنمایند.

  انرژی های تجدید پذیر چه ویژگی های دارند؟

  روش های استفاده از انرژی تجدید پذیر وپایدار در طراحی ساختمان چه می باشد؟

  و...

  ب) فرضیه

  به نظر می رسد که ایران میتواند با توجه به موقعیت منطقه ای خود یک مرکز ایمنی ونجات با رویکرد معماری پایدار دارای المانهای شهری با دیدگاه بین المللی با ظرفیت 250 نفر بصورت شبانه روزی در شهر تهران با توجه به نقش قابل ملاحظه ساختمان ها در مصرف انرژی از طریق طراحی معماری صحیح واجرای بنا مطابق با طبیعت که می توان در مصرف انرژی صرفه جویی نمود، داشته باشد.

   

  1-4 اهمیت وضرورت تحقیق

  ایمنی از ابتدای آفرینش انسان به عنوان یک ضرورت در بقا مطرح وامنیت نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان همواره مورد توجه بوده است.علیرغم تمام توجهات به مقوله ایمنی وامنیت ، انسان همواره با سوانح ومخاطرات طبیعی وغیر طبیعی مواجه بوده وبا انحاء گوناگون ایمنی وامنیت خود را در معرض خطر دیده است.سازمان آتش نشانی بعنوان متولی ایمنی در کشور شناخته میشود. بررسی وضعیت خدمت رسانی در ایستگاه های آتش نشانی نشان می دهد که هرگونه اختلال ونارسایی در کارکرد پرسنل آتش نشان باعث کاهش ایمنی وکارکرد مطلوب تجهیزات شهری  به ویژه در وضعیت بحرانی با توجه به گستردگی وشدت حوادث ، حساسیت واهمیت بیشتری پیدا کرده ونقش آموزش در بالابردن مهارت پرسنل امدادونجات ازجمله آتش نشان وهلال احمر بسیار بالا می باشد. جهت برآوردن نیازهای آموزشی ساخت مرکز بین المللی امدادونجات در سطح منطقه میتواند نقش محوری در مقوله ایمنی ایجادنماید.

  1-5 روش تحقیق

  پس از انجام مطالعات اولیه به نظر می رسد چنین فضایی در آتش نشانی مهم ارزیابی می شودوتحقیق و گردآوری اطلاعات براساس تعاریف چهارچوب کلی طرح شکل می گیرد. از آنجا که اصول ومبانی طراحی از طرز تفکر پایداری نشات می گیرد، در نتیجه سعی شده در ابتدا با بیان تعاریف کلان به زیر شاخه های جزیی تر دست یابیم. روش تحقیق از طریق بررسی کتب ومجلات فارسی ولاتین ، بانک های اطلاعاتی (سایت های اینترنتی) و... می باشد. به دلیل تازگی مطلب در عرصه معماری ، اصول ومفاهیم عمده به صورت ترجمه نشده در اختیار ماست. به دست آوردن جدیدترین اطلاعات مربوطه با برقراری وارتباط با گروه های بین المللی فعال در این زمینه از طریق پست الکترونیکی وبه دست آوردن بروشورها واطلاعات کنفرانس های برگزار شده می باشد.از جمله فعالان در بحث معماری پایدار گروه Green building studio می باشد. همچنین دانشگاه های معتبر دنیا از جمله Delf در هلند وLund در سوئد ، بخشی از سایت های خود را به مفاهیم پایداری اختصاص داده اند وآخرین مقالات در این باب را معرفی می کنند. در بخش طراحی مرکز آموزش نیز از نمونه موردی مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان واز کتابچه موسسه ملی استاندارد آمریکا (NFPA) وسایت های مرتبط استفاده گردید.

   

   

  1-6 ادبیات تحقیق

  کتب

  NFPA (2012) در مجموعه استاندارد تحت عنوان موسسه ملی پیشگیری از حریق آمریکا که با کد 1402 در خصوص طراحی مرکز آموزش استانداردها وقوانین مربوطه را به طور کلی شرح داده است.

  رایت (1390) در کتابی با عنوان الفبای معماری پایدار بارویکرد معماری خورشیدی به روش های پایداری در معماری ونحوه استفاده از انرژی های نو وراه کار استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک پرداخته است.  

  تومه (1391) در کتابی تحت عنوان طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان به ارائه قوانین ومقررات ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی پرداخته است

  اتمن (1390) در کتابی با عنوان معماری سبز با مصالح وتکنولوژی های پیشرفته به تعریف معماری سبز پرداخته و رویکردهای معماری سبز با مصالح تجدید پذیر را معرفی نموده است.

  کسمایی(1382) در کتاب اقلیم ومعماری به مقوله اقلیم شناسی ایران و راهکارهای طراحی اقلیمی پرداخته است.

  هینت وهکاران (1392) در کتاب معماری هوشمند به تعریف معماری هوشمند و استفاده از مصالح مدرن هوشمند پرداخته است.

  Galloway  (2004) در کتاب راهنمای خانه های خورشیدی  به مقوله انرژی های نو واستفاده از انرژی فتوولتائیک وخورشیدی پرداخته است.

  شهابیان ، شهرام (1376) درکتاب مکان یابی فضایی ایستگاه عای آتش نشانی با استفاده از GIS، به مکان یابی با استفاده از GIS برای ایشتگاه های آتش نشانی ومعرفی مولفه های موجود در این مکان یابی پرداخته است.

  استاندارد شماره 6430 سازمان استاندارد ایران که درخصوص مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی می باشد.

   

  پایان نامه

  گودرزی (1390) در پایان نامه خود با عنوان طراحی موزه انرژی با رویکرد معماری پایدار به مقوله انرژی ونحوه استفاده از منابع تجدید پذیر در ساختمان پرداخته است.

  خامنه (1391) در پایان نامه خود با عنوان کانون پرورش فکری کودک ونوجوان با رویکرد معماری پایدار به نقش مراکز آموزشی و حفظ انرژی در آنها ونحوه قراگیری ساختمان های آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی پرداخته است.

   

  مقاله

  شمس ، محمدحسین وهمکاران (1392) در مقاله مروری برفناوری های تولید برق ازانرژی خورشیدی ومقایسه آمار بزرگترین نیروه گاه های خورشیدی جهان به کاربرد انرژی خورشیدی وفناوری فتوولتائیک پرداختند.

  1-7 پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش

  به عنوان نمونه موردی در جهان ، می توان مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان را نام برد. اما در ایران بیشتر به مقوله ساخت ایستگاه های آتش نشانی تمرکز یافته وکمتر به طراحی و ساخت مرکز آموزش پرداخت شده وفقط در این چند سال اخیر سازمان آتش نشانی تهران با همکاری کالج مورتون انگلستان اقدام به ساخت مرکز آموزش نموده که ناتمام مانده است.

  1-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها

  جمع آوری اطلاعات جهت تحقیق پروژه شامل موارد زیر می باشد.

  تحقیق در توسعه پایدار ، معماری پایدار ، معماری بوم گرا ، معماری پاسخگو ، معماری سبز ، معماری هوشمند وانرژی های تجدیدپذیر ونتیجه گیری از اصول طراحی پایدار وتطبیق و بکارگیری این اصول در عرصه طراحی با توجه به امکانات ومحدودیت های سایت بوده ودر خصوص مراکز آموزش طراحی براساس اصول آموزشی با هدف انواع تمرین های عملیاتی با امکان بررسی وتجزیه وتحلیل مانورهای انجام گرفته می باشد.  

   

   

   

   

  فصل دوم : یافته ها

  دگرگونی‌های سریع و پرشتاب کنونی که نشأت گرفته از پیشرفت دانش و تکنولوژی می‌باشد و عدم تعامل بین انسان و تکنولوژی منجر به بروز حوادث و سوانح زیادی می‌گردد که شاهد این امر آمار و ارقامی می‌باشد که روز به روز رو به فزونی است، امروزه با توجه به ساختار شهر تهران و تغییر و تحول ایجاد شده می‌بینیم که حوادث در برخی موارد شدت پیدا کرده است در سایه این امر بحث آموزش و تربیت نیروهای امدادی در سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی بحثی قابل توجه می‌باشد و بر پایه این امر آموزش ضمن خدمت نقش به سزایی در به روز رسانی اطلاعات و دانش نیروهای امدادی دارد آشنایی این نیروها با وسایل و تجهیزات جدید امدادی و به روز رسانی اطلاعات و دانش آنها به منظور دستیابی به بازده کاری لازم از عوامل مهم به شمار می‌رود که بایستی با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد فضا مطلوب برای آموزش و پرورش استعدادها و توان کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

  2 1  آموزش

  فرهنگ فارسی معین آموزش را در لغت چنین بیان نموده که از مصدر آموزیدن و آموختن گرفته شده و به معنی عمل آموختن، یاد دادن و در کل آن را بعضی تعلیم، تربیت و پژوهش می‌دانند.

  فرهنگ فارسی عمید نیز آن را از مصدر آموختن، عمل آموختن و تعلیم دادن بیان نموده، و در ادامه بیان نموده که آموزش، آموزش بصری است: « ب صَ رَ » روشی در تعلیم بمنظور آسان ساختن فهم مطالب از آنچه که به چشم دیده می‌شود از قبیل تصویر، فیلم، تلویزیون، و تصویرهایی را که مربوط به مطالب مورد بحث است نشان می‌دهد. غالبأ در آموزش بصری از مسائل سمعی یعنی آنچه که با گوش شنیده می‌شود نیز استفاده می‌کنند که در این صورت آموزش سمعی و بصری می‌گویند.

  و آموزشی: منصوب به آموزش، آنچه مربوط به تعلیم و تربیت است، و به معنی طالب علم و دوستدار آموختن آمده است.

  اما در تعریف آکادمیک از آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشند (جویس، کالهون وهمکاران ، 1389، 7).

  اما بطور مرسوم، می‌گویند آموزش می‌تواند تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی را در برداشته باشد، آموزش می‌تواند به معنای بوجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش هایشان در مورد کاریا تعامل آنان با همکاران و سرپرستان باشد. (موسوی، 1384، 6).

   

   

   

  Abstract

  With respect to urban safety, Tehran international fire and Resscue Training Center is one of the most reliable and influrntain hubs that provides safety services in the field of training , prevention , and response (fire fighting , rescue ,logistics , and medical emergencies) . to this end , planning and building safety and rescue center is a means of educating manpower , utilization of vehicles and optimization of their use will give rise to the  efficiency of rescue station.

  There is a wide variety of incidents in our country in a way that among 41 known natural and non-natural incidents in the world,31 of them have occurred in Iran. This reveals the fact that there are numer hazards in the country that necessitates to build rescue training centers for rescuers and construction engineers in order to examine and analyze over the past few years , in the wake of the energy crisis and emerging new viewpoints on architecture and the change in architects approach to environment and energy, stable architecture has take a new approach to architecture and resources. Therefore, designing a training center taking a stable architecture approach has had an influential impact on implementation of stable development such as reduction in non-renewable resources and air poiiution and this approach has also taken into consideration the familiarization with stable methods of resource use and reducing the cost of constructing and maintenance. The purpose of thise project is to determine and analyze planning and heat converience measures, stable development of architectural desingn and taking advantage of renewable resources in designing a training center having continental  data.

   

  Key words: Safety, Stable Development, non-renewable resource, continental Elements.  

   

   

   

  منابع

  اتمن ، عثمان (1390) معماری سبز با مصالح وتکنولوژی های پیشرفته ترجمه سارا زهری.تهران: مهراز

  احمدی ، فرهاد (1382) معماری پایدار  ، آبادی ، سال سیزدهم ، شماره 40-41

  -   ،  -        (1384) پایداری اجتماعی – فرهنگی ، معماری وفرهنگ ، سال هفتم ، شماره 23

  اعرابی، نگین (1392) مقدمه ای برتوسعه پایدار ویژه مهندسین عمران ومعماری . تهران: سروش دانش

  آگویلار، سنوسیان (2010) معماری فرایند زیستی. مترجم سامان صادقی .تهران: پرهام نقش

  ایمانی جاجرمی ، حسین (1375) مطالعات در باب ایجاد سازمان های مرکزی آتش نشانی کشور، وزارت کشور . تهران: انتشارات مرکز مظالعات برنامه ریزی شهری

  بلوچی، لیلا (1390) امکان سنجی وارائه یک مدل اجرائی جهت هوشمند سازی ساخنمان های اداری . پایان نامه دانشگاه آموزش الکترونیک شیراز استاد راهنما دکتر محمد رفیع خوارزمی

  تقوی، شهلا (1378) تنظیم شرایط محیطی. تهران :آهنگ

  تومه ، آربل (1391) طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان .تهران: راه دان: سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور

  جویس ، کالهون وهمکاران (1389) الگوهای تدریس . تهران: مرکز ترجمه ونشرکتاب ما

  خامنه ، مهرداد (1391) کانون پرورش فکری کودک ونوجوان با رویکرد معماری پایدار. پایان نامه دانشکاه آزادقزوین استاد راهنما : دکتر مصطفی نورالدین

  دهخدا ، لغت نامه دهخدا

  رایت، دیوید (1390) . الفبای معماری پایدار (بارویکرد معماری خورشیدی) ترجمه وحید شالی .تهران : پرهام نقش

  رهبر، ناصر. ودیگران (1389) .فنون آتش نشانی ومدیریت بحران در ژاپن .تهران: نشرتهران

  – ، - (1393) طراحی ضوابط سیستم های اعلام حریق . تهران: چاپ ونشر

  سایت سازمان آتش نشانی تهران www.125.ir

  سلطاندوست، محمدرضا (1390) تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری . تهران، یزدا

  شمس ، محمدحسین وهمکاران (1392) مقاله مروری برفناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی ومقایسه آمار بزرگترین نیروه گاه های خورشیدی جهان

  شهابیان ، شهرام (1376) مکان یابی فضایی ایستگاه عای آتش نشانی با استفاده از GIS، نمونه موردناحیه شهران ، مجله شهر نکار شماره3

  عسگری، کاظم (1390) آموزش سازمانی با نگرش برسازمانهای یادگیرنده. رشت: گپ

  علیزاده ، حسین (1380) موادواقلیم شناسی . تهران: دانشگاه تهران

  قره ویسکی، سیاوش (1392)   معرفی استانداردهای پوشش های حریق سایت اینترنتی ماهنامه حریق

  کسمایی ، مرتضی (1382) اقلیم ومعماری ، نشر خاک

  گودرزی ،بیتا (1390) طراحی موزه انرژی با رویکرد معماری پایدار . پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز ، استاد راهنما علی اکبر صارمی

  لشین ، سنیتیابی وهمکاران (1390) راهبردها وفنون طراحی آموزشی. مترجم هاشم فردانش تهران:سمت

  لئوکوم ، آرکادی (1370) دانش برای همه .مترجم سپهر عبدی تهران: مجرد

  محمودی، مهناز (1384) مبانی طراحی پایدار در راستای اهداف توسعه پایدار ، در مجموعه مقالات سایت اینترنتی مرکز عمران ایران:www.irancivilcenter

  معماراصفهانی ، محمدرضا (1382) نیازسنجی آموزش وروش های آن. اصفهان : دانش پژوهان

  موسوی ، فرانک (1384) سیاست گذاری در آموزش وپرورش. شیراز: فرامتن

  هانیت، آنتونی و همکاران (1392) الفبای سازه برای نومعماری آموزان. اصفهان : انتشارات خاک

  هینت ، ادون . میلن ، مارک ووینک ، جاکوز(1392) معماری هوشمند ترجمه هاجر پناهی برجانی .تهران : سروش دانش

  نوحی ، - (1372) تنظیم شرایط محیطی تهران ، نشرخاک

  ویکی پدیاwww.wikipedia.com

  مصاحبه

  1. اسدی ، فتاح (1393آبان) تهران،  ساختمان آموزش درمرکز آموزش آتش نشانی

  2. مرادی، زمانی (1393مهر) تهران، ساختمان شرکت مهندسی پشتیبانی آتش نشان

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  Aguilar,F.& Zhen Cai, Z (2010) Exploratory Analysis of Prospects for Renewable Energy Private Investment in the U.S Energy Economics

  Mills. E.D 1985 Planning ,The Architects Handbook  London

  —,- (2012) . NFPA1402 .THE USA

  Galloway, Terry_R (2010) Solar house a guide for the s(BookZZ.org)

   

  منابع شکل ها

  3-1-  فرایند انرژی خورشیدی                                             مقاله مروری برفناوری های تولید برق ازانرژی خورشیدی

  3-2-  انرژی باد                                                                              www. green gas.blogfa.com

  3-3- انرژی زمین گرمایی                                                                             www. daaynaa.ifco. ir    

  3-4- تهویه                                                                                                     www. Saba.org. ir    

  3-5- جذب گرما              www. Saba.org. ir                                                                                       

  3-6-  سرمایش وگرمایش خورشیدی                                                            www.sunep.blogfa.com

  3-7- پنجره                                                                                                                    www.memar.ir

  3-8- سامانه خورشیدی ایستا                                                                          www. Saba.org. ir    

  3-9- سامانه جذب مستقیم                                                                             www. Saba.org. ir    

  3-10- دیوار ترومپ                                                                                           www.memar.ir

  3-11- محاسن دیوارترومپ                                                                                پایان نامه موزه انرژی

  3-12- فضای خورشیدی                                                                                     www.memar.ir

  3-13- بام سبز                                                                    www.Fazasaznsabz.blogfa.com

  3-14- آتریوم                                                                                      www.memari news .ir

  3-15- نمای دوپوسته         Green Building – Guidebook for Sustainable Architecture

  3-16- نمای چند پوسته                                          – Guidebook for Sustainable Architecture

  3-17- سامانه خورشیدی                                                                               سازمان انرژی های نو

  3-18- سامانه فتوولتائیک                                          Solar House a Guide for Solar Designer

  3-19- آبگرمکن خورشیدی                                                             www. WaterHeater.com

  3-20- گردآورنده خورشیدی                                                                          پایان نامه موزه انرژی

  3-21- تیغه های Skylid                                        – Guidebook for Sustainable Architecture

  3-22- سیستم اعلام حریق                                                                      کتاب سیستم های اعلام واطفاء

  3-23- شستی اعلام حریق                                                                                   www.zeta.com

  4-1- عکس هوایی کالج مورتون                                                                                   www.fsc.uk.com

  4-2- ساختمان اداری کالج مورتون                                                                              نگارنده

  4-3- خوابگاه کالج مورتون انگلستان                                                                          نگارنده

  4-4 زمین عملیات کالج مورتون انگلستان                                                                    نگارنده

  4-5- ماکت مرکز آموزش هیوگو                                                           آرشیو  مهندس ناصر رهبر

  4-6- برج های عملیاتی هیوگو                                                                     مهندس ناصر رهبر

  4-7- سوله های عملیاتی هیوگو                                                                  مهندس ناصر رهبر

  4-8- مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                              www.fotopaises yatsushiro firestation.com

  4-9- محوط عملیات آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                 www.toyo ito yatsushiro.com

  4-10- ورودی مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن                                           www.flickriver.com               

  5-1- مرکز آموزش امداد ونجات                                                                             گوگل ارث

  5-2- جهت گیری بنا ها و ورودی سایت                                                                   گوگل ارث

  منابع جدول ها

  3-1- مقادیر پیشنهادی عایق موادها                                         پایان نامه  طراحی موزه انرژی بارویکرد معماری                                                                                                                                                                     

  3-2- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت 1 فوت       کتاب الفبای معماری پایدار (بارویکرد معماری خورشیدی)                                                                  

  3-3-جدول جرم حرارتی مواد                                  کتاب الفبای معماری پایدار (بارویکرد معماری خورشیدی)                                                                                                                                

  3-4- جدول جرم حرارتی مواد                                       پایان نامه  طراحی موزه انرژی بارویکرد معماری                                                                                                                                                                    

  3-5- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی                        پایان نامه  طراحی موزه انرژی بارویکرد معماری                                                                                                                                                                                                                                      

  5-1- مشخصات موقعیت تهران                        نگارنده                                                                        

  5-2- میانگین درجه حرارت                            نگارنده                                                                                   

  5-3- میانگین حداکثر دما                              نگارنده                                                                            

  5-4- میانگین حداقل دما                               نگارنده                                                                            

  5-5- رطوبت نسبی                                      نگارنده                                                                         

  5-6- بارش                                                نگارنده                                                                        

  5-7- وزش باد                                            نگارنده                                                                         

  5-8- سوخت وساز بدن                             کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری  ، سلطاندوست محمدرضا                                                                       

  منابع  نمودارها

  3-1-  مصارف منابع تجدید پذیر در جهان            www.roshd.ir                                                                    

  3-2-  طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان              پایان نامه  طراحی موزه انرژی بارویکرد معماری                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  5-1- سرعت وجهت باد                                                   کتاب اقلیم ومعماری ، کسمایی مرتضی                                                   

  5-2- تابش                                                                  کتاب اقلیم ومعماری ، کسمایی مرتضی                                                                                                        

  منابع  نقشه ها

  4-1- کالج مورتون انگلستان                                            www.fsc.uk                                                                                  

  4-2- مرکزآموزش وایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو           کتاب طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان، تومه ، آربل                                                            

  5-1- موقعیت تهران                                                ویکی پدیا                                                             

  5-2- جهت گیری بنا                                               نگارنده                                                            

  5-3- سایت پلان مرکز آموزش                                   نگارنده      

   

                                                               

  مدارک پروژه

  1. نقشه سایت پلان

  2. نقشه ساختمان ترکیبی (عملیاتی)

  3. نقشه ساختمان اداری (عملیاتی)

  4. نقشه ساختمان تنفسی (BA)

  5. نقشه ایستگاه آتش نشانی

  6. نقشه ساختمان اقامتی

  7. نقشه ساختمان ورزشی

  8. نقشه برج فرماندهی

  9. نقشه دانشگاه آتش نشانی

   

 • چکیده                                                                                                                                   1

  فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                   2

  1-1- بیان مسئله                                                                                                                     3

  1-2- اهداف تحقیق                                                                                                               4

  1-3-  فرضیه ها وسوالات پژوهش                                                                                          5

  1-4- اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                               6

  1-5- روش تحقیق                                                                                                                 6

  1-6-  ادبیات تحقیق                                                                                                               7

  1-7- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش                                                                                          8

  1- 8- روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                                          8

  فصل دوم : یافته ها

  2-1- آموزش                                                                                                                        9

  2-2- نظام آموزش                                                                                                               10

  2-3- آموزش کارکنان                                                                                                         10

  2-4 از چه هنگام نخستین اداره آتش‌نشانی آغاز به کار کرد؟                                                  11

  ٢ 5-  تاریخچه آتش نشانی در ایران                                                                                      13

  ٢ - 6 - تاریخچه آتش‌نشانی در تهران                                                                                    15

  ٢- 6 – 1- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران قبل از انقلا                                               19

  ٢- 6 – 2-  تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه 60                                              20

  ٢ - 6 – 3- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه 70                                              21

  ٢- 6 -4- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه 80 تا کنون                                     28

  2-7-  مرکز آموزش                                                                                                           33

  2-7-1-  ساختار مرکز آموزش                                                                                           33

  2-7-2-  مولفه های یک مرکز آموزش                                                                              34

  2-7-2-1-  مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی                                                                34

  2-7-2-2-  مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی                                                              35

  2-7-2-2-1-  مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه                                                         36

  2-8-2-3-  مولفه های تسهیلات خارجی                                                                            36

  2-7-2-4-  مولفه های زیربنایی                                                                                          37

  2-7-3-  ساختمان های مرکز آموزش                                                                                 38

  2-7-3-1-  دفاتر                                                                                                                38

  2-7-3-2-  تالار سخنرانی                                                                                                  38

  2-7-3-3-  برج تمرین                                                                                                      38

  2-7-3-3-1-  پلکان اضطراری برج تمرین                                                                         39

  2-7-3-4-  ساختار آموزشی Live Fire                                                                            39

  2-8-  ایستگاه آتش نشانی                                                                                                  40

  2-8-1-  ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی                                                       41

  2-8-1-1-  ساختمان اصلی ایستگاه                                                                                     41

  2-8-1-2-  اتاق اطلاعات ومخابرات                                                                                   41

  2-8-1-3-  آشیانه                                                                                                              41

  2-8-1-3-1-  ابعاد                                                                                                             42

  2-8-1-3-2-  فضاهای جانبی                                                                                             42

  2-8-1-3-3 – موادومصالح                                                                                                43

  2-8-1-3-4-  تهویه و نور                                                                                                  43

  2-8-1-3-5-  شیب                                                                                                            44

  2-8-1-4-  آسایشگاه                                                                                                         44

  2-8-1-5-  آشپزخانه                                                                                                          44

  2-8-1-6 – غذاخوری                                                                                                        45

  2-8-1-7-  اتاق فرمانده                                                                                                      45

  2-8-1-8-  اتاق سخنرانی وکلاس درس                                                                              45

  2-8-1-9-  ورزش                                                                                                              45

  2-8-1-10-  کمد خانه رختکن خشک کن شستشو                                                              45

  2-8-1-11-  انبارعمومی                                                                                                      46

  2-8-1-12-  میله فرود                                                                                                         46

  2-8-1-13-  محوطه تمرینات                                                                                              47

  2-8-1-14-  موارد خاص                                                                                                    47

   

  فصل سوم : مطالعات نظری

  3-1- مبانی نظری معماری پایدار                                                                                          49

  3-1-1- فرایند طراحی پایدار                                                                                                51

  3-1-1-1- مفهوم طراحی پایدار                                                                                           51

  3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری                                                                           53

  3-1-1-2-1- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط)                                        53

  3-1-1-2-2- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی)                                           54

  3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری)                                 55

  3-1-1-2-4- طراحی انسانی                                                                                                 55

  3-1-1-3- مولفه های پایداری طرح                                                                                      56

  3-1-1-3-1- بناومحیط زیست                                                                                              57

  3-1-1-3-2- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر)                                                                 57

  3-2- مبنای علمی معماری پایدار                                                                                            59

  3-2-1- منابع انرژی                                                                                                               60

  3-2-1-1- انرژی های تجدید پذیر (پایدار)                                                                            62

  3-2-1-1-1- انرژی خورشیدی                                                                                              62

  3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید                                                                             63

  3-2-1-1-2- انرژی باد                                                                                                           66

  3-2-1-1-3- انرژی زمین گرمایی                                                                                            67

  3-2-1-1-4- انرژی زیست توده                                                                                              68

  3-2-1-1-5- هیدروژن                                                                                                          69

  3-2-1-1-6-پیل سوختی                                                                                                       69

  3-2-2- راهکارهای علمی معماری پایدار                                                           71

  3-2-2-1- گرم نگهداشتن وخنک ماندن                                                                                 72

  3-2-2-1- 1- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن                                    74

  3-2-2-1-1-1- رنگ وبافت                                                                                                   75

  3-2-2-1-1-2- نسبت فشردگی سطح به حجم                                                                         75                                 

  3-2-2-1-1-3- چیدمان فضایی وجهت گیری                                                                          75

  3-2-2-1-1-4- عایق                                                                                                              76

  3-2-2-1-1-5- عایق وجرم حرارتی                                                                                        79

  3-2-2-1-1-6- پنجره                                                                                                            81

  3-2-2-1-1-7- اکران باز تاب                                                                                                83

  3-2-2-1-1-8- نفوذ وتهویه                                                                                                   84

  3-2-2-2- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال)                                                85

  3-2-2-2-1- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا                                                                          85

  3-2-2-2-1-1-سامانه های جذب مستقیم                                                                                 86

  3-2-2-1-2- سامانه دیوار ترومپ                                                                                            88

  3-2-2-1-3- فضای خورشیدی                                                                                                91

  3-2-2-2-2- سامانه سرمایش ایستا                                                                                           94

  3-2-2-2-3- 1- معماری سبز                                                                                                  96

  3-2-2-2-3- 1-2-  بام سبز                                                                                                      96

  3-2-2-2-3-2- آتریم                                                                                                              98

  3-2-2-2-3-3- نمای دو پوسته                                                                                                 99

  3-2-2-3-سامانه خورشیدی پویا فعال                                                                 102

  3-2-2-3-1- منبع انرژی تقریبا ایده آل                                                                                     102

  3-2-2-3-2- سلول فتو ولتائیک                                                                                               104

  3-2-2-3-3- سامانه های خورشیدی آب گرم                                                                          105

  3-2-2-3-4- گردآوری های خورشیدی هوای گرم                                                                 107

  3-2-2-4- سامانه های هوشمند                                                                                                107

  3-2-2-4-1- معماری هوشمند                                                                                                108

  3-2-2-4-2- تعاریف ساختمان هوشمند                                                                                  109

  3-2-2-4-2-1- سیستم مدیریت ساختمان (BMS)                                             109

  3-2-2-4-2-2-  سیستم اعلام حریق                                                                                        111

  3-2-2-4-2-2-1- شستی اعلام حریق آدرس پذیر                                                                  113

  3-2-2-4-2-3-  دتکتورهای ترکیبی دود و حرارتی آدرس پذیر                                             113

  3-2-2-4-2-4-  دتکتورهای گاز شهری                                                                                 113

  3-2-2-4-2-5-  آژیرها                                                                                                         114

  3-2-2-4-2-6 - ماجولهای ورودی/ خروجی                                                                         114

  3-2-2-4-2-7-  شبکه کامپیوتر                                                                                             114

  3-2-2-4-3- نماهای هوشمند                                                                                                 115

  3-2-2-4-4- پوسته های هوشمند                                                                                              115      

  3-2-2-4-5- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند                                                             115

  فصل چهارم : گرد آوری های داده ها

  4-1- نمونه موردی                                                                                                                   117

  4-1-1- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان                                                                           117

  4-1-2- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن                                                   120

  4-1-3- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن                                                                             122

  فصل پنجم : تحلیل داده ها  و نتیجه گیری

  5-2- شرایط آب و هوای تهران                                                                                                125

  5-2-1 ساختار کالبدی شهر تهران                                                                                            125

  5-2-2 سیمای شهری                                                                                                              126

  5-3 مکان یابی سایت                                                                                                              127

  5-3-1- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی                                                            128

  5-4- معرفی سایت                                                                                                                 129

  5-4-1 آنالیز اقلیمی سایت                                                                                                     130

  5-4-1-1- دما                                                                                                                      131

  5-4-1-2- رطوبت                                                                                                               133

  5-4-1-3-  بارش                                                                                                                 133

  5-4-1-4-  باد                                                                                                                     134

  5-4-1-5-  تابش                                                                                                                 139

  5-5-  اهداف طراحی اقلیمی                                                                                                     136

  5-5-1-  تعیین اقلیم به روش دمارتن                                                                                         136

  5-5-2-  تعیین اقلیم به روش آمبرژه                                                                                          136

  5-6-  طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان                                                                           136

  5-6-1- رابطه فرم ساختمان واقلیم                                                                                             137

  5-6-2-  جهت گیری نسبت به تابش آفتاب                                                                               137

  5-7-  نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی                                                                           138

  5-7-1- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی                                 139

  5-7-2- جلوگیری از اتلاف حرارت                                                                                         139

  5-7-3-  بهره گیری از انرژی خورشید                                                                                      140

  5-7-4- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس                                                                            140

  5-7-5- محافظت در برابر بارندگی                                                                                           141

  5-7-6- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا                                              141

  5-8- ایده های طرح  (معرفی طرح نهایی)                                                                                 143

  5-9- نتیجه آنالیز سایت                                                                                                           144 

  5-9-1- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت                                                                         144

  5-9-2- محور های طراحی                                                                                                     146

  5-9-3- زون بندی                                                                                                                  146

  5-10- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                         147

  5-10-1- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی                                               147

  5-10-1-1 اتاق دستگاه تنفسی                                                                                                149

  5-10-1-2 سوله آموزشی                                                                                                       152

  5-10-1-3 نهار خوری وآشپزخانه                                                                                          152

  5-10-2- زمین های عملیاتی آموزشی                                                                                    154

  5-10-2-1 زمین عملیات کثیف  Dirty Area                                                                      154

  5-10-2-2 زمین عملیات تمیز  Clean Area                                                                       155

  5-10-3  سالن ورزشی چند منظوره                                                                                        155

  5-10-4  ساختمان اقامتی                                                                                                       156

  5-10-5 ایستگاه آتش نشانی                                                                                                   156

  5-10-6  برج کنترل عملیاتی                                                                                                  159

  5-10-7- باند فرودگاه                                                                                                           160

  5-11- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا                                                               161

  5-12- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح                                                                                  161

  5-12-1- نمای دوپوسته                                                                                                         161

  5-12-2- آتریوم                                                                                                                    161

  5-12-3- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک                                                                           162

  5-12-4- فضای خورشیدی                                                                                                    162

  5-12-5- بام سبز                                                                                                                    163

  5-13- سازه                                                                                                                          164

  5-14- تاسیسات                                                                                                                   164

  5-14-1- اصول کلی طراحی                                                                                                 165                                     

  5-14-2- فهرست سیستم های تأسیسات الکتریکی                                                                 166

  5-14-3-  سیستمهای تأسیسات الکتریکی                                                                              167

  5-14-4- تاسیسات مکانیکی                                                                                                 167

  5-14-4-1- سیستم های تأمین سرمایش، گرمایش و تخلیه هوا                                               168

  5-14-4-1-1- شرایط محیط داخل                                                                                       168

  5-14-5- سرمایش و گرمایش                                                                                              169

  5-14-6-  میزان آب باران و چگونگی دفع آن                                                                      170

  5-14-6-1- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران                                                         170

  نتیجه گیری                                                                                                                          171

   مدارک پروژه

  فهرست جدول ها

  3-1- مقادیر پیشنهادی عایق موادها                                                                                      79                      

  3-2- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت 1 فوت                                                           82

  3-3-جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             88

  3-4- جدول جرم حرارتی مواد                                                                                             91

  3-5- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی                                                                           94

  5-1- مشخصات موقعیت تهران                                                                                            131

  5-2- میانگین درجه حرارت                                                                                                132

  5-3- میانگین حداکثر دما                                                                                                    132

  5-4- میانگین حداقل دما                                                                                                     132

  5-5- رطوبت نسبی                                                                                                             133

  5-6- بارش                                                                                                                        134

  5-7- وزش باد                                                                                                                    134

  5-8- سوخت وساز بدن                                                                                                      169


موضوع پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, نمونه پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, جستجوی پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, فایل Word پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, فایل PDF پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, مقاله در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, پروژه در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, پروژه درباره پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان چکیده هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

چکيده با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشوروجذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصادي سازمان منط

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش: معماری تیر 93 چکیده کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد    رشته: معماري گرايش معماري بهمن 1393   چکيده نقش تأثيرگذار فضاهاي درماني و به طور کلي محيط، در رفتار و روحيه کودکان مس

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان چکیده با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای ...

ثبت سفارش