پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 739 KB 29749 100
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  گرایش حسابداری

  چکیده:

  موقعیت قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

  جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 110 شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی تحقیق،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود- شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته است.

  نتایج تحقیق،  روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها،  روش توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون tاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است. نتایج بررسی نشان داد که در دوره های زمانی بررسی شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و نقش مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها رابطه معنی داری وجود دارد. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به منظور قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به منظور دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.

  واژگان کلیدی:

  بورس اوراق بهادار – قیمت گذاری – مدیریت سود- گزارشات مالی

   

   

   

   

   

  فصل اول :

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی در مورد هموارسازی سود در کشورهای مختلف انجام گرفته است (بنیش[1]،  2001). برخی پژوهش های دیگر،  هموارسازی سود را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده اند (داروغ،  پورجلالی و سوداگران،  1999،  باتاچاریا،  داوک و ولکر،  2001). فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته است،  دربرگیرنده مواردی چون هزینه های استقراض،  اندازه،  مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.

  امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند،  این پژوهش ها از جنبه رفتاری،  اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود،  حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تر است.

  هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،  مدیر آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند،  و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش،  به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد (هوپ و هوپ،  1996). داده های مور نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد،  زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن،  نظیر سرمایه گذاران (از آنجائی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند،  مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)،  بانکها و تامین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.

  یکی از روشهایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد،  مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،  اطلاق می گردد (وایلد و همکاران،  2001: 120). مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال،  هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود،  نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورتهای مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. راههای مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمانها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده های مالی استفاده می شود،  در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود،  آشکارا می داند که هدف از این کار،  نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.

  2-1- بیان مسئله

  تحلیلگران مالی،  قدرت بازار تولید را به عنوان فاکتوری بسیار مهم در ارزیابی خود از آینده نگری شرکت در نظر می گیرند مهمترین تصمیم در ارزیابی یک کار تجاری،  قدرت قیمت گذاری است.

  موقعیت قوی یک تولید قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

  از مزایای دیگر قدرت قیمت گذاری تولید،  ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام و نقدینگی بالاتر سهام می باشد زیرا زمانیکه به سرمایه گذاران اطلاعات بیشتری داده می شود،  آنها سرمایه بیشتری را انتقال می­دهند ترکیب ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام با نقدینگی بیشتر حاکی از آن است که سود شرکت ها با موقعیت قوی­تر،  ثبات بیشتری را نشان می دهد،  از این رو نیاز کمتری برای دستکاری در سود وجود دارد.

  تعدادی از تحقیقات تصدیق می کند که محیط بازار تولیدات شرکت بر عواملی مثل سرمایه گذاری ها،  تامین مالی،  توزیع پول نقد،  مدیریت شرکت،  پیش بینی سود تحلیلگران و تصمیم گیری های مصون سازی آن شرکت تاثیر می گذارد.

  (اکدوگو و مک کی[2]  2012،  داتا و همکاران 2011،  گرالون و میکائیلی[3] 2007 و فاما[4] 1980) معتقدند،  به اینکه چگونه قدرت بازار تولیدات تصمیم استراتژیک برای مدیریت سود گزارش شده شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد مسئله­ای است که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

  بخش عمده­ای از پژوهش ها در رابطه با مدیریت سود به دنبال اطلاعاتی هستند که شرکتها از طریق آن اطلاعات قادر می باشند با دستکاری در سود،  بازار سرمایه را فریب دهند اما ما اطلاعات بسیار اندکی در مورد خصوصیات شرکتهایی که مدیریت سود را تحریک می کنند،  داریم. (هلی و والن 1999[5]) این پژوهش ها  به تحقیقات بیشتری نیاز دارد تا توضیح دهد که چگونه عوامل تجاری،  اقلام تعهدی را تحریک می کنند.

  بعضی از شرکتها با قدرت قیمت گذاری تولیدات نامرغوب و با افزودن بعد جدیدی به درک ما از شفافیت و ارزشمندی صورتهای مالی شرکت در امر اقلام تعهدی اختیاری درگیر هستند. این یافته ها،  سطحی از صنعت را منعکس می کنند که می گوید صنایع رقابتی تر،  بیشتر در دستکاری سود مرتبط هستند. همچنین شواهد تجربی بر اساس قدرت و رقابت بازار تولیدات بر ارزشمندی و مدیریت سود شرکت دلالت مستقیم دارد.

  ما همچنین با بررسی ارتباط بین اندازه های متفاوت ساختار صنعت و مدیریت سود،  تجزیه و تحلیل هایمان را گسترش می دهیم. نتایج ما با استفاده از سه شاخص جایگزین رقابت در صنعت نشان می دهد که هر چه رقابت در یک صنعت بیشتر باشد،  مدیریت سودبیشتر می شود که نشان دهنده این است که فقدان محیط رقابتی،  نیاز به درگیر شدن در رقابت دستکاری در سودرا کاهش می دهد.

  متون و منابع نیز استدلال می کنند که شرکت ها برای بودجه های محدود از بازارهای سرمایه ملی با یکدیگر به رقابت می پردازند. (دی آموند و ورسیچیا 1991[6])  ادعا  می کنند که افزایش افشا سازی،  عدم تقارن اطلاعات را کاهش خواهد داد و در نتیجه،  هزینه سرمایه شرکت را پایین خواهد آورد. این بحث نشان می دهد که همان طور که تعداد شرکت هایی که در یک صنعت برای سرمایه محدود رقابت می کنند،  افزایش می یابد،  شفافیت اطلاعاتی نیز افزایش می یابد. (هوبرگ و فیلپس[7] 2010) منطق دیگری را در این رابطه ارائه می کنند راجع به این که چرا ممکن است شرکت ها در محیط های رقابتی رویه فاش کردن اطلاعات اختصاصی را انتخاب کنند. یعنی،  نیاز به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به منظور به دست آوردن منابع مالی نرخ های مناسب تر. آنها شواهدی را در اثبات از این دیدگاه ارائه کردند،  دیدگاهی که می گوید،  جمع آوری اطلاعات خاص شرکت در محیط با رقابت کمتر،  کم هزینه تر است. شواهد تجربی مختلف و پیش بینی های متضاد در متون و منابع افشای اطلاعات،  سوال تجربی جالبی در مورد چگونگی تاثیر رقابت بر شفافیت صورتهای مالی را به وجود می آورد.

  شواهد تجربی اخیر اثبات می کند که رقابت بازار در تولید،  انگیزه ای برای مدیران فراهم می آورد تا با منافع سهامداران هم تراز تر شوند. (پرز گنزالز و گودلاپ[8] 2010)  

  (مولر[9] 2011) نشان می دهند که هرچه شدت رقابت بازار تولید بیشتر باشد،  سودهای شخصی کنترل مدیریتی کمتر می شوند. پژوهش های اندکی در زمینه مدیریت سود در ایران انجام گرفته است. در بیشتر پژوهش های انجام شده بدون توجه به ارتباط اعداد حسابداری با مدیریت سود به جنبه های دیگر آن تاکید شده است.

  در ایران تنها سه پژوهش در زمینه هموارسازی سود انجام شده است. دو پژوهش در زمینه مدیریتی می باشد که در یکی (حاجی وند،  1380) هموارسازی سود تنها در شرکتهای سیمان سازی و تنها برای بازده سه سال (1374-1372) مورد بررسی قرار گرفته است و در دومی (معتصمی،  1382) نیز اثرات هموارسازی سود بر بازار سهام در 39 شرکت و برای سالهای 1372-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش ها نشان می دهد که شرکتها به هموارسازی سود پرداخته اند. اعتبار این دو پژوهش بسیار پایین می باشد،  چرا که تنها در تعداد اندکی از شرکتها و آن هم برای زمان کوتاه بازدهی داشته است. به علاوه اینکه دو پژوهش یاد شده تنها از شاخص های مدیریتی استفاده کرده اند.

  تنها پژوهش حسابداری انجام شده در این راستا،  پژوهشی در خصوص بررسی هموارسازی سود از طریق زمانبندی فروش دارایی ها (کوچکی،  1381) می باشد،  که در شرکتهای بورسی به عمل آمده است. این پژوهش نیز به غیر از استفاده از معیار سود حاصل از فروش دارایی ها به عنوان ابزار هموارسازی،  اندازه جامعی از معیارهای مورد استفاده در مدیریت سود را در اختیار محقق قرار نداده است. از این رو در پژوهش حاضر،  اکثر شاخص های درگیر مدیریت

   

  [1] - benish

  [2] - Akdogu and MacKay

  [3] Grullon and Michaely

  [4] Fama

  [5] Healy and Wahlen

  [6] Diamond and Verrecchia

  [7] Hoberg and Phillips

  [8] Perez Gonzalez and Guadalupe

  [9] Muller 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده: 1

  فصل اول : 2

  1-1- مقدمه. 3

  2-1- بیان مسئله. 5

  3-1- مدیریت سود. 8

  4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 14

  5-1- اهداف تحقیق : 14

  6-1- فرضیه های تحقیق: 15

  7-1- سئوالات تحقیق: 15

  8-1- تعاریف واژگان.. 15

  1-8-1- قدرت بازار تولید. 15

  2-8-1- رقابت صنعت... 16

  3-8-1- مدیریت سود. 16

  فصل دوم : 18

  1-2- مقدمه. 19

  2-2- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : 24

  3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف): 26

  4-2- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ): 26

  5-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان): 27

  6-2- ثبات و پایداری سود : 28

  1-6-2- ثبات سود (سود دائمی) 28

  2-6-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود. 29

  3-6-2- ابزارهای مدیریت سود. 31

  7-2- پیشینه تحقیق.. 36

  8-2- تحقیقات در زمینۀ مدیریت سود در ایران.. 43

  9-2- تعریف مدیریت سود. 44

  1-9-2- عوامل موثر در قیمت گذاری کالا : 44

  2-9-2- کشف مدیریت سود. 47

  10-2- چارچوب نظری مدیریت سود. 49

  1-10-2- اجزای دستکاری سود. 49

  2-10-2- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود. 51

  فصل سوم : 54

  1-3- مقدمه. 55

  2-3- نوع پژوهش.... 55

  3-3- جامعه آماری.. 56

  4-3- قلمرو موضوعی،  زمانی و مکانی تحقیق.. 56

  1-4-3- قلمرو موضوعی.. 56

  2-4-3- قلمرو زمانی.. 56

  3-4-3- قلمرو مکانی.. 56

  5-3- روش نمونه گیری.. 57

  6-3- تعیین حجم نمونه. 57

  2-4- بررسی شرکت های مورد استفاده در این تحقیق.. 59

  8-3- روش جمع آوری اطلاعات... 62

  9-3- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش.... 62

  10-3- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 62

  1-10-3- آزمون t مستقل.. 63

  2-10-3- بررسی پایایی و ناپایایی داده ها 63

  3-10-3-هسیتوگرام و آزمون نرمال بودن.. 64

  11-3- تعریف متغیرها و روش تجزیه و تحلیل.. 64

  1-11-3- اندازه گیری قدرت بازار تولید. 64

  2-11-3- اندازه گیری رقابت صنعت... 65

  3-11-3- اندازه گیری مدیریت سود. 66

  4-11-3- تعریف متغیرهای کنترلی پژوهش.... 67

  5-11-3- مدل تحقیق.. 69

  فصل چهارم : 71

  1-4- مقدمه. 72

  3-4- آمار توصیفی.. 73

  4-4- آزمون فرضها: 75

  4-4-4- فرضیه اول : 75

  5-4-4- فرضیه دوم : 77

  فصل پنجم.. 79

  1-5- مقدمه: 80

  2-5- خلاصه پژوهش.... 80

  3-5- تشریح نتایج آزمونها: 82

  4-5- محدودیت های پژوهش: 85

  5-5- پیشنهادات: 85

  1-5-5- پیشنهادات کاربردی: 85

  2-5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

  6- منابع و مآخذ: 87

   

  منبع:

   

  - منابع و مآخذ:

  منابع فارسی

  ابزری، مهدی;صمدی،سعید وصفری،علی(1386)،" بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 14(50):118-99

  آذر، عادل، منصور مؤمنی،آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، سال 1383

  ایزدی نیا،ناصر و رسائیان، امیر(1389)،" پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 17(60):22-3

  بایزیدی و همکاران،تحلیل داده های پرسشنامه ای ، (1391)،چاپ پنجم، انتشارات عابد  به کمک تهران

  پور حیدری، امید، سلیمانی امیری، غلامرضا، و صفاجو، محسن. (1384) بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، ص:19-3.

  داودی ، عباس، (1386) بررسی میزان سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  دلاور، علی "روش تحقیق؛ در روانشناسی و علوم تربیتی" توسعه و ویرایش ، چاپ بیست و یکم ، 1385 ، ص 244-243

  مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1389). تحلیل های آماری ، منصور مومنی، تهران. انتشارات علم و دانش .

  حاجی وند، تقی، (1380)، تحقیقی پیرامون انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  کوچکی، حسن، (1382)، هموار سازی سود از طریق زمان بندی فروش دارایی، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  معتصمی، محمود، (1381). اثر هموارسازی سود بر بازار سهام، پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  ناظمی، امین (1384)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی بر بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران

  - نادری نورعینی، محمد مهدی (1385)، نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

  منابع لاتین

  Adams, B., Carow, K.A., Perry, T., 2009. Earnings management and initial public offerings: the case of the depository industry. Journal of Banking and Finance 33, 2363–2372.

  Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P., 2005. Competition and innovation: an inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics 120,701–728.

  Aghion, P., Dewatripont, M., Rey, P., 1999. Competition, financial discipline and growth. Review of Economic Studies 66, 825–852.

  Akdogu, E., MacKay, P., 2012. Product markets and corporate investment: theory and evidence. Journal of Banking and Finance 35, 439–453.

  Allen, F., Gale, D., 2000. Corporate Governance and Competition, Published in Corporate Governance: Theoretical and Empirical Perspectives, Edited by X. Cambridge University Press, Vives, pp. 23–94.

  Bagnoli, M., Watts, S.G., 2007. Oligopoly, Disclosure and Earnings Management. Working Paper. Purdue University.

  Balakrishnan, K., Cohen, D., 2011. Product Market Competition, Financial Accounting Misreporting and Corporate Governance: Evidence from Accounting Restatements. Working Paper. New York University.

  Bartov, E., Gul, F., Tsui, J., 2001. Discretionary-accrual models and audit qualifications. Journal of Accounting and Economics 30, 421–452.

  Bebchuk, A., Cohen, A., Ferrell, A., 2004. What matters in corporate governance? Review of Financial Studies 22, 783–827.

  Becker, C., DeFond, M., Jiambalvo, J., Subramanyam, K., 1998.The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research 15,1–24.

  Beneish, M. D. (2001). Earnings Management: A Perspective, Indiana University Working Paper.

  Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics 80, 511–529.

  Bhattacharya, U. Beneish, M., Vargus, M., 2002. Insider trading, earnings quality, and accrual mispricing. The Accounting Review 77, 755–791.

  Bhattacharya, U. Daouk, H. and Welker, M. (2001). The World Price of Earnings Management, Queens University, Working Paper.

  Bowen, R., Rajgopal, S., Venkatachalam, M., 2008. Accounting discretion, corporate governance and firm performance. Contemporary Accounting Research 25 (2), 351–405.

  Bugshan, turki.(2005) “corrate govermance, Earnings management, and the information content of accunting earning: theoretical model and empirical test”. March pg 1-214.

  Chiristis, A. and J, Zimmerman.(1994) “efficient versus opportunistic choice of accunting procedures: corporate control conests”. Accunting review. Vol 69.pg 539-566.

  Collingwood, H. (2001). Harvard Business Review, 79 (6), 65-74 .

  Collins, D., Hribar, P., 2000. Earnings-based and accrual-based market anomalies: one effect or two? Journal of Accounting and Economics 29, 101–124.

  Cremers, K., Nair, V., Peyer, U., 2008. Takeover defenses and competition. Journal of Empirical Legal Studies 5, 791–818.

  Curry, B., George, K., 1983. Industrial concentration: a survey. The Journal of Industrial Economics 31, 203–255.

  Cushing, S. (1988).  An Explanation for Accounting Income Smoothing,  Journal of Accounting Research, 26, 127-143.

  Dacsher, H. and Melkon, A. (1995). Additional Evidence On Bonus Plans and Income Management, Journal of Accounting and Economics, 19, 2-28.

  Daouk, H. and Welker, M. (2001). The World Price of Earnings Management, Queens University, Working Paper. Collingwood, H. (2001). Harvard Business Review, 79 (6), 65-74 .

  Darough, M. H. Pourjalali,  and Saudagaran, S. (1999).  Earnings Management In Japanese Companies, International Journal of Accounting,  33,  3, 313 – 334.

  Datta, S., Iskandar-Datta, M., Sharma, V., 2011. Product market pricing power, industry concentration and analysts’ earnings forecasts. Journal of Banking and Finance 35, 1352–1366.

  Dealbornoz G. and Alcarria J. (2003). Analysis and Diagnosis of Income Smoothing In Spain, European Accounting Review, 12 . 443-463.

  Deangelo, M. and Park, C. (1988).  Smoothing Income In Anticipation of Future Earnings, Journal of Accounting and Economics, 23, 115-139.

  Dechow P. M. and Skinner D. J. (2000). Earning Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, Accounting Horizons, 14, June. 235 –250.

  Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1995. Detecting earnings management. The Accounting Review 70, 193–226.

  Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary Accounting Research 13, 1–36.

  Degeorge, F. Patel J. and Zeckhauser R. (1999).  Earnings Management To Exceed Thresholds, Journal of Business, 72: 1-33.

  Demsetz, H., 1973. Industry structure, market rivalry, and public policy. Journal of Law and Economics 16, 1–10.Detecting Creative Accounting Practices, New York,

  Diamond, D.W., Verrecchia, R.E., 1991. Disclosure, liquidity, and the cost of capital. Journal of Finance 46, 1325–1359.

  Domowitz, I., Hubbard, R., Petersen, B., 1986. Business cycles and the relationship between concentration and price-cost margins. RAND Journal of Economics 17, 1–17.

  Erickson, M., Wang, S., 1999. Earnings management by acquiring firms in stock for stock mergers. Journal of Accounting and Economics 27, 149–176.

  Fama, E.F., 1980. Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy 88, 288–307.

  Fan, J., Wong, T., 2002. Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. Journal of Accounting and Economics 33, 401– 425.

  Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide, 3rd Ed. University Edition, New York :

  Gaspar, J., Massa, M., 2006. Idiosyncratic volatility and product market competition. Journal of Business 79, 3125–3152.

  Gertner, R., Gibbons, R., Scharfstein, D., 1988. Simultaneous signaling to the capital and product markets. RAND Journal of Economics 19, 173–190.

  Getschow, G. (1986). Paper Profits. In the Accounting Sampler, 4th Ed. New York McGraw Hill.

  Giroud, X., Mueller, H., 2011. Corporate governance, product market competition, and equity prices. Journal of Finance 66, 563–600.

  Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance and equity prices. Quarterly Journal of Economics 118, 107–155.

  Gordon, M. J. (1964). Postulates, Principles and Research In Accounting, the Accounting Review,39 (2), 251-264.

  Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics 40, 3–73.

  Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Rice University.

  Guadalupe, M., Pérez-González, F., 2010. Competition and Private Benefits of Control. Working Paper. INSEAD.

  Guan, L. Pourjalali, H. Sengupta, P. & Teruya, J. (2001). Effect of Cultural Environment and Accounting Regulation on Earning Manipulation: A Five-Asian-Pacific Country Analysis, Journal of Accounting and Economics Research, 32, 79

  Guidry, F., Leone, A., Rock, S., 1999. Earnings-based bonus plans and earnings management by business unit managers. Journal of Accounting and Economics 26, 113–142.

  Harris, M.S., 1998. The association between competition and managers’ business segment reporting decisions. Journal of Accounting Research 36, 111–128.

  Hart, O., 1983. The market mechanism as an incentive scheme. The Bell Journal of Economics 14, 366–382.

  Haushalter, D., Klasa, S., Maxwell, W.F., 2006. The influence of product market dynamics on a firm’s cash holdings and hedging behavior. Journal of Financial Economics 84, 797–825.

  Hayes, R., Lundholm, R., 1996. Segment reporting to the capital market in the presence of a competitor. Journal of Accounting Research 34, 261–279.

  Healy, P. M. and. Wahlen J. M. (1999).  A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, Accounting Horizons, 13, 365-383.

  Henry, E.; Gordon, E. A.; Reed, B., and Louwers, T. (6449). “The Role of Related Party Transactions in Fraudulent Financial Reporting”. Working Paper.

  Hermalin, B., Weisbach, M., 2012. Information disclosure and corporate governance. Journal of Finance 67, 195–233.

  Hoberg, G., Phillips, G.M., 2010. Real and financial industry booms and busts. Journal of Finance 65, 45–86.

  Holmström, B., 1982. Moral hazard in teams. Bell Journal of Economics 13, 324– 340.

  Hope. T. and Hope, J. (1996). Transforming the Botton Line, 2nd Ed. Boston, Harvard Business School Press.

  Hribar, P., Collins, D., 2002. Errors in estimating accruals: implications for empirical research. Journal of Accounting Research 40, 105–134.

  Hunt, A. Moyer. S.E. and Shevlin, T. (1997). Earnings Volatility, Earnings Management, and Equity Value, January, Working Paper.

  Jagannathan, R., Srinivasan, S., 1999. Does product market competition reduce agency costs? The North American Journal of Economics and Finance 10, 387– 399.

  John Wiley & Sons. Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide, 3rd Ed. University Edition, New York: Gal-Or, E., 1985. Information sharing in oligopoly. Econometrica 53, 329–343.

  John Wiley & Sons. Schipper, K. ( 1989). Earning Management, Accounting Horizons, Dec, 91-102.

  Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 29, 193-228.

  Kale, J.R., Loon, Y.C., 2011. Product market power and stock market liquidity. Journal of Financial Markets 14, 376–410.

  Karuna, C., 2007. Industry product market competition and managerial incentives. Journal of Accounting and Economics 43, 275–297.

  Kirschenheiter, M. and Melumad, N. D. (2002). Earnings Quality and Smoothing, Draft, June, Working Paper.

  Klasa, S., Maxwell, W.F., 2006. The influence of product market dynamics on a firm’s cash holdings and hedging behavior. Journal of Financial Economics 84, 797–825.

  Klein, A., 2002. Audit committees, board of director characteristics and earnings management. Journal of Accounting and Economics 33, 375–400.

  Kothari, S., Leone, A., Wasley, C., 2005. Performance matched discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics 39, 161–197.

  Kothari, S., Loutskina, E., Nikolaev, V., 2006. Agency Theory of Overvalued Equity as an Explanation for the Accrual Anomaly. Working Paper. MIT Sloan School of Management.

  Lang, M., Lundholm, R., 1996. Corporate disclosure policy and analyst behavior. The Accounting Review 71, 467–492.

  Lee, C., Li, L., Heng, Y., 2006. Performance, growth and earnings management Review of Accounting Studies 11, 305–334.

  Lee, C., Lusk, E., Halperin, M., 2010. CFO resignations: their underlying performance and behavioural context. International Journal of Behavioral Accounting and Finance 1, 312–334.

  Lerner, A., 1934. The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. Review of Economic Studies 1, 157–175.

  Leuz, C., Verrecchia, R., 2000. The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research 38, 91–124.

  Levitt, A. (1998). the Numbers Game, Unpublished Remarks. Available At Http://Www. See. Gov / News/ Speeches / Spch220. Txt.

  Lindenberg, E., Ross, S., 1981. Tobin’s q ratio and industrial organization. Journal of Business 54, 1–32.

  Maksimovic, M., Pichler, P., 2001. Technological innovation and initial public offerings. Review of Financial Studies 14, 459–494.

  Mc Graw – Hill Higher Education.  Yoon, S.S. and Miller, G.A. (2002). Cash From Operations and Earnings Management In Korea, the International Journal of Accounting, 37 (4), 395-412.

  McGraw Hill. Gordon, M. J. (1964).  Postulates, Principles and Research in Accounting, the Accounting Review, 39 (2), 251-264.

  Milgrom, P., Roberts, J., 1992. Economics, Organization and Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

  Minton, B., Schrand, C., 1999. The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing. Journal of Financial Economics 54, 423–460.

  Mulford, C.W. and Comiskey, E. E. (2002). The Financial Numbers Game – Detecting Creative Accounting Practices, New York, John Wiley & Sons.

  Nalebuff, B., Stiglitz, J., 1983. Prices and incentives: towards a general theory of compensation and competition. Bell Journal of Economics 14, 21–43.

  Narayanan, N.P., 1985. Managerial incentives for short-term results. Journal of Finance 40, 1469–1484.

  Parfet, U.W. (2000). Accounting Subjectivity and Earnings Management: A Preparer Perspective, Accounting Horizons, Vol 14, No. 4, 481-488.

  Peress, J., 2010. Product market competition, insider trading and stock market efficiency. Journal of Finance 6, 1–43

  Perry, S., Williams, T., 1994. Earnings management preceding management buyout offers. Journal of Accounting and Economics 18, 157–179.

  Peteraf, M., 1993. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. Strategic Management Journal 14, 179–191.

  Porter, M., 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York.

  Raith, M., 2003. Competition risk and managerial incentives. American Economic Review 93, 1425–1436.

  Rangan, S., 1998. Earnings management and the performance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics 50, 101–122.

  Ronen, J., Yaari, V., 2008. Earnings management, emerging insights in theory, practice, and research. Springer Series in Accounting Scholarship 3, ISBN 978-0- 387-25769-3.

  Rotemberg, J., Scharfstein, D., 1990. Shareholder-value maximization and productmarket competition. Review of Financial Studies 3, 367–391.

  Salop, S., 1979. Strategic entry deterrence. American Economic Review 69, 335–338.

  Scharfstein, D., 1988. The disciplinary role of takeovers. Review of Economic Studies 55, 185–199.

  Schipper, K. ( 1989). Earning Management, Accounting Horizons, Dec, 91-102. Schmidt, K., 1997. Managerial incentives and product market competition. Review of Economic Studies 64, 191–213.

  Shleifer, A., 2004. Does competition destroy ethical behavior? American Economic Review 94, 414–418.

  Shleifer, A., Vishny, R., 1997. A survey of corporate governance. Journal of Finance 52, 737–783.

  Skinner, D., Sloan, R., 2002. Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don’t let an earnings torpedo sink your portfolio. Review of Accounting Studies 7, 289–312.

  Spohr, G. (2004). Testing for Income Smoothing with Discretionary Accruals, Swedish School of Economics and Business Administration Journal, 12(6), 45-57

  Stivers, A.E., 2004. Unraveling of information: competition and uncertainty. BE Journal of Theoretical Economics 4, 1–30.

  Symeonidis, G., 2002. The Effects of Competition: Cartel Policy and the Evolution of Strategy and Structure in British Industry. The MIT Press, Cambridge, MA.

  Teoh, H., Welch, I., Wong, T., 1998. Earnings management and the long-run performance of initial public offerings. Journal of Finance 53, 1935–1974.

  Tirole, J., 1998. The Theory of Industrial Organization. ISBN:978-0-262-20071-4.

  Verrecchia, R., 1983. Discretionary disclosure. Journal of Accounting and Economics 5, 365–380.

  Verrecchia, R., Weber, J., 2006. Redacted disclosure. Journal of Accounting Research 44, 791–814.

  Wild, J.J. Bernstein, L.A. and Subramanyam, K. R. (2001).  Financial Statement Analysis,  7th Ed. New York

  Yoon, S.S. and Miller, G.A. (2002). Cash From Operations and Earnings Management In Korea, the International Journal of Accounting, 37 (4), 395-412.

  Yu, F., 2008. Analyst coverage and earnings management. Journal of Financial Economics 88, 245–271.

  Yu, Q., Du, B., Sun, Q., 2006. Earnings management at rights issues thresholds: Evidence from China. Journal of Banking and Finance 30, 3453–3468.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حسابداری چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی] چکیده بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام ...

ثبت سفارش