پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران

word 678 KB 29806 166
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۲۱,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

  حسابداری - حسابداری

  چکیده

  یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش­ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی است،در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد.

  و اما اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد.

  هدف این پژوهش نیز مطالعه­ی تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . در این پژوهش،از دقت پیش­بینی سود به عنوان معیار اندازه­گیری کیفیت پیش­بینی سود استفاده گردید.بدین منظور تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکت­های سرمایه پذیر انتخاب گردید که  از یک سو تاثیر میانگین سه ساله­ی دقت پیش­بینی سود هر سهم شرکت­های سرمایه­پذیر  بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت­های سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایه­گذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایه­گذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن  بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد بررسی قرار داده شد.

  این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است.و در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­ها از تحلیل پانلی  کمک گرفته شده است.  یافته های پژوهش بیانگر یک رابطه ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که  بین دقت پیش بینی  سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

   

     واژگان کلیدی : کیفیت پیش بینی سود ، دقت پیش بینی سود، تصمیمات سرمایه گذاری،شرکت سرمایه گذار،شرکت سرمایه پذیر، افق نگهداری سهام ، حجم سرمایه گذاری ، بازده عملیاتی ،بازده سهام،بازده غیرعادی

   

  1-1-دیباچه

  تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه­گذاری­های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش­ترین  این پیش بینی­ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می­رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی است، در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران[1]،2013). بنابراین این نوع از پیش­بینی­ها که به طور داوطلبانه افشاء می­گردد، ممکن است برای سهام­داران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهم­آوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش بینی چشم­انداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرآیند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری می­باشد.(ترومن[2]،1986)

  سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی است که توجه استفاده­کنندگان صورت­های مالی را به خود جلب می­کند. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت­ها، تحلیل­گران، دولت و دیگر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیم­های سرمایه­گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت­ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم­های مربوط به شرکت استفاده می­کنند(قاسمی،1384).

  میزان سودآوری یک شرکت از مهم­ترین معیارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آن­ها می­توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنان­چه سرمایه­گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آن­ها با استفاده از اطلاعات گذشته می­توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،1380). و اما سرمایه­گذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می­باشند(روگرز و همکاران[3] ،2009).

  بنابراین با توجه به این نیاز و نیازهای دیگر استفاده­کنندگان و سرمایه­گذاران، مدیران نسبت به پیش­بینی سود هر سهم اقدام می­کنند. پیش­بینی سود و تغییرات  آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه­گذاران و مدیران و تحلیل­گران و دیگر استفاده­کنندگان بوده است. مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و دیگر استفاده کنندگان پیش­بینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،1389).

  در ایران نیز، براساس ردیف (7) بند (ج) مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش­بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه­ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت­های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، 1389).

  با توجه به اهمیت پیش­بینی سود شناخت عوامل موثر در پیش­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

  اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس[4]،2007).

  اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایه­گذاری­ها و همچنین معیاری برای  تصمیمات سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیش­بینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایه­گذاری­های شرکت سرمایه­پذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­های سرمایه­گذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیش­بینی سود را با استفاده از معیاردقت پیش­بینی سود بر روی تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری  شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار می­دهد.

  1-2-بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش

  سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی­های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می­گردد، به بیان دقیق­تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه­گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آن­ها می­باشد(عالی­پور،1383).

   سود از جمله برترین شاخص­های اندازه­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی،1373) اما سهام­داران فقط به سود دوره جاری توجه نمی­کنند، بلکه آن­ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن­[5]،2003 ).

  پیش بینی، فرآیند برآورد موقعیت­های ناشناخته است. یک پیش­بینی یک پیش­گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­گذارد و می­تواند تجارب گذشته را به پیش­بینی حوادث آینده مبدل سازد(کالپی و همکاران[6]،1992).

  پیش­بینی به سرمایه­گذاران کمک می­کند تا فرآیند تصمیم­گیری خود را بهبود بخشند و خطای تصمیم­های خود را کاهش دهند. آن­ها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه­گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند (زیبا خواجه محمود،1390).

  و شواهد تجربی نشان می­دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش­بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت­گذاری سهام از آن استفاده می­کنند. این پیش­بینی­ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش­بینی­ها که مبنای تصمیم­گیری آن­هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب،1389).

  و همان­طور که گفته شد اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس،2007).

  ویویان[7](2008) با مطالعه نمونه بزرگی از شرکت­ها در سال­های 1996 تا 2006 به رابطه معکوس و محکمی بین دقت پیش­بینی مدیریت و خطای پیش­بینی مدیریت دست یافت، این ارتباط برای افق زمانی کوتاه­مدت ضعیف­تر و برای افق زمانی بلندمدت قوی­تر بود.

  جهانخانی و صفاریان به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم 4 هفته قبل از اعلان طی سال­های 1374 و 1376  در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردی انتشار یافته  هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

  و اما یکی از اهداف سرمایه­گذاران  برای خرید سهام، دریافت سود نقدی سهام است. در نتیجه این عامل به مقدار زیادی روی تصمیم­گیری آن­ها موثر است (هالستد[8]،2002).

  و دیگر آن­که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم­گیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آن­ها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می­پردازند. علاوه بر این­که بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهام­داران تشکیل می­دهد، سود نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­گذاران می شود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است(پاکدامن و همکاران،1390).

  چن و فیرث[9](1999) دقت پیش­بینی سود و ارتباط آن با بازده اولیه­ی سهام شرکت­های جدیدالورود را در چین مورد بررسی قرار دادند. آنان تمامی شرکت­های جدیدالورد به بورس اوراق بهادار شانگهای و بورس اوراق بهادار شن ژن را در طی سال­های 1996 -1991 مطالعه کردند و دریافتند که پیش­بینی سود این شرکت­ها به طور متوسط دقیق است و سود پیش­بینی شده با ارزشیابی شرکت­ها ارتباط دارد.

  فیرث و همکاران[10](2005) نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طی سال­های 1996-1991 در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعه­ی رابطه­ی دقت پیش بینی سود و بازده اولیه­ی سهام شرکت­های جدیدالورود پرداختند و دریافتند که بین خطای پیش­بینی سود و بازده اولیه­ی سهام رابطه­ی مثبت و معنی دار وجود دارد.

  بررسی­های اخیر نشان می­دهد که بازده غیرعادی می­تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت­ها باشد. به عبارت دیگر عده­ای از سرمایه­گذاران توانسته­اند با استفاده از تعدادی از نسبت­های مالی، همانند سود -هر سهم- نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه کنند که به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده که از این رابطه آگاهی داشته­اند. بر این اساس، در صورتی که اکثر سرمایه­گذاران از وجود این رابطه آگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می­کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است(کوشا ،1389).

   ارایه پیش­بینی­های سود توسط مدیریت شرکت­ها ،از آن جهت که محتوای اطلاعاتی دارد، یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی محسوب شده و می­تواند بر ارزش بازار سهام و میزان بازده آن مؤثر باشد . بازده غیرعادی سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود پیش­بینی شده شرکت­ها، قابل استفاده بوده و از آن­جا که بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیش­بینی شده را به عنوان خبری خوب تلقی می­نماید؛ بنابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطای پیش بینی سود وجود داشته باشد(مشکی و ربانی،1390).

   همان­طور که می­دانیم بازده دارایی­ها[11] یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی­های آن شرکت می باشد و از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می­شود، که به صورت درصد بیان می­شود . اما نسبت بازده دارایی­ها  یکی از معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می­دهد(رمضانی،1387). و یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل دارایی­های عملیاتی وادار می­سازد.

  و اما نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم از طریق تقسیم ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار همان سهم بدست می­آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش­های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان­های نقدی آتی می­باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش­های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگ­تر از ارزش­های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت کاهش پیدا می­کند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمایه­گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می­کند.

  اما همانطور که می دانیم احتمال تاثیر دو عامل اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذار از جهت حجم سرمایه گذاری و افق نگهداری سهام  خاص،وجود دارد.

  یکی از این عوامل همانطور که گفته شد، می­تواند  دقت پیش بینی سود سهام  باشد ، که بر روی تصمیم­­گیری سرمایه­گذار در ارتباط با حجم و افق نگهداری یک سهام خاص تاثیر داشته باشد.بافرض آن­که ، هر چه دقت پیش­بینی سهامی خاص، بالاتر بود ،ممکن است معیار ریسک کمتر به نظر برسد و سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در آن  سهام نماید.

  و اما از طرف دیگر ممکن است عامل تئوری  پرتفوی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ، بر روی تصمیم­گیری سرمایه گذار ، در ارتباط با  حجم سرمایه­گذاری و افق نگهداری سهامی خاص، موثر باشد.

  که با توجه به موارد ذکر شده یکی از مساله­ها­ی اساسی پژوهش حاضر آن است ، که آیا دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر روی افق نگهداری سهام توسط سرمایه­گذار و حجم سرمایه­گذاری در سهامی خاص تاثیر دارد یا خیر؟ که فرضیه­ی اول و دوم پژوهش به این مساله می­پردازد.

  و اما از بعدی دیگر، پژوهش حاضر تاثیر دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را برروی عملکرد خود آن شرکت اعم از  بازده سهام  و بازده غیر عادی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده عملیاتی در سال جاری را مورد آزمون قرار می­دهد.که فرضیه سوم تا ششم نیز به این مساله می­پردازد.

  با توجه به تحقیقات انجام شده و موارد ذکر شده، تعداد بسیار اندکی از پژوهش­ها تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر تصمیمات سرمایه­گذاران، از نظر تغییر در حجم سرمایه­گذاری و یا افق نگهداری سهام بررسی نموده­اند. و تعداد بسیار اندکی تاثیر دقت پیش­بینی سود را بر روی بازده سهام  و بازده غیر عادی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده عملیاتی در سال جاری آزموده­اند.

  و اما نکته­ی مهمتر آن­که این پژوهش براساس پژوهش گودمن و همکاران، تاثیر میانگین سه سال دقت پیش­بینی شرکت سرمایه­پذیر را برعوامل ذکر شده در پاراگراف قبلی می­آزماید.

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

  مساله از آن­جا اهمیت پیدا می­کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمان­ها وحتی دولت­ها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت­ها می­باشد(نوقابی،1392).

  و از آن­جا که بودجه بندی سرمایه­ای یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین مسئولیت­های مدیریت شرکت است. یک عامل اصلی از سرمایه گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش­بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل این­که پیش­بینی، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه گذاری پروژه­ها بازی می­کند. (گودمن و همکاران،2013).

  به اعتقاد کالپی و همکاران[12](1992) پیش بینی، فرآیند برآورد موقعیت­های ناشناخته است. یک پیش­بینی یک پیش­گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­گذارد و می­تواند تجارب گذشته را به پیش­بینی حوادث آینده مبدل سازد.

  بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه­گذاری­های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می­باشد، اما بیش­ترین  این پیش­بینی­ها داخلی بوده و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می­رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی است در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد(گودمن و همکاران،2013).

   سود از جمله برترین شاخص­های اندازه­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است( ثقفی و آقایی،1373).

   

  [1].Goodman et al, 2013

  [2]. Truman, 1986

  [3]. Rogers et al, 2009

  [4]. Rees, 2007

  [5]. Penman, 2003

  [6] .Collopy, et al

  [7]. Vivian, 2008

  [8]. Halstead, 2002

  [9]. Chen and Firth, 1999

  [10]. Firth and et al, 2005

  [11] Return On Asset

  [12]. Collopy, et al, 1992

   

   

   

  The effect of the Earning Forecast Quality of the investee on investment decisions of the investor companies in the Tehran Stock Exchange.

   

   

   

   

  Abstract

   A key determinant of successful investment is management’s ability to forecast Projects payoffs, because forecasting plays a central role in investment valuation methods .Although these forecasts are a critical component of firm health, most forecasts are internal and thus not directly observable by external stakeholders. However, we expect that management’s forecasting ability used to generate internal project payoff forecasts may transfer to other managerial tasks that involve forecasting, such as providing external management earnings forecasts. The importance of earning predicted is dependent on the amount of Deviation from reality. Research shows that meet the market expectations, earnings per share, the value of attaches a significant. In anticipation that the market will react.

  The purpose of this study is The Impact of the Earnings Forecast Quality of the investee company on investment decisions of investors in Tehran Stock Exchange.

   For this purpose, 121 companies was selected from accepted in Exchange during years: 1388-1392. In this study, the accuracy of forecasting earnings as a measure of the quality of the Profit forecasts selected. On the one hand, Its Impact on investment decisions investor companies evaluated and From the Other side Its impact on yield and abnormal return and ROA and The ratio of book value to market value per share is tested.

  The purpose of this research is applied. This research is correlational in nature and content. Research was conducted within the framework of A priori- Inductive. In this study, to analyze the assumptions of the panel analysis is designed.Using some regression analysis, the study has determined a positive and meaningful relationship between the quality of earning forecast and all of the investment time horizon and yield and ROA and The ratio of book value to market value per share. However, the study did not find any meaningful relationship between earning forecast accuracy Both Volume of investments and abnormal returns.

   

  Key words: Earnings Forecast Quality, forecasting earnings accuracy, yield, ratio of book value to market value per share, abnormal return

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  چکیده.............................................................................................................................................................1

   فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- دیباچه.................................................................................................................................. 4

  1-2- بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش..................................................................................... 5

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... 9

  1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................. 11

  1-4-1- اهداف اصلی.................................................................................................................................... 11

  1-4-2- اهداف فرعی.................................................................................................................................... 11

  1-4-3- اهداف کاربردی..................................................................................................................................... 12

  1-5- سوالات پژوهش.................................................................................................................... 12

  1-5-1- سوال اصلی پژوهش.............................................................................................................................. 12

  1-5-2- سوال­های فرعی پژوهش........................................................................................................................ 12

  1-6- فرضیه های پژوهش............................................................................................................... 13

  1-6-1- فرضیه اصلی......................................................................................................................................... 13

  1-6-2- فرضیه های فرعی.................................................................................................................................. 13

  1-7- مدل مفهومی پژوهش............................................................................................................. 14

  1-8- مدل­های آماری پژوهش.......................................................................................................... 14

  1-9- متغیرهای پژوهش.................................................................................................................. 16

  1-9-1- متغیر های وابسته................................................................................................................................... 16

  1-9-2- متغیر مستقل.......................................................................................................................................... 17

  1-9-3- متغیرهای کنترل..................................................................................................................................... 17

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  1-10- روش پژوهش..................................................................................................................... 17

  1-11-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات....................................................................................................17

  1-13- قلمرو پژوهش.................................................................................................................... 18

  1-13-1- قلمرو موضوعی.................................................................................................................................. 18

  1-13-2- قلمرو زمانی.................................................................................................................................. 18

  1-13-3- قلمرو مکانی................................................................................................................................. 18

  1-14- تعریف واژگان تخصصی پژوهش......................................................................................... 19

  1-14-1- سرمایه گذاری.................................................................................................................................... 19

  1-14-2- شرکت های سرمایه گذاری................................................................................................................ 199

  1-14-3- شرکت های سرمایه پذیر..................................................................................................................... 19

  1-14-4- کیفیت پیش بینی سود.......................................................................................................................... 19

  1-14-5- دقت پیش بینی سود............................................................................................................................ 19

  1-14-6- خطای پیش بینی سود.......................................................................................................................... 19

  1-14-7- تصمیم گیری­های سرمایه گذاری........................................................................................................... 20

  1-14-8- بازده عملیاتی..................................................................................................................................... 20

  1-14-9- بازده سهام..................................................................................................................................... 21

  1-14-10- بازده غیرعادی سهام.................................................................................................................... 21

  1-14-11- سود هر سهم................................................................................................................................. 211

  1-15- ساختار کلی پژوهش......................................................................................................... 211

  1-16- خلاصه فصل................................................................................................................. 21

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

  2-1- دیباچه.................................................................................................................................. 23

  2-2- ادبیات تحقیق........................................................................................................................ 25

  2-2-1- تعریف سرمایه گذاری............................................................................................................................ 25

  2-2-2- تعریف شرکت­های سرمایه گذاری........................................................................................................... 25

  2-2-3- تعریف شرکت­های سرمایه پذیر.............................................................................................................. 26

  2-2-4- گزارش­گری مالی و هدف­های حسابداری................................................................................................ 26

  2-2-5- سهام عادی........................................................................................................................................... 27

  2-2-6- سود و سود هر سهم.............................................................................................................................. 28

  2-2-6-1-........................................................................................................... سود. 28

  2-2-6-1-1- تعریف سود. 28

  2-2-6-1-2- مفهوم سود. 29

  2-2-6-1-3- سود و بازده 30

  2-2-6-1-4- تعریف سود هر سهم. 30

  2-2-6-1-5- اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن. 31

  2-2-6-1-6- محدودیت های سود هر سهم. 32

  2-2-6-1-7- اندازه­گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران. 33

  2-2-7- پیش بینی سود...................................................................................................................................... 33

  2-2-8- کیفیت پیشبینی سود............................................................................................................................... 34

  2-2-9- دقت پیش بینی سود.............................................................................................................................. 34

  2-2-10- انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی................................................................................................... 35

  2-2-10-1-................................................... شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت... 35

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  2-2-10-2-................................................. نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت... 36

  2-2-11- حجم معاملات.................................................................................................................................... 36

  2-2-12- بازده سهام..................................................................................................................................... 36

  2-2-12-1-.................................................... رابطه­ی بین بازده سهام و سود حسابداری.. 37

  2-2-13- رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده سهام.......................................................................................... 37

  2-2-14- بازده غیرعادی سهام....................................................................................................................... 37

  2-2-14-1-.................................................................... بازده غیرعادی و پیشبینی سود. 38

  2-2-15- ریسک............................................................................................................................................... 39

  2-2-15-1-............................................................................................. انواع ریسک... 40

  2-2-15-2-.......................................................................... ریسک و افشای اطلاعات... 41

  2-2-15-3-............................................................................... ریسک و پیشبینی سود. 41

  2-2-16- شاخص سهام................................................................................................................................ 43

  2-2-16-1-..................................................................................... شاخص کل قیمت... 44

  2-2-16-2-....................... انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران. 44

  2-2-17- بازده عملیاتی..................................................................................................................................... 45

  2-2-18- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم.................................................................................................... 45

  2-2-18-1-................................................................................ ارزش دفتری هر سهم. 45

  2-2-18-2-.................................................................................. ارزش بازار هر سهم. 45

  2-2-19- اهرم مالی........................................................................................................................................... 45

  2-2-19-1-......................................................................................... انواع اهرم مالی.. 46

  2-2-19-2-.......................................................... رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود. 47

  2-2-20- اندازه شرکت...................................................................................................................................... 47

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  2-2-21- کیوتوبین....................................................................................................................................... 47

  2-3- پیشینه پژوهش....................................................................................................................... 48

  2-3-1- پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل ایران.......................................................................................... 48

  2-3-2- پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از  ایران............................................................................... 53

  2-4- خلاصه فصل.................................................................................................................... 58

  فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

  3-1- دیباچه............................................................................................................................. 60

  3-2- روش پژوهش.................................................................................................................. 61

  3-3- قلمرو پژوهش.................................................................................................................. 61

  3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش............................................................................................ 61

  3-4-1- تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده............................................................................................... 61

  3-5- روش های گردآوری اطلاعات........................................................................................... 63

  3-6- ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 63

  3-7- فرضیه­های پژوهش........................................................................................................... 64

  3-8- مدل مفهومی پژوهش........................................................................................................ 64

  3-9- مد­­ل­های آماری پژوهش..................................................................................................... 65

  3-10- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش................................................................................... 67

  3-10-1- متغیرهای وابسته............................................................................................................................ 67

  3-10-1-1-........ افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)  Maintenance. 67

  3-10-1-2-.................................................. تغییرات حجم سرمایه­گذاری Δvolume. 67

  3-10-1-3-............................................................................... بازده سهام  Yield. 68

  3-10-1-4-.................................................................... بازده عملیاتی سهام ROA.. 68

   فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  3-10-1-5-............................ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم  BV/MV.. 68

  3-10-1-6-................................................................... بازده غیرعادی هر سهمAR.. 69

  3-10-2- متغیر مستقل.................................................................................................................................. 69

  3-10-2-1-............................. دقت پیش­بینی سود     Forecasting Accuracy[t-3,t-1] 69

  3-10-3- متغیر کنترل.................................................................................................................................... 70

  3-10-3-1........................................................................... اندازه شرکتFirm size. 70

  3-10-3-2-...................................................................... رشد شرکت GROWTH.. 70

  3-10-3-3- اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE.............................................. 71

  3-10-3-4-.......................................................................... کیو توبین  Tobin’s Q.. 71

  3-11- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه­های پژوهش........................................................... 71

  3-11-1- آمار توصیفی و استنباطی.......................................................................................................72

  3-11-2- نرمال بودن داده­ها.......................................................................................................................... 72

  3-11-3- بررسی همبستگی بین متغیرها.......................................................................................................... 73

  3-11-4- انواع مدل­ها................................................................................................................................... 73

  3-11-5- انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه­های پژوهش.......................................... 73

  3-11-5-1-............................................................................ آزمون چاو یا F مقید. 73

  3-11-5-2-...................................................................................... آزمون هاسمن.. 73

  3-11-6- مفروضات رگرسیون کلاسیک......................................................................................................... 73

  3-11-7- خود همبستگی.............................................................................................................................. 77

  3-11-7-1-...................................................................... آزمون دوربین – واتسون. 77

  3-11-8- نحوه تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه­ها..................................................................................... 79

  3-11-9- رگرسیون لجستیک.............................................................................................................................. 79

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- دیباچه............................................................................................................................. 83

  4-2- آمار توصیفی و تحلیل آن.................................................................................................. 83

  4-3- بررسی اعتبار مدل فرضیه­ها................................................................................................ 84

  4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته................................................................................................ 85

  4-3-2- بررسی همبستگی بین متغیرها............................................................................................................ 86

  4-3-2-1-.......................................................................... نتایج ماتریس همبستگی.. 86

  4-3-3- برازش مدل­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش......................................................................................... 87

  4-3-3-1-......................................................................... برازش مدل اول پژوهش... 88

  4-3-3-1-1- انتخاب مدل مناسب... 88

  4-3-3-1-2- معناداری کل مدل. 89

  4-3-3-1-3- ضریب تعیین.. 89

  4-3-3-1-4- آزمون دوربین-واتسون. 89

  4-3-3-1-5- ضریب VIF. 90

  4-3-3-2-......................................................................... برازش مدل دوم پژوهش... 90

  4-3-3-2-1- انتخاب مدل مناسب... 91

  4-3-3-2-2- معناداری کل مدل. 92

  4-3-3-2-3- ضریب تعیین.. 93

  4-3-3-2-4- آزمون دوربین واتسون. 93

  4-3-3-2-5- تشخیص همسانی واریانس... 93

  4-3-3-2-6- ضریب VIF. 94

  4-3-3-2-7- آزمون فرضیه­ی دوم پژوهش... 94

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  4-3-3-3-........................................................................ برازش مدل سوم پژوهش... 96

  4-3-3-3-1- انتخاب مدل مناسب... 96

  4-3-3-3-2- تشخیص همسانی واریانس... 96

  4-3-3-3-3- معناداری کل مدل. 97

  4-3-3-3-4- ضریب تعیین.. 98

  4-3-3-3-5- آزمون دوربین-واتسون. 98

  4-3-3-3-6- ضریب VIF. 98

  4-3-3-3-7- آزمون فرضیه­ی سوم پژوهش... 98

  4-3-3-4-................................................................... برازش مدل چهارم پژوهش... 100

  4-3-3-4-1- انتخاب مدل مناسب... 100

  4-3-3-4-2- تشخیص همسانی واریانس... 100

  4-3-3-4-3- معناداری کل مدل. 101

  4-3-3-4-4- آزمون دوربین-واتسون. 102

  4-3-3-4-5- ضریب VIF. 102

  4-3-3-4-6- آزمون فرضیه­ی چهارم پژوهش... 102

  4-3-3-5- برازش مدل پنجم................................................................................ 103

  4-3-3-5-1- انتخاب مدل مناسب... 103

  4-3-3-5-2- تشخیص همسانی واریانس... 104

  4-3-3-5-3- معناداری کل مدل. 104

  4-3-3-5-4- ضریب تعیین.. 105

  4-3-3-5-5- آزمون دوربین-واتسون. 105

  4-3-3-5-6- ضریب VIF. 106

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  4-3-3-5-7- آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش... 107

  4-3-3-6-.............................................................................. برازش فرضیه ششم. 108

  4-3-3-6-1-انتخاب مدل مناسب... 108

  4-3-3-6-2-جهت تشخیص همسانی واریانس... 108

  4-3-3-6-3-معناداری کل مدل. 108

  4-3-3-6-4-ضریب تعیین.. 108

  4-3-3-6-5-آماره دوربین واتسون. 108

  4-3-3-6-6-ضریب VIF. 109

  4-3-3-6-7-آزمون فرضیه ی ششم پژوهش... 110

   5- فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1- دیباچه.................................................................................................................................. 112

  5-2- اهم نتایج مدل و آزمون فرضیات به شرح زیر بوده است............................................................ 113

  5-2-1- نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی اول پژوهش....................................................................................................... 113

  5-2-2- نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی دوم پژوهش....................................................................................................... 114

  5-2-3- نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی سوم پژوهش...................................................................................................... 114

  5-2-4- نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی چهارم  پژوهش.................................................................................................. 115

  5-2-5- نتیجه آزمون پنجم پژوهش..................................................................................................................... 115

  5-2-6- نتیجه آزمون ششم پژوهش..................................................................................................................... 116

  5-3- پیشنهادهای پژوهش....................................................................................................... 117

  5-3-1- پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر..................................................................................... 117

  5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی................................................................................................ 119

  5-4- خلاصه­ی فصل...................................................................................................................... 120

  پیوست­ها

   پیوست الف)لیست شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(نمونه­ی آماری).....................121

     پیوست ب) نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده جهت تشخیص همسانی واریانس...................122  

  پیوست ج) ماتریس همبستگی بین متغیرها وابسته و مستقل.......................................................................124

  پیوست د) خروجی­های نرم­افزار ...............................................................................................................124

  فهرست منابع فارسی. 142

  فهرست منابع لاتین. 146

  منبع:

   

  فهرست منابع فارسی:

   

   

  ابوالقاسمی ،محمد(1384)،"بررسی کاربرد مدلهای مختلف سری زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان"،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علامه.

  آیتی گازار، محمد، (1392)، «بازارهاونهادهای مالی» سایت پاپیروس، http://www.papyrus.ir/Papers

  اقبالی عموقین،علیرضاوپناهی ،اسماعیل،(1391)،« بررسی تاثیر گزارشگری سود طبق استاندارد ایران بر ارزش بازار شرکت»، مقاله‌های همایش‌های ایران . کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها . ، 1392.

  الهیات،علی،(1389)؛«روش تحقیق» http://reference1.blogfa.com .

  بهزاد، مهدی، (1376)، " نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

  " ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

  بهزادی ،مسعودوولی پور،هاشم ومرادی ،جواد،(1391)،«تاثیر میزان دقت سود سهام پیش بینی شده در انعکاس بازدهی آیندهِ»،پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرودشت.

  پارس گستر خبره، شرکت کارگزاری،(1391)، http://pgkbroker.ir

  ثقفی،علی و غلامعلی پور،رضا،(1391)،« محتوای اطلاعاتی پیش بینی های سود، تکرار سوگیری در ارائۀ پیش بینی ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی» ،فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 18 تابستان 91 سال پنجم ص 203 -173

  جهانخانی علی، صفاریان امیر. «واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات مالی 100-83 :16 ،1382.

  چترسحر،سیدابراهیم و اولادی،بشیر،(1387)،«بودجه بندی سرمایه ای و ریسک» ، پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه امام رضا (ع) ، http://libportal.imamreza.ac.ir/.

  11-حقیقت،حمید و بختیاری ، مسعود (1387) "بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی ".

  ­ 12-حمزه ئی ، سهند، (1391)، «شرکت های سرمایه گذاری»، برگرفته از سایت

  http://hamzei.com/index.php

  13-­ حسینی پاکدامن،سیده مهناز و حقیقت، حمید و قائمی ، محمد حسین،(1390)، «اقالم تعهدی،جریان­های نقدی و بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی.

  14-حقیقت ،حمید .مسعود بختیاری.محمد تقی بهشتی پور.(1390)."رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه". بررسی های حسابداری و حسابرسی .دوره 18 شماره 5.

  15-­ حاجیان نژاد ،زهراو مشدئی،مجتبی،(1393)،«رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود.

  16-­ خانی،عبداله،(1385)، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، انشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان سال نوزدهم، شماره1 ،بهار 1386.

  17­-­ خواجه محمود، زیبا (1390)،"بررسی رابطه بین ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت " پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده اقتصاد و مدیریت تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز.

  18-­ خالقی مقدم حمید.دقت پیش بینی سود شرکتها، رساله دکترای، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی1377؛ 102-71.

  19-­ دارابی ،رویا  و  امام جمعه ،سیمین،(1392)،«بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره دهم/ تابستان 13.

  20-­ دوستدار نوقابی،صادق(1392)،" بررسی رابطه بین دوران تصدی ریاست هیات مدیره و مدیر عامل با توانایی پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"پایان نامه گارشناسی ارشد .دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب.

  21-­ سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1386، استاندارد حسابداری شماره 15،سرمایه گذاریها، تهران ،تجدید نظر شده سال 1391.

  22-­ سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1386، استاندارد حسابداری شماره 30،سود هر سهم، تهران ،تجدید نظر شده سال 1392.

  23- رضا زاده ، جواد و آشتاب، علی(1388)، « رابطه ی دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران »، پژوهشنامه­ی علوم اقتصادی علمی– پژوهشی، سال نهم، شماره­ی1( پیاپی37)، نیمه­ی اول 89 68.

  24-­ علینقیان،نسرین و ایزدی نیا،ناصر،(1389)،" بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران".مجله علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی نشریه شماره 7.

  25-­ قجر،محمدو حاضر،منوچهرو بنداری،مهرداد،(1392)،«مبانی مدیریت سرمایه گذاری»،برگرفته از سایت تحلیل برتر مدیریت تحقیق و مشاوره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (تیرماه 92) به آدرس: http://rd.agribourse.com\Content/media

  26-­ قائمی ،محمد حسین و طوسی،سعید،(1384)،« بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پیام مدیریت، شماره 1 17و 8 زمستان 84 و بهار 85 ص 1ص 75 159.

  27-­  کوشا، کیانا،1389، "بررسی رابطه بین بازدهی غیرعادی و اطلاعات مالی انتشاریافته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشکده مدیریت.

  28-­ کردستانی،غلامرضا و آشتاب،علی،(1389)« بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران».

  29-­ کردستانی غلامرضا، باقری مجتبی.(1388)، بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود، تحقیقات حسابداری ، 130-147 .

  30-­ گروه پژوهشی اعتبارات«نسبت های اهرم مالی» ،(1389)، انستیتو بانک داران خاورمیانه، سایت http://www.mibgroup.ir/articles/156

  31-­  لطفی، احمدو حاجی پور،میثم ،(1389)، «تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود  »مجله حسابداری مدیریت »سال سوم ،شماره چهارم ، بهار 1389.

  32-­ مشایخ ، شهناز و شاهرخی .(1386 .) "بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن" بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 14

  33- مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود(1390)، «بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره­ی 66، ص53-68.

  34-­ مدرکیان ، حسن، (1390)،«ارزیابی عملکرد مالی » کتاب مدیریت مالی 1،چاپ اول ،ص44 -76.

  35-­ مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران،www.irbourse.com.انتشاردرسایت wamp.tavanir.org.i

  36-­ مجتهدزاده ،ویدا و عاملی،ویدا،(1388)،«رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه ارشد،وزارت علوم،تحقیقات،وفناوری،دانشگاه الزهرا،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

  37-­ معتمدی،شریفه و ابزری،مهدی و  فتحی ،سعید،(1391)،«تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم،تحقیقات،وفناوری،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

  38-­ ملکیان ،اسفندیارواحمدپور ،احمدو رحمانی نصر آبادی، محمدودریانی،عباسعلی،(1389)،« عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکتها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران»، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره 17،شماره 61،صص23-28.

  39-­ نمازی ، محمد،شمس الدینی ،کاظم،(1385)،« بررسی سازه های مؤثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،مجله توسعه و سرمایه/سال اول/ شماره 1/ پاییز و زمستان 1386/ صفحات 1 25

  40-­ مجله اقتصادی پارسیان سهام ، «آموزش بورس » منتشر شده در 7 اسفند 1392 ،به آدرس http://parsiansaham.ir/stock-learning

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست منابع لاتین

   

   

   

   

  41-Belkaoui, A. R.(1997). Accounting Theory. London,Harcourt Brace & Company

  42-Ball, R.J.,P. Brown. (1968). An Emperical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of Accounting Research, 6

  43-Beyer, A. (2005). "Capital Market Prices, Management Forecasts, and Earnings Management" Job Market Paper, Northwestern University

  44-Collopy, F. and J. S. Armstrong (1992). “Error Measures For Generalizing About Forecasting Methods: Empirical Comparisons.” International Journal of Forecasting. pp. 80-69

  45-Clarkson P.M, Dontoh A. The voluntary Inclusion earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Contemporary Accounting Research. 2002; 14: 601626.

  46-Coën A, esfleurs A. International evidence on the relative importance of the determinants of earnings forecast accuracy, Journal of Economics and Business, 2009:19

  47-Clyde P.Stickney, (2007), “Financial Accounting; an Introduction to Concepts, Methods, and .Uses”, South Western Can gage Learning, Canada

  48-Firth, M. and Liau-Tan, C.K. Signalling models and the valuation of new issues: An examination of IPOs in Singapore, Pacific- Basin Finance Journal; 2001; 27: 511526

  49-Firth , M. and Liau-Tan, C.K. Signalling models and the valuation of new issues : An examination of IPOs in Singapore, Pacific- Basin Finance Journal.2001; 27: 511-526

  50-Firth, M., (1998), "IPO profit forecasts and their role in signaling firm value and explaining post- listing returns", Applied Financial Economics, pp 29-39-

  51-Georgia, Siougle. Information Content of Earnings Forecast Disclosure 2003; 1-53

  52-Georgia, Siougle. Information Content of Earnings Forecast Disclosures.2003;1-53

  53-Goodman, H. Theodore  , Monica Neamtiu , Nemit Shroff, Hal D. (), “Management Forecast Quality and Capital Investment Decisions”, Forthcoming at The Accounting Review: ectronic Electronic copy copy available available at at:http:////ssrn.com ssrn.com//abstract abstract==

  54-Hyndman, Rob. J; Livera, Alysha. M. De. (2009). “Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing.” Working Paper, Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics

  55-Halstead,T.(2002)."Technical Analysis Tutorial" www.investopedia.com/university/technical

  56-Kasznik, R. (1999). "On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management", Journal of Accounting Research, , –. . Koch, A

  57-Payne J. L. The Influence of Audit Firm Specialization on Analysts’ Forecast Errors Auditing: A Journal of Practice &Theory 2008; ():

  58-Rogers,j.L,D.J.Skinner and A.V.Buskirk.2009.Earning guidance and market uncertainty.journal of Accounting and Economics,forth coming

  59-Rees L. Siavaramakrishnan K. The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors, Contemporary Accounting Research 2007; ():

  60-Strong, J. S. (2001). “Principles of  forcasting ”, Kluwer Academic Publisher

  61-Vivian, W. The Role of Management Forecast Precision in Predicting Management Forecast Error, Rutgers Business School, Rutgers University, 2009; A Guide, available at: http://www.ssrn.com

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کیفیت پیش¬بینی سود شرکت سرمایه¬پذیر با تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری شرکت سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار تهران

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

ثبت سفارش