پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

word 1 MB 29945 109
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل 475 نفر از زوجین ساکن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان ارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی 18 درصد از واریانس  کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی می‌توانیم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش‌بینی کرد.

  کلید ‌واژه‌ها: کیفیت زندگی زناشویی، مهارت‌های هیجانی، امنیت عاطفی.

  مقدمه

  خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده‌اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه‌هاست براساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم و مشارکت و تعاون زندگی می‌کنند. خانواده‌ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است، ولی از نظر اهمیت آن را از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی‌ترین سرچشمه خوشبختی و غنی‌ترین منبع عاطفه دانسته‌اند (احمدی و همکاران، 1384).

  از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان‌ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با همنوع تشکیل می‌دهد. روانشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان، اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارایه می‌دهند تا از این راه رسیدن به زندگی توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد (جدیدی و جان بزرگی، 1388). روان شناسان خانواده را محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی می‌دانند. داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء و اطفاء آن‌ها و تجهیز شدن به تکنیک‌های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهمتر، و مسلح بودن به چگونگی ارضای درست و سالم آن‌ها ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد (احمدی و همکاران، 1384).

  روانشناسانی که در راستای اهداف فوق‌الذکر فعالیت دارند، خاطر نشان می‌کنند که برای دستیابی به رضایت از زندگی و ارضای نیازهای عاطفی و روانی، خصوصیات و توانایی‌های فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فعالیت‌های اندیشمندان این حوزه، تحقیقات زیادی مشاهده می‌شود که دلالت بر تائید نقش مهارت‌های ارتباطی و هیجانی در عملکرد روزمره بزرگسالان، پیوندهای آن‌ها و روابط زناشویی رضایت‌مند دارد.

  با توجه به تاثیراتی که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی افراد بر کیفیت رابطه آن ها دارد و همچنین اهمیت بالای کیفیت زندگی زناشویی برای سلامت روانی افراد، در تحقیق حاضر محقق بر آن شد تا رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را مورد بررسی قرار دهد.

  1-1. بیان مسئله

  "بهداشت روانی" نسل‌های جامعه درگرو تامین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادهاست که هرگونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت وسازمان‌های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت. خانواده یک نظام اجتماعی زیربنایی است که نابسامانی سازمان یا گسیختگی آن را می‌توان به‌عنوان شکست واحد خانوادگی یا گسیختگی خانواده و متعاقبا تزلزل درپایه‌های زندگی اجتماعی ارزیابی و مطرح نمود و بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار برآن از اهمیت بسزایی برخوردار است (آخرتی،‌1386). هر زن ومردی درطول زندگی مشترک خود درجاتی ازمشکلات و ناسازگاری‌هایی را در زندگی زناشویی، تجربه می‌کندکه این اختلاف‌ها گاه حل می‌شوند و گاه نیز شدت اختلافات وعدم آگاهی زن ومرد از راه‌های مقابله بامشکلات، چنان به نارضایتی زناشویی دامن می‌زند که زوج‌ها راهی جز طلاق، فرا روی خود نمی‌بینند. بنابراین مهم است که پژوهشگران حوزه خانواده به بررسی عواملی بپردازند که روابط بین همسران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  عمده آزمایه‌‌های سنجش رضایت پس از ازدواج در سراسر دنیا نشان می‌دهند پس از عبور زندگی مشترک از مرز هیجانات اولیه و ورود به عرصه تلاطم زندگی روزمره نوعی افت رضایتمندی از کیفیت عاطفی، اجتماعی یاجسمانی زناشویی مشاهده می‌شود (بولینگ وهیل[1]،2005). چنین افتی بخصوص باحضور فرزندان ومشکلاتشان از یک سو و از طرف دیگر افزایش تعهدات وچالش‌های زندگی جدی‌تر نیز می‌گردد (استتس[2]،2004؛ به نقل از غلامعلیان واحمدی،1387).

  با این اوصاف، کیفیت زندگی زناشوئی یکی ازعوامل موثر در ثبات و پایائی خانواده‌ها و در عین حال بهداشت روانی همسران وفرزندان است (سامانی،1386). ازسوی دیگر یکی از مولفه های کیفیت زندگی، کیفیت زندگی زناشویی می‌باشد. از مفاهیم بسیاری از قبیل سازگاری، رضایت، شادمانی، یکپارچگی وتعهد برای کیفیت زندگی زناشویی استفاده شده است (الیس[3]، 2004). در مورد معنای هر یک از این مفاهیم توافق وجود ندارد. علت آن به نبود یک نظریه واحد درمورد چیستی کیفیت زناشویی باز می­گردد (گلن[4]،2001، به نقل ازالیس، 2004).

  کُل واسپانیر[5] (1998) کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کرده­اند. لارسون و هولمان[6] (2001) بیان کردند کیفیت زندگی زناشویی یک مفهوم پویا است زیرا ماهیت وکیفیت روابط میان افراد درخلال زمان تغییر می­یابدکه این مطلب امکان شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت یک رابطه را فراهم می­نماید.هرچندممکن است که این قبیل روابط پیچیده بوده وحاوی تعاملات میان متغیرهای بسیارباشند (نقل از غلامعلیان واحمدی، 1387).

  "کیفیت زندگی زناشویی" به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل در تداوم یک زندگی موفق، سالم و شاد محسوب می شود. ناامیدی از بهبود روابط زوجین، بینش های سوگیرانه و نادرست، روابط غلط، علاوه براثرات سویی که برارتباطات بین همسران می گذارد،بی تردید ساختار خانواده را نیزمتزلزل می‌نماید. تزلزل خانواده نیز برسلامت و روان کودکان و رشد طبیعی وسالم آن‌ها اثرات مخربی برجای می‌گذارد (الیس،2004). براین اساس توجه به خانواده و بهبود روابط زوجین که الگوی اصلی واولیه زوجین هستند، ضروری به نظر می­رسد. کیفیت زندگی زناشوئی سهم بسزایی در کیفیت زندگی داشته و در نتیجه زمینه ساز تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد.

  بنابراین با توجه به اهمیتی که روانشناسان، جامعه شناسان و حتی مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی موثر می‌دهند این سوال به ذهن می‌رسد که چرا زوجین دچار افت کیفیت زندگی زناشویی می‌شوند و چه علل و عواملی می‌تواند بر کیفیت زندگی زناشویی آنان تاثیر گذارد (غلامعلیان و احمدی،1387). لذا درتحقیق حاضر قصد بر این بوده است تا به بررسی رابطه دوعامل "مهارت‌های هیجانی" و" امنیت عاطفی" با کیفیت زندگی زناشویی پرداخته شود.

  اولین متغیرپیش‌بینی کننده درتحقیق حاضر"مهارت‌های هیجانی" می‌باشد.مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند شامل روش‌های اکتسابی هر فرد برای شناسایی کردن، سازمان‌دهی کردن وابراز هیجاناتش وهمچنین نحوه پاسخ‌گویی اوبه هیجانات دیگران می‌باشد (کردوا، جی و وارن[7]،2005).

  "مهارت‌های هیجانی" صرفا تجربه احساسات نیستند، بلکه مشخص کننده مهارت فرد درکاربرد هیجانات برای تنظیم رفتارها و روابطش می‌باشند. میرگین[8] (2003) مهارت‌های هیجانی را به عنوان سازه منفرد‌ی که از حداقل چهار توانایی تشکیل می‌گردد در نظر می‌گیرد. این چهار توانایی مشتمل‌اند بر: "کنترل بر هیجانات"، "آسودگی در ابراز هیجانی"، "بازشناسی و ارتباط با هیجانات" و"همدلی کردن".

  مهارت‌های هیجانی پیش‌بینی‌کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برقراری ارتباط مناسب با دیگران است (گاتمن[9]، 1997). افراد با مهارت‌های هیجانی ضعیف و در نگاهی وسیع‌تر هوش هیجانی پایین، واکنش‌های شدیدی نسبت به نظردیگران درمورد خودشان بروز می‌دهند.این­گونه افراد پیوسته برای کسب تایید اطرافیان درتکاپو هستند وبه انجام اعمالی مبادرت می‌ورزند که کنش‌وری آن‌ها را در زندگی روزمره محدود می‌کند و مشکلاتی را در روابط بین‌فردی آن‌ها علی‌الخصوص روابط زناشویی به وجود می‌آورد و باعث افت کیفیت زندگی زناشویی آن ها می گردد.

  "امنیت عاطفی" متغیر تاثیرگذار دیگری است که به شیوه‌های مختلف برکیفیت زندگی زناشویی اثر می‌گذارد. طبق تعریف "کردوا و اسکات[10]" (2001) امنیت عاطفی،احساس امنیت وآسودگی نسبت به آسیب پذیر بودن در بافت یک رابطه معین می‌باشد. امنیت عاطفی عامل میانجی بین مهارت‌های هیجانی و رضایت زناشویی می باشد (کوردوا، جی و وارن،2005).

  طبق نظریه کوردوا (2007) در رابطه با امنیت عاطفی،پنج عامل مرتبط تشکیل دهنده امنیت عاطفی می‌باشند: (1) آسودگی دررابطه باآسیب‌پذیر بودن عاطفی از سوی شریک، (2) آسودگی در رابطه با آسیب‌پذیری جسمی وجنسی، (3) آسودگی از آسیب‌پذیر بودن درصورت بروز خود،(4) آسودگی ازآسیب‌پذیربودن درصورت برقراری روابط اجتماعی بیرون از رابطه زوجین و(5) آسودگی از آسیب‌پذیربودن درصورت ابراز مخالفت. افرادی که سطوح بالاتری از امنیت عاطفی را گزارش می‌کنند، در روابطشان از تعهد، اعتماد و رضایتمندی بالاتری برخوردارند.  

  عاملی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت عاطفی دارد صمیمیت می‌باشد. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می‌شود. شاخص سازی رایج ازصمیمیت در روابط زناشویی، سطح نزدیکی به همسر،به اشتراک­گذاری ارزش‌ها وایده‌ها، فعالیت‌های مشترک،روابط جنسی، شناخت ازیکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می‌کند قادر است خود را به شیوه مطلوب‌تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک وهمسرخود ابراز کند.رضایت زناشویی می‌تواند در زوج‌هایی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، بیشتر باشد؛ به عبارت دیگر زوج‌هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری درمواجهه بامشکلات وتغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و درنتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند (پاتریک، سلز، گیوردانو و فولراد،2007).

  لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی وامنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین درشهر رودان می‌باشد.

  1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

  جدیدترین اطلاعات آماری ایران درمورد طلاق بیانگرافزایش آمار آن می‌باشد. درسال‌های اخیر میزان طلاق درایران افزایش بیشتری داشته است،به طوری که درسال 1388 نسبت به سال 1387 از رشدی معادل 8/13 درصد برخوردار بوده است (سازمان ثبت احوال،1389) ، حال آن‌که در سال 1387 ایران از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنیا قرار داشته است (فروتن،1387). در سال 1388 در ازای هر 4 ازدواج در تهران یک طلاق به وقوع پیوسته است. استان‌های مازندران، کردستان، قم و خراسان رضوی نیز در ازای هر 6 ازدواج یک طلاق داشته اند. با نگاهی به آمار ازدواج و طلاق در سال‌های اخیر در کشور ایران، رشد طلاق را می‌توان مشاهده نمود (سازمان ثبت احوال،1389). از آنجا که هر روز بر خیل مراجعان به مرجع قضایی، برای ارائه دادخواست (به ویژه از سوی زنان) مبنی بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگی افزوده می‌شود، شناسایی عواملی که در روند طبیعی خانواده اخلال ایجاد می‌نماید و منجر به از هم پاشیدگی کانون عاطفی خانواده می‌شود و ارائه راهبردهایی برای مداخله در این امر، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

  یافته های تحقیق حاضر از جنبه نظری می تواند باعث افزایش دانش موجود در حوزه کیفیت زندگی زناشویی گردد و از جنبه کاربردی برای بهبود روابط زناشویی زوجین متعارض و زوجینی که قصد جدایی دارند ، قابلیت کاربرد دارد. متخصصینی که با زوجینی کار می کنند که مشکلات زناشویی دارند، با استفاده از یافته های این پژوهش می توانند از مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی برای بهبود رابطه زوجین استفاده کنند. 

  1-3. اهداف پژوهش

  1- بررسی پیش‌بینی‌پذیری کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان از روی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی آن‌ها.

  2- بررسی رابطه مهارت‌های هیجانی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان.

  3- بررسی رابطه امنیت عاطفی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان.

  1-4. سوالات پژوهش

  1- آیا کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را می توان از روی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی آن‌ها پیش بینی نمود؟

  2- آیا بین "مهارت‌های هیجانی" و" کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان" رابطه وجود دارد.

  3- آیا بین "امنیت عاطفی" و"کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان" رابطه وجود دارد.

  1-5. فرضیه‌های‌ پژوهش

  مهارت‌های هیجانی و امنیت ­عاطفی پیش‌بینی‌کننده کیفیت­ زندگی زناشویی زوجین شهر رودان می‌باشد.

  بین مهارت‌های هیجانی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان رابطه وجود دارد.

  بین امنیت عاطفی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان رابطه وجود دارد.

  1-6. تعاریف مفهومی متغیرها

  کیفیت زندگی زناشویی:

  کُل و اسپانیر (1998) کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کرده­اند. لارسون و هولمان (2001) بیان کردند کیفیت زندگی زناشویی یک مفهوم پویا است زیرا ماهیت و کیفیت روابط میان افراد در خلال زمان تغییر می­یابد که این مطلب امکان شناسایی عوامل تأثیر گذار برکیفیت یک رابطه را فراهم می­نماید. هرچند ممکن است که این قبیل روابط پیچیده بوده وحاوی تعاملات میان متغیرهای بسیار باشند (نقل از غلامعلیان و احمدی، 1387).

  مهارت‌های هیجانی:

  مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند از قبیل: توانایی در شناسایی هیجانات، ابراز هیجانات، همدلی کردن و مدیریت هیجانات چالش‌برانگیز. به عبارت دیگر مهارت‌های هیجانی شامل روش‌های اکتسابی هر فرد برای شناسایی کردن، سازمان‌دهی کردن و ابراز هیجاناتش و همچنین نحوه پاسخ‌گویی او به هیجانات دیگران می‌باشد (کردوا، جی و وارن،2005).

  امنیت عاطفی:

  طبق تعریف کردوا و اسکات (2001) امنیت عاطفی، احساس امنیت و آسودگی نسبت به آسیب پذیر بودن در بافت یک رابطه معین می‌باشد.

  1-7. تعاریف عملیاتی متغیرها

  کیفیت زندگی زناشویی: در تحقیق حاضر منظور از کیفیت زندگی زناشویی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در آزمون انریچ به دست می‌آورند. طیف نمرات آزمودنی‌ها در این آزمون از 47 تا 235 می‌باشد.  

  مهارت‌های هیجانی: در تحقیق حاضر منظور از مهارت‌های هیجانی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در آزمون آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) به دست می‌آورند. طیف نمرات آزمودنی‌ها در این آزمون از 20 تا 100 می‌باشد.

   

  امنیت عاطفی: در تحقیق حاضر منظور از امنیت عاطفی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده  (ISQ-R) به دست می‌آورند. طیف نمرات آزمودنی‌ها در این آزمون از 0 تا 112 می‌باشد.  

   

  [1] Bowling & Hill

  [2] Estence

  [3] Ellis

  [4] Glen

  [5] Kole & Spanieer

  [6] Larson & Hullmon

  [7] Cordova, Gee, & Warren

  [8] Mirgain

  [9] Gotman

  [10] Scott

  The relationship between emotional skills and emotional security, quality of marital life in Mesopotamia

   

  Abstract

  The present study investigated the relationship between emotional skills and emotional security with quality of marital life in couples living in Rudan city. This study was designed and completed descriptively. The sample included 475 people of couples living in Rudan city, availably selected. Marital satisfaction questionnaire, Toronto Alexithymia Scale and Intimate Safety Questionnaire- Revised was completed by members of sample. The results of multiple regression showed that emotional skills and emotional security can predict quality of marital life. Also there is a positive significant correlation between emotional skills and emotional security with quality of marital life. Findings confirm that there is a significant relationship between emotional skills and emotional security with quality of marital life and we can predict quality of marital life through emotional skills and emotional security.

  Key words: quality of marital life, emotional skills, emotional security.

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه 2

  1-1. بیان مسئله. 3

   1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

  1-3. اهداف تحقیق.. 7

  1-4. سوالات تحقیق.. 7

  1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 7

  1-6. تعاریف مفهومی متغیرها 8

  1-6. تعاریف عملیاتی متغیرها 9

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1 .موضع‌گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی.. 11

  2-1-1. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 11

  2-1-2. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 12

  2-1-3. اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی.. 17

            2-1-3-1. عشق  18

            2-1-3-2. همدلی.. 18

           2-1-3-3. محبت... 19

            2-1-3-4. صمیمیت  19

            2-1-3-5. تعهد. 20

           2-1-3-6. احساس مسئولیت... 21

            2-1-3-7. وفاداری و جانب‌داری  21

            2-1-3-8. اعتقاد و اعتماد. 21

  2-1-4. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی.. 22

            2-1-4-1. عوامل فردی  22

            2-1-4-2. عوامل ارتباطی.. 26

           2-1-4-3. عوامل خارجی.. 29

  2-1-5. کیفیت زندگی زناشویی مطلوب... 30

  2-1-6. کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب... 31

  2-1-7. نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی.. 32

            2-1-7-1. دیدگاه برادبوری  32

            2-1-7-2. دیدگاه بیورز. 34

           2-1-7-3. دیدگاه السون. 35

            2-1-7-4. دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت  35

            2-1-7-5. دیدگاه مک مستر. 36

           2-1-7-6. دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی.. 39

  2-2. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی.. 40

  2- 2-1. تعریف مهارت‌های هیجانی.. 40

  2-2-2. تعریف هیجان. 40

  2-2-3. ابعاد هیجان. 40

  2- 2-4. تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعیت روانشناختی.. 42

  2-2-5. تقویت مهارت‌های هیجانی.. 43

  2-2-6. نظریه‌های مهارت‌های هیجانی.. 44

            2-2-6-1. نظریه مایر و سالووی  44

            2-2-6-2. رویکرد مختلط.. 45

           2-2-6-3. مدل مهارت‌های هیجانی گلمن.. 45

           2-2-6-4. مدل مهارت‌های هیجانی بار-آن. 47

  2-3. موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی.. 49

  2-3-1. مفهوم امنیت... 50

  2-3-2. مفهوم امنیت عاطفی.. 52

  2-3-3. عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی.. 53

            2-3-3-1. ویژگی‌های شخصیتی 54

            2-3-3-2. ارتباط.. 54

           2-3-3-3. حل تعارض.... 55

           2-3-3-4. مسائل مالی.. 55

           2-3-3-5. فعالیت اوقات فراغت... 56

           2-3-3-6. رابطه جنسی.. 56

           2-3-3-7. نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد. 56

  2-3-4. دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی.. 57

            2-3-4-1. دیدگاه رشدی فارمن.. 57

            2-3-4-2. دیدگاه ترکیبی وارینگ... 59

           2-3-4-3. دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن.. 60

           2-3-4-4. دیدگاه ترکیبی جسلسن.. 62

           2-3-4-5. دیدگاه تعاملی باگاروزی.. 65

  2-4. یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی.. 66

  فصل سوم: روش  تحقیق

  3-1. مقدمه. 71

  3-2. روش تحقیق 71

  3-3. جامعه تحقیق.. 73

  3-4. نمونه تحقیق  و روش نمونه‌گیری.. 73

  3-5. روش گرداوری اطلاعات... 73

  3-6. داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق.. 73

  3-7. پایایی ابزار تحقیق.. 75

  3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 75

  فصل چهارم: نتایج

  4-1. یافته‌های توصیفی.. 77

  4-2. تحلیل رگرسیون چند متغیری.. 78

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 80

  5-1. بحث و نتیجه‌گیری... 81

  5-2. محدودیت های تحقیق.. 86

  5-3. پیشنهادات کاربردی.. 87

  5-4. پیشنهادات تحقیق 88

  منابع

  منابع فارسی..........................................................................................................................................

  منابع غیر فارسی ...................................................................................................................................

  پیوست ها .

  چکیده انگلیسی.. 96

  منبع:

  فهرست منابع

  احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام و باقری، اشرف.(1388). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها. یافته های نو در روان شناسی; 4(12):123-136.

  احمدی، خ، آزاد، ا، ملازمانی،م و دیگران. (1384). بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه. طب نظامی، 7(2)،141-152.

  اعتمادی، عذرا؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ احمدی، سید احمد و فرزاد، ولی‌الله.(1385). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات روان‌شناختی. دوره 2 (1 و 2): 69-88 .

  آخرتی، محمود.(1386). بررسی و مقایسه عملکرد خانواده­های عادی و خانواده­های متقاضی طلاق. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه تربیت معلم.

  باگاروزی، د(1387). زوج درمانی. ترجمه اندوز، ز و حمیدپور، ح. تهران، انتشارات: آسیم.

  برنشتاین، ف و برنشتاین، م.(1380). زناشویی درمانی. ترجمه پور عابدی نایینی، ح و منشئی، غ. تهران: رشد.

  بشارت، محمدعلی.(1384). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مطالعات روانشناختی; 1(3-2):25-38.

  بک، آ.(1378). عشق هرگزکافی نیست. ترجمه قراچه داغی، م. تهران، انتشارات: آسیم.

  به پژوه، احمد و رمضانی، فریدون (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکانعادی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاهشیراز; 22(4(پیاپی 45)(ویژه نامه علومتربیتی)):72-81

  بهاری، فرشاد؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سیداحمد؛ مولوی، حسین و بهرامی، فاطمه(1390). تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر کاهش تعارض های زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی); 1(1):59-70.

  پیرمرادی، سعید.(1379). مفاهیم و تئوری­های کلیدی در خانواده درمانی. اصفهان. انتشارات جنگل.

  تابع بردبار، فریبا.(1383). بررسی مقایسه ای رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل ساکن در خوابگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  ثنایی ذاکر، باقر.(1386). مقدمۀ خانواده و خانواده درمانی. تهران. انتشارات بعثت.

  ثنایی ذاکر،  باقر؛ فرزاد، ولی اله و فلاح زاده، هاجر. (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی بر کاهش اضطراب صمیمیت زوج ها. فصلنامه خانواده پژوهی; 8(32):465-484.

  جانسون، سوزان. ام. و ویفن، والری. ای. (1388). فرایند های دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی، ترجمه دکتر فاطمه بهرامی و همکاران، تهران: نشر دانژه.

  جدیدی، م و جان بزرگی، س (1388 )، بررسی و مقایسه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در مردان ، سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی ، تهران : دانشگاه شاهد.

  حسین پور، محمد. (1389). بررسی اثربخشی آموزش خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

  حیدری، علیرضا و اقبال، فرشته.(1389). رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک‌های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته های نو در روان شناسی ; 5(15):115-134.

  خمسه، اکرم.(1388). راهبردهای جدید در زوج درمانی. تهران؛ انتشارات ارجمند.

  دربان باشی، فریبرز.(1386). هوش هیجانی سازمانی، تهران: انتشارات فرهنگ.

  سامانی، س.(1386). بررسی عمده ترین عوامل ایجادکننده درگیری های زناشویی در دانشجویان متاهل شیراز. فصلنامه خانواده پژوهی، 11(3)، 658-667.

  سلیمانیان، علی‌اکبر.(1387). بررسی مشکلات زناشویی زوجین هر دو شاغل. تازه های مشاوره، 24، 103 -122.

  سلیمانیان، علی‌اکبر.(1376). بررسی تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

  غلامعلیان ، فهیمه و احمدی ، احمد (1387) ، کیفیت زندگی زناشویی ، فصلنامه تازه های روادرمانی ، شماره 50 و 49 .

  فاتحی زاده، مریم. احمدی ، سید احمد.(1384). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان .نشریه خانواده پژوهی ، سال اول ، شماره 2.

  فروتن، س.(1387). شیوع نارضایتی جنسی در میان متقاضیان طلاق. مجله پزشکی دانشور: 16 (78): 11-17.

  گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت.(1387). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی،  سیامک نقشبندی و الهام ارجمند،تهران:نشر روان.

  گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت.(1389). خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی،  سیامک نقشبندی و الهام ارجمند،تهران:نشر روان.

  لطفعلی خانی، علی. (1386).  بررسی عوامل اجتماعی و فردی موثر بر درخواست طلاق (بررسی تطبیقی در بین دو گروه از خانواده های درخواست دهنده طلاق و طلاق نگرفته شهر میاندوآب). پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور واحد مرکز تهران.

  متولی، رویا؛ بختیاری، مریم؛ علوی مجد، حمید و ازگلی، گیتی.(1388). رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل; 9(4 (پیاپی 34)):315-324 .

  مرادی، مریم (1379). بررسی آموزش مهارتهای زناشویی بر رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا.

  میراحمدی زاده، ع، نخعی، ن، طباطبایی،ح و شفیعیان،ر. (1382). رضایتمندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار، 4(8)، 57 -63.

  نیکولز، مایکل. شوارتز، ریچارد.(1387). خانواده درمانی. ترجمه محسن دهقانی و همکاران. تهران. انتشارات دانژه.

  یوسف­نژاد، مائده.(1386). بررسی رابطه عملکرد خانواده با طرحواره­های ناسازگار و رضایت از زندگی در دانشجویان شهرستان بابل. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه الزهرا.

  یاوری کرمانی، مریم . (1387). بررسی رضایت مندی زناشویی ، پایان نامه کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد بیرجند.

  Bagarrozzi, D. A. (2001). Premarital education and training sequence (PETS): A 3-year follow-up of an experimental study. Journal of Counseling and Development, 63, 91-100.

  Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Atkinsons. (1988). Alexithymia: A comparative study of three self-report measures, Journal of Psychosomatic Research, 32 (3), 107-116.

  Bowling, T., &  Hill ,M. (2005). An overview of marriage enrichment. The Family Journal, 13(1), 87-94.

  Bradbury T.N. fincham , F.D  beach , S.R.H. (2000) Research on the nature and determinants  of  marital satisfaction.

  Cordova, J. V. (2007). Intimate safety: Measuring the private experience of intimacy (not published).

  Cordova, J. V., & Scott, R. (2001). Intimacy: A behavioral interpretation. The Behavior Analyst, 24, 75-86.

  Cordova, J. V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2), 218-235.

  Dorian, M, & Cordova, J. V., (2004). Observing intimacy in couples’ interactions. Invited chapter in P. K. Kerig & D. Baucom (Eds.), Couple observational coding systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Ellis, A. (2004). Rational - Emotive Couples Therapy. New York pergamon press.

  Feeney, J. A. (1999). "Adult Romantic Attachments and Couple Relationships" In J. Cassidy & P. R. Shaver (eds.) Handbook of attachment theory, research, and clinical applications. London, The Guilford Press.

  Goleman, D.(1998). Working with emotional intel- ligence. New York : Bantam Books.

  Gottman, J. (1997). Emotional Intelligence, Introduction taken from the book raisingan Emotionally Intelligent Child. Journalism Quarterly, N 60, 615-621.  

  Hahlweg, k. , Baucom, D. H. and Markman, H. (1988). Recent advances in therapy and prevention. In I. R. H. Fallon (Ed.), Handbook of behavioral family therapy. New York: Guilford Press.

  Lawrence , E., & Brabdury . T. N. (2001). Physical agression and marital disfunction. New York: Guilford.

  Mirgain, S. A. (2003) The emotional life of marriages: An investigation of emotional skillfulness and its effects on marital satisfaction and intimacy. PhD. dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States -- Illinois. Retrieved November 4, 2007, from ProQuest Digital Dissertations database. (Publication No. AAT 3086142)

  Mirgain, S., & Córdova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: The association between observed and self-reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 941-967.

  Mudd, J. E. (2000). Solution – Focused Therapy and Communication Skills Training: An integrated approach to couples therapy. Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science In Human Development. Virginia: Blacksburg.

  Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. & Follerud, T.R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15; 359- 367.

  Salovey P, Mayer JD, Caruso D, (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence.  J Intelligence;  27(4): 267-298.

   


موضوع پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, نمونه پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, جستجوی پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, فایل Word پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, دانلود پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, فایل PDF پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, پروژه در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, پروژه درباره پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی چکیده هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت دولتی چکیده کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط کاری چالشی تر، و موًثر تر برایافراد در کلیه سازمان فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاًثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان استان گیلان می باشد. متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز: پرداخت منصفانه، قانون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مشاوره گرایش شغلی چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم 300 نفر با استفاده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد روانپزشکی چکیده پیوند زوج ها آغازگر رسمی اجتماعی است که تداوم آن موجب استحکام بنیاد خانواده است. امروزه همسران در جهت افزایش صمیمیت و بهبود روابط زناشویی از مداخلات و آموزشهای تخصصی بهره می‌گیرند. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی زوجین است. پژوهش حاضر از نوع طرح‌ آزمایشی آزمون و پس آزمون است. ...

گرایش: بالینی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی ( MA) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار می‌باشند، که در سال 93-1392 ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت، آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز ورید و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه ...

ثبت سفارش