پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

word 1 MB 29924 158
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته : تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  پژوهش حاضر با هدف تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که جنبه های آموزشی و تربیتی امیددر اسلام چیست ؟و چه نقشی  درسلامت روان انسان  دارد ؟روش تحقیق ، توصیفی –تحلیلی است و جامعه پژوهش (بستر تحقیق )کلیه کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش است نمونه تحقیق ،کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع د ر حد بضاعت علمی محقق است . روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت می کند . دراین پژوهش با توجه به هدف کلی واهداف ویژه تحقیق  به نتایجی دست یافته که امید از معرفت و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل می شود وامید در سلامت روحی و روانی انسانها نقش مهمی داردو عامل مهم تلاش ورفتار های انسانی است .امید مایه حیات و ادامه دهنده زندگی است .امید رحمت و هدیه الهی برای انسان است و انسان را فعال و حرکت در آدمی ایجاد می کند .   

  واژگان کلیدی : امید - سلامت روان -  آموزش _ تربیت 

  مقدمه

  امیدواری، حالتی نفسانی است که در آن، انسان به اموری که انتظارش را دارد دل بستگی پیدا کرده است. امید، در انتظار چیزی بودن است در حالی که بیشتر وسایل و اسباب آن فراهم شده است.(جباران  ،1378) معمولاً امید و آرزو، در فرهنگ فارسی، در کنار یکدیگر به کار می روند، اما در زبان عربی به صورت جداگانه با عنوان های (رجا) و (اَمَل) استعمال می شوند. (موسوی همدانی ،1363) با یک تحلیل می توان گفت: در هر امیدواری، آرزو هست، ولی هر آرزویی، امیدواری نیست.

  یکی ازتفاوتهای مهم انسان و حیوان داشتن امید درزندگی است. امید، به زندگی انسان معنا جهت صفا شور و حرارت می بخشد. بدون امید زندگی آدمی به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل می شود. انسان های مثبت اندیش همیشه و در همه و حتی در بدترین شرایط امید خود را از دست نمی دهند و دنیا اطراف خود را علیرغم تمام مشکلات قابل اطمینان و زیبا ارزیابی می کنند.

  آموزش و تربیت از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز توجه معلمان و متولّیان آموزش و پرورش را به خود مشغول ساخته است. در هر دوره ای دانشمندان و متفکران درباره تربیت، فعالیت های علمی و عملی داشته و در این زمینه، نظرات کاربردی مهمی ارائه داده اند. در منابع اسلامی (قرآن و روایات) بیش از هر امری، مسئله تربیت و سازندگی انسان به چشم می خورد. رشد معنوی انسان و رسیدن او به کمالات، از مهم ترین برنامه های انبیا و کتاب های آسمانی بوده است. از «امید» به عنوان یکی از عوامل مهم در تربیت و آموزش انسان از دیدگاه اسلام و نقش سازنده آن اشاره می شود(داودی 1386)

  1-2- بیان مسأله

  امید یک حالت روحى و روانى و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت است. به طور طبیعى، انگیزه بشر در کارهاى اختیارى امید به نفع یا ترس از زیان است. در واقع، خوف و رجا به منزله نیروى اجرایى براى حرکت بوده، عامل مستقیم تلاش ها و رفتارهاى انسانى است )براندن[1]،ترجمه هاشمی ،1376(

  ایمان و امید در ایجاد سلامت روحی و روانی انسان  نقش مهمی بر عهده دارد. امید به زندگی انسان معنا می‌بخشد و هنگام هجوم مشکلات و ناملایمات از فروپاشی روان آنان جلوگیری می‌کند و مانع استیلای یأس و دلسردی بر آنان می‌شود. همین که انسان به آینده ای روشن امید داشته باشد احساسی نیکو و  حالتی شاد به وی دست می دهد و باعث نشاط وی می شود و در او انگیزه کار و تلاش ایجاد کرده و او را به فعالیت صحیح زندگی وادار می کند . (مصباح ،1372)

  امید داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاقها یا شرایط، در زندگی می‌باشد. امید احساسی است درباره اینکه می‌توانیم آنچه را که میخواهیم، داشته باشیم یا یک اتفاق، بهترین نتیجه را برای ما خواهد داشت. امیدوار بودن با خوش‌بین بودن متفاوت می‌باشد. امید یک حالت احساسی است یعنی یکی از احساسات انسان می‌باشد اما خوش‌بین بودن نتیجه یک روش و الگوی تفکر عمدی و اختیاری(بینش)است که باعث حالت و رفتار مثبت در انسان می‌شود (نظری منتظر، 1386).

  مسئله امید در فرهنگ اسلامى مطرح شده است. قرآن براى تشویق و ترغیب انسان به کارهاى شایسته، بهره فراوانى از امید برده است. همچنین از نقش های تربیتی و آموزشی امید در زندگی انسان ها سخنان زیادی هم در قرآن و هم در سخنان ائمه در اسلام آمده است. قرآن امید را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر برمی شمرد و بیان می کند که امید است که وی را به سوی تعلیم و تربیت سوق می دهد. از نظر جهان‎بینى توحیدى، امید تحفه الهى است که چرخ زندگى را به گردش در مى‎آورد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب مى کند. اگر روزى امید از انسان گرفته شود، دوران خمودگى و ایستایى او فرا مى‏رسد و او را از آموزش باز می دارد. قرآن، مهم ترین اثر و کارکرد امید در زندگی بشر را آسان شدن سختی ها و تقویت روحیه انسان می داند. به این معنا که انسان برای هر عملی می بایست انگیزه ای داشته باشد و هرچه کار سخت تر و دشوارتر باشد. می بایست امید به بهره وری و بهره مندی نیز بیش تر باشد (مصباح، 1386).

  از آن جهت که امید یک حالت انسانی است "موانع درونی" و فردی می‌تواند امید را آسیب‌زده کند. ناکامی‌های مکرر، آگاهی‌های محدود و گرفتاری‌های فراوان که فرصت اندیشیدن را به انسان نمی‌دهد از "بعد بیرونی" عدم ارایه‌ی آگاهی‌ و اطلاعات لازم ، نبود خدمات راهنمایی و مشاوره‌ی صحیح، و فراهم نکردن امکانات لازم برای رشد واقعی  را می‌توان نام برد. از نگاه دیگر عوامل آسیب‌زای امید دو دسته هستند: عوامل کنترل‌پذیر که همان عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند و عوامل غیر کنترل‌پذیر که از دسترس فرد خارج هستند مانند مرگ، بیماری و حوادث طبیعی که دانش‌آموز را به نوعی دچار محدودیت و ضعف می‌کند یا فرصت اندیشیدن را از او می‌گیرد.

  لذا با توجه به اهمیت این موضوع محقق در صدد پاسخ به این سوال است که :

   جنبه های آموزشی و تربیتی امید چیست و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام چه می باشد ؟

  1-3-هدف  کلی

  هدف کلی ،همان مقصود نهایی محقق از انجام پژوهش است که مستقیما از مساله ی تحقیق مشتق می شود برهمین اساس هدف کلی پژوهش حاضر از نظر می گذرد :

  تبیین جنبه های تربیتی و آموزشی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

  1-4- اهداف ویژه تحقیق

  اصولا هدف های ویژه از هدف های کلی نشات می گیرد و عملا هر هدف ویژه در بر گیرنده ی یک مولفه یا مقوله ای از هدف کلی است . (نادری و سیف نراقی،1389)بر همین اساس هدف های ویژه این پژوهش به شرح زیر می باشد :

  - تبیین اثر جنبه های آموزشی و تربیتی امید

  - تبیین نقش امید در سلامت روان انسان

  - ارائه راهکارهایی برای افزایش امید در انسان

  1-5- سوال اصلی تحقیق

  جنبه های آموزشی تربیتی امید در اسلام چیست و چه نقشی در سلامت روان انسان دارد ؟

  1-6-سوالات فرعی تحقیق

  1- اثر جنبه های تربیتی و آموزشی امید از دیدگاه اسلام کدامند؟

  2- از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟

  3-راهکارهای افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟

  1-7- اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق

  امید، که از معرفت و شناخت نسبت به مبدأ و معاد حاصل مى شود، اساس همه تلاش هاى مفید و پرثمر انسانى و نیز منشأ اصلاح امور در جامعه و رسیدن شخص به سعادت ابدى است; همان گونه که ناامیدى و قطع امید نسبت به خدا و روز قیامت منشأ فسادها و تبه کارى ها و منتهى شدن کار انسان به شقاوت ابدى است (مصباح، 1376). همین که انسان به آینده اى روشن امید داشته باشد، احساس نیکو و حالتى شاد به وى دست داده، باعث نشاط وى مى شود و در او انگیزه کار و تلاش ایجاد شده، او را به فعالیت هاى صحیح زندگى وادار مى کند (کوبلر[2]،  1379).

  تربیت از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز توجه معلمان و متولّیان آموزش و پرورش را به خود مشغول ساخته است. در هر دوره ای دانشمندان و متفکران درباره تربیت، فعالیت های علمی و عملی داشته و در این زمینه، نظرات کاربردی مهمی ارائه داده اند. در منابع اسلامی (قرآن و روایات) بیش از هر امری، مسئله تربیت و سازندگی انسان به چشم می خورد. رشد معنوی انسان و رسیدن او به کمالات، از مهم ترین برنامه های انبیا و کتاب های آسمانی بوده است.(داودی ،1386)

  چنانچه اشاره شد، امید در زندگى انسان، باعث انجام کارهاى شایسته و تلاش هاى مفید و پرثمر مى شود. انسان امیدوار، هم در این دنیا راحت و سالم زندگى مى کند و هم در آخرت از نعمت هاى فراوان الهى بهره مند مى گردد. در برابر امید، ناامیدى قرار دارد که زیان هاى فراوانى براى فرد و جامعه به دنبال دارد. کسى که به علل گوناگونى همچون تبلیغات دشمن، عجول بودن و فقدان آینده نگرى، احساس ناتوانى، احساس خود کم بینى و مشکلات جسمى، به زندگى در این دنیا امید ندارد، و کسى که از آمرزش پروردگار پس از مردن ناامید است، برنامه اى نیز براى بهره مندى از آن ندارد، زندگى را هیچ و پوچ مى داند. او از هم اکنون ناراحت است که چه پیش خواهد آمد، و چه سرنوشتى در انتظار اوست. از این رو، به هیچ کار مهمى دست نمى زند و هیچ اقدام مثبتى انجام نمى دهد و چون امیدى به آینده ندارد، مرتکب جنایات بزرگ و خطرناک مى شود.امید انسان را پویا نگه می‌دارد و در سایه‌ی آن به سخت‌ترین شرایط و کارها تن در می‌دهد. مربیان و معلمان باید از این اهرم قوی و سرنوشت ساز به موقع استفاده کنند.

  1-8- روش تحقیق

  این پژوهش به روش ، توصیفی و از نوع کتابخانه ای می باشد و ابزار مطالعه در این تحقیق فیش برداری می باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از  مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است.

  1-9- جامعه تحقیق

  از آن جا که روش این پزوهش توصیفی می باشد لذا پژوهش یا بسترآن ، کلیه کتب ،مقالات ،پایان نامه ها و سایتهای مرتبط با موضوع پژ.هش می باشد .  

  1-10-نمونه تحقیق

  نمو نه شامل کتب ،مقالات  و پایان نامه ها و سایت های مرتبط  متناسب با اهداف تحقیق
  می باشد ،که محقق به لحاظ علمی و موقعیتی به آن دسترسی داشته است .     

   

    

  1-11-روش جمع آوری داده ها

  در هر پژوهش ،محقق به گونه ای ناگزیر از جمع آوری داده ها به منظور بررسی هدف ها یا فراهم سازی پاسخ برای سوال ها یا آزمودن فرض های مورد نظر است . (نادری و سیف نراقی ،1389)در این پژوهش از راهکارهای فیش ثبت مطالعه استفاده شده و رایج ترین شیوه برای جمع اوری داده ها بهره گیری از فن کتابخانه ای است .

  1-12-محدودیت های موضوع تحقیق

   تشخیص محدودیت ها دربررسی موضوعی ویژه ،علاوه بر این که محقق را در چگونگی گزینش روش تحقیق ،جامعه آماری ،ابزار،راهکارجمع آوری اطلاعات ،مقیاس اندازه گیری متغیرها وروش آماری بصیرت می دهد ،اورادر دفاع از یافته هایش مجهزترمی سازد واز القای نادرست به جامعه برحذر می دارد. (نادری و سیف نراقی ،1389)

  برهمین اساس محقق نیز این محدودیت ها راکه در دودسته می باشند مشخص نموده است .

  الف )محدودیت های قابل کنترل توسط محقق

  1- موضوع تحقیق توسط پژوهشگر به تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام منحصر شده است .

  2 -روش تحقیق که به روش توصیفی و از نوع مطالعه کتابخانه ای انجام شده است .  

  ب ) محدودیت های خارج از کنترل محقق

  1- عدم تسلط کافی به زبان عربی برای استفاده بهتر از قرآن و متون اسلامی

  2-محدودیت زمانی  

  3-محدودیت منابع مرتبط با موضوع پژوهش

     1-13 تعاریف واژه ها و اصطلاحات

  با توجه به این که واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگونی دارند ،محقق در بهره گیری از آنها در تحقیق خود ناگزیر از تعریف آن ها بر اساس آنچه هدف و منظور دارد،است . زیرا ممکن است این اصطلاحات برای خواننده نامفهوم ویا اصولا مورد توجه محقق نباشد . بنابر این به منظور ساده نویسی گزارش های تحقیقی ،محقق به تعریف مفاهیم می پردازد . (نادری و سیف نراقی ،1389)

  امید :

   به معنای آرزو،توقع وانتظار ،چشمداشت وامیدوار یعنی ارزومند ،متوقع ومنتظر  (دهخدا،1372)

  امید: امید عبارت است از سرور و نشاط قلب به خاطر انتظار آنچه محبوب اوست، به شرط آنکه وقوعش متوقع و منتظر بوده و سببى عقلائى داشته، و انتظار انسان به‌ این خاطر باشد که اکثر اسباب آن فراهم است. در این صورت نام امید بر این انتظار، صادق است که در این صورت برای رسیدن به آن تلاش خواهد کرد (جباران، 1378).

  سلامت روان :

  سلامت :برخورداری کامل از رفاه جسمانی ،روانی ،اجتماعی ونه صرفا بیماری و نقص عضو می باشد .

   روان :در لغت به معنای روح ،جان و نفس ناطقه انسان است . (خاکپور و همکاران ،1392)

  سلامت روان ،حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی –روانی و اجتماعی است و صرف نبود بیماری یا معلولیت نمی باشد .(سازمان بهداشت جهانی )سلامت روانی در مفهوم  عام خود نیز به سلامت فکر ،تعادل روانی و دارا بودن ویژگی مثبت روانی گفته می شود و راههای دستیابی به سلامت فکر وروح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسان ها لازم است ،با پرداختن به آن شروع می شود پس بهداشت روان عبارت است از پیشگیری از پیدایش بیماریهای روانی و سالم سازی محیط روانی است تا افراد بتوانند در جامعه با برخورداری از یک روان متعادل در راه سازگاری با محیط و رسیدن به هدف پیروز گردند . (خاکپورو همکاران ،1392)

   

   

   

   

  آموزش :

  به معنای عمل آموختن ،یاد دادن ،تعلیم و تربیت (معین ،1384)

  آموزش :به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که معولا منجر به یادگیری می گردد. (کدیور ،1382)

  تربیت :

  به معنای پروردن ،پروراندن ،آداب و اخلاق به کسی آموختن ،پرورش .(معین ،1384)

  واژه تربیت از ریشه ربو و باب تفعیل است در این ریشه معنی زیادت و فزونی اخذ شده است .پس با توجه به ریشه آن ،به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است .  (باقری ،1374)

   

  1-Branden

  Kübler-1

  Abstract:

  This study is done with the aim of preparing suitable answer for this question that what are the educational and training aspects of hope in Islam? What is its role in mental health? The method of study is analysis-descriptive type and the community of study (research platform) is the whole books, Theses, articles and sites related to subject of study. The sample of study is the whole books, Theses, articles and sites related to subject of study based on scientific ability of researcher. The data gathering method of study are library type by use of note taking tool and its plan follows plans of theoretical and qualitative research. In this study, according to general aim and special aims, this research has obtained some results which we can say that hope is created from knowledge and wisdom toward origin and resurrection and it has an important role in mental and psychological health of human beings and is the important factor of attempt and behaviors of human being. Hope is the lifeblood and life extender. Hope is the God’s blessing and gift for human beings and it makes human active and diligent.

  Keywords: hope, mental health , educational , training

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

   

  فصل اول کلیات پژوهش... 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسأله. 3

  1-3-هدف  کلی.. 4

  1-4- اهداف ویژه تحقیق.. 4

  1-5- سوال اصلی تحقیق.. 5

  1-6-سوالات فرعی تحقیق.. 5

  1-7- اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق.. 5

  1-8- روش تحقیق.. 6

  1-9- جامعه تحقیق.. 6

  1-10-نمونه تحقیق.. 6

  1-11-روش جمع آوری داده ها 6

  1-12-محدودیت های موضوع تحقیق.. 7

  1-13 تعاریف واژه ها و اصطلاحات... 7

  فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 10

  2-1- مقدمه. 11

  2-2-تبین واژه امید. 11

  2-3 امید ازمنظر روانشناسان. 12

  2-4-امید از منظر فلاسفه. 16

   

  2-5- امید از نظر اندیشمندان اسلامی.. 17

  2-6-لزوم داشتن امید. 20

  2-7 انواع امید. 22

  2-8- تبین واژه رجاء. 24

  2-9  خوف و رجاء. 25

  2-10-اجتماع خوف و رجا 26

  2-11  تبین واژه آرزو. 29

  2-12- انواع آرزو. 30

  2-13 آرزو گرایی.. 32

  2-14-علل آرزوهای طولانی.. 32

  2-15 پیامد آرزوهای طولانی.. 33

  2-16- تبین واژه تمنی.. 34

  2-17-تبین واژه طمع. 34

  2-18تفاوت رجاء با  آرزو (أمَل ) و طمع. 34

  2-19 اهمیت امید در اسلام. 35

  2-20 والاترین نوع امیدواری.. 39

  2-21 موانع امیدواری.. 40

  2-22- منشاءامید و یاس... 41

  2-23-درمان یاس و نا امیدی.. 42

  2-24 کارکرد های آموزشی تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان. 43

  2-25 تاثیر مثبت دین و معنویات بربهداشت روان وافزایش امید. 46

  2-26 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی امید. 47

   

  2-27-آثار  تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی.. 52

  2-28 راههای دستیابی به امید. 58

  2-29 راهکارهای افزایش امید (امید افزایی ) از نظر اسلام. 60

  2-30 عوامل تسهیل کننده رسیدن به امید. 62

  2-31- راه های مختلف رسیدن به امید. 64

  2-32ویژگی انسان های امیدوار و سلیم النفس... 70

  2-33 مطالعات پیشین.. 73

  2-33-1 پایان نامه ها 73

  2-33-2 مقالات... 82

  فصل سوم روش پژوهش... 92

  3-1-مقدمه. 93

  3-2روش تحقیق.. 93

  3-3 جامعه تحقیق.. 93

  3-4-نمونه تحقیق.. 94

  3-5- روش جمع آوری داده ها 94

  3-6-طرح تحقیق.. 94

  فصل چهارم تجزیهوتحلیل داده ها 96

  4-1- مقدمه. 97

  4-2- سوال اول : اثرجنبه های تربیتی و آموزشی امید از دیدگاه اسلام کدامند؟. 97

  4-3-  پرسش دوم  :از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟. 106

  4-4- پرسش سوم : راهکار های افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟. 113

  فصل پنجم خلاصه ،جمع بندی و پیشنهادها 118

  5-1-مقدمه. 119

  5-2-خلاصه تحقیق.. 119

  5-3-جمع بندی.. 121

  5-4-پیشنهادها 127

  5-4-1پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق.. 127

  5-4-2-پیشنهاد به پژوهشگران آینده 129

  فهرست منابع و ماخذ. 130

  پیوست ها 135

  منبع:

  منابع فارسی:

  قرآن کریم

  نهج البلاغه ،ترجمه دشتی ،محمد ،1390،قم ،موسسه تحقیقاتی امیر المومنین .

  صحیفه سجادیه

  آذر بایجانی ، مسعود و سید مهدی ،موسوی اصل ،1385،در امدی برروان شناسی دین ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،سمت

  آمدی عبدالواحد بن محمّد .1382،غرور الحکم دور الکلم ، ترجمه محمّد علی انصاری ،

  اریک فروم ،1374، انقلاب امید ،ترجمه مجید روشنگر ،تهران ،نیزار،

  اسلامی نسب  علی ،1373،روانشناسی اعتماد به نفس مبتنی برمکاتب اسلامی  وغربی ونگرشی نوبه روانشناسی انسانگرابه عنوان یک نظریه علمی جدید برای سلامت وبیماری روانی درانسان  تهران ،مهرداد

  انصاریان حسین ،1386،عرفان اسلامی (شرح جامع مصباح الشریعه )، ،ج 1و4

  امام خمینی، 1380،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران ،موسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره)

  باقری ،خسرو، 1374، نگاهی دو باره به تربیت اسلامی

  جلد اول ،انتشارات مدرسه

  براندن، ناتانیل. 1376. روان شناسی حرمت نفس، ترجمه جمال هاشمی، تهران، مترجم،

  بهاری فرشاد ،(1390) مبانی امید و امید درمانی، انتشارات دانژه

  بهرامی ،هادی ،1378،بررسی مولفه های سازش یافتگی در آزادگان ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

  جوادی آملی،عبدالله 1363،تفسیرموضوعی قران کریم ج11 ،تهران :مرکزنشرفرهنگی رجاء

  جباران‏، شیخ محمدرضا؛ 1378 ،اخلاق عبداله شبر  (ترجمه‏ى اخلاق)، انتشارات هجرت،‏ چاپ : چهار

  ‏ جمعی از محققین ،1362،بهداشت عمومی ،دفت تحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

  حکیمی محمد،  1382، عصر زندگی، ص 14، چاپ 5: دفتر انتشارات فرهنگ اسلامی، تهران

  حسینی کوهساری ، اسحاق ، 1383 ، نگاهی قرآنی به فشار روانی ،تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  حاتمی محمد رضا ،1385،تجلى امید در فرهنگ مهدویت فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره اول، دهخدا ،علی اکبر ،1372،لغت نامه دهخدا ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

  دوان شولتس ،1380،روان شناسی کمال ، ترجمه : گیتی خوشدل ، تهران : پیکان

  دیلمی ،شیخ حسن ،1412 ق ،ارشاد القلوب الی الصواب ،قم ،شریف رضی

  راغب اصفهانی ،حسین بن محمد،مفردات فی غریب القران ،تحقیق عدنان داودی .1412

  سلگی نهاوندی ،علی ، 1376،ترجمه ارشاد القلوب ،قم ،ناصر

                  صدوق،محمدبن علی بن حسین بابویه قمی ،1362،الخصال ،جلد2 ،قم ،جامعه مدرسین

  طبرسی ،فضل بن حسن ،1372،مجمع البیان فی تفسیر القران ،تهران :انتشارات ناصر خسرو

  طباطبایی،سید محمد حسین ، 1414 ق ، ترجمه تفسیر المیزان ، موسوی همدانی ، سید محمد باقر  1374،چاپ5

  فلسفی ،محمد تقی ،1368،الحدیث ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامی

  قائمی ,علی ،1363،پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان ،تهران :انتشارات امیری

  کلینی ،محمد بن یعقوب ،1362،اصول کافی ، ج4،2 ،ترجمه وشرح جواد مصطفوی ، تهران :نشر نور 

  کوپلر ،الیزابت  ،1376، مرگ پایان راه ،   تهران :رشد

  کاردان ،علیمحمد ،1391،سیر آرائ تربیتی در غرب ،تهران :سمت

  کدیور ،پروین ،1382،روانشاسی تربیتی ،تهران :انتشارت سمت

  گروه مولفان ،1392 ،راهبرد های ارتقای سلامت روانی –رفتاری دانش آموزان ،تهران :ورای دانش 

  مصباح یزدی ،محمد تقی ،1386،پندهاى امام صادق(علیه السلام) به ره جویان صادق ، چاپ هفتم انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)

  مصباح یزدی محمد تقی ,1384، معارف قرآن چاپ اول: قم, مؤسسه در راه حق

  مصباح یزدی ،1372،اخلاق در قرآن ، ج 3  ،نشر امیر کبیر

  محمدی ری شهری ،محمد، 1377،میزان الحکمه ،ج 4،ترجمه حمید رضا شیخی ،قم :بی تا

  مطهری ،مرتضی ،1369،اسلام وایمان ج 1،چ8،انتشارات صدرا

  مطهری ،مرتضی ،1377،قیام و انقلاب مهدی ،انشارات صدرا

  معین ،محمد ،1384 ،فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات ساحل 

  معتمدی، غلامحسین. 1372. انسان و مرگ (درآمدی بر مرگ شناسی)، تهران: نشر مرکز

  موسوی همدانی ،سید ابوالحسن ،1363،بحارالانوارج 1،تهران: کتابخانه مسجدولیعصر ،بی تا

  مکارم شیرازی ،ناصر ،1374،الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل ،قم ،مدرسه امام علی بن ابیطالب

  مکارم شیرازی ،ناصر وهمکاران ،1389،تفسیر نمونه ،دارالکتب الاسلامیه ،ج 19

  مجلسی ،محمد باقر ،1387 ق  ،بحار الانوار ،تهران :اسلامیه 

  نراقی ،ملا محمد مهدی ،  ق 1405،جامع السعادت (علم اخلاق اسلامی ) تهران : انتشارات حکمت

  نراقی ،ملا احمد ،1374 ش معراج السعاده ،، نشر امین

  نادری ،عزت الله ،سیف نراقی ،مریم ،1389 ،راهنمای عملی فراهم سازی تحقیق ،تهران :انتشارات روان

  پایان نامه ها و مقالات

  آرائی ،مجید،1391، نقش امید در تعلیم و تربیت اسلامی ازمنظر قرآن و روایات و مقایسه آن باروانشناسی مثبت گرا ، دانشگاه علامه طباطبایی

  اعلائی ،هما ،1386،بررسی نتایج امید به خدا با استفاده از آیات و روایات ، دانشگا ه آزاد اسلامی

  انصاری مریم ، میرشاه جعفری ابراهیم ، 1390،تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان ،دانشگاه اصفهان   

  بهاری ،فرشاد ،1388 ، مقایسه تاثیر سه روش ،مشاوره ای شناختی،انگیزشی امیدوترکیبی برسازش زوجین متقاضی طلاق اصفهان رساله دکتری ،دانشگاه اصفهان

  بترایی ،رامین و علی ،فتحی اشتیانی ،1387،بررسی سهم تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان در مقایسه با عوامل جمعیت شناسی ،روان شناسی دین ،س 1 ،ش 3

  بهرامی ،هادی ،1378،بررسی مولفه های سازش یافتگی در آزادگان ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

  پرچم اعظم ، فاتحی زاده  مریم ،محققیان زهرا  ،1390 ،ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم

  جابر ،علیرضا ،1390، مفهوم امید و آرزو در قرآن و حدیث با نگاهی به روانشناسی ، فصلنامه کاوشهای دینی سال 3،ش 6

  ‏حیدری، محمد الیاس،1384،خوف ورجا و پیامدهای تربیتی آن در متون دینی  ،دانشگاه جامعه المصطفی 

  حسینی ،داود ،شناخت درمانی در منابع اسلامی ،مجله معرفت ،شماره87 

   خاک پور حسین, حسومی ولی اله, گلی مهرناز, ایرانمنش اسماء،1392 ،کارکردهای تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن ، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

  داودی ،محمد رضا ،1386،امید و نقش تربیتى آن در زندگى انسان ،مجله معرفت  

  ره انجام ،حمیرا ،1389، رابطه بین تفکر قطعی نگر باامید به زندگی دانشجویان  ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی

  زارع ،مهدی ،1386،تحلیل و بررسی امید و یأس در قرآن  ،دانشگاه شیراز  

  ستوده اصل ، نعمت و همکاران ،1389،دانشگاه اصفهان ،مقایسه دوروش دارودرمانی وامید درمانی بر ابعاد کیفیت بیماران مبتلا به فشار خون اساسی ( مجله روانشناسی بالینی )

  شعبانی ،بختیار ،1371،بررسی روش های تامین تندرستی و بهداشت روانی ،مجله پیوند 

  صفورایی پاریزی ،محمد مهدی ،1386،ایمان به خدا و نقش آن در کاهش اضطراب ،مجله معرفت ،ش 75

  علاءالدینی ،زهره ،1387،بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

  عماری، زهرا ،1390، دانشجوی دانشکدۀ مجازی علوم حدیث هدف خداوند از آفرینش انسان چیست ؟

   غیور پور ،سمیرا ،1389،سرابطه امید به زندگی و راهبردهای  حل تعارضات بارضایت مندی زناشویی دانشجویان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران مرکزی

  قوه عود منصور ه پرچم اعظم ،1389 ،سلامت روان از منظر مکتب اسلام و روان شناسی ،اصفهان

  لواسانی ،لیلا ،1387،بررسی نقش دین در آرامش روانی، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  محققیان و همکاران ،1388، تحلیل مفهوم امید از منظر قرآن و علم روانشناسی ،دانشگاه اصفهان  

  مکی مریم سادات ،1387،بهداشت روان از نگاه قرآن ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

  خواهران،سطح 3 حوزه

  مومنی ،زهرا سادات ، 1387، امید و ناامیدی در قرآن و روایات و متون دینی، مرکز مدیریت حوزه های  علمیه خواهران خراسان 

  شرفی ،محمد رضا ،مقدمه‌ای بر آثار تربیتی و روان‌شناختی انتظار، مجله تخصصی انتظار، ص 143 123ش

  مومنی ،زهرا ،1390،نقش مذهب در بهداشت روان ، دانشگاه : حوزه علمیه حضرت رقیه(س) خراسان

  نظری منتظر، فرشته. 1386. نیروی تفکر مثبت (تأثیر امید و خوش بینی در زندگی). رشد معلم، شماره 219

  نعمت الهی، محمد هاشم  ، 1393، امید در قرآن و کتاب مقدس

   

  سایت ها

  سایت دلتای مثبت ،افروز ،غلامعلی ،بروز آوری 1393،مثبت اندیشی و مثبت نگری

  سایت باقرالعلوم ، باقری ، سید مصطفی ، 1392 ،شخصیت سالم   و امیدوار

  سایت باقرالعلوم ،موذنی ،محمد ،بروزآوری 1393، رجاء در قرآن

   سایت معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، برجعلی ،محمود ،1386،امید و امیدواری ،محاسن و تهدید ها

  سایت اندیشه قم، آقاجانی ،محمد صادق ،1393،ویژگی انسانهای مپبت اندیش  

  سایت موسسه پژوهشی پورسینای حکیم ، سلامت روان در قرآن ،1393

  پرتال جامع علوم انسانی ،مطالعات اسلام و روان شناسی 

کلمات کلیدی: آموزش - امید - تربیت - سلامت روان

موضوع پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, نمونه پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, جستجوی پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, فایل Word پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, دانلود پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, فایل PDF پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, تحقیق در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, مقاله در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, پروژه در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, پروپوزال در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, تز دکترا در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, پروژه درباره پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A) گرایش : بالینی چکیده هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: پژوهش هنر چکیده در اسلام، هر هنری با معیار هر چه نزدیک تر بودن و مؤثر تر بودن آن در روح انسانی سنجیده می شود. نزدیکترین چیز به روح ما، بدن ماست. بنابر این، هر هنری که با بدن سرو کار دارد، مهم است. از همه ی آنها مهم تر جامه است. جامه بعد از بدن نزدیک ترین چیز به ماست. آنچه می پوشیم در آنچه در درون آن احساس میکنیم مؤثر است. تمدن کلاسیک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روان شناسی(M.A) گرایش:بالینی هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت ...

ثبت سفارش