پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

word 1 MB 29849 136
مشخص نشده کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۷,۶۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

   

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392  تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای تعداد 30  نفر (15نفر آزمایشی و 15 نفر کنترل)، از آن­ها به عنوان نمونه­ی این پژوهش انتخاب شدند. ابزار­های استفاده شده در این پژوهش  پرسشنامه­ی اضطراب مرگ تمپلر و رضایت از زندگی دینر می­باشد. قبل از انجام مداخلات پیش     ­آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس، جلسات اثر بخشی سبک زندگی سالم به مدت 12 جلسه­ی 45   دقیقه­ی در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، در خصوص گروه کنترل مداخله­ی خاصی صورت نگرفت، بعد از اتمام جلسات بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. مجدداً  بعد از گذشت سه ماه به منظور پیگیری اثر بخش جلسات، پرسشنامه­های پژوهش در خصوص گروه آزمایشی اجرا شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­های از تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تی گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها در سه مرحله اجرای آزمون (پس آزمون، پیش آزمون، پیگیری) در دو گروه آزمایشی و کنترل، با 95% اصمینان اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان را تأیید کرد.

   

  واژگان کلیدی: سبک زندگی سالم، اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، سالمند

  1-1-    مقدمه

  انسان­ها طی فرآیند زیستی با مرحله­ای به نام سالمندی روبرو می­شوند، که در گذرگاه رشد طبیعی به دست  می­آید، به طوری که با سرنوشت آدمی عجین شده و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می­شود. سالمندی بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبور از مرز شصت سالگی است. هر سال 7/1 درصد به جمعیت جهان و 5/2 درصد به جمعیت 65 سال و بالاتر افزوده می­شود (سازمان بهداشت جهانی[1] ،2006).  

  این پدیده، در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته، اما، امروزه بر خلاف گذشته، پیشرفت­های علمی پزشکی، وضعیت تغذیه و اعمال روش­های درمانی موجب ازدیاد تعداد سالمندان در جوامع مختلف شده است. به قول سووی[2] جامعه شناس اروپایی، « سالمند شدن یکی از پدیده­های زمان ماست». افزایش چشمگیر جمعیت سالمندی در سراسر دنیا پدیده­ای است که از قرن بیستم آغاز شده است. سازمان ملل در سال 2006، تعداد کل سالمندان دنیا را حدود 700 میلیون نفر برآورد کرده است و پیش­بینی می­شود که این جمعیت در 40 سال آینده، دو برابر شود. در ایران نیز، جمعیت بالای 60 سال، تا سال 2020 حدود 10 میلیون نفر و تا سال 2050 به بیش از 26 میلیون نفر خواهد رسید (علی پور و همکاران، 1387).

  سالمندی، فرآیندی است که با دگرگونی­های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است. علاوه بر سیر نزولی فرآیندهای زیست شناختی و افزایش کمی و کیفی استرس­های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ، اجتناب­ناپذیر و اضطراب همراه با آن، در ایجاد اختلالات روانی این دوره، نقش مهمی دارد (قربانعلی پور و اسماعیلی، 1391).

   اضطراب مرگ یکی از انواع اضطراب هاست که ممکن است سلامت را در سالمندان تحت تأثیر قرار دهد.

  اضطراب مرگ[3]، مشتمل بر افکار، ترس­ها و هیجانات مرتبط با پایان زندگی می­باشد. پژوهش­های صورت گرفته، با مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده در جمعیت غیر بالینی، نشان دادند که اضطراب مرگ در میان جمعیت عمومی، پدیده­ای شایع است (کاستنبام[4]، 2000).

  در اواخر بزرگسالی، سالخوردگان به مرگ می­اندیشند و درباره­ی آن صحبت می­کنند. آن­ها از تغییرات جسمانی، میزان بالاتر بیماری و معلولیت و از دست دادن خویشاوندان و دوستان شواهد بیشتری برای مرگ به دست می­آورند. تجربه کردن مقداری اضطراب درباره مرگ، طبیعی است؛ اما، مانند سایر ترس­ها چنانچه خیلی شدید باشد سازگاری و کارآمدی را تضعیف می­کند.

  آنچه مسلم است این است که رفتار بارز انسان ها در برابر مرگ، ابراز نفرت، خصومت و انزجار است که معمولاً با ترس آمیخته­اند. این احساس­ها در افراد متفاوتند و بر حسب شدت، زمان، نژاد، مذهب و فرهنگ فرق می­کنند (منصور، 1388).

  یکی از علل عمده­ی اضطراب، ناکامی و نارضایتی از زندگی حال وگذشته فرد است و ایجاد امید به فعالیت و رضایت از زندگی،  اضطراب فرد را کاهش می­دهد. یکی از روش­های عاطفی و معنوی برای کاهش اضطراب مرگ نیز، رضایت از زندگی می­باشد (نادری و روشنی،1390).

  احساس خرسندی و رضایت از زندگی[5]، از مؤلفه­های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می­کنند. رضایت از زندگی، با ارزش­ها ارتباط نزدیک، اما، پیچیده­ای دارد و  معیارهایی که افراد بر پایه آن، درک ذهنی خود را از خوشبختی ارزیابی می­کنند، متفاوت است.

   رضایت از زندگی در کل، بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد؛ به بیان دیگر، هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایت او کاهش می­یابد؛ همچنین،  عوامل مختلفی از قبیل، ثروت، مسکن، امنیت، دوستان، امید، سخت­گیری، باورهای مذهبی، روابط و مدیریت خانواده، پیشرفت و موقعیت، روابط اجتماعی و تحصیل، خودباوری و عزت نفس، به طور کلی سلامتی افراد، بر میزان رضایت آنها از زندگی تأثیر می­گذارد (شانگاکوان، یو و لی[6]، 2012) .

  سلامت بدون تردید یکی از مهمترین جنبه­های زندگی سالمندان است. موضوع سلامت، گفتگوی غالب سالمندان است. در سال 1946، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مقارن با تأسیس خود، تعریف سلامت را توسعه داد و به عبارت دیگر، به دو بعد فیزیکی و روانی، بعد اخلاق و ارزش­های اجتماعی را نیز  افزود. بدین ترتیب، دخالت این عوامل را در سلامتی بشر مورد تأیید قرار داد (فرشادان، 1389).

  از جمله مولفه­های سبک زندگی سالم، شامل فعالیت جسمانی، تفریح و سرگرمی، تغذیه سالم، مدیریت تنش، روابط اجتماعی و بین فردی و معنویت می­باشد؛ به عبارت دیگر، شرایط دستیابی به "شیوه زندگی سالم[7] " برای فرد سالمند عبارتند­ از: رعایت اصول تغذیه صحیح، رعایت بهداشت خواب، تحرک لازم در طول شبانه روز، عدم استعمال دخانیات، انجام معاینات دوره­ای منظم، برخورداری از سلامت روان و مشارکت فرد سالمند در فعالیت­های اجتماعی و زندگی در کنار خانواده (وال کوست و ساویج[8]،2000).

   از آنجایی که پیری فرآیندی است که متوقف نمی­شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت­های ویژه، می­­توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذتبخش توأم با سلامتی تبدیل کرد، لذا، اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه جمعیت سالمند ایران، روز به روز در حال افزایش بوده، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ارتقای سبک زندگی آنان از دغدغه­های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت کشورمان می­باشد؛ بنابراین، سلامت سالمندان، یکی از مسائل بهداشت در اکثر جوامع است و مقابله با این مشکلات نیازمند سیاست­گذاری و برنامه ریزی­های دقیق و صحیح می­باشد. سالمندانی که شیوه زندگی سالمی دارند، از توانایی بیشتری برای بهره­مندی از یک زندگی سالم برخوردار بوده و احتمالاً به مدت طولانی­تری، از یک زندگی بدون بار بیماری و ناتوانی بهره خواهند برد؛ به طور کلی، انتخاب شیوه زندگی سالم در زندگی فردی همه، خصوصاً افراد سالمند، جنبه­ی بسیار حیاتی دارد.

  2-1- بیان مسئله

   

  در عصر حاضر،  با توجه به بهبود شرایط زندگی و گسترش مراقبت­های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیری در جمعیت و طول عمر سالمندان در جهان و ایران به وجود آمده و انتظار می رود در آینده نیز ادامه یابد؛ از این رو مسئله­ی سالمندی از نظر مراقبت بهداشتی با مشکلات گوناگون روبه روست.

   از آنجایی که سالخوردگان، یکی از گروه­های آسیب­پذیر را تشکیل می­دهند، نیاز مبرمی به ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و بهداشتی دارند؛ از این رو، مسئله­ی سالمندی به عنوان واقعیتی مطرح شده و لازم است ارتباط کاملی میان افراد سالمند و توسعه­ی اجتماعی و اقتصادی و ایجاد درک متعارف جامعه از سالمندی متحول شود (کریمی دینی، 1390).

  نظر به اهمیت سالمندان، سازمان بهداشت جهانی در سال 2013، روز سلامت روان را روز سلامت در سالمندان نامید. با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را  وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها فقدان بیماری و ناتوانی تعریف کرد، بنابراین، دیدگاه سنتی سلامت، به سمت مفهوم چند بعدی آن تغییر یافت. در حال حاضر سبک زندگی به عنوان یکی از شاخص­های اصلی بهداشت که ارتقاء آن ارتقاء سلامت را در پی خواهد داشت، مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .

  سبک زندگی، روشی است که فرد در طول زندگی برای خود انتخاب می­کند و از عوامل بسیار مهم در سلامت جسم و روان آدمی به شمار می­آید و متأثر از فرهنگ و نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی -  اجتماعی و عقاید و باورهاست (استاجی و همکاران، 1385).

  سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را از طریق زندگی بر اساس الگو های مشخص و قابل تعریف رفتاری می­داند که، از تعامل بین ویژگی­های شخصیتی، بر هم­کنش روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیت­های اقتصادی _اجتماعی حاصل می­شود. تعریف سازمان بهداشت جهانی می­گوید که الگوهای رفتاری مرتباً در واکنش به تغییرات محیطی و اجتماعی خود را سازگار می­کنند و همچنین برای ارتقاء سلامتی و توانمند کردن مردم، جهت تغییر رفتار و سبک زندگی­شان نه تنها باید بر افراد تمرکز نمود، بلکه بایستی شرایط اجتماعی را هم در نظر بگیریم. سبک زندگی سالم، تلاش جهت کسب تعادل منطقی بین افزایش سلامتی شخص و ارتقاء سلامت دیگران و بهداشت جامعه است (محمدی زیدی، 1383).

  به عبارت دیگر،  سبک زندگی سالم، عبارت است از راه­هایی که از طریق آن افراد می­توانند، زندگی­شان را سالم­تر و بهتر نمایند. برخی از رفتارها و الگوها سبک زندگی سالم  عبارتند از: تغذیه مناسب و متعادل، فعالیت جسمانی از قبیل ورزش کردن به صورت منظم، استراحت و خواب کافی، داشتن روابط اجتماعی مناسب، استفاده از مهارت­های مناسب جهت مقابله با استرس و مشکلات زندگی (لیونز و لانگیل[9]، 2000).

  شواهد موجود در کشورهای توسعه­یافته، دال بر این است که علت بسیاری از مرگ و میر­ها، نتیجه­ی سبک زندگی ناسالم و رفتارهای خاص نامطلوب است، الگوی غذایی ناسالم، ورزش نکردن، استرس زیاد و عدم روابط اجتماعی مناسب از این قبیل هستند.

  در مطالعه­ی پیرزاده و شریفی­راد (1390)، نتایج نشان ­داد، که برنامه­ریزی و کسب اطلاعات در خصوص سبک زندگی سالم، بر کیفیت زندگی معلمان می­تواند بسیار مؤثر واقع شود.

  در مطالعه­ای که نجیمی و معظمی­گودرزی (1391)، بر روی سالمندان شهر اصفهان انجام دادند، نتایج نشان داد که آگاهی از سبک زندگی سالم، عامل تأثیر­گذاری بر ارتقای سلامتی در بین سالمندان می­باشد.

  همچنین نتایج تحقیقات ماریل و گری[10](2011)، حکمت پو، شمسی و زمانی(1392) و سیفی قرابقلو(1390)، نیز تأثیر آموزش سبک زندگی سالم، را بر حوزه های  مختلف سلامت، سالمندان تأیید کرده­اند.

   از جمله متغیر های دیگر، که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، اضطراب مرگ می­باشد.

  خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید "کل نفسِ ذائقهٌ الموت" آل عمران (185)، هر نفسی چشنده­ی طعم مرگ است؛ بنابراین، قانون کلی مرگ بر تمامی اشخاص انسانی بدون استثنا نگداشته شده است و جاودانگی در این دنیا رویایی بیش نیست، طبیعت کنونی نیز اشخاص انسانی را در خود نگه نمی­دارد، در داخل طبیعت قانونی که حاکم بر قانون مرگ باشد و برآن فائق آید، وجود ندارد. مرگ از مقتضیات وجودی انسان است و حقیقتی است که در محدوده­ی جان آدمی رخ می دهد و فرار از آن، به بن بست می­رسد (سعیدی مهر و دیوانی،1389).

   اضطراب مرگ، به عنوان یک ترس غیر­عادی و بزرگ از مرگ، که همراه با احساساتی همچون وحشت از مرگ یا دلهره به هنگام فکر کردن به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مردن رخ می­دهد، تعریف می­شود (رایس[11]، 2009).

  فایرستون و کتلت[12] (2009)، اضطراب مرگ را اینگونه تعریف می­کنند، " اضطراب مرگ، عموماً بعنوان احساس ناراحتی توأم با ترسی که معطوف به مرگ خود یا دیگران است و با در نظر گرفتن مرگ، به عنوان پایان حیات یا تجسم مراسم تدفین و جسد، برانگیخته می­شود".  این اضطراب نوعی از اضطراب است که   انسان­ها­ی زنده آن را تجربه می­کنند و می­تواند سلامتی وجودی فرد را، خصوصاً،  کارکرد سلامت روانی او را تحت تأثیر قرار دهد (هالتروف[13] ، 2010).

   

  1.World Health Organization (WHO).

  2.  Soy, S.

  1.  death anxiety.

  2.  Kostenbaum, R.

  3. life satisfaction.   

  1. Shengaquan, Y. Yu, L & Li, K.   

  2.  healthy life style.

  3. Wahlqvist, M & Savige, G.

  1.  Lyons, R & Langille, L.

  2.  Merrill, D.A & Gary, W.S.

  1.  Rice, J

  2. Firestone, R & Catlett, J.

  3. Hoelterhoff, M.

  The purpose of the following research is to study the effect of Healthy Life Style Training based on the World Health Model on the elderly death anxiety and life satisfaction. The population of this research includes all the elderly in Ilam who live in nursing houses, comprehensive nursing rehabilitation centers and The national welfare organization sponsored institutions  in 1392. Sample of the research includes 30 of the population who were chosen through multistage random sampling (15 as experimental group and 15 as control group). Templar's Death Anxiety questionnaire and Denier's Life Satisfaction questionnaire are the assessment tools which were used in this research. Both groups were given pretests before the training. Then the experimental group was trained  Healthy Life Style for 12 sessions, each session lasting for 45 minutes and the control group did not receive any interventions. Right away after finishing the training sessions, both groups were given post-tests. As a follow-up stage, again 3 months later, the experimental group filled in the mentioned questionnaires to trace the efficiency of the intervention. Descriptive Statistics including mean, standard deviation and inferential statistics including covariance analysis and dependent group T-test were used to analyze the data. The result regarding 3 stages(pre-test, post-test and follow-up) within the 2 groups by 95% of confidence confirms the efficiency of the Healthy Life Style Training on the elderly Death Anxiety and Life Satisfaction.

  Key words: healthy life style, death anxiety, life satisfaction, elderly. 

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                                          صفحه

  ______________________________________________________________     

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه....................... 2

  بیان مسئله.. 5

  اهمیت و ضرورت پژوهش.... 9

  اهداف پژوهش.... 11

  فرضیه­های پژوهش.... 11

  متغیرهای پژوهش...............................................................................................................................................12

  تعریف متغیرها 12

  تعاریف نظری....................................................................................................................................................12

  تعاریف عملیاتی.................................................................................................................................................13

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

   تعریف سالمندی.. ....................................................15

  نظریه­های مطرح شده پیرامون سالمندی.. ...16

  اضطراب مرگ.... 18

  تعاریف اضطراب مرگ.... 20

  عوامل ایجاد کننده اضطراب مرگ.... 21

   ابعاد هراس از مرگ.... 22

   بعد احساسی اضطراب مرگ................................... 22

   بعد شناختی اضطراب مرگ.... 22

  بعد تجربی اضطراب مرگ.... 23

   بعد رشدی اضطراب مرگ.... 23

  بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ.... 24

  نگرش دین اسلام به مرگ.... 25

   نگرش قرآن. 25

   دیدگاه نهج البلاغه. 25

  مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه. 26

  اضطراب مرگ از دیدگاه مکاتب روانشناسی.. 27

   رضایت از زندگی.. 29

  ابعاد رضایت از زندگی.. 31

  الگوهای رضایت از زندگی.. 32

  الگوی کارکرد انطباقی.. 32

  الگوی رضایت از زندگی.. 33

  نظریه­های پیرامون رضایت از زندگی.. 33

   نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 33

   نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو. 34

  نظریه رضایت از زندگی ژان. 34

  نظریه ادراکی فرانس.... 34

   نظریه سیستمی.. 35

  پیش بینی کننده های رضایت از زندگی.. 35

  سبک زندگی.. 36

  سبک زندگی سالم.. 39

  ابعاد سبک زندگی سالم.. 41

   سلامت جسمانی 41

  سلامت روانی.. 45

  سلامت معنوی.. 47

  سلامت اجتماعی.. 48

  پژوهش های انجام شده. 49

  سبک زندگی سالم و اضطراب مرگ.... 49

   سبک زندگی سالم و رضایت از زندگی.. 51

  فصل سوم: روش پژوهش

  طرح پژوهش.... 55

  جامعه آماری.. 55

  گروه نمونه و نحوه گزینش آن...... 56

  ابزارهای پژوهش.... 56

   پرسشنامه اضطراب مرگ (DAS) 56

  پایایی به دست آمده از این پژوهش................................................................................................................... 57

  پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (SWLS) 58

  پایایی به دست آمده از این پژوهش................................................................................................................... 59

  ملاک ورد و خروج از پژوهش.... 59

  روش پژوهش و شیوهی اجرای آن. 59

  ساختار جلسات... 60

  روش تجزیه و تحلیل داده­ها 61

  فصل چهارم: یافته­های پژوهش

   یافته­های توصیفی.. 63

   یافته های استنباطی پژوهش.... 66

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث و نتیجه گیری.. 73

  محدودیتهای پژوهش.... 80

  پیشنهادهای پژوهش.... 80

  پیشنهادهای پژوهشی .........................................................................................................................................80

  پیشنهادهای کاربردی.. 81

  منابع فارسی....................................................................................................................................................82

  منابع انگلیسی............................................................................................................................................... 92

  منبع:

   

  1-1-    منابع فارسی

   

  قرآن حکیم

   

  نهج البلاغه

   

  ابراهیمی کوه­بنانی، شهین. (1390). رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قاینات، قاینات.

   

  اتکینسون، ریتال و اسمیت، ادوراد. ای. (2003). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجمند. (1391). ویرایش چهاردهم،  چاپ ششم،  تهران:  انتشارات ارجمند.

   

  استاجی، زهرا؛ اکبر­ زاده، رویا؛ فر، موسی­ الرضا؛ رهنما، فاطمه؛ زردشت، رقیه؛ نجار، لادن. (1385). بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، شماره 13، مسلسل (41)، ص 139-134.

   

  اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زندگی با راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا،  تهران.

   

  اورکی، محمد امین؛ برقی ایرانی، زیبا. (1389). رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در دانشجویان. کنگره بین المللی دین، فرهنگ و روانشناسی.

  آباذری، سیاوش. (1389). بررسی راهبردهای تحقیق سلامت معنوی در آموزش و پرورش. چکیده مقالات همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق موقعیت اسلامی، تهران: انتشارات زهد.

   

  آقا مولایی، تیمور. (1384). اصول و کلیات خدمات بهداشتی.  چاپ اول،  تهران: انتشارات اندیشه رفیع.

   

  بخشی پور رودسری، عباس؛ حمید، پیروی؛ عابدیان، احمد. (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی،  سال هفتم، شماره 27/28، ص 152-145.

  برک، لورای. ای. (2001). روانشناسی رشد (جلددوم). ترجمه یحیی سیدمحمدی. (1387). تهران: انتشارات ارسباران.

   

    بهدانی، فاطمه. (1387). مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سال هفتم، شماره 2، ص  38-37.

   

  بهدانی، فاطمه؛ سرگلزایی، محمدرضا؛ قربانی، اسماعیل. (1379). مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، دوره 7، شماره20 ، ص  27-38.

   

  بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، عاشور؛ گودرزی، حسینیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، فصل نامه روانشناسان ایرانی، سال سوم،  شماره(11)، ص  265-259.

   

  پروین، سارنس و الیور، جان. (2001). روانشناسی شخصیت( نظریه و تحقیق). ترجمه محمد جوادی و پروین کدیور. (1382). تهران: انتشارات آییژ.

   

  پیرزاده، آسیه و شریفی راد، غلامرضا. (1390). بررسی سبک زندگی سالم در معلمان شاغل در مدارس دولتی دخترانه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره 6، ویژه نامه بهداشت، ص 1082-1075.

  توﻛﻠﻲ ﻗﻮﭼﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ؛ آرﻣﺎن، ﺣﻤﻴﺪ. (1382). ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﻮﻳﺎ.  وﻳﺮاﻳﺶ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  

   

  تیموری، فاطمه. (1386). بررسی و مقایسه سبک زندگی در افراد 65-25 ساله دارای فشار خون طبیعی و پرفشاری خون، ساکن در منطقه کوثر قزوین.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

   

  جعفری­زاده، اسما. (1390). بررسی جایگاه سلامت معنوی در تعلیم و تربیت از منظر قرآن و روایات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  جعفری، مرتضی. (1388). بررسی اثر بخشی سبک زندگی سالم بر استرس، اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اسدآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

   

  جغتایی، محمد­تقی. (1382). سالمندی و برنامه­ریزی ابتکار­آمیز. روز­نامه ایران، سال هشتم، شماره 2269، ص4.

   

   حاجی زاده میمندی، مسعود و برغمدی، مهدی. (1389). رابطه ی عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان. مجله سالمندی ایران، سال پنجم، شماره 15، ص 95-87.

   

  حبیبی سولا، عقیل؛ نیکپور، اصغر؛ سیدالشهدایی، مهناز؛ حقانی، حمید. (1385). رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط در سالمندان.  فصلنامه پرستاری ایران، دوره نوزدهم، شماره 47.

   

  حسینی، سید حسین. (1383). بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

   

  حکمت­پو، داود؛ شمسی، محسن؛ زمانی، مجید. (1392). بررسی تأثیر آموزش شیوه زندگی سالم برکیفیت زندگی سالمندان شهر اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال شانزدهم، شماره، 3،  ص 1 1-1.

   

  حلم سرشت، پریوش و دل پیشه، اسماعیل. (1389).  اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی. تهران: نشر چهر.

   

   حمید، نجمه؛ کوچکی، رحیم؛ حیات بخش ملایری، لیدا. (1391). اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری مذهب محور توأم با بازآموزی بخشودگی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی در زوجین. روانشناسی دین،  سال پنجم، شماره 2، ص 34-5.

   

  حیدری، سعیده؛  محمد قلی زاده، لیلا؛ اسداللهی، فرزانه؛ عابدینی، زهرا. (1392) . بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر قم در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره هفتم، 4، ص 80-71.

   

  خدایی، غلامحسین؛ توکلی راد، محمود و همکاران. (1391). سالمندی و سلامت. چاپ اول، مشهد: انتشارات همسایه آفتاب.

   خلعتبری، جواد و بهاری، صونا. (1389). ارتباط بین تابآوری و رضایت از زندگی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، سال اول، شماره 2، ص 94- 83.

   خوشبین، سهیلا؛ غوثی، آوات؛ فراهانی، عالیه؛ مطلق، محمد اسماعیل. (1389). راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی(جلد 1 تا 4).تهران:  نشر تندیس.

   

   درویش دماوندی، زهرا. (1392). بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش تاب آوری و رضایت از زندگی نوجوانان دختر شهر ری. پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  دانش نیا، الهام. (1386). بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  رجبی، غلامرضا و بحرانی، محمود. (1380). تحلیل عاملی سوال­های مقیاس اضطراب مرگ. مجله روانشناسی، دوره چهارم، شماره 20، ص 344-331.

   

  رفیعی اردستانی، مانی. (1391). اثر بخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ و کیفیت زندگی بیماران سرطانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  روزنامه عصر مردم. (1393). مرگ اندیشی در صحیفه کامله سجادیه. سال نوزدهم، شماره 5147، ص 9.

   

   ریچارد اس، شارف. (2002).  نظریه­های مشاوره و روان درمانی. ترجمه مهراد فیروز بخت. (1388).تهران: انتشارات رسا.

   

  ریو، جان مارشال. (2008). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی. (1392). ویرایش اول، چاپ بیستم، تهران: نشر ویرایش.

   

   زمان شعار، الهام. (1391). بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و اضطراب مرگ با کیفیت زندگی در سالمندان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

   سعیدی  مهر، محمد و دیوانی، امیر. (1389).  معارف اسلامی. ویراست دوم،جلد اول، تهران: دفتر نشر معارف.

   

  سیفی قرابقلو،آرزو .(1390). اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان ری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران.

   

   شاملو، سعید. (1391). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.

   

   شاهسونی، علیرضا؛ سالار، علیرضا؛ احمدى،  فضل الله. (1383). پرستاری سالمندان. چاپ اول، تهران: نشر عابد.

   

   شریعتمدار،آسیه. (1390). تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیار افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه اثر بخشی آن ها بر افزایش رضایت از زندگی. رساله  دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

   شفیع آبادی، عبدالله و ناصری ، غلامرضا. (1392). نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ نوزدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاه.

   

   شهیدی،  شهریار و حمیدیه، مصطفی. (1381).  اصول  مبانی بهداشت روانی.تهران: انتشارات سمت.

   

   شوکت آبادی، باغبان. (1385). مقایسه کیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند.

   

  صمیمی، رقیه؛ رودسری، مسرور؛حسینی، فاطمه؛ تمدن فر، مهر آسا. (1385). ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان. نشریه پرستاری ایران، دوره 19، شماره 48، ص 93 - 83.

   

   صابریان، معصومه؛ حاجی آقا خانی، سعید؛ قربانی، رسول.(1381). مطالعه ی وضعیت روانی سالمندان و ارتباط آن با فعالیت ها و اوقات فراغت. مجله علوم پزشکی سبزوار، سال دهم، شماره4، ص 60-53.

   

   عزیزیان رستگار، لیلا. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش کنترل استرس بر سلامت روانی معلولین جسمی- حرکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

   عصاررودی، عبدالقادر؛ جلیلوند، محمدرضا؛ عودی، داوود؛ اکابری، آرش. (1391). ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگی در کارکنان پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد. مراقبت های نوین، سال نهم، شماره(2(پیاپی 34)): 162-156.

  علی پور، فردین؛ سجادی، حمیرا؛ فروزان، آمنه؛ بیگلریان، اکبر. (1387). ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان منطقه ی 2 تهران. فصلنامه سالمندی سال نهم و دهم، شماره 3، ص 83-65.

   

   علی اکبری دهکردی، مهناز؛ اورکی، محمد؛ برقی ایرانی، زیبا. (1390). بررسی جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی سالمندان استان تهران. پژوهشنامه ی روانشناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 2، ص 140-159.

  فرشادان، مریم .(1389). اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر افزایش شادکامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  فرهادی، اکرم؛ فروغان، مهشید؛ محمدی، فرحناز؛ صحرانورد، محسن. (1392). تأثیر اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی. مجله سالمند ایرانی، سال هشتم، شماره 30،  ص 35-43.

   

   فراهانی ،فرهاد(1391). پایگاه اطلاع رسانی هفته نامه سلامت .   www.salamatiran.com

   

   فلیپ رایس. (1998). روانشناسی از تولد تا مرگ. ترجمه مهشید فروغان.(1392). چاپ هشتم،تهران: انتشارات ارجمند.

   

  قاسمی، سیما؛ شریفی، فرشاد؛ مقصودنیا، شهربانو؛تیموری، فریبا.(1385).  بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت تغذیه بر کارکنان آسایشگاه کهریزک شهر تهران در ارتقاء سلامت تغذیه ای سالمندان مقیم آن آسایشگاه، مجله سالمندی، سال اول ، شماره 1،  ص 34-45

   

   قربانعلی پور، مسعود و اسماعیلی، علی. (1391). بررسی اثر بخشی معنا درمانی بر اضطراب مرگ سالمندان. فصلنامه پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 9، ص 70-54.

   

   قربانعلی پور، مسعود. (1389). اثر بخشی و مقایسه طرحواره درمانی بر هراس از مرگ افراد مبتلا به خودبیمار پنداری. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  قهرمانی، لیلا؛  نظری، مهین؛  موسوی، میر طاهر. (1388). ارتقاء کیفیت زندگی مردان سالمند بر اساس مداخله آموزشی، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 4 ،شماره 2.

   

   کاوه، محمدحسین؛ خلیلی، علی؛ قدس بین، فریبا؛ جعفری، پیمان. (1391). تأثیر آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان؛نتایج یک مطالعه مداخله ای شاهد دار. چکیده مقالات همایش سلامت و سالمندی، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

   

  کریمی دینی، حمیدرضا.(1390). توانبخشی گروههای خاص با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

   

  کریم وکیل، علیرضا. (1391). رابطه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  کشاورز، امیر؛ مهرابی، حسینعلی؛ سلطانی زاده، محمد. (1388). پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی. روانشناسی تحول-روانشناسان ایرانی، سال ششم، شماره 22، ص 159-168.

   

  کورتیس،آنتونی.جی.(2000) . روانشناسی سلامت. ترجمه فرامرز سهرابی. (1384). تهران: انتشارات طلوع دانش.

   

  کوهیپایه زاده، جلیل.(1380). بررسی زندگی دانش آموزان نابینا  همتای بینای آن ها. مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 4.

  لعلی، محسن؛ عابدی، احمد؛ کجباف، محمدباقر. (1391). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه زندگی (LSQ). پژوهشهای روانشناختی، دوره 15، شماره 1.

   

  مانی، شهین و طوبایی،آرش. (1389). رضایت مندی از زندگی و بهداشت روان در خانواده بیماران افسرده.  مجله علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره 3.

   

  متعارفی،حسین(1383).اپیدمولوژی و کنترل بیماری های غیر قابل انتقال. تهران: نشر بشری.

   

  محمدی زیدی، عیسی. (1383). بررسی سبک زندگی بیماران قلبی و عروقی در چابهار و ارائه برنامه آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

   

  مرادیان فرد، سمیرا. (1392). بررسی اثر بخشی آموزش امید درمانی بر کاهش احساس تنهایی  افزایش رضایت از زندگی دختران نابینا(16-20) شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

   

  مسعودی، رضا؛ سلیمانی، محمد علی؛ هاشمی نیا، علی محمد؛ قربانی، مصطفی؛ پوردهکردی، علی حسن؛ بهرامی، نسیم. (1389). تأثیر توانمند سازی خانواده ­محور بر کیفیت زندگی سالمندان. مجله علوم پزشکی قزوین، سال چهاردهم، شماره 1، ص 65-57.

   

  معتمدی شلمزای، عبدالله، اژه ای، جواد، آزاد فلاح، پرویز؛ کیان منش، علیرضا(1381).بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایت مندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال، نشریه روانشاسی رفتاری، شال ششم، شماره 22، ص 133-115.

   

  معتمدی،  غلامرضا. (1387). انسان و مرگ.تهران: انتشارات بعثت.

   

  منصور، محمود.(1388). روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری. چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.

  منظری توکلی، مریم؛ اسماعیلی،  مریم؛  توکلی،  ماهگل؛ موسوی، زهره ؛ منظری توکلی؛ شیوا. (1393). بررسی اثربخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر افسرده­خوی و اضطرب دانشجویان دانشگاه اصفهان. خلاصه مقالات همایش بهداشت روانی دانشجویان.

   

  میشارا،برایان ال و رایدال،روبرت جی.(1984). روانشناسی پیری،ترجمه حمزه گنجی،الما داوودیان و فرنگیس حبیبی. (1389) . تهران: انتشارات اطلاعات.

   

  نادری، فرح و روشنی، خدیجه. (1389). رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ششم، ص 67-55.

   

  نجیمی، آرش و معظمی گودرزی، علی .(1391). سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان: مطالعه مقطعی. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره چهاردهم، ص 587-581.

   

  نصیری، حبیب الله و جوکار، بهرام. (1387). معناداری زندگی، امید و رضایت از زندگی در زنان. پژوهش زنان، سال ششم، شماره (21)، ص157-176.

   

  نوری،ع. (1385). شیوه زندگی سالم در رویکرد نوین. نشریه انجمن ارتقاء سلامت و شیوه زندگی سالم، سال دوم، شماره(5):8.

   

  والد هافمن، گلوریا.(1999). پرستاری در سالمندان. ترجمه حیدر علی عابدی، محسن شهریاری، احمد یزدان نیک و همکاران، (1389). تهران: انتشارات کلام حق.

   

  هزار جریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1388). بررسی رضایت از زندگی  و جایگاه احساس امنیت در آن(مطالعه  در بین شهروندان تهرانی). فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره سوم، ص7-20.

   

  همتایان، خدیجه.(1385). بررسی و مقایسه نگرش افراد ناتوان ذهنی و افراد عادی نسبت به کیفیت زندگی و ابعاد آن . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.

   

  یوسفی، یوسف؛ احمدی، بهشت؛ تأدیبی، وحید. (1391). تحلیل مسیر ارتباط فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معلمان زن میانسال شهر کرمانشاه.  نشریه علمی پژوهشی  پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 3، ص 65-76.

   

  یالوم، اروین دی.(2002). روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمه سپیده حبیب.(1390)، تهران:نشر نی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2-       Refrence

  Abdel-Khalek, A. M. Lester, D. Maltby, J & Tomás-Sábado, J. (2009). The Arabic scale of death anxiety: Some results from East and West. Omega: Journal of Death and Dying, 59, p: 39-50. 

   

  Abdel-Khalek, A. M. (2001). Death anxiety and depression in Kuwaiti undergraduates. Omega: Journal of Death and Dying, 42, p: 309-320.

   

  Abdel-Khalek, A. M. (2005). Death anxiety in clinical and non-clinical groups. Death Studies, 29, p: 251-259.

   

  Ashida, sato. (2005). Social network characteristics and intention to participate in social activity programs at a New Senior Center. Dissertation for degree of philosophy in school of the Ohio State University.

   

  Aziza, F & Ron, P. (2010). Death and dying anxiety among elderly ARAB Muslims. death studies, 34, p: 351-364.

   

  Beshai, J. A & Naboulis, M. A. (2009). Death anxiety: an analysis of an evolving concept. Research and Theory for Nursing Practice, Volume 23, Number 1, p: 23-41.

   

  Bishop, A. J & Martin, P. (2006). Happiness and congruence in older adulthood Structural model of life satisfaction. Aging and mental Health, volum10, p: 445-453.

   

  Chen, Y. Delben, K.S. Fortson, B. L & Lewis, J. (2006). Differential dimensions of death anxiety in nursing student's with and without nursing experience. Death studies, 30, P: 919-929.

   

  Chop, W. (2001). Social aspect of aging. Farrell G, Miller WC Nursing care of older person Philadelphia: McGraw Hill Company, 1115-29. 14.

   

  Chou CCY. (2010). Determinate of health-promoting life style among nurses in Taiwan.    A dissertation for the degree Doctor of Nursing science. university of Santiago. Available at / http //preg.umi.com/pqdwep.

   

  Cicirelli, V.G. (2006). Fear of death in mild-old age. Journal of Gerontology, p: 67.

   

  Clark, F. Jackson, J. Carlson, M. (2012). Effectiveness of a lifestyle intervention in promoting the well-being of independently living older people: results of the Well Elderly 2 Randomized Controlled Trial. Journal Epidemiol Community Health, 66(9), p: 782–790.

   

  Clarke, R. (2009). Healthy ageing: the brain in: Healthy an ageing: the role of Nutrition and life style. British Nutrition Foundation takes force, p: 1242-1250.

   

  Cockerham, W.  C. (2005).  Health lifestyle theory   and the convert gence of agency and structure.  Journal of   Health   and  Social Behavior, 46,P:  51-67.

   

   

   

  Daaleman, T. P & Debra, D. (2010). Religiosity, spirituality, and death attitude in chronically III older adults. Researching, 32, p: 224-245.

   

  DeJong, G.J. Dykstra, P.A. Schenk, N. (2012). Living arrangements, intergenerational support types and older adult loneliness in Eastern and Western Europe. Demographic Research, 27, P: 167-200.

   

  DePaola, S. J. Griffin, M. Young, J. R & Niemeyer, R. A. (2003). Death anxiety and attitudes toward the elderly among older adults: The role of gender and ethnicity.  Death Studies, 27, p: 335.

   

  Firestone, R & Catlett, j. (2009). Beyond death anxiety. New York: Springer publishing company.

   

  Fuchino, Y. Mizoue, T. Tokui, N. Ide, R. Fujino, Y & Yoshimura, T. (2003). Health-related lifestyle  and  mental  health  among  inhabitants  of a city in Japan.[Nihon Koshu Eisei Zasshi] Japanese Journal of Public Health, 50 (4), p: 303-313.

   

  Furer, P, Walker, J.R and Stein, M.(2007).Treating healthy anxiety and fear of death: A practitioners guide. New York: Springer publishing.

   

  Gire, J. T. (2002). How death imitates life: Cultural influences on conceptions of death and dying. In Online Readings in Psychology and Culture.

  Guney, S. Kalafat, T & Boysan, M. (2010). Dimension of mental health, Procedia social and behavioral sciences, 2, p: 1210-1213.

   

   Gwozdz, W &  Sousa-Poza, A. (2010). Ageing, Health and Life Satisfaction of the Oldest Old: An Analysis for Germany. Social Indicators Research, Volume 97, Issue 3, p: 397-417.

   

  Hoelterhoff, M. E. (2010). Resilience against death anxiety in relationship to post traumatic stress disorder and psychiatric co- morbidity. Thesis of DOCTOR OF PHILOSOPHY. University of ply mounts, School of psychology.

   

  Hsueh, M. N. Yeh, M. L. (2006). A conceptual analysis of the process of empowering the elderly at the community level. Hu li za zhi the Journal of Nursing , 53(2), p: 1-5.

   

  Inal, Serap. Feryal, Subasi, Serap,May &  Hayran, Osman .(2007). The links between health-related behaviors and Feryal ife satisfaction in elderly individuals who prefer institutional living. BMC Health Services Research, 7, p: 30.

   

  Jost, J. T. Napier, J .L. Thorisdottir, H. Gosling, S. D. Palfai, T. P & Ostafin, B. (2007). Are needs to manage uncertainty and threat associated with political conservatism or ideological extremity. Personality and social psychology bulletin, p: 33.

   

  Kamp, B. wellman, N. Russell, C. (2010). Food and nutrition programs for Community-Residing Older Adults. Journal of the American Dietetic Association, 110, p: 3.

   

  Kastenbaum, R. (2000). The Psychology of Death (3thed) .New York: Springer publishing.

   

  Kawano. S. (2011). A sociocultural analysis of death anxiety among older Japanese citizens. Omega, 62, NO 4, p: 369-386.

   

  Khalaila, Rabia &  Litwin, Howard. (2014). Changes in Health Behaviors and Their Associations with Depressive Symptoms among Israelis Aged 50+. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, Volume 130, Issue 2, P: 1996.

   

  Letho, R.H & Stein, K.F (2009). Death anxiety: an evolving concept. Research and theory for nursing practice: an international journal, 23(1), p: 23-41.

   

  Lucinda, L. B. Altpeter, M. Whitelaw, N.A. (2006). Evaluation of health promotion programs for older adults: an introduction all .the journal of applied gerontology ,vol.25 no .3,197-213.

   

  Lyons, R & Langille, l. (2000). Healthy life style; strengthens the effectiveness of life style approaches to improve health Ottawa , Health Canada, population and public Health Branch.

   

  Martikanen, L. (2008). The many face of life satisfaction among finish young adults. Springer science, Business media BV, 10, p: 721-737.

   

  Merrill, D.A. Gary. W. S. (2011). Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Division of Geriatric Psychiatry, Memory Aging Research Center. The New England Journal of Medicine, p: 231-238.

   

  Moorhead, S. Johnson, M. Mass, M. L & Swanson. S. (2008). Nursing out comes classification (NOC). S. Louis: Mosby Elsevier.

   

  Mroczek, D.K. Spiro, A. & Alemida, D. M. (2003). Between-and within-person variant in affect and personality over days and years how basic and applied approaches cam in form on not her. Aging International, 28, p: 260-278.

   

  Mudege, N. N & Ezeh, A. (2009). Gender, Aging, Poverty and Health: Surviva, 23, (4).

   

  Ohman, A. (2000).Fear and anxiety: Evolutionary cognitive and clinical perspective. Death studies, 34.

   

  Palusko, S. A & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: current concepts. Sport Medical, 29,p: 167-180.

   

  Rana, A. K. M. Masud, W. K.  Lundborg, C. S. Kabir, Z. (2009).Impact of health education on health-related quality of life among elderly persons: results from a community-based intervention study in rural Bangladesh. Health promotion international, 24(1),p: 36-45.

   

   Rasmussen, C. A & Brems, C. (2010). The Relationship of Death Anxiety with Age and Psychosocial Maturity 2010. Journals Jobs Education Decision support Quality improvement Community BMJ .

   

  Rice, J. (2009). The relationship between humor and death anxiety. Department of psychology, copy right 2009 Missouri Western state university.

   

  Rock, J, Howard, W.(2002).  Telinnes operative gynecology. USA: Lippincott Williams & wikins, p: 1177-1186.

   

  Sarafino, E. P. (2002). Health psychology the college of New Jersey. United States of American, P: 70-159.

   

  Shengquan, Y. Yu. L. Li, K. K. (2012). Across- lagged model of self- esteem and life satisfaction, Personality and individual differences, 52, p: 546-551.

   

  Sherman, D. W. Norman, R. Mcsherry, CH. B. (2010). A comparison of death anxiety and quality of life patients with advanced cancer of aids and their family caregiver. journal of the association of nurses in Aids care, (21), p: 99-112.

   

  Smeltzer,  S. Bare, B. Hinkle, J & Cheever, K. (2008). Brunner and Sudsdarth’s textbook of medical-surgical nursing.  ed, Philadelphia: Lippincott.

   

  Steger, F.M & Frazier, P. (2005). Meaning in life one link in the chain from religiousness to well-being .journal of counseling  psychology , 52, NO 4,p: 574-582.

   

  Suhail, K & Akram, S. (2002). Correlates of death anxiety in Pakistan. Death Studies, 26, p: 39.

   

  Taylor, C. Lillis, C. Lemoe, P. Lynn, P. (2008). Fundamental of nursing ,six edition. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins Co.

   

   Tomer, A. Eliason, G & Wong, P. (2008). Existential and spiritual Issue in death Attitude (led). Mahwah, NJ: Lawernece Erlbaum.

   

  Ventegodt, S. Merrick, J  &  Anderson, N. J. (2003), "Qol I. the I QOL theory: an integrative theory of the global quality of life concept. The scientific world journal, Vol. 3, p: 1030- 1040.

  Wahlqvist, M. & Savige, G. (2000). Interventions aimed at dietary and lifestyle changes to promote healthy aging. European Journal of Clinical Nutrition,54(3), p:148.

   

  Wen, Yahui. (2010). Religiosity and death anxiety. journal of human resource and adult learning, 6, pp: 31-37.

   

  Whitehead, B. (2004). Health promotion and health education: advancing the concepts. Journal of Advanced Nursing,Vol, 47(3): 311-320

   

  Woo, J. S. Ho, C. Yu, A. (2002). Lifestyle factors and health outcomes in elderly Hong Kong Chinese aged 70 years and over. Gerontology,48. (4),p :234-240.

   

  wood, S. Russac, R. J. Gatliff, C. Reece, M & Diahann, A. (2007). Death Anxiety Across the adult years: an examination of age and gender effects. journal of applied gerontology, volume 31, 6.

  Word health organization. (2013). Mental health and older adults, World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse: http://www.who.int.

  World Health Organization. (2006). Promoting Health. Available at: http://www.who.int/ Health promotion/ en. Accessed September 3, 2010.

   

  Wunderlich, S. Bai, Y. Gallop, E. (2010).  Interactive nutrition education improves nutrition risk factors among older adults participating in government -sponsored programs. Journal of the American Dietetic Association, 118, (9), p: 110.

   

  Yalom, L.D. (2008). Staring at the sun. Sanfrancisco: jossey-bass.

   

   

   

   

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, مقاله در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, پروژه درباره پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی چکیده ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می­باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

ثبت سفارش