پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور

مشخص نشده 380 KB 29624 90
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی صنایع- سیستم ‏های اقتصادی اجتماعی

  بهمن 1393

  چکیده

  طی ده های اخیر، انرژی الکتریکی در کنار سایر عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیت آن هم­چنان رو به افزایش است و وابستگی روز افزون صنایع به انرژی الکتریکی موجب تعامل این بخش با سایر بخش های اقتصادی شده و سرعت در روند رشد و توسعه ی اقتصادی را وابسته به سطح مصرف این انرژی کرده است، به طوری که طی دهه های اخیر، رشد اقتصادی جهان و روند صنعتی شدن، موجب افزایش تقاضا و مصرف انرژی در بخش صنعت شده است. موضوع شدت مصرف انرژی و آزادسازی قیمت حامل های انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی است. در صورتی که بتوان رابطه ای معنادار بین این دو متغیر یافت می توان از قیمت به مثابه یک ابزار سیاستی موثر کنترل و افزایش کارایی مصرف انرژی بهره گرفت. در این پژوهش سعی بر یافتن تاثیرات آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی به خصوص صنعت برق می پردازد. یافته های پژوهش نشان داد که پس از آزادسازی قیمت حامل های انرژی از شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است ولی تاثیر عوامل تولید بر شدت انرژی را به طور قطع نمی توان تعیین کرد و عوامل تولید اثر نامشخصی بر شدت مصرف انرژی دارد، در بعضی موارد باعث کاهش مصرف و در بعضی موارد موجب افزایش مصرف می شود.

   

  واژگان کلیدی:آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، شدت مصرف انرژی، صنعت برق، مدل‏های خود توضیح برداری، مدل تصحیح خطای برداری.

  پیشگفتار:

  یکی از سیاست هایی که به ایجاد تعامل بین عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی کمک خواهد کرد هدفمندسازی یارانه ها می باشد که با کنترل مصرف روز افزون مصرف برق در بخش صنعت، الگوی مصرف را در بخش صنعت متناسب با شرایط اقتصادی بهینه می سازد. مطالعات پیشین و تجارب بسیاری از این کشورها ثابت کرده‏اند که بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی ثبات نداشته و پس از یک یا چند دوره این مصرف افزایش یافته و به میزان قبل می‏رسند. لذا شدت مصرف انرژی که یکی از شاخص های بهره وری است، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش سعی بر یافتن تاثیرات آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق پرداخته وسپس طی پیشنهاداتی اثرات اجرای این طرح در دوره های آینده ذکر خواهد شد.

  در فصل اول کلیات پژوهش از قبیل بیان مسئله، سوالات و فرضیه‏ ها، روش تحقیق و جامعه آماری و اهمیت و ضرورت پژوهش بیان می‏شود.

  در فصل دوم  با معرفی کوتاهی از عوامل موثر بر شاخص شدت انرژی، مروری بر تجربه کشورها در آزادسازی قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها و همچنین  مطالعات پیشین در سه  بخش مطالعات مربوط به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها و مطالعات مربوط به شدت مصرف انرژی در صنایع در صنایع مختلف با تاکید بر مصرف انرژی برق و در بخش نهایی مروری بر ادبیات تجربی آزاد سازی قیمت ها و شدت مصرف انرژی عنوان می شود.

  در فصل  سوم روش تحقیق شامل معرفی کامل رهیافت خود توضیح برداری و در پایان مبانی نظری پژوهش و همچنین تحقیقاتی در مورد مدل پژوهش نیز مطرح می شود.

  در فصل چهارم، ضمن تحلیل متغیرهای پژوهش از لحاظ آماری، مدل برآورد شده، و نتایج گزارش می‏شود. همچنین آزمون‏های مناسب بر مدل و بررسی شوک‏های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی انجام خواهد شد.

  فصل پنجم، خلاصه­ تحقیق بیان می­شود و نتیجه­گیری ارائه می­شود. در پایان این فصل پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی مطرح می­شود.  

  1- فصل اول

  کلیات پژوهش

  مقدمه

  در این فصل به کلیات موضوع پرداخته و در آن، چارچوب اصلی پژوهش مشخص می‌شود. در ابتدا به شرح و بیان مسئله اشاره شده و سپس اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه­ها، جنبه نوآوری و محدودیت­های پژوهش به اجمال بیان می‌شود. در ادامه، روش تحقیق که شامل نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها و نتایج است، توضیح داده شده و در آخر به تعریف واژگان کلیدی پرداخته خواهد شد.

  1-1) شرح و بیان مسئله

  برق یکی از انواع انرژی است که به دلیل مشخصه های خاص خود ، بیشتر از سایر انواع انرژی ها مورد توجه می باشد.شدت مصرف انرژی نسبت مقدار مصرف بر انرژی افزوده به دست آمده است و دولت تا پایان برنامه پنجم موظف است شدت مصرف انرژی برق را کاهش دهد و آزادسازی حامل های انرژی کشور را به سمت کاهش شدت مصرف سوق می­دهد. بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور و روند رو به رشد آن موجب شد تا اقدامات لازم جهت کاهش این رشد مصرف صورت گیرد. بررسی­ها نشان می دهد انرژی بر بودن کارخانجات و صنایع کشور و همچنین بالا بودن مصرف انرژی تجهیزات برقی مورد استفاده ، بالا بودن تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال و توزیع برق، عدم توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی و همچنین پائین بودن قیمت حامل های انرژی دلائل عمده بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور بویژه بنگاههای تولیدی می باشند. به موازات برخی اقدامات جهت کاهش رشد مصرف انرژی در کشور از جمله آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به اجراء گذاشته شد. طرح اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه ای بسیار گسترده است که تاًثیرات بسیاری بر بخش ها و عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... خواهد گذاشت. تمامی بنگاه های اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تحت تاًثیر طرح قرار خواهند گرفت که انرژی­های مورد استفاده نیز از این تاًثیر مستثنی نبودند. مطابق با بررسی های انجام شده بر روی میزان مصرف انرژی الکتریکی منتهی به سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مقایسه آن با  مدت مشابه در سال بعد از اجرای قانون نشان می دهد که علاوه بر روند رو به رشد در مجموع به میزان 10.8 درصد مصرف انرژی الکتریکی کاهش یافته است.

   با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم آزادسازی قیمت حامل­های انرژی، ارتقای بهره­وری، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بنگاههای اقتصادی و تولیدی بود، از اینرو در این تحقیق سعی می شود تا ضمن بررسی و برآورد اثرات آزادسازی قیمت حامل­های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور، پیشتهاداتی برای اجرای این سیاست در دوره های آینده ذکر می شود . درضمن برآورد میزان اثرگذاری فاز اول هدفمندی یارانه ها بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق نیز در تحقیق محاسبه و برآورد خواهد شد.

  1-2) اهداف پژوهش

  هدف تحقیق مدلسازی و بررسی تاًثیر  اصلاح قیمت حامل­های انرژی برشدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور می­باشد.

  1-3) سوالات و فرضیه‏های پژوهش

  فرضیه‏های این پژوهش عبارتند از:

  - بررسی آزاد سازی قیمت حامل های انرژی موجب کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت برق ایران خواهد شد.

  بر این اساس سوالات مورد بررسی در پژوهش حاضر به‏صورت زیر بیان می‏شوند:

  - آزادسازی قیمت حامل های انرژی چه میزان بر کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت برق تاًثیرگذار بوده است؟

  1-4) روش پژوهش

  تحقیقات علمی را براساس چگونگی انجام آن‏ها می توان به دو دسته تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد. این پایان‏نامه یک تحقیق توصیفی می‏باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‏هایی است که هدف آن‏ها توصیف دقیق شرایط یا پدیده‏های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا ًبرای شناخت بیشتر شرایط  موجود یا یاری دادن فرآیند تصمیم‏گیری در مورد شرایط یا پدیده‏ها باشد. تحقیق توصیفی را می‏توان به دسته‏های ، زیر تقسیم کرد:

  تحقیق پیمایشی[1]، تحقیق مشاهده‏ای[2]، تحقیق تاریخی[3]، تحقیق پسرویدادی (علی- مقایسه‏ای)[4]،  تحقیق همبستگی[5]، تحقیق تجربی[6]، تحقیق وتوسعه، تحقیق ارزشیابی[7]، تحقیق اقدام ‏پژوهی (پژوهش عملی)[8]،  تحقیق مطالعه موردی[9].

  این پایان‏نامه را می‏تواند در دسته اقدام پژوهی، همبستگی و هم‏چنین مطالعه موردی  به ‏شمار آورد. در اقدام ‏پژوهی هدف توصیف شرایط یا پدیده‏های مربوط به سیستم و روابط بین آن‏ها است. در تحلیل همبستگی سعی در استفاده تکنیک‏های آماری برای مقایسه و میزان ارتباط متغیرها است. تحقیق همبستگی از بسیاری جهات شبیه تحقیق علی- مقایسه‏ای است. امتیاز عمده تحقیق همبستگی آن است که پژوهشگر را قادر می‏سازد که در مطالعه واحد، تعداد زیادی از روابط مختلف را کشف و بررسی نماید. در مطالعه موردی نتایج حاصل از اقدام ‏پژوهی برای  بیان رابطه  بین شاخص شدت مصرف انرژی و آزاد سازی قیمت حامل انرژی در صنعت برق در کشور ایران بکار برده شده است.

  1-4-1) مدل خود توضیح برداری

  مدل‌سازی اقتصادی و اقتصاد سنجی سری‌های زمانی مبتنی بر فرض ایستایی‌ متغیرهای سری زمانی است. براساس این فرض،میانگین و واریانس متغیرها در طول‌ زمان ثابت بوده و مستقل از زمان است،اما بررسی‌هایی که از سال 1990 به بعد انجام‌ شده، نشان داده است که این فرض در مورد بسیاری از متغیرهای سری‌های زمانی‌ اقتصاد کلان، نادرست بوده و اکثر این متغیرها وابسته به زمان بوده و نامانا هستند.

  مطالعات نشان داده است که در صورت عدم تحقق فرض ایستایی، یعنی نامانا بودن‌ متغیرها در سری‌های زمانی، استفاده از آماره‌های‌ t ،F گمراه‌کننده  بوده و احتمال اینکه‌ نتایج  به دست آمده تنها یک رگرسیون جعلی‌ بوده و هیچگونه رابطه اقتصادی واقعی و تعادلی وجود  نداشته باشد، افزایش می‌یابد.بنابراین، لازم است مانایی و یا نامایی‌ متغیرها بررسی شود.

  رهیافت‌ خود توضیح برداری[10]گزینه مهم دیگری برای مدل‌های اقتصادسنجی کلان بزرگ است و تا حدی موفقیت‌آمیز در زمینه پیش‌بینی مورد استفاده واقع شده است. حال اینکه  بتوان از این سیستم‌های غیرمقید رهیافت‌ خود توضیح برداری در زمینه ارزیابی سیاست و فرمول‌بندی سیاست نیز استفاده کرد، امری بحث‌ انگیز است.

  کولی و لروی[11](1985)در انتقاد خود از این ادبیات می‌گوید که حتی اگر بتوان آن را به‌‏گونه موفقیت‌آمیزی به‏کار برد، هنوز از قابلیت کاربرد محدودیت برخوردار است‌ مگر آنکه به عنوان ابزاری برای توصیف داده‌ها و پیش‌بینی قبل از وقوع از آن استفاده‌ کرد(سیمز[12]، 1986).

  سیمز و همکاران (1990) برای تخمین رهیافت‌ خود توضیح برداری روشی را پیشنهاد می‏کند که شامل دو مرحله است: 1- تعیین متغیرهایی که باید وارد مدل شود؛ 2- تعیین تعداد وقفه­های مناسب برای رهیافت‌ خود توضیح  برداری. انتخاب متغیرهایی که می­بایست در مدل وارد شوند براساس تئوری‏های رایج اقتصادی صورت می­پذیرد. آزمون­های تعیین طول وقفه نیز به منظورتعیین وقفه ­بهینه مورد استفاده قرار می‏گیرد.  نکته قابل توجه آن است که در رهیافت‌ خود توضیح  برداری هیچ تلاشی در جهت حذف و یا کاهش پارامترهای موجود در مدل صورت نمی‏گیرد. درمدل ماتریس مربوط به عرض  ازمبدا مشتمل بر n پارامتر بوده و هر یک از ماتریس­های ضرایب نیزn2 پارامتر دارند؛ لذا لازم است در مجموع n+pn2 پارامتر برآورد شود (p تعداد وقفه و n تعداد متغیرهاست). بدون شک تعداد پارامترهای مدل بیش از اندازه است؛ چرا که بسیاری از پارامترهای برآورد شده در مدل از نظر آماری معنی‏دار نیستند. اما هدف از تخمین این مدل­ها حصول به روابط متقابل اساسی میان متغیرهاست و نه بدست آوردن پیش­بینی­های دقیق کوتاه‏ مدت. لذا قیود نادرست برمدل، موجب از دست رفتن اطلاعات مهم خواهد شد. بعلاوه، دراین مدل­ها، متغیرهای توضیحی عموما دارای هم­خطی شدیدی با یکدیگر هستند و لذا آماره t مربوط به تک تک ضرایب، ابزار مطمئنی برای حذف و یا کاهش متغیرها به شمار نمی­آید.

  به‌هرحال مزیت رهیافت‌خود توضیح برداری لااقل برای کشورهای در حال توسعه باید بیشتر باشد. این بدان جهت است که هرچند در مدل‌سازی اقتصاد کلان سنتی برای این‌ کشورها خصوصیات اقتصادی آن‏ها حتی الامکان لحاظ می‌شود ولی به‌هرحال در کلیه مراحل‌ شناسایی برآورد و شبیه‌سازی از تکنیک‌های مهم از تئوری‌های دقیقاً مناسب با یک‌ اقتصاد توسعه‌یافته به‌گونه‏ای ضمنی استفاده می‌شود. لذا رهیافت‌خود توضیح برداری که هیچ نوع‌ محدودیت نظری قبلی را مدنظر قرار نمی‌دهد، حد اقل جهت مقایسه نتایج می‌تواند مورد استفاده باشد هرچند که از نظر پیش‌بینی می‌توان گفت که این رهیافت علیرغم‌ سایر انتقادات تقریبا بدون انتقاد باقی مانده است.

   

  Abstract

  Growth and economic development is dependent on the level of energy consumption, so that in recent decades, economics growth and industrialization process has increased the demand and energy consumption in the industry.the liberalization of prices on energy intensity and energy consumption is one of the important issues for policy markers and economics planners.In this study , we try to find the effects of the liberalization of energy prices on energy intensity in the electricity intensity deals. If we found a significant relationship between these two variables can be used as an effective policy of price control and increase energy efficiency.the energy intensity of production certainly can not be  determined , because an unknown effect on the energy intensity of production factors in some cases reduce consumption and in some cases increased consumption.

   

  Keywords: liberalization of energy prices, energy intensity,Power Industry, capital and labor, GDP, VAR models, VECM.

  1- منابع و مآخذ

  الف- منابع فارسی:

  اشرف زاده، ح. و مهرگان،ن.(1387). اقتصاد سنجی پانل دیتا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  مرادی، ع.(1385). کاربرد eviews در اقتصادسنجی. تهران: جهاد دانشگاهی (واحد تهران).

  نوفرستی، م. (1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی. تهران: خدمات فرهنگی رسا.

  عباسیان، ع. اسدبگی، ز.(1390). ارتباط هدفمندسازی یارانه های انرژی با رفاه اجتماعی از مسیر رشد اقتصادی.فصلنامه علمی_ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44.

  مهرگان، نادر (1386). اقتصاد خرد. انتشارات نور علم همدان، چاپ دهم، ص100.

  شهیکی تاش، م. نوروزی، ع. (1392). تخمین تابع تقاضای صنعتی گاز طبیعی در صنایع انرژی بر ایران. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران. سال سوم، شماره 10، بهار، ص 130-93.

  مهرگان، نادر.(1388);" تعیین حساسیت بخش صنعت نسبت به قیمت برق در طی فرآیند هدفمندسازی یارانه ها"، اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی.

  سلیمی فر، م. حق نژاد، ا. رحیمی، ک.(1389). بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران. مجلۀ دانش و توسعه (علمی- پژوهشی) سال هفدهم، شمارۀ 34، ویژه اسفند .

  صالح اصفهانی،ج.(1389). بررسی ابعاد مختلف هرفمندکردن یارانه ها، روزنامه دنیای اقتصاد، 11 اردیبهشت.

  مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اجتماعی.(1388). آثار اجتماعی هدفمندسازی یارانه ها و راهکارهای پیشنهادی.

  احمدی،م.(1388). بررسی ابعاد و پیامدهای اجرایی هدفمند کردن یارانه ها، ماهنامه هدایت، سال نهم، شماره98.

  بذری،م. بهادری،م. منصوری ،ح. (1391)، "تاًثیر اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها بر شرکت های توزیع نیروی برق"، هفدهمین کنفرانس توزیع.

  دباغ،ر. آیت اللهی،ع. شفیعی،م. مقتصد آذر،س.( 1391)،" تاًثیر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی برق صنعتی در ایران"، همایش بین المللی اقتصاد سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، شهریور.

  دانشور کاخکی،م. حیدری کمال آبادی،ر.(1390)، بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت، شماره 4، جلد 25، صفحه 526-517.

  محمدی،ن. برزگر، م. محمدی،و.(1392)، نقش هدفمندسازی یارانه ها بر نحوه ی مصرف برق مشترکین خانگی، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، کرمانشاه.

  مصطفی نژادموسوی، ر.(1390)، محاسبه میزان کاهش مصرف انرژی الکتریکی شبکه کشور بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها،نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز.

  معصوم زاده،ج. علیزاده،م.( 1389)، تاًثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری تهران، اقتصاد شهر،شماره هشتم.

  عباسی، میر عبدا... حسینی.(1391)، بررسی آثار طرح هدفمندی یارانه ها بر صنعت فولاد ایران ،شماره 57.

  یزدانی، م.(1391)،" بررسی اثر حذف یارانه های برق بر مصرف بخش های مختلف مصرفی"، دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد.

  قادری،ف.آزاده، م. خانی، م. موسوی، پ.(1384). کاهش شدت انرژی برق  صنایع با استفاده از هدفمندسازی وضع تعرفه.20 امین کنفرانس بین المللی برق.

  ابونوری، ع. نیکبان، ا.(1388). عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به روش دیویژیا . فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم، شماره1، بهار ، ص 92-77.

  نرازنامه انرژی، سال های مختلف.

  حیدری، ا. صادقی، ح.(1382). تجزیه و تحلیل کارایی انرژی در اقتصاد ایران. پایان نامه دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

  شیرین‏بخش، ش. و حسن خوانساری، ز. (1384). کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.

  قاسمی نژاد، م.(1384). "بررسی تغییرات شدت انرژی در بخش ریلی ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان.

  بنی اسدی،م. محسنی، ر.(1393). اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 10، بهار 1393، ص 65-41.

  شریفی،ع . صادقی، م. نفر، م. دهقان، ش. (1387). تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 35: 110-79.

  گلی، ز. اشرفی، ی. (1389). بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده آل فیشر درایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 18(54): 54-25.

  دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، وزارت نیرو(rgoodarzirad@ yahoo.com).

  شیرعلی، ش. (1390). بررسی هم‏گرایی متغیرهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه اصفهان: پایان‏نامه کارشناسی ارشد.

   

  ب- منابع انگلیسی:

  Sims, C.,stock, J., & Watson, M. (1990). Inference in linear time series modela with some unit roots. Econometrica, 13-44.

  Sims, C.(1986). Are forecasting models useful for policy analysis.federal reserve bank of Minneapolis quarterly review, winter, 2-16.

  Gujarati ,D. (2004). Basic econometric. McGraw- Hill.

  Baltagi, B.(2005). Econometric analysis of panel data. Wiley.

  Economic performance: 1950-2001. Working paper, university of Washington.

  wang, s., burton A. ,Abrams,. (2007).  government outlays, economic growth and unemployment: A VAR Moadel. Department of economics, working paper NO,7-13.

  Central bank of the Islamic republic of iran, times series data bank, (www.cbi.ir).(in persian)

  Ma, H., Oxley, L., Gibson, J., and Kim,B.(2008). Chinas energy economy: technical change, factor demand and interfactor/intrfuel substitution, energy economics,30(5): 2167-2183.

  Ministry of energy, power and energy planning department, energy blance sheet, Islamic republic of iran, (www.Moe.org.ir).(in persian).

  Mohammadi, S.,Mehregan, N., and Haghani., M.(2010). Analysis of the index of power consumption intensity in industrial sector  of iran, the 25th international power system conference (PSC), November 2010, Tehran, iran.

  Romeer, D. (2001). Advanced Macroeconomics, Shanghai University of Finance & Economics, Press:5-17.

  Sharifi, A., Sadeghi, M., Nafar, M., and Dehghan shabani, Z.(2008). Decomposition of energy intensity in the industries of iran, Iranisn Journal of economic research, 10(35):

  79-109.

  Anderson .B, Damsgaard, N .(2002). Residential Electricity Use – Demand Estimation Usiny Swedish Micro Data, Stockholm School of Economics, Box 6501, S-11383Stokholm, Sweden.

  Ibrahim ,A,.Ilhan,O,.(2014).Estimating industrial and residential electricitydemand in Turkey:A time varying parameter approach, Energy 66.

  Halvorsen, B.and B. Larsen. (1999) .Change in the pattern of household electricity demand over time .Statistics Norway, ResearchDepartment.

  Massio,F,. Shonali,P, .(2004)  .Elasticity demand in urben Indian household ,Energy Policy 32, p429-436.

  Miller., James ,I .(2001).Modeling Residential ForEllectricity in the USA, Journal of Economic literature.

  Paresh Kumar N., Seema N., Arti ,P .(2008). A structural VAR analysis of electricity consumption and real GDP: Evidencefrom the G7 countries, Energy Policy 36.

  Pernille, H., Frederick L.Joutz,. (2004). Residential electricity demand in Taiwan ,Energy Economics 26, p 201-224.

  DongLan, Z. , DeQun, Z. , Ning,D.(2012). The determinants of aggregated electricity intensity in China.

  Chaoqing ,Y., SifengLiu , Junlong,W.(2009). Research on energy-saving effect of technological progress based on Cobb–Douglas production function.

  Jorgenson, D.W.and B.M. Fraumeni .(1981). relative prices on technical change. In: B.C. Field, and E.R.Berndt, eds., Modeling and Measuring natural resource subsititution, MIT press, Cambridge, MA,17-47.

  Philip K.A, Paul,A.,Kwakwa.(2014). Effects of changing trade structure and technical characteristics of the manufacturing sector on energy intensity in Ghana.

  Subhes C. B., Arjaree U,.(2005). Changes in energy intensities of Thai industry between 1981 and 2000: a decomposition analysis.

  Jose, G. , LuizTadeoSiqueira, P.(2013). The decline of sectorial components of the world’s energy intensity.

  Andrea ,V.(2013). The sclerosis of regional electricity intensities in Italy: An aggregate and sectoral analysis.

  Vladimír ,H. (2014). The energy intensity convergence in the transport sector.

   

 • 1- فصل اول. 1

  مقدمه. 2

  1-1)شرح و بیان مسئله. 2

  1-2) اهداف پژوهش... 3

  1-3) سوالات و فرضیه‏های پژوهش... 3

  1-4) روش پژوهش... 3

  1-4-1) مدل خود توضیح برداری.. 4

  1-5) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 6

  1-6) تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی طرح.. 7

  1-6-1) برق. 7

  1-6-2) آزاد سازی قیمت حامل های انرژی.. 7

  1-6-3) شدت انرژی.. 7

  1-6-4) الگوی خود رگرسیونی. 8

  1-6-5) الگوی تصحیح- خطا 8

  2- فصل دوم. 8

  مقدمه. 10

  2-1) مفاهیم شدت انرژی.. 10

  2-2) عوامل اصلی اثر گذار بر روی شاخص شدت انرژی.. 11

  2-2-1) شدت انرژی در ایران و جهان. 11

  2-3) یارانه چیست؟. 12

  2-4) انواع یارانه. 13

  2-4-1) تقسیم بندی یارانه ها بر اساس اهداف دولت در پرداخت آنها: 13

  2-4-2) تقسیم بندی بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمول یارانه می شود(تولید تا مصرف): 13

  2-5) پیشینه پرداخت یارانه. 14

  2-6) تجربه‌های جهانی، برای اصلاح یارانه‌ها 15

  2-6-1) لهستان. 16

  2-6-2) بلغارستان. 16

  2-6-3) چین. 17

  2-6-4) ترکیه 17

  2-7) آثار یارانه‌های انرژی.. 18

  2-7-1) آثار اقتصادی پرداخت یارانه 18

  2-7-2)آثار اجتماعی یارانه‌های انرژی.. 20

  2-7-3) آثار زیست‌محیطی یارانه‌های انرژی.. 20

  2-8) مروری بر مطالعات انجام شده 22

  2-8-1) مطالعات انجام شده درباره اثرات آزاد سازی و هدفمند سازی یارانه ها 22

  2-8-2) مطالعات انجام شده در باب شدت مصرف انرژی.. 23

  2-8-3) مطالعات انجام شده در باب آزاد سازی و شدت مصرف انرژی.. 30

  2-9) خلاصه فصل.. 32

  3- فصل سوم. 33

  3-1) روش برآورد مدل. 34

  3-1-1) مدل خود توضیح برداری.. 34

  3-1-2) تعیین وقفه های بهینه 36

  3-1-3) تابع عکس العمل آنی. 37

  3-1-4) روش همگرایی یوهانسون. 40

  3-1-5) مدل تصحیح خطا 41

  3-1-6) الگو تصحیح خطای برداری.. 42

  3-1-7) ارائه مدل. 43

  3-1-8) مبانی نظری مدل. 44

  3-2) مدل تحقیق. 46

  3-2-1) معرفی متغیرهای مدل. 49

  3-3) داده‏های پژوهش... 50

  3-3-1) داده‏های مدل. 50

  3-4) خلاصه فصل.. 50

  4- فصل چهارم. 51

  مقدمه. 52

  4-1) خصوصیات آماری متغیرها 52

  4-2) تعیین درجه جمعی متغیرها 53

  4-3) تخمین مدل خود توضیحی برداری و تفسیرتوابع عکس العمل تحریک.... 57

  4-3-1) انتخاب وقفه بهینه مدل. 57

  4-3-2) نتایج آزمون خود توضیحی برداری.. 58

  4-3-3) بررسی توابع عکسالعمل تحریک... 60

  4-4) تخمین رابطه بلند مدت.. 63

  4-4-1) استخراج بردارهای هم‏جمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس.. 63

  4-4-2) نرمالسازی بردار هم‏جمعی. 65

  4-5) برآورد الگوی تصحیح خطای برداری.. 66

  4-6) خلاصه فصل.. 67

  5- فصل پنجم. 68

  مقدمه. 69

  5-1) بحث و نتیجه‏گیری.. 69

  5-2) محدودیت‏های پژوهش... 70

  5-3) پیشنهادات.. 71

  6- منابع و مآخذ  72


موضوع پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, نمونه پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, جستجوی پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, فایل Word پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, دانلود پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, فایل PDF پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور

پايان نامه جهت دريافت مدرک کارشناسي ارشد در رشته اقتصاد محيط زيست شهريور 1389 چکيده:   در اين تحقيق رابطه توليد ناخالص داخلي، شدت انرژي، جمعيت، نرخ شهر نشيني و ميزان انتشار گاز Co

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت چکیده نیروگاه های تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و ... اشاره کرد . چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تبدیل انرژی (M.Sc.) چکیده کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ...

پایان نامه جهت اخذ مدر کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان چکیده: مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) در گرایش مکانیزاسیون کشاورزی چکیده کشت گلخانه­ای صنعت در حال رشد در بسیاری از کشورها می­باشد. اما به دلیل تولید در خارج از فصل، گلخانه­ها دارای مصرف بالای انرژی می­باشند. هدف از این تحقیق آنالیز اقتصادی و انرژی تولید محصولات گلخانه­ای و بررسی اثر محصول، نوع کشت و سطح زیر کشت در گلخانه بر انرژی مصرفی در استان زنجان است. محصولات در ...

پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده حدود دو سوم انرژی جهان در شهرها مصرف می‌شود. در کنار راهکارهای متعددی که برای کاهش تقاضای انرژی ارائه شده است، برخی فناوری و پژوهش‌ها نیز در راستای بهینه‌سازی عرضۀ انرژی بوده‌اند. فناوری‌ تولید همزمان برق و حرارت، جزو فناوری‌هایی است که در چند دهۀ گذشته بسیار توسعه یافته است. مدیریت سامانۀ انرژی شهری در بخش عرضه با استفاده از این ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: برق قدرت چکیده: در این پایان نامه چهارچوب جدیدی برای برنامه ریزی تدوین استراتژی مشارکت نیروگاههای مجازی در بازارهای انرژی و ذخیره ارائه می شود. طبق تعریف، نیروگاه مجازی مجموعه ای از واحدهای تولید مقیاس کوچک به همراه بار و شبکه تحت پوشش که توسط یک نهاد معین اداره می شود می باشد. تکنولوژیهای تولید پراکنده که در این پایان نامه مورد توجه می باشند، ...

پايان نامه کارشناسي ارشد در (مهندسي اقتصاد کشاورزي) زمستان 1393 چکيده: خشکسالي از جمله مشکلات عمده­اي است، که استان کرمان با آن مواجه است. و در دهه­ي اخير ابعاد بحراني پيدا کرده ا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط ...

فصل اول معرفي و کليات 1-1 مقدمه انسان از ديرباز در انديشه استفاده مؤثر و مفيد از توانايي‌ها، امکانات و منابعي که در اختيار داشته، بوده امّا در دنياي صنعتي امروز اين امر بيش از هر زمان د

ثبت سفارش