پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 534 KB 29840 166
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۶,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۱,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چکیده:

  موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.

  در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستماتیک در خصوص انتخاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای 1387 الی آخر سال 1391، 96 شرکت در قالب 480  مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان 95/0  رابطه است. بنابراین فرضیه های اول و سوم تحقیق‌ قبول می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت.

  حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی، به سودمندی این فرآیند و کارایی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به خصوص استقلال حسابرس بستگی دارد. لذا، کاهش استقلال حسابرس بر کیفیت فرآیند حسابرسی و اظهار نظر وی تأثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفه ای توجه جدی به تهدیدهای استقلال حسابرس دارند. برای استقلال دو بعد در نظر گرفته اند . بعد ظاهری که استقلال ظاهری نام داشته ، متکی بر پرهیز از حالاتی است که باعث شک و تردید یک فرد منطقی و آگاه از تمام شرایط و حالات نسبت به بی طرفی حسابرسی می شود. بعد باطنی، معنوی یا فکری که به‌خود حسابرس بستگی داشته و قابل اندازه گیری یا مشاهده ی مستقیم نیست (شریعت‌پناهی و نهندی، 1384، 77). شرکت‌ها که متقاضی انجام حسابرسی هستند اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.اهدافی از قبیل داشتن گزارش حسابرسی برای شرکت در مزایده و مناقصات،اهداف ارائه به اداره امور مالیاتی، ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و ... اهدافی است که متقاضیان انجام، به دنبال آن هستند.طبیعی است که این متقاضیان با توجه به اهداف به دنبال پرداخت حداقل حق‌‌الزحمه برای انجام اینکار هستند و حسابرسان نیز با در نظر گرفتن حجم کار و ملاحظات حرفه‌ای به دنبال انجام کار با کیفیت متفاوت و نوع گزارش متفاوتند.جان کلام اینکه خواستن کیفیت بالاتر حسابرسی و دریافت گزارش مطلوبتر مستلزم انجام هزینه بیشتر و پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی بیشتر است و همچنین کیفیت مطلوب تر حسابرسی به سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی و مستندات مطلوب تری احتیاج دارد.بنابراین برای ایجاد اطمینان خاطر در مدیران و سهامداران و سایر ذی‌نفعان شرکت،  اولا" به سیستم حسابداری خوب و ثانیا" یک حسابرسی خوب احتیاج است.

  1-2- بیان مساله

  در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها درکنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه‌گذار تامین کرده‌اند. سرمایه‌گذاران که پس‌اندازهای خود را در اختیار شرکتهای سهامی قرار داده‌اند با توجه به صورتهای مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکتها انتشار می‌یابد از استفاده درست و موثر وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان حاصل می‌کنند، اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده‌کنندگان مفید و موثر است که از وی‍ژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است و فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می‌گیرد. (استانداردهای حسابرسی، 1383،پیشگفتار)

  برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این‌گونه تضادها را مطرح کرده‌اند. به‌طور کلی این موارد، تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» در حسابداری بیان می‌شود. طبق تعریف حساس یگانه و باغومیان: "حاکمیت شرکتی، قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود". تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت‌ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شرکت‌های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول نام‌برده درمورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی‌هایی جلب کرده است .

  در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیئت‌مدیره مؤثر و کارا است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیئت مدیره(به‌ویژه مطلوب) است. در این صورت، سؤال مطرح این است که آیا متفاوت بودن خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌ها می‌تواند در تعیین حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ یعنی اگر ویژگی‌هایی از جمله تعداد اعضای هیئت مدیره، نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره، نمایندگی اعضای هیئت‌مدیره از بُعد دولتی یا خصوصی بودن آن، وجود مدرک تحصیلی دکتری در بین اعضای هیئت مدیره، وجود مدرک تحصیلی مالی یا حسابداری در بین اعضای هیئت مدیره، تغییر در اعضای هیئت‌مدیره سال و تغییر حسابرس می‌تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان مستقل تأثیرگذار باشد؟ با دستیابی به جواب این سؤال‌ها می‌توان به‌منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب‌تری را به‌عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هیئت‌مدیره مطلوب‌تر هدایت کرد.(عباس زاده و منظرزاده ، 1390 ، دوره18 ، شماره 63)

  موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی تاثیر دارد؟

  1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

  برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (اکبری، 1389: 11). با توجه به تمرکز مالکیت کمتر در موسسات بزرگ و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، مشکلات نمایندگی در شرکتها بوجود می آید و نیاز به وجود حسابرسی خارجی را افزایش می دهد. از این رو این تحقیق بررسی می کند که آیا  نیاز است  حسابرسی با کیفیت تر و با هزینه های بیشتر انجام گیرد یا خیر.

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1-  اهداف علمی

  هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

   

   

   

   

  1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

  هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

  اهداف فرعی:

  تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.

  تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.

  تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.

  تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

  1-4-3-  اهداف کاربردی

  نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

  سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

  سرمایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت، نتایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد. 

   

  Abstract:

   

  Audit firm for audit fees are an important theoretical and empirical implications. They are used for a variety of pricing of audit services and much research has been done in relation to the identification and evaluation of these factors. Factors that were considered in most studies of risk factors, the size and complexity of the entity's operations. One of the most important factors in determining the audit risk, corporate governance structure that should be considered Of course, it is not clear that the impact of corporate governance on audit fees or not and if it is, how it affects audit fees. At least two arguments about the relationship between corporate governance and audit fees there. In the first case it is assumed that the internal structure of corporate governance is now complete. As a result, agency costs and reduced risk of audit firms and audit fees and expenses reduce the audit firm. In other words, the external audit as a form of corporate governance may be an effective alternative to internal corporate governance finds itself. The second argument is supposed to show the top-level managers, corporate governance structure and to reduce information asymmetry Large audit firms provide higher quality that may lead to increased audit fees.

  In this study, a systematic method of sample selection and removal of corporate disclosure of audit fees for the years 1387  to 1391, 96 the company in the study was 480 observed. Model test results show that, at the significance level of the independent variables, corporate governance (institutional ownership and board independence) with a confidence level of audit fees 95% relationship. The first and third research hypothesis is accepted. According to the results, the contribution of the major shareholders and professionals who have specialized in corporate investment, increase audit costs will be reduced. It also increased the percentage of independent board members (the number is greater than the duty of the Board), audit costs will increase.

 • فهرست:

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 . مقدمه ................................................................................................................................................  2

  1-2 . بیان مسأله .......................................................................................................................................... 2

  1-3 . اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................................................  4

  1- 4 . اهداف تحقیق ..................................................................................................................................  4

           1-4-1 . اهداف علمی ....................................................................................................................  4

           1-4-2 . اهداف کلی و فرعی .........................................................................................................  5

           1-4-3 . اهداف کاربردی ................................................................................................................  5

  1-5 . سوالات تحقیق .................................................................................................................................  6

  1-6 . فرضیه های تحقیق ............................................................................................................................  6

  1-7 . روش تحقیق .....................................................................................................................................  6

  1- 8 . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها ......................................................................  7

           1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.............................................................................................  7

           1-8-2 . جامعه و نمونه آماری.............................................................................................  7

           1-8-3 . روش گرد آوری اطلاعات ............................................................................................  7

           1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعات ............................................................................................  7

  1-9 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق .....................................................................................................  8

  1-10 . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی )...........................................  8

  1-11 . ساختار کلی تحقیق ........................................................................................................................ 10

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 . مقدمه ............................................................................................................................................... 12

  2-2 . تاریخچه حسابرسی ......................................................................................................................... 12

   

           2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای.......................................................................... 12

           2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای  ........................................................................  13

           2-2-3 . حسابرسی در ایران .........................................................................................................  14

  2-3 . نقش حسابرسی در اقتصاد ..............................................................................................................  19

  2-4 . کیفیت حسابرسی ...........................................................................................................................  20

           2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی................................................................................................  21

                    2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی .......................  24

                     2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف ....................................  25

  2-4-2 . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه ........................ 34             

      2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی ................................  36                

           2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا ...........................................................................   38

           2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی .......................................................................................   39

           2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی ....................................................................................   40

                    2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان ......................................................  40

                    2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران .......................................................  41

  2-5 . هزینه و انواع آن .............................................................................................................................  42

           2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها .......................................................................................................  42

           2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ ..............................................  48

           2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان ..................................................................................................  48

           2-5-4 . هزینه های حسابرسی ...................................................................................................  50

  2-6. مبانی نظری حاکمیت شرکتی ...........................................................................................................  52

           2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی ...............................................................................................  52

           2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی )........................................................  52

                    2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی )..................................................................  53

                    2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران .................................................................................  54

   

                    2-6-2-3 . نظریه ذینفعان ................................................................................................  55  

                    2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع .....................................................................................  58

                    2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت .....................................................................................  58

                    2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک ...............................................................................  59

                    2-6-2-7 . نظریه سازمانی ...............................................................................................  60

                    2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی..........................................................................................  60

                    2-6-2-9 . نظریه خادمیت ...............................................................................................  61

                    2-6-2-10 . نظریه نهادی..................................................................................................  62

           2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی..................................................................................  64

           2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی .................................................................... 65

           2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی .................................................................................................  68

           2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ..............................................  68

           2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی ........................................................................................  70

                    2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)......................................................................... 70

                    2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ........................................................................  71

                    2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)................................................................  73

                    2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)............................................................ 75

           2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران ................................................................................................ 75

                    2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران...........................................................  75

                    2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ...................  77

  2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی .....................................................................................  78

           2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ........................................................................  79

           2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟............................................  80

                    2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره .........................................................................................  80

                    2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل ................................................  81

   

                    2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده .....................................................................  81

                    2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد ...................................................................................  81

                    2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی..................................................  82

                    2-7-2-6 . نوع حسابرسی ...............................................................................................  82

                    2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته ..........................................................  82

           2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها ..................................................................................................  82

  2-8 . پیشینه پژوهش ................................................................................................................................. 84

           2-8-1 . پژوهش های خارجی....................................................................................................... 84

           2-8-2 . پژوهش های داخلی .......................................................................................................  89

  2-9 . خلاصه فصل ..................................................................................................................................  95

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1 . مقدمه ..............................................................................................................................................  97

  3-2 . روش تحقیق .................................................................................................................................... 97

           3-2-1 . قلمرو تحقیق ................................................................................................................... 97

                    3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق .......................................................................................  98

                    3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق .......................................................................................  98

  3-3 . فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................... 98

           3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری .............................................................................  99

  3-4 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها .................................................................  99

           3-4-1 . جامعه آماری ..................................................................................................................  99

           3-4-2 . روش گرد آوری داده ها ..............................................................................................  100

  3-5 . روش های تجزیه و تحلیل داده ها ..............................................................................................  100

           3-5-1 . روش آماری .................................................................................................................  100

           3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ...................................................................  101

  3-6 . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ........................................................................................  102

   

           3-6-1. مدلهای رگرسیون ..........................................................................................................  102

           3-6-2 . همبستگی .....................................................................................................................  103

           3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)...............................................................  104

                    3-6-3-1 . روش اثرات ثابت........................................................................................... 105

                    3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید .................................................................................... 105

                    3-6-3-3 . آزمون هاسمن ............................................................................................... 106

           3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون .............................................................. 106

           3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا .............................................................................. 107

  3-7 . خلاصه فصل ................................................................................................................................  108

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 . مقدمه.............................................................................................................................................. 110

  4-2 . آمار توصیفی داده ها ...................................................................................................................... 110

  4-3 . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ..............................................................................................  112

           4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی......................................................................  112

           4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ............................................................... 113

           4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ............ 114

           4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی .............................................................. 115

           4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری .................................................... 116

           4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ........................................................................... 117

           4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی..................................... 118

           4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی........................................... 119

  4-4 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه .......................................................................................................  120

           4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها ....................................................................................... 120

           4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش .................................................................................. 121

           4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ..................................................................................... 123

   

           4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ............................................................................. 123

  4-5 . خلاصه فصل ................................................................................................................................. 125

  فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها 

  5-1 . مقدمه ...........................................................................................................................................  127

  5-2 . نتایج حاصل از بررسی تحقیق .....................................................................................................  128

           5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ............................................................................................. 128

           5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها .....................................................................................  130

  5-3 . نتیجه گیری...................................................................................................................................  131

  5-4 . محدودیت های محقق ................................................................................................................... 133

  5-5 . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق .................................................................................................. 133

  5-6 . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ........................................................................................................ 134

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسی .................................................................................................................................... 135

  ب) منابع انگلیسی .................................................................................................................................... 137

  پیوست ها

  پیوست الف) فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق .......................................................................... 140

  پیوست ب) خروجی نرم افزار Eviews ................................................................................................ 141

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................... 146

  منبع:

  منابع فارسی

  1- آذر، عادل و منصور مومنی (1383)، آمار وکاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم، تحلیل آماری، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، تهران

  2- ابراهیمی کردلر، علی و سیدعزیز سیدی(1387)، نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 15، شماره54، زمستان ، ص 16-3

  3- پورکریم، یعقوب (1389)، رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد بروجرد

  4- تقی زاده، هوشنگ و غفار تاری (1386)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، نشر حفیظ، تهران

  5- حساس یگانه، یحیی(1384)، فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

  6- حساس یگانه، یحیی و رضا قنبریان(1385)، کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی، فصلنامه حسابدار رسمی ، بهار و تابستان ، ویژه نامه شماره 8 و 9، ص 44-4

  7- حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر(1389)،رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 17، شماره 61، پاییز ، ص 98-85

  8- حساس یگانه،یحیی،و خالقی بایگی، احمد(1383) فاصله انتظارات ی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، (35)، ص 29-44.

  9- حساس یگانه،یحیی، و قنبریان،رضا (1385) کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و پژوهش های تجربی. فصلنامه حسابدار رسمی، (8)، 4-39.

  10- خاکی،غلامرضا(1384)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران

  11- رایلی، فرانک کی،  و کیت سی براون (1386)،  تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران

  12- رسائیان، امیر و وحید حسینی (1387)، رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 15، شماره 53، پاییز،  ص 82-67

  13- رضازاده،جواد و کمال زارعی مروج(1386)."عوامل موثر بر تغییر حسابرسان شرکت های ایرانی"،فصلنامه مطالعات حسابداری،شماره 20،ص 105-89.

  14- زراعتگری، رامین(1386)، بررسی کاربرد نسبت Qتوبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

  15- سجادی، سید حسین و مهدی ابراهیمی زند (1384)، عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 40، تابستان، ص 80-61

  16- شباهنگ،رضا (1381)، تئوری حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران، چاپ اول، جلد اول

  17- شریعت‌پناهی، سیدمجید و یونس بادآور نهندی(1384)، ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده(REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 7، 95-77

  18- عزتی، مرتضی (1376)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، چاپ اول

  19- کاوسی،علیرضا (1382)، ارتباط بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

  20- کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی(1383)، استانداردهای حسابرسی، سازمان حسابرسی، تهران، چاپ پنجم

  21- مجتهدزاده، ویدا و پروین آقایی(1383)، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 38، زمستان، ص 76-53

  22- مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی(1384)، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 42 ، زمستان ، ص 74-61

  23- مومنی، منصور و علی فعال قیومی(1386)، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، نشر کتاب نو، تهران

  24- نادری، عزت اله و مریم سیف نراقی (1384)، روش های تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، تهران، چاپ بیست و دوم

  25- نمازی، محمد، انور بایزیدی و سعید جبارزاده کنگرلویی(1390)، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال سوم، شماره نهم، بهار

  26- نیک بخت، محمد رضا و تنانی، محسن، آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی، پژوهش های حسابداری مالی، 1389، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1389، ص111-132

  27- ولک ، داد و ترنی (1387) ، تئوری حسابداری، ‌علی پارسائیان،  انتشارات ترمه، تهران

  ب) منابع انگلیسی

   Bates, H., Ingram, R., Reckers, M. (1982)Study of theeffect of auditor rotation on materiality judgments. Journal of Accountancy, 60-63.

  Carcello, J., Nagy, A. (2004) Client size, auditor specialization and fraudulent financial reporting. Managerial Auditing Journal,(19), 651-668.

  Cahan, Steven F., Jayne M. Godfrey, Jane Hamilton, Debra C. Jeter(2006), Auditor Specialization: The Influence of Investment Opportunities, http://papers .ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=920490

  DeAngelo, L. (1981) Auditor size and audit quality. Journal of Accounting &Economics,(3), 183.

  Ferdinand, A., Simon, Y., Jaggi, B.(2009) Earnings quality Some evidence on the role of audit tenure and auditors’industrye xpertise. Journal of Accounting and Economics,(47), 265-287.

  Gopal V . Krishnan (2002), Audit Quality And The Pricing Of Discretionary Accruals, Department of Accountancy City University of Hong Kong ,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_ id=320164

   

  Gul, Ferdinand A, Sidney Leung & Bin Srinidhi(2000), The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earnings-Returns Relationship and the Pricing of Discretionary Accruals, Department of Accountancy City University of Hong Kong, http://papers.ssrn.com /paper.taf? abstract_id = 236080

  Ghosh, A., Moon, D. (2005) Auditor Tenure andPerceptions of Audit Quality. The Accounting Review, (80), 585-612.

  Gul, F., Jaggi, B., Krishnan, G. (2007) AuditorIndependence Evidence on the Joint Effets of Auditor Tenure andNon-Audit Fees. Auditing a Journal of Practice and Theory, (26), 117-142.

  Guedhami, O.; Pittman, J. A.; and W. Saffar (2009), "Auditor Choice in Privatized Firms: Empirical Evidence on the Role of State and Foreign Owners", Journal of Accounting and Economics, pp. 151-17.

  Hossain, M.; Lim, C.; and P. Tan (2010), "Corporate Governance, Legal Environment, and Auditor Choice in Emerging Markets", Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 13, No. 1, pp. 91-126.

  Johnson, V., Khurana, I., Reynolds, J. (2002) Auditfirm tenure and the quality of financial Reports. Contemporary Accounting Research, (19), 637-660.

  Ke Li, Kevin (2008), Earnings Quality and Future Capital Investment : Evidence from Discretionary Accruals, Haas School of Business University of California at Berkeley,  http://ssrn.com/abstract=1107492

  Ken Y. Chen, Randal J. Elder& Shengmin Hung (2008), The Investment Opportunity Set and Earnings Management: Evidence from the Role of Controlling Shareholders, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id =1266431

  Lai, Kam Wah (2002), Investment Opportunity and Audit Quality, department of Accountancy City University of Hong Kong, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=296899

  Lai, Kam Wah, Ferdinand A. Gul (2008),Was audit quality of Laventhol and Horwath poor?, Journal of Accounting and Public Policy, http://www. researchgate.net/publication/4962776

  Lennox, C. (1998) Auditor Switching and audit Failure Evidence from the UK 1987-1994. Working Paper Bankruptcy.

  Levitt, A. (1998) The Numbers Game. Speech delivered at the NYU Center forLaw and Business, New York: NY.

  Li, D. (2007) Auditor tenure and accounting conservatism. PhD Thesis, Georgia Institute of Technology, Georgia.

  Lin, Z. J.; and M. Liu (2009), "The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidence from China", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, pp. 44-59.

  Ming, Lio(2007) ,Corporate Governance, Auditor Choice and Auditor Switch Evidence from China, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Hong Kong Baptist University ,http://www.hkbu.edu.hk/libimage/ theses/abstracts/ b20195606a .pdf

  Mansi, S., Maxwell, W., Miller, D. (2004) Doesauditor quality and tenure matter to investors? Evidence from thebond market. Journal of Accounting Research, (42), 755-793.

  Securities and Exchange Commission (2000) Revision of the Commission'sAuditor Independence Requirements.Vanstraelen, A. (2000) Impact of renewable long-term auditmandates on audit quality. The European Accounting Review, (9), 419-443.

  The Treasury(2010), Audit Quality in Australia : A Strategic Review, http:// www.treasury.gov.au/documents/1745/PDF/Audit_Quality_in _Australia.pdf 

  Tim Adam & Vidhan K. Goyal (2006), The Investment Opportunity Set and its Proxy Variables :Theory and Evidence , M.I.T. – Sloan School of Management & Hong Kong University of Science, http://deepblue.lib. umich.edu/bitstream/ 2027.42/

  Wang, Q.; Wong. T. J.; and L. Xia (2008), "State Ownership, the Institutional Environment, and Auditor Choice: Evidence from China", Journal of Accounting and Economics, pp. 112-134.


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده ایجاد شرکت‌های سهامی و بروز تضاد منافع بین مالکان و مدیران ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای از بین بردن این تضاد را به همراه داشت، آنچه که تحت عنوان مشکلات نمایندگی در ادبیات امور مالی و حسابداری شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا تحقیقات زیادی در حوزه دانش حسابداری و امور مالی انجام پذیرد. استفاده از پاداش به عنوان یکی از عوامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

چکیده: این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و ...

ثبت سفارش